RR 118/2020
148 Kč

Revolver Revue vstupuje do třicátého pátého roku svého života. Interview s Paulem Wilsonem, skryté v jejím letošním jarním čísle, má rozměr knižního rozhovoru. S překladatelem, publicistou, editorem, vydavatelem a někdejším členem skupiny The Plastic People of the Universe hovořil Adam DrdaTerezie Pokorná o jeho dětství v Kanadě, dospívání v době studené války, studiích na universitě v Torontu, kde k jeho profesorům patřil například Northrop Frye, a později v Anglii, o pobytu v Africe, Georgi Orwellovi i dalších osobnostech, jejichž práce a působení pro něj byly podstatné, i o jeho názorech nejen na totalitní systémy. Rozhovor, který je kromě jiného poutavým svědectvím o jedinečné životní cestě svobodného západního intelektuála, vnímavě otevřeného podstatným, i když mnohdy nenápadným možnostem a výzvám, druhou polovinou 20. a prvními dekádami 21. století, má titul „Je vždycky pohodlnější propadnout iluzím než pátrat po pravdě“. Podstatné zkušenosti Paul Wilson získal i v „normalizačním“ Československu a také o nich a vůbec vztahu k této zemi v rozhovoru hovoří. Tématem „normalizace“ se zabývá i Karel Palek v eseji Byla normalizace normální?. Konstatuje, že „takzvaná konsolidace [po okupaci v roce 1968] byla de facto úspěšnou restaurací režimu nastoleného v únoru 1948. Straničtí vůdcové si mohli blahopřát: konečně zase zavládl normální stav věcí.“ A svůj zájem soustřeďuje především k sémantice pojmu „normalizace“.

více

Záleží Vám na tom, aby RR vzdor tomu, že jí letos opět byla krácena (literatura) či nepřiznána (výtvarné umění) grantová podpora ministerstva kultury, i v současné obecné situaci dál vycházela?

Předplaťte ji sobě nebo předplatné zakupte jako dárek pro někoho jiného! Letošní jarní číslo je už na světě, další vyjde již za pár týdnů! Nadále platí také nabídka z RR e-shopuk nákupu nad 700 Kč doprava zdarma! Otevřena je samozřejmě i možnost darů, sponzoringu či placené reklamy.

Časy a lidé se mění, RR zůstává – již 35 let, podpořte její další existenci!

více
Další příspěvek k současným reflexím sexuálního zneužívání v uměleckém prostředí a k otázce umělecké a soukromé stránky téže osoby je významný natolik, že jej můžeme pokládat za milník hnutí MeeToo. Mám na mysli debatu, která proběhla koncem loňského a začátkem letošního roku ve Francii.
více