RR 117/2019
148 Kč

„Nic zásadního se nedělo, a přece jsme v tom tichu a pološeru, v němž hostinský monotónně rozbíjí ořechy popelníkem, pak je pomalu žvýká v puse a čte si Blesk, všichni společně letěli vesmírem na roztočené planetě kupředu a zároveň i nevyhnutelně stárli a blížili se smrti.“ Přinášíme ukázku z připravované prózy Jaroslava Formánka. Soubor textů a fotografií věnujeme životu a dílu Františka Kouřila, solitérního básníka, který za svého života publikoval jen sporadicky pod pseudonymem Tadeáš Biron. Ukázky z jeho textů vybrali Vratislav Färber a Jiří Červenka, o básníkovi píší Anna Smékalová a Štěpán Nosek. „Celý život jsem usiloval o jednobarevný pohled. O nalezení úhlu, pod kterým se celá realita zjeví krásnou, pod kterým já budu dokonalý a nelomený… Neuvěřitelná pošetilost! Přikládat na Keramo míru večerního soumraku, na práci s lopatou míru bublání potoka, na své kolegy z pracoviště míru vymyšlených postav…“ čteme v jednom Bironově textu z pozůstalosti.

Nathanael West byl „solitérem za života a zůstal jím i po smrti: přestože byl posmrtně vřazen do kánonu americké klasiky, uchovává si v něm dodnes tak trochu pozici ,nejproslulejšího spisovatele, o kterém jste nikdy neslyšeli‘,“ konstatuje Martin Pokorný o autorovi novel Přítelkyně osamělých srdcí či Den kobylek a představuje Westovu takřka neznámou práci esejistickou. David Vichnar vybral ukázky z textů Philipa O’Neila, dalšího autora pražské anglofonní scény.

více

Dovolujeme si Vás upozornit na novou knihu z Edice RR i na ukázku z ní:

Viktor Karlík – Literatura / Literature

Plastiky a objekty Viktora Karlíka z let 2012–2019. S texty Petra Jindry, Michaela ŠpiritaMarka Vajchra. Fotografie Ondřej Přibyl. Grafický design Josefina Karlíková. Překlad Jean-Gaspard Páleníček.
[Sculptures and objects by Viktor Karlík from the years 2012–2019. With texts by Petr Jindra, Michael Špirit and Marek Vajchr. Photographs by Ondřej Přibyl. Graphic design by Josefina Karlíková. Translations by Jean-Gaspard Páleníček.]

více
Peripetie kolem poslankyně za hnutí ANO, vládní zmocněnkyně pro lidská práva a donedávna kandidátky na ombudsmanku Heleny Válkové skončily (prozatím) objevem sborníku s názvem Aktuální otázky boje s kriminalitou mládeže a souvisejícími negativními jevy. 
více