RR 113/2018
148 Kč

Toto zimní číslo RR je jubilejní – sté nesamizdatové. Zároveň je uzavíráme v době, kdy po bezmála čtvrt století musí naše redakce opustit prostory v Jindřišské ulici, stejně jako Unijazz, s nímž na této adrese po celou tu dobu žila v idylickém sousedství a plodné symbióze. Loučíme se neradi, věříme ale, že i díky velké podpoře příznivců RR v této situaci čeká naše vydavatelství další dobrá budoucnost jinde.

Ohniskem ústředního bloku tohoto čísla je událost – objev překladů děl Franze Kafky od Jana Hanče. Jeho převody Procesu a Bádání (Forschungen eines Hundes) představujeme veřejnosti vůbec poprvé, v ukázkách, paralelně s překlady Pavla Eisnera a Vladimíra Kafky, a uvádí je esej Marka Vajchra, komentář Michaela Špirita a rozsáhlá studie Veroniky Tuckerové pojednávající o zdejší recepci Franze Kafky mezi léty 1948 a 1963, kdy Kafkovo jméno zmizelo z českého kulturního prostoru – ovšem jen zdánlivě, jak autorka na mnoha příkladech dokládá. Tento komponovaný celek navazuje na velký hančovský blok z RR č. 104/2016, kde byly kromě jiného otevřeny k dalším úvahám a průzkumům právě souvislosti mezi oběma velkými spisovateli. „Jeho hrdlo však uchopily ruce jednoho muže, zatímco druhý mu vrazil nůž do srdce a dvakráte jím tam otočil. Se zlomeným zrakem spatřil K. ještě, jak oni muži, těsně u jeho tváře, líci opřenou o líci, pozorují rozsudek. ‚Jako pes!‘ řekl; bylo to, jako kdyby jej hanba měla přežít“ – znějí proslulé věty v Hančově překladu.

více

Nezdražujeme!

4 x 148 = 592 Kč (za ročník ušetříte 120 Kč)

  • poštovné a balné zdarma
  • stálá sleva na knihy z Edice RR
  • dárkový certifikát 
  • rychlé dodání

+ speciální bonus: 

Předplatíte-li si RR do 15. 2. 2019, získáte zdarma jeden z následujících titulů dle vlastního výběru.*

 

Objednávejte na

 

* Název vybrané knihy uveďte v „komentáři k objednávce“ v elektronickém formuláři na www.revolverrevue.cz. Knihu zašleme společně s RR č. 114/2019. V případě, že jste předplatné již uhradili před zveřejněním této nabídky, nás kontaktujte.

více
Název pro soubor svých statí z let 1968–1980 – Co počít ve vlkově břiše (Triáda 2018) – zvolil autor trefně, otázka, „co“ v dané situaci „počít“, je pro něj ústřední v netriviálním smyslu: shromážděné texty implicitně načrtávají škálu mezi vznešeněji znějícím jednáním či konáním, všednějším počínáním a...
více