RR 115/2019
148 Kč

Výbor z pozoruhodného díla Leonida Dobyčina (1894–1936?), autora neméně pozoruhodného osudu, pro RR připravila Hana Kosáková. Blok obsahuje i esej Venjamina Kaverina, v níž pojednává také o spisovatelově smrti v důsledku stalinských represí: „Jeho sebevražda se podobala japonskému harakiri, kdy si pokořený člověk rozpárá břicho mečem, když už nemá jinou možnost, jak ochránit svou čest. Zabil se, aby dokázal, že opovrhuje viníky své potupy: ‚Tak, vy takhle? Tady máte…!‘ Kdyby ve svém mravním světě nebyl tak útlocitný, kdyby si alespoň dovolil ,snížit se‘ ke zcela otevřenému rozhovoru s přáteli, možná by se mu podařilo nezveličovat do takové míry neštěstí, jež se mu přihodilo. Ani on sám si nemohl představit, jak rychle bude jeho krok zapomenut.“ Společensky byl ryzí outsider, svému dílu ovšem přikládal evropský význam. Znovuobjevováno a plně doceňováno je teprve v posledních desetiletích, srovnáváno kromě jiného s texty Roberta Walsera.

Viktor Karlík se jako výtvarník poslední léta zabývá LITERATUROU, přinášíme ukázky z chystané stejnojmenné knihy, které jsou věnovány osobnostem a dílům Jiřího Koláře, Samuela Becketta, Jaromíra Zelenky, Nietzscheho, Ladislava Klímy, Baudelaira, Orwella, Fandy Pánka, Sorokina ad.

více

Objednávky z e-shopu přijaté po 29. červenci budou z důvodu dovolené vyřizovány až po 16. srpnu. Návštěvy v redakci a vyzvednutí již připravených objednávek budou během této doby možné po telefonické dohodě. Děkujeme za pochopení.

více
Vyjadřovat se k osobě Karla Gotta – s obdivem nebo kriticky – patří už dlouhá léta k místním tradicím, publicistickým i hospodským. Jedni přitom vnímají rozdíl mezi uměním a dobře odvedeným řemeslem a druzí nevědí, o čem je v tomto směru řeč. 
více