RR 113/2018
148 Kč
Toto zimní číslo RR je jubilejní – sté nesamizdatové. Zároveň je uzavíráme v době, kdy po bezmála čtvrt století musí naše redakce opustit prostory v Jindřišské ulici, stejně jako Unijazz, s nímž na této adrese po celou tu dobu žila v idylickém sousedství a plodné symbióze. Loučíme se neradi, věříme ale, že i díky velké podpoře příznivců RR v této situaci čeká naše vydavatelství další dobrá budoucnost jinde.Ohniskem ústředního bloku tohoto čísla je událost – objev překladů děl Franze Kafky od Jana Hanče. Jeho převody Procesu a Bádání (Forschungen eines Hundes) představujeme veřejnosti vůbec poprvé, v ukázkách, paralelně s překlady Pavla Eisnera a Vladimíra Kafky, a uvádí je esej Marka Vajchra, komentář Michaela Špirita a rozsáhlá studie Veroniky Tuckerové pojednávající o zdejší recepci Franze Kafky mezi léty 1948 a 1963, kdy Kafkovo jméno zmizelo z českého kulturního prostoru – ovšem jen zdánlivě, jak autorka na mnoha příkladech dokládá. Tento komponovaný celek navazuje na velký hančovský blok z RR č. 104/2016, kde byly kromě jiného otevřeny k dalším úvahám a průzkumům právě souvislosti mezi oběma velkými spisovateli. „Jeho hrdlo však uchopily ruce jednoho muže, zatímco druhý mu vrazil nůž do srdce a dvakráte jím tam otočil. Se zlomeným zrakem spatřil K. ještě, jak oni muži, těsně u jeho tváře, líci opřenou o líci, pozorují rozsudek. ‚Jako pes!‘ řekl; bylo to, jako kdyby jej hanba měla přežít“ – znějí proslulé věty v Hančově překladu. více
Redakce RR se nyní nachází na nové adrese: Hálkova 1406/2, Praha 2 – Nové Město, 120 00, pár minut chůze od Muzea, Václavského náměstí, I. P. Pavlova i Karlova náměstí. Děkujeme ještě jednou všem, kdo nám při hledání nových prostor i stěhování tak či onak pomohli. Telefonní číslo (222 245 801) se nemění, stejně jako hodiny pro veřejnost (pondělí + středa 9–18). Těšíme se na Vás v nových prostorách!  více
Polsko je země, v níž příběh o ztracených elitách zůstává velmi živý. Nejvíc tehdy, když je potřeba najít výmluvu pro současné problémy. Především na pravé straně pomyslné barikády tuto výmluvu uslyšíte velmi často. 
více