RR 116/2019
148 Kč

„Síla básnického výrazu a schopnost plné víry jsou provázané, ne však identické; spojují se v liniích, jejichž síti – dosahující až ke každodenním gestům, běžnému hovoru či prostému morálnímu povědomí – dává Eliot jméno ,kultura‘,“ píše Martin Pokorný ke dvěma z esejí T. S. Eliota, které se dotýkají „poezie a věření“. Třetí z textů, česky v podzimním čísle RR zveřejněných poprvé, věnoval Eliot Virginii Woolfové, s níž ho pojilo těsné přátelství: v eseji, který napsal po její smrti, usiloval mj. „načrtnout půdorys jedné drobné kulturní skupiny, kulturní ve výše popsaném smyslu“, a poukázal „k fatální, těžko popsatelné ztrátě, již znamená skon jediné osoby – zajišťující ovšem ,centrum londýnského literárního života‘“.

„Vždycky mě zajímaly osudy žen, které si dokázaly uchovat emancipovaného ducha i v době, která ženám trpěla pohyb pouze ve vymezeném prostoru,“ říká překladatelka Kateřina LepicMarlen Haushofer, jejíž román Zeď z roku 1963 se stal v německé jazykové oblasti bestsellerem a nemalý ohlas získaly i jeho četné překlady – česky poprvé však vyjde teprve letos, v Edici RR. V češtině neznámá je i významná americká prozaička Grace Paleyová, o jejímž díle Susan Sontagová soudila, že má „hlas jako nikdo jiný“. Hana Ulmanová pro RR přeložila povídku Všecko nejlepší a sbohem.

více

Již šesté číslo speciálních RR novin právě vyšlo u příležitosti celodenní Konference Stankovič, která se již příští týden, 24. října od deseti hodin, uskuteční na pražské FAMU. Výtisky jsou jako obvykle zdarma k dispozici v redakci Revolver Revue, Hálkova 2, a na dalších vybraných veřejných místech v Praze.

RR noviny jsou tentokrát věnovány osobnosti a dílu básníka, kritika, redaktora a disidenta Andreje Stankoviče, laureáta Ceny Revolver Revue. Vstupní text Michaela Špirita portrétuje muže, který „se svou tvorbou i způsobem života lišil od většinové umělecké produkce i společenských zvyklostí jako málokterý jiný autor“. Rozsáhlou anketu připravila Lucie Bartoňová – respondenty vyzvala buď k osobní reminiscenci, krátké úvaze či vzpomínce, nebo k pojednání o vybrané Stankovičově básni. Ukázky z dosud nepublikovaných vzpomínek Stankovičovy ženy a souputnice Olgy vybrala Terezie Pokorná.

Ukázky z RR novin zde.

více
Z aktuálního vydání RR novin věnovaných Andreji Stankovičovi u příležitosti celodenní konference, která se uskuteční už příští týden na pražské FAMU, přinášíme pro čtenáře dnešního Bubínku Revolveru dvě ukázky. 
více