RR 115/2019
148 Kč

Výbor z pozoruhodného díla Leonida Dobyčina (1894–1936?), autora neméně pozoruhodného osudu, pro RR připravila Hana Kosáková. Blok obsahuje i esej Venjamina Kaverina, v níž pojednává také o spisovatelově smrti v důsledku stalinských represí: „Jeho sebevražda se podobala japonskému harakiri, kdy si pokořený člověk rozpárá břicho mečem, když už nemá jinou možnost, jak ochránit svou čest. Zabil se, aby dokázal, že opovrhuje viníky své potupy: ‚Tak, vy takhle? Tady máte…!‘ Kdyby ve svém mravním světě nebyl tak útlocitný, kdyby si alespoň dovolil ,snížit se‘ ke zcela otevřenému rozhovoru s přáteli, možná by se mu podařilo nezveličovat do takové míry neštěstí, jež se mu přihodilo. Ani on sám si nemohl představit, jak rychle bude jeho krok zapomenut.“ Společensky byl ryzí outsider, svému dílu ovšem přikládal evropský význam. Znovuobjevováno a plně doceňováno je teprve v posledních desetiletích, srovnáváno kromě jiného s texty Roberta Walsera.

Viktor Karlík se jako výtvarník poslední léta zabývá LITERATUROU, přinášíme ukázky z chystané stejnojmenné knihy, které jsou věnovány osobnostem a dílům Jiřího Koláře, Samuela Becketta, Jaromíra Zelenky, Nietzscheho, Ladislava Klímy, Baudelaira, Orwella, Fandy Pánka, Sorokina ad.

více

Srdečně zveme na další letošní Večer Revolver Revue, tentokrát věnovaný letnímu číslu RR. Martin PokornýPetr Onufer a Marek Vajchr povedou rozhovor nad esejistikou T. S. EliotaHana Kosáková představí pozoruhodný osud a dílo Leonida DobyčinaVladimír Drápal-Lábus uvede velké interview, které pořídil s Liborem Krejcarem, číst se bude i z Krejcarovy Jedné věty. Večerem provází Terezie Pokorná. Úterý 4. června 20 hodin v Kavárně Liberál (Heřmanova 6, Praha). Těšíme se na Vás!

A to v sobě obnáší, že se nenechává slepě vést tradovanými nálepkami „vysokého“ a „nízkého“, „kultury“ a „zábavy“. (M. Pokorný o T. S. Eliotovi)

Projevoval neochotu přijímat většinové vzorce chování, v realitě sovětského Ruska nacházel množství groteskních rysů, rozporujících oficiální ideologii. Za života vydal pouze dva povídkové soubory a roku 1935 román Město N. Poté, co byl z ruské literatury násilím vyobcován, beze stopy zmizel. (H. Kosáková o L. Dobyčinovi)

Celý den sekám / zahradu po kouskách / chvilku po chvilkách / kousky zahrady / sekám… (L. Krejcar, Jedna věta, 2. 6.)

více
Na Adu Sabovou, hrdinku a vypravěčku Teorie podivnosti, prozaického debutu Pavly Horákové (Argo 2018), si žádná z ostatních románových postav nepřijde, neboť před jejím pronikavým pohledem a bystrou myslí nikdo natrvalo nedokáže ukrýt svou pravou, jakkoli pečlivě maskovanou tvář.
více