RR 118/2020
148 Kč

Revolver Revue vstupuje do třicátého pátého roku svého života. Interview s Paulem Wilsonem, skryté v jejím letošním jarním čísle, má rozměr knižního rozhovoru. S překladatelem, publicistou, editorem, vydavatelem a někdejším členem skupiny The Plastic People of the Universe hovořil Adam DrdaTerezie Pokorná o jeho dětství v Kanadě, dospívání v době studené války, studiích na universitě v Torontu, kde k jeho profesorům patřil například Northrop Frye, a později v Anglii, o pobytu v Africe, Georgi Orwellovi i dalších osobnostech, jejichž práce a působení pro něj byly podstatné, i o jeho názorech nejen na totalitní systémy. Rozhovor, který je kromě jiného poutavým svědectvím o jedinečné životní cestě svobodného západního intelektuála, vnímavě otevřeného podstatným, i když mnohdy nenápadným možnostem a výzvám, druhou polovinou 20. a prvními dekádami 21. století, má titul „Je vždycky pohodlnější propadnout iluzím než pátrat po pravdě“. Podstatné zkušenosti Paul Wilson získal i v „normalizačním“ Československu a také o nich a vůbec vztahu k této zemi v rozhovoru hovoří. Tématem „normalizace“ se zabývá i Karel Palek v eseji Byla normalizace normální?. Konstatuje, že „takzvaná konsolidace [po okupaci v roce 1968] byla de facto úspěšnou restaurací režimu nastoleného v únoru 1948. Straničtí vůdcové si mohli blahopřát: konečně zase zavládl normální stav věcí.“ A svůj zájem soustřeďuje především k sémantice pojmu „normalizace“.

více

Dovolujeme si oznámit, že jarní číslo Revolver Revue spatřilo světlo světa a je k dispozici v redakci RR a především na RR e-shopu spolu s další nabídkou – nyní k nákupu nad 700 Kč doprava zdarma!

Uvnitř č. 118/2019 najdete:

více