RR 117/2019
148 Kč

„Nic zásadního se nedělo, a přece jsme v tom tichu a pološeru, v němž hostinský monotónně rozbíjí ořechy popelníkem, pak je pomalu žvýká v puse a čte si Blesk, všichni společně letěli vesmírem na roztočené planetě kupředu a zároveň i nevyhnutelně stárli a blížili se smrti.“ Přinášíme ukázku z připravované prózy Jaroslava Formánka. Soubor textů a fotografií věnujeme životu a dílu Františka Kouřila, solitérního básníka, který za svého života publikoval jen sporadicky pod pseudonymem Tadeáš Biron. Ukázky z jeho textů vybrali Vratislav Färber a Jiří Červenka, o básníkovi píší Anna Smékalová a Štěpán Nosek. „Celý život jsem usiloval o jednobarevný pohled. O nalezení úhlu, pod kterým se celá realita zjeví krásnou, pod kterým já budu dokonalý a nelomený… Neuvěřitelná pošetilost! Přikládat na Keramo míru večerního soumraku, na práci s lopatou míru bublání potoka, na své kolegy z pracoviště míru vymyšlených postav…“ čteme v jednom Bironově textu z pozůstalosti.

Nathanael West byl „solitérem za života a zůstal jím i po smrti: přestože byl posmrtně vřazen do kánonu americké klasiky, uchovává si v něm dodnes tak trochu pozici ,nejproslulejšího spisovatele, o kterém jste nikdy neslyšeli‘,“ konstatuje Martin Pokorný o autorovi novel Přítelkyně osamělých srdcí či Den kobylek a představuje Westovu takřka neznámou práci esejistickou. David Vichnar vybral ukázky z textů Philipa O’Neila, dalšího autora pražské anglofonní scény.

více

Vážení a milí čtenáři, autoři a příznivci Revolver Revue!

Dovolujeme si Vás upozornit, že ještě do konce února máte možnost sobě nebo prostřednictvím dárkového certifikátu svým blízkým předplatit RR nejen s obvyklými výhodami, ale také s bonusem v podobě vybraných knižních titulů z Edice RR zdarma dle Vašeho výběru. Podrobnosti vizte zde. Pokud si RR předplatíte, kromě jiného tím nejsnadnější cestou napomůžete tomuto časopisu k další existenci, která není samozřejmá. A také se budete moci už teď těšit na to, že jen za pár týdnů obdržíte první, jarní číslo jubilejního 35. ročníku. Co bude obsahovat, můžete vyčíst z jeho editorialu:

více
Je pozoruhodné, že hořké scény marasmu, vykořenění a palčivé ztráty smyslu, které Ljudmila Petruševská (nar. 1938) svou prózou od devadesátých let, kdy může volně publikovat, evokuje, u nás došly větší pozornosti až v poslední době. V minulém roce vyšly v češtině krátce po sobě dvě její prozaické knihy. 
více