Jan PETRÁNEK

JAN PETRÁNEK (nar. 1951 v Praze) vystudoval Fakultu všeobecného lékařství UK, disertační práci na téma Hmotná kultura jako výraz životního stylu. Výšivka indických Baňdžárů obhájil na Ústavu etnologie na Filozofické fakultě UK. Podnikl opakované cesty do Indie, Nepálu a Tibetu, při nichž dokumentoval každodenní život a projevy „lidového“ umění, především náboženskou plastiku a nástěnné malby.

RR č. 110/2018 přinesla první díl volné série jeho příspěvků o proměnách uměleckého řemesla v současné hinduistické společnosti, druhý díl je věnován indickému hrnčíři (č. 111/2018), třetí mólélské náboženské plastice (č. 112/2018) a čtvrtý výšivce indických Baňdžárů (č. 113/2018).