KONFERENCE / I. M. JIROUS

26.11.2013

IVAN MARTIN JIROUS

konference / 14.–15. 11. 2013 / Praha
conference / 14–15 November, 2013 / Prague

Na poklepávání po ramenou by zahynula jakákoli kultura…
Any culture would perish from having its praises sung…
I. M. J., 1985

Ohlasy: