Anketa Revolver Revue

4.12.2007

Anketa RR-Událost sezóny 2006/2007 vychází jako zvláštní příloha Revolver Revue č. 69. Na otázku po nejvýraznější události uplynulé umělecké a kulturní sezóny odpověděly desítky vyzvaných osobností, například básníci a spisovatelé Jaromír Zelenka, Zbyněk Hejda, Jaroslav Formánek, Ivan Matoušek, Petr Borkovec, Miloš Doležal, Miroslav Drábek, Eliška Vlasáková, Ivo Vodseďálek, Jiří Hájíček, Petr Hruška, Martin Langer, malíři, sochaři, fotografové, grafici a architekti Pavel Brázda, Věra Nováková, Jaroslav Róna, Lubomír Typlt, Ivan Sobotka, Michal Cihlář, Veronika Richterová, David Vávra, Alena Kučerová, Jan Merta, Viktor Kolář, Karel Cudlín, Marie Blabolilová, Jiří Štourač, Josef Bolf, Ivo Pelichovský, Zbyněk Sedlecký, Chrudoš Valoušek, designeři Karel Haloun, Jan Čumlivski, František Štorm, Petr Babák, Michal Rydval, Helena Šantavá, divadelníci Michal Dočekal, Jiří Ornest, Radvan Pácl, Michal Pavlata, překladatelé, kritici, teoretici, nakladatelé a kurátoři Anna Kareninová, Ivan Dubský, Ludmila Vachtová, Petr Onufer, Tomáš Pospizsyl, Christa Rothmeier, Michael Špirit, Vladimír Mikulka, Marie Langerová, Viktor Šlajchrt, Jan Čermák, Karel Císař, Petr Vaňous, Věra Koubová, Craig Cravens, Petr Holman, Adriana Primusová, Michal Kosák, Iva Nesvadbová, Radovan Charvát, Zuzana Meisnerová, Jiří Zemánek, Michaela Jacobsenová, Karolína Jirkalová, také tajná organizace B. K. S. a mnozí další...

Ukázky

27.11.2007

Zajímá Vás, co všechno vyšlo v Revolver Revue?

Seznamte se s čísly 45/2001, 55/200458/2005.

Další číslo Revolver Revue

6.11.2007

Revolver Revue č. 69 bude posledním číslem v tomto roce. Co všechno přinese, si přečtěte zde.

Nový svazek Edice Revolver Revue

30.10.2007

Další svazek Edice Revolver Revue s názvem Vyložené knihy přináší kritické texty z let 1997–2007, v nichž se Marek Vajchr zabývá soudobou českou poezií a prózou a domácí i zahraniční literárněvědnou esejistikou.

Ukázka z Vyložených knih zde. Publikaci můžete objednat zde.

Ukázky ze starších čísel Revolver Revue

23.10.2007

Možná jste neměli příležitost zaznamenat každé vydání Revolver Revue. Pravidelně zde proto budeme uveřejňovat ukázky ze starších čísel. Dnes si připomeneme č. 43/200052/2003.

Vyložené knihy Marka Vajchra

23.10.2007

V Edici RR v nejbližších dnech vyjde kniha kritika Marka Vajchra. Po Počátcích potíží Michaela Špirita je to již druhý svazek věnovaný literární kritice a teorii.

Kniha Marka Vajchra přinese ve výběru stati, ve kterých autor od roku 1997 reflektuje soudobou českou poezii a prózu, současně se autor zabývá také domácí a zahraniční esejistikou.

Protože kritik sleduje hodnocená díla v širším kontextu, můžeme v jeho podání nahlédnout nejen rozbor děl jednotlivých spisovatelů (např. J. Hauková, Z. Hejda, V. Jamek, I. M. Jirous, P. Kolmačka) a esejistů (G. Deleuze, U. Eco, N. Frye, R. Preisner, J. Trávníček, Z. Vašíček aj.), či při opakované pozornosti jejich „vývojové“ portréty (J. H. Krchovský, I. Matoušek, I. Slavík, I. Wernisch), ale poskytuje také průvodce po ediční politice důležitých českých nakladatelství (např. Host, Petrov, Triáda, Torst).

 

Přehled o všech knihách Edice Revolver Revue získáte zde. Dosud nevyprodané tituly lze objednat zde.

Večer Revolver Revue

16.10.2007

Přijďte strávit čtvrteční večer s Revolver Revue v baru Krásné ztráty!

O programu dalšího z Večerů RR si přečtěte zde.

Večer Revolver Revue

9.10.2007

Ve čtvrtek 18. října bude od 19 hodin v Krásných ztrátách (Náprstkova 10, Praha 1) číst Jiří Ornest z knihy Witolda Gombrowicze Trans-Atlantik a z Deníku Alexandra Hohensteina Warthegau 1941-42. Představeno bude též nové číslo Revolver Revue.

Těšíme se na Vás!

Trans-Atlantik

2.10.2007

Jako 22. svazek Edice Revolver Revue vyšel román Witolda Gobrowicze Trans-Atlantik, který bývá označován za nepřeložitelný. Převodu do češtiny se ujala Helena Stachová. Podrobnosti o knize naleznete zde.

Ukázky z RR

2.10.2007

V poslední Revolver Revue si můžete například přečíst esej Grahama Greena Ctnost neloajálnostikomentář Jana Čumlivského k jeho jedinečnému archeologickému objevu. Do couleuru mimo jiné přispěla Ludmila VachtováAdam Gebert. Zevrubé informace o č. 68 najdete zde.

Revolver Revue č. 68/2007

5.9.2007

První informaci o novém čísle získáte zde. Celé číslo v naší redakci nebo u vybraných knihkupců.

V Edici RR právě vychází Trans-Atlantik Witolda Gombrowicze

4.9.2007

 

Trans-Atlantik začal  Gombrowicz psát v roce 1947 v Argentině, kde se ocitl víceméně náhodou:  v srpnu 1939 se nalodil na palubu zaoceánského parníku Chrobry, který patřil polské plavební společnosti, aby napsal reportáž z cesty k argentinskému pobřeží. V Buenos Aires zastihla cestující zpráva o vypuknutí druhé světové války a Gombrowicz, který byl tehdy v Polsku již váženým autorem, se rozhodl, že se domů už nevrátí. Trans-Atlantik dopsal 1950 a v vzbudil jím bouřlivé reakce: Trans-Atlantik byl pěkně bláznovský kousek! V každém ohledu! Když si pomyslím, že jsem napsal něco takového, já, vyhozený na americký břeh, v kapse ani vindru, zapomenutý Bohem i lidmi! V mé situaci by přece bylo rozumnější napsat něco, co se hodí pro překlad a pro vydání v cizích jazycích. Anebo mělo-li by to být jen pro Poláky, pak něco, co by neuráželo jejich národní cítění. Jenže já jsem se dopustil vrcholného bláznovství tím, že jsem napsal román jak nedostupný cizincům vzhledem k jazykovým obtížím, tak provokující polské emigranty, tedy právě to jediné prostředí, na jehož pomoc jsem mohl spoléhat. Takhle to dopadne, když v nejčernějším úpadku vlastním i národním píše člověk navzdory všemu pro vlastní potěšení. Takový luxus jsem si dovolil ve své chudobě!“, konstatoval autor po letech v knižním rozhovoru s názvem Testament (Edice Revolver Revue, 2004).

Rozhovor s Miloslavem Chlupáčem

11.8.2007

V sedmém pokračování našeho letního cyklu, který připomíná některé z pozoruhodných rozhovorů publikovaných v Revolver Revue, zpovídá Viktor Karlík sochaře Miloslava Chlupáče (původně RR č. 45/2001). Celý rozhovor s umělcem přesvědčeným, že "v soše i v obraze jde o svébytný svět, svět mé pravdy, svět můj a jeho hodnota nemá nic společného s vnějším ohlasem, úspěchem nebo tržní hodnotou", naleznete zde.

Rozhovor s Jindřichem Černým

11.8.2007

Jindřich Černý vzpomíná v rozhovoru, který s ním v RR č. 44/2000 vedla Terezie Pokorná, mimo jiné na klíčové události svého života v totalitním Československu: "já i moje okolí jsme po léta žili v přesvědčení či naději, že to musí prasknout a všechno se zásadně změní. Zprvu to snad mělo jisté oprávnění, pak už to bylo trochu iracionální." Celý rozhovor si můžete přečíst zde.

Rozhovor s Vladimírem Binarem

27.7.2007

"Vždycky říkám, jestli něco hledáš, běž do Jakuba Demla," odpovídá Vladimír Binar na jednu z otázek rr interview, které vyšlo v RR č.41/1999 a které si jako páté pokračování našeho letního cyklu můžete přečíst zde.

Rozhovor s Naďou Plíškovou

24.7.2007

V našem letním vzpomínkovém cyklu rozhovorů tentokrát přinášíme interview Nikolaje StankovičeNaďou Plíškovou, které vzniklo pro Revolver Revue č. 37, autorka si však nakonec vymínila jeho publikaci až po své smrti; v Revolver Revue č. 47/2001 bylo otištěno s laskavým souhlasem dědiců.

"Já mám nejradši čistou desku, kterou ovládám, prostě někdo má rád ty fleky, a to já ne, já si kupovala čistou desku, nebo jsem si ji nechala vyleštit. Klasická grafika je černobílá. Je směšný, že se třeba udělá grafika 'Malý pivo', což je úplně stejná kresba na formátu 30 x 24 cm, a dáš za to míň než za 'Velký pivo', která je na formátu 45 x 65," podivuje se výtvarnice a básnířka. Celý rozhovor zde.

Rozhovor s Janem Šafránkem

16.7.2007

Malíř Jan Šafránek vzpomíná v rozhovoru publikovaném v RR č. 33/1997 mimo jiné na úskalí svobodomyslné výtvarné tvorby v normalizačním Československu, v němž byla oficiálně preferována doktrína realismu: "Můj problém byl taky v tom, že maluju v podstatě realisticky a těžko můžu něco ze svých obrazů zatlouct. Když jsem namaloval fízla pouličníka nebo čumila, tak tam jednoduše byl: stejně uniformně ustrojenej, ve špatně padnoucím oděvu, a každýmu bylo zřejmý, že maluju – abych použil svýho tehdy oblíbenýho a po hospodách často citovanýho výroku – hovada hovad." Celý rozhovor naleznete zde.

Rozhovor s Viktorem Kolářem

9.7.2007

Druhý z letní série rozhovorů RR vyšel v Revolver Revue č. 39/1999. Zpovídaným je tentokrát fotograf Viktor Kolář, který mimo jiné reflektuje tendence soudobého umění: "Je v tom i zásadní arogance: pýcha, že si mohu dovolit udělat jenom ten jeden, zásadní tah štětcem, a nemusím se zdržovat celým plátnem. Troufalost, že můžu cokoli, a přesto se mi nic nestane, dokonce za to budu obdivován. A je to tedy asi i otázka starosvětské pokory, která dnes příliš mnoho lidí nezajímá. Dnes jde o to přesvědčit sponzory, banky, aby se diváci pak zase mohli jen ptát: proboha, kde ten člověk vzal peníze na ty velké, barevné fotografie? Managerská schopnost přesvědčit druhé a získat prostředky je dnes pro umělce tím hlavním. Všude je doma a nikde není doma, ovládá všechno a pořádně neovládá nic," soudí Kolář. Celý rozhovor si můžete přečíst zde.