Save the date / Otakar Slavík 15. září!

19.8.2020

Otakar Slavík

Večer RR věnovaný významnému malíři, od jehož smrti uplyne tento podzim deset let. O jeho mimořádném díle i osobnosti budou hovořit Pavla Pečinková a Duňa Slavíková. Projekce a další.

Těšíme se na Vás 15. září ve Skautském institutu na Staroměstském náměstí v Praze! O podrobnostech budete informováni.

S podporou Ministerstva kultury ČR a Městské části Praha 1.

Save the date / Otakar Slavík 15. září!

Nová kniha / Monografie Jiřího Kubového

22.7.2020

Dovolujeme si oznámit, že vyšla kniha

Jiří Kubový: Absolutní krajina/Absolute Landscape

Obsáhlá monografie je věnována pozoruhodnému výtvarnému dílu Jiřího Kubového (nar. 1950), které vznikalo soustředěně na okraji veřejného uměleckého provozu. Tento výtvarník nalézal vlastní výrazovou formu odpovídající obsahům vycházejícím z tradice založené na vzájemnosti lidského subjektu a světa, kterou vystihuje fenomenologický pojem Husserlův: Lebenswelt, v překladu Jana Patočky „svět našeho života“. Tato tradice je také tradicí básnickou – fenomény světa prostupuje smysl, který se ustavičně znovu rodí – a výtvarné dílo Jiřího Kubového se k básnické zkušenosti vztahuje nejen svým ustrojením, ale i spoluprací s básníky, k nimž patřil Emil Juliš, Ladislav NovákJosef Hrubý, nepřímo i Jiří Kolář. Monografie sleduje vývoj Kubového výtvarného díla v dialogické symbiose jeho forem a tematiky a kromě výtvarných děl představuje autorovu korespondenci s básníky Emilem Julišem a Ladislavem Novákem a přináší také studii Petra Jindry, rozhovor, který s Jiřím Kubovým vedl Vladimír Drápal, i biografii s přehledem výstav. Grafický design Luboš Drtina. Překlad do angličtiny Jean-Gaspard Páleníček. Edice Revolver Revue.

Česko-anglické vydání, 328 stran, formát 230 x 280 mm

Žádejte u dobrých knihkupců, nebo za výhodnou cenu zde či přímo v redakci Revolver Revue, Hálkova 2, Praha 2, pondělí 9–18 (od září též středa)!

Nová kniha / Monografie Jiřího Kubového

Zveme na RR večer!

9.6.2020

Srdečně zveme na další Večer Revolver Revue, tentokrát s názvem Dvakrát z Ruska! Z textů J. I. Jaroslavské-MarkonovéL. S. Petruševské bude číst Ivana Uhlířová. Průvodní slovo Hana KosákováTim Postovit. Úterý 23. června, 19.00, Café Montmartre, Řetězová 7, Praha 1.

„Jsem vcelku přesvědčená, že upřímnost je pro člověka prospěšná vždy, nehledě na to, do jaké míry jsou jeho činy temné.“

„A všechno jde skvěle, hraje hudba, svítí svíčka, ze které do rána zbyl ve svícnu jen ohořelý knot.“

Vstup volný. Těšíme se na Vás!

Zveme na RR večer!

Vyšlo nové číslo Revolver Revue (119/léto)

4.6.2020

Dovolujeme si oznámit, že letní číslo Revolver Revue spatřilo světlo světa a je kromě vybraných knihkupectví za výhodnou cenu k dispozici v redakci RRna RR e-shopu (spolu s další nabídkou – nyní k nákupu nad 700 Kč doprava zdarma!).
 

Uvnitř č. 119/2020 najdete:

 • rozsáhlý Můj životopis J. I. Jaroslavské-Markonové, pozoruhodný text na hranici žánrů, v němž těžko zařaditelná vzdorná intelektuálka, která zvolila život na okraji a mnohdy přímo v podsvětí a nakonec byla v třiceti čtyř letech odsouzena k trestu smrti v GULAGu, osobitě reflektuje svůj osud; v RR vychází v překladu Tima Postovita, spolu s výpovědí svědka hromadných poprav na Sekyrné hoře a dalšími dokumenty
 • velký blok věnovaný malíři Otakaru Slavíkovi, s reprodukcemi vybraných děl, esejí Pavly Pečinkovérozhovorem s Duňou Slavíkovou
 • básně Milorada Pejiće, Jiřího HájíčkaEwalda Murrera
 • pokračování anketyBedřichu Fučíkovi
 • další díl glosáře Petry Dočekalové, tentokrát věnovaný Vincentu de Boerovi
 • stránky o sochaři Mariu Kotrbovi
 • z pražské anglofonní scény – Phil Shoenfelt
 • Sedm v podání tvůrčí formace kunstWerk
 • pracoviště Jiřího Mědílka v rubrice Ateliéry
 • esej Mirka VodrážkyBondym, Babišovi, úlisnosti teorie separátního subjektu a ideálním publiku narativu
 • + v kritickém Couleuru texty o Janu Hančovi, Kurtu Krolopovi, Pagáčově Peckovi, Mikuláškově Quijotovi a hrdinovi románu Vrač od T. Pokorné, M. Vajchra, B. Čihákové, T. Marečkové a M. Ryšavého

Za výhodnou cenu zde. Zakoupíte-li si spolu s letní RR i další tituly či produkty z naší nabídky za více než 700 Kč, bude poštovné zdarma. Hodiny pro veřejnost v RR redakci (Hálkově 2, Praha 2) nadále po + stř 9–18. Recenzní výtisky žádejte na sekretariat@revolverrevue.cz.

 

 

Vyšlo nové číslo Revolver Revue (119/léto)

Přispějte k další existenci RR!

14.5.2020

Záleží Vám na tom, aby RR vzdor tomu, že jí letos opět byla krácena (literatura) či nepřiznána (výtvarné umění) grantová podpora ministerstva kultury, i v současné obecné situaci dál vycházela?

Předplaťte ji sobě nebo předplatné zakupte jako dárek pro někoho jiného! Letošní jarní číslo je už na světě, další vyjde již za pár týdnů! Nadále platí také nabídka z RR e-shopuk nákupu nad 700 Kč doprava zdarma! Otevřena je samozřejmě i možnost darů, sponzoringu či placené reklamy.

Časy a lidé se mění, RR zůstává – již 35 let, podpořte její další existenci!

Přispějte k další existenci RR!

Vyšlo nové číslo Revolver Revue (118/jaro)

31.3.2020

Dovolujeme si oznámit, že jarní číslo Revolver Revue spatřilo světlo světa a je k dispozici v redakci RR a především na RR e-shopu spolu s další nabídkou – nyní k nákupu nad 700 Kč doprava zdarma!

Uvnitř č. 118/2019 najdete:

 • velké životní interview s Paulem Wilsonem, překladatelem, publicistou, editorem, vydavatelem a někdejším členem skupiny The Plastic People of the Universe, které je poutavým svědectvím o jedinečné životní cestě svobodného západního intelektuála, vnímavě otevřeného podstatným, i když mnohdy nenápadným možnostem a výzvám, druhou polovinou 20. a prvními dekádami 21. století; o jeho dětství v Kanadě, dospívání v době studené války, studiích na universitě v Torontu, kde k jeho profesorům patřil například Northrop Frye, a později v Anglii, o pobytu v Africe, Georgi Orwellovi i dalších osobnostech, jejichž práce a působení pro něj byly podstatné, i o jeho názorech nejen na totalitní systémy
 • zásadní esej Petra Fidelia Byla normalizace normální?
 • první díl glosáře Petry Dočekalové, tentokrát věnovaný Johnu Downerovi
 • povídky Ljudmily Petruševské
 • nové české básně a prózy: Borjana Dodova, Robert Krumphanzl a Marcel Sauer
 • ukázky z prací sochaře Pavla Hoška
 • z pražské anglofonní scény Holly Tavel
 • fotografie Max Moldau z cyklu Černobílé snění
 • Sedm Jana Petránka
 • povídka Římská horečka Edith Whartonové, první ženy, která získala Pulitzerovu cenu

V kritickém Couleuru píše:

 

Za výhodnou cenu zde. Zakoupíte-li si spolu s jarní RR i další tituly či produkty z naší nabídky za více než 700 Kč, bude poštovné zdarma. Hodiny pro veřejnost v RR redakci (Hálkově 2, Praha 2) nadále po + st 9–18. Recenzní výtisky žádejte na sekretariat@revolverrevue.cz.

 

 

Vyšlo nové číslo Revolver Revue (118/jaro)

Před 35 lety: První číslo RR a proslov milicionáře

23.2.2020

Vážení a milí,

před 35 lety vyšlo první číslo Revolver Revue (Jednou nohou). Při této příležitosti Vám posíláme odkaz na projev, který vysílala TV v stejný čas, v němž probíhaly závěrečné práce na samizdatové revui. Bylo to v neděli 24. února 1985: https://www.youtube.com/watch?v=6eR72Indqeo 

Držme si palce.

Vaše redakce Revolver Revue

 

Před 35 lety: První číslo RR a proslov milicionáře

Předplatné s bonusem již jen pár dní + jarní číslo!

17.2.2020

Vážení a milí čtenáři, autoři a příznivci Revolver Revue!

Dovolujeme si Vás upozornit, že ještě do konce února máte možnost sobě nebo prostřednictvím dárkového certifikátu svým blízkým předplatit RR nejen s obvyklými výhodami, ale také s bonusem v podobě vybraných knižních titulů z Edice RR zdarma dle Vašeho výběru. Podrobnosti vizte zde. Pokud si RR předplatíte, kromě jiného tím nejsnadnější cestou napomůžete tomuto časopisu k další existenci, která není samozřejmá. A také se budete moci už teď těšit na to, že jen za pár týdnů obdržíte první, jarní číslo jubilejního 35. ročníku. Co bude obsahovat, můžete vyčíst z jeho editorialu:

Interview s Paulem Wilsonem, v RR č. 118/2020 skryté, má rozměr knižního rozhovoru. S překladatelem, publicistou, editorem, vydavatelem a někdejším členem členem skupiny The Plastic People of the Universe hovořil Adam Drda a Terezie Pokorná o jeho dětství v Kanadě, dospívání v době studené války, studiích na universitě v Torontu, kde k jeho profesorům patřil například Northrop Frye, a později v Anglii, o pobytu v Africe, Georgi Orwellovi i dalších osobnostech, jejichž práce a působení pro něj byly podstatné, i o jeho názorech nejen na totalitní systémy. Rozhovor je kromě jiného poutavým svědectvím o jedinečné životní cestě svobodného západního intelektuála, vnímavě otevřeného podstatným, i když mnohdy nenápadným možnostem a výzvám, druhou polovinou 20. a prvními dekádami 21. století a má titul Je vždycky pohodlnější propadnout iluzím než pátrat po pravdě. Podstatné zkušenosti Paul Wilson získal i v „normalizačním“ Československu a také o nich a vůbec vztahu k této zemi v rozhovoru hovoří. Tématem „normalizace“ se zabývá i Petr Fidelius v eseji Byla normalizace normální?. Konstatuje, že „takzvaná konsolidace [po okupaci v roce 1968] byla de facto úspěšnou restaurací režimu nastoleného v únoru 1948. Straničtí vůdcové si mohli blahopřát: konečně zase zavládl normální stav věcí. A svůj zájem soustřeďuje především k sémantice pojmu „normalizace“.

Výběr svých nových básní časopisu poskytl Robert Krumphanzl, Borjana Dodova v RR č. 118 publikuje ukázku z povídkového cyklu, Marcel Sauer z rozsáhlejší prózy. David Vichnar vybral tentokrát z pražské anglofonní scény text, jehož autorkou je Holly Tavel a v němž se píše i o tom, „jak za nestálého večera, když je z moře temná nepoznatelná krajina, vysedává sběrač na kýmsi opuštěném plážovém ručníku a když si dá poslední lok, žilami se mu rozproudí teplo. A jak mu, když hledí na vzdouvání tmavého moře, připadá, že vodním povrchem nakrátko proniká zvláštní kulovitá záře, která stejně rychle zas mizí a moře se samo do sebe uzavře jako kůže, jež se sama hojí“. Rozsáhlý blok je věnován povídkám současné ruské spisovatelky Ljudmily Petruševské, k jejímž základním tématům patří, jak konstatuje Hana Kosáková, „porušená komunikace“. Edith Whartonová získala roku 1921 jako první žena v historii Pulitzerovu cenu za román Věk nevinnosti a Hana Ulmanová pro RR přeložila její povídku Římská horečka, jíž tato americká spisovatelka navázala na slavnou novelu svého přítele Henryho Jamese Daisy Millerová.

Petra Dočekalová přebírá štafetu po Petru Babákovi a v sérii příspěvků pro RR se hodlá věnovat podnětům ze své bezprostřední praxe: letteringu, písmomalířství, kaligrafie a typografických úkolů. První část věnuje „esu americké písmomalířské scény“, Johnu Downerovi. Černobílé snění je název fotografického cyklu – s jeho autorkou Max Moldau hovořil Ondřej Přibyl. Výběr objektů Pavla Hoška provází rozhovor, který s ním vedla Iva Mladičová. V rubrice Ateliéry je představeno pracoviště Jiřího Bašty, jehož dílo bylo čtenářům RR v obsáhlém bloku přiblíženo v minulém čísle. Do rubriky Sedm přispěl Jan Petránek: Sedm? Sedm je i dnů. Třeba strávených v Káthmandú, ještě nedávno tajemném městě K. Sedm může být i návštěv krámků s předměty místní kultury a pokaždé lze zažít dobrodružství.“

I jarní číslo uzavře kritický Couleur s reflexemi aktuálního kulturního a společenského dění.

Budeme věřit, že RR zachováte přízeň, a zdravíme Vás za celou redakci

Terezie Pokorná a Tomáš Hromek

Předplatné s bonusem již jen pár dní + jarní číslo!

2020 s Revolver Revue

30.1.2020

RR letos završuje 35 let existence a připravuje

 • další čtyři obsáhlá čísla časopisu, ve kterých vyjde např. životní interview s legendárním Paulem Wilsonem, typografka Petra Dočekalová bude v RR rubrice představovat výseky ze svého aktuálního profesního života, Karel Palek zveřejní esej o pojmu „normalizace“, budou publikovány vzpomínky Olgy Stankovičové nebo blok věnovaný malíři Otakaru Slavíkovi s rozhovorem s Duňou Slavíkovou či výbor z povídek L. S. Petruševské a mnohé další
 • pokračování projektu Jedna věta, kterou v loňském roce psal například básník Adin Ljuca nebo výtvarník Chrudoš Valoušek
 • nové svazky Edice Revolver Revue, které přinesou rozšířené vydání knihy Miloslava Topinky o Arthuru Rimbaudovi, výbor z publicistiky Petra Hrušky nebo sborník věnovaný osobnosti a dílu Andreje Stankoviče
 • na internetovém Bubínku Revolveru stále čerstvé příspěvky Adama Drdy, Marka Vajchra, Terezie Pokorné, Roberta Krumphanzla, Michaela Špirita a dalších k aktuálnímu dění nebo třeba již tradiční RR anketu Událost sezóny
 • další oblíbené Večery RR nadále představující nové autory, díla, překlady
 • RR noviny
 • a také opět podzimní konferenci, jejímž tématem bude práce ve ztížených podmínkách.

Chcete-li RR v napořád nesnadných časech podpořit, můžete tak učinit třeba tím, že si časopis předplatíte – ještě do konce února s knižním bonusem! –, nebo předplatné prostřednictvím dárkového certifikátu věnujete, či si doplníte knihovny o svazky Edice RR, zakoupíte jiný kousek z naší produkce, anebo přispějete libovolnou částkou na další existenci tohoto kulturně společenského podniku s dlouhou tradicí.

2020 s Revolver Revue

Uvedení knihy Viktora Karlíka Literatura

27.1.2020

Zveme na uvedení nové knihy Viktora Karlíka Literatura. Promluví Jiří Brabec, Michael ŠpiritMarek Vajchr. Knihkupectví Ostrov (Ostrovní 17, Praha 1), čtvrtek 13. února od 18.00. Těšíme se na Vás!

 

Uvedení knihy Viktora Karlíka Literatura

Nová kniha / Viktor Karlík: Literatura / Literature

13.1.2020

Dovolujeme si Vás upozornit na novou knihu z Edice RR i na ukázku z ní:

Viktor Karlík – Literatura / Literature

Plastiky a objekty Viktora Karlíka z let 2012–2019. S texty Petra Jindry, Michaela ŠpiritaMarka Vajchra. Fotografie Ondřej Přibyl. Grafický design Josefina Karlíková. Překlad Jean-Gaspard Páleníček.
[Sculptures and objects by Viktor Karlík from the years 2012–2019. With texts by Petr Jindra, Michael Špirit and Marek Vajchr. Photographs by Ondřej Přibyl. Graphic design by Josefina Karlíková. Translations by Jean-Gaspard Páleníček.]

Hanč – Beckett – McLuhan – Kolář – Plíšková – Krchovský – Le Grand Jeu – Knižní gril [Book Grill] – Kolmačka – Baudelaire – Kubišta – Matoušek – Kritické časy (Pohřbívaným zaživa) [Critical Times (To the Buried Alive)] – Bondy – Walser – Zábrana – Céline – Boudník – Sorokin – Stankovič – Topinka – Conrad – Hruška – Knižní klec [Book Cage] – Jirous – Kabeš – Dostojevskij [Dostoevsky] – Pánek – Duchamp – Frynta – Gombrowicz – Vodseďálek – Grögerová – Nietzsche – Hauková – Orwell – Knižní krematorium [Book Crematorium] – Poe – Hejda – Zelenka – Rimbaud – Hiršal – Klíma – Musil – Sekal – Topol – DADA – Hrabal – Zajíček – Kafka – Hlasy z podzemí [Voices from the Underground] – a další [and others]

Kniha LITERATURA neobsahuje mé texty. Obsahuje určité mé výtvarné práce související s literaturou jako součástí kultury a inspirované osobnostmi a díly různých jiných autorů.
[The book LITERATURE doesn’t contain my own texts. It contains certain art works of mine linked to literature as a part of culture, or inspired by the personality and work of various authors.]
Viktor Karlík

V LITERATUŘE je ovšem citát v početní menšině a Karlíkovo zaujetí slovesným uměleckým dílem se projevuje mnoha dalšími směry. Mohli bychom je provizorně strukturovat od modelace „prostorových“ monogramů, v jejichž iniciálách je zřejmě ztajen autorův osobní vztah k dílu daného spisovatele (…), až po zkratku, jež v jedné plastice úhrnně a kriticky vyslovuje dějící se smysl literárního díla.
[However, in LITERATURE, quotations are in minority and Karlík’s interest for literary works of art manifests itself in many different ways. We could provisionally classify them going from the modelling of “spatial” monograms whose initials seem to conceal the artist’s personal relationship to the given writer’s work (...) to shortenings summarizing and critically expressing the occurring meaning of the literary work.]
Michael Špirit

Zjednodušeně a obrazně vyjádřeno, kdybychom za osu vývoje avantgardního umění považovali Duchampa, pak LITERATURA Viktora Karlíka využívá Duchampův instrumentář nikoli progresivně, směrem k ad hoc konceptualizaci umělecké výpovědi sledující své vlastní gesto, jíž se vehementně chopily následující generace, nýbrž regresivně, zpět od tohoto Duchampova „katastrofického potomstva“ k Duchampově obsahově-poetickým východiskům – k Mallarméovi.
[In a simplified and figurative way, if we consider Duchamp as the axis of avantgarde art’s evolution, Viktor Karlík’s LITERATURE is using Duchamp’s set of tools not in a progressive way, towards an ad hoc conceptualisation of the artistic expression following its own gesture – which has been the path vehemently taken by generations that followed –, but regressively, back from Duchamp’scatastrophic progeniture” to Duchamp’s content-poetic starting points – to Mallarmé.]
Petr Jindra

Díky LITERATUŘE Viktora Karlíka si můžeme s plnou naléhavostí uvědomit, že literatura ani zdaleka není odepsaná a dávno ještě neřekla poslední slovo.
[Thanks to Viktor Karlík’s LITERATURE, we can realise that literature isn’t written off yet and hasn’t said its last word at all.]
Marek Vajchr

Nová kniha / Viktor Karlík: Literatura / Literature
Nová kniha / Viktor Karlík: Literatura / Literature
Nová kniha / Viktor Karlík: Literatura / Literature
Nová kniha / Viktor Karlík: Literatura / Literature
Nová kniha / Viktor Karlík: Literatura / Literature
Nová kniha / Viktor Karlík: Literatura / Literature
Nová kniha / Viktor Karlík: Literatura / Literature
Nová kniha / Viktor Karlík: Literatura / Literature
Nová kniha / Viktor Karlík: Literatura / Literature
Nová kniha / Viktor Karlík: Literatura / Literature
Nová kniha / Viktor Karlík: Literatura / Literature
Nová kniha / Viktor Karlík: Literatura / Literature
Nová kniha / Viktor Karlík: Literatura / Literature
Nová kniha / Viktor Karlík: Literatura / Literature
Nová kniha / Viktor Karlík: Literatura / Literature

Předvánoční prodej v RR / výhodný nákup + akce zdarma

9.12.2019

Také letos zveme na tradiční předvánoční prodejní týden v Revolveru! Přijďte si pro dárky pro své blízké i pro Vás do pohostinných prostor v Hálkově 2, Praha 2!

Od pondělí 16. 12. do pátku 20. 12. můžete v redakci RR denně od 9 do 18 hodin v klidu vybírat a nakupovat za mimořádně výhodné ceny a s bonusy:

* tituly z Edice RR včetně letošních novinek (Martin Ryšavý: Zlaté vidění, Marlen Haushofer: Zeď, Marek Vajchr: Neviditelný rytíř aneb Rozbřesk imaginace, Jan Solpera:
Klasifikace typografických písem latinkových / Classification of Typefaces of Latin Origin

* letošní i starší čísla Revolver Revue 

* předplatné na rok 2020 se speciálním bonusem a s možností dárkového certifikátu 

* limitované řady trik (včetně čerstvé s motivem kresby Andreje Stankoviče), tašek, plakátů či placek RR 

+ akce 600 + ZDARMA
Při nákupu publikací za více než 600 Kč si můžete vybrat zdarma z vybrané nabídky titulů (Susanne Fall: Terezín, ráj mezi lágry, Jaroslav Formánek: Cesta, Ruben Gonzales Gallego: Bílé na černém, Lucie Holá: Příznaky, Martin Ryšavý: Lesní chodci, B. K. S.: Kaloty, Jáchym Topol: Děsivý spřežení, Ivo Vodseďálek: Dvě prosy, Dagmar Urbánková: Dům či výtisk z vybraných starších nerozprodaných čísel RR)

Nakupujte a vybírejte vánoční dárky v Revolveru, těšíme se na vás! 

Upozorňujeme, že poslední objednávky k vyřízení přes internetový obchod přijímáme do pátku 16 hodin. Všechny pozdější objednávky budou vyřízeny po svátcích.

 

Předvánoční prodej v RR / výhodný nákup + akce zdarma
Předvánoční prodej v RR / výhodný nákup + akce zdarma

Nová kniha Marka Vajchra / Neviditelný rytíř aneb Rozbřesk imaginace!

25.11.2019

Dovolujeme si oznámit, že v Edici Revolver Revue vyšla nová esejistická kniha Marka Vajchra Neviditelný rytíř aneb Rozbřesk imaginace. Autor se v ní věnuje žánru gotického románu a jeho vztahu k počátkům kinematografie a přitom ukazuje, jak Češi vytěsnili do zapomnění jednoho ze spoluzakladatelů národní kultury Josefa Schiffnera. Německy píšící úředník, žijící v Praze na přelomu 18. a 19. století, vydal četné popularizační spisy o české historii i anonymní prozaická díla. Zpracoval v nich většinu látek, které se téměř o století později objevily v Jiráskových Starých pověstech českých, pro Krameriovu obrozeneckou družinu tajně vytvářel texty, jejichž překlady jsou dodnes pokládány za první původní prózy novočeské literatury, je autorem nejstaršího známého záznamu pohádky O perníkové chaloupce i pozoruhodných verzí pohádek O Popelce a O Krakonošovi i prvního pojednání o dějinách Židů v Čechách či první prózy realisticky líčící osudy romské komunity. K romantické poetice se přihlásil tři dekády před Máchou, jemuž se postavy a motivy jedné Schiffnerovy prózy staly předobrazem pro zápletku Máje.

„Češi, v pohledu mnoha Evropanů dlouho vnímaní jako barbarský národ bez literatury, se nyní díky literární imaginaci a smyslu pro mystifikaci mohli zhlížet v hrdinovi, jehož mesiášský zásah zachránil evropskou kulturu před záhubou.“

Žádejte u dobrých knihkupců, nebo za výhodnou cenu zde či přímo v redakci Revolver Revue, Hálkova 2, Praha 2, po + stř 9–18!

 

Nová kniha Marka Vajchra / Neviditelný rytíř aneb Rozbřesk imaginace!

Pozvání / Večer RR / Ryšavý, Haushofer, zimní RR

13.11.2019

Zveme Vás na předvánoční Večer Revolver Revue, na kterém z nově vydaných románů Marlen Haushofer ZeďMartina Ryšavého Zlaté vidění budou číst Gabriela MíčováIvana Uhlířová za přítomnosti překladatelky Kateřiny Lepic a autora. Uvedena bude též zimní RR.
Neděle 1. prosince od 18 hodin, Klub FAMU (Smetanovo nábř. 2, Praha 1). Vstup volný, těšíme se na Vás!

 

Pozvání / Večer RR / Ryšavý, Haushofer, zimní RR

Zlaté vidění Martina Ryšavého – dlouho očekávaný nový román!

6.11.2019

Martin Ryšavý, autor oceňovaných próz Cesty na Sibiř a Vrač, vydává nový, dlouho očekávaný román. Jeho Zlaté vidění je románem v odeslaných dopisech, jejichž pisatelka je po celý život spjatá s drsným a přízračně působícím severočeským regionem. Ze svých životních zkušeností se v dopisech zpovídá muži, jenž v ní údajně vzbudil důvěru po jediném letmém setkání; kniha však neobsahuje žádnou jeho odpověď. Zlaté vidění tak můžeme číst jako nejednoznačným interpretacím otevřenou zprávu ze života současné hrdinky opakovaně zklamávané při hledání trvalejších jistot, například prostřednictvím alternativního životního stylu. Na místě adresáta se ocitá čtenář, který kromě jiného stojí před otázkou, zda protagonistka trpí fatální nezakotveností pro svou zásadovost a hrdý vzdor vůči autoritám a běžným očekáváním, anebo zda on sám se nakonec nestává obětí její manipulativní hry.

Žádejte u dobrých knihkupců, nebo za výhodnou cenu zde či přímo v redakci Revolver Revue, Hálkova 2, Praha 2, po + stř 9–18!

 

 

Zlaté vidění Martina Ryšavého – dlouho očekávaný nový román!
Zlaté vidění Martina Ryšavého – dlouho očekávaný nový román!

Nová trika / Stankovič!

21.10.2019

U příležitosti celodenní Konference Stankovič a následného Večera RR, které se uskuteční již tento čtvrtek, jsme připravili limitovanou řadu dámskýchpánských trik s kresbou Andreje Stankoviče v bílé a šedé barvě. V prodeji bude na čtvrtečních akcích a v redakci RR či prostřednictvím RR e-shopu. Neváhejte, počet je omezený!
 

Nová trika / Stankovič!

Čerstvé RR noviny / Stankovič!

17.10.2019

Již šesté číslo speciálních RR novin právě vyšlo u příležitosti celodenní Konference Stankovič, která se již příští týden, 24. října od deseti hodin, uskuteční na pražské FAMU. Výtisky jsou jako obvykle zdarma k dispozici v redakci Revolver Revue, Hálkova 2, a na dalších vybraných veřejných místech v Praze.

RR noviny jsou tentokrát věnovány osobnosti a dílu básníka, kritika, redaktora a disidenta Andreje Stankoviče, laureáta Ceny Revolver Revue. Vstupní text Michaela Špirita portrétuje muže, který „se svou tvorbou i způsobem života lišil od většinové umělecké produkce i společenských zvyklostí jako málokterý jiný autor“. Rozsáhlou anketu připravila Lucie Bartoňová – respondenty vyzvala buď k osobní reminiscenci, krátké úvaze či vzpomínce, nebo k pojednání o vybrané Stankovičově básni. Ukázky z dosud nepublikovaných vzpomínek Stankovičovy ženy a souputnice Olgy vybrala Terezie Pokorná.

Ukázky z RR novin zde.

Čerstvé RR noviny / Stankovič!

Pozvání / Večer RR (Stankovič)

14.10.2019

Srdečně zveme na další Večer Revolver Revue, tentokrát věnovaný Andreji Stankovičovi u příležitosti konference o jeho díle. Stankovičovy básně bude číst a komentovat Jaromír Typlt, Lubor Dohnal bude promítat své filmy se Stankovičem spojené. Večerem bude provázet Terezie Pokorná. To vše i další ve čtvrtek 24. října od 19 hodin v Klubu FAMU (Smetanovo nábř. 2, Praha). Vstup volný, těšíme se na Vás!

Pozvání / Večer RR (Stankovič)

Konference Stankovič / program + pozvání

9.10.2019

Otevřeno veřejnosti, srdečně zveme:

Konference Stankovič

„Největší problém dneška / je udržet v kleci ježka.“

24. října, 2019, FAMU, Smetanovo nábř. 2, Praha 1, místnost č. 124 / 1. patro

Robert Krumphanzl – „...stačí jen, abych jako mim / odevzdal duši očim svým“  (Básně Andreje Stankoviče aneb Jak a kudy ke smyslu) –  Michal Kosák – Grafická podoba básní jako textologický problém (případ A. Stankoviče) – Michael Špirit – Fúze (Poznámky ke spojování) – Martin Hybler – Etické a estetické aspekty v Stankovičově kritické tvorbě – Petr Rezek –  Kamarádšoft jako jinakost? – Terezie Pokorná – „Není mou vinou, že se fikce a život setkávají a mísí“ – Marek Vajchr – Stankovičovy kritické licence – Petr Kotyk – Andrej Stankovič v audiovizuálních záznamech uložených v Literárním archivu Památníku národního písemnictví v Praze – Tereza Šnellerová – „Vydavatelský romantismus“ (A. Stankovič o díle Josefa Floriana)  –  Adam Drda – Stankovič v novinách 

+

Vladimír Hendrich – Andrej Stankovič v audiovizuálních dokumentech

+

Večer Revolver Revue, od 19 h v Klubu FAMU

Básně Andreje Stankoviče čte a komentuje Jaromír Typlt –  Lubor Dohnal vzpomíná na Andreje Stankoviče a promítá – diskuse – volná společenská zábava

VÍCE ZDE.

Pořádá Revolver Revue v prostorách FAMU s finanční podporou Ministerstva kultury ČR,  Magistrátu hl. města Prahy a Městské části Praha 1, jež je spolupořadatelem.

 

 

 

Konference Stankovič / program + pozvání
Konference Stankovič / program + pozvání