Nová kniha Marka Vajchra / Neviditelný rytíř aneb Rozbřesk imaginace!

25.11.2019

Dovolujeme si oznámit, že v Edici Revolver Revue vyšla nová esejistická kniha Marka Vajchra Neviditelný rytíř aneb Rozbřesk imaginace. Autor se v ní věnuje žánru gotického románu a jeho vztahu k počátkům kinematografie a přitom ukazuje, jak Češi vytěsnili do zapomnění jednoho ze spoluzakladatelů národní kultury Josefa Schiffnera. Německy píšící úředník, žijící v Praze na přelomu 18. a 19. století, vydal četné popularizační spisy o české historii i anonymní prozaická díla. Zpracoval v nich většinu látek, které se téměř o století později objevily v Jiráskových Starých pověstech českých, pro Krameriovu obrozeneckou družinu tajně vytvářel texty, jejichž překlady jsou dodnes pokládány za první původní prózy novočeské literatury, je autorem nejstaršího známého záznamu pohádky O perníkové chaloupce i pozoruhodných verzí pohádek O Popelce a O Krakonošovi i prvního pojednání o dějinách Židů v Čechách či první prózy realisticky líčící osudy romské komunity. K romantické poetice se přihlásil tři dekády před Máchou, jemuž se postavy a motivy jedné Schiffnerovy prózy staly předobrazem pro zápletku Máje.

„Češi, v pohledu mnoha Evropanů dlouho vnímaní jako barbarský národ bez literatury, se nyní díky literární imaginaci a smyslu pro mystifikaci mohli zhlížet v hrdinovi, jehož mesiášský zásah zachránil evropskou kulturu před záhubou.“

Žádejte u dobrých knihkupců, nebo za výhodnou cenu zde či přímo v redakci Revolver Revue, Hálkova 2, Praha 2, po + stř 9–18!

 

Nová kniha Marka Vajchra / Neviditelný rytíř aneb Rozbřesk imaginace!

Pozvání / Večer RR / Ryšavý, Haushofer, zimní RR

13.11.2019

Zveme Vás na předvánoční Večer Revolver Revue, na kterém z nově vydaných románů Marlen Haushofer ZeďMartina Ryšavého Zlaté vidění budou číst Gabriela MíčováIvana Uhlířová za přítomnosti překladatelky Kateřiny Lepic a autora. Uvedena bude též zimní RR.
Neděle 1. prosince od 18 hodin, Klub FAMU (Smetanovo nábř. 2, Praha 1). Vstup volný, těšíme se na Vás!

 

Pozvání / Večer RR / Ryšavý, Haushofer, zimní RR

Zlaté vidění Martina Ryšavého – dlouho očekávaný nový román!

6.11.2019

Martin Ryšavý, autor oceňovaných próz Cesty na Sibiř a Vrač, vydává nový, dlouho očekávaný román. Jeho Zlaté vidění je románem v odeslaných dopisech, jejichž pisatelka je po celý život spjatá s drsným a přízračně působícím severočeským regionem. Ze svých životních zkušeností se v dopisech zpovídá muži, jenž v ní údajně vzbudil důvěru po jediném letmém setkání; kniha však neobsahuje žádnou jeho odpověď. Zlaté vidění tak můžeme číst jako nejednoznačným interpretacím otevřenou zprávu ze života současné hrdinky opakovaně zklamávané při hledání trvalejších jistot, například prostřednictvím alternativního životního stylu. Na místě adresáta se ocitá čtenář, který kromě jiného stojí před otázkou, zda protagonistka trpí fatální nezakotveností pro svou zásadovost a hrdý vzdor vůči autoritám a běžným očekáváním, anebo zda on sám se nakonec nestává obětí její manipulativní hry.

Žádejte u dobrých knihkupců, nebo za výhodnou cenu zde či přímo v redakci Revolver Revue, Hálkova 2, Praha 2, po + stř 9–18!

 

 

Zlaté vidění Martina Ryšavého – dlouho očekávaný nový román!
Zlaté vidění Martina Ryšavého – dlouho očekávaný nový román!

Nová trika / Stankovič!

21.10.2019

U příležitosti celodenní Konference Stankovič a následného Večera RR, které se uskuteční již tento čtvrtek, jsme připravili limitovanou řadu dámskýchpánských trik s kresbou Andreje Stankoviče v bílé a šedé barvě. V prodeji bude na čtvrtečních akcích a v redakci RR či prostřednictvím RR e-shopu. Neváhejte, počet je omezený!
 

Nová trika / Stankovič!

Čerstvé RR noviny / Stankovič!

17.10.2019

Již šesté číslo speciálních RR novin právě vyšlo u příležitosti celodenní Konference Stankovič, která se již příští týden, 24. října od deseti hodin, uskuteční na pražské FAMU. Výtisky jsou jako obvykle zdarma k dispozici v redakci Revolver Revue, Hálkova 2, a na dalších vybraných veřejných místech v Praze.

RR noviny jsou tentokrát věnovány osobnosti a dílu básníka, kritika, redaktora a disidenta Andreje Stankoviče, laureáta Ceny Revolver Revue. Vstupní text Michaela Špirita portrétuje muže, který „se svou tvorbou i způsobem života lišil od většinové umělecké produkce i společenských zvyklostí jako málokterý jiný autor“. Rozsáhlou anketu připravila Lucie Bartoňová – respondenty vyzvala buď k osobní reminiscenci, krátké úvaze či vzpomínce, nebo k pojednání o vybrané Stankovičově básni. Ukázky z dosud nepublikovaných vzpomínek Stankovičovy ženy a souputnice Olgy vybrala Terezie Pokorná.

Ukázky z RR novin zde.

Čerstvé RR noviny / Stankovič!

Pozvání / Večer RR (Stankovič)

14.10.2019

Srdečně zveme na další Večer Revolver Revue, tentokrát věnovaný Andreji Stankovičovi u příležitosti konference o jeho díle. Stankovičovy básně bude číst a komentovat Jaromír Typlt, Lubor Dohnal bude promítat své filmy se Stankovičem spojené. Večerem bude provázet Terezie Pokorná. To vše i další ve čtvrtek 24. října od 19 hodin v Klubu FAMU (Smetanovo nábř. 2, Praha). Vstup volný, těšíme se na Vás!

Pozvání / Večer RR (Stankovič)

Konference Stankovič / program + pozvání

9.10.2019

Otevřeno veřejnosti, srdečně zveme:

Konference Stankovič

„Největší problém dneška / je udržet v kleci ježka.“

24. října, 2019, FAMU, Smetanovo nábř. 2, Praha 1, místnost č. 124 / 1. patro

Robert Krumphanzl – „...stačí jen, abych jako mim / odevzdal duši očim svým“  (Básně Andreje Stankoviče aneb Jak a kudy ke smyslu) –  Michal Kosák – Grafická podoba básní jako textologický problém (případ A. Stankoviče) – Michael Špirit – Fúze (Poznámky ke spojování) – Martin Hybler – Etické a estetické aspekty v Stankovičově kritické tvorbě – Petr Rezek –  Kamarádšoft jako jinakost? – Terezie Pokorná – „Není mou vinou, že se fikce a život setkávají a mísí“ – Marek Vajchr – Stankovičovy kritické licence – Petr Kotyk – Andrej Stankovič v audiovizuálních záznamech uložených v Literárním archivu Památníku národního písemnictví v Praze – Tereza Šnellerová – „Vydavatelský romantismus“ (A. Stankovič o díle Josefa Floriana)  –  Adam Drda – Stankovič v novinách 

+

Vladimír Hendrich – Andrej Stankovič v audiovizuálních dokumentech

+

Večer Revolver Revue, od 19 h v Klubu FAMU

Básně Andreje Stankoviče čte a komentuje Jaromír Typlt –  Lubor Dohnal vzpomíná na Andreje Stankoviče a promítá – diskuse – volná společenská zábava

VÍCE ZDE.

Pořádá Revolver Revue v prostorách FAMU s finanční podporou Ministerstva kultury ČR,  Magistrátu hl. města Prahy a Městské části Praha 1, jež je spolupořadatelem.

 

 

 

Konference Stankovič / program + pozvání
Konference Stankovič / program + pozvání

Proslulý román poprvé česky! Marlen Haushofer – Zeď

16.9.2019

Není už mnoho knih, které jsou v zemi svého vzniku již po několik desetiletí pokládány za kultovní dílo a byly také přeloženy do řady jazyků, ale do češtiny nikoli. Román Zeď rakouské spisovatelky Marlen Haushoferpoprvé vydaný roku 1963, k takovým případům doposud patřil. Je stylizovaný jako deníkové zápisy hlavní hrdinky, kterou osud ze dne na den vystaví doslova nepředstavitelné zkoušce. Ústředním tématem jejích záznamů, v nichž postihuje každodenní události a od nich se odvíjející vzpomínky a úvahy, se paradoxně stává vzdor proti běžnému vnímání ubíhajícího času. Marlen Haushofer ztvárnila neotřelým a v určitém ohledu nedostižným způsobem smysl statečné vytrvalosti tváří v tvář mezní a podle všech běžných měřítek bezvýchodné situaci. Román Zeď přeložila do češtiny Kateřina Lepic. Žádejte u svých knihkupců a za obzvlášť výhodnou cenu v redakci RR.

„Ne, že bych se bála, že by ze mě bylo zvíře, to by nebylo tak hrozné, ale člověk se nikdy nemůže stát zvířetem, zřítí se bez rozpoznání zvířecí existence rovnou do propasti. Nechci, aby se mi to stalo. V poslední době mám velký strach právě z toho, a ten strach mě nutí psát tuto zprávu.“

„Nejsem ošklivá, ale ani přitažlivá, spíš než člověku se podobám stromu, pevnému, hnědému kmínku, který potřebuje veškerou svou sílu k tomu, aby přežil.“

„Občas nemohu odolat a trochu si hraji na prozřetelnost; zachráním zvíře před jistou smrtí nebo zastřelím jelena, protože potřebuji maso. Ale s mým fušováním se les snadno vyrovná. Jedna mladá srna roste, jiné zvíře běží do záhuby. Nejsem ta, která by rušila klid, a není třeba mě brát vážně.“

 

Proslulý román poprvé česky! Marlen Haushofer – Zeď

Večer RR: Podzimní číslo / Jiří Němec + Jedna věta Elišky Vlasákové

9.9.2019

Srdečně zveme na další letošní Večer Revolver Revue, tentokrát věnovaný podzimnímu číslu RR a jeho příloze. Robert Krumphanzl promluví o pramenech k činnosti Jiřího Němce a o důvodech, proč se jí dnes zabývat. Z Jedné věty Elišky Vlasákové bude číst Jan Vlasák. Večerem provede Terezie Pokorná. Úterý 24. září v 19 hodin, Kavárna Liberál (Heřmanova 6, Praha). Těšíme se na Vás!

O tom, co z dávné či bližší minulosti bude zapomenuto, se rozhoduje vždycky v přítomnosti, a svůj podíl na tomto zapomenutí nesou vždy současníci. Zapomínání je ovšemže nevyhnutelné, otázkou však zůstává, co si zapomenutí „zaslouží“. V tomto smyslu pak nikdo ze současníků není pouhým „přenašečem zavazadel“ do budoucnosti či jen „nosičem vody“ zavlažujícím současnost, ale spolutvůrcem – jak minulosti, tak přítomnosti a budoucnosti. (R. Krumphanzl k RR cyklu věnovanému Jiřímu Němcovi)

Padla na mě odpoledne tak velká únava, že jsem si musela vlézt do postele; přičítám to hledění na TV, která z Hradu přenášela celou inauguraci znovuzvoleného prezidenta Zemana, z jeho skličujícího proslovu mi ochablo celé tělo. (E. Vlasáková, Jedna věta, 8. března 2018, čtvrtek)

 

Save the date / Konference Stankovič (poezie – kritika – společnost)

6.9.2019

Celodenní konference věnovaná básnickému a kritickému dílu i společenskému působení Andreje Stankoviče se uskuteční ve čtvrtek 24. října 2019 v prostorách FAMU (Smetanovo nábř. 2, Praha 1) a bude navazovat na předcházející RR sympozia soustředěná k práci a osobnostem I. M. Jirouse, Jana Lopatky, F. X. Šaldy či k tématu „Komunismus-elity-dnešek“. Již nyní jste srdečně zváni, bližší údaje budou následovat. Těšíme se na setkání!
 

Save the date / Konference Stankovič (poezie – kritika – společnost)

Omezený provoz redakce a e-shopu

30.7.2019

Objednávky z e-shopu přijaté po 29. červenci budou z důvodu dovolené vyřizovány až po 16. srpnu. Návštěvy v redakci a vyzvednutí již připravených objednávek budou během této doby možné po telefonické dohodě. Děkujeme za pochopení.

Letní čtení z Revolveru!

1.7.2019

Přijďte si v červenci a srpnu do naší redakce koupit Revolver Revue nebo knihu z Edice RR. Ke každé zakoupené publikaci si můžete vybrat triko či tílko ze speciální nabídky za 50 Kč. Akce platí po letní měsíce do vyprodání zásob. Vždy v pondělí od 9 do 18 hodin v Hálkově 2, Praha 2.

Letní čtení z Revolveru!

Večer RR: Letní číslo + Eliot, Dobyčin, Krejcar a další

20.5.2019

Srdečně zveme na další letošní Večer Revolver Revue, tentokrát věnovaný letnímu číslu RR. Martin PokornýPetr Onufer a Marek Vajchr povedou rozhovor nad esejistikou T. S. EliotaHana Kosáková představí pozoruhodný osud a dílo Leonida DobyčinaVladimír Drápal-Lábus uvede velké interview, které pořídil s Liborem Krejcarem, číst se bude i z Krejcarovy Jedné věty. Večerem provází Terezie Pokorná. Úterý 4. června 20 hodin v Kavárně Liberál (Heřmanova 6, Praha). Těšíme se na Vás!

A to v sobě obnáší, že se nenechává slepě vést tradovanými nálepkami „vysokého“ a „nízkého“, „kultury“ a „zábavy“. (M. Pokorný o T. S. Eliotovi)

Projevoval neochotu přijímat většinové vzorce chování, v realitě sovětského Ruska nacházel množství groteskních rysů, rozporujících oficiální ideologii. Za života vydal pouze dva povídkové soubory a roku 1935 román Město N. Poté, co byl z ruské literatury násilím vyobcován, beze stopy zmizel. (H. Kosáková o L. Dobyčinovi)

Celý den sekám / zahradu po kouskách / chvilku po chvilkách / kousky zahrady / sekám… (L. Krejcar, Jedna věta, 2. 6.)

Bronka Nowicka na Světě knihy a v kavárně Fra

7.5.2019

Polský institut v Praze srdečně zve na autogramiádu a besedu s Bronkou Nowickou, jejíž kniha Nakrmit kámen vyšla roku 2018 v Edici RR. Akce se uskuteční v rámci pátečního odpoledního programu letošního knižního veletrhu Svět knihy 10. 5. a večer bude následovat její autorské čtení v pražské kavárně Fra. Kniha bude k zakoupení na stánku Polského institutu i na večerním čtení.

Detaily programu:

Stánek S101 Polského institutu v Průmyslovém paláci, pátek 10. 5. 15:00–15:50
Marek Bieńczyk, Bronka Nowicka – autogramiáda
Polští prozaici budou podepisovat své nové knihy (B. Nowicka: Nakrmit kámen; M. Bieńczyk: Sanatorium Tworki) za účasti svých překladatelů, loňské laureátky stání ceny za překlad Heleny Stachové a polonisty Michaela Alexy.

Café Europa před Průmyslovým palácem, pátek 10. 5. 16:00–16:50
Klíčovou dírkou k sousedům: současná polská próza
Dva cenění polští prozaici Bronka Nowicka a Marek Bieńczyk uvedou své nové překlady do češtiny, básnickou prózu Nakrmit kámen (2018) a román Tworki (2019). Diskutovat budou o dění v polské literatuře. Moderuje polonistka Michala Benešová.

Kavárna Fra (Šafaříkova 15, Praha 2), pátek 10. 5. 19:30–21:30
Autorské čtení: Bronka Nowicka a pocta překladatelce Heleně Stachové
Polská prozaička představí svoji básnickou prózu Nakrmit kámen (2015, česky 2018), oceněnou nejvýznamnější polskou literární cenu Nike v překladu loňské laureátky stání ceny za překlad Heleny Stachové. Diskuse s autorkou a překladatelkou.
 

Bronka Nowicka na Světě knihy a v kavárně Fra
Bronka Nowicka na Světě knihy a v kavárně Fra

RR v Divadle v Dlouhé / Listopad 1989, „nechumelismus“ a dnešní krize demokracie

16.4.2019

Dovolujeme si Vás upozornit na debatní večer cyklu Dlouhá cesta ke svobodě, který se uskuteční v Divadle v Dlouhé 1. května ve spolupráci s Revolver Revue a jehož téma zní Listopad 1989, „nechumelismus“ a dnešní krize demokracie. Večerem bude provázet Adam Drda, který také uvede filmové ukázky z rozhovorů ze sbírky o.p.s. Post Bellum na téma Normalizace – odlišné paměti, a šéfredaktorka Revolver Revue Terezie Pokorná. Diskuse se zúčastní i další zástupci a spolupracovníci redakce RR, spisovatel a publicista Jaroslav Formánek a Karel Strachota, vedoucí vzdělávacích projektů o.p.s. Člověk v tísni. Herečky Eva Hacurová a Marie Poulová přednesou dialogy ze Sofoklovy Élektry v režii Hany Burešové. Více zde.

RR v Divadle v Dlouhé / Listopad 1989, „nechumelismus“ a dnešní krize demokracie
RR v Divadle v Dlouhé / Listopad 1989, „nechumelismus“ a dnešní krize demokracie

Jarní pozvání na novou RR adresu / Prodej unikátních kusů + výprodej vybraných titulů i trik!

19.3.2019

Od pondělí 25. 3. do čtvrtka 28. 3. bude v nové redakci Revolver Revue možno denně od 9 do 18 hodin zakoupit unikátní archivní publikace a za výprodejové ceny pak vybrané tituly a trika.

Při nedávném stěhování byl objeven nevelký počet zcela zachovalých výtisků rozprodaných a dnes již unikátních čísel RR, například prvního nesamizdatového č. 14, které mj. poprvé širší veřejnosti představilo Pavla Brázdu, výročního č. 50, jubilejního č. 100, věnovaného mj. „kauze Kundera“. Tyto vzácné kusy *) nabízíme nyní zájemcům za 300 Kč.

Vedle toho za výhodnou redakční cenu 148 Kč budou v prodeji poslední nalezené výtisky již téměř nedostupného č. 98 s Jednou větou Petra Hrušky nebo č. 99 s Jednou větou Pavla Zajíčka.

Ostatní dosud nerozprodaná čísla RR, vydaná do roku 2014, bude možné zakoupit za 50 Kč. (Tato nabídka se nevztahuje na nákup prostřednictvím e-shopu.)

Za 90 Kč budou k mání vybraná trika – např. pro pány s motivem od Františka Štorma, pro dámy s motivem od Viktora Karlíka a citátem Marcela Duchampa či s motivem Chrudoše Valouška a tílka s citátem F. X. Šaldy.

K nákupu v hodnotě nad 500 Kč zdarma plakát Pavla Brázdy z nabídky RR!

Neváhejte a přijďte redakci RR navštívit na nové adrese Hálkova 1406/2, Praha 2 (pár minut od I. P Pavlova, Karlova náměstí či Muzea). Těšíme se na Vás, připraveny samozřejmě budou i další položky z RR nabídky!

*) Ve velmi omezeném počtu do vyprodání za 300 Kč nabízíme:
č. 14, 17, 19–26, 28–50
č. 60
č. 63
č. 100

Jarní pozvání na novou RR adresu / Prodej unikátních kusů + výprodej vybraných titulů i trik!

Předplatné RR 2019 už jen do 15. února s knižními bonusy!

6.2.2019

Nezdražujeme!

4 x 148 = 592 Kč (za ročník ušetříte 120 Kč)

  • poštovné a balné zdarma
  • stálá sleva na knihy z Edice RR
  • dárkový certifikát 
  • rychlé dodání

+ speciální bonus: 

Předplatíte-li si RR do 15. 2. 2019, získáte zdarma jeden z následujících titulů dle vlastního výběru.*

 

Objednávejte na

 

* Název vybrané knihy uveďte v „komentáři k objednávce“ v elektronickém formuláři na www.revolverrevue.cz. Knihu zašleme společně s RR č. 114/2019. V případě, že jste předplatné již uhradili před zveřejněním této nabídky, nás kontaktujte.

Předplatné RR 2019 už jen do 15. února s knižními bonusy!

Vítáme Vás na nových webových stránkách RR!

30.1.2019
Dovolujeme si oznámit, že jsme otevřeli nové webové stránky Revolver Revue. Jejich grafickou podobu navrhl Jan Čumlivski a realizoval je Jakub Sládek (Onkubator).
 
Čerstvý web přináší kromě jiného podstatnou novinku pro zákazníky RR e-shopu: vedle stávajících způsobů úhrady můžete nyní platit online platební kartou a výrazně tím urychlit vyřízení objednávky.
 
Věříme, že budete s novými stránkami spokojeni a omluvíte případné technické potíže a obsahové mezery v jejich začátcích. Stávající registrované uživatele prosíme, aby si laskavě během objednávání zkontrolovali osobní údaje a v případě potíží s uživatelským účtem nás kontaktovali.
 
Děkujeme.

RR na nové adrese

18.1.2019

Redakce RR se nyní nachází na nové adrese: Hálkova 1406/2, Praha 2 – Nové Město, 120 00, pár minut chůze od Muzea, Václavského náměstí, I. P. Pavlova i Karlova náměstí. Děkujeme ještě jednou všem, kdo nám při hledání nových prostor i stěhování tak či onak pomohli. Telefonní číslo (222 245 801) se nemění, stejně jako hodiny pro veřejnost (pondělí + středa 9–18). Těšíme se na Vás v nových prostorách!