Alén DIVIŠ

ALÉN DIVIŠ (1900–1956), český malíř a ilustrátor, žil v Paříži, za války vězněn v koncentračních táborech a ve věznicích ve Francii (Santé), Maroku a na Martiniku. Od roku 1941 žil v New Yorku, 1947 se vrátil do Československa a zapomenut zde zemřel.

Revolver Revue se soustavně věnovala zveřejňování Divišova díla: č. 17/1991 přineslo reprodukce sedmnácti Divišových obrazů z let 1941–1951, v tomtéž čísle byly otištěny autorovy vzpomínky na vězení Santé doprovozené kresbami z roku 1941 (připravil Jaromír Zemina; vzpomínky znovu otištěny v č. 49/2002 a doplněny o jedenáct autorových ilustrací). V č. 26/1994 je reprodukováno osmnáct Divišových kreseb uložených v památníku Terezín a v č. 56/2004 ilustrace Erbenovy Kytice (připravil a studii napsal Jaromír Zemina).