ANDĚL Jaroslav
„Je naše umění světové?“ (Otázky nad jednou otázkou)
3, 1995, listopad, s. 6–8. [Úvaha o postavení českého výtvarného umění v mezinárodním kontextu.]

ANDĚL Jaroslav
Překročit stín: fotografické publikace nakladatelství Torst
4, 1996, březen, s. 31–33. [Článek o knihách Viktora Stoilova Portréty (1990), Petra Krále Fotografie v surrealismu (1994), Karla Cudlína (1994), Bohdana Holomíčka (1995) a Josefa Sudka (1995).]

ANDĚL Jaroslav
Je lepší pochopit to jako šanci (s Jaroslavem Andělem hovoří redakce KP RR)
5, 1996, září, s. 6–14. [Rozhovor s ředitelem Veletržního paláce o budoucnosti této instituce, o reflexi výtvarného umění v Čechách a o úloze nových médií v umění.???]

ANDĚL Jaroslav
Dialog s minulostí je rozhovorem o přítomnosti a budoucnosti (s Jaroslavem Andělem hovoří Terezie Pokorná a Viktor Karlík)
13, 1999, březen, s. 36–45. [Rozhovor s odvolaným ředitelem Veletržního paláce; datováno listopad 1998.]

ANTONÍN Václav
Filosofování čili Objevy Ameriky
19, 2001, březen, s. 116–118. [Článek o stati Miroslava Petříčka Marat/Sade (Iluminace č. 3/1999).]

BALOGH Alexander
Ľútosť nad normálnosťou
23, 2002, červen, s. 82–85. [Recenze výstavy kurátora EtiEnna Cornevina Excentriques degravité (Galérie Jána Koniarka v Trnavě, Štátna galérie v Bánské Bystrici). Repro RR.]

BARTOŇOVÁ Lucie
Literatura ve stínu
30, 2004, listopad, s. 76–78. [Recenze knihy Miloše Urbana Stín Katedrály (Argo 2003).]

BASS Eduard
Draf jede do Polska
21, 2001, listopad, s. 126–128. [Článek o Alfredu Fuchsovi.]

BEZDÍČEK Vít
Dulce sed utile
13, 1999, březen, s. 130. [Poznámka o albu Báry Basikové Gregoriana.]

BLAHŮŠEK Štěpán
O autorství
9, 1997, listopad, s. 90–94. [Článek o příspěvku Miloslava Bednáře na I. platónském symposiu Starost o duši a ctnost v Platónově Ústavě a Zákonech a současná filosoficko-politická diskuse o spravedlnosti v demokracii; text byl původně psán pro reklamní přílohu Literárních novin Na kulturu – Konserva.]

BLAHŮŠEK Štěpán
Docentem z potěšení
11, 1998, červen, s. 99–101. [Poznámka o článku Jana Sokola (LN 29. 11. 1997), v němž autor brání svou knihu Čas a rytmus (Oikúmené 1996).]

BLAŽEK Bohuslav
Taky patříte do P?
2, 1995, červen, s. 154–161. [Článek o encyklopedické příručce Kdo je kdo v České republice 94/95 (Modrý jezdec 1994); s kapitolami Adresáře/seznamy/Who is who, Kdo je navíc, kdo chybí, Co je pro koho život, Čísla a rekordy v P, Umění eufemismu, Byl to test, nebo ne? a Poslání adresářů v otevřené společnosti.]

BLAŽEK Bohuslav
Hlas ulice
3, 1995, listopad, s. 129–136. [Článek o názvech a přejmenovávání pražských ulic a náměstí.]

BLAŽEK Bohuslav
Dobročinnost: skryté souvislosti
4, 1996, březen, s. 141–151. [Článek o etice, předpokladech a modelech dobročinnosti; s kapitolami Dobročinnost bez hlavičky, Patero příkladů, Dva póly dobročinnosti v euroamerické tradici, Přicházející paradigma, Etické otazníky dobročinnosti.]

BLAŽEK Bohuslav
Zrazená věda
5, 1996, září, s. 160–167. [Recenze knihy Františka Koukolíka a Jany Drtilové Vzpoura deprivantů (Makropulos 1996); s kapitolami Co kniha nabízí, Za co se kniha vydává a Kam kniha míří.]

BLAŽEK Bohuslav
Soumrak kritiků? (Výtvarná kritika o projektu Jitro kouzelníků?)
7, 1997, duben, s. 50–56. [Článek komentující recenze výstavy Jitro kouzelníků? (Veletržní palác), publikované do konce roku 1996; s kapitolami Žánry, Informační selekce, Fotografický doprovod, Chyby a desinformace, Sugerování zasvěcenosti, Triumf mlhavosti, Některá klišé, Zachráněná čest?.]

BLAŽEK Bohuslav
Soumrak kritiků? (II. kolo)
8, 1997, červenec, s. 27–34. [Článek o dalších recenzích výstavy Jitro kouzelníků? (Veletržní palác) – viz též č. 7/1997; s kapitolami Odskok do mýtu, Od kritiky výstavy ke kritice vystavovatele, Umění interpretace, Předběžné výsledky II. kola.]

BLAŽEK Bohuslav
Časopis (ne)umělec
9, 1997, listopad, s. 12–15. [Článek o prvních čtyřech číslech výtvarného časopisu Umělec.]

BLAŽEK Bohuslav
Obrazy minulosti Zdeňka Vašíčka
9, 1997, listopad, s. 54–57. [Recenze knihy Zdeňka Vašíčka Obrazy (minulosti) (o bytí, poznání a podání minulého času) (Prostor 1996); s kapitolami Rekonstrukce struktury (Zlozvyky a triky, Témata a tabu) a Implicitní tertium (Zjevné a skryté kontexty, Heuristiky a Poslání).]

BLAŽEK Bohuslav
Tělesnost podle Růženy Grebeníčkové
9, 1997, listopad, s. 70–72. [Článek o vzniku knihy R. G. Tematizace těla a tělesného pohybu v novověkém myšlení (Sportpropag 1983; tiskem pod názvem Tělo a tělesnost v novověkém myšlení, Prostor 1997).]

BLAŽEK Bohuslav
Svět časopisů o bydlení
10, 1998, březen, s. 122–125. [Článek o časopisech zabývajících se bytovou kulturou.]

BLAŽEK Bohuslav
Detail: od nihilismu ke kritice
11, 1998, červen, s. 6–11. [Článek o „časopisu pro vizuální kulturu“; s kapitolami Dimenze iregularity, Jazykové zvláštnosti, Zitatenschatz a A přece se myslí.]

BLAŽEK Bohuslav
Osudy fotografie v českých denících na sklonku 20. století
13, 1999, březen, s. 26–35. [Článek o fotografii v současném denním tisku; s kapitolami Vstupní srovnání, Reportážní vs. ilustrativní přístup, Odběr od agentur, Varianty portrétu, Autorství a autenticita a Mezi fotografií a dekorem.]

BLAŽEK Bohuslav
Osudy české fotografie v týdenících na sklonku 20. století
14, 1999, červen, s. 27–34. [Článek o fotografii v týdenících Květy, Mladý svět, Reflex, Respekt a Týden; s kapitolami Patero stylů a Čím nám jsou týdeníky a čím jejich fotografové.]

BLAŽEK Bohuslav
Z designu se stává signum designu
15, 1999, listopad, s. 24–31. [Recenze výstavy Signum design (Český design 1980–1999).]

BLAŽEK Bohuslav
Kritici proti nechápavým kritikům (a jak to dopadlo)
15, 1999, listopad, s. 36–38. [Recenze časopisu Ateliér (č. 18/1999) věnovaného 48. bienále v Benátkách.]

BLAŽEK Bohuslav
Skrytý teror přímky
16, 2000, březen, s. 11–23. [Článek zabývající se architekturou starších částí Prahy; s kapitolami Popis jevu, jako bychom mu vůbec nerozuměli, Ke konceptu města patří i lidé, Bezprostřední důvod v pozadí: uliční čára, Nedejme se manipulovat pseudoracionalitou.]

BLAŽEK Bohuslav
Zvířátka a umělci
17, 2000, červen, s. 48–52. [Článek komentující vernisáž výstavy Michala Cihláře Dva lidi v zoo (galerie Pecka); s kapitolami Trhlina první, Trhlina druhá.]

BLAŽEK Bohuslav
Výlet do elektronické věčnosti
18, 2000, listopad, s. 116–126. [Článek o české internetové scéně; s kapitolami Františkovy www stránky, Minidebiltén: satira po katoličku, Iregion: boje na Bruntálsku, Kangaroo: bůh z Nymburka; datováno 17. 8. 2000. Ohlasy v č. 19 (V. Měrák) a 20/2001 (L. Daňhelová).]

BLAŽEK Michal
Existuje ještě dnes sochařství? (Řečnické cvičení s Michalem Blažkem)
4, 1996, březen, s. 39–42. [Rozhovor o rozdílu mezi sochou a objektem a o sochařských expozicích ve Veletržním paláci; otázky kladl M. Š. (=Michael Špirit).]

BLAŽEK Michal
Odpověď Jiřímu Davidovi
19, 2001, březen, s. 154–157. [Komentář k ohlasu (s. 152–154) na interview s M. B. (Revolver Revue č. 42/2000).]

BLAŽEK Michal
Karel Nepraš
23, 2002, červen, s. 74–75. [Nekrolog o sochařovi († 5. 4. 2002).]

BLAŽEK Michal
Návštěvy Veletržního paláce
23, 2002, červen, s. 118–123. [Článek o expozici současného českého umění.]

BLAŽEK Michal
K rozhovoru pana Kroula se Z. Benýškem
24, 2002, listopad, s. 156. [Ohlas na interview v Revolver Revue č. 48/2001.]

BLAŽEK Michal
Sochařská hlídka
25, 2003, březen, s. 106–108. [Článek s kapitolami Olbram Zoubek (o reliéfech na bance ve Spálené ulici a o památníku obětem komunismu na Újezdě), Výstava Michala Singera v Galerii Roberta Guttmanna, Pamětní deska Milady Horákové, ČNB žije v pravdě, Příbramská výstava Stanislava Hanzíka, Normalizátor normalizace chystá další úder (o filmu Jana Hřebejka Pupendo) a Ceny nadačního fondu Lux et Lapis (laureáty Karel Srp ml. a Eva Vinopalová). Foto autor.]

BLAŽEK Michal
Sochařská hlídka
26, 2003, červen, s. 71–77. [Glosy Výstava Zbyňka Sekala (Galerie Ztichlá klika, duben 2003), Portréty v ND (o sochařských portrétech), Výstava Vojtěcha Adamce (Galerie Navrátil, duben 2003), Za Zdeňkem Palcrem (o sborníku litoměřické galerie, 1999) a Pomník Franze Kafky od Jaroslava Róny. Foto J. Valenta a Miroslav Vránek, archiv Galerie Navrátil a repro RR.]

BLAŽEK Michal
O plastičnosti
26, 2003, červen, s. 98–103; spoluautor Miloslav Chlupáč. [Záznam části vystoupení M. Ch. na přednášce M. B. O pojetí plastičnosti u Kurta Badta, Zdeňka Palcra a Václava Nebeského (Unijazz, 7. 12. 2002). Rubrika Dokumenty.]

BLECHA Ivan
Ke kritice Aviezera Tuckera
10, 1998, březen, s. 134. [Reakce na článek Aviezera Tuckera Krize českých vysokých škol (č. 8/1997).]

BLECHA Ivan
Filosof ze Spojených států
11, 1998, červen, s. 168–170. [Ohlas na články Aviezera Tuckera v č. 8/1997 a 10/1998. Komentář A. T. na s. 172–174.]

BOHÁČKOVÁ Kamila
Různořečí naší doby
19, 2001, březen, s. 76–78. [Recenze filmů Karla Vachka Bohemia Docta a Ivana Vojnára Proroci a básníci.]

BOHÁČKOVÁ Kamila
Banalita a nudismus dnešního „ráje“
20, 2001, srpen, s. 76–79. [Recenze filmu Věry Chytilové Vyhnání z ráje.]

BOHÁČKOVÁ Kamila
Kruhový svět Jana Němce
20, 2001, srpen, s. 126. [Recenze filmu Noční hovory s matkou.]

BOUDOVÁ Dana
Ale nic by nemělo být víc šetřeno než nelhostejní kritici!
11, 1998, červen, s. 132–136. [Recenze knihy Jiřího Cieslara Concettino ohlédnutí (NFA 1996). Ohlas v č. 12/1998 (J. Vacková).]

BOUDOVÁ Dana
Vážená Jarmilo Vacková
12, 1998, listopad, s. 165–166. [Komentář k ohlasu Jarmily Vackové (s. 163–165) na článek o Jiřím Cieslarovi (č. 11/1998).]

BRÁT Martin
Spravedlnost podle Boženy Správcové
18, 2000, listopad, s. 82–84. [Recenze knihy Boženy Správcové Spravedlnost (Host 2000).]

BRÁT Martin
Pasti Zuzany Brabcové
19, 2001, březen, s. 78–81. [Recenze knihy Zuzany Brabcové Rok perel (Garamond 2000).]

BREGANT Michal
Zajímavosti ze světa filmu
2, 1995, červen, s. 127–130. [Recenze knihy Pavla Melounka Biják.]

BREGANT Michal
Občan GEN
4, 1996, březen, s. 78–83. [Článek o televizním dokumentu, zvláště o cyklech GEN a GENUS a o filmu Martiny Kudlaček L'amour fou; datováno leden 1996.]

BREGANT Michal
Obrana – ale čeho vlastně?
5, 1996, září, s. 129–131. [Článek–polemika s Vladimírem Justem (LtN č. 20 a 22/1996), který reagoval na Bregantovu stať Občan Gen (KP č. 4/1996) o současné filmové dokumentaristice; s kapitolami Tvar a rozumění, Formální hnidopich a Potřebuje dokument obranu? Datováno 31. 5. 1996.]

BREZINA Ivan
Protože kritika...
10, 1998, březen, s. 139–140. [Replika na ohlas Michala Justa (na s. 138–139) k Brezinovu článku z Revolver Revue č. 35/1997.]

BREZINA Ivan
Anatomie jednoho konkursu
18, 2000, listopad, s. 126–129. [Článek o průběhu konkursu na místo šéfredaktora Literárních novin na podzim 1999.]

BROCKHAUS Christoph
Socha je spojena s existencí, malba se snem...
20, 2001, srpen, s. 118–124. [S ředitelem Lehmbruckova muzea v Duisburgu hovořil Čestmír Lang.]

BROUSKOVÁ Markéta
Povzdech nad plebejcem
22, 2002, únor, s. 105–106. [Glosa o české povaze.]

BROUSKOVÁ Markéta
Tohle, Evropo, neošvejkuješ!
23, 2002, červen, s. 129–130. [Glosa o světě po 11. 9. 2001.]

BROUSKOVÁ Markéta
Populismus ve znamení moderny
24, 2002, listopad, s. 130–132. [Glosa o vztahu médií a politiky.]

CIESLAR Jiří
Fóbie z fóbií
3, 1995, listopad, s. 155–156. [Ohlas na článek Andreje Stankoviče Po vlastech, kam muška jenom stříbrná... (č. 2/1995). Komentář A. S. na s. 156.]

CIESLAR Jiří
...jináč zme žili absolutně (nad filmem Automat Svět a nad deníky a korespondencí Vladimíra Boudníka)
4, 1996, březen, s. 8–20. [Dvoudílná studie o V. Boudníkovi.]

CIESLAR Jiří
Nietzschův návrat a nálady konce století
5, 1996, září, s. 100–109. [Pětidílná studie o současné recepci Nietzschova díla; pojednáno mj. o knihách Ivo Frenzela Friedrich Nietzsche (MF 1995), Joachima Köhlera Tajemný Zarathustra (Votobia 1995) Antonína Mokrejše Odvaha vidět (H&H 1993) a Pavla Kouby Nietzsche (ČS 1995).]

CIESLAR Jiří
Souboj s Vachkem
6, 1996, prosinec, s. 100–109. [Dvoudílná úvaha o filmu Karla Vachka Co dělat? (1996).]

CIESLAR Jiří
Muži pro každé počasí
6, 1996, prosinec, s. 142–144. [Článek o předmluvě Jiřího Menzela k memoárům Otakara Vávry Podivný život režiséra – obrazy vzpomínek (Prostor 1996).]

CIESLAR Jiří
Jungův příchod
7, 1997, duben, s. 64–79. [Sedmidílná studie o díle Carla Gustava Junga, o jeho vydávání v Čechách i o platnosti Jungových postřehů v souvislosti s deníkovou a memoárovou literaturou a filmovými scénáři.]

CIESLAR Jiří
Kolářovy dávné otázky (Nad Jiřím Kolářem, hlavně deníkovým)
8, 1997, červenec, s. 84–98. [Sedmidílná studie o deníkovém díle Jiřího Koláře.]

CIESLAR Jiří
Lev Šestov – Smysl fragmentu
9, 1997, listopad, s. 64–70. [Čtyřdílná studie o knize Lva Šestova Apoteóza vykořeněnosti (Herrmann & synové 1995).]

CIESLAR Jiří
Deníky Pavla Juráčka a jeho Kat
10, 1998, březen, s. 95–102. [Studie o režisérových zápiscích (výbor v Iluminaci č. 1/1997), jeho scenáristické Explikaci (Film & doba č. 5/1968) a o filmu Příběh pro začínajícího kata (1969).]

CIESLAR Jiří
České pomníky
11, 1998, červen, s. 106–110. [Článek o televizních dokumentech Olgy Sommerové.]

CIESLAR Jiří
Rizika života v poezii a Landolfiho „posunuté křeslo“
12, 1998, listopad, s. 56–65. [Pětidílný článek o knihách Zdeňka Kožmína Struktury (Rovnost 1995) a Obtisky (Host 1998) a Petra Krále Pařížské sešity (Bratislava, Fragment 1996).]

CIESLAR Jiří
Rozanov
13, 1999, březen, s. 49–61. [Desetidílná studie o V. V. Rozanovovi.]

CIESLAR Jiří
Česká a světová kinematografie v éře „občasné ztráty vědomí“
14, 1999, červen, s. 127–133. [Článek o filmech Roberta Benigniho Život je krásný (1997), Johna Maddena Zamilovaný Shakespeare, Toma Tykwera Lola běží o život, Ivana Vojnára Cesta pustým lesem, Vladimíra Michálka Je třeba zabít Sekala (vše 1998) a Saši Gedeona Návrat idiota (1999); datováno 17. 4. 1999.]

CIESLAR Jiří
Whitman (k novému vydání Stébel trávy)
16, 2000, březen, s. 51–59. [Studie o tvorbě Walta Whitmana při příležitosti nového vydání autorovy poezie (Cylindr 1998).]

CIHLÁŘ Michal
Krátce z kultury
1, 1995, leden, s. 9–10. [Poznámka o mechanismech moderního výtvarného umění; datováno 17. 11. 1994.]

CÍSAŘ Karel
Kazisvěti & kvazisvěty
9, 1997, listopad, s. 73–75. [Recenze knihy Václava Bělohradského Mezi světy & Mezisvěty (Votobia Praha 1997).]

CÍSAŘ Karel
Trocha komparatistiky... II.
10, 1998, březen, s. 64. [Srovnání výroků Václava Bělohradského (1992) a Zdeňka Pince (1994).]

ČERNÝ Jindřich
Český román Vlasty Chramostové
16, 2000, březen, s. 88–93. [Recenze memoárové knihy Vlasty Chramostové.]

ČERVENKA Miroslav
Mukařovského žlutá knížka
16, 2000, březen, s. 67–70. [Recenze knihy Mojmíra Grygara Terminologický slovník českého strukturalismu (Host 1999).]

ČERVENKA Miroslav
Pravopisná nuda pokračuje
22, 2002, únor, s. 140–141. [Ohlas na článek Jiřího Flaišmana a Michala Kosáka (č. 21/2001).]

DAŇHELOVÁ Lenka
Blažkův zjednodušený svět
20, 2001, srpen, s. 150–151. [Ohlas na článek Bohuslava Blažka (č. 18/2000).]

DAVID Jiří
Pozlacení poustevníci, zlaté děti a diamantoví mniši
9, 1997, listopad, s. 191–193. [Text, zřejmě reakce na texty Antonína Kosíka (č. 3/1995 a 7/1997).]

DAVID Jiří
Smutná paranoia
19, 2001, březen, s. 152–154. [Ohlas na interview s Michalem Blažkem (Revolver Revue č. 42/2000). Komentář Viktora Karlíka na s. 154 a M. B. na s. 154–157.]

DĚTÁKOVÁ Zuzana
Slovník jednoho kolektivu
5, 1996, září, s. 26–45. [Recenze prvního dílu Slovníku českých spisovatelů od roku 1945, část A–L (Brána 1995); datováno květen 1996.]

DĚTÁKOVÁ Zuzana
Ke dvěma číslům Souvislostí
6, 1996, prosinec, s. 88–89. [Recenze č. 4/1995 a č. 1/1996.]

DĚTÁKOVÁ Zuzana
Dlouhý text...
6, 1996, prosinec, s. 187–188. [Komentář k reakci Pavla Janouška (s. 172–187) na recenzi Slovník jednoho kolektivu (KP č. 5/1996).]

DĚTÁKOVÁ Zuzana
Když píše, je čistá
8, 1997, červenec, s. 64–67. [Recenze knihy Boženy Správcové Výmluva (ČS 1995).]

DĚTÁKOVÁ Zuzana
Ke dvěma číslům Souvislostí II
8, 1997, červenec, s. 124–126. [Kurziva o č. 2–3 a 4/1996.]

DĚTÁKOVÁ Zuzana
Jak se ze starého Hostovského stal nový Hostovský
8, 1997, červenec, s. 131–133. [Článek o ediční přípravě 2. svazku Vybraných spisů Egona Hostovského Černá tlupa/Žhář (ERM 1996, editorka Olga Hostovská).]

DĚTÁKOVÁ Zuzana
Ke dvěma číslům Souvislostí III
9, 1997, listopad, s. 86–87; podepsáno -ad-. [Kurziva o č. 1 a 2/1997.]

DĚTÁKOVÁ Zuzana
Salon, kde se nic neděje
9, 1997, listopad, s. 89. [Poznámka o literární příloze deníku Právo Salon (vychází od září 1996).]

DĚTÁKOVÁ Zuzana
„Jak je to příjemné a lidské / že už zase píšu“
10, 1998, březen, s. 43–46. [Recenze knih Svatavy Antošové Ta ženká musí být opilá! (ČS 1990), ...Aniž ťala hlavou (Krásné nakladatelství 1994) a Tórana (MF 1994). Ohlas v č. 12/1998 (J. J. K. Nebeský).]

DĚTÁKOVÁ Zuzana
O jednom literárním měsíčníku
13, 1999, březen, s. 84–87. [Článek o časopise Host v roce 1998; původní verze přednesena 12. 1. 1999 v cyklu Podoby a problémy literárních časopisů, který pořádala Společnost F. X. Šaldy na FF UK.]

DĚTÁKOVÁ Zuzana
Časopis pro osvětu a kulturní vzdělávání
13, 1999, březen, s. 95–98; podepsáno -ad-. [Poznámka o revui Souvislosti č. 3–4/3997, a 1 a 2/1998; datováno 8. 2. 1999.]

DĚTÁKOVÁ Zuzana
Editor a čtenář (Nad šesti svazky Spisů Františka Langera) 
24, 2002, listopad, s. 89–95. [Článek o ediční přípravě Langerových Spisů.]

DOLEŽAL Bohumil
Tvář a echo zlých časů
7, 1997, duben, s. 119–124. [Reakce na článek Milana Jungmanna Echo zlých časů (LtN č. 51–52/1996) o časopise Tvář a jeho autorech.]

DOLEŽAL Miloš
Na kšandách se symfonie nezahraje
10, 1998, březen, s. 23–24. [Poznámka o ilustracích Vladimíra Komárka k nové edici Erbenovy Kytice (nakl. V. Šmidt 1997).]

DOLEŽAL Miloš
Svaté pocity pana Jíry
11, 1998, červen, s. 49–50. [Recenze knihy Josefa Jíry Deníky malíře srdcem (Paseka 1997).]

DOLEŽAL Miloš
Soudruhu Jelene, piš a čekej na vhodnou příležitost
13, 1999, březen, s. 93–95. [Recenze knihy Josefa Jelena Jeden z prokletých (Petrklíč 1998).]

DOLEŽAL Miloš
Jak si český sklář spletl kostel s bankou
12, 1998, listopad, s. 42–43; spoluautor Jiří Štourač. [Článek o vitrážích vytvořených Janem Exnarem pro gotický kostelík sv. Markéty v Loukově.]

DOLEŽAL Miloš
A sakra – další sakrální atrapa. Tentokrát: Svatá Zdislava spěchá s rodinkou na autobus
14, 1999, červen, s. 47–48. [Článek o mozaice Jaroslava Šerých v kapli sv. Zdislavy v kostele sv. Jiljí v Praze.]

DOLEŽAL Miloš
A sakra – další sakrální atrapa. Tentokrát: veselá Křížová cesta
16, 2000, březen, s. 32–35. [Článek o obrazech Renaty Štolbové v areálu Dobrá Voda.]

DOLEŽAL Miloš
A sakra – další sakrální atrapa. Tentokrát: Vcítit se do lidí aneb Jako když šimrají kocourka
17, 2000, červen, s. 65–67. [Článek o obrazech Jiřího Anderleho v kostele sv. Matěje v pražské Šárce.]

DOLEŽAL Miloš
Věra Nováková ve věži
18, 2000, listopad, s. 52–54. [Recenze výstavy v Galerii ve věži (Planá u Mariánských Lázní).]

DOLEŽAL Miloš
A sakra – další sakrální atrapa. Tentokrát: Beránci v azuru aneb Příště zase jinak
18, 2000, listopad, s. 55–57. [Článek o výzdobě Jana Kristoforiho pro Kostel sv. Václava v Praze 4 – Nuslích.]

DOLEŽAL Miloš
A sakra – další sakrální atrapa. Tentokrát: Princeznička na bále a ufoní špekáček aneb manželka propašovaná do kapličky
19, 2001, březen, s. 120–122. [Článek o obrazu Jana Nováčka ve zvonici Starého Suchdola v Praze 6.]

DOLEŽAL Miloš
Výstava jako marnivost
19, 2001, březen, s. 129–130. [Recenze výstavy Jiřího Anderleho Na závěr milénia v Kongresovém centru.]

DOLEŽAL Miloš
Puget, košte nebo kytice?
20, 2001, srpen, s. 134–137. [Článek o ilustračních doprovodech Erbenovy Kytice od Jarmily Haklové-Bulla (Doplněk) a Jiřího Štourače (Triáda).]

DOLEŽAL Miloš
A sakra – další sakrální atrapa. Tentokrát: Jak se cestou na Golgotu může potkat hrací automat a invalidní vozík s krtčí dírou
22, 2002, únor, s. 103–105. [Článek o obrazech křížové cesty od Renaty Bartoňové v kostelu sv. Václava v Petrově u Strážnice.]

DOLEŽAL Miloš
Bacha, něco přichází!
26, 2003, červen, s. 82–83. [Článek o internetových stránkách brněnského nakladatelství Petrov, zvláště o sebeprezentaci Bohuslava Vaňka-Úvalského a Přemysla Ruta.]

DOLEŽAL Miloš
Zavařeninky Fandy Brabce
27, 2003, listopad, s. 122–123. [Poznámka o rozhovoru kameramana a režiséra Františka A. Brabce ve Filmových listech LFŠ v Uherském Hradišti.]

DOLEŽAL Miloš
Nadčasový triumf
28, 2004, březen, s. 103–104. [Recenze sborníku k padesátým narozeninám sochaře Otmara Olivy Bytem v hrůze (Velehrad, T. Ježek/Ottobre 12 2002). Repro RR.]

DORŮŽKA Lubomír
Prezydent Krokadýlů
8, 1997, červenec, s. 103–104. [Reakce na článek Patrika Ouředníka Prezydent, nebo Krokadýl? (č. 7/1997).]

DRDA Adam
Nové myšlení a starý disent
2, 1995, červen, s. 132–137. [Třídílný článek o bagatelizaci předlistopadového opozičního myšlení současnými quasiliberálními postoji.]

DRDA Adam
Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných
3, 1995, s. 106–117. [Článek o historii, významu a současné situaci kolem VONSu; datováno srpen 1995.]

DRDA Adam
Opožděně o knize Sergeje Machonina
4, 1996, březen, s. 64–68. [Recenze knihy Sergeje Machonina Příběh se závorkami (Atlantis 1995).]

DRDA Adam
Naše česká klec (O národu v postkomunistické době)
5, 1996, září, s. 151–159. [Článek s kapitolami Plánování nového češství a jeho základy, Osamělý šedý vlk aneb Ochránci rodinného zlata, Karel des Fours Walderode, Gerd Albrecht, Frank Boldt..., Němci z českých zemí, prezident Edvard Beneš, Politici, intelektuálové a žurnalisté a Národ a stát – nacionalismus, vlastenectví a občanství.]

DRDA Adam
Dvakrát o nové normalizaci
6, 1996, prosinec, s. 149–152. [Článek o jmenování bývalého komunisty Jana Křivánka do funkce městského státního zástupce a o volebním hesle ODS před senátními volbami.]

DRDA Adam
„Služba proběhla bez závad“ (O svědectví a podléhání v Třešňákových prózách)
7, 1996, duben, s. 81–85. [Recenze výboru z povídek Vlastimila Třešňáka U jídla se nemluví (Torst 1996); datováno leden 1997.]

DRDA Adam
Zdivočelá země aneb Dobrý úmysl a ještě lepší obchod (Nad knihou Jiřího Stránského a její televizní verzí)
8, 1997, červenec, s. 150–156. [Článek o knize Jiřího Stránského Zdivočelá země/Aukce (Hejkal a Knižní klub 1997) a o dvanáctidílném televizním seriálu Zdivočelá země (režie Hynek Bočan, scénář J. Stránský).]

DRDA Adam
Prezidentův sňatek s Chemapolem (O normalizaci poměrů potřetí)
8, 1997, červenec, s. 185–188. [Článek o obchodnických aktivitách Václava Havla a jejich ohlasu v tisku; datováno duben–květen 1997.]

DRDA Adam
Kritické myšlení a zablokovaná politika (Nad knihou Bohumila Doležala)
9, 1997, listopad, s. 141–146. [Recenze knihy B. D. Nesamozřejmá politika (Torst 1997).]

DRDA Adam
Maus aneb Radost nad novinkou
10, 1998, březen, s. 17–20. [Recenze prvního dílu comicsu Arta Spiegelmana Maus (Torst 1997).]

DRDA Adam
„Dobré“ rady a nepoužitelné svědectví (nad novinovými projevy Pavla Kohouta)
12, 1998, listopad, s. 145–153. [Čiánek o Kohoutově publicistice v roce 1998.]

DRDA Adam
Tři pokusy o „uměleckou literaturu faktu“
13, 1999, březen, s. 138–141. [Článek o knihách Inny Mirovské Den pěti světel – Svědectví o posledním protižidovském pogromu na Moravě (Votobia 1998), Paula Polanského Dvakrát tím samým – Básně o romském holocaustu 1940–1997 (G plus G 1998) a Přemysla Svory Sedm týdnů, které otřásly Hradem (Svora 1998).]

DRDA Adam
Když se plní penzum, létají třísky aneb „Hořkosladká sága“ o konečném řešení (nad filmem Martina Mináče a Jiřího Hubače Všichni moji blízcí)
16, 2000, březen, s. 112–115. [Článek o filmu spolu s poznámkou o filmu Karla Kachyni Hanele.]

DRDA Adam
Přece jsme nemohli vědět, jak to dopadne (O dokumentárním filmu Jiřího Krejčíka Maturita v listopadu)
18, 2000, listopad, s. 107–113. [Článek s kapitolami Konfrontace, Čebiš – padouch na dně, Přitěžující zachránci a střet dvou světů, Major Lhotař – padouch blb a Odhalení informátora.]

DUDEK Petr
Výprodej naivity
1, 1995, leden, s. 66–70. [Recenze knih chorvatské novinářky a Slavenky Drakulićové o válce v Bosně How We Survived Communism and Even Laughed (New York 1993) a The Balkan Express: Fragments from the Other Side od the War (New York 1994).]

DUDEK Petr
Když nevíš kudy kam, vystřel
2, 1995, červen, s. 178–179. [Reakce na článek Petra Placáka Národní tisková fronta (č. 1/1995). Komentář P. P. na s. 179–180.]

DUDEK Petr
Na schovávanou s vlastní názorem
3, 1995, listopad, s. 56–61. [Recenze knihy Martina Hilského Modernisté (Torst 1995); pojednáno též o autorově knize Angloamerická „Nová kritika“ (1976).]

DUDEK Petr
Nehraje se! (Nad hrou Tonyho Kushnera: Andělé v Americe)
4, 1996, březen, s. 91–95. [Článek o hře T. K. inscenované v Praze divadelními společnostmi Misery Loves Company a Black Box.]

DUDEK Petr
Když jsou velikáni bezbranní
5, 1996, září, s. 55–59. [Recenze knihy Evy Kantůrkové Valivý čas proměn (ČS 1995).]

DUDEK Petr
K reakci Jana Koláře
5, 1996, září, s. 180. [Komentář k ohlasu J. Koláře (s. 180) na článek Nehraje se! (č. 4/1996).]

DUDEK Petr
Esej nesej
6, 1996, prosinec, s. 41–45. [Recenze knihy Přemysla Ruta Ptáček (n)eseje zpívá vesele (Petrov 1995). Ohlas v č. 8/1997 (V. Mistrová).]

DUDEK Petr
Třešňák o době, Hutka o sobě
7, 1997, duben, s. 86–90. [Recenze próz Jaroslava Hutky Dvorky a Plechovky (Votobia 1996) a výboru z povídek Vlastimila Třešňáka U jídla se nemluví (Torst 1996).]

DUDEK Petr
Řeči netopýří
8, 1997, červenec, s. 188–193. [Článek o televizním diskusním Klubu Netopýr Antonína Přidala.]

DUDEK Petr
Opravdu nejsem ctitel Přemysla Ruta,...
8, 1997, červenec, s. 213; podepsáno PD. [Komentář k reakci Veroniky Mistrové (s. 212–213) na článek Esej nesej (č. 6/1996).]

DUDEK Petr
Na bělošské stezce (Nad Trnovou dívkou Jáchyma Topola)
9, 1997, listopad, s. 45–50. [Recenze knihy Trnová dívka (Hynek 1997, vybral a přeložil J. Topol). Ohlas v č. 10/1998 (M. Křížová, O. Kašpar, J. Topol), komentář v č. 11/1998 (J. Šitler).]

DUDEK Petr
Obrana skrupulí
10, 1998, s. 113–117. [Článek o stati Václava Bělohradského Jazykový bolševismus a naše nynější krize (příl. Práva Salon č. 47/1998).]

DUDEK Petr
Nepsal jsem v žádném případě...
10, 1998, s. 145–146. [Replika na ohlasy k článku o knize Trnová dívka (M. Křížová, O. Kašpar, J. Topol).]

DUDEK Petr
Dialog se bez rozhovoru neobejde
11, 1998, červen, s, 140–144. [Recenze knihy Karla Hvížďaly Dialogy (Torst 1997).]

DUDEK Petr
Amerika v českých mozcích
14, 1999, červen, s. 158–159. [Poznámka k tématu 41. čísla společensko-kulturního čtvrtletníku Prostor „Dokážeme se vyrovnat s Amerikou?“.]

DUDKOVÁ Veronika
O Terezínu bez Terezína
7, 1997, duben, s. 153–156. [Článek o inscenaci hry Arnošta Goldflama a Damiena Graye Sladký Theresienstadt v Divadle Archa (režie Damien Gray).]

DUS Jan
Placák brání Sarkandra
4, 1996, březen, s. 178–183. [Reakce na článek Petra Placáka Česká reformace v akci (č. 3/1995) o sborníku Evangelíci o Janu Sarkandrovi; s kapitolami Sarkander byl „kmenovým“ členem násilnického komanda, Sarkandrovi obhájci hrubě falšují české dějiny, Ani Sarkandrova smrt nebyla světecká, Sarkandrovi jsem neukřivdil a Jde o víc než o Sarkandra. Reakce P. Placáka na s. 183.]

EMMEROVÁ Jarmila
Cui bono
8, 1997, červenec, s. 101–103. [Reakce na článek Patrika Ouředníka Prezydent, nebo Krokadýl? (č. 7/1997).]

ERML Richard
Dům bez pána – dům bez oken
2, 1995, červen, s. 107–114. [Článek o inscenacích v Národním divadle (Eugene O'Neill: Měsíc pro smolaře, režie Miroslav Krobot; Pedro Calderón de la Barca: Zázračný mág, režie Hana Burešová; Richard Nelson: Dva shakespearovští herci, režie Ladislav Smoček).]

ERML Richard
Kosmický hřbitov
4, 1996, březen, s. 96–99. [Článek o inscenaci hry Ladislava Smočka Kosmické jaro (Činoherní klub, režie autor).]

FÁROVÁ Anna
České muzeum fotografie
4, 1996, březen, s. 20–25; spoluautor Josef Moucha. [Na s. 20–21 článek o potřebě vzniku českého muzea fotografie, podepsaný A. F.; na s. 21–25 článek o aktivitách směřujících ke vzniku českého muzea fotografie, podepsaný J. M.]

FÁROVÁ Anna
Ještě o bílých místech na mapě české fotografie (S Annou Fárovou hovoří Josef Moucha)
4, 1996, březen, s. 25–31. [Rozhovor o dosud nezpracovaných oblastech české fotografie.]

FEYFAR Petr
Chudožilova nepochopení
15, 1999, listopad, s. 153–155. [Ohlas na rozhovor s Petrem Chudožilovem (Revolver Revue č. 40/1999). Komentář P. Ch. v č. 16/2000.]

FISCHEROVÁ Viola
Omyl Chudožilov, Ad interview v RR č. 40/1999
15, 1999, listopad, s. 151–153. [Ohlas na rozhovor s Petrem Chudožilovem (Revolver Revue č. 40/1999). Komentář P. Ch. v č. 16/2000.]

FIŠER Marcel
Důstojná pocta Josefu Čapkovi
11, 1998, červen, s. 36–46. [Recenze knihy Jaroslava Slavíka a Jiřího Opelíka Josef Čapek (Torst 1996).]

FIŠER Marcel
Světlo v kulisách
12, 1998, listopad, s.14–18. [Článek o výstavě Jakuba Schikanedera ve Valdštejnské jízdárně.]

FIŠER Marcel
Zeminův Zívr
14, 1999, červen, s. 20–27. [Článek o výstavě Ladislava Zívra, kterou připravil Jaromír Zemina v Galerii U Bílého jednorožce v Klatovech (listopad 1998 – leden 1999).]

FIŠER Marcel
Tento text...
15, 1999, listopad, s. 41–41. [Přepracované znění textu, jehož původní verze byla přednesena na zahájení výstavy obrazů Ivana Sobotky v Galerii Litera.]

FIŠER Marcel
Chalupeckého cena je pro výtvarné umění málo
16, 2000, březen, s. 30–32. [Článek o každoročním udílení Ceny Jiřího Chalupeckého mladým výtvarníkům.]

FIŠER Marcel
Katolická moderna v obrazech (K monografii a výstavě Zajatci hvězd a snů)
18, 2000, listopad, s. 48–51. [Článek o kulturním a církevně-reformním hnutí na přelomu 19. a 20. století a o knižní edici Aleše Filipa a Romana Musila.]

FIŠER Marcel
To místo je nabito ohromným potenciálem (s Marcelem Fišerem hovoří Terezie Pokorná)
19, 2001, březen, s. 112–114. [Rozhovor o budoucnosti Galerie Klatovy-Klenová, datováno leden 2001.]

FLAIŠMAN Jiří
Nakladatelství, které peče housky
17, 2000, červen, s. 102–103; spoluautor Michal Kosák. [Poznámka o současné situaci v nakladatelství Vyšehrad a o chystané edici překladů Jiřího Langera.]

FLAIŠMAN Jiří
Nádavkem k článku Nakladatelství, které peče housky
19, 2001, březen, s. 124–125; spoluautor Michal Kosák. [Poznámka o nakladatelství Vyšehrad a o edici překladů Jiřího Langera Zpěvy zavržených.]

FLAIŠMAN Jiří
Nejisté ediční pole I.
21, 2001, listopad, s. 22–26; spoluautor Michal Kosák. [Článek o koncepci Sebraných spisů Bohumila Hrabala. Ohlas v č. 22/2002 (M. Červenka).]

FLAIŠMAN Jiří
Reprint?
30, 2004, listopad, s. 97–99; spoluautor Michal Kosák. [Recenze o faksimlovaných edicích nakladatelství Akropolis (V. Nezval: Praha s prsty deště, K. Teige: Svět, který se směje) a Torst (Zvěrokruh a Surrealismus).]

FORMÁNEK Jaroslav
Svět podle kufru
25, 2003, březen, s. 132–133. [Článek o výzkumech Philippa Soly.]

FORMÁNEK Jaroslav
Ještě jeden pařížský kufr
25, 2003, březen, s. 137–138; podepsáno J. F. [Poznámka o korespondenci Jaroslava Trnky a Jiřího Voskovce; datováno prosinec 2002.]

GLANC Tomáš
Hranice umění
1, 1995, leden, s. 10–15. [Recenze výstavy sovětského umění stalinské éry Agitace ke štěstí (Galerie Rudolfinum v Praze).]

GLANC Tomáš
Proč právě Charms, proč právě dnes?
2, 1995, červen, s. 78–82. [Článek o ruském spisovateli a o recepci jeho tvorby v Čechách po roce 1990.]

GLANC Tomáš
Generální agent Roman Jakobson
7, 1997, duben, s. 124–132. [Stať o spojitých bodech Jakobsonova vědeckého díla a jeho občanského angažmá; text – kromě první části – vychází z referátů Revolutionäre Matrosen bei Roman Jakobson (z konference o R. Jakobsonovi v pražském Sirotčinci v březnu 1996) a Razvedyvatěl'nyj kurs Jakobsona (z kongresu 100 let R. O. Jakobsona v Moskvě 23. 12. 1996).]

GLANC Tomáš
Padrtův Malevič
9, 1997, listopad, s. 9–12. [Recenze knihy Jiřího Padrty Kazimir Malevič a Suprematismus (Torst 1996).]

GLANC Tomáš
Komu škodí Brody
10, 1998, březen, s. 20–22. [Článek o svévolných zásazích pražského nakladatelství do českého výboru z textů Kazimira Maleviče. Ohlasy v č. 11/1998 (D. Horáková a M. Löwensteinová).]

GLANC Tomáš
Věděl jsem...
11, 1998, červen, s. 176; podepsáno TG. [Komentář k ohlasu Dity Horákové (s. 176) na článek Komu škodí Brody (č. 10/1998).]

GLANC Tomáš
Nepochybuji...
11, 1998, červen, s. 177; podepsáno TG. [Komentář k ohlasu Miriam Löwensteinové (s. 176) na článek Komu škodí Brody (č. 10/1998).]

GLANC Tomáš
Překlad jako diaspora
13, 1999, březen, s. 87–93. [Článek o českých překladech básní Osipa Mandelštama, zejména o přístupu Jiřího Kovtuna (Sefer 1998).]

GLANC Tomáš
Stopy jmen mrtvých
14, 1999, červen, s. 37–46. [Článek o obnově památníku v pražské Pinkasově synagoze; zkrácená a přepracovaná verze příspěvku, předneseného v cyklu přednášek o judaistických aspektech slovanských kultur na universitě v Postupimi v roce 1997. Ohlas v č. 15/1999 (R. Krumphanzl).]

GLANC Tomáš
Ruská kronika 1999/I
14, 1999, červen, s. 147–157. [Článek o kulturních událostech v Rusku; pojednáno o pracích Sergeje Zemljanova, Alexandra Solženicyna, D. M. Thomase, Jurije Mamlejeva, Ilji Kabakova, Leonida Tiškova, Igora Makareviče, Jevgenije Strelkova, Michaila Škarovského, Naděždy Ažgichinové, Omri Ronena, Iriny Papernovové, Josifa Brodského, Budije Dandarona a Vladimira Sorokina.]

GLANC Tomáš
Ruská kronika 1999/II
15, 1999, listopad, s. 112–119. [Článek o kulturních událostech v Rusku; pojednáno o pracích Alexandra Kušněra, Vladimira Nabokova, Viktora Pelevina, Vladimira Sorokina, Dmitrije Obolenského, Genricha Sapgira aj.]

GLANC Tomáš
Ruská kronika 2000/III
16, 1999, březen, s. 128–136. [Článek o kulturních událostech v Rusku; pojednáno o pracích Genricha Sapgira, Avděje Ter-Ogaňjana, Igora Smirnova, Pavla Peppersteina, Andreje Platonova, Timura Kibirova, Ilji Glazunova, Alexeje Germana, o výstavě Hvězda MG v Krasnojarsku, příručce Ruská Amerika aj.]

GLANC Tomáš
Ruská kronika 2000/IV
17, 2000, červen, s. 134–143. [Článek o kulturních událostech v Rusku; pojednáno o pracích Ilji Maksakova, Jeleny Petrovské, Anatolije Osmolovského, Alexandra Solženicyna, Josifa Brodského, Jurije Bogolomova, Alexandra Ivanova, Ilji Kabakova aj.]

GLANC Tomáš
Ruská kronika 2000/V
18, 2000, listopad, s. 130–143. [Článek o kulturních událostech v Rusku; pojednáno o pracích Fainy Grimbergové, Michaila Ryklina, Borise Groyse, Dmitrije Polyvjanného, Viktora Pelevina, Alexandra Brenera, Alexandra Goldštejna, Pavla Peppersteina a o solovjovovských publikacích v Čechách, o ruském překladatelském grantu Translation Project a 6. Celosvětovém kongresu mezinárodní rady pro studium střední a východní Evropy, konaném ve Finsku.]

GLANC Tomáš
Ruská kronika 2001/VI
19, 2001, březen, s. 44–49. [Článek o kulturních událostech v Rusku; pojednáno o pracích Alexandra Goldštejna, Pavla Peppersteina, Ivana Ševcova, Alexandra Solženicyna a o ruských laureátech Nobelovy ceny za literaturu.]

GLANC Tomáš
Ruská kronika 2001/VII
20, 2001, srpen, s. 40–47. [Článek o kulturních událostech v Rusku; pojednáno o pracích Pavla Filonova, Ivana Ajvazovského, Alexandra Sokurova a Borise Akunina.]

GLANC Tomáš
Ruská kronika 2001/VIII
21, 2001, listopad, s. 34–43. [Článek o kulturních událostech v Rusku; pojednáno o pracích Igora Jefimova, Leonida Čertkova, Alexandry Marininové, Natalji Zarubinové, Micuiosi Numana a Michaila Šemjakina.]

GLANC Tomáš
Ruská kronika 2002/IX
22, 2002, únor, s. 40–48. [Článek o kulturních událostech v Rusku; pojednáno o výstavě Viktora Pivovarova Filemon (berlínský Ústav pro zahraniční vztahy), o jeho knize Zamilovaný agent (Moskva, NLO 2001) a o jeho ilustracích ke knize Igora Cholina Moč a hovno (Praha 2001), dále o českém vydání knihy Vasilije Kandinského Bod – linie – plocha (Praha, Triáda 2000), o knihách Hovoří Dmitrij Alexandrovič Prigov (Moskva, OGI 2001), Alexandra Goldštejna Aspekty duchovního sňatku (Moskva, NLO 2002), Vladimira Glocera Marina Durnovo (Můj muž Daniil Charms. Moskva, Ima Press 2001) a o festivalu Ekologie umění v industriální krajině (Nižnij Tagil). Repro RR.]

GLANC Tomáš
Ruská kronika 2002/X
23, 2002, červen, s. 63–69. [Článek o kulturních událostech v Rusku; pojednáno o výstavě kurátorky Jekatěriny Ďogoťové Paměť těla (Spodní prádlo sovětské epochy. Sankt Petěrburg, Nižnij Novgorod 2001) a o knize André Gluckmanna Dostojevskij na Manhattanu (Paris, Robert Laffont 2002). Repro RR.]

GLANC Tomáš
Ruská kronika 2002/XI
24, 2002, listopad, s. 62–67. [Článek o kulturních událostech v Rusku; pojednáno o knize Michaila Grobmana Leviatan (Moskva, NLO 2002), o persekvování Vladimira Sorokina a Eduarda Limonova, o Jevgeniji Jevtušenkovi, o knize Jeleny Petrovské Nevyvolané (Poznámky k filosofii fotografie. Moskva, Ad Marginem 2002) a o sborníku k šedesátinám Hanse Günthera Sovětské bohatství (Sankt Petěrburg, Akaděmičeskij projekt 2002). Repro RR.]

GLANC Tomáš
Ruská kronika 2003/XII
25, 2003, březen, s. 54–60. [Článek o kulturních událostech v Rusku; pojednáno o literární Ceně Andreje Bělého (laureátem vězněný Eduard Limonov), o eseji Josifa Brodského Spisovatel ve vězení a o rozhovoru s Adamem Michnikem (obojí in Staroje litěraturnoje obozrenije č. 2/2201), o knize Stanislava Savického Anděrgraund (Moskva 2002), o fiktivním českém autorovi překládaném do ruštiny Iržim Grošekovi a o časopisu Novoje litěraturnoje obozrenije č. 57, věnovaném fámám a legendám. Repro RR.]

GLANC Tomáš
Ruská kronika 2003/XIII
26, 2003, červen, s. 33–44. [Článek o výstavě Ruští umělci samouci (galerie St. Etienne, NYC), o nově založeném časopise Kritičeskaja massa a o filmu Alexandra Sokurova Ruská archa (2002). Repro RR.]

GLANC Tomáš
Ruská kronika 2003/XIV
27, 2003, listopad, s. 53–63. [Článek o kulturních událostech zejména v Rusku; pojednáno o tvorbě Kazimira Maleviče a o výstavě jeho díla Suprematismus (New York, Guggenheimovo muzeum 2003).]

GLANC Tomáš
Ruská kronika 2004/XV
28, 2004, březen, s. 18–26. [Článek o kulturních událostech zejména v Rusku; pojednáno o soudním stíhání účastníků a organizátorů výstavy Pozor, náboženství! (Moskva, Centrum Andreje Sacharova 2003), o akci Umění a zločin: umění bez zločinu (Německo, říjen a listopad 2003) a o sochaři Ernstu Něizvěstném. Repro RR.]

GLANC Tomáš
Ruská kronika 2004/XVI
29, 2004, červen, s. 28–33. [Článek o kulturních událostech zejména v Rusku; pojednáno o výstavě současného umění Moskva–Berlín/Berlín–Moskau (Moskva Historické muzeum, jaro 2004) a o ruském časopise Internacionála zde a nyní.]

GLANC Tomáš
Ruská kronika 2004/XVII
30, 2004, listopad, s. 26–35. [Článek o kulturních událostech zejména v Rusku; pojednáno o otázce umělecké svobody v dnešním Rusku, o tzv. novém samizdatu Jevgenije Stěpanova, o polemikách nad poezií Gennadije Ajgiho, a o vystoupení Ilji Kabakova na konferenci v Sankt-Petěrburgu.]

GREBENÍČKOVÁ Růžena
Pomalost aneb Trocha běžné konverzace
3, 1995, listopad, s. 35–40. [Recenze knihy Milana Kundery La lenteur (Gallimard 1994).]

GREBENÍČKOVÁ Růžena
Události
4, 1996, březen, s. 52–57. [Recenze knihy Jana Hanče Události (Torst 1995).]

GREBENÍČKOVÁ Růžena
Tvář jako skupina
6, 1996, prosinec, s. 68–78. [Studie o časopisu Tvář u příležitosti vydání knižního výboru z časopisu (Torst 1995).]

GRUNTORÁD Jiří
Bibliografie bez otazníků
14, 1999, červen, s. 61–72. [Článek o knize Jitky Hanákové Edice českého samizdatu 1972–1991 (Národní knihovna ČR 1997); s kapitolami Nutná poznámka úvodní, Terminologie, Edice podle Hanákové, Co není samizdat, Zpracování jednotlivých polí záznamů, Záznamy vícesvazkových prací, sborníků a antologií, „Drobné nedostatky“, Problematická Petlice, Neexistující knihy uvedené a existující knihy neuvedené a Nutná poznámka závěrečná.]

HÁJEK Lubor
O sbírce orientálního umění v Národní galerii
2, 1995, červen, s. 36–47. [Článek o vzniku, vývoji a současném stavu sbírky.]

HÁJEK Petr F.
Sprinteři a reprinteři
2, 1995, červen, s. 20–25. [Článek o edicích a reedicích knih Josefa Váchala.]

HALOUN Karel
Tajemství růžových žen oklamaného vizionáře
27, 2003, listopad, s. 100–106. [Článek o výstavě Ladislav Sutnar, Praha – New York – Design in Action v Jízdárně Pražského hradu (viz též rozhovor s Ivou Janákovou a článek Pavly Pečinkové na s. 108–111 a 120–122 a články Ludmily Vachtové v č. 28 a 29/2004). Foto Josef Sudek a Umprum Praha.]

HALOUN Karel
Ten knedlíček je volný? (Několik vět ke knižní grafice v Čechách)
28, 2004, březen, s. 94–96. [Článek o plagiátorství Aleše Lederera.]

HALOUN Karel
Ztratil se pes (Našel se lev. Český lev.)
29, 2004, červen, s. 114–116. [Článek o diplomu České filmové a televizní akademie pro Nejlepší filmový plakát za rok 2003. Repro RR.]

HAMAN Aleš
Hyblerova Procházka po úhoru aneb Hranice serióznosti
20, 2001, srpen, s. 153–154. [Ohlas na článek (č. 19/2001).]

HECZKOVÁ Libuše
Hodrová
3, 1995, listopad, s. 30–35. [Článek o knihách Daniely Hodrové Perunův den (Hynek 1994), Théta (ČS 1992), Místa s tajemstvím (Koniasch Latin Press 1994), Kukly (Práce 1991), Hledání románu (Odeon 1989) a Román Zasvěcení (H & H 1993); s kapitolami Città dolente, Další teoretické intermezzo a Pro ženy]

HECZKOVÁ Libuše
Okolo knihy Marie Vaculíkové (Několik neliterárních poznámek)
4, 1996, březen, s. 57–58. [Úvaha nad knihou Marie Vaculíkové Drahý pane Kolář (Arkýř a MF 1994).]

HECZKOVÁ Libuše
O jedné nevydařené Zlodějině
5, 1996, září, s. 71–75. [Recenze knihy Zuzany Brabcové Zlodějina (ČS 1995); s kapitolami Věci, o kterých s nikým nemluvím, Ukradený jazyk a Zlo – dějiny.]

HECZKOVÁ Libuše
Stylizace Cindy Shermanové
6, 1996, prosinec, s. 21–22; podepsáno L. H. [Poznámka o fotografiích americké umělkyně.]

HECZKOVÁ Libuše
N. Y. v českém rybníce (Několik poznámek)
6, 1996, prosinec, s. 49–50. [Recenze knihy Ivy Pekárkové Dej mi ty prachy (Nakladatelství LN 1996).]

HECZKOVÁ libuše
Zanítit se nebem (Básně Petra Borkovce)
7, 1997, duben, s. 96–101. [Článek o poezii P. B., zvláště o sbírce Mezi oknem, stolem a postelí (Český spisovatel 1996); s kapitolami Sklon mysli a Psát oči.]

HECZKOVÁ Libuše
„Žádné ženské umění neexistuje“
8, 1997, červenec, s. 37; podepsáno L. H. [Poznámka k anketě Věry Jirousové v časopise Výtvarné umění č. 1/1993.]

HECZKOVÁ Libuše
O nepovedených knížkách se sice má mlčet,...
8, 1997, červenec, s. 128–129. [Recenze knih Jiřího Oliče Veliký Strážce (Petrov 1995) a Život je nuda (Petrov 1996).]

HECZKOVÁ Libuše
Milá redakce Kritické Přílohy RR,
10, 1998, březen, s. 74–75. [Reakce na komentář Martina C. Putny k udělení literárních cen (MfD 7. 11. 1997).]

HECZKOVÁ Libuše
Politika paměti
13, 1999, březen, s. 150–151. [Poznámka o sborníku Cahiers du CeFReS Antologie francouzských společenských věd: Politika paměti (č. 13, březen 1998).]

HEDBÁVNÝ Zdeněk
Vostrého činoherní klub
9, 1997, listopad, s. 110–115. [Recenze knihy Jaroslava Vostrého Činoherní klub 1965–1972, Dramaturgie v praxi (Divadelní ústav 1996).]

HEJDA Zbyněk
Kolemjdoucí
6, 1996, prosinec, s. 59–68. [Esej o tvorbě Ivana Blatného.]

HEJDA Zbyněk
Výstava výtvarníků Skupiny 42
14, 1999, červen, s. 13–16. [Článek o výstavě v GHMP v Městské knihovně a o publikaci Evy Petrové a kol. Skupina 42 (Akropolis ve spolupráci s GHMP 1998).]

HOLÝ Jiří
Exil z temnot se vynořující?
2, 1995, červen, s. 67–70. [Článek o literárněhistorickém zpracování české exilové literatury; pojednáno o knize Antonína Kratochvila ...za ostnatými dráty a minovými poli... (Mnichov/Brno 1993).]

HOLÝ Jiří
Stav výzkumu
7, 1997, duben, s. 104–108. [Článek o skriptu Antologie textů ke studiu české literatury po r. 1945 (Ostravská universita 1996) a o období po r. 1945 v polistopadových literárně- a divadelněvědních příručkách.]

HOMOLÁČ Jiří
Kritická Příloha Revolver Revue jako text
14, 1999, červen, s. 83–99. [Studie o prvních 12 číslech KP; s kapitolami Charakteristické rysy, Vztah Kritické Přílohy k Tváři a Kritické poznámky, desiderata; původní verze přednesena 26. 1. v cyklu Podoby a problémy literárních časopisů, který pořádala Společnost F. X. Šaldy na FF UK. Ohlas v č. 15/1999 (V. Just).]

HOMOLÁČ Jiří
Victor Klemperer a Jazyk Třetí říše
27, 2003, listopad, s. 22–39. [Studie o stejnojmenné knize (Praha, H & H 2003).]

HONCOOPOVÁ Helena
Život a názory ctihodného pana Lubora Hájka
17, 2000, červen, s. 59–62. [Nekrolog o Luboru Hájkovi († 2. 3. 2000).]

HONCOOPOVÁ Helena
Opera jako divadlo tady a teď
20, 2001, srpen, s. 96–102. [Článek o bienále českých operních divadel.]

HORÁKOVÁ Dita
Bezmocnému editorovi...
11, 1998, červen, s. 176. [Ohlas na článek Tomáše Glance Komu škodí Brody (č. 10/1998). Komentář T. G. na s. 176.]

HRUBÝ Jiří
K Týdnu ve světě Jana Čulíka
18, 2000, listopad, s. 143–144. [Poznámka o pravidelném sloupku v Literárních novinách.]

HUČÍN Ondřej
U nás v Utzbachu...
14, 1999, červen, s. 113–118. [Recenze české premiéry hry Thomase Bernharda Divadelník v pražském Divadle Na zábradlí (režie J. A. Pitínský).]

HŮLA Jiří
Poznámky ke kritice Petra Onufera
26, 2003, červen, s. 131–133. [Ohlas na recenzi knihy Alternativní kultura – příběh české společnosti 1945–1989 (č. 25/2003).]

HŮLA Jiří
Archiv prorostl celým domem (s Jiřím Hůlou o Archivu výtvarného umění hovoří Terezie Pokorná)
29, 2004, červen, s. 98–107. [Interview. Foto J. H. Karel Cudlín.]

HURNÍK Lukáš
Reakce na článek Český rozhlas v pasti
3, 1995, listopad, s. 156–157; spoluautoři Boris Kobrle a Bohuslav Vítek. [Ohlas na článek Petra Kofroně (č. 2/1995); datováno 28. 6. 1995.]

HYBLER Martin
Intimní pseudoromány Procházkové a Vaculíka
1, 1995, leden, s. 40–43. [Recenze knih Lenky Procházkové Smolná kniha a Ludvíka Vaculíka Jak se dělá chlapec (obě Atlantis 1993).]

HYBLER Martin
Topolova přepestrá Sestra
2, 1995, červen, s. 56–59. [Recenze knihy Jáchyma Topola (Atlantis 1994).]

HYBLER Martin
Dialog Boutang – Steiner
2, 1995, červen, s. 82–87. [Komentář ke knize Pierra Boutanga a George Steinera (Paris 1994) s ukázkami; z francouzštiny ve spolupráci s autorem přeložil Miloslav Žilina.]

HYBLER Martin
Divišovo proroctví
3, 1995, listopad, s. 40–44. [Recenze knihy Ivana Diviše Teorie spolehlivosti (Torst 1994).]

HYBLER Martin
Konec řečí
3, 1995, listopad, s. 125–129. [Článek o politice českých disidentů po roce 1989; s kapitolami Solidarita otřesených, Verbální opozice a Ať žije čin? Datováno Limoges, leden 1994.]

HYBLER Martin
Samé malé pitomosti
4, 1996, březen, s. 58–61. [Recenze knih Zdeny Bratršovské a Františka Hrdličky Samé milé pitvorky (ČS 1994), Cesta k močálu a jiné prózy (Kos, Pragma 1994) a O dvou písařích (Akropolis 1995).]

HYBLER Martin
Cesta do Stínadel
5, 1996, září, s. 92–100. [Studie o knize Jana Lopatky Šifra lidské existence (Torst 1995).]

HYBLER Martin
Varianty postsubjektivity
6, 1996, prosinec, s. 28–37. [Recenze knih Michala Viewegha Účastníci zájezdu (Petrov 1996), Igora Chauna Deník aneb Smrt režiséra (ERM 1995) a Martina C. Putny Kniha Kraft (Torst 1996); s kapitolami Kapitalistický realismus Michala Viewegha, Chaunův intergální narcismus a Putnova vzteklá desiluse.]

HYBLER Martin
Remember!
6, 1996, prosinec, s. 50–52. [Recenze knihy Patrika Ouředníka Rok čtyřiadvacet, progymnasma 1965–1989 (Volvox Globator 1995).]

HYBLER Martin
Přeplněná prázdnota
7, 1997, duben, s. 91–96. [Recenze knih Jiřího Drašnara Desperádos informačního věku (Pražská imaginace 1992) a O revolucích, tajných společnostech a genetickém kódu (Atlantis 1996).]

HYBLER Martin
Dospívání v pohraničí
7, 1997, duben, s. 135–136; podepsáno M. H. [Recenze knihy Michaela Konůpka Böhmerland 600 cc (Atlantis 1996).]

HYBLER Martin
Svět strýců
8, 1997, červenec, s. 54–60. [Recenze knih Zdeňka Urbánka Stvořitelé světa (Atlantis 1995) a Stvořitelé světa pokračují (Atlantis 1996); s kapitolami Klub demiurgů, Cestovní kancelář Oxford & comp., Tři strýci, Ta naše pohádka česká, Pojetí literatury a Závěrem.]

HYBLER Martin
Humor za humny
8, 1997, červenec, s. 126-128; podepsáno M. H. [Recenze knihy Bohuslava Vaňka-Úvalského Poslední Bourbon (Krásné nakladatelství 1995).]

HYBLER Martin
Drama skutečného prožitku
9, 1997, listopad, s. 37–45. [Recenze knihy Jiřího Pechara Nad knihami a rukopisy (Torst 1996); s kapitolami Rozvrh, Slovník, Moudra, Niterné psychické drama bez konce a Závěr.]

HYBLER Martin
Nostalgie absurdity
9, 1997, listopad, s. 80–84; podepsáno M. H. [Recenze knihy Vladimíra Boreckého Odvrácená tvář humoru (Dauphin 1996).]

HYBLER Martin
Nevinný megaloman
10, 1998, březen, s. 26–38. [Studie o knize Ivana M. Jirouse Magorův zápisník (Torst 1997). Ohlas v č. 12/1998 (J. J. K. Nebeský).]

HYBLER Martin
Velké trápení
11, 1998, červen, s. 89–96. [Recenze knihy Bohumila Nusky Padraikův zánik (Torst 1997); s kapitolami Přitažená alegorie, Výčet obrazů a Jaký zánik? Ohlas v č. 12/1998 (B. Nuska).]

HYBLER Martin
Najde? Nenajde?
11, 1998, červen, s. 98–99; podepsáno M. H. [Poznámka o přednášce Patrika Ouředníka Hledání ztraceného jazyka (1997).]

HYBLER Martin
Principálovy starosti
12, 1998, listopad, s. 79–83. [Recenze knihy Milana Kundery Valčík na rozloučenou (Atlantis 1997).]

HYBLER Martin
Před břečkou
12, 1998, listopad, s. 86–97. [Studie o knihách Richarda Rortyho Nahodilost, ironie, solidarita (DOXAI 1998) a Umberta Eca Šest procházek literárními lesy (Votobia 1997).]

HYBLER Martin
Příběhy do kapsy
13, 1999, březen, s. 73–79. [Článek o knihách Jiřího Kratochvila Siamský příběh (1996), Nesmrtelný příběh (1997) a Slepecká cvičení (1997, vše Atlantis).]

HYBLER Martin
Ospalý sen
14, 1999, červen, s. 72–78. [Recenze knihy Vladimíra Macury Český sen (Nakladatelství LN 1998).]

HYBLER Martin
Konvenční antropologie
15, 1999, listopad, s. 54–62. [Recenze dvou svazků nebeletristické tvorby Jana Čepa: Samomluvy a rozhovory (1997) a Poutník na zemi (1998, obě Vyšehrad/Proglas); s kapitolami Rozhlasová sobota, Symetrie převzetí a revolty, Slabikář banalit, Autobiografická vyprávění, Absence a Konstanty. Ohlas v č. 17/2000 (V. Škvorová).]

HYBLER Martin
Western Underground
16, 2000, březen, s. 77–80. [Recenze knihy Ivana Landsmanna Pestré vrstvy (Torst 1999).]

HYBLER Martin
„Všechny ty tajnosti, dvojsmysly a nesmysly!“
17, 2000, červen, s. 79–90. [Recenze knihy Vlastimila Třešňáka Evangelium a ostružina (Torst 1999); s kapitolami Pohádka, Křížovka, Zvěst a Nostalgie.]

HYBLER Martin
Procházka po úhoru
19, 2001, březen, s. 50–65. [Článek o sbornících Jak reflektujeme českou literaturu vzniklou v zahraničí (2000), Autenticita a literatura (1999) a Populární literatura v české a slovenské kultuře po roce 1945 (1998). Ohlas v č. 20/2001 (A. Haman).]

HYBLER Martin
Odplata slov
20, 2001, srpen, s. 70–76. [Recenze knihy Oty Filipa Sedmý životopis (Host 2000).]

HYBLER Martin
Paměť paměti
20, 2001, srpen, s. 28–38. [Studie o vzpomínání a literatuře; s kapitolami Úvod, Literatura a paměť, Paměti a psychologie, Obsah a charakter pamětí, Paměti a ostatní žánry, Selekce autorů pamětí a zapamatovatelných událostí a Otázka syntézy.]

HYBLER Martin
Příručka pro zpustlé skauty
21, 2001, listopad, s. 56–61. [Recenze knihy Ivana Landsmanna Fotr (Torst 2000).]

HYBLER Martin
Člověk o dvou tělech
22, 2002, únor, s. 17–25.
[Recenze knihy Petra Fidelia Kritické eseje (Praha, Torst 2000).]

HYBLER Martin
Hřbitov snů
24, 2002, listopad, s. 104–107. [Recenze stejnojmenné knihy Věroslava Mertla (Brno, Host 2001).]

HYBLER Martin
Lechtající Žák
25, 2003, březen, s. 87–93. [Studie o knize Jaroslava Žáka Konec starých časů (ps. 1948–1949, vyd. Chvojkovo nakladatelství 1991); s kapitolami Lechtání, Zapomenutý román, Komický prostor, Doba, Protagonisté, Řeči, Druhý díl a Komika v textu.]

HYBLER Martin
Havlíčkova obscenita seriálního sexu
27, 2003, listopad, s. 8–12. [Článek o knize Jaroslava Havlíčka Muži sedmi sester (Praha, Ivo Železný 1998).]

HYBLER Martin
Perspektivy interpretace
27, 2003, listopad, s. 75–77. [Úvaha nad knihou Zdeňka Vašíčka Přijetí podmínek (Praha, Torst 1996). Zkrácená verze článku ze Sborníku pro Zdeňka Vašíčka (k 70. narozeninám, Praha 2003).]

HYBLER Martin
Literatura osvobozuje?
28, 2004, březen, s. 8–10. [Úvaha nad knihou Jasunariho Kawabaty Smutek a krása (Paříž 1981).]

HYBLER Martin
Dvakrát o literatuře
29, 2004, červen, s. 8–17. [Úvaha nad knihami Itala Calvina Americké přednášky (Praha, Prostor 1999) a Jiřího Pechara Dvacáté století v zrcadle literatury (Praha, Filosofia 1999); datováno 2002.]

HYBLER Martin
Náčrt typologie literatury devadesátníků
29, 2004, červen, s. 51–54. [Recenze knihy Knuta Hamsuna Po zarostlých stezkách (Praha, MF 2002).]

CHARVÁTOVÁ Anežka
Nelehký návrat Čechů na Kubu (s A. Charvátovou hovoří Drahoslava Janderová)
5, 1996, září, s. 75–85. [Rozhovor o kubánské literatuře u příležitosti autorčiných překladů Karneval na troskách (Revolver Revue č. 31/1996).]

CHLUPÁČ Miloslav
K výstavám Michala Blažka
19, 2001, březen, s. 81–83. [Článek o sochařově práci.]

CHLUPÁČ Miloslav
O plastičnosti
26, 2003, červen, s. 98–103; spoluautor Michal Blažek. [Záznam části vystoupení M. Ch. na přednášce M. B. O pojetí plastičnosti u Kurta Badta, Zdeňka Palcra a Václava Nebeského (Unijazz, 7. 12. 2002). Rubrika Dokumenty.]

CHUDOŽILOV Petr
Ad Andrej Stankovič – Falešné a pravé oběti a imunita prominentů (Kritická Příloha č. 11)
12, 1998, listopad, s. 162. [Poznámka k článku Andreje Stankoviče a ke knize Ludvíka Vaculíka Český snář (1980).]

CHUDOŽILOV Petr
Omyl Chudožilov II. (Ad Viola Fischerová, KP RR č. 15/1999)
16, 2000, březen, s. 148–150. [Ohlas na článek Violy Fischerové (č. 15/1999).]

CHUDOŽILOV Petr
Chudožilova nepochopení II. (Ad Petr Feyfar, KP RR č. 15/1999)
16, 2000, březen, s. 150–151. [Ohlas na článek Petra Feyfara (č. 15/1999).]

JABŮREK Martin
Vážená redakce!
11, 1998, červen, s. 172. [Ohlas na článek Aviezera Tuckera v č. 10/1998.]

JACOBSENOVÁ Michaela
Anne Franková
30, 2004, listopad, s. 99–101. [Proslov na slavnostním večeru k 75. výročí narození A. F. v přednáškovém sále Židovského muzea v Praze 9. 6. 2004.]

JANÁKOVÁ Iva
Respekt ke grafické úpravě
1, 1995, leden, s. 35–38. [Článek o typografii týdeníku Respekt.]

JANÁKOVÁ Iva
Nevydařený experiment
2, 1995, červen, s. 25–29. [Článek o knižní grafice Tomáše Machka.]

JANÁKOVÁ Iva
Hlasatel posthumánního věku
4, 1996, březen, s. 126–131; spoluautoři Zuzana Pokorná a Jan Šícha. [Článek o časopise Živel; o 1. čísle; datováno srpen 1995, a o 2. čísle; datováno prosinec 1995.]

JANÁKOVÁ Iva
Pláč současné knihy české?
8, 1997, červenec, s. 40–45. [Článek o grafické podobě knih a o posledním ročníku soutěže Nejkrásnější kniha roku.]

JANÁKOVÁ Iva
Sedm otázek pro Ivu Janákovou
27, 2003, listopad, s. 108–111. [Interview s kurátorkou výstavy Ladislava Sutnara (viz též články Harla Halouna a Pavly Pečinkové na s. 100–106 a 120–122 a články Ludmily Vachtové v č. 28 a 29/2004). Otázky RR. Foto I. J. Karel Cudlín.]

JANDA Jan
O jednom příspěvku k inventorní etymologii
9, 1997, listopad, s. 95–97. [Komentář k článku Radislava Hoška o novém překladu Aristotelovy Poetiky (LtN č. 15/1997) od Milana Mráze a k reakci Jakuba Jajce na tento článek (Na kulturu – reklamní příloha LtN č. 18/1997); příspěvek byl původně psán pro reklamní přílohu LtN Na kulturu - Konserva.]

JANATA Michal
Fotografické publikace roku 1999: důvod k sarkasmu nebo uspokojení
16, 2000, březen, s. 24–30. [Recenze publikací Vladimír Birgus – Pavel Scheufler: Fotografie v Českých zemích 1839–1999 (KANT/Grada 1999), Ivan Koreček U dvou srdců (Kuklík 1999), Lidé Hlučínska 90. let 20. století (Institut tvůrčí fotografie Filosoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě 1999), Vladimír Birgus – Miroslav Vojtěchovský: Česká fotografie 90. let (KANT 1999), Vladimír Birgus: Česká fotografická avantgarda 1918–1948 (KANT 1999), Jaroslav Bárta – Zdeněk Helfert – Daniela Horníčková – Ivan Lutterer: Letem českým světem 1898–1998 (Studio JB 1999).]

JANATA Michal
Zatajovaná sláva české fotografie
19, 2001, březen, s. 99–103. [Recenze publikací Karel Kestner – Podoby známé i neznámé (Rakovník 2000), tří svazků edice FotoTorst (Alexander Hackenschmied, Bohdan Holomíček, Alfons Mucha, vše 2000) a knih Vladimíra Birguse a Jana Mlčocha Akt v české fotografii a Vladimíra Birguse František Drtikol (obě Kant 2000).]

JANATA Michal
Fotoglosy (Nesoustavné poznámky k fotografii)
20, 2001, srpen, s. 90–95. [Recenze fotografických výstav a knih Jaroslav Rossler: Fotografie, kresby, koláže (UMPRUM), I. N. R. I. (Galerie Rudolfinum v Praze) a knih Petra Scheuflera Pražský svět, Markéty Luskačové (Torst) a Miloň Novotný: Fotografie (Kant).]

JANATA Michal
Fotoglosy
22, 2002, únor, s. 48–57. [Článek s kapitolami Dějiny vyprávěné medailony c. k. fotografů (o knize Pavla Scheuflera Galerie c. k. fotografů, Praha, Grada 2001), Galerie v negalerijních podmínkách (o kolektivní výstavě A jdeme o dům dál, Malá galerie spořitelny Kladno), Šedý úmor socialismu (o monografii Milana Pitlacha, České Budějovice, Foto Mida 2002), Česká cesta ke kapitalismu (o výstavě Tomáše Lébra a Jana Zajíce Pojdi Poldi, Malá galerie spořitelny Kladno), Naše paní E. M. (o výstavě Emily Medkové, Praha, Dům U Kamenného zvonu), Nefascinující Fascinace (o výstavě Tona Stana, Pražský dům fotografie) a Kolín: analytická regionalita (o knize Jolany Havelkové Kolín, vyd. Kolín 2001). Foto Jiří Hanke a repro RR.]

JANATA Michal
Kolibří panteon
23, 2002, červen, s. 97–102. [Recenze fotografické edice nakladatelství Torst FotoTorst; pojednáno o monografiích Jindřicha Štyrského (připr. Karel Srp), Zdeňka Tmeje (Anna Fárová), Jaroslava Rösslera (Vladimír Birgus), Karla Cudlína (Robert Silverio), Karla Teigeho (Karel Srp), Viktora Koláře (Jiří Cieslar) a Josefa Koudelky (Anna Fárová).]

JANATA Michal
Dvě podoby fotografického dokumentu
24, 2002, listopad, s. 128–130. [Recenze knih Dany Kyndrové Žena mezi vdechnutím a vydechnutím a Jaroslava Kučery Lidé, které jsem potkal (obě Praha, Kant 2002). Foto Dana Kyndrová.]

JANDEROVÁ Drahoslava
Causa: Jan Bauch a Sergej Machonin aneb Čím jsme žili
8, 1997, červenec, s. 38–40. [Článek o zamlčeném autorském podílu S. Machonina na textu J. Baucha Čím jsem žil (vyšlo spolu s textem Barvy století v nakl. Apeiron r. 1996).]

JANOUŠEK Pavel
Být psem...
6, 1996, prosinec, s. 172–187. [Reakce na článek Zuzany Dětákové Slovník jednoho kolektivu (KP č. 5/1996), v níž recenzovala Slovník českých spisovatelů od roku 1945 (Brána 1995). Komentář Z. D. na s. 187–188.]

JEŽEK Vlastimil
Duchovní rady: nonsens Jindřicha Pokorného
3, 1995, listopad, s. 158–162. [Reakce na článek J. Pokorného Rady a zrady vzdělanců (č. 2/1995). Komentář J. P. na s. 163–167. Ohlas v č. 4/1996 (V. Kremlička).]

JIROUS Ivan Martin
Když nejde o život, jde o hovno (s I. M. Jirousem hovoří Viktor Karlík a Jan Placák)
1, 1995, leden, s. 16–27. [Rozhovor o Jirousově vztahu k výtvarnému umění, skupinovosti a výstavním provozu; datováno listopad 1994.]

JONÁŠOVÁ Iva
Rozhlasový magazín pro mladé
18, 2000, listopad, s. 145–146. [Recenze pořadu TamTam vysílaného na stanici Český rozhlas 3 – Vltava.]

JUST Michal
Brezina, S. R. O.
10, 1998, březen, s. 138–139. [Ohlas na článek Ivana Breziny Guru, s. r. o. (Revolver Revue č. 35/1997). Komentář I. B. na s. 139–140.]

JUST Vladimír
Báječné drama bez skrupulí
1, 1995, leden, s. 126–130. [Recenze divadelní hry Karla Steigerwalda Nobel (Národní divadlo, režie Ivan Rajmont).]

JUST Vladimír
Přírodu ztratili a kultury nedošli... (TV glosy k nedostatečné statečnosti)
1, 1995, leden, s. 143–154. [Článek o televizní publicistice a novinářské odvaze.]

JUST Vladimír
Laskavé oči Váchalových strašidel
2, 1995, červen, s. 6–20. [Devítidílná studie o díle Josefa Váchala u příležitosti retrospektivní výstavy (Galerie Rudolfinum v Praze, 9. 12. 1994 – 19. 2. 1995); datováno březen 1995. Ohlas v č. 3/1995 (J. Olič).]

JUST Vladimír
„Ale žádná z nich se však moc nestará o výsledek...“ (Nová přítomnost očima „permanentního domorodce“)
2, 1995, červen, s. 161–166. [Recenze prvních dvou čísel časopisu Nová přítomnost; datováno březen 1995.]

JUST Vladimír
Hádání práva a spravedlnosti – 1. díl
3, 1995, listopad, s. 88–105. [Esej o procesu s Martou Chadimovou.]

JUST Vladimír
Onen „kardinální omyl“...
3, 1995, listopad, s. 154. [Komentář k ohlasu Jiří Oliče (s. 154) na článek Laskavé oči Váchalových strašidel (č. 2/1995).]

JUST Vladimír
Hádání práva a spravedlnosti – 2. díl, dokončení (Esej o procesu s Martou Chadimovou)
4, 1996, březen, s. 151–168. [Datováno říjen–prosinec 1995.]

JUST Vladimír
Poznámky k fachidiotii (Pokus o chorobopis)
5, 1996, září, s. 167–178. [Esej o odborné omezenosti v ekologii, filmové dokumentaristice, o tvůrčí cestě Leni Riefenstahlové v TV dokumentu Raye Müllera Síla obrazu a o Avignonské výzvě k Bosně.]

JUST Vladimír
Paměť jako falešné vědomí (Poznámky k inflaci divadelních a filmových Pamětí v české knižní kultuře)
6, 1996, prosinec, s. 109–116. [Článek o knihách Blanky Bohdanové Život jako v pavučině (1995), Otakara Vávry Podivný život režiséra (Prostor 1996), Vlastimila Brodského Dr(o)bečky z půjčovny duší, Zdeňka Podskalského Lásky a nelásky (1996) a výboru Adrieny Borovičkové Voskovec & Wachsmani (1996).]

JUST Vladimír
Ze společnosti
6, 1996, prosinec, s. 168–169. [Poznámka o průběhu Největší autogramiády na světě a o Trhací encyklopedii Vráti Ebra.]

JUST Vladimír
Ad Kritická Příloha RR č. 5/96
6, 1996, prosinec, s. 172. [Reakce na článek Michala Breganta Obrana – ale čeho vlastně? (č. 5/1996), v němž autor polemizoval s Justovou replikou (LtN č. 20 a 22/1996) na Bregantovu stať Občan Gen (č. 4/1996) o současné filmové dokumentaristice.]

JUST Vladimír
Fenomén Lébl? (Aneb: jak jsem recenzoval inscenaci, která teprve vznikne)
7, 1997, duben, s. 146–150. [Čtyřdílný článek o knize Vlasty Smolákové a Egona L. Tobiáše Fenomén Lébl aneb Nikdy nevíš, kdy zas budeš amatér (Pražská scéna v Praze 1996).]

JUST Vladimír
Tečka za další iluzí
7, 1997, duben, s. 178. [Poznámka o veřejném vystupování Zdeňka Svěráka, zvláště v lednovém vydání televizního pořadu Úsměvy... s Jaromírem Hanzlíkem.]

JUST Vladimír
Šumava umírající, romantická a technokratická (Klostermann, Neruda, Váchal, Pavlík a ing. Žlábek)
7, 1997, duben, s. 183–192. [Sedmidílná stať o Šumavě v díle umělců a o jejím současném neutěšeném stavu.]

JUST Vladimír
Šumavský glosář
8, 1997, červenec, s. 134–135. [Kurziva o článku Viktora Šlajchrta (Respekt č. 11/1997) a o knize Legendy a pověsti staré Šumavy (Dauphin 1996).]

JUST Vladimír
Krysař aneb Zvláštní poděkování Vlastenecké lize (Glosy k „dirty“ aféře)
8, 1997, červenec, s. 144–150. [Čtyřdílný článek o muzikálu Daniela Landy Krysař.]

JUST Vladimír
Tragédie a karneval (Konec masopustu 1964 a 1997)
9, 1997, listopad, s. 104–110. [Třídílný článek o inscenacích hry Josefa Topola Konec masopustu v Národním divadle (režie Otomar Krejča, 1964) a v Divadle v Dlouhé (režie Hana Burešová, 1997).]

JUST Vladimír
Pamatujete na ty zrádce národa
9, 1997, listopad, s. 126. [Glosa o servilním vystoupení Cyrila Höschla v pořadu se Zdeňkem Svěrákem Setkávání rozhlasové stanice Vltava (29. 9. 1997).]

JUST Vladimír
Přiznám se, že...
9, 1997, listopad, s. 126–127. [Poznámky k výrokům Antonína Kosíka o televizním dokumentu a televizní kritice (č. 4/1996 a č. 7/1997).]

JUST Vladimír
Faust a souvislosti (Ke Krejčově a Krausově pokusu o Goethovu tragédii)
11, 1998, červen, s. 111–127. [Pětidílná studie o inscenaci prvního dílu Goethova Fausta ve Stavovském divadle.]

JUST Vladimír
Otazníky nad Váchalovými deníky
12, 1998, listopad, s. 319–121. [Recenze knihy Josefa Váchala Deníky – výbor z let 1922–1964 (Paseka 1998).]

JUST Vladimír
Svoboda jako hra proti aparátu (Předpojaté glosy k naší mediální scéně, zvláště pak k Lidovým novinám éry Pavla Šafra)
14, 1999, červen, s. 140–147. [Článek s kapitolami Nemocná média, Mýtus nezávislosti, Případ Četka, Prázdná mediální krajina a Nevyvážená pavlač.]

JUST Vladimír
Svoboda jako hra proti aparátu (II.) (Předpojaté glosy k naší mediální scéně, zvláště pak k Lidovým novinám éry Pavla Šafra)
15, 1999, listopad, s. 122–130. [Článek s kapitolami Vystřelen na pól, V. I. L. a LN, Kritika jako zápas s češtinou, Kritika jako výchova ke kýči, Kundera a Goethe a Hry proti aparátu.]

JUST Vladimír
Ad: Jiří Homoláč, Kritická Příloha RR jako text, KP RR č. 14
15, 1999, listopad, s. 150–151. [Ohlas na článek Jiřího Homoláče (č. 14/1999).]

JUST Vladimír
Co Terezie Pokorná zapomněla říci čtenářům... (Ad KP č. 15/1999)
16, 2000, březen, s. 145–148. [Ohlas na článek Terezie Pokorné (č. 15/1999).]

JUST Vladimír
Málo platné glosy šifry M (Zasláno k Vytrženu)
30, 2004, listopad, s. 124–128. [Ohlas na Vytrženo a na studii R. Krumphanzla č. 29/2004. Komentář M (=M. Špirit) na s. 128, R. K. na s. 129–131.]

JUSTL Vladimír
Proč?
8, 1997, červenec, s. 104–105. [Reakce na článek Patrika Ouředníka Prezydent, nebo Krokadýl? (č. 7/1997); datováno 28. 4. 1997.]

JUSTL Vladimír
K tzv. Antichartě
8, 1997, červenec, s. 235. [Reakce na článek Zuzany Dětákové Slovník jednoho kolektivu (č. 5/1996) a na Revolver Revue č. 33/1997; datováno 28. 4. 1997.]

JUSTOŇ Zdeněk
Ad Zdeněk Vašíček – Metody a pravidla
11, 1998, červen, s. 174–175. [Ohlas na článek Zdeňka Vašíčka v č. 10/1998. Komentář Z. V. na s. 176.]

KALINA Pavel
Od Gibsona ke Grünewaldovi (a zpět)
30, 2004, listopad, s. 69–75. [Článek o filmu Mela Gibsona Umučení Krista.]

KAŇKA Aleš
Trainspotting
7, 1997, duben, s. 178–180. [Článek o stejnojmenném filmu Dannyho Boylea.]

KAŇKA Aleš
Zapomenuté světlo
8, 1997, červenec, s. 169–170. [Článek o stejnojmenném filmu Vladimíra Michálka.]

KARHANOVÁ Kamila
Ani to s ní nehnulo aneb O bulváru a bulvárnosti
24, 2002, listopad, s. 8–21. [Článek o způsobu, jakým média pojednala případ Heleny Čermákové. S úvodem a kapitolami I. Vražda, nebo „úmyslné zabití“?, II. Vyšetřování a III. Soud. Koláže RR.]

KARHANOVÁ Kamila
O politice a české literatuře
26, 2003, červen, s. 44–52. [Recenze českého překladu knihy Petra Steinera Lustrování literatury (přel. Miloslav Korbelík, Viktor Faktor a Karel Palek, Praha, NLN 2002, pův. angl. The Deserts of Bohemia, 2000).]

KARHANOVÁ Kamila
Jazyk a Just
29, 2004, červen, s. 81–85. [Recenze knihy Vladimíra Justa Slovník flloskulí (Praha, Academia 2003).]

KARLÍK Viktor
Rytcův monolog
8, 1997, červenec, s. 50–51. [Kurziva o vystoupení autora mj. normalizačních známek Josefa Herčíka ve vysílání Svobodné Evropy.]

KARLÍK Viktor
Prahy odolnosti
11, 1998, červen, s. 50–52; podepsáno V. K. [Poznámka o účasti Jiřího Votruby na výstavě Prahy, pořádané v rámci oslav 650. výročí UK, a o jejím kunsthitorickém „pokrytí“.]

KARLÍK Viktor
Hynku!
11, 1998, červen, s. 53; podepsáno V. K. [Glosa o grafické úpravě knih nakladatelství Hynek, jejímž autorem je Peter Sacher.]

KARLÍK Viktor
Magor jako memento
11, 1998, červen, s. 55; podepsáno V. K. [Glosa k vydání Jirousovy knihy Magorův zápisník a k současné úrovni kunsthistorické kritiky.]

KARLÍK Viktor
Edice Pro více dle Jitky Hanákové
11, 1998, červen, s. 101–102. [Poznámka o knize J. H. Edice českého samizdatu 1972–1991 (Národní knihovna 1997).]

KARLÍK Viktor
Divadelní typografie
15, 1999, listopad, s. 108. [Poznámka o grafické úpravě Divadelních novin.]

KARLÍK Viktor
Naše časopisy
15, 1999, listopad, s. 131–142. [Vizuální „recenze“ časopisů Literární noviny, Tvar, Ateliér, Kritický sborník, Host, Prostor, Souvislosti, Detail, Umělec, Labyrint a Kritická Příloha RR; fotografická spolupráce Robert Portel.]

KARLÍK Viktor
V textu J. Davida...
19, 2001, březen, s. 154; podepsáno V. K. [Komentář k ohlasu J. D. (s. 152–154) na interview s Michalem Blažkem (Revolver Revue č. 42/2000).]

KARLÍK Viktor
Pozor na Zvěřinu!
23, 2002, červen, s. 128–129; podepsáno V. K. [Poznámka o redaktoru LN Martinu Zvěřinovi. Ohlas v č. 24/2002 (M. Zvěřina), komentář V. K. na s. 157.]

KARLÍK Viktor
Svatá prostoto!
24, 2002, listopad, s. 157; podepsáno V. K. [Komentář k ohlasu Martina Zvěřiny (s. 156–157) na glosu v č. 23/2002.]

KAŠPAR Oldřich
Věc: na okraj obžaloby a odsouzení Jáchyma Topola
10, 1998, březen, s. 142–143. [Ohlas na recenzi knihy Trnová dívka od Petra Dudka (č. 9/1997). Komentář P. D. na s. 145–146, též Jiří Šitler v č. 11/1998.]

KERLICKÝ Karel
V tiskárně mi postavili na rampě buňku (s Karlem Kerlickým o nakladatelství Kant)
28, 2004, březen, s. 86–92. [Interview. Připravili Viktor Karlík a Terezie Pokorná. Foto K. K. Pavel Zhoř.]

KESNER Ladislav
Sluší se poděkovat
9, 1997, listopad, s. 182–189. [Ohlas na článek Olgy Lomové Čí tváře a jaká těla? (č. 8/1997). Komentář O. L. na s. 189–190.]

KLUSÁK Pavel
Kam zmizel ten starý song (Český pop po Kubišové a před Janečkem)
2, 1995, červen, s. 120–127. [Článek o české pop music sedmdesátých let.]

KOBRLE Boris
Reakce na článek Český rozhlas v pasti
3, 1995, listopad, s. 156–157; spoluautoři Bohuslav Vítek a Lukáš Hurník. [Ohlas na článek Petra Kofroně (č. 2/1995); datováno 28. 6. 1995.]

KOENIGSMARK Alex
Ad Kritická Příloha RR č. 6/1996
7, 1997, duben, s. 206. [Reakce na článek Jana Rejžka Zdeňka Podskalského Lásky a nelásky k hrdinství (č. 6/1996). Komentář J. R. na s. 206.]

KOFROŇ Petr
Několik paragrafů (o soudobé vážné hudbě v pětiletí 1989–1994)
1, 1995, leden, s. 116–119. [Článek s kapitolami Styl, Devalvace koruny, Pultanelské školství po roce 1989, Místo myšlení verbalismus a reklama a Hudba v kultuře, kultura ve státě.]

KOFROŇ Petr
Český rozhlas v pasti (Současná hudba a rozhlas jako médium)
2, 1995, červen, s. 173–176. [Článek o současné vážné hudbě na stanici Vltava; s kapitolami Koncepce, Statistika, Hudba v noci a Budoucnost. Ohlas v č. 3/1995 (L. Hurník, B. Kobrle a B. Vítek).]

KOFROŇ Petr
Revolver Revue versus Marek Pokorný
4, 1996, březen, s. 189–193. [Ohlas ke článek Marka Pokorného Editoři s revolverem na odpočinku (MfD 23. 9. 1995) a na reakci redakce Revolver Revue na tento článek Nemáme ve zvyku... (č. 3/1995); s kapitolami 1. Jan Hanč orlem, 2. Odpočívají editoři nebo revolver?, 3. První nádech básníka, 4. První slovo, 5. Dvě básně, 6. Sám svým metrem, 7. Poesie tam kde není; datováno 20. 11. 1995.]

KÖHLEROVÁ Monika
Poněkud ztížená komunikace
5, 1996, září, s. 85–88. [Recenze knihy Ivana Wernische Pekařova noční nůše (Petrov 1995).]

KOLÁŘ Jan
Ad Kritická Příloha 4
5, 1996, září, s. 180. [Reakce na článek Petra Dudka Nehraje se! (č. 4/1996). Komentář P. D. na s. 180.]

KOLÁŘ Viktor
Příběh moderního média (Česká fotografie 1840–1950)
29, 2004, červen, s. 55–64. [Recenze stejnojmenné výstavy (Praha, Galerie Rudolfinum v Praze, leden až březen 2004); datováno březen 2004. Foto Karel Cudlín.]

KOLÁŘ Viktor
Osobní prostory fotografa Ivana Lutterera
30, 2004, listopad, s. 59–62. [Recenze knihy I. L. Panoramatické fotografie 1984–1991 (Jaroslav Bárta, studio JB 2004).]

KOLÍNSKÁ Petra
Nic netvrdím, pouze v obavách vyzývám...
13, 1999, březen, s. 141–145. [Článek o publicistice Literárních novin v letech 1997–1998. Předneseno 1. 12. 1999 v cyklu Podoby a problémy literárních časopisů, který pořádala Společnost F. X. Šaldy na FF UK.]

KOLÍNSKÁ Petra
Na Češích je nejúžasnější, že všechno vědí (o publicistice Petra Chudožilova)
15, 1999, listopad, s. 119–121. [Recenze knih Petra Chudožilova Proč necítím národní hrdost (Dauphin 1999) a Boj o fusekli (Paseka 1996).]

KOLÍNSKÁ Petra
Zprávy jako karikatury
15, 1999, listopad, s. 143–145. [Článek komentující způsob, jakým MfD, Právo a LN referovaly o demonstracích zvaných Street Party; s kapitolami Kdo vlastně protestuje, Proč protestují?, Jak se demonstruje a Kdo má k událostem co říci?.]

KOLÍNSKÁ Petra
Jejich noviny – nepohodlné čtení
16, 2000, březen, s. 137–138. [Článek o novinovém dvouměsíčníku Konfrontace.]

KOLÍNSKÁ Petra
Na cestě
21, 2001, listopad, s. 76–83. [Článek o publicistice v Literárních novinách od roku 1999.]

KOLÍNSKÁ Petra
Čtenář především? (o literatuře v Literárních novinách)
22, 2002, únor, s. 87–91. [Článek o literatuře a její reflexi v týdeníku.]

KOPECKÁ Marie
Se zájmem jsem si přečetla...
5, 1996, září, s. 181–182. [Reakce na článek Bohuslava Blažka Dobročinnost: skryté souvislosti (č. 4/1996).]

KOSÁK Michal
Nakladatelství, které peče housky
17, 2000, červen, s. 102–103; spoluautor Jiří Flaišman. [Poznámka o současné situaci v nakladatelství Vyšehrad a o chystané edici překladů Jiřího Langera.

KOSÁK Michal
Nádavkem k článku Nakladatelství, které peče housky
19, 2001, březen, s. 124–125; spoluautor Jiří Flaišman. [Poznámka o nakladatelství Vyšehrad a o edici překladů Jiřího Langera Zpěvy zavržených.]

KOSÁK Michal
Nejisté ediční pole I.
21, 2001, listopad, s. 22–26; spoluautor Jiří Flaišman. [Článek o koncepci Sebraných spisů Bohumila Hrabala. Ohlas v č. 22/2002 (M. Červenka).]

KOSÁK Michal
Ghetto v nich
25, 2003, březen, s. 103–104. [Recenze slovníku Alexeje Mikuláška a kol. Literatura s hvězdou Davidovou (Praha, Votobia Praha 2002).]

KOSÁK Michal
Jaký výbor, takový Weiner
28, 2004, březen, s. 69–74; spoluautorka Hana Svobodová. [Recenze knihy R. W. O umění a lidech (ed. Zina Trochová, Praha, Torst 2002).]

KOSÁK Michal
Ministerstvo vnitra informuje
29, 2004, červen, s. 117–118. [Referát o příručce Zásady vydávání novočeských historických pramenů z období od počátku 16. století do současnosti (ed. Ivan Šťovíček, Praha, Archivní správa ministerstva vnitra 2002).]

KOSÁK Michal
Reprint?
30, 2004, listopad, s. 97–99; spoluautor Jiří Flaišman. [Recenze o faksimlovaných edicích nakladatelství Akropolis (V. Nezval: Praha s prsty deště, K. Teige: Svět, který se směje) a Torst (Zvěrokruh a Surrealismus).]

KOSÍK Antonín
Reelní podnik
2, 1995, červen, s. 114–116. [Recenze představení Opera La Serra (hudba Michal Vích, libreto a režie Jaroslav Dušek) v pražské Arše.]

KOSÍK Antonín
Reelní podnik (Skrytá podoba Jiřího Davida a Martina Dostála)
3, 1995, listopad, s. 14–18. [Recenze výstavy J. Davida a M. Dostála Skryté podoby (Galerie Rudolfinum v Praze); s kapitolami Večeře v Rudolfinu, Skrytá podoba a Radost z nudy: Hloupý podvod poučnější než neumělá snaha.]

KOSÍK Antonín
Otevřená televize – uzavřená společnost
4, 1996, březen, s. 106–118. [Studie o principech fungování a působení televize; s kapitolami Nevděčník! Nevděčník!, Odbočka: Násilí!, Přímý přenos, Tabu – o lidech, jejichž osudy mohly zůstat utajeny, Perpetuum immobile, Televizní universum, Technické obrazy Viléma Flussera, Obraz a moc I, Obraz a moc II a Jak je to s výkladem obrazu des Esseinta?]

KOSÍK Antonín
Reelní podnik?
7, 1997, duben, s. 12–21. [Recenze výstavy Tomáše Císařovského Bez koní (Galerie Rudolfinum v Praze) a katalogu k této výstavě; s kapitolami Portrét, Šlechta, Portrét média, Kam s tím a Radost z nudy. Ohlas v č. 8/1997 (M. Slavická).]

KOSÍK Antonín
Hysterie v opeře, pár nepřiměřených pocitů bez emocí aneb Giuseppe na cestách
7, 1997, duben, s. 157–160. [Článek o inscenaci hry Arnošta Goldflama a Damiena Graye Sladký Theresienstadt v Divadle Archa (režie Damien Gray).]

KOSÍK Antonín
Zavřená televize - otevřená skutečnost? (poznámky k Vachkově filmu Co dělat?)
7, 1997, duben, s. 170–177. [Studie o televizním světě a o filmu Karla Vachka Co dělat?; s kapitolami Divák a referující televize, televize a referující divák, Jak oživit automatické pračky, Commedia dell'arte televisiva, Hraný film. O čem?, Dokument. Jaký? O kom? O čem? a Jak oživit automatické pračky bis.]

KOŤÁTKO Petr
K Vajchrovu článku Podmínky jednoho zápasu
20, 2001, srpen, s. 154–156. [Ohlas na článek (č. 19/2001). Komentář M. V. na s. 156.]

KOUBA Pavel
Problém třetího pohybu (Na okraj Patočkova pojetí existence)
26, 2003, červen, s. 8–22. [Studie.]

KOUBOVÁ Věra
Nietzsche česky (s překladatelkou Věrou Koubovou hovoří Michael Špirit)
27, 2003, listopad, s. 112–116. [Interview. Foto V. K. Karel Cudlín.]

KOVAL Miroslav
Pohybuji se v rozkyvu mezi radostí a marností (s Miroslavem Kovalem hovoří Čestmír Lang)
24, 2002, listopad, s. 107–117. [Interview. Foto M. K. Čestmír Lang, ostatní M. K.]

KRÁL Petr
Karel Srp a pravidla hry
21, 2001, listopad, s. 96–98. [Článek o způsobu vědecké práce.]

KREMLIČKA Vít
Vážený pane Vlastimile Ježku!
4, 1996, březen, s. 188. [Komentář k reakci Vlastimila Ježka (č. 3/1995) na článek Jindřicha Pokorného Rady a zrady vzdělanců (č. 2/1995).]

KREMLIČKA Vít
Proklatost trvalá jako telefonní tón
13, 1999, březen, s. 108–109. [Poznámka k antologii Ivana Slavíka Čeští prokletí básníci (Host 1998).]

KREMLIČKA Vít
Ad Viktor Pivovarov: Ladův zázrak
14, 1999, červen, s. 162. [Ohlas na esej (č. 12/1998).]

KROMIŠ Miroslav
Můj, Machovcův, Zumrův, nebo čtenářův Klíma?
4, 1996, březen, s. 184–188. [Reakce na článek Martina Machovce Český román Klímův, Lososové, Součkův či Kromišův? (č. 3/1995) o edicích Českého románu Ladislava Klímy. Komentář M. M. na s. 188.]

KRÖPER Andreas
Já miluju ticho, ostatně pro dvě věci (s hudebníkem a muzikologem Andreasem Kröperem hovoří Radvan Pácl)
29, 2004, červen, s. 90–97. [Interview. Foto A. K. Yvona Odrazilová. Zpracovala Kateřina Záhorová.]

KRUMPHANZL Robert
Kritik v zajetí svých slov
5, 1996, září, s. 88–91. [Článek o literárních kritikách Petra Fidelia v časopisu Kritických sborník v roce 1995.]

KRUMPHANZL Robert
Lubomír Martínek mezi Nomad's landem a Palimpsestem
8, 1997, červenec, s. 67–73. [Dvoudílný článek o knihách Lubomíra Martínka Nomad's land (Prostor 1994) a Palimpsest (Prostor 1996).]

KRUMPHANZL Robert
Řeči, co se v noci vedou u ohně
9, 1997, listopad, s. 50–54. [Recenze knihy Ilony Ferkové Čorde čhave / Ukradené děti (Společenství Romů na Moravě 1996).]

KRUMPHANZL Robert
Na okraj jednoho předstírání
9, 1997, listopad, s. 87–88. [Poznámka o sloupku Pavla Kosatíka Podél zdánlivých knih (Tvar č. 13/1997).]

KRUMPHANZL Robert
Podařený „autorský vstup“
11, 1998, červen, s. 61–64. [Recenze knihy Petra Cekoty Noci bezmoci (Votobia 1997). Ohlas v č. 12/1998 (J. J. K. Nebeský).]

KRUMPHANZL Robert
Fikce v černé kronice
13, 1999, březen, s. 145–147. [Recenze knihy Jiřího Hornoláče A ta černá kronika! (Doplněk 1998); datováno 11. 1. 1999.]

KRUMPHANZL Robert
Souvislosti – revue pro křesťanství a kulturu
15, 1999, listopad, s. 66–79. [Článek o časopise Souvislosti; prosloveno v mírně krácené podobě 9. 3. 1999 v cyklu Podoby a problémy literárních časopisů, který pořádala Společnost F. X. Šaldy na FF UK.]

KRUMPHANZL Robert
Ad: Tomáš Glanc, Stopy jmen mrtvých, KP RR 14, s. 37–46.
15, 1999, listopad, s. 150. [Ohlas k článku.]

KRUMPHANZL Robert
Solidní texty
17, 2000, červen, s. 96–99. [Recenze knihy Petra Kouby Dryjáky (Update studio 1999).]

KRUMPHANZL Robert
Naděje vyprávění
18, 2000, listopad, s. 62–64. [Recenze prózy Vladimíra Binara Číňanova pěna (Revolver Revue č. 41/1999).]

KRUMPHANZL Robert
Básně ztracené „fatality“
19, 2001, březen, s. 88–90. [Recenze knihy Pavla Šruta Brožované básně (Torst 2000).]

KRUMPHANZL Robert
V odpovědi...
20, 2001, srpen, s. 137–138; podepsáno R. K. [Glosa o knižním rozhovoru s Paulem Ricoeurem Myslet a věřit (Kalich 2000).]

KRUMPHANZL Robert
„Public affairs“
21, 2001, listopad, s. 105. [Glosa k uvedení knihy J. Čimického.]

KRUMPHANZL Robert
Alfred Fuchs: „Jsme tu všichni dobře umístěni a nikoliv nadarmo!“
21, 2001, listopad, s. 118–125. [Přednáška o Alfredu Fuchsovi. Prosloveno 17. 2. 2001]

KRUMPHANZL Robert
Jak velký člověk Hitler do nebe odešel
23, 2002, červen, s. 116–117. [Recenze knihy Neala Donalda Walsche Hovory s Bohem (Praha, Pragma/Knižní klub 1997).]

KRUMPHANZL Robert
Dědečkovy Věci po mrtvých
25, 2003, březen, s. 82–83. [Recenze stejnojmenné básnické sbírky Jiřího Dědečka (Praha, Torst 2001).]

KRUMPHANZL Robert
Vítr v kapse
29, 2004, červen, s. 130–157. [Studie o knize Jana Lukeše Prozaická skutečnost (Praha, MF 1982), viz též s. 118–120. Rubrika Dokumenty. Na s. 130 faksimile rozhovoru Antonína Čorta s J. L. z deníku Mladá fronta 2. 9. 1982, na s. 150–157 faksimile kapitoly Aktuální stav současné kritiky z Lukešovy knihy (s. 72–82). Ohlas v č. 30/2004 (V. Just).]

KRUMPHANZL Robert
P. S.
30, 2004, listopad, s. 129–131. [Komentář k ohlasu V. Justa (s. 124–128) na studii v č. 29/2004.]

KŘÍŽOVÁ Markéta
Trnová dívka podruhé
10, 1998, březen, s. 140–142. [Ohlas na recenzi knihy Trnová dívka od Petra Dudka (č. 9/1997). Komentář P. D. na s. 145–146, též Jiří Šitler v č. 11/1998.]

LAHODA Vojtěch
Mezery v historii a dějiny českého moderního umění
1, 1995, leden, s. 31–35. [Článek o monografických dluzích české kunsthistoriografie.]

LJUBKOVÁ Marta
Pořád mezi dvěma světy
11, 1998, červen, s. 64–68. [Recenze knih Michala Ajvaze Návrat starého varana (MF 1991), Druhé město (MF 1993) a Tyrkysový orel (Hynek 1997). Ohlas v č. 12/1998 (J. J. K. Nebeský).]

LJUBKOVÁ Marta
Všechno stručně a naráz
12, 1998, listopad, s. 116– 117; podepsáno MX. [Recenze knihy Terezy Boučkové Krákorám (Hynek 1998).]

LJUBKOVÁ Marta
Před hrou a za hrou
12, 1998, listopad, s. 124–127. [Článek o dosavadních číslech časopisu Svět a divadlo (1990–1998).]

LJUBKOVÁ Marta
Nebeského tajemství
13, 1999, březen, s. 112–116. [Článek o režiích Jana Nebeského v Divadle Komedie.]

LJUBKOVÁ Marta
Festival integrace Slunce
14, 1999, červen, s. 136–138. [Poznámka o divadelní části pátého ročníku Festivalu integrace Slunce v Paláci Akropolis.]

LJUBKOVÁ Marta
Četbou recenzí zájem o divadlo neprobudíš (nad Divadelními novinami)
15, 1999, listopad, s. 101–107. [Článek komentující pohled Divadelních novin na českou divadelní scénu.]

LJUBKOVÁ Marta
Kritický Hamlet
15, 1999, listopad, s. 108–109. [Článek o divadelním představení (třetí dějství ze Shakespearova Hamleta, režie Vladimír Moravek), v němž hráli někteří literární a divadelní kritici. Ohlas v č. 16/2000 (J. Machalická). Autorčin dovětek v č. 16/2000.]

LJUBKOVÁ Marta
Dvě hry ze Severu
16, 2000, březen, s. 93–97. [Recenze dramat Jiřího Pokorného a jejich jevištního provedení (Taťka střílí góly, režie Jiří Pokorný, Odpočívej v pokoji, režie David Czesany).]

LJUBKOVÁ Marta
„Neřeš to – když jde o společnou věc“
16, 2000, březen, s. 119; podepsáno ML. [Dodatek k článku Kritický Hamlet (č. 15/1999).]

LJUBKOVÁ Marta
„Jste náš jediný divák. Zabalíme to“
16, 2000, březen, s. 121–122; podepsáno ML. [Poznámka o proměně jedné rubriky časopisu SaD.]

LJUBKOVÁ Marta
Skoro jako na cirkuse
17, 2000, červen, s. 115–117. [Recenze inscenace Evy Tálské Se mnou smrt a kůň (Divadlo Husa na provázku).]

LJUBKOVÁ Marta
Podivný kousek Ivo Trojaka
17, 2000, červen, s. 129–130; podepsáno ML. [Recenze filmu Ivo Trojaka Minulost (1998) a dokumentu Past.]

LJUBKOVÁ Marta
Divadlo o revoluci
19, 2001, březen, s. 83–88. [Recenze inscenace Obrazy z Francouzské revoluce (režie Hana Burešová).]

LJUBKOVÁ Marta
Letní Richard a Faust
21, 2001, listopad, s. 49–56. [Recenze inscenací Vladimíra Moravka a Michala Dočekala.]

LJUBKOVÁ Marta
„Cool“ dramatika. A co dál?
22, 2002, únor, s. 64–68. [Článek o jednom proudu současné dramatiky.]

LJUBKOVÁ Marta
Festival mimopražského divadla...
23, 2002, červen, s. 125–126. [Recenze brožury k festivalu České divadlo.]

LJUBKOVÁ Marta
Ladislav Smoček: Činohry a záznamy
24, 2002, listopad, s. 101–104. [Recenze stejnojmenné knihy (Brno, Větrné mlýny 2002).]

LJUBKOVÁ Marta
Tři hromádky písku
25, 2003, březen, s. 74–81. [Článek o ohlasech na inscenaci Martina Huby Král Lear (překlad Martin Hilský, titulní role Jan Tříska). Koláž RR.]

LJUBKOVÁ Marta
Nad jedním překladem
26, 2003, červen, s. 57–59. [Článek o českém překladu hry Davida Harrowera Nože ve slepicích (Knives in Hens, 1995) od Davida Drozda (Interludium 2002).]

LJUBKOVÁ Marta
Kanibalové
27, 2003, listopad, s. 66–71. [Recenze o inscenaci hry George Taboriho (Divadlo Komedie, režie Jan Nebeský). Foto Bohdan Holomíček.]

LOMOVÁ Olga
Čí tváře a jaká těla? (K výstavě Tváře a těla Říše středu v Rudolfinu)
8, 1997, červenec, s. 7–21. [Studie o současném čínském malířství a o způsobu jeho prezentace na výstavě v Rudolfinu; s kapitolami Tradice a modernost, Liberalizace po kulturní revoluci, Exportní image devadesátých let a K prezentaci čínského umění devadesátých let v Čechách. Ohlas v č. 9/1997 (L. Kesner ml.).]

LOMOVÁ Olga
Pan L. Kesner ml.
9, 1997, listopad, s. 189–190. [Komentář reakce L. Kesnera (s. 182–189) na článek Čí tváře a jaká těla? (č. 8/1997).]

LÖWENSTEINOVÁ Miriam
Ještě k Malevičově prezentaci nakladatelstvím Brody
11, 1998, červen, s. 176. [Ohlas na článek Tomáše Glance Komu škodí Brody (č. 10/1998). Komentář T. G. na s. 177.]

LUHAN Jiří – POUBA Petr
Mockrát jsme s tím chtěli seknout (s Jiřím Luhanem a Petrem Poubou hovoří Terezie Pokorná)
17, 2000, červen, s. 52–58. [Rozhovor o sborníku Splátka na dluh; datováno duben 2000.]

LUKEŠ Zdeněk
Otazníky nad současnou pražskou architekturou
2, 1995, červen, s. 33–36. [Článek o nové architektuře v historickém jádru města.]

LUKEŠ Zdeněk
Pomníkování – 1. část
3, 1995, listopad, s. 23–28. [Článek o pražských pomnících po roce 1945 (pokračování v č. 4/1996).]

LUKEŠ Zdeněk
Fénix s polámanými křídly (Poznámky k rekonstrukci Veletržního paláce)
4, 1996, březen, s. 34–38. [Článek o nepříliš zdařilé rekonstrukci Veletržního paláce v Praze. Viz též č. 10/1998 a 18/2000.]

LUKEŠ Zdeněk
Pomníkování – 2. část
4, 1996, březen, s. 42–44. [Pokračování článku o pražských pomnících po roce 1945 (viz č. 3/1995).]

LUKEŠ Zdeněk
Bilance 1968–1989
5, 1996, září, s. 19–23. [Článek o likvidaci významných architektonických staveb v Praze během normalizace.]

LUKEŠ Zdeněk
Dekonstruktivismus po našem
6, 1996, prosinec, s. 20–21. [Poznámka o dostavbě areálu advokátní komory v nádvoří Kaňkova domu na Novém Městě.]

LUKEŠ Zdeněk
Dvojí metr?
6, 1996, prosinec, s. 167. [Poznámka o dvojím přístupu k seznamu údajných agentů StB v Necenzurovaných novinách.]

LUKEŠ Zdeněk
Naším cílem je zachránit alespoň vzpomínku (s architektem a historikem architektury Zdeňkem Lukešem, jedním ze zakladatelů nadace CORA, hovoří Drahoslava Janderová)
7, 1997, duben, s. 37–49. [Rozhovor o činnosti nadace CORA (Centra pro Obnovu a Restaurování Architektury).]

LUKEŠ Zdeněk
Také v Brně odepisují památky
7, 1997, duben, s. 60–62. [Poznámka k rekonstrukci komplexu Moravské zemské životní pojišťovny a paláce Morava (1927–1937) postaveného architektem Arnoštem (Ernstem) Wiesnerem v Brně.]

LUKEŠ Zdeněk
Prohra jménem Darex
8, 1997, červenec, s. 35–37. [Poznámka o rekonstrukci pražského obchodního domu Darex.]

LUKEŠ Zdeněk
O Zoubkovi, umělcích, svědomí a kritice...
9, 1997, listopad, s. 16–19. [Úvaha o morálce v umění a o vztahu mezi uměleckou kritikou a kvalitou děl.]

LUKEŠ Zdeněk
Bílá velryba
10, 1998, březen, s. 13–16. [Článek o současném stavu Veletržního paláce a o možném lepším využití budov Národní galerie. Viz též č. 4/1996 a 18/2000.]

LUKEŠ Zdeněk
Historické město: o odvaze a citu
11, 1998, červen, s. 33–35. [Článek o zásazích do staré městské zástavby, pojednáno zvláště o Praze.]

LUKEŠ Zdeněk
Otka Nový – avantgardista podle potřeby
11, 1998, červen, s. 53–55. [Článek o životní a pracovní dráze Otakara Nového u příležitosti recenze jeho knihy Česká architektonická avantgarda od Marka Pokorného (MfD 22. 4. 1998).]

LUKEŠ Zdeněk
Architektonická avantgarda očima Otakara Nového
12, 1998, listopad, s. 22–26. [Recenze knihy Otakara Nového Česká architektonická avantgarda (Prostor 1998).]

LUKEŠ Zdeněk
O věži
12, 1998, listopad, s. 43–44. [Poznámka ke vzniku žižkovské televizní věže, reakce na Články v časopisu Živel.]

LUKEŠ Zdeněk
Pár poznámek k nově otevřeným galerijním prostorům
13, 1999, březen, s. 11–19. [Článek o Muzeu umění v Olomouci, Galerii Benedikta Rejta v Lounech, Obrazárně Pražského hradu a Stálé expozici asijských umění Národní galerie na Zbraslavi.]

LUKEŠ Zdeněk
Na okraj jedné veleúspěšné výstavy
13, 1999, březen, s. 46. [Poznámka o výstavě Annie Leibovitzové.]

LUKEŠ Zdeněk
Hotel Juliš
14, 1999, červen, s. 34–37. [Článek o historii a ohrožení významné stavby českého funkcionalismu na Václavském náměstí.]

LUKEŠ Zdeněk
Od Bruselu k Hannoveru
15, 1999, listopad, s. 7–11. [Článek o osudu tzv. bruselské restaurace (někdejší součásti Československého pavilonu na Světové výstavě v Bruselu v roce 1958) a o projektu českého pavilonu na Expo 2000 v Hannoveru.]

LUKEŠ Zdeněk
Hrabal Na hrázi
16, 2000, březen, s. 38–40. [Článek o výtvarném projektu Tatiany Svatošové v Praze 8 – Libni a o architektonické problematice této pražské čtvrti.]

LUKEŠ Zdeněk
Pomníkování II aneb Jak to bylo s TGM
17, 2000, červen, s. 30–37. [Článek s kapitolami Rekapitulace, Místo, Architektonické řešení a Socha; datováno duben 2000.]

LUKEŠ Zdeněk
Cihlářovo zoo
17, 2000, červen, s. 47–48. [Poznámka o novém designu pražské zoo.]

LUKEŠ Zdeněk
Obarvování bílé velryby (K nové výstavní instalaci ve Veletržním paláci)
18, 2000, listopad, s. 44–47. [Článek navazující na texty v č. 4/1996 a 10/1998; s kapitolami Fasáda, Parter, Vstup, Vlastní expozice, Francouzská sbírka, Informační systém a Co stále chybí.]

LUKEŠ Zdeněk
Šance pro Vítkov (Nad ideovou soutěží na revitalizaci hory Vítkov)
19, 2001, březen, s. 90–95. [Článek o budoucnosti žižkovského vrchu.]

LUKEŠ Zdeněk
Za časopisem Umění a řemesla
19, 2001, březen, s. 122–123. [Článek o zániku časopisu.]

LUKEŠ Zdeněk
Tři smíchovská zastavení
20, 2001, srpen, s. 126–130. [Článek o architektonických proměnách pražské čtvrti.]

LUKEŠ Zdeněk
„Autentická“ Praha v podání Klubu Za starou Prahu
21, 2001, listopad, s. 98–100. [Poznámka k činnosti Klubu.]

LUKEŠ Zdeněk
Šváchův kubismus v architektuře
22, 2002, únor, s. 74–77. [Recenze knihy Rostislava Šváchy Lomené, hranaté a obloukové tvary (Praha, Gallery 2000). Foto Jan Malý a Karel Cudlín.]

LUKEŠ Zdeněk
Třikrát o nových i zmizelých stavbách v centru Prahy
22, 2002, únor, s. 91–96. [Článek s kapitolami 1. Palác Astra II na Václavském náměstí, 2. Přestavba Langhansova domu ve Vodičkově ulici a 3. Další příklady – metoda raději rychle zbourat! Foto Karel Cudlín.]

LUKEŠ Zdeněk
Světelné orgie nad Prahou
23, 2002, červen, s. 123–125. [Článek o osvětlování staveb.]

LUKEŠ Zdeněk
Ještě k obálce předposlední RR
23, 2002, červen, s. 127–128. [Poznámka o hřbitovním areálu v Liberci.]

LUKEŠ Zdeněk
Lesk (a především) bída moderních kostelů
24, 2002, listopad, s. 70–78. [Recenze knihy kolektivu brněnských autorů vedených Jiřím Vaverkou Nové kostely a kaple z konce 20. století v České republice (Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství 2001). Repro RR.]

LUKEŠ Zdeněk
Sedm poznámek o architektuře, designu a výtvarném umění
25, 2003, březen, s. 135–137. [Glosy.]

LUKEŠ Zdeněk
Šance pro Loose
26, 2003, červen, s. 80–82. [Článek o architektových stavbách a interiérech v Čechách a o založení Společnosti A. L.]

LUKEŠ Zdeněk
Sedm poznámek o architektuře (II)
26, 2003, červen, s. 85–87. [Glosy.]

LUKEŠ Zdeněk
Poznámky o architektuře (III)
27, 2003, listopad, s. 123–124. [Glosy.]

LUKEŠ Zdeněk
Vychází monografie architekta Karla Řepy
28, 2004, březen, s. 80–82. [Recenze knihy Karel Řepa – pardubický architekt ve věku nejistot (ed. Pavel Panoch, foto Štěpán Bartoš, Hélios 2003).]

LUKEŠ Zdeněk
Dvakrát o přestavbách a replikách v architektuře
28, 2004, březen, s. 97–100. [Článek o úpravě domu architekta Václava Zralého na Smíchově (projekt Roman Koucký) a o rekonstrukci nárožního domu na náměstí I. P. Pavlova (projekt Petr Malinský a Richard Doležal). Foto Ester Havlová.]

LUKEŠ Zdeněk
Lubomír a Čestmír Šlapetové – architektonické dílo
29, 2004, červen, s. 112–114. [Článek o představitelích meziválečné avantgardní architektury a o výstavě jejich tvorby v Brně (posléze Olomouci a Praze). Repro RR.]

LUKEŠ Zdeněk
Berlínská architektura na prahu nového století
30, 2004, listopad, s. 102–109. [Poznámky o starších i novějších stavbách.]

MACHALICKÁ Jana
Nestačí jen si troufnout (Ad Marta Ljubková, KP č. 15/1999)
16, 2000, březen, s. 144–145. [Ohlas na článek.]

MACHONIN Sergej
Fenomén lázeňské sezóny (Záznamy k tématu)
1, 1995, leden, s. 94–102. [Esej o inscenacích Petra Lébla Racek, Služky a Naši Naši furianti (Divadlo Na zábradlí).]

MACHONIN Sergej
Poznámky kurzivou
2, 1995, červen, s. 97–107. [Článek o inscenacích Divadla v Řeznické (M. de Ghelderode: Rudá magie, režie Marie Záchenská; Oskar Nedbal: Polská krev, upr. Milan Dušek, režie Oto Ševčík; Hello, Dolly!, režie Oto Ševčík), o vystoupení skupiny Condurango Barbory Hrzánové tamtéž a o režii Hany Burešové v Národním divadle (P. Calderón de la Barca: Zázračný mág).]

MACHONIN Sergej
Chvála secesí
3, 1995, listopad, s. 70–74. [Článek o inscenacích Hany Burešové v Labyrintu a o jejím vynuceném odchodu z tohoto divadla.]

MACHOVEC Martin
Inflace knižní produkce v posledních letech jako problém překladatelský
2, 1995, červen, s. 71–78. [Článek o pokleslé překladatelské, ediční a nakladatelské praxi; pojednáno o knihách Kurta Vonneguta jr. Matka Noc (přel. Zbyněk Ryba, Volvox Globator 1992), Salvadora Daliho Mé vášně (Eva Rudyšarová-Mišíková, Petrov 1994) a Reinera Funka Erich Fromm (přel. Vlastislava Žihlová, LN 1994).]

MACHOVEC Martin
Otevřený dopis Petru Placákovi
2, 1995, červen, s. 180–181. [Ohlas na rozhovor Petrušky Šustrové s Petrem Placákem Jsem český vlastenec (Revolver Revue č. 27/1994); datováno 15. 12. 1994. Komentář P. P. na s. 181–183.]

MACHOVEC Martin
Český román Klímův, Lososové, Součkův či Kromišův?
3, 1995, listopad, s. 51–56. [Článek o ediční přípravě knihy Ladislava Klímy Český román (ed. Miroslav Kromiš; Pražská imaginace a Lege artis 1993); datováno srpen 1995. Ohlas v č. 4/1996 (M. Kromiš), komentář M. M. tamtéž.]

MACHOVEC Martin
Tvrzení proti tvrzení,...
4, 1996, březen, s. 188. [Komentář k reakci Miroslava Kromiše (č. 4/1996) na článek Český román Klímův, Lososové, Součkův či Kromišův? (č. 3/1995).]

MACHOVEC Martin
Ladislav Klíma
6, 1996, prosinec, s. 53–59. [Recenze kritické edice prózy Ladislava Klímy Velký roman (Torst 1996), již připravila Erika Abrams.]

MACHOVEC Martin
Polopatická impertinence (Ad: A. Drda: Ti, kteří nepodepsali a řada dalších statí in Revolver Revue č. 33)
8, 1997, červenec, s. 231–235. [Reakce na Revolver Revue č. 33/1997; datováno únor 1997, resp. chybně 1977.]

MACHOVEC Martin
Kterak komerční moloch postupně sežral jednu z nejznamenitějších kapitol Medorka
10, 1998, březen, s. 55–57. [Článek o postupném ubývání textu prózy Petra Placáka.]

MACHOVEC Martin
Ad: Sám v apokalypse – Egon Bondy
10, 1998, březen, s. 64–67. [Poznámky ke studii Homelesse & Hungryho o Egonu Bondym z prvního a jediného čísla časopisu Vokno 2000 z roku 1997.]

MACHOVEC Martin
Magor jako parafrázista a zloděj a též jako lartpourlartista (Ad Marek Vajchr, KP RR č. 16/2000)
17, 2000, červen, s. 170–171. [Ohlas na článek.]

MACHOVEC Martin
Literární dílo největšího mystifikátora podzemí
21, 2001, listopad, s. 73–76. [Recenze knihy Homeless & Hungry (pseud.) Polykači ohně (Živel 2000).]

MACHOVEC Martin
Opravy ke knize Alternativní kultura – příběh české společnosti 1945–1989
26, 2003, červen, s. 106–130. [Soupis oprav (faksimile s. 108–130) k publikaci (Praha, NLN 2001) s autorovým úvodem (s. 106–107); datováno duben 2003. Viz též recenze v č. 25/2003 (P. Onufer).]

MACHOVEC Martin
Vskutku velice „zvláštní vydání“
27, 2003, listopad, s. 136–141. [Článek o ediční praxi brněnského nakladatelství Čestmíra Kocara „Zvláštní vydání...“, resp. o edicích próz Egona Bondyho Invalidní sourozenci a Afghánistán (obě 2002). S úvodem M. M. z května 2003 (s. 136–137) otištěny Machovcovy původní ediční poznámky k Invalidním sourozencům ze září 2001 (s. 138–139), k Afghánistánu z října 2001 (s. 139–141) a ve „Zvláštním vydání...“ k dosud nepublikovanému Šamanovi z února 2002 (s. 141).]

MALIŠ Otakar
Literární reportáže o pražských německých autorech
23, 2002, červen, s. 18–25. [Recenze českého překladu knihy Jürgena Serkeho Böhmische Dörfer (Praha, Triáda 2001).]

MALÝ Václav
Jde mi o snahu pojmenovat (s Václavem Malým hovoří Jan Rejžek a posluchači rozhlasové stanice Svobodná Evropa)
4, 1996, březen, s. 168–175. [Krácený přepis rozhovoru z živého vysílání Svobodné Evropy 2. 1. 1996.]

MANDLER Emanuel
Zlé časy, duch vzpoury a časopis Tvář
7, 1997, duben, s. 193–203. [Reakce na článek Milana Jungmanna Echo zlých časů (LtN č. 51–52/1996) a na studii Růženy Grebeníčkové o kniřním výboru z Tváře (KP č. 6/1996) s kapitolami Otázka žánru, Instituce?, Co byl duch revolty.]

MANDLER Emanuel
O hrdinech a o těch druhých
8, 1997, červenec, s. 218–231. [Stať o Chartě 77 reagující na Revolver Revue č. 33/1997 a na sborník Charta 77 očima současníků (ÚSD AV ČR 1997).]

MANDLER Emanuel
Nová přítomnost a národní konvence
9, 1997, listopad, s. 130–140. [Článek o měsíčníku Nová přítomnost; s kapitolami Národní tisková konvence, T. G. Masaryk a determinované dějiny, Ideologické stereotypy staré a nové, Charta 77, lidská práva a politika, Je prezidentovi opravdovost a upřímnost vlastní?, Hodně národa a národů, Nová přítomnost a Smíření 95 a Intelektuálové a jejich odpovědnost.]

MANDLER Emanuel
Potíže s Německem a Němci
9, 1997, listopad, s. 148–160. [Studie o historii česko-německých vztahů; s kapitolami Porážky a vítězství, Tragédie „násilného vysídlení“, Konečné řešení?, Válka Čechů s Němci, Dekalarace – konec nebo začátek? a Doprovodné jevy; datováno únor–září 1997.]

MANDLER Emanuel
Co s nimi? (Protiněmecký komplex české společnosti dnes)
10, 1998, březen, s. 117–121. [Článek s kapitolami I. Syndrom vztahů k Německu a k Němcům a II. Deklarace a Smíření.]

MANDLER Emanuel
Milan Otáhal a národní tisková konvence
10, 1998, březen, s. 125–131. [Článek o Otáhalově podpisu Charty 77 a o jeho výkladu v ÚSD AV ČR; s kapitolami Návody i zákazy podle minulosti, Odmítnuté prohlášení a Neměnný obraz Charty 77.]

MANDLER Emanuel
Tlumený dialog v rozsáhlém Prostoru
11, 1998, červen, s. 144–155. [Článek o společensko-kulturní revui; s kapitolami Preciznost a aktuálnost, Prostor profánní a prostor sakrální, Pluralismus a problém konformity, Čtyři hlavy konvenční saně, Účtování s minulostí – kam jsme došli, Vsuvka: reakce na minulost a ideologie, Prostor účtoval s minulostí a Kouzlo nechtěného.]

MANDLER Emanuel
Obnovení historické paměti
11, 1998, červen, s. 180–181. [Polemika s články Petra Placáka v LN. Uvozeno redakční kurzivou.]

MANDLER Emanuel
Rok 1968: Od zapomnění do zapomnění?
12, 1998, listopad, s. 134–145. [Článek o reflexích roku 1968 v českých médiích; s kapitolami Dějinný rozměr národní existence, Historie ve vládním pojetí, Všemohoucnost mýtu, Dvou reformních pojetí spor, Televizní pojetí: od Biľaka po Gorbačova.]

MATĚJÍČEK Tomáš Hibi
Na Matrixu záleží – přinejmenším mně
18, 2000, listopad, s. 148–149. [Ohlas na článek Ondřeje Štindla (č. 15/1999).]

MATOUŠEK Ivan
Když mi asi před čtrnácti dny...
27, 2003, listopad, s. 125. [Proslov u příležitosti předání Ceny Revolver Revue za rok 2002 Jaromíru Zelenkovi a Ivanu Matouškovi. S textem Marka Vajchra (s. 124–125) publikováno pod společným nadtitulem K Ceně Revolver Revue. Foto Karel Cudlín).]

MAYEROVÁ Françoise
Češi a jejich komunismus – pokus o sociologii paměti
30, 2004, listopad, s. 118–122. [Přednáška o vědeckých postupech vlastní knihy (Paris 2004). Prosloveno 19. 5. 2004 v Ústavu pro soudobé dějiny v Praze. Rubrika Dokumenty.]

MAZÁČOVÁ Stanislava
† Emanuel Macek
8, 1997, červenec, s. 135–136. [Nekrolog o Emanuelu Mackovi († 27. 3. 1997).]

MEJSTŘÍK Martin
Ad Kritická Příloha RR č. 4/96
5, 1996, září, s. 182. [Reakce na články Petrušky Šustrové Věčný Mejstřík a neuvěřitelný Chaun aneb Na kafi u mudrlantů a Vladimíra Justa Hádání práva a spravedlnosti – 2. díl (oba č. 4/1996); datováno 17. 6. 1996. Komentář P. Š. na s. 182.]

MĚRÁK Vladimír
Bláboly a neznalost nejsou výsadou internetu
19, 2001, březen, s. 157–162. [Ohlas na článek Bohuslava Blažka (č. 18/2000). Komentář v č. 20 (J. Paul).]

MERHAUT Luboš
„Hands Off, kleštěnci!“
10, 1998, březen, s. 73–74. [Článek o reakci Martina C. Putny na udělení literárních cen za rok 1997 (MfD 7. 11. 1997).]

MERHAUT Vladislav
Kdo byl Zdeněk Bouše?
8, 1997, červenec, s. 45–50. [Nekrolog o Z. Boušem († 19. 2. 1997).]

MERHAUT Vladislav
Explosionalista Vladimír Boudník očima kamery
14, 1999, červen, s. 133–136. [Článek o osmém dílu TV cyklu dokumentárních pořadů Nevyjasněná úmrtí – Explosionalista Vladimír Boudník (režie Jordi Niubó).]

MIKULKA Vladimír
Třikrát mezi minulostí a současností
13, 1999, březen, s. 117–127. [Článek o třech inscenacích Pražského divadelního festivalu německého jazyka – Elfriede Jelineková: Stecken, Stab und Stangel (Schauspiel Leipzig), Christoph Marthaler: Stunde Null (Deutsches Schauspielhaus in Hamburg) a Wolfgang Borchert: Draußen vor der Tür (Bayerisches Staatsschauspiel München).]

MIKULKA Vladimír
Když to divákům začne být jasné, přestává mě to bavit
14, 1999, červen, s. 106–112. [Článek o Pitínského režii hry Thomase Bernharda Divadelník v Divadle Na zábradlí.]

MIKULKA Vladimír
Ďábelské souboje: trojí dramatizace Bulgakova románu Mistr a Markétka
16, 2000, březen, s. 97–111. [Esej o románu Michaila Bulgakova Mistr a Markétka a srovnání jeho tří současných divadelních adaptací (Klicperovo divadlo Hradec Králové, režie Sergej Fedotov; Národní divadlo, režie Oxana Meleškina-Smilková; Městské divadlo Brno, režie Zdeněk Černín); s kapitolami Struktura – co se stalo v Moskvě a v Jeruzalémě, Klicperovo divadlo – co nejblíže předloze, Národní divadlo – satirický mumraj jako princip, Městské divadlo Brno – mezi dramatem a melodramatem, Mezi strachem a spásou a Závěrem.]

MIKULKA Vladimír
Děkujeme, že si myslíte totéž
17, 2000, červen, s. 128–129. [Poznámka k novému představení Divadla Husa na provázku Rozrazil č. 3/1999.]

MIKULKA Vladimír
Sergej Fedotov: z bez zábradlí na zábradlí
18, 2000, listopad, s. 88–99. [Studie o režiích Sergeje Fedotova v Divadle bez zábradlí (Gogolovi Hráči) a Na zábradlí (Ostrovského Výnosné místo).]

MIKULKA Vladimír
Rijnders v Plzni: přátelské pošťuchování vs. rána pěstí
19, 2001, březen, s. 18–27. [Čtyřdílná studie o hře holandského dramatika a režiséra Gerardjana Rijnderse Liefhebber a o jejím přijetí na plzeňském divadelním festivalu v roce 2000; pojednáno též o scénické koláži Vladimíra Moravka Divadlo jako mor aneb Fanda vs. Herečky.]

MIKULKA Vladimír
Lidem se to líbí – a hotovínko!
22, 2002, únor, s. 25–38. [Článek o shakespearovských inscenacích režisérky Enikö Eszenyi v pražském Národním divadle. Foto Hana Smejkalová.]

MIKULKA Vladimír
Tanec dějinami aneb Za všechno může Robert
22, 2002, únor, s. 99–102. [Recenze o inscenaci Slovenského národného divadla Tančiareň na festivalu Divadlo v Plzni (režie Martin Huba). Foto Jaroslav Prokop.]

MIKULKA Vladimír
Dejvický divadelní zázrak, díl druhý
23, 2002, červen, s. 26–40. [Šestidílný článek o souboru Dejvického divadla v éře Miroslava Krobota; pojednáno zejména o inscenacích her Nikolaje V. Gogola Revizor (režie Sergej Fedotov) a Williama Shakespeara Večer tříkrálový (režie M. Krobot), dramatizaci románu Ivana A. Gončarova Oblomov (režie M. Krobot) a hře Petra Zelenky Příběhy obyčejného šílenství (režie autor). Viz též autorův článek v č. 29/2004. Foto Martin Špelda, P. Steinerová a H. Hesoun.]

MIKULKA Vladimír
Povedený festival (a jeho problémy)
24, 2002, listopad, s. 95–100. [Článek o plzeňském festivalu Divadlo 2002. Repro RR.]

MIKULKA Vladimír
Martin McDonagh: Z Londýna do Prahy (přes Irsko)
25, 2003, březen, s. 30–42. [Studie o anglickém dramatikovi a recepci jeho díla v Čechách; s kapitolami Proč ho není více? Londýn: od melodramatu k potokům krve a Co je to za podivné Irsko?. Foto J. Maxa, Yvona Odrazilová a M. Hladík.]

MIKULKA Vladimír
Morávek Čechovovi
27, 2003, listopad, s. 92–99. [Článek o divadelním projektu Klicperova divadla v Hradci Králové a režiséra Vladimíra Morávka Čechov Čechům. Foto archiv Klicperova divadla.]

MIKULKA Vladimír
Není mezi diváky nějaký měšťák? (Rádi bychom ho šokovali.)
28, 2004, březen, s. 59–69. [Článek o Pražském divadelním festivalu německého jazyka 2003; pojednáno o inscenacích souborů Schaubühne Berlin, Thalia Theater Hamburg, Münchener Kammerspiele a Schauspiel Hannover; datováno prosinec 2003. Repro RR.]

MIKULKA Vladimír
Dejvický mezičas
29, 2004, červen, s. 68–77. [Článek o další činnosti Dejvického divadla (viz též autorův článek v č. 23/2002); pojednáno o inscenacích her Antona P. Čechova Tři sestry, Miroslava Krobota Sirup, Wolfganga A. Mozarta a Johanna E. Schikanedera Kouzelná flétna (vše režie M. Krobot), Tennessee Williamse Tramvaj do stanice Touha (režie Janusz Klimsza) a improvizaci Jaroslava Duška Sekec mazec. Foto H. Hesoun, H. Glos a P. Filip.]

MIKULKA Vladimír
Nový starý Činoherák?
30, 2004, listopad, s. 63–68. [Článek o inscenacích Ondřeje Sokola v pražském Činoherním klubu.]

MISTROVÁ Veronika
Ad Petr Dudek: Esej nesej (KP RR č. 6)
8, 1997, červenec, s. 212–213. [Reakce na článek Petra Dudka (č. 6/1996).]

MOUCHA Josef
České muzeum fotografie
4, 1996, březen, s. 20–25; spoluautorka Anna Fárová. [Na s. 20–21 článek o potřebě vzniku č. muzea fotografie, podepsaný A. F.; na s. 21–25 článek o aktivitách směřujících ke vzniku č. muzea fotografie, podepsaný J. M.]

MOUCHA Josef
Druhý debut Václava Jiráska
7, 1997, duben, s. 57–60. [Recenze výstav Václava Jiráska v Galerii Ambrosiana a na souborné výstavě Bratrstva v Moravské galerii v Brně.]

MOUCHA Josef
Zpětný ráz mediální reality
11, 1998, červen, s. 161–163. [Poznámka o diskusi na téma Moc médií (Xantypa č. 11/1997).]

MÜLLER Ivan
Úvodní poznámka
22, 2002, únor, s. 119–128. [Nepublikovaná předmluva ke knize Jana Tesaře Mnichovský komplex (Praha, Prostor 2000). Komentář J. T. na s. 129–137. Rubrika Dokumenty.]

NAVRÁTIL Miloslav
Když prší, estéti zůstávají doma (S Miloslavem Navrátilem hovoří Terezie Pokorná)
21, 2001, listopad, s. 87–94. [Rozhovor o galeriích Litera a Navrátil.]

NEBESKÝ Jiří J. K.
Kritický index Kritické Přílohy
12, 1998, listopad, s. 166–170. [Ohlas na literární kritiky v 10. a 11. čísle KP od Marka Vajchra, Zuzany Dětákové, Zdeňka Šandy, Roberta Krumphanzla, Marty Ljubkové a Martina Hyblera.]

NUSKA Bohumil
Ještě k Padraikovu zániku
12, 1998, listopad, s. 163. [Ohlas na recenzi Martina Hyblera (č. 11/1998).]

O vydávání poezie
18, 2000, listopad, s. 75–82. [Rozhovory s redaktory nakladatelství Host (Miroslav Balaštík), Torst (Jan Šulc) a Triáda (Robert Krumphanzl). Otázky M. Š. (= Michael Špirit).]

OLIČ Jiří
Pracovité české ruce výtvarnické
3, 1995, listopad, s. 8–9. [Recenze výstavy Jiřího Anderleho Kresby a grafika 1960–1995 (palác Kinských, srpen–září 1995).]

OLIČ Jiří
Kam s ním?
3, 1995, listopad, s. 154. [Ohlas na článek Vladimíra Justa Laskavé oči Váchalových strašidel (č. 2/1995). Komentář V. J. na s. 154.]

OLIČ Jiří
Umělci vlastními slovy
11, 1998, červen, s. 17–21. [Článek o dokumentárních filmech Jamese Runcieho Whistler aneb Jemný způsob, jak si udělat nepřátele, Ivana Arsenjeva Dokonalá magie dřevorytu (o Josefu Váchalovi) a Jaroslava Večeři Psanci kýče (o Liboru Vojkůvkovi).]

OLIČ Jiří
Katolický comics, jeho světla a stíny
13, 1999, březen, s. 61–65. [Recenze knihy Martina C. Putny Česká katolická literatura 1848–1918 (Torst 1998).]

ONUFER Petr
Hilského sonety Williama Shakespeara
13, 1999, březen, s. 98–100. [Poznámka o překladu Shakespearovy sbírky (Torst 1998).]

ONUFER Petr
Bezvýchodná situace, brynda, šlamastika (nad romány Josepha Hellera)
15, 1999, listopad, s. 44–48. [Recenze románů Josepha Hellera Bůh ví (Odeon 1991), Hlava XXII (1996), Gold za všechny peníze (1997) a Něco se stalo (1998, vše BB art).]

ONUFER Petr
Tři překlady, tři doslovy, tři nakladatelství
16, 2000, březen, s. 63–67. [Recenze českého vydání knih Dona DeLilla Bílý šum (Votobia 1999), Donalda Barthelmeho Padesát povídek (Argo 1999) a Thomase Pynchona Pomalý učeň (Volvox Globator 1999).]

ONUFER Petr
„Objevily se četné teoretické, metodologické i meritorní problémy“ (nad sborníkem Alternativní kultura. Příběh české společnosti 1945–1989)
25, 2003, březen, s.17–29. [Recenze sborníku (naps. kolektiv autorů, Praha, NLN 2001). Viz též příspěvek v č. 26/2003 (M. Machovec).]

ONUFER Petr
Plathová na čtvero způsobů
26, 2003, červen, s. 53–57. [Recenze českých překladů poezie Sylvie Plathové Noční tance (Argo 2002).]

OUJEZDSKÝ Karel
Je dobré mít připravené otázky (s redaktorem ČR hovoří Viktor Karlík a Terezie Pokorná)
30, 2004, listopad, s. 85–90. [Rozhovor.]

OUŘEDNÍK Patrik
Prezydent, nebo Krokadýl? (ke sporu o autorství jednoho překladu)
7, 1997, duben, s. 108–119. [Článek o textech Josefa Škvoreckého, v nichž se J. Š. hlásí k autorství překladu Prezydenta Krokadýlů Warrena Millera; s kapitolami Na indexu, Osamělost přespolního běžce, Babel, Sejfullinová, Fecerunt ioculum aneb i Nadále konspirace, Ještě k zelené limonádě, „Dnes už to mohu říct“ aneb Sametová revoluce s jedenáctiměsíčním předstihem, „Jediný svědek“ a Proboha. Ohlasy v č. 8/1997, 9/1997 a 11/1998.]

OUŘEDNÍK Patrik
Jak vyzrát na Židy
8, 1997, červenec, s. 204–209. [Článek o edičním komentáři ke knize Příběh o povstání hada (Bibliotheca gnostica 1996).]

OUŘEDNÍK Patrik
Čisté víno
9, 1997, listopad, s. 174–181. [Ohlas na článek Josefa Škvoreckého (č. 8/1997) a na další texty reagující v témže čísle KP na autorův článek Prezydent, nebo Krokadýl?; s kapitolami Insinuace, Ohlasy, Kdyby nebylo Polska, Kdo nejde s námi, Doba a osudy, Antagonismus, Nevěděl jsem o ničem, ale vím, jak to bylo, Salivarová, Žilina, Ještě ke generacím, Ještě k Polákům, Zatloukání, Tolik reakce a Model.]

PACHMANOVÁ Martina
Kam míří zbraně B. K. S.?
3, 1995, listopad, s. 10–13. [Recenze monografického čísla časopisu Výtvarné umění (č. 3/1994) věnovaného Tajné organizaci B. K. S.]

PAUL Jan
Ještě o posunu hodnot
9, 1997, listopad, s. 31–32. [Recenze výstavy Kořeny a rytmy, připravené kurátorkou Vlastou Čihákovou-Noshiro v Mánesu.]

PAUL Jan
O žádoucích souvislostech
15, 1999, listopad, s. 39. [Glosa k výtvarnému projektu Tak daleko, tak blízko a k televiznímu dokumentu Obrazy na dálnici (režie Martin Dostál).]

PAUL Jan
Postoje jedné šéfredaktorky
15, 1999, listopad, s. 39. [Glosa k vzájemně protichůdným článkům Lenky Lindaurové.]

PAUL Jan
Není promiskuita jako promiskuita
16, 2000, březen, s. 35–36. [Glosa k článku Simony Vladíkové Promiskuita umění a umění promiskuity (Umělec č. 2/1999).]

PAUL Jan
Dvakrát o bídě naší současné kunsthistorie
18, 2000, listopad, s. 58–59. [Článek s kapitolami I. Nepravděpodobná Vlasta Čiháková (o jejím článku v Ateliéru č. 14–15/2000 a výstavě Pravděpodobná malba v Mánesu) a II. Obdivuhodná cesty Anděly Horové za Tomášem Císařovským (o recenzi v Ateliéru č. 6/2000).]

PAUL Jan
Knížák, Kolíbal a ušlápnutá poutnice
19, 2001, březen, s. 123–124. [Poznámka o stálé expozici Veletržního paláce 1930–2000.]

PAUL Jan
Tvrdohlaví a obvodní inspektor kultury
19, 2001, březen, s. 123–124. [Poznámka o Jiřím Halíkovi, obvodním inspektoru kultury v Praze 9.]

PAUL Jan
Tváří v tvář
20, 2001, srpen, s. 152–153. [Replika na ohlas Vladimíra Měráka (č. 19/2001) k článku Bohuslava Blažka (č. 18/2000).]

PAUL Jan
Art.cz, bloudící satelit na internetovém nebi
21, 2001, listopad, s. 101–103. [Článek o virtuální galerii.]

PAVLOVSKÝ Petr
Český feminismus 90. let
17, 2000, červen, s. 160–164. [Recenze knihy Feminismus devadesátých let českýma očima (sestavili Marie Chříbková, Josef Chuchma a Eva Klimentová, Nakladatelství M. Chříbkové 1999).]

PEČINKOVÁ Pavla
Moderní Izajáš
6, 1996, prosinec, s. 7–14. [Článek o tvorbě Zbyška Siona u příležitosti retrospektivy (Galerie Rudolfinum v Praze).]

PEČINKOVÁ Pavla
Matej Kren v Galerii Jiřího Švestky
6, 1996, prosinec, s. 20; podepsáno PP. [Glosa o výstavě.]

PEČINKOVÁ Pavla
Zdeněk Pešánek a László Moholy-Nagy
7, 1997, duben, s. 28–36. [Článek o tvorbě dvou představitelů kinetismu; u příležitosti výstavy díla Z. Pešánka v Národní galerii.]

PEČINKOVÁ Pavla
Výstava s otazníkem
7, 1997, duben, s. 57; podepsáno PP. [Kurziva o výstavě Jitro kouzelníků? (Veletržní palác NG).]

PEČINKOVÁ Pavla
Bezostyšný komunista
7, 1997, duben, s. 60; podepsáno PP. [Glosa o Peteru Kováčovi a o jeho recenzi výstavy Umění zastaveného času.]

PEČINKOVÁ Pavla
Uzavřený svět umění (Stanislav Kolíbal a Zbyněk Sekal)
9, 1997, listopad, s. 19–30. [Článek o retrospektivních výstavách Zbyňka Sekala (Práce za posledních padesát let, GHMP v Městské knihovně) a Stanislava Kolíbala (Retrospektiva, Veletržní palác NG).]

PEČINKOVÁ Pavla
Umění mimo normy
12, 1998, listopad, s. 30–36. [Článek o výstavě L'art brut v Domě U kamenného zvonu.]

PEČINKOVÁ Pavla
Odkaz na veliký problém
14, 1999, červen, s. 17–20. [Recenze knihy Vasilije Kandinského O duchovnosti v umění (Triáda 1998).]

PEČINKOVÁ Pavla
Babylon místo konce světa
18, 2000, listopad, s. 37–44. [Článek o výstavě Konec světa? v pražském Paláci Kinských.]

PEČINKOVÁ Pavla
Jsem živ a čekám
19, 2001, březen, s. 68–75. [Recenze knihy Jiřího Koláře Psáno na pohlednice I–II (MF 1999 a Paseka 2000).]

PEČINKOVÁ Pavla
Pražský hamburger ne horší hongkongského
27, 2003, listopad, s. 17–22. [Článek o Praguebiennale 1 ve Veletržním paláci. Foto B. Poláková a Miroslav Vránek.]

PEČINKOVÁ Pavla
Apoštol moderního života, krásného a účelného
27, 2003, listopad, s. 120–122. [Článek o pražské výstavě Ladislava Sutnara (viz též článek Karla Halouna a rozhovor s Ivou Janákovou na s. 100–106 a 108–111 a články Ludmily Vachtové v č. 28 a 29/2004). Foto Miroslav Vránek.]

PEČINKOVÁ Pavla
Nejskromnější umění
28, 2004, březen, s. 45–48. [Článek o výstavě Josefa Čapka (kurátorka Alena Pomajzlová, Obecní dům). Foto Karel Cudlín.]

PEČINKOVÁ Pavla
Hledání duše
28, 2004, březen, s. 75–77. [Recenze knih Jany Orlíkové a Karla Srpa Jan Zrzavý a antologie Jan Zrzavý (ed. K. Srp, obě Praha, Academia 2003).]

PELÁN Jiří
Škvorecký versus Zábrana
8, 1997, červenec, s. 99–101. [Reakce na článek Patrika Ouředníka Prezydent, nebo Krokadýl? (č. 7/1997).]

PELÁNOVÁ Anita
Ludmila Vachtová: Roswitha Haftmannová
20, 2001, srpen, s. 79–84. [Recenze stejnojmenné knihy.]

PELÁNOVÁ Anita
Miloslav Chlupáč
24, 2002, listopad, s. 79–84. [Recenze monografie (Praha, Arbor vitae/Státní galerie výtvarného umění v Náchodě). Foto Karel Cudlín.]

PELÁNOVÁ Anita
Věra Janoušková – Já to dělám takhle
25, 2003, březen, s. 84–86. [Recenze stejnojmenné knihy (Praha, Torst 2001). Repro RR.]

PELÁNOVÁ Anita
Max Beckmann v historickém vakuu
28, 2004, březen, s. 77–80. [Recenze českého výboru textů Divadlo skutečnosti (ed. Stanislav Kolíbal, přel. Radovan Charvát, Praha, Arbor vitae 2002). Repro RR.]

PETRŮ Marek
Ad: Aviezer Tucker
11, 1998, červen, s. 170–171. [Ohlas na články Aviezera Tuckera v č. 8/1997 a 10/1998.]

PISTORIUS Jiří
Vývoj Curtiovy osobnosti v pojetí české komparatistiky (nad knihou Evropská literatura a latinský středověk)
16, 2000, březen, s. 42–51. [Studie o českém překladu knihy Ernsta Roberta Curtia (Triáda 1998, překlad Jiří Pelán, Jiří Stromšík a Irena Zachová).]

PITLACH Milan
Noc museí
24, 2002, listopad, s. 107–117. [Článek o akci v düsseldorfských galeriích; datováno květen 2002. Foto autor.]

PITLACH Milan
Dnes, teď (Soudobá fotografie z Düsseldorfu)
25, 2003, březen, s. 65–73. [Recenze výstavy Heute bis jetzt (museum kunst palast, únor až srpen 2002). Repro RR.]

PITLACH Milan
Zatažené londýnské nebe a Norman Foster
26, 2003, červen, s. 63–70. [Článek o Fosterových stavbách; datováno Düsseldorf 2003. Foto autor a repro RR.]

PITLACH Milan
Reality sandwiches
27, 2003, listopad, s. 86–91. [Článek o třetí Noci muzeí v düsseldorfských galeriích. Foto autor.]

PITLACH Milan
Procházka po Pražském hradě
28, 2004, březen, s. 38–44. [Článek o architektonických úpravách posledních let; datováno říjen 2003. Foto Ester Havlová, Karel Cudlín, I. Bendová a repro RR.]

PITLACH Milan
Druhé ohlédnutí za Čínským nebem nad Rudolfinem
29, 2004, červen, s. 36–43. [Recenze fotografické výstavy (Galerie Rudolfinum v Praze); datováno únor 2004. Repro RR.]

PIVOVAROV Viktor
O zbytečnosti umění
1, 1995, leden, s. 6–7. [Esej o podstatě a krizi současného výtvarného umění; datováno říjen 1994. Z ruštiny přeložila Dana Zbíralová.]

PIVOVAROV Viktor – STRATIL Václav
Z večerních rozhovorů u čaje
2, 1995, červen, s. 48–54. [Dialog o nudě, umění, talentu, erotice a lenosti.]

PIVOVAROV Viktor
Politický knír
4, 1996, březen, s. 118–122. [Esej o sémiotice knírů v politice; z ruštiny přeložil Libor Dvořák.]

PIVOVAROV Viktor
Zabalte mi, prosím, kus prázdnoty (Silvestrovské úvahy o současném umění)
7, 1997, duben, s. 6–12. [Esej o některých aspektech soudobého umění; s kapitolami Konec antropomorfnosti, Instalace a instalačnost, Povrch, Peníze, Kurátor, Móda a Postumění; z ruštiny přeložil Milan Dvořák.]

PIVOVAROV Viktor
Ladův zázrak
12, 1998, listopad, s. 26–30. [Esej o Josefu Ladovi a o jeho výstavě v Jízdárně Pražského hradu; z ruštiny přeložil Tomáš Glanc. Ohlas v č. 14/1999 (V. Kremlička).]

PIVOVAROV Viktor
Ruské mise Jindřicha Chalupeckého (s Viktorem Pivovarovem hovoří Tomáš Glanc)
17, 2000, červen, s. 38–47. [Rozhovor o pohledu Jindřicha Chalupeckého na ruské umění.]

PLACÁK Petr
Národní tisková fronta
1, 1995, leden, s. 136–142. [Článek o českých novinách a časopisech; s kapitolami Z Revolveru do NTS, Kritika v disentu, Respekt – pomalý pád, Noví lidé, Čistá výměna OH za ODS, Efekty v Respektu, Lamper cenzuruje Lampera, Nepišme do Mladého světa!, Jen ne radikálem!, Osmašedesátníci a Lidové noviny, Národní tisková fronta, Rudé právo a Výraz vnitřní nesvobody.]

PLACÁK Petr
Český národní hřbitov
2, 1995, červen, s. 143–154. [Článek o aktuálních česko-německých vztazích; s kapitolami Projev Václava Havla, Projev Václava Klause, 50. výročí konce války, Benešovy dekrety a Český národní hřbitov – Němcům, Cikánům a nepřátelům českého národa vstup zakázán!; datováno 15. 3. 1995.]

PLACÁK Petr
Dle reakce Petra Dudka...
2, 1995, červen, s. 179–180. [Komentář k ohlasu Petra Dudka (s. 178–179) na článek Národní tisková fronta (č. 1/1995).]

PLACÁK Petr
Milý Martine...
2, 1995, červen, s. 181–183. [Komentář k ohlasu Martina Machovce (viz č. 192) na interview Jsem český vlastenec (Revolver Revue č. 17/1994).]

PLACÁK Petr
Česká reformace v akci
3, 1995, listopad, s. 136–151. [Recenze sborníku Evangelíci o Janu Sarkandrovi (EMAN Heršpice 1995); s kapitolami Umučený nešťastník byl netolerantní, Světci – ano či ne?, Cuius regio eius religio, Od sekt přímo k anglosaské demokracii, Středověk, Protestantské státy, Absolutismus, Předstupně anglosaské demokracie, Británie, Spojené státy americké, Smysl českých dějin, Inkvizitor a Česká reformace. Ohlas v č. 4/1996 (J. Dus).]

PLACÁK Petr
Jan Dus zřejmě odmítá vidět...
4, 1996, březen, s. 183. [Komentář k reakci Jana Dusa (s. 178–183) na článek Česká reformace v akci (č. 3/1995).]

PLACÁK Petr
Objektivnost od komunismu k pedofilii
6, 1996, prosinec, s. 162–167. [Článek o deníku MfD.]

PLACÁK Petr
Nad Rajskou zahradou na Žižkově bdí Bůh
14, 1999, červen, s. 7–13. [Článek o výstavě Skupiny 42 (GHMP v Městské knihovně 1998/99).]

POKORNÁ Terezie
O Nemožném člověku a Obrech z hor
1, 1995, leden, s. 103–116. [Esej o inscenacích her Huga von Hofmannsthala a Luigiho Pirandella (režie Otomar Krejča, Divadlo za branou II); datováno podzim 1994.]

POKORNÁ Terezie
Milosrdí slitovnosti v příběhu dvou fantómů
2, 1995, červen, s. 92–96. [Recenze o divadelní hře Daniely Fischerové Fantomima a o její inscenaci (režie Jakub Špalek, divadlo Kašpar v Celetné, prem. 20. 1. 1995).]

POKORNÁ Terezie
If Samuel Beckett Had Been Born in Czechoslovakia... aneb Skromný příspěvek k boji proti zbytečným turbulencím (Na okraj premiéry Havlovy Žebrácké opery v provedení Divadla na tahu 1. 11. 1995)
4, 1996, březen, s. 100–104. [Článek o inscenaci hry Václava Havla Žebrácká opera (Divadlo Na zábradlí) a o okolnostech její premiéry.]

POKORNÁ Terezie
J. A. Pitínského polibky v polích
5, 1996, září, s. 116–121. [Článek o inscenaci J. A. Pitínského Sestra úzkost (prem. 13. 5. 1995) podle motivů z tvorby J. Čepa a J. Demla.]

POKORNÁ Terezie
Proč píše básník Ivan Wernisch o jiných básnících?
6, 1996, prosinec, s. 85–86; podepsáno TP. [Poznámka k článku I. Wernische Knihovnička Literárních novin (LtN č. 40/1996).]

POKORNÁ Terezie
Jak si kdo užívá
6, 1996, prosinec, s. 89–92; podepsáno TP. [Článek o recenzích Jana Lukeše a Martina C. Putny (LtN č. 33/1996) na knihu Michala Viewegha Účastníci zájezdu.]

POKORNÁ Terezie
Takoví jsme nebyli
6, 1996, prosinec, s. 135–139. [Článek o inscenaci dramatizace románu Michala Viewegha Báječná léta pod psa (dramatizace Petr Oslzlý a Ivo Krobot, Divadlo Husa na provázku, prem. 3. 2. 1996; režie I. Krobot).]

POKORNÁ Terezie
Ze života Jóba
8, 1997, červenec, s. 138–144. [Článek o inscenaci Jób v brněnském Hadivadle (režie J. A. Pitínský, scénář Milan Czerny, hudba Martin Dohnal, prem. 9. 11. 1996).]

POKORNÁ Terezie
Začíná se končit
8, 1997, červenec, s. 166–167; podepsáno -pokorná-. [Recenze představení Baletní jednotky Křeč Začínáme... končit (Akropolis, prem. 22. 11. 1996).]

POKORNÁ Terezie
Kapustové karbanátky Zuzany Maléřové
8, 1997, červenec, s. 177–179; podepsáno TP. [Recenze knihy Zuzany Maléřové Počítání času (X-Egem, Nova s. r. o., 1997.]

POKORNÁ Terezie
„Jsem jako mátoha, nevěřím v nic...“ (na okraj Léblovy inscenace Ivanova)
10, 1998, březen, s. 82–91. [Článek o inscenaci hry A. P. Čechova Ivanov (režie Petr Lébl, Divadlo Na zábradlí, prem. 15. 4. 1997).]

POKORNÁ Terezie
S kritikou do společnosti
11, 1998, červen, s. 165–166; podepsáno -pokorná-. [Poznámka o diskusi Potřeba kritiky (Xantypa č. 3/1998).]

POKORNÁ Terezie
Poznámky o knize s pověstí
12, 1998, listopad, s. 65–79. [Dvoudílný článek o knize Martina Fendrycha Jako pták na drátě (Torst 1998); datováno září 1998.]

POKORNÁ Terezie
V jedné, nikoli nepodstatné věci...
13, 1999, březen, s. 133–135; podepsáno -pokorná-. [Poznámka o edici textů Leoše Suchařípy Pravidla hry (Nakladatelství Studia Ypsilon 1998).]

POKORNÁ Terezie
O čem se mluví, a hodně (nad kritickým klubem Katovna)
15, 1999, listopad, s. 96–100. [Recenze diskusního televizního měsíčníku Katovna; datováno září 1999. Ohlas v č. 16/2000 (V. Just).]

POKORNÁ Terezie
Proč, jak a co
17, 2000, červen, s. 106–114. [Recenze inscenace divadla DISK (režie Michal Dočekal) a inscenace Činoherního klubu (režie Martin Čičvák).]

POKORNÁ Terezie
Když si báječnou ženskou vezme báječnej chlap...
17, 2000, červen, s. 166–167; podepsáno T. P. [Poznámka k rozhovoru Niny Rutové s Přemyslem Rutem (Neon).]

POKORNÁ Terezie
Dobré číslo
18, 2000, listopad, s. 113–114; podepsáno T. P. [Recenze Divadelní revue č. 3/2000.]

POKORNÁ Terezie
Vlasta Chramostová snadno a rychle
19, 2001, březen, s. 130–131; podepsáno -pokorná-. [Recenze TV dokumentu Olgy Sommerové.]

POKORNÁ Terezie
Falešné volání na poplach
19, 2001, březen, s. 144–150. [Článek o rozhlasové relaci Jiřího Černého Jak by se Škvorecký hájil, nebýt Revolveru, přetištěné v knize Načerno (Torst 2000), týkající se interview Jana Rejžka v Revolver Revue č. 37/1998; doplněno Přílohou (korespondencí mezi Josefem Škvoreckým a Terezií Pokornou) a kapitolou K tomu ještě dvě poznámky.]

POKORNÁ Zuzana
Hlasatel posthumánního věku
4, 1996, březen, s. 126–131; spoluautoři Iva Janáková a Jan Šícha. [Článek o časopisu Živel, o 1. čísle, datovano srpen 1995, o 2. čísle; datováno prosinec 1995.]

POKORNÝ Jindřich
Než se rudí vzpamatovali, někdo zavolal: „Hoši, na ně!“
1, 1995, leden, s. 51–58. [Úvaha nad novým vydáním povídek Františka Langera Železný vlk (MF 1994) o hrdinství a statečnosti.]

POKORNÝ Jindřich
Rady a zrady vzdělanců
2, 1995, červen, s. 137–143. [Článek o dozorčích a poradních orgánech veřejných institucí a o úloze intelektuálů v nich; s kapitolami Julien Benda a F. X. Šalda, Václav Havel, Václav Klaus a Timothy Garton Ash, T. G. M. a ti druzí a Svoboda zrazovat.]

POKORNÝ Jindřich
Paměť divadelníkova a blázinec doby
3, 1995, listopad, s. 80–86. [Článek o knize Miroslava Macháčka Zápisky z blázince (ČS 1995) a o jejím recenzním ohlasu.]

POKORNÝ Jindřich
Ještě několik poznámek k radám, zradám, nonsensůn a pod.
3, 1995, listopad, s. 163–167. [Komentář ohlasu Vlastimila Ježka (s. 158–162) na autorovu stať Rady a zrady vzdělanců (č. 2/1995).]

POKORNÝ Jindřich
Poznámky k výpiskům
4, 1996, březen, s. 131–141. [Komentáře k recenzím knihy Vlastimila Třešňáka Klíč je pod rohožkou (Torst 1995), k žádosti Ivana Vyskočila o peníze (LtN č. 45/1995), k výrokům Václava Klause o dobré finanční situaci vzdělanců a pracovníků v kultuře (Telegraf 2. 6. 1993 a LN 2. 12. 1995), k poznámce LN o poslanci K. Krausovi a Blance Dybové a jejich podílu na aféře lehkých topných olejů (17. 10. 1995), k článku Ludvíka Vaculíka (LtN č. 45/1995) a o tzv. Švehlově pravidle, k udělení Ortenovy ceny Tereze Boučkové (LN 19. 10. 1995), k informaci LtN č. 8/1995 o článku s citáty z textů Zdeňka Mahlera v Předvoji v letech 1949–1950, otištěném v Naší pravdě a Necenzurovaných novinách, k informaci o dopisových bombách v Rakousku (ČTK 12. 12. 1995); datováno 6. 12. 1995 – 27. 1. 1996.]

POKORNÝ Jindřich
Poznámky k výpiskům II
5, 1996, září, s. 140–150. [Komentáře ke knize Martina Machovce a Antonína Váchy Mythologické dvojice (a trojice) dneška (Maťa 1996), k recenzi Ivo Haráka (LN 6. 4. 1996) knižního vydání korespondence mezi Janem Čepem a Janem Zahradníčkem (Aula 1995), k článku Jarmily Vackové „Temná noc“ – manýrismus, postmoderna (LtN č. 14/1996), k výroku Jaromíra Slomka o sbírce Jaroslava Hutky Koryta krve (LtN č. 8/1996), k článku Jana Čulíka Dluhy českých vzdělanců (Listy č. 8/1995), o státní podpoře kultury, o platech učitelů a lékařů, ke grantovému provozu AV ČR, o nepřehledné legislativní situaci neziskových nadačních organizací; datováno 15. 4. – 15. 5. 1996.]

POKORNÝ Jindřich
Kdy a jak se lidské může dotknout božského
6, 1996, prosinec, s. 22–25; podepsáno J. P. [Recenze knihy Jiřího Kovtuna a Zdeňka Lukeše Pražský hrad za T. G. Masaryka (Praha 1995).]

POKORNÝ Jindřich
Poznámky k výpiskům III
6, 1996, prosinec, s. 152–162. [Komentáře k překladu poezie R. M. Rilka od Sergeje Machonina, k daňovým úlevám z kulturních darů v Belgii, k překladu Parzivala od Wolframa z Eschenbachu, o vztahu české vlády ke vzdělání, o vnější úpravě kancléře Petra Kynštetra, o kandidátních listinách do senátu ČR, o Putnově próze Kniha Kraft, o rektoru Karlovy university Karlu Malém.]

POKORNÝ Jindřich
Český příběh
12, 1998, listopad, s. 38–42. [Článek o výstavě karikatur a humoristických ilustrací (Český příběh 1848–1918, galerie Hollar), pořádané k poctě šestistého padesátého výročí University Karlovy.]

POKORNÝ Jindřich
Historie učitelka života anebo služka ve vyšších podlažích? (Mnichovský syndrom Bořivoje Čelovského a naše současné dějepisectví)
22, 2002, únor, s. 8–17. [Studie o knize Bořivoje Čelovského Mnichovský syndrom (Šenov u Ostravy, Tilia 2000).]

POKORNÝ Jindřich
Za normalizace se dobří známí...
27, 2003, listopad, s. 118. [Nekrolog o Josefu Hiršalovi († 15. 9. 2003). S textem Michaela Špirita (s. 118–120) publikováno pod společným nadtitulem Za Josefem Hiršalem. Foto J. H. Karel Cudlín.]

POKORNÝ Jindřich
Kultura a ekonomika na okraji (Poznámka k našim předlistopadovým odvráceným dějinám)
28, 2004, březen, s. 114–118. [Článek o samizdatovém časopisu Kritický sborník; datováno 25. 6. 2001. Rubrika Dokumenty – Ohlasy.]

POKORNÝ Martin
Filosofos filomythos pós
14, 1999, červen, s. 103–104. [Poznámka o heslu Česká filosofie v oxfordském Companion to Philosophy (Oxford/New York 1995).]

POKORNÝ Martin
Posel světla
14, 1999, červen, s. 163. [Reakce na Články Aviezera Tuckera v č. 10 a 11/1998.]

Poslechli jsme si v rádiu...
9, 1997, listopad, s. 194. [Úryvky z projevu Jiřího Ševčíka v rozhlasové besedě o stavu současné výtvarné kritiky (17. 7. 1997), týkající se Kritické Přílohy.]

POSPISZYL Tomáš
Fotografické procházky
11, 1998, červen, s. 22–32. [Článek o současné fotografii.]

POSPISZYL Tomáš
Jindřich Chalupecký o Marcelu Duchampovi
13, 1999, březen, s. 19–26. [Článek o Chalupeckého knize Úděl umělce (Duchampovské meditace, Torst 1999).]

POSPISZYL Tomáš
Křídla slávy z odstupu
22, 2002, únor, s. 80–86. [Článek o výstavě Křídla slávy. Vojtěch Hynais, čeští Pařížané a Francie (Galerie Rudolfinum v Praze, září 2000 až leden 2001) a o jejím katalogu (ed. Marie Mžyková). Repro RR.]

POUBA Petr – LUHAN Jiří
Mockrát jsme s tím chtěli seknout (s Jiřím Luhanem a Petrem Poubou hovoří Terezie Pokorná)
17, 2000, červen, s. 52–58. [Rozhovor o sborníku výtvarných umělců Splátka na dluh; datováno duben 2000.]

Přečetli jsme si v knize..
10, 1998, březen, s. 146. [Úryvek z knihy Evy Kantůrkové Záznamy paměti (Hynek 1997), týkající se Kritické Přílohy.]

PŘIBÁŇ Michal
S kanónem na vrabce?
8, 1997, červenec, s. 106-107. [Reakce na článek Patrika Ouředníka Prezydent, nebo Krokadýl? (č. 7/1997).]

rr
V rubrice Dokumentů...
23, 2002, červen, s. 148. [Úvod k rubrice, věnované tentokrát reflexi knihy Jürgena Serkeho Böhmische Dörfer v československém oficiálním komunistickém tisku (tj. faksimile článků Jaroslava Kojzara v Rudém právu 7. 12. 1987 (s. 149) a kolektivní recenze Věry Glosíkové, Milana Tvrdíka, Gabriely Veselé a Jiřího Veselého v Tvorbě č. 1/1989 (s. 150–151).]

RATHOUSKÁ Kateřina
Několik poznámek ke Strukturalistické knihovně
20, 2001, srpen, s. 84–86. [Recenze ediční řady nakladatelství Host.]

REDAKCE
Nemáme ve zvyku...
3, 1995, listopad, s. 168–170. [Komentář k poznámce Marka Pokorného z MfD (23. 9. 1995) o 29. čísle Revolver Revue. Na s. 171 publikováno faksimile Pokorného poznámky. Ohlas v č. 4/1996 (P. Kofroň).]

REJŽEK Jan
Co „Týden“ dal
2, 1995, červen, s. 167–172. [Článek o časopise Týden s kapitolami Volejte Hvížďalovi!, Urubrikovavší se..., Není nad nestranění, Padouch nebo hrdina – všichni jedna rodina, Neumění rozhovoru a Sliby chyby.]

REJŽEK Jan
Brodského dr(o)bečky z půjčovny myšlenek
4, 1996, březen, s. 87–91. [Recenze knihy Vlastimila Brodského Dr(o)bečky z půjčovny duší (HaK 1995).]

REJŽEK Jan
O mrtvých jen dobře aneb Pár poznámek k novinářskému pohřbívání v Čechách
5, 1996, září, s. 133–137. [Článek o českém umění nekrologu.]

REJŽEK Jan
Zdeňka Podskalského lásky a nelásky k hrdinství
6, 1996, prosinec, s. 117–120. [Recenze knihy Z. Podskalského Lásky a nelásky aneb Není tam někdo jinej? (Forma 1996) v edici Alexe Koenigsmarka.]

REJŽEK Jan
Řekni mi, co čteš...
7, 1997, duben, s. 136–137. [Poznámka o šestém ročníku ankety LN Nejzajímavější kniha roku 1996.]

REJŽEK Jan
Jak bylo důležité míti Čepka
7, 1997, duben, s. 150–153. [Recenze knihy Jaroslava Vostrého Petr Čepek – Talent a osud (Achát 1996).]

REJŽEK Jan
Ale fuj, Alexi...
7, 1997, duben, s. 206. [Komentář k reakci Alexe Koenigsmarka (s. 206) na článek Zdeňka Podskalského Lásky a nelásky k hrdinství (č. 6/1996).]

REJŽEK Jan
Vít Olmer – Příšerný jezdec z Apokalypsy
8, 1997, červenec, s. 170–175. [Recenze knihy Víta Olmera Tváře jak dětské prdelky aneb Příběhy českého filmaře (HaK 1997).]

REJŽEK Jan
Neděle s Novou aneb Proč nejsem v pořádku
9, 1997, listopad, s. 115–119. [Článek o dni stráveném sledováním programu televize Nova.]

REZEK Petr
Rozpaky nad uvozovkami
9, 1997, listopad, s. 60–64. [Článek o podobnosti textu Zdeňka Pince Etické kořeny rozmluvy (Kritický sborník č. 1/1997–98) a kapitoly o Lévinasovi v knize Miroslava Petříčka jr. Úvod do (současné) filosofie (1991), též o reakcích ospravedlňujících Pincovo opisování.]

ROUS Jan
Billboard, bilbórd nebo co vlastně
3, 1995, listopad, s. 18–23. [Článek o historii, tradici a současné české podobě reklamních velkoplošných plakátů.]

SALIVAROVÁ Zdena
Byla jsem u toho
8, 1997, červenec, s. 107–109. [Reakce na článek Patrika Ouředníka Prezydent, nebo Krokadýl? (č. 7/1997).]

SAMEK Daniel
O dvou knihách
26, 2003, červen, s. 84–85. [Glosy o knihách Gorazda Vopatrného Keltská církev prvního tisíciletí a její spiritualita (Brno, L. Marek 2002) a Izumi Šikibuové Závoje mlhy (přel. Zdenka Švarcová, Praha, Paseka 2002).]

SAMEK Daniel
Česká stráž u Finnegana
28, 2004, březen, s. 100–103. [Recenze knihy Petra Škrabánka Night Joyce of a Thousand Tiers (Praha, FF UK, Litteraria Pragensia 2003).]

SAMEK Daniel
Prázdné hory
29, 2004, červen, s. 110–111. [Referát o českých výborech z korejské lyriky Jasná luna v prázdných horách (ed. Vladimír Pucek, přebásnil Petr Borkovec, Praha, Paseka 2001) a Prázdné hory jsou plné větru a deště (ed. a přel. Ivana M. Gruberová, Praha, DharmaGaia 2002).]

SAMEK Daniel
Přiléhavý vers
29, 2004, červen, s. 116–117. [Referát o výboru písní okcitánských trubadúrů Přátelé, přiléhavý složím vers (ed. Josef Prokop a Jiří Holub, Praha, Argo 2001).]

SAMEK Daniel
3x Madagaskar
30, 2004, listopad, s. 92–94. [Recenze o knihách Pavla Hoška Dotek prolétajícího motýla (DharmaGaia), Z dějin merinské literatury aneb O zemi, kde lidé rádi povídají (Orientální ústav AV ČR) a Rohatý král (Argo, vše 2003).]

SAVILE Anthony
Poněkud mě překvapilo...
10, 1998, březen, s. 135–137. [Reakce na ohlas Ivana Blechy (s. 134) k článku Aviezera Tuckera Krize českých vysokých škol (č. 8/1997); též zpráva o působení na olomoucké universitě v roce 1992.]

SCHNUR Petr
Nesametová diagnóza
28, 2004, březen, s. 83–84. [Recenze knihy Jana Tesaře Zamlčená diagnóza (Praha, Triáda 2003).]

SCHONBERG Michal
Průzkum o přátelství, odvaze a intelektuálním disentu a (snad už) přesvědčivá tečka za otázkou, kdo přeložil Prezydenta Krokadýlů
11, 1998, červen, s. 69–85. [Studie o korespondenci mezi Janem Zábranou a Josefem Škvoreckým mj. o překladu románu Warrena Millera Prezydent Krokadýlů (srov. P. Ouředník v č. 7 a 9/1997 a J. Pelán, J. Emmerová, L. Dorůžka, V. Justl, M. Přibáň, Z. Salivarová, J. Škvorecký a M. Žilina v č. 8/1997, J. Vladislav v č. 9/1997.]

SILVERIO Robert
Od konceptualismu ke kýči (Poznámky k jednomu ze současných směrů ve fotografii)
5, 1996, září, s. 14–18. [Článek o přitažlivosti, resp. podbízivosti témat a jejich zpracování v současné fotografické tvorbě.]

SILVERIO Robert
Fotografie na okraji
6, 1996, prosinec, s. 14–19. [Esej o propojování fotografické a výtvarné tvorby; s kapitolami Výroba a automatizace tvorby, Nepřehlédnutelnost, Banalizace, Nepochopení média a Grafické gesto.]

SILVERIO Robert
Videohry
7, 1997, duben, s. 21–24. [Recenze výstavy videoartu Along the Frontiers (Galerie Rudolfinum v Praze).]

SILVERIO Robert
Poznámky k Vilému Flusserovi
8, 1997, červenec, s. 22–26. [Recenze knihy Viléma Flussera Za filosofii fotografie (Hynek 1994); s kapitolami Text versus obraz, Obrazy technické versus obrazy tradiční, Aparát versus jeho funkcionář, Svoboda versus program.]

SILVERIO Robert
Dvě nezávislé poznámky k instalacím
9, 1997, listopad, s. 6–8. [Článek o prezentaci děl na výstavách Veroniky Bromové (Staroměstská radnice), Jitro kouzelníků? (Veletržní palác) a Karla Kuklíka (Dům U černé Matky Boží).]

SILVERIO Robert
Anděl, anděl
10, 1998, březen, s. 10–12. [Recenze stejnojmenné výstavy (Galerie Rudolfinum v Praze).]

SILVERIO Robert
Close Echoes
11, 1998. červen, s. 11–17. [Recenze stejnojmenné výstavy (GHMP v Městské knihovně).]

SILVERIO Robert
Výstava Františka Drtikola v Rudolfinu
11, 1998, červen, s. 52–53. [Poznámky ke koncepci výstavy a instalaci děl.]

SILVERIO Robert
Dvě poznámky o výstavě Magnum – svět v roce 1968
12, 1998, listopad, s. 36–38. [Poznámka k putovní výstavě.]

SILVERIO Robert
Odveta Veroniky
12, 1998, listopad, s. 18–21. [Článek o stejnojmenné výstavě (GHMP v Městské knihovně).]

SILVERIO Robert
Glosa ke třem výstavám v Rudolfinu aneb Formální stránka současné fotografie
13, 1999, březen, s. 45–46. [Poznámka o výstavách Cindy Sherman, Jürgena Klauka a Nan Goldin (Galerie Rudolfinum v Praze).]

SILVERIO Robert
Martin Parr (Od subjektivního fotografického dokumentu ke konceptuální produktivitě)
14, 1999, červen, s. 48–51. [Poznámka o výstavě britského fotografa Martina Parra v Novoměstské radnici v Praze.]

SILVERIO Robert
Dvě poznámky k fotografii
16, 2000, březen, s. 37–38. [Recenze německého překladu knihy Michaela Frizota a kol. Neue Geschichte der Fotografie (Konemann 1998) a dokumentu francouzské tiskové a televizní agentury Capa Sto fotografií století (ČT 2); s kapitolami A new history of photography a Století fotografie.]

SILVERIO Robert
O Bohdanu HolomíČkovi viděném skrze Rolanda Barthese
17, 2000, červen, s. 62–64. [Recenze výstavy Václav Havel (Špálova galerie).]

SILVERIO Robert
Dvě poznámky k vystavování fotografických děl
17, 2000, červen, s. 64–65. [Článek o výstavě sbírek Českého umění 20. století v Moravské galerii a o pražských galeriích specializovaných na výstavy fotografií.]

SILVERIO Robert
Společnost před objektivem 1918–1989
18, 2000, listopad, s. 54–55. [Recenze stejnojmenné výstavy v pražském Obecním domě.]

SLAVICKÁ Milena
Věda a umění (Kapitola o tom, kterak se změní svět, a také o jedné konferenci)
7, 1997, duben, s. 24–28. [Esej o vztahu umění a současné vědy inspirovaná konferencí, kterou pořádal Evropský parlament 19. až 23. 11. 1996 na Pražském hradě.]

SLAVICKÁ Milena
Komisař Kosík zasahuje
8, 1997, červenec, s. 213–216. [Reakce na článek Antonína Kosíka Reelní podnik? (č. 7/1997).]

SLAVICKÁ Milena
Odpověď na recenzi knihy: Adriena Šimotová, Hlava k listování
13, 1999, březen, s. 156–157. [Ohlas na recenzi Marka Vajchra (č. 12/1998). Komentář M. V. na s. 157.]

SOKOL Václav
O výstavách
22, 2002, únor, s. 68–73. [Článek s kapitolami Procházka po výstavě... (o Adrieně Šimotové a o sbírce Jiřího Koláře ve Veletržním paláci), Podzimní farní výlet... (o Meditační zahradě v Plzni a o výstavě kreseb Jitky Svobodové v Galerii města Plzně), Sahat na sochy... (o Karlu Prantlovi a Jiřím Seifertovi v domě U Černé Matky Boží). Foto Filip Habart a repro RR.]

SOKOL Václav
O pokoře, štěstí a o smrti
23, 2002, červen, s. 91–96. [Článek s kapitolami Fotografiemi Romana Sejkota... (proslov na vernisáži výstavy R. S. v Dobřichovicích 9. 3. 2002), Žákovské práce zdobívají... (o tvorbě Michala Cihláře) a Svou neznalost jazyků... (o výstavě Andy Warhola ve Veletržním paláci 2002). Repro RR.]

SOKOL Václav
Dva druhy českého skla
24, 2002, listopad, s. 132–134. [Článek o výstavě Stanislava Libenského a Jaroslavy Brychtové ve Veletržním paláci. Repro RR.]

SOKOL Václav
Problematické kameny
25, 2003, březen, s. 93–99. [Článek o kamenných objektech Zdeňka Hůly a Pavla Opočenského v parku ondřejovské hvězdárny. Foto Ivan Sokol.]

SOUČEK Martin
Nemapujeme prostor, který si umíme přesně vymezit
23, 2002, červen, s. 108–113. [Rozhovor s majitelem nakladatelství Arbor vitae. Otázky RR. Foto M. S. Hana Rysová.]

STANKOVIČ Andrej
Dvojí život Čechů v hudbě
1, 1995, leden, s. 86–94. [Esej o filmu Zeno Dostála Král kolonád a o životním díle spisovatele Jana Lukeše (1912–1977).]

STANKOVIČ Andrej
Po vlastech, kam muška jen stříbrná...
2, 1995, červen, s. 90–92. [Recenze filmu Haliny Pawlowské a Milana Šteindlera Díky za každé nové ráno. Ohlas v č. 3/1995 (J. Cieslar).]

STANKOVIČ Andrej
O Hrabalovi (jen) v dobrém aneb O reflektované nedokonalosti
3, 1995, listopad, s. 74–76. [Článek o filmu Věry Caisové Příliš hlučná samota a o ohlasu jejího snímku u českých recenzentů.]

STANKOVIČ Andrej
K polemickému ohlasu...
3, 1995, listopad, s. 156. [Komentář k ohlasu Jiřího Cieslara (s. 155–156) na článek Po vlastech, kam muška jenom stříbrná... (č. 2/1995).]

STANKOVIČ Andrej
Poněkud bizardní poznámky o tom, jak jsme nepřispěli na režije
4, 1996, březen, s. 84–87. [Článek o scénářích filmů žádajících o příspěvek Státní fond ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie.]

STANKOVIČ Andrej
Svatoušek na ztracené vartě
5, 1996, září, s. 125–128. [Článek o sloupcích Jiřího Menzela v týdeníku Story.]

STANKOVIČ Andrej
Farewell to Grants aneb Jak příležitost udělala zloděje
6, 1996, prosinec, s. 120–130. [Článek o činnosti Rady Státního fondu ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie; s kapitolami Počátky českého filmového grantu (září 1991 až duben 1992) a Rada versus správce fondu.]

STANKOVIČ Andrej
Co dělat, když Kolja vítězí
7, 1997, duben, s. 165–169. [Článek o filmech Jiřího Krejčíka Praha – bude naše?, Jana Němce Jméno kódu: Rubín, Petra Václava Marian a Karla Vachka Co dělat? a o jejich kritickém přijetí českými recenzenty.]

STANKOVIČ Andrej
Švadrwegh pro střední školy
8, 1997, červenec, s. 162–165. [Článek o filmovém přepisu románů Michala Viewegha Báječná léta pod psa (režie Petr Nikolaev) a Výchova dívek v Čechách (režie Petr Koliha).]

STANKOVIČ Andrej
Proč jen stěží lze být v „Sněží“
9, 1997, listopad, s. 120–125. [Článek o červnovém vydání televizního diskusního pořadu „Sněží“ s tématem „Otevřely se svazky aneb Paměť společnosti“; datováno 20. září 1997.]

STANKOVIČ Andrej
Film jako umění a návykový abúzus
10, 1998, březen, s. 91–93. [Článek o filmu Ivana Vojnára Cesta pustým lesem a o ohlasu, který vyvolal mezi filmovými recenzenty.]

STANKOVIČ Andrej
Oznámení
10, 1998, březen, s. 147–149. [Poznámka k anketě o nejlepší český a slovenský film a zpráva o založení vlastní Ceny samozvanců.]

STANKOVIČ Andrej
Falešné a pravé oběti a imunita prominentů (Filip, Filipová atd.: pořád totéž)
11, 1998, červen, s. 127–132. [Článek o osudu dokumentárního filmu Jürgena Möllera a Lubora Dohnala Smějící se barbar (o Otu Filipovi). Ohlas v č. 12/1988 (P. Chudožilov).]

STANKOVIČ Andrej
Anonci svých chybných výkonů...
11, 1998, červen, s. 137–138. [Poznámka o článku Jana Lukeše Knihovnička Literárních novin (č. 12/1998).]

STANKOVIČ Andrej
K Josefu Vohryzkovi
12, 1998, listopad, s. 83–86. [Nekrolog o Josefu Vohryzkovi († 28. 8. 1998); prosloveno na Radiu Svobodná Evropa dne 25. září 1998.]

STANKOVIČ Andrej
„Sen o mně“ doopravdy
12, 1998, listopad, s. 127–129. [Recenze filmu Radima Špačka Rychlé pohyby očí; datováno 4. 10. 1998.]

STANKOVIČ Andrej
Satan na Hané?
13, 1999, březen, s. 127–129. [Článek o filmu Vladimíra Michálka Je třeba zabít Sekala; datováno 3. 1. 1999.]

STANKOVIČ Andrej
Podíl Macourka na polidštění Vodníka aneb Sedm výherců „kaštanů v čokoládě“?
13, 1999, březen, s. 130–133. [Poznámka o připravovaném filmu Miloše Macourka a F. A. Brabce Kytice.]

STANKOVIČ Andrej
Úhlednost český film nespasí
14, 1999, červen, s. 123–127. [Článek o filmu Saši Gedeona Návrat idiota; datováno Velikonoce 1999.]

STANKOVIČ Andrej
Drahá Naďo...
15, 1999, listopad, s. 81. [Nekrolog o Nadě Plíškové († 16. 9. 1999); prosloveno 23. 9. 1999, na pohřbu N. P. ve strašnickém krematoriu v Praze.]

STANKOVIČ Andrej
O údělu střízlivého rozumu v šílené době
15, 1999, listopad, s. 88–91. [Recenze televizního dokumentu Martina Šmoka a Petra Boka Mezi zaslepenými blázny o exterminaci evropských Židů za druhé světové války.]

STANKOVIČ Andrej
I am the door (Váha slov a ťarcha obrazov Dušana Hanáka)
16, 2000, březen, s. 75–77. [Recenze básnické sbírky Dušana Hanáka Slepec a nahá slečna (Meritum 1999).]

STANKOVIČ Andrej
O tiskovém dohledu a o lidském ohledu (Febiofest a polský dokumentární cyklus Čas na dokument)
17, 2000, červen, s. 121–128. [Článek o filmovém festivalu a polském dokumentárním cyklu.]

STANKOVIČ Andrej
Cena Samozvanců 1999 Radimu Špačkovi
17, 2000, červen, s. 130–131; podepsáno A. S. [Poznámka k udělení ceny Samozvanců za rok 1999.]

STANKOVIČ Andrej
Jak zpeněžit Magora aneb Stankoviči, vrať se do hrobky
18, 2000, listopad, s. 85–86. [Poznámka o kalendáři aktů dvanácti českých spisovatelů (Petrov 1999); původně psáno pro LN.]

STANKOVIČ Andrej
Když se při filmování nepracuje, bolí z toho oči (O počátcích a koncích napříč generacemi)
18, 2000, listopad, s. 100–106. [Článek o české filmové tvorbě v roce 2000; pojednáno zejména o filmech Davida Ondříčka Samotáři, Alice Nellis Ene bene, Vladimíra Drhy Početí mého mladšího bratra a Tomáše Vorla Cesta z města.]

STANKOVIČ Andrej
Dvakrát skoro nic, ale když dva dělají totéž, není to totéž
20, 2001, srpen, s. 66–69. [Recenze filmů Filipa Renče Rebelové a Petra Václava Paralelní světy.]

STEHLÍKOVÁ Eva
Jak se dělají Literárky
3, 1995, listopad, s. 62–67. [Článek o polistopadové éře týdeníku Literární noviny; datováno 24. 8. 1995.]

STEHLÍKOVÁ Eva
Zpráva pro Václava
6, 1996, prosinec, s. 94–100. [Článek o inscenaci Sofoklova dramatu Oidipús vladař v režii Miroslava Krobota (Národní divadlo 1996).]

STEHLÍKOVÁ Eva
CD 94 – Jako a doopravdy
14, 1999, červen, s. 118–123. [Článek o inscenacích pražského divadelního souboru CD 94.]

STEHLÍKOVÁ Eva
192 417 bitů
15, 1999, listopad, s. 84–87. [Recenze Pitínského inscenace Sofoklova dramatu Oidipus král a jejích ohlasů.]

STEHLÍKOVÁ Olga
Mukařovský ve Strukturalistické knihovně
20, 2001, srpen, s. 86–90. [Recenze ediční přípravy knihy Jana Mukařovského Studie I–II (Host 2000 a 2001) od Miroslava Červenky a Milana Jankoviče.]

STEINER Peter
Milan Kundera, český skandál
1, 1995, leden, s. 62–65. [Poznámka o komentáři Zdeňka Urbánka k interview Milana Kundery a Philipa Rothe (Svědectví č. 74/1985); datováno 1991, z angličtiny přeložil Petr Dudek.]

STRATIL Václav – PIVOVAROV Viktor
Z večerních rozhovorů u čaje
2, 1995, červen, s. 48–54. [Dialog o nudě, umění, talentu, erotice a lenosti.]

SVOBODOVÁ Hana
Kdo je kdo v novém Slovníku východoslovanských spisovatelů?
24, 2002, listopad, s. 85–88. [Recenze Slovníku ruských, ukrajinských a běloruských spisovatelů (Praha, Libri 2001).]

SVOBODOVÁ Hana
Jaký výbor, takový Weiner
28, 2004, březen, s. 69–74; spoluautor Michal Kosák. [Recenze knihy R. W. O umění a lidech (ed. Zina Trochová, Praha, Torst 2002).]

ŠANDA Zdeněk
Život je pes
9, 1997, listopad, s. 76–77. [Recenze knihy Františka Listopada Zlý pes bez zahrady (Atlantis 1996).]

ŠANDA Zdeněk
Až budeme velcí
10, 1998, březen, s. 53–55. [Recenze stejnojmenné knihy Hnáta Daňka (Votobia 1996). Ohlas v č. 12/1998 (J. J. K. Nebeský).]

ŠANDA Zdeněk
Česká a slovenská literatura dnes
12, 1998, listopad, s. 114–116. [Poznámka o sborníku referátů z literárněvědné konference 39. Bezručovy Opavy Česká a slovenská literatura dnes (Praha – Opava – Ústav pro českou literaturu AV ČR – Slezská universita 1997).]

ŠANDA Zdeněk
„...a je to!“ aneb Provizorně o undergroundu
15, 1999, listopad, s. 62–65. [Recenze knihy Martina Pilaře Underground (Host 1999) o české undergroundové literatuře.]

ŠANDA Zdeněk
Totální realismus a trapná poezie
17, 2000, červen, s. 90–95. [Recenze knihy Gertraude Zandové Totaler Realismus und Peinliche Poesie (Peter Lang 1998).]

ŠÍCHA Jan
Hlasatel posthumánního věku
4, 1996, březen, s. 126–131; spoluautoři Iva Janáková a Zuzana Pokorná. [Článek o časopise Živel, o 1. čísle, datováno srpen 1995, a o 2. čísle, datováno prosinec 1995.]

ŠIMOTOVÁ Adriena
Milý pane M. V.
13, 1999, březen, s. 156. [Ohlas na recenzi Marka Vajchra (č. 12/1998). Komentář M. V. na s. 157.]

ŠKVORECKÝ Josef
Primus inter pares?
8, 1997, červenec, s. 77–84. [Článek o kritickém vydání knihy Julia Fučíka Reportáž, psané na oprátce (Torst 1995).]

ŠKVORECKÝ Josef
O Honzovi a situacích
8, 1997, červenec, s. 111–120. [Reakce na článek Patrika Ouředníka Prezydent, nebo Krokadýl? (č. 7/1997).]

ŠKVOROVÁ Věra
AD: Martin Hybler, KP RR č. 15/1999
17, 2000, červen, s. 171–173. [Ohlas na článek Martina Hyblera; datováno 14. 2. 2000.]

ŠITLER Jiří
Ještě jednou k Trnové dívce
11, 1998, červen, s. 178–179. [Komentář k ohlasům na recenzi Petra Dudka v č. 9/1997, která pojednávala o překladu indiánského folklóru od Jáchyma Topola.]

ŠPIRIT Michael
Legrace v Tvaru
1, 1995, leden, s. 83–84; podepsáno M. Š. [Recenze 14. čísla literárního čtrnáctideníku Tvar (1994), které napsal Vladimír Novotný.]

ŠPIRIT Michael
Ustaraná jízda
1, 1995, leden, s. 131–133. [Recenze filmu Jana Svěráka Jízda (1994).]

ŠPIRIT Michael
Co zajímá Milana Knížáka (Příspěvek k uvolněnému vnímání umění)
2, 1995, červen, s. 29–32. [Poznámka k článku Milana Knížáka Podprůměrnost jako idol (Ateliér č. 5/1995) o Václavu Stratilovi.]

ŠPIRIT Michael
Výpovědi, které měly zůstat utajeny
4, 1996, březen, s. 68–72. [Článek o cyklu Z deníku spisovatele, otiskovaném v Literárních novinách (říjen 1993 – srpen 1995).]

ŠPIRIT Michael
Zamyšlení, jakých je věru málo
5, 1996, září, s. 110–114. [Článek o tvorbě Arnošta Lustiga.]

ŠPIRIT Michael
Tři dnešní lyrici
6, 1996, prosinec, s. 78–84. [Recenze knih Jaroslava Pížla Svět zvířat (Torst 1996), Tomáše Kafky Ze světa (Petrov 1996) a Miloše Doležala Podivice (Arca JiMfa 1995) a Obec (Atlantis 1996).]

ŠPIRIT Michael
Okamžiky pravdy
6, 1996, prosinec, s. 86–87; podepsáno M. Š. [Poznámka k ohlasu na články Libuše Heczkové v č. 3/1995 a 4/1996 u Daniely Hodrové (Tvar č. 6/1996) a Jaromíra Slomka (LtN č. 29/1996).]

ŠPIRIT Michael
Film ve stínu událostí
6, 1996, prosinec, s. 142–143; podepsáno M. Š. [Recenze filmu Otakara Vávry Evropa tančila valčík (1989) a o jeho uvedení v TV Premiéra Jiřím Menzelem.]

ŠPIRIT Michael
Šťastné chvíle, hvězdné chvíle
6, 1996, prosinec, s. 169; podepsáno M. Š. [Poznámka k recenzi Josefa Chuchmy (MfD 14. 9. 1996) na knihu Vladimíra Justa Poklona není můj obor.]

ŠPIRIT Michael
Prodané výtisky nestačí
7, 1997, duben, s. 133–135; podepsáno M. Š. [Poznámka o přijetí románu Güntera Grasse Ein weites Feld v Německu a o propagačním úsilí jejího českého překladatele Hanuše Karlacha.]

ŠPIRIT Michael
J. P. 1996
7, 1997, duben, s. 139–143; podepsáno (špirit). [Článek o recenzích Jiřího Peňáse v Respektu a LN v roce 1996.]

ŠPIRIT Michael
Co vlastně zbylo
8, 1997, červenec, s. 121–124; podepsáno (špirit). [Článek o cyklu Ivana Wernische Knihy, které zbyly otiskovaném v Literárních novinách.]

ŠPIRIT Michael
Opravdový experiment
8, 1997, červenec, s. 129–131; podepsáno M. Š. [Recenze knihy Martina Komárka Mefitis (Triáda 1996).]

ŠPIRIT Michael
Z prací Emanuela Macka...
8, 1997, červenec, s. 136. [Dodatek k nekrologu Stanislavy Mazáčové o Emanuelu Mackovi (s. 135–136).]

ŠPIRIT Michael
Malý zázrak
8, 1997, červenec, s. 175–177; podepsáno M. Š. [Recenze sborníku Jan Grossman/1. Svědectví současníků (1996).]

ŠPIRIT Michael
Autor, který je esejista
10, 1998, březen, s. 77–80. [Poznámka o článcích M. C. Putny v Respektu 1997.]

ŠPIRIT Michael
Dvě výročí
21, 2001, listopad, s. 103–105; podepsáno miš. [Poznámky k nedožitým 75tinám Josefa Vohryzka a k šedesátinám Antonína Brouska.]

ŠPIRIT Michael
Práci Shlomith Rimmon-Kenanové...
22, 2002, únor, s. 105; podepsáno M. Š. [Referát o knize Poetika vyprávění (Brno, Host 2001).]

ŠPIRIT Michael
Za Přemyslem Blažíčkem
23, 2002, červen, s. 72–74. [Nekrolog o literárním historikovi († 26. 4. 2002). Foto Věra Koubová.]

ŠPIRIT Michael
Bohumil Hrabal v roce 2000
24, 2002, listopad, s. 29–48. [Studie o nových vydáních Hrabalových knih. Foto Pavel Štoll a repro RR.]

ŠPIRIT Michael
Jiří Pistorius a mnoho práce
27, 2003, listopad, s. 78–85. [Recenze o Pistoriově edici knihy Václava Černého André Gide (Praha, Triáda 2002) a o bibliografii Marcel Proust und Deutschland (Heidelberg, Carl Winter 2002).]

ŠPIRIT Michael
Připomenout osobnost básníka...
27, 2003, listopad, s. 118–120. [Nekrolog o Josefu Hiršalovi († 15. 9. 2003). S textem Jindřicha Pokorného (s. 118) publikováno pod společným nadtitulem Za Josefem Hiršalem. Foto J. H. Karel Cudlín.]

ŠPIRIT Michael
„Ve věcech, o něž usilujeme, nezáleží na čase“
28, 2004, březen, s. 54–55. [Recenze knihy Petra Holmana Březiniana (Praha, Torst 2003).]

ŠPIRIT Michael
„Tak proč to neříct přímo!“
28, 2004, březen, s. 148. [Komentář k ohlasu Petra Šrámka (s. 147–148) na Vytrženo v č. 27/2003.]

ŠPIRIT Michael
Bohumil Hrabal v Itálii 2003
29, 2004, červen, s. 77–81. [Recenze italského výboru z Hrabalovy tvorby Opere scelte (ed. Annalisa Cosentino a Sergio Corduas, Milán, Mondadori 2003).]

ŠPIRIT Michael
Terminátor 4: Prorocká ofenzíva
30, 2004, listopad, s. 54–58. [Recenze knihy Karla Theina Rychlost a slzy (Prostor 2002).]

ŠPIRIT Michael
Březinova korepsondence
30, 2004, listopad, s. 94–97. [Recenze o edici Petra Holmana Otokar Březina: Korespondence (2 sv., Host 2004).]

ŠPIRIT Michael
Ohlas Vladimíra Justa...
30, 2004, listopad, s. 128; podepsáno M. [Komentář k ohlasu V. J. (s. 124–128) na Vytrženo v č. 29/2004.]

ŠRÁMEK Petr
Kritická Příloha reflektuje...
28, 2004, březen, s. 147–148. [Ohlas na Vytrženo v č. 27/2003. Komentář M. Špirita na s. 148.]

ŠTINDL Ondřej
Bastard Superstar
1, 1995, leden, s. 119–125. [Článek o muzikálech Stanislava Moši a Zdeňka Merty Bastard (Národní divadlo) a české inscenace Jesus Christ Superstar (Výstaviště v Praze).]

ŠTINDL Ondřej
Strejcové z Dejvic a ti druzí
2, 1995, červen, s. 117–120. [Článek o tvorbě Ivana Hlase a skupin Žlutý pes a Yo Yo Band.]

ŠTINDL Ondřej
Filipovy omalovánky aneb Svépomocné družstvo v akci
3, 1995, listopad, s. 77–80. [Recenze filmu Filipa Renče Válka barev (1995).]

ŠTINDL Ondřej
Plastiková fikce
4, 1996, březen, s. 74–77. [Článek o hudebních aktivitách Milana Hlavsy po rozpadu Plastic People of the Universe.]

ŠTINDL Ondřej
„Mám jednu větev dlouhou“
5, 1996, září, s. 121–125. [Článek o současném českém filmu a jeho recepci. Pojednáno o snímcích Záhrada (režie Martin Šulík), Jízda (režie Jan Svěrák) a Indiánské léto (režie Saša Gedeon).]

ŠTINDL Ondřej
Je vysazování stromů zločinem?
5, 1996, září, s. 132–133. [Recenze alba skupina Buty Dřevo (1996).]

ŠTINDL Ondřej
Všude tam, kde je krásně čechoučko
6, 1996, prosinec, s. 131–136. [Recenze filmu Jana Svěráka Kolja (1996).]

ŠTINDL Ondřej
Mezi frontální lobotomií a selhávající pamětí
7, 1997, duben, s. 161–165. [Recenze filmů Davida Ondříčka Šeptej a Tomáše Vorla Kamenný most (oba 1996).]

ŠTINDL Ondřej
Zamrzlá loď kapitána Flinta
8, 1997, červenec, s. 156–161. [Recenze filmu Miloše Formana Lid versus Larry Flynt (1997).]

ŠTINDL Ondřej
Kniha psaná chaosem
8, 1997, červenec, s. 167–169; podepsáno O. Š. [Recenze alba skupiny DG 307 Kniha psaná chaosem.]

ŠTINDL Ondřej
Zabíjení jako doména idiotů
9, 1997, listopad, s. 100–104. [Článek o filmech Joela a Ethana Coenových.]

ŠTINDL Ondřej
Knoflíkáři
10, 1998, březen, s. 93–95. [Recenze filmu Petra Zelenky Knoflíkáři (1997).]

ŠTINDL Ondřej
Trochu moc rozmarné léto
12, 1998, listopad, s. 130–132. [Článek o společenských a publicistických aktivitách Jiřího Menzela.]

ŠTINDL Ondřej
Co je Matrix? Záleží na tom?
15, 1999, listopad, s. 91–96. [Recenze sci-fi filmu Matrix (režie Larry a Andy Wachowští). Ohlas v č. 18/2000 (T. H. Matějíček).]

ŠTINDL Ondřej
Chlapec, který uměl hláskovat slovo „kánoe“
16, 2000, březen, s. 116–118. [Recenze knihy Iggyho Popa Chci víc.]

ŠTINDL Ondřej
Němý, krotký a syntetický
16, 2000, březen, s. 119–121. [Recenze filmu Otakáro Schmidta Eliška má ráda divočinu.]

ŠTINDL Ondřej
Klišé v klinči
17, 2000, červen, s. 117–121. [Recenze filmu Jana Hřebejka Musíme si pomáhat.]

ŠTINDL Ondřej
Sedm desek
19, 2001, březen, s. 125–128. [Glosy k albům Six By Seven, Lambchop, Erykah Badu, Sigur Ros, Alabama 3, Morphine a The Flaming Lips.]

ŠTINDL Ondřej
Magnolia
20, 2001, srpen, s. 103–108. [Recenze stejnojmenného filmu Paula Thomase Andersona.]

ŠTINDL Ondřej
Zpívej si, troubo, a budeš zachráněn
20, 2001, srpen, s. 130–133. [Recenze filmů bratrů Coenových Big Lebowski a Bratříčku, kde jsi?]

ŠTINDL Ondřej
Limity oficiálních verzí (Nad televizním dokumentem Husákovo ticho)
25, 2003, březen, s. 99–102. [Recenze filmu Radima Procházky (scénář) a Roberta Sedláčka (režie).]

ŠTOURAČ Jiří
Jak si český sklář spletl kostel s bankou
12, 1998, listopad, s. 42–43; spoluautor Miloš Doležal. [Poznámka o vitrážích vytvořených Janem Exnarem pro gotický kostelík sv. Markéty v Loukově.]

ŠULC Jan
„Zaknihovaný život“ (s J. Šulcem hovoří Michael Špirit)
1, 1995, leden, s. 71–82 [Rozhovor o dělání knih; datováno listopad 1994.]

ŠULC Jan
Poznámky redaktora
10, 1998, březen, s. 58–61. [Glosy o koncepčních, provozních a finančních problémech ediční a vydavatelské práce.]

ŠULC Jan
Román Martina Vopěnky
16, 2000, březen, s. 83. [Recenze knihy Martina Vopěnky Hotel uprostřed života.]

ŠUSTROVÁ Petruška
Výbor na obranu dělníků
3, 1995, listopad, s. 118–125. [Článek o polské iniciativě KOR (1976); s kapitolami Založení KOR, Zakládající členové, Komuniké, Vězení, Výbor společenské sebeobrany, Občanské hodnocení, Peníze, Černé listiny a podvrhy, Represe, Přepadení, Solidarita, Zakončení činnosti a Seznam členů KOR a KSS–KOR.]

ŠUSTROVÁ Petruška
Věčný Mejstřík a neuvěřitelný Chaun aneb Na kafi u mudrlantů
4, 1996, březen, s. 122–126. [Recenze 4. čísla časopisu kavárna A.F.F.A. (vyšlo na podzim 1995). Ohlas v č. 5/1996 (M. Mejstřík).]

ŠUSTROVÁ Petruška
Nový brak – Halina Pawlowská aneb Vzývání svatého Kazimíra
5, 1996, září, s. 46–54. [Článek o knihách Haliny Pawlowské; s kapitolami Vypravěčka Olga, Sladký život chartistů, Druhořadí Ukrajinci, Vysokoškolačky, Slasti jídla, To nejsem já!, Story a V žitě a Vzory.]

ŠUSTROVÁ Petruška
Dobrou chuť
5, 1996, září, s. 182. [Komentář k ohlasu Martina Mejstříka (s. 182) na článek Věčný Mejstřík a neuvěřitelný Chaun aneb Na kafi u mudrlantů (č. 4/1994).]

ŠUSTROVÁ Petruška
Ten prst se nemá čeho dotknout (Tajemství Daniely Fischerové)
6, 1996, prosinec, s. 45–48. [Recenze knihy Daniely Fischerové Prst, který se nikdy nedotkne (Hynek 1995).]

ŠUSTROVÁ Petruška
Nelehký úkol katolického autora
7, 1997, duben, s. 101–104. [Recenze knih Pavla Švandy Portréty (Atlantis 1994) a Zkušenosti (Atlantis 1995).]

ŠUSTROVÁ Petruška
Tajemství o tajemství
7, 1997, duben, s. 204. [Poznámka o interním tisku Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu Securitas imperii 3 (Themis 1996).]

ŠVESTKA Jiří
Trhlina v prostoru (České umění mezi autentičností a publikem)
4, 1996, březen, s. 44–49. [Článek o českém umění po roce 1948; z němčiny přeložila Veronika Dudková.]

TESAŘ Jan
Především bych měl napsat...
22, 2002, únor, s. 129–137. [Dopis Ivanu Müllerovi z Paříže 30. 7. 1998 k Müllerově předmluvě ke knize Mnichovský komplex (s. 119–128). Rubrika Dokumenty.]

TESAŘ Jan
Se Zdeňkem Vašíčkem...
28, 2004, březen, s. 120–146. [Vzpomínka na společné věznění 1973; datováno v Paříži 24. 6. 1991. Převzato ze Sborníku pro Zdeňka Vašíčka (k 70. narozeninám, Praha 2003).]

TOPOL Jáchym
Odpověď Petru Dudkovi na válečné stezce
10, 1998, březen, s. 143–145. [Ohlas na recenzi knihy Trnová dívka od Petra Dudka (č. 9/1997). Komentář P. D. na s. 145–146, též Jiří Šitler v č. 11/1998.]

TUCKER Aviezer
Krize českých vysokých škol
8, 1997, červenec, s. 193–204. [Článek o problémech postkomunistických vysokých škol; s kapitolami Co je potřeba nejvíce, Kritika a Závěr; z angličtiny přeložil Tomáš Míka. Ohlas v č. 11/1998 (I. Blecha).]

TUCKER Aviezer
Účel a smysl filosofického vzdělávání
10, 1998, březen, s. 106–113. [Článek o poměrech v českém vysokém školství navazující na text v č. 8/1997; též reakce na repliku Ivana Blechy (č. 10/1998, s. 134); z angličtiny přeložila V. T. Ohlasy v č. 11/1998 (I. Blecha, M. Jabůrek, M. Petrů) a 14/1999 (M. Pokorný).]

TUCKER Aviezer
Sokrates a Patočka nebyli Američané
11, 1998, červen, s. 172–174. [Komentář k ohlasu Ivana Blechy (s. 168–170) na články v KP č. 8/1997 a 10/1998. Ohlas v č. 14/1999 (M. Pokorný).]

TUCKER Aviezer
Nicht schuldig: Odpovědnost a postmodernismus (Přízrak Bendy a fantom Bakunina)
12, 1998, listopad, s. 97–108. [Článek o knize Jacquese Derridy The Gift of Death (Chicago 1995); z angličtiny přeložila V. T. (= VeronikaTuckerová).]

TUCKER Aviezer
I paranoici mohou být pronásledováni (Transformační spravedlnost v posttotalitních společnostech)
17, 2000, červen, s. 144–156. [Článek s kapitolami Transformační spravedlnost v posttotalitních společnostech, Tři typy transformační spravedlnosti, Proč je vláda zákona nemožná?, Omezenost informací, Neexistuje občanská společnost, Solidarita nomenklatury, Lustrace a prevence zločinu, Naivní Američané, Naivní Východoevropané, Výsledky lustrací, Škody a I paranoici mohou být pronásledováni. Zkrácená verze článku Paranoids may be persecuted: Post-totalitarian retroactive justice, který původně vyšel v revui Archives Européennes de Sociologie (roč. 40, 1999, s. 56–100).]

TUCKER Aviezer
Vzpomínky Gershoma Scholema
24, 2002, listopad, s. 148–153. [Článek o Scholemových memoárech Von Berlin nach Jerusalem (připravuje Olomouc, Periplum); datováno Olomouc 1998. Z angličtiny přeložila Veronika Tuckerová. Rubrika Dokumenty.]

TUCKEROVÁ Veronika
Nejsem líná, jsem chudokrevná
10, 1998, březen, s. 103–104. [Článek o stejnojmenné TV inscenaci Otty Zelenky a Miroslava Plzáka.]

TUCKEROVÁ Veronika
„Kůň, který je pitomý a divoký, je dobrý“. Co s pitomým překladem?
13, 1999, březen, s. 102–106. [Článek o antologii hebrejských povídek Cesta do Jericha, kterou přeložil David Hron (Volvox Globator 1998).]

TUCKEROVÁ Veronika
Glosář o newyorské výtvarné scéně, doplněný zprávou z výletu do Texasu
17, 2000, červen, s. 11–30. [Článek o newyorské umělecké scéně, newyorských a texaských galeriích a muzeích.]

TUCKEROVÁ Veronika
Výtvarné dění v letním New Yorku a příliš krátký výlet do Californie – glosář II
18, 2000, listopad, s. 6–32. [Článek s kapitolami Alice Neelová, portréty přátel, Calderův Cirkus, Synapsis Shuffle, P. S. 1, Ohňostroj!, Jean-Siméon Chardin, Lidová tvorba na universitě v Santa Cruz, California, a René Magritte v Muzeu moderního umění v San Franciscu a Otisky radosti.]

TUCKEROVÁ Veronika
Retrospektivy v zimním New Yorku a několik virtuálních výletů po světě – glosář III
19, 2001, březen, s. 30–43. [Článek s kapitolami Emporio Guggenheim, Nový Guggenheim, Amazonky avantgardy, Ano Yoko Ono, Virtuální muzea – „Proč jsou tak nudná?“, The Art Newspaper, Sol LeWitt – retrospektiva, Edward Steichen, Lee Krasnerová, „Pollock“ a S čím se potýkají americká muzea.]

TUCKEROVÁ Veronika
Předjaří — glosář o výtvarném umění v New Yorku IV
20, 2001, srpen, s. 48–63. [Článek s kapitolami Muzeum moderního umění, Divácky riskantní, About Face, Andy Warhol: Fotografie, Walker Evans na webové stránce kongresové knihovny, Metropolitní muzeum – Johannes Vermeer a delftská škola, The Economist, Pollock, Brancusi v Targu Jiu a Na rozdíl.]

TUCKEROVÁ Veronika
Několik poznámek o výtvarném umění v New Yorku před 11. zářím a ve dnech následujících (glosář V)
21, 2001, listopad, s. 29–33. [Článek o fotografiích Rineke Dijkstrové, Joela Meyerowitze a o budovách Světového obchodního střediska.]

TUCKEROVÁ Veronika
K topografii New Yorku (Glosář VI)
23, 2002, červen, s. 48–62. [Článek s kapitolami Střevíce, kabelky a italský komunismus v SoHo (o obchodě italské módní firmy Prada v prostorách bývalého Guggenheimova centra), Nebeské vize (o činnosti The Drawing Center), O pár bloků směrem na západ je území vymezené... (o prostoru kolem řeky Hudson), Überorgan – Leviatan v Labutím jezeře (o výstavě Tima Hawkinsona v Galerii Ace), Kloaka (o výstavě Wima Delvoye), Veřejná debata o povinnostech umění (o uměleckých reakcích na 11. září 2001), Metropolitní muzeum (o výstavách francouzského hnutí Nabis, kreseb a tisků Pietera Brueghela st. a fotografií Irvinga Penna), Komar a Melamid (o projektu Umění pro lidi) a „Temné komory bohů“ (o knize Davida Hockneye Tajné vědění. New York, Viking Studio 2001). Foto autorka a repro RR.]

TUCKEROVÁ Veronika
V New Yorku a po světě (Glosář VII)
24, 2002, listopad, s. 50–61. [Článek s kapitolami New York – MoMA QNS (o stěhování a otevření muzea v Queensu), Obrazy Joan Mitchellové (o výstavě ve Whitney muzeu), Kafka v newyorském Židovském muzeu (o multimediálním projektu The City of K.), Neue Galerie německého a rakouského umění (o výstavě vídeňské secese), Museum of Fine Arts v Bostonu (o výstavě ze sbírky Eliho a Edythe Broadových) a Krakov, novart.pl (o výstavě mladého umění v krakovské továrně). Foto autorka a repro RR.]

TUCKEROVÁ Veronika
Finding Pictures: večer věnovaný památce Bruna Schulze
25, 2003, březen, s. 105–106. [Článek o slavnostním večeru newyorského Střediska pro židovské dějiny dne 19. 11. 2002.]

TUCKEROVÁ Veronika
Prošívané deky ve Whitney muzeu
25, 2003, březen, s. 134–135. [Recenze newyorské výstavy 2002.]

TUCKEROVÁ Veronika
Recenze uměnovědných knih v časopise The New Republic
25, 2003, březen, s. 138–139; podepsáno V. T. [Poznámka.]

TUCKEROVÁ Veronika
New York, 2003: Fronty do muzeí, nabitá auditoria (Glosář VIII)
26, 2003, červen, s. 24–33. [Článek s kapitolami Čekání na Leonarda (o výstavě Master Draftsman v Metropolitním muzeu), Komar a Melamid (o přednášce na New York University), Veletrh insitního umění (o jedenáctém ročníku newyorského veletrhu), Primary Documents, MoMA (o sympoziu nad vydáním knihy Základní dokumenty. Prameny k východo- a středoevropskému umění do roku 1950), Gaudího stavba pro New York (o projektu A. Gaudího z let 1908–1911, navrženém do soutěže na zástavbu Ground Zero v NYC) a Dar časopisu Poetry (o závěti Ruth Lillyové a literárním časopisu). Foto autorka a repro RR.]

TUCKEROVÁ Veronika
Kapr v Bilbau, kvádr ve Vídni, Kafkovy továrny (Glosář IX)
27, 2003, listopad, s. 44–53. [Článek s kapitolami Bilbao (o budově Guggenheimova muzea od F. Gehryho), Guggenheimovo muzeum v New Yorku (o výstavě Kazimira Maleviče), „Kafkovy továrny“ (o stejnojmenné výstavě v pražském PNP), Leopoldovo muzeum ve Vídni (o výstavě grafik Toulouse-Lautreca) a Marsden Hartley (o výstavě v newyorské galerii Berry-Hill). Foto autorka a repro RR.]

TUCKEROVÁ Veronika
Vlahý podzim, ledová zima (Glosář X)
28, 2004, březen, s. 27–36. [Článek s kapitolami Malba podle Currina (o výstavě umělcových maleb ve Whitney muzeu), Dia:Beacon (o výstavním prostoru v halách bývalé továrny) a Cool in Williamsburg (o výstavách v brooklynské čtvrti). Foto autorka, R. Barnes a repro RR.]

TUCKEROVÁ Veronika
Cesty a cestopisy, města a umění (Glosář XI)
30, 2004, listopad, s. 35–46. [Článek s kapitolami Zápisky Jaromíra Zeminy, Román Austerlitz, Pařížská Národní knihovna, dánská architektura, Louisina: Jørn Utzon, Joan Miró v Centre Pompidou a Brăncuşi v newyorském Guggenheimově muzeu.]

URBÁNEK Zdeněk
O Waltu Whitmanovi (se Zdeňkem Urbánkem hovoří Jiří Cieslar)
16, 2000, březen, s. 59–63. [Interview; datováno 19. 8. 1999.]

VACKOVÁ Jarmila
Dana Boudová o Jiřím Cieslarovi
12, 1998, listopad, s. 163–165. [Ohlas na recenzi Dany Boudové (č. 11/1998). Komentář D. B. na s. 165–166.]

VACULÍK Ludvík
V životě jsem hrdinou nebyl, tak jsem si to aspoň zapisoval (s L. Vaculíkem hovoří Michael Špirit)
1, 1995, leden, s. 44–50. [Rozhovor o autorových románech a o prolínání života a psaní; datováno duben 1994.]

VACHTOVÁ Ludmila
Sem a tam kupředu nazpátek
10, 1998, březen, s. 6–9. [Článek o výstavách Anděl, anděl (Galerie Rudolfinum v Praze), Theodora Pištěka (GHMP v Městké knihovně) a finalistů Ceny J. Chalupeckého (Starý královský palác).]

VACHTOVÁ Ludmila
Ze života zaměnitelných museí
11, 1998, červen, s. 46–48. [Článek o provozu evropských muzeí.]

VACHTOVÁ Ludmila
Dokořán: Poslední dvouročnice dvacátého století (48. benátské Bienále)
15, 1999, listopad, s. 32–35. [Článek o Bienále v Benátkách.]

VACHTOVÁ Ludmila
Pochod pěti patry
19, 2001, březen, s. 12–38. [Esej o nové expozici českého umění 20. století ve Veletržním paláci.]

VACHTOVÁ Ludmila
O šikmé rovině a náhorní planině
20, 2001, srpen, s. 17–28. [Článek o benátském Bienále.]

VACHTOVÁ Ludmila
Příběh bludného balvanu
23, 2002, červen, s. 41–45. [Článek o Robertu Piesenovi (výstava v Galerii Zlatá husa a monografie v Nakladatelství Franze Kafky, ed. Marta Železná). Foto Ester Havlová.]

VACHTOVÁ Ludmila
Není dobré být pamětníkem (Výstavní listopadový pochod)
25, 2003, březen, s. 44–54. [Článek o výstavách na podzim 2002: Československý socialistický realismus 1948–1958 (Galerie Rudolfinum v Praze), Česká loutka (Císařská konírna), Bořek Šípek: Designnomad (Starý královský palác), Jiří Sopko (Jízdárna Pražského hradu), Karel Nepraš (Letohrádek královny Anny), Josef Koudelka (Veletržní palác) a František Tichý (Dům u kamenného zvonu). Foto Karel Cudlín, M. Jaroš, Robert Portel a Pavel Zhoř.]

VACHTOVÁ Ludmila
Padesáté benátské Bienále – „sny a konflikty“ (Zpráva o začátku na konci)
27, 2003, listopad, s. 12–16; druhou část textu přeložila z nepublikovaného německého originálu Veronika Dudková. [Článek o výstavě 2003. Foto Martin Polák.]

VACHTOVÁ Ludmila
Záření. Vzpomínka na vzpomínky lichého roku 03
28, 2004, březen, s. 12–17. [Článek o pražských výstavách; pojednáno zejména o retrospektivě Ladislava Sutnara (viz též rozhovor s Ivou Janákovou a články Karla Halouna a Pavly Pečinkové v č. 27/2003 a další článek Ludmily Vachtové v č. 29/2004), výstavě českého šperku 1950–2000 (Císařská konírna), Mezinárodním festivalu velkorozměrných soch (Václavské náměstí) a sbírce Medy Mládkové na Kampě. Foto Karel Cudlín.]

VACHTOVÁ Ludmila
Nebe nad mraky, pod nohama země (O setkání jedné dámy s jednou paní)
29, 2004, červen, s. 18–26. [Článek o výstavách v curyšském Kunsthausu Georgie O’Keeffe a Marie Lassnigové. Foto A. Stieglitz, ProLitteris, Zürich.]

VACHTOVÁ Ludmila
Sláva s příchutí
29, 2004, červen, s. 86–88. [Recenze výstavy Ladislava Sutnara v Curychu (jaro 2004). Viz též rozhovor s Ivou Janákovou a články Karla Halouna a Pavly Pečinkové v č. 27/2003 a další článek Ludmily Vachtové v č. 28/2004. Foto T. Celizna.]

VACHTOVÁ Ludmila
Práce všeho druhu
29, 2004, červen, s. 110. [Nekrolog o Ondřeji Sekorovi († 29. 5. 2004). Foto O. S. J. Erm.]

VACHTOVÁ Ludmila
Všechny dveře dokořán (2x Kurt Schwitters v Basileji)
30, 2004, listopad, s. 48–53. [Recenze výstav v Kunstmuseu a Museu Jeana Tinguelyho.]

VACHTOVÁ Ludmila
Dlouhán ve skoku neplavmo
30, 2004, listopad, s. 79–82. [Recenze monografie o Vladimíru Boudníkovi (ed. Zdenek Primus, Praha, Gallery 2004).]

VAJCHR Marek
Od kurvy po minerál
8, 1997, červenec, s. 60–64. [Recenze knih Václava Jamka (Eberhardta Hauptbahnhofa) Nedokončený kalendář na tento rok a všechny roky příští (Torst 1994), Kniha básňů převeršovná a Surový stav (obě ČS 1995).]

VAJCHR Marek
Zajatec posledních možností
9, 1997, listopad, s. 34–36. [Recenze knihy Jiřího Trávníčka Poezie poslední možnosti (Torst 1996).]

VAJCHR Marek
Tři předem ohlášené události
10, 1998, březen, s. 38–42. [Recenze básnických sbírek Václava Vokolka Zříceninový mramor (1996), Pavla Šruta Zlá milá a Karla Zlína Poesie (obě 1997) vydaných nakl. Torst. Ohlas v č. 12/1998 (J. J. K. Nebeský).]

VAJCHR Marek
Za sklem a s čím jsme se v té vitríně setkali
11, 1998, červen, s. 58–61. [Recenze knih Ivana Wernische Zlatomodrý konec stařičkého léta (ČS 1994), Proslýchá se a Cesta do Ašchabadu neboli Pumpke a dalajlámové (obě Petrov 1996, 1997).]

VAJCHR Marek
Ein anderer Bildungsroman
11, 1998, červen, s. 97–98; podepsáno M. V. [Poznámka o knize Ivana Matouška Ego (Torst 1997).]

VAJCHR Marek
Nezvyklý autoportrét
12, 1998, listopad, s. 45–49; podepsáno M. V. [Recenze knihy textů Adrieny Šimotové Hlava k listování (GemaArt/OSVU 1997). Ohlasy v č. 13/1999 (A. Šimotová a M. Slavická).]

VAJCHR Marek
Indián, básník, světec?
12, 1998, listopad, s. 52–56. [Recenze básnické sbírky Pavla Kolmačky Viděl jsi, že jsi (Petrov 1998).]

VAJCHR Marek
Na okraj ohlasu
12, 1998, listopad, s. 108–113; podepsáno M. V. [Článek o recenzi P. A. Bílka Dva v jednom: dějiny české poezie jako šampon a kondicionér (LtN č. 29/1998), věnované knize Zdeňka Kožmína a Jiřího Trávnička Na tvrdém loži z psího vína (Česká poezie od 40. let do současnosti, Brno 1998).]

VAJCHR Marek
O slavnostech a hostech
13, 1999, březen, s. 65–72. [Článek o knihách z brněnského nakladatelství Host: Vít Slíva: Volské oko (1997), Jan Dadák: Vyprázdněný kruh (1997), Tomáš Vítek: Carmina (1997), Milan Coufal: Texty (1998), Petr Čermáček: Drkotání větví (1998), Martin Josef Stöhr: Hodina Hora (1998), Josef Mlejnek: Naprosté motivy (1998), Milan Děžinský: Kašel mé milenky (1997), Martin Langer: Průsmyky (1997), Básnické dílo Ivana Slavíka (1. díl, 1998) (ohlas v č. 22/2002, J. Zizler) a J. H. Krchovský: Básně (1998).]

VAJCHR Marek
Milena Slavická naplňuje...
13, 1999, březen, s. 157. [Komentář k ohlasu (156–157).]

VAJCHR Marek
Základní škola poezie
14, 1999, červen, s. 54–61. [Článek o knihách vydaných v nakladatelství Petrov v roce 1998: Martin Reiner: Decimy a Poslední rok, Petr Odillo Stradický-Stanczyk ze Strdic: První kost božího těla, Jiří Dynka: WRONG!, Naděžda Plíšková: Hospodská romantika, Jana Soukupová: Dávnověk, Tomáš Fuka: Kamera obskura, a o knize Bohdana Chlíbce Temná komora (Host 1999).]

VAJCHR Marek
Kdo čte, jsi ty
15, 1999, listopad, s. 49–54. [Recenze knihy Bohumily Grögerové Branka z pantů, Josefa Kroutvora Fernety a Lubomíra Martínka Sine loco – sine anno (vše Torst 1998).]

VAJCHR Marek
Magorův tah
16, 2000, březen, s. 70–75. [Esej o básnické tvorbě Ivana M. Jirouse. Ohlas v č. 17/2000 (M. Machovec).]

VAJCHR Marek
Velký kaleidoskop
17, 2000, červen, s. 70–79. [Recenze knihy Northropa Frye Velký kód (Bible a literatura, Host 2000).]

VAJCHR Marek
Hrany maloměsta
18, 2000, listopad, s. 65–66. [Recenze sbírky básní Jiřího Rulfa Maloměstské elegie (MF 1999).]

VAJCHR Marek
Podmínky jednoho zápasu
19, 2001, březen, s. 6–12. [Článek o 19. ročníku Kritického sborníku; pojednáno o textech Jiřího Pistoria, Umberta Eca, Petra Koťátka a Zdeňka Vašíčka.]

VAJCHR Marek
Vymknutá mementa
19, 2001, březen, s. 95–99. [Článek o poezii Petra Kabeše ve třech svazcích jeho spisů (Atlantis 1998–2000).]

VAJCHR Marek
Jak si kdo hraje
20, 2001, srpen, s. 108–111. [Recenze knih Jiřího Drašnara Noc pláži (Host 2001) a Jana Balabána Černý beran (Host 2000).]

VAJCHR Marek
Pan Vajchr připisuje...
20, 2001, srpen, s. 156; podepsáno V. [Komentář k ohlasu Petra Koťátka (s. 154–156) na článek v č. 19/2001.]

VAJCHR Marek
Kritika? Interpretace? Už žádné otázky?
21, 2001, listopad, s. 17–22. [Studie o knize Gillese Deleuze a Felixe Guattariho Kafka (Herrmann a synové 2001).]

VAJCHR Marek
Na plovárně s Ivanem Slavíkem
21, 2001, listopad, s. 46–48. [Recenze knihy Hory roků (Triáda 1999). Ohlas v č. 22/2002 (J. Zizler).]

VAJCHR Marek
Potterovská marginálie
21, 2001, listopad, s. 105–106; podepsáno MV. [Poznámka k cyklu dětských knih.]

VAJCHR Marek
Kdopak by se v lese bál
22, 2002, únor, s. 78–80. [Recenze knih Jiřího Kostúra Lesní hovory (Praha, Torst 2000) a Jiřiny Haukové Díra skrz (Praha/Příbram, Klokočí/Knihovna Jana Drdy 1999).]

VAJCHR Marek
Dva recenzenti posoudili totéž literární dílo...
22, 2002, únor, s. 143–144; podepsáno M. V. [Komentář k ohlasu J. Zizlera (s. 141–143) na články v č. 13/1999 a 21/2001.]

VAJCHR Marek
Dva příspěvky k česko-německým vztahům
23, 2002, červen, s. 75–81. [O knihách Ingeborg Fialové-Fürstové Expresionismus (Brno, Votobia 2000) a Jiřího Gruši Česko – návod k použití (Brno, Barrister & Principal 2001).]

VAJCHR Marek
Matouškův Špás
25, 2003, březen, s. 62–64. [Recenze knihy Ivana Matouška Spas (Praha, Triáda 2001).]

VAJCHR Marek
Póza suveréna, suverenita tvaru
26, 2003, červen, s. 59–62. [Recenze knih Pavla Zajíčka Zápisky z podzemí (Praha, Torst 2002) a Jaromíra Zelenky Kostelík (Praha, Triáda 2003).]

VAJCHR Marek
Komu naslouchat?
27, 2003, listopad, s. 72–75. [Recenze knihy Rio Preisnera Když myslím na Evropu (Praha, Torst 2003).]

VAJCHR Marek
Milí přátelé, vážení hosté...
27, 2003, listopad, s. 124–125. [Proslov u příležitosti předání Ceny Revolver Revue za rok 2002 Jaromíru Zelenkovi a Ivanu Matouškovi. S textem Ivana Matouška (s. 125) publikováno pod společným nadtitulem K Ceně Revolver Revue. Foto Karel Cudlín).]

VAJCHR Marek
Čemu navzdory?
28, 2004, březen, s. 56–58. [Recenze knih Ivana Schneedorfera Básně (Praha, Torst 2002), Ivana Wernische Růžovejch květů sladká vůně (2002) a J. H. Krchovského Poslední list (2003, obě Brno, Petrov).]

VAJCHR Marek
Vykročení do slepé uličky
29, 2004, červen, s. 65–68. [Recenze knih Tobiáše Jirouse Počkej na mě, Valentýne (2003) a Kateřiny Rudčenkové Noci, noci (2004, obě Praha, Torst).]

VAŠÍČEK Zdeněk
Jdu na věc s jistým trikem (se Zdeňkem Vašíčkem hovoří Jaroslav Formánek)
6, 1996, prosinec, s. 146–149. [Rozhovor o evropské současnosti a o vztahu k minulosti; datováno červen 1996.]

VAŠÍČEK Zdeněk
Trest bez viny a vina bez trestu (K frazeologii česko-německého „vyrovnání“)
8, 1997, červenec, s. 182–184. [Úvaha o vyrovnávání se s minulostí; s kapitolami Trampoty krejčího – ateisty, Zlo a obrazy zla, Mimo dějiny a Jedem das seine.]

VAŠÍČEK Zdeněk
Kosík přečtený
9, 1997, listopad, s. 57–60. [Článek o knize Antonína Kosíka Pospojovaný svět (Prostor 1997).]

VAŠÍČEK Zdeněk
Odvrácená tvář humoru
9, 1997, listopad, s. 79-80; podepsáno Z. V. [Recenze stejnojmenné knihy Vladimíra Boreckého (Dauphin 1996).]

VAŠÍČEK Zdeněk
Genese a výsledná struktura se také – rozdvojují
9, 1997, listopad, s. 84–85; podepsáno Z. V. [Recenze knihy Olega Suse Bez bohů genese? (Vetus Via 1997).]

VAŠÍČEK Zdeněk
Různosměrné putování
9, 1997, listopad, s. 85–86; podepsáno Z. V. [Poznámka o knize Milady Součkové První písmena (ERM 1996).]

VAŠÍČEK Zdeněk
Diplomat přímo rozený
9, 1997, listopad, s. 147–148. [Recenze knihy Jaroslava Šedivého Černínský palác v roce nula (Ivo Železný 1997); datováno červen 1997.]

VAŠÍČEK Zdeněk
Neuplatněný princip
9, 1997, listopad, s. 171; podepsáno Z. V. [Recenze autobiografie Karla Poppera Věčné hledání (Prostor – Vesmír – Oikúmené 1997).]

VAŠÍČEK Zdeněk
„Jen učebnice“
9, 1997, listopad, s. 171–172; podepsáno Z. V. [Recenze knihy Miroslava Nováka Systémy politických stran (Sociologické nakladatelství 1997).]

VAŠÍČEK Zdeněk
Metody a pravidla
10, 1998, březen, s. 46–51. [Recenze knih Reného Wellka a Austina Warrena Teorie literatury (Votobia 1996), Rolanda Barthese Kritika a pravda (Dauphin 1997), Clauda Lévi-Strausse Cesta masek (Dauphin 1996), Zdeňka Justoně Setkání Lévi-Strausse s Tolkienem (Dauphin 1997) a slovníku Velké postavy západního myšlení (Prostor 1997). Ohlas v č. 11/1998 (Z. Justoň).]

VAŠÍČEK Zdeněk
Styl jako zpráva
10, 1998, březen, s. 62–63. [Recenze knih Sylvie Germainové Kniha nocí (Dauphin 1997) a Thomase Bernharda Obrys jednoho života (MF 1997).]

VAŠÍČEK Zdeněk
Naše kulturní a politické revue
10, 1998, březen, s. 67–72. [Recenze časopisů Prostor č. 35/1997, Proglas (8. ročník, 1997), Střední Evropa č. 75/1997 a Kritický sborník č. 1/1997–98.]

VAŠÍČEK Zdeněk
Kapesní filosofie
11, 1998, červen, s. 86–89. [Článek o slovenské knižnici Filozofia do vrecka; pojednáno o knihách Jurije Lotmana Text a kultura (1994), Hilary Putnama a Richarda Rortyho Co po metafysice? (1997) a Jeana-Françoise Lyotarda Hrobka intelektuála a iné články (1997).]

VAŠÍČEK Zdeněk
Naše kulturní a společenské revue II
11, 1998, červen, s. 155–160. [Recenze časopisů Babylon č. 4/1997–98, Soudobé dějiny č. 3–4/1997, Proglas č. 1, 2/1998 a Střední Evropa č. 76, 77/1998.]

VAŠÍČEK Zdeněk
Marcián Hromotluk Kanárovic
11, 1998, červen, s. 163–164; podepsáno Z. V. [Poznámka o prvním dílu knihy Miroslava Ransdorfa Nové čtení Marxe (Futura 1996).]

VAŠÍČEK Zdeněk
Spirituální puding
11, 1998, červen, s. 164–165; podepsáno Z. V. [Poznámka o knize Paula Johnsona Hledání Boha (Pan Evropa 1997).]

VAŠÍČEK Zdeněk
Na začátku...
11, 1998, červen, s. 176. [Komentář k ohlasu Zdeňka Justoně (s. 174–175) na článek v č. 10/1998.]

VAŠÍČEK Zdeněk
Váchalovy deníky
12, 1998, listopad, s. 6–13. [Úvaha nad deníkovými zápisky Josefa Váchala (Deníky. Výbor z let 1922–1964. K vydání připravil Jiří Olič, Paseka 1998.)]

VAŠÍČEK Zdeněk
I vidění má své dějiny
12, 1998, listopad, s.44–45; podepsáno Z. V. [Recenze knihy Vizuální teorie (Současné angloamerické myšlení o výtvarných dílech, ed. Ladislav Kesner, H & H 1998).]

VAŠÍČEK Zdeněk
Komu dát přednost – těm, kteří píší, nebo těm, o kterých se píše
12, 1998, listopad, s 117–118; podepsáno Z. V. [Recenze článkové bibliografie samizdatového časopisu Informace o Chartě 77 (Doplněk 1998).]

VAŠÍČEK Zdeněk
Oralitě orálno, literatuře literárno
12, 1998, listopad, s. 118–119; podepsáno Z. V. [Recenze knihy Bedřicha Opletala Zápisky z velké války (Anabáze hanáckého medika 1914–1920, Paseka 1998).]

VAŠÍČEK Zdeněk
Naše kulturní a společenské revue III.
12, 1998, listopad, s. 154–157; podepsáno Z. V. [Recenze časopisů Střední Evropa (č. 78, 79, 80/1998) a Proglas (č. 3, 4, 5–6/1998).]

VAŠÍČEK Zdeněk
I srozumitelnost může být hluboká
12, 1998, listopad, s. 157–158; podepsáno Z. V. [Recenze knihy Ernesta Gellnera Podmínky svobody (Občanská společnost a její rivalové, Centrum pro studium demokracie a kultury 1997).]

VAŠÍČEK Zdeněk
Na odstup si ještě počkáme...
12, 1998, listopad, s. 158–159; podepsáno Z. V. [Recenze druhého dílu monografie Antonína Klimka Boj o Hrad II (Kdo po Masarykovi? Vnitropolitický vývoj Československa 1926–1935 na půdorysu zápasů o presidentské nástupnictví, Panevropa 1998).]

VAŠÍČEK Zdeněk
Malá česká apokalypsa
13, 1999, březen, s. 6–9. [Článek o díle Josefa Lady.]

VAŠÍČEK Zdeněk
Poznámky k četbě
13, 1999, březen, s. 100–102. [Článek s kapitolami Císařovy nové šaty (o knize Jacquese Derridy Ostrohy. Štýly Nietzscheho, Bratislava, Archa 1998), Socha generála (o Václavu Havlovi) a Být! (o projevu Martina Walsera, LtN č. 47/1998).]

VAŠÍČEK Zdeněk
Filosofů máme na osm set
13, 1999, březen, s. 107–108; podepsáno Z. V. [Poznámka o Slovníku českých filozofů (Masarykova Universita 1998).]

VAŠÍČEK Zdeněk
Naše kulturní a politické revue IV.
13, 1999, březen, s. 148–150; podepsáno Z. V. [Recenze časopisů Střední Evropa, revue pro středoevropskou kulturu a politiku (č. 81–85/1998) a Proglas (č. 7–10/1998).]

VAŠÍČEK Zdeněk
Rakousko a Čechy pohledem gentlemana
13, 1999, březen, s. 152–153. [Poznámka o knize A. J. P. Taylora Poslední století habsburské monarchie (Barrister a Principal 1998).]

VAŠÍČEK Zdeněk
Poznámky k četbě II.
14, 1999, červen, s. 100–103; podepsáno Z. V. [Článek s kapitolami Proč nejsou všechny ženy hezké (o knize Clauda Lévi-Strausse Rasa a kultura, Atlantis 1999), a Tomu, kdo historii nemá, ji píší druzí (předneseno na kolokviu Les Celtes et la Méditerranée, 20. 10. 1998).]

VAŠÍČEK Zdeněk
Naše kulturní a politické revue V.
14, 1999, červen, s. 159–160; podepsáno Z. V. [Recenze časopisů Střední Evropa (č. 86–87/1999) a Proglas (č. 1–2/1999).]

VAŠÍČEK Zdenčk
Mašíblové jsou věční
15, 1999, listopad, s. 80–81. [Úvaha o významných světových osobnostech.]

VAŠÍČEK Zdeněk
Naše kulturní a společenské revue VI.
15, 1999, listopad, s. 145–146; podepsáno Z. V. [Článek s kapitolami Soudobé dějiny č. 4/1998 a 1/1999, Střední Evropa č. 88 a 89/1999 a Proglas č. 3, 4, 5, 6, 7/1999.]

VAŠÍČEK Zdeněk
Poznámky k četbě III (Slepá ulička české historiografie)
15, 1999, listopad, s. 146–148. [Recenze knihy Josefa Hanzala Cesty české historiografie 1945–1989 (Karolinum 1999). Původní verze článku otištěna 2. 8. 1999 v MfD.]

VAŠÍČEK Zdeněk
Bible, nebo Lyell?
16, 2000, březen, s. 80–82. [Úvaha nad knihou Charlese Lyella Základy geologie (1830).]

VAŠÍČEK Zdeněk
Poznámky k četbě IV
16, 2000, březen, s. 83–86; podepsáno Z. V. [Recenze českého překladu knihy Marca Augého Antropologie současných světů (Atlantis 1999) a úvaha nad současnou literární vědou; s kapitolami Laň a zelí jsou kočičky a Literárno roku 2000.]

VAŠÍČEK Zdeněk
Nejasnost hotovosti – Hamlet a dějiny
16, 2000, březen, s. 124–128. [Úvaha nad Shakespearovým Hamletem (poněkud přeskupené a doplněné části úvahy psané v roce 1979).]

VAŠÍČEK Zdeněk
Naše kulturní a politické revue VII
16, 2000, březen, s. 139–141; podepsáno Z. V. [Článek s kapitolami Soudobé dějiny č. 2–3/1999, Střední Evropa, revue pro středoevropskou kulturu a politiku, č. 91 a 92–93/1999 a Proglas, revue pro politiku a kulturu, č. 8, 9, 10/1999.]

VAŠÍČEK Zdeněk
Trosečníci historie
17, 2000, červen, s. 6–11. [Článek komentující proces vzniku obrazu Theodora Géricaulta Vor Medúzy. Sestaveno z fragmentů vzniklých v roce 1978.]

VAŠÍČEK Zdeněk
Slova bez jazyka
17, 2000, červen, s. 95–96. [Esej o knize Josepha Conrada Srdce temnoty; datováno 1980.]

VAŠÍČEK Zdeněk
Etika a legitimita zkoumání dějin
17, 2000, červen, s. 157–160. [Prosloveno na druhém historickém diskusním fóru Legitimizace historie 18. 4. 2000 v Praze.]

VAŠÍČEK Zdeněk
Co s načatým prostorem?
17, 2000, červen, s. 99–101; podepsáno Z. V. [Úvaha o postmoderní době.]

VAŠÍČEK Zdeněk
Naše kulturní a politické revue VIII
17, 2000, červen, s. 165–166; podepsáno Z. V. [Článek o Proglasu č. 1 a 2/2000 a Střední Evropě č. 94–95/1999.]

VAŠÍČEK Zdeněk
Kabinet doktoranda Pechlivanose
18, 2000, listopad, s. 67–69. [Recenze knihy Úvod do literární vědy (usp. Miltos Pechlivanos aj., Herrmann a synové 1999).]

VAŠÍČEK Zdeněk
Příspěvek k etologii paměti
19, 2001, březen, s. 103–106. [Úvaha nad knihou Jana Tesaře Mnichovský komplex (Prostor 1999).]

VAŠÍČEK Zdeněk
Kniha s velkým k
19, 2001, březen, s. 118–119. [Recenze knihy Jiřiny Šmejkalové Kniha (Host 2000).]

VAŠÍČEK Zdeněk
Se životem a existencí nelze hovořit, s katy ano (Poznámky k Pasternakovu Živagovi)
20, 2001, srpen, s. 7–17. [Esej o románu Borise Paternaka Doktor Živago.]

VAŠÍČEK Zdeněk
Co si počnem? Stračena nám chcípla
21, 2001, listopad, s. 10–16. [Esej o problémech současné historiografie.]

VAŠÍČEK Zdeněk
Z galaxie domů, na náves
22, 2002, únor, s. 98–99. [Poznámka o povrchnosti soudobých médií. Foto Karel Cudlín.]

VAŠÍČEK Zdeněk
Osud, dějiny a přítomnost (Člověk v pohledu vědy a literatury)
23, 2002, červen, s. 8–18. [Studie o románu Andreje Platonova Čevengur (ps. 1926–1929, vyd. 1988).]

VAŠÍČEK Zdeněk
Příspěvek k teorii banality
24, 2002, listopad, s. 21–29. [Studie o označování tzv. přirozeného světa.]

VAŠÍČEK Zdeněk
Mezi dialektikou a vědou
25, 2003, březen, s. 8–16. [Studie o legitimitě v dnešních společenských vědách; pojednáno též o knize Jiřího Přibáně Disidenti práva (Praha, Slon 2001).]

VAŠÍČEK Zdeněk
Mezi dialektikou a vědou
25, 2003, březen, s. 133–134; podepsáno Z. V. [Poznámka o uměleckém vkusu Václava Havla.]

VAŠÍČEK Zdeněk
Na okraj knihy Richarda Weinera
26, 2003, červen, s. 80. [Glosa o knize R. W. O umění a lidech (Praha, Torst 2002).]

VAŠÍČEK Zdeněk
Pán prstenů a film
26, 2003, červen, s. 83–84; podepsáno Z. V. [Glosa o první části filmové adaptace Petera Jacksona románu J. R. Tolkiena.]

VAŠÍČEK Zdeněk
Civilisation française
26, 2003, červen, s. 87–88; podepsáno Z. V. [Glosa o disertaci astroložky Elisabeth Teissierové a jejím školiteli prof. Michelu Maffesolim.]

VAŠÍČEK Zdeněk
Styl, smysl a význam (Nad zarostlými stezkami Knuta Hamsuna)
27, 2003, listopad, s. 39–42. [Úvaha nad stejnojmennou knihou (Praha, MF 2002).]

VAŠÍČEK Zdeněk
Z bratra sestra a ze sestry bratr
28, 2004, březen, s. 104–106. [Recenze knihy Ivo T. Budila Mýtus, jazyk a kulturní antropologie (Praha, Triton 2003).]

VAŠÍČEK Zdeněk
Jan – jak pro koho
28, 2004, březen, s. 119. [Stať o Janu Tesařovi. Psáno pro sborník Janu Tesařovi k sedmdesátým narozeninám, Brno 2003, soukromý tisk. Foto archiv Z. V.]

VAŠÍČEK Zdeněk
Conrad jako antropolog, Malinowski jako spisovatel
30, 2004, listopad, s. 8–23. [Studie o literárním díle Josepha Conrada a vědeckých spisech Bronislawa Malinowského.]

VÉVODA Rudolf
„Nechci být kůlem vyhlášek“ (František Halas a jeho politická cesta po roce 1945)
9, 1997, listopad, s. 160–170. [Studie s kapitolami Nakonec jsme si vás vybojovali zpátky, Budujeme republiku, Mění se kulisa, Na tu zemi slova nestačí, Já demokracii beru vážně a Zabláceni řečí stáli u hrobu.]

VIDMANOVÁ Anežka
Kariéra, nebo věda (s Anežkou Vidmanovou, badatelkou v oboru středolatinských studií, hovoří Jindřich Pokorný)
25, 2003, březen, s. 117–129 [Rozhovor. Foto A. V. Karel Cudlín.]

VÍTEK Bohuslav
Reakce na článek Český rozhlas v pasti
3, 1995, listopad, s. 156–157; spoluautoři Lukáš Hurník a Boris Kobrle. [Ohlas na článek Petra Kofroně (č. 2/1995); datováno 28. 6 1995.]

VLADISLAV Jan
Ačkoliv se nepamatuji...
9, 1997, listopad, s. 181–182. [Ohlas na diskusi o autorství překladu Prezydenta Krokadýlů (č. 7 a 8/1997).]

VOHRYZEK Josef
Píseň exilu
4, 1996, březen, s. 61–63. [Recenze knihy Vlastimila Třešňáka Klíč je pod rohožkou (Torst 1995).]

VOHRYZEK Josef
O zlých dějinách a vykoupení
5, 1996, září, s. 67–70. [Recenze knihy Zuzany Brabcové Zlodějina (ČS 1995).]

VOHRYZEK Josef
Putnův způsob s otevřeným koncem
6, 1996, prosinec, s. 37–41. [Recenze knihy Martina C. Putny Kniha Kraft (Torst 1996).]

VOHRYZEK Josef
Diskutér bez pochybností
8, 1997, červenec, s. 73–76. [Recenze knihy Ludvíka Vaculíka Nad jezerem škaredě hrát (Ivo Železný 1996).]

VOHRYZEK Josef
Disent a ukradená revoluce
10, 1998, březen, s. 52–53. [Recenze knihy Martina M. Šimečky Záujem (Torst 1997).]

VOJTĚCH Daniel
Tíseň textu
9, 1997, listopad, s. 77–79. [Recenze knihy Marka Vajchra Proml...čitelnost (Český spisovatel 1996).]

VOJTĚCH Daniel
Odborný žurnalista přijímá signál
10, 1998, březen, s. 75–77. [Článek o reakci Martina C. Putny na udělení literárních cen za rok 1997 (MfD 7. 11. 1997).]

VOJTĚCH Daniel
Za Alexandrem Stichem
25, 2003, březen, s. 109–113. [Nekrolog o literárním historikovi († 26. 1. 2003). Foto K. Bláhová.]

VRBA Martin
Jak mohl básník
7, 1997, duben, s. 137–138. [Kurziva o adjektivu „růžina“ u K. H. Máchy a jeho výkladu u Pavla Eisnera.]

VYHNÁNEK Tomáš
Titanik literátů
11, 1998, červen, s. 102–104. [Poznámka o bulletinech Pětiletka nakladatelství Petrov 1992–1997 a Nakladatelství Petrov 1998.]

VYHNÁNEK Tomáš
Muži v lexiku
13, 1999, březen, s. 79–84. [Článek o knihách Daniela P. Munka Standard (Petrov 1997) a Jana Štolby Město za (Hynek 1997).]

Vytrženo
19, 2001, březen, s. 132–142; podepsáno TM [=Terezie Pokorná, Michael Špirit]. [Glosy k článkům v českých novinách, časopisech a sbornících.]

Vytrženo
20, 2001, srpen, s. 139–148; podepsáno TM [=Terezie Pokorná, Michael Špirit]. [Glosy k článkům v českých novinách, časopisech a sbornících.]

Vytrženo
21, 2001, listopad, s. 107–115; podepsáno TMR [=Terezie Pokorná, Michael Špirit, Robert Krumphanzl]. [Glosy k článkům v českých novinách, časopisech a sbornících.]

Vytrženo
22, 2002, únor, s. 107–115. [Glosy k textům v českých novinách, časopisech a televizi 2001. M (=Michael Špirit): V debatě o knize... (o Jakubu Patočkovi a jeho angažmá v polemice nad knihou Pavla Kosatíka o Ferdinandu Peroutkovi, in LtN č. 25–33), s. 107–108; T (=Terezie Pokorná): Výstavu fotografií... (o článku Anny Fárové, pojednávajícím o výstavě Iren Stehli a Dušana Šimánka v Galerii 9, Klokočná, in Ateliér č. 20), s. 108; T: Hned několikrát... (o příspěvcích Vladimíra Justa v Divadelní revui č. 3), s. 108; R (=Robert Krumphanzl): Následující poznámka... (o článku Jana Šulce Několik poznámek na obranu nakladatele Viktora Stoilova, in LtN č. 42), s. 109; R: Udělení Státní ceny za literaturu (o výroku M. C. Putny v MfD 26. 10.), s. 109; T: V Souvislostech č. 2/2001... (o reakci M. C. Putny na recenzi jeho knihy), s. 109–110; R: El Grecovu vídeňskou retrospektivu... (o recenzi Václava Sokola na výstavu, in Perspektivy č. 10), s. 110; T: Švandy i poučení... (o brněnské konferenci Próza dnes, o níž referovala MfD 10. 12.), s. 110–111; R: „Jméno Jiřího Němce...“ (o nekrolozích o J. N. od Petrušky Šustrové v LN 5. 10. a od Jiřího Chuchmy v MfD 8. 10.), s. 111; M: Třináctého října 2001... (o připomenutí významu Jiřího Němce v MfD 13. 10.), s. 111–112; R: Článek Jany Vránové... (o příspěvcích v časopisu Prostor Zlín č. 4–6/2000), s. 112; M: Čtvrté číslo dvouměsíčníku... (o článku Jana Lehára Paleobohemika Václava Černého, in ČL č. 4), s. 112–113; M: Totéž číslo České literatury... (o recenzi Petra Šámala na sborník „Zlatá šedesátá“, in ČL č. 4, s. 113; R: V minulém čísle KP RR... (o daru člena ÚV Komunistické strany Číny Karlově universitě, in MfD 13. 10.), s. 113; T: Hvězdou č. 5/2001 časopisu Svět a divadlo... (o článcích o Michalu Dočekalovi), s. 113–114; T: Protagonistou jednoho z dílů TV cyklu Starty... (o pořadu o J. H. Krchovském, režie Peter Filo), s. 114; R: 109. číslo revue Střední Evropa... (o článcích tematizujících komunistickou minulost), s. 114; T: Svědectví o jedné kapitole... (o článku Josefa Topola k osmdesátinám Otomara Krejči, in DN č. 17), s. 114–115.]

Vytrženo
23, 2002, červen, s. 131–146. [Glosy k textům v českých novinách, časopisech, sbornících a k televiznímu vysílání. M (=Michael Špirit): Studie Filipa Karfíka Patočkova strahovská pozůstalost a jeho odložené opus grande... (in KS 2000/01), s. 131–132); M: I závěrečné číslo Kritického sborníku... (o bibliografii KS od Jiřího Gruntoráda, in KS 2000/01), s. 132; R (=Robert Krumphanzl): Údajně poslední rozhovor... (o interview s H.-G. Gadamerem, in Respekt č. 13/2002), s. 132–133; M: Záznam diskuse ze setkání Jiří Němec – fenomenolog a fenomén... (o bloku věnovaném J. N., in Souvislosti č. 3–4/2001), s. 133–135; M: Už jsme tu chválili... (o recenzích v Souvislostech č. 3–4/2001), s. 135; M: Jiří Holý v recenzi... (o recenzi J. H. na knihu Josefa Peterky Teorie literatury pro učitele, in ČL č. 5/2001), s. 135–136; R: Obvykle dvakrát týdně... (o rubrice MfD Kritický metr), s. 136–137; T (=Terezie Pokorná): „Nešťastník...“ (o článku Petra Šafaříka, pojednávajícím o tvorbě Karla Vachka a o ohlasu jeho tvorby v českých médiích, in Babylon č. 8/2002), s. 137–138; M: Ve čtvrtém čísle Divadelní revue 2001... (o studii Jindřicha Černého České divadlo a společnost 1953), s. 138–139; M: V témže čísle Divadelní revue... (o studii Jany Patočkové Otomar Krejča: umělecké divadlo a politika, in DR č. 4/2001), s. 139–140; M: Třetí kapitolu krejčovské studie... (o zvláštní Příloze DR Opožděná zpráva o likvidaci divadla), s. 140–141; T: Tématu tzv. Anticharty... (o interview s Martinem Porubjakem, in Sme 28. 1. 2002), s. 141; T: Podstatně méně zvrstvený pohled... (o interview s Luďkem Sobotou, in Pátek LN 19. 4. 2002), s. 141–142; R: V článku nazvaném Tati, mami – jaký byl váš postoj k polednovému vývoji?... (o článku Táni Havránkové, in Babylon č. 7/2002), s. 142–143; M: S uplývajícím časem je stále zřejmější... (o TV pořadu Katovna, ČT 2, únor a březen 2002), s. 143–144; M: Haj, hou!, rozhovor se scénáristou... (o interview s Petrem Zelenkou, in SaD č. 1/2002), s. 144–145; T: Smyšlenkám sveřepě opakovaným... (o recenzi na výstavu Michala Singera, in Respekt č. 13/2002), s. 145–146; T: Příznačnou invenci a rozhled... (o nekrolozích Věry Jirousové za Karlem Neprašem), s. 146.]

Vytrženo
24, 2002, listopad, s. 135–145. [Glosy k textům v českých novinách a časopisech. V (=Viktor Karlík): Číst si interview... (o rozhovoru se sochařkou Louise Bourgeois, in Ateliér č. 19/2002), s. 135; M (=Michael Špirit): Lubomír Machala recenzoval... (o recenzi L. M. na knihu Aleše Hamana Východiska a výhledy, in LN 26. 6. 2002), s. 135; Z (=Zdeněk Vašíček): Poněkud udiven jsem četl... (o diskusi nad knihou Milana Balabána a Veroniky Tydlitátové Gilgameš, in www.vulgo.net), s. 135–136; T (=Terezie Pokorná): Když před třemi lety zemřel Petr Lébl... (o novinových reflexích Marie Reslové a Jany Machalické o P. L. v létě 2002), s. 137–138; V: Dobrá zpráva (o změně grafické úpravy Střední Evropy), s. 138; M: Nad recenzí Zdenka Pavelky... (o recenzi Z. P. na knihu Jiřího Peňáse Deset procent naděje, in Host č. 5/2002), s. 138–140; T: V Respektu č. 38/2002 (o poznámce Tomáše Němečka o Miroslavu Koreckém a Janu Krausovi), s. 140; T: Nejen novináři... (o mediální turistice Lukáše Marvana, in LtN č. 41/2002), s. 140; M: V Souvislostech č. 1/2002... (o článku Alessandra Catalana Výchova románu v Čechách), s. 140–141; M: Na stranách stejného čísla... (o článku Martina Pokorného Kritika na výminku, pojednávajícím o Martinu Hyblerovi, in Souvislosti č. 1/2002), s. 141–142; Z: Stať Martina C Putny... (o textu v Souvislostech č. 1/2002), s. 142; M: Z druhého čísla Divadelní revue 2002... (o studii Jindřicha Černého České divadlo a společnost 1954), s. 142–143; T: Časopis Czech Theatre... (o přetisku stati Ivana Žáčka z KP RR č. 21), s. 143; M: Kromě návratu... (o ohlasu publicistických knih Jakuba Patočky a Jiřího Peňáse u Jiřího Zizlera, in LtN č. 28/2002, a Aleše Hamana, in LN 21. 8. 2002), s. 143–144; V: V obtýdeníku Tvar... (o fotografickém doprovodu č. 16/2002), s. 144–145; M: Třetinu prostoru Knihovničky... (o publicistice Jiřího Zizlera v Literárních novinách), s. 145.]

Vytrženo
25, 2003, březen, s. 139–152. [Glosy k textům v českých novinách a časopisech. M (=Michael Špirit): Dvouměsíčník Česká literatura... (o článku Markéty Kořené o Vítězslavu Nezvalovi, in LN 27. 5. 2000), s. 139–141; M: Přetisk článku z LN... (o nezvalovské anketě nad článkem M. Kořené, zejména o odpovědi Josefa Peterky, in ČL č. 4/2002), s. 141–142; V (=Viktor Karlík): Jak uvedl... (o novém časopisu Plž a jeho šéfredaktorovi Vladimíru Novotném), s. 142; R (=Robert Krumphanzl): Loňské 110. výročí narození Alfreda Fuchse... (o článku Ladislava Soldána, in Akord, září 2002), s. 142–143; V: Když se někdo pod něco podepíše... (o Janu Jandourkovi jako autoru námětů kreslených vtipů v MfD), s. 143; R: Autor nepodepsaného textu... (o knižních záložkách nakladatelství Host), s. 143–144; V: Jeden z finančních ústavů... (o logu Divadelního ústavu), s. 144; T (=Terezie Pokorná): Co jsou ovšem hamletovské otázky... (o 56. čísle časopisu Prostor), s. 144; M: O málokterém básníkovi... (o holanovské studii Vladimíra Křivánka Ať tedy trvá noc!, in Tvar č. 2/2002), s. 145–146; T: Na prvních stránkách... (o Jarmile Veltruské, připomenuté v Divadelní revui č. 4/2002), s. 146; M: S každým dalším ročníkem... (o anketě LN o nejzajímavější knihu roku a zvláště o posledním ročníku, in LN 28. 12. 2002), s. 146–148; T: V polovině loňského roku (o novém divadelním časopise Disk), s. 148–149; M: V recenzi na knihu… (o recenzi Kamily Karhanové na knihu Normana Fairclougha New Labour, New Language?, in Slovo a slovesnost č. 2/2002), s. 149; T: První číslo letošního ročníku Ateliér... (o článku Pavly Pečinkové Mravní dezerce jako historický fenomén, pojednávajícím o výstavě Československý socialistický realismus), s. 149–150; T: Některé z otázek... (o připravovaném, ale nakonec odvolaném smutečním aktu za Přemyslem Kočím v prostorách Národního divadla), s. 150; R: V textu s názvem Všechna práva vyhrazena... (o článku Simony Binkové o plagiátorství Oldřicha Kašpara, in Babylon č. 5/2003), s. 150–151; T: Anna Fárová publikovala... (o článku Manipulátor skutečností, pojednávajícím o Josefu Koudelkovi, in Ateliér č. 2/2003), s. 152.]

Vytrženo
26, 2003, červen, s. 88–95. [Glosy k textům v českých novinách, časopisech a knihách. M (=Michael Špirit): „Lze říci, že...“ (o recenzi Miroslava Petříčka na sborník Alternativní kultura, in Divadelní revue č. 3/2002), s. 88; T (=Terezie Pokorná): V minulé KP RR... (o článku Jindřicha Černého, pojednávajícím o „veselé besídce o socialistickém realismu“, in DN č. 5/2003), s. 89; R (=Robert Krumphanzl): Šéfredaktor měsíčníku Host... (o politické obratnosti brněnského časopisu), s. 89–90; R: A ještě jednou... (o postoji Miroslava Balaštíka k válce v Iráku, in Host č. 4/2003), s. 90–91; MV (=Marek Vajchr): Ti, kterým to pomaleji zapaluje... (o recenzi Josefa Chuchmy na knihu Michala Viewegha, in MfD 11. 4. 2003), s. 91–92; T: Na různých anketách... (o zdůvodněních porotců divadelní Ceny Alfréda Radoka, in SaD č. 2/2003), s. 92; M: Ve třetí z předmluv... (o doprovodném aparátu knihy Květoslava Chvatíka Strukturální estetika, Host 2001), s. 92–93); M: V úvodní kapitole... (o knize A. J. Liehma Minulost v přítomnosti, Host 2002), s. 93–94); R: Jak uvedl... (o chystané sbírce Jiřího Dědečka Slizské písně), s. 94; M: „Jeho přístup ke strukturám doby...“ (o doslovu Martina Humpála k českému překladu knihy Knuta Hamsuna Po zarostlých stezkách, MF 2002), s. 94–95.]

Vytrženo
27, 2003, listopad, s. 126–134. [Glosy k textům v českých novinách, časopisech a knihách. M (=Michael Špirit): Zprostředkovat úkaz... (o bloku Světovka, in Souvislosti č. 1–2/2003), s. 126; M: V jednom ze svých deníkových zápisků... (o článku Václava Jamka Muž, který se nikdy nesmál, in Souvislosti č. 1–2/2003), s. 126; M: Podobným sebevědomím... (o studii Jitky Bednářové Frankofilie Josefa Floriana, in Souvislosti č. 3/2003), s. 126–127 (ohlas v č. 28/2004, P. Šrámek); V (=Viktor Karlík): V sobotních Lidových novinách... (o kontextu, do něhož se dostal článek Petra Fidelia o knize Victora Klemperera, in LN 30. 8. 2003), s. 127; M: Výborný rozhovor... (o interview s Jiřím Pecharem Pravda nikoli jako výsledek, nýbrž jako proces, in LtN č. 35/2003), s. 127; M: Teorie, tedy rozhovor... (o recenzi Jiřího Pechara na knihu Vladimíra Svatoně Pohledy nejen na ruskou kulturu, in LtN č. 35/2003), s. 127–128; V: Koncem sedmdesátých let... (o protibushovské lyrice Romana Szpuka v Hostu č. 6/2003), s. 128–129; ZV (=Zdeněk Vašíček): Podle Bibliografie české literární vědy... (o tvůrčí potenci Vladimíra Novotného 1990–2002), s. 129; M: Zajímavá kouzla... (o textových změnách v různých vydáních románu Ludvíka Vaculíka Sekyra), s. 130; V: Téma 58.–59. dvojčísla revue Prostor... (o časopisecké koncepci redakce), s. 131; M: Vzácné a nechtěné svědectví... (o interview Ondřeje Horáka s Josefem Chuchmou, in Tvar č. 6/2003), s. 131–132; V: V Tvaru č. 14/2003... (o oznámeních budoucích akcí), s. 132; M: Řekněme tu jednou... (o nekrolozích, jak je píše Aleš Haman), s. 132; R (=Robert Krumphanzl): „...dlouho očekávané Želary...“ (o recenzi od Petra Martinka, in Respekt 1. 9. 2003), s. 133; R: Také následující citát... (o článku Viktora Šlajchrta o Leni Riefenstahlové, in Respekt 15. 9. 2003), s. 133; V: „Připustíme-li...“ (o záložkovém textu Miloslava Žiliny o knize Joaa Guimarãese Rosy Velká divočina, 2. vyd. MF 2003).]

Vytrženo
28, 2004, březen, s. 107–112. [Glosy k textům v českých novinách a časopisech. M (=Michael Špirit): Jsou čeští filmaři... (o článku Jiřího Černého Jak se žije po Mejlovi, in SaD č. 2/2003), s. 107–108; V (=Viktor Karlík): Týdeník Reflex... (o účasti Jaromíra Slomka v rubrice Reflexu Never more), s. 108; M: Vždycky, když se nevědomý novinář... (o rozhovorech s Antonínem Brouskem, in Respekt č. 1/2004), s. 108–109); V: V časopise Host... (o momentkách z dětství otiskovaných v brněnském měsíčníku), s. 109; M: V rámci „internetové verze literárního týdeníku Obrys-Kmen“... (o básnické tvorbě Karla Sýse), s. 109–110; M: Těžko říct, co očekávala... (o anketě o dnešním postavení a funkci literatury, in Host č. 6–8/2003), s. 110–111; M: Největším bezprostředním přínosem... (o ohlasu na antologii české poezie 1945–2000 Pegasovo poučení, in Souvislosti č. 1–2 a 3/2003, Host č. 8/2003), s. 111–112.]

Vytrženo
29, 2004, červen, s. 118–127. [Glosy k textům v českých novinách a časopisech a k televiznímu vysílání. R (=Robert Krumphanzl): Zhruba čtvrtinu rozhovoru... (o interview Miroslava Balaštíka s Janem Lukešem, in Host č. 3/2004), s. 118–120 (viz též s. 130–157); M (=Michael Špirit): Jaké jsou myšlenky... (o rubrice Kulturní diář Jaromíra Slomka, in LN prosinec 2003 až duben 2004), s. 120–121; V (=Viktor Karlík): Velmi dobré zprávy... (o lahůdkářství architekta Bořka Šípka, in MfD 11. 2. 2004), s. 122; M: Ústav pro českou literaturu... (o bibliografii časopisu Česká literatura 1953–2002, ed. Věra Vladyková, ÚČL AV ČR 2003), s. 122–123; M: I tohle jsou dějiny... (o monografických číslech ČL), s. 123; R: Pravidelný úvodní komentář... (o článku Tomáše Klvani Úpadek českého tisku, in Respekt č. 11/2004), s. 123–124; R: Předchozí řádky... (o ohlasech na Klvaňův úvodník, in Respekt č. 12 a 13/2004), s. 124; R: Václav Bělohradský přirovnal... (o článku V. B. o Tomáši Halíkovi, in Právo, příl. Salon 11. 12. 2003), s. 124–125; M: Kulturní rubrika LN... (o způsobu, jakým LN připomněly jubilea Bohumila Hrabala a Milana Kundery, in 25. 3. a 1. 4. 2004), s. 125; V: K tomu, aby nám rostlina vykvetla... (o působení Jakuba Patočky v LtN), s. 125; V: Ze špičky ledovce... (o vystoupení režiséra F. A. Brabce v Receptáři prima nápadů v TV Prima 18. 3. 2004), s. 125–126; R: Knihu Dietricha Bonhoeffera... (o publikacích nabízených v knižních výprodejích), s. 126; M: Recenze na české vydání... (o recenzi Vladimíra Justa na knihu Marcela Reicha-Ranického, in DN č. 5/2004), s. 126–127 (ohlas v č. 30/2004, V. Just).]

Vytrženo
30, 2004, listopad, s. 110–115. [Glosy k textům v českých novinách a časopisech. M (=Michael Špirit): A. J. Liehm... (o článku A. J. Liehma v příloze Hospodářských novin 12. 3. 2004), s. 110–111; M: Redakce nové sobotní přílohy... (o příloze MfD), s. 111; R (=Robert Krumphanzl): Jan Tesař je autorem... (o polistopadových publikacích J. T.), s. 111–114; M: Kritiky beletristických... (o ohlasu kritiky Martina Pokorného na překlad Poundových Cantos v Souvislostech č. 2/2004), s. 114; M: Je poněkud nespravedlivé... (o proměnách revue Souvislosti), s. 114–115; M: Jsou i dobré zprávy... (o rubrice týdeníku Nedělní svět), s. 115; V (=Viktor Karlík): Martin Zvěřina, Petr Šrámek a Vladimír Just... (o společném rysu ohlasů na KP RR), s. 115).]

WIENDL Jan
Umřít musí každej (Poznámky na okraj poezie a prózy Miloše Doležala)
18, 2000, listopad, s. 70–75. [Článek s kapitolami Básník smrti, Obec mrtvých, „S kým neumíráme, toho živého nepotkáme“ a Štuchálci, Vondrové a jiní.]

Z recenzních výtisků
19, 2001, březen, s. 106–110; podepsáno (trn) [=Terezie Pokorná, Michael Špirit]. [Anotace knih Česká divadla: encyklopedie divadelních souborů (Divadelní ústav 2000), Ludvík Kundera: František Halas (Atlantis 1999), Oskar Kokoschka: Můj život (Atlantis 2000), Sváťa Karásek: Boží trouba (Kalich a Torst 2000), James Joyce: Komorní hudba (Dauphin 2000), Eugenio Barba, Nicola Savarese: Slovník divadelní antropologie (Divadelní ústav a NLN 2000), František Langer: Hry I (Divadelní ústav 2000), Giacomo Leopardi: Zpěvy/Canti (Tichá Byzanc 2000), Přemysl Rut, Ivan Vyskočil: Vždyť přece létat je o hubu (Portál 2000), Naděžda Plíšková: Plíšková sobě (Torst 2000), Wolfram von Eschenbach: Parsival (Aula 2000) a Skupina 42 (Atlantis 2000).]

Z recenzních výtisků
20, 2001, srpen, s. 112–116; podepsáno TMR [=Terezie Pokorná, Michael Špirit, Robert Krumphanzl]. [Anotace knih Miloslav Čapek: O mužích, na které se zapomnělo (Pragma 2000), Dramatika viedenskej (vídeňské) moderny (Divadelní ústav 2000), Drak má dvojí jazyk (Periplum 2000), Jaroslav Durych: Život, ohlasy, soupis díla a literatury o něm (Atlantis 2000), Josef Čapek: Méně výstav a více umění (VŠUP 1999), Johannes Bobrowski: Obětní kámen (Opus 1998), Gustav René Hocke: Svět jako labyrint – Manýrismus v literatuře (Triáda 2001), Miloslav Chlupáč (Arbor vitae a Státní galerie výtvarného umění v Náchodě 2000), Karel Křepelka: Básnické dílo (Host 2000), Noidova smrt (Triáda 2000), Jaromír Zemina: Jiné texty (Torst 2000), Jiří Opelík: Milované řemeslo (Torst 2000) a Angelo Maria Ripellino: Tři studie z české literatury (Společnost FXŠ 2001).]

Z recenzních výtisků
23, 2002, červen, s. 103–105. [Referáty o knihách Jiřiny Haukové Básně (Praha, Torst 2000), Jana Zahradníčka Knihy básní (Praha, NLN 2001), Artuše Černíka Severní záře (Praha, Protis 2001), Josefa Škvoreckého Příběh inženýra lidských duší (4. vyd. Praha, Ivo Železný 2000), Liu Xie Duch básnictví řezaný do draků (Praha, Brody 2001), Luciana Canfory Dějiny řecké literatury (Praha, Koniasch Latin Press 2001) a Iana Hancocka Země utrpení (Praha, Signeta 2001). Autoři redakce a Daniel Samek (Liu Xie a L. Canfora).]

ZAHAJSKÁ Blanka
Božanův Slavíček zazpíval
18, 2000, listopad, s. 84–85. [Recenze knihy Jana Josefa Božana Slavíček rajský (Host 1999), kterou editovali Jan Malura a Pavel Kosek.]

ZÁHOROVÁ Kateřina
Nové operní umění jako poezie
28, 2004, březen, s. 49–53. [Recenze knihy Petra Kofroně V budoucnosti spadne nové operní umění s nebe z čista jasna (Brno, Host 2002).]

ZÁHOROVÁ Kateřina
„Slovo a hudba zde patří k sobě“ (Brechtův a Dessauův Dobrý člověk ze Sečuanu v pražském Národním divadle)
29, 2004, červen, s. 44–50. [Recenze inscenace Martina Čičváka. Foto Hana Smejkalová a P. Nesvadba.]

Zapnuli jsme si televizi...
11, 1998, červen, s. 179. [Úryvek z rozhovoru Jana Valy s Jiřím Menzelem v televizním vysílání 3. a 5. 4. 1998.]

ZEMINA Jaromír
Úvaha nejen uměleckohistorická
1, 1995, leden, s. 28–30. [Esej o znalectví výtvarného umění.]

ZEMINA Jaromír
Hrst vzpomínek na Stanislava Podhrázského (Místo nekrologu)
15, 1999, listopad, s. 13–24. [Článek o životě a díle výtvarníka Stanislava Podhrázského; datováno srpen 1999.]

ZEMINA Jaromír
Léta s Boštíkem (k umělcově nedávné výstavě v Galerii výtvarného umění v Litoměřicích)
16, 2000, březen, s. 6–11. [Článek o životě a díle výtvarníka Václava Boštíka.]

ZEMINA Jaromír
Slavíček a Reynek v Kameničkách
18, 2000, listopad, s. 33–36. [Článek o krajinářské tvorbě Antonína Slavíčka a Bohuslava Reynka.]

ZEMINA Jaromír
Rozloučení s Vladimírem Nárožníkem
24, 2002, listopad, s. 126–128. [Proneseno na pohřbu typografa V. N. († 23. 7. 2002) v Praze dne 1. 8. 2002. Foto autor.]

ZIZLER Jiří
Cesty Tvaru
14, 1999, červen, s. 78–83. [Článek o historii časopisu Tvar po roce 1990; původní verze přednesena 23. 2. 1999 v cyklu Podoby a problémy literárních časopisů, který pořádala Společnosti F. X. Šaldy na FF UK.]

ZIZLER Jiří
Marek Vajchr už podruhé v posledních dvou letech...
22, 2002, únor, s. 141–143. [Ohlas na články v č. 13/1999 a 21/2001 o Ivanu Slavíkovi. Komentář M. V. na s. 143–144.]

ZIZLER Jiří
S kým autor prohrává
23, 2002, červen, s. 85–91. [Článek o knihách Jana Jandourka V jámě lvové (Praha, NLN 1997), Škvár (Praha, Hynek 1999), Když do pekla, tak na pořádné kobyle a Mord (obě tamt. 2000).]

ZVĚŘINA Martin
Pohov, odvážný V. K.!
24, 2002, listopad, s. 156–157. [Ohlas na glosu Viktora Karlíka Pozor na Zvěřinu! (č. 23/2002). Komentář V. K. na s. 157.]

ŽÁČEK Ivan
Bloud a zeď
21, 2001, listopad, s. 61–72. [Článek o Radokově inscenaci Bergova Vojcka.]

ŽÁČEK Ivan
Divadlo – slovo – dabing?
22, 2002, únor, s. 57–62. [Článek o herecké hlasové technice. Foto Karel Cudlín.]

ŽILINA Miloslav
Památník s kyticemi a trním
1, 1995, leden, s. 58–62. [Recenze knihy Evy Kantůrkové Památník (ČS 1994).]

ŽILINA Miloslav
Komentář plný závorek (K románům Vladimíra Macury)
2, 1995, červen, s. 59–66. [Článek o knihách Vladimíra Macury Občan Monte Christo (GMA 1991), Informátor (Favia International 1992) a Komandant (MF 1994).]

ŽILINA Miloslav
Svět z Brumova, Brumov ze vzpomínky (K Vaculíkovým deníkům a komentářům)
3, 1995, listopad, s. 44–51. [Esej o knize Ludvíka Vaculíka Milí spolužáci! (MF 1995).]

ŽILINA Miloslav
Kudy ke katarzi
5, 1996, září, s. 59–67. [Esej o knihách Jiřího Kratochvila Orfeus z Kénigu (1994), Příběhy příběhů (1995), Má lásko, Postmoderno (1994), Avion (1995), Medvědí román (1990), Uprostřed nocí zpěv (1992) a Siamský příběh (1996, vše Atlantis).]

ŽILINA Miloslav
In marginem et in memoriam překladu Warrena Millera
8, 1997, červenec, s. 109–110. [Ohlas na článek Patrika Ouředníka Prezydent, nebo Krokadýl? (č. 7/1997).]