Revolver Revue 14, prosinec 1990

PETRÁČEK Zbyněk
Revolver Revue po pěti letech, s. 5–6. [Úvodník o struktuře a budoucím směřování RR.]

PLACÁK Petr
Královský hrad, s. 9–35. [Prózy Královský hrad, Sněžka a Javorina z let 1988–89 (ilustrace Pavel Reisenauer).]

KREMLIČKA Vít
Lodní deník, s. 39–52. [Úryvek z prózy.]

BONDY Egon
Honza Krejcarová..., s. 55. [Medailon o básnířce; datováno 15. 5. 1982.]

KREJCAROVÁ Jana
V zahrádce otce mého, s. 56–58. [Verše; datováno 21. 12 1948; poprvé otištěno v RR č. 9/1987.]

Pět minut před koncem světa (s. 59–96)

KARLÍK Viktor
Poznámka na úvod, s. 60–61. [Text o vzniku bloku o Pavlu Brázdovi.]

BRÁZDA Pavel
Pět minut před koncem světa, s. 62–96. [Výtvarné práce – reprodukce – z let 1945–1960 doprovázené autorovými komentáři: Pět minut před koncem světa (s. 62–75), Vlastní podobizna (obluda čeká, obluda má čas) (s. 76–77), Nezapomněl jste se oholit? (s. 78–79), Anděl strážník (s. 80–81), Kresby (s. 82–83), Chodící krabice (s. 84–85), Závodníci (86–89), Astronauti (s. 90–93), dále autorův výhled do budoucnosti Plány (s. 93) a medailon (s. 95–96), jejž ve spolupráci s autorem připravila Terezie Pokorná, která zaznamenala též Brázdovy komentáře.]

Ota Rambousek: Paměti osvětlovače (s. 97–137)

JEŽEK Vlastimil
Recenzovat literární dílo..., s. 99. [Komentář k výboru.]

RAMBOUSEK Ota
Paměti osvětlovače, s. 101–137. [Úryvky z prózy vybral a komentoval Vlastimil Ježek.]

LAMPER Ivan
Demontáž, s. 138–142. [Fotografie k historii pomníku J. V. Stalina v Praze.]

rr interview
DUDINSKÁ Nataša
Neschopnost žít jen tak, s. 143–157. [Rozhovor Barbary Mazáčové s N. D. o nacionalismu, národnostních menšinách na Slovensku, studentském hnutí a revoluci v Rumunsku.]

WEINER František
Židé, hebrejština, čeština, s. 161–170. [Úryvek z připravované knihy Nástin židovské, česky psané literatury.]

LOVECRAFT Howard Phillips
Skrytý běs – Dagon – Účastník slavnosti, s. 173–203. [Prózy, přeložil Andrej Stankovič.]

Jürgen Fuchs: Fasáda (s. 205–223)

RAUVOLF Josef
Jürgen Fuchs..., s. 207. [Medailon o německém spisovateli.]

FUCHS Jürgen
Fasáda, s. 208–223. [Básně, přeložil Josef Rauvolf.]

Nina Hagen-Tornová: Sedmé nebe (s. 225–235)

KLIMENTOVÁ Eva
Poznámka překladatelky, s. 227. [Medailon o ruské spisovatelce Nině Hagen-Tornové.]

HAGEN-TORNOVÁ Nina
Sedmé nebe, s. 229–235. [Próza, přeložila a podle časopisu Ogoňok č. 49/1989 připravila Eva Klimentová.]

Rafal Wojaczek: Deník (s. 237–266)

PITÍNSKÝ J. A.
Osud podobný osudu Wojaczkovu..., s. 239–240. [Článek o Rafalu Wojaczekovi.]

WOJACZEK Rafal
Deník, s. 241–266. [Deník z r. 1965 a výbor básní ze sbírek Sezóna, Jiná pohádka, Který nebyl a Nekonečná kruciáda, přeložil Josef Anana.]

Jayne Anne Phillipsová: Uspokojení (s. 267–284)

WEISS Martin
Jayne Anne Phillipsová..., s. 269. [Medailon o spisovatelce.]

PHILLIPSOVÁ Jayne Anne
Uspokojení – Smilstvo – Prach andělů a jsem tvá – Rayme, s. 270–284. [Prózy, přeložil Martin Weiss.]

JA-TING
Dlaždice číslo 2765, s. 287–296. [Tři autentické dopisy z Číny roku 1989; s autorovou předmluvou (podle Documents Observateur č. 17 přeložila Hana Janovská).]

rr interview
RUPNIK Jacques
Skutečně jiná Evropa, s. 299–305. [Rozhovor z ledna 1990.]

REICH Jens
Německo – jed o dvou komponentách, s. 307–317. [Esej z r. 1989 (podle Lettre international č. 7 přel. Alena Bláhová). Fotografie Tomki Němec.]

GENINOVÁ Salomea
Návrat ke kořenům, s. 321–336. [Autobiografická próza, přeložila Alena Bláhová.]

Revolver Revue Bibliografie 1–13, s. 338–345; nepodepsáno. [Soupis vybraných článků.]

Revolver Revue 15, březen 1991

Jan Novák: Komisař Šidlo (s. 7–33)

NOVÁK Jan
Komisař Šidlo, s. 8–28. [„Báseň–detektivka“; ilustrace Pavel Reisenauer.]

ŘEZNÍČEK Pavel
Demiurg Jan Novák aneb zaklínání samoty, s. 29–33. [Článek o spisovateli (1925–1980).]

Rudolf Němec: Malířská cesta (s. 35–64)

NĚMEC Rudolf
Malířská cesta, s. 37–48. [Autobiografická próza.]

STANKOVIČ Nikolaj
S Rudolfem Němcem o Malířské cestě, s. 49–56. [Rozhovor.]

NĚMEC Rudolf
Obrazy, s. 57–64. [Reprodukce 8 děl.]

Marie Benetková: Zlatý kopec (s. 65–105)

BENETKOVÁ Marie
Zlatý kopec (dějiny české undergroundové komuny), s. 67–93. [Vzpomínková próza.]

STANKOVIČOVÁ Olga
Melting-pot, s. 94–105. [Rozhovor s Jiřím Němcem, Danou Němcovou a J. Bobešem Rösslerem; datováno leden 1990.]

J. H. Krchovský: Poezie (s. 107–117)

KRCHOVSKÝ J. H.
Poezie, s. 109–115. [16 básní z let 1981–1990.]

HEJDA Zbyněk
Poznámka k polemice..., s. 116–117. [Článek o J. H. Krchovském.]

Edice Půlnoc (s. 119–143)

MACHOVEC Martin
Bondy, Vodseďálek a edice Půlnoc, s. 121–124. [Článek o edici Půlnoc; datováno duben 1990.]

BONDY Egon
Totální realismus, s. 125–136. [Sbírka z roku 1950; publikováno v rámci bloku Edice Půlnoc.]

VODSEĎÁLEK Ivo
Kvetoucí krajina, s. 137–143. [Text Manifest a 3 básně, obojí z r. 1950.]

Lubor Hájek: Šun-ga, japonské erotické obrazy (s. 147–176)

HÁJEK Lubor
Šun-ga, japonské erotické obrazy, s. 147–160. [Studie doplněná 6 černobílými reprodukcemi obrazů a dřevořezů z 18. století a začátku 19. století.]

Japonské erotické obrazy, s. 161–168. [11 barevných reprodukcí obrazů a dřevořezů z 18. století a začátku 19. století.]

HONCOOPOVÁ Helena
Monolit, s. 169–176. [Článek o Luboru Hájkovi.]

SAVICKIJ Dimitrij
Laura, s. 177–221. [Prózy Laura (s. 179–191), Petr Hrozný (s. 191–202), Západní břeh Styxu (s. 202–214) a Ludwig van v pilulkách (s. 215–221) přeložila Alena Bláhová.]

Raymond Carver: Blesková rychlost minulosti (s. 223–250)

CARVER Raymond
Blesková rychlost minulosti, s. 223–244. [Básně ze sbírek New Path to the Waterfall, Fires a Ultramarine, přeložila Eva Klimentová.]

McINERNEY Jay
Tichý a nenápadný hlas Raymonda Carvera, s. 245–250. [Článek o básníkovi; přeložil Jiří Hrubý.]

Hanna Krall: Stihnout to před Pánem Bohem, I. část (s. 251–298)

LAMPER Ivan
Umřít jako člověk, s. 253–260. [Článek o próze Hanny Krallové.]

KRALL Hanna
Stihnout to před Pánem Bohem, I. část, s. 261–298. [Próza; doplněno dokumentárními fotografiemi; přeložil Ivan Lamper.]

Revolver Revue 16, červen 1991

DANÍČEK Jiří
O čínském zelí, s. 7–21. [Povídka.]

Zbyněk Hejda: Pobyt v sanatoriu (s. 25–46)

HEJDA Zbyněk
Pobyt v sanatoriu, s. 23–43. [Sbírka z let 1974–1987; kresbami doprovodil Michal Singer.]

FÄRBER Vratislav
Básník blízkostí smrti, s. 44–46. [Článek o Zbyňku Hejdovi.]

BAUMAN Václav
Pazoury (úryvek), s. 49–60. [Úryvek z románu; kolážemi doprovodil Ivan Lamper.]

Pavel Nádvorník: Podzemní krajiny (s. 61–76)

SINGER Michal
O podzemních krajinách Pavla Nádvorníka, s. 63–64. [Článek o fotografu Pavlu Nádvorníkovi.]

NÁDVORNÍK Pavel
Podzemní krajiny, s. 65–76. [Koláž z r. 1985; s redakční poznámkou „celý cyklus vznikl v kotelně min. kultury ve Valdštejnské ulici v Praze“ (s. 76).]

Josef Topol (s. 77–142)

TOPOL Josef
Stěhování duší (meditace pro jednu herečku), s. 79–101. [Divadelní text; datováno 17. 11. 1986; fotografie z 1. inscenace hry r. 1990 Martin Poš.]

rr interview
TOPOL Josef
Zbyla na mne slova, s. 105–142. [Rozhovor; připravily Barbara Mazáčová a Terezie Pokorná; doplněno fotografiemi z inscenací autorových her; datováno podzim 1990.]

Jan Šafránek, malíř podle skutečnosti (s. 145–162)

KROUTVOR Josef
Jan Šafránek, malíř podle skutečnosti, s. 147–152. [Esej o J. Š.; datováno leden 1991.]

ŠAFRÁNEK Jan
Obrazy, s. 153–160. [Reprodukce 13 obrazů ze 70. let.]

FÁROVÁ Anna – HOLUB Karel
Jan John Šafránek, s. 161–162. [Medailon a soupis výstav výtvarníka.]

Viktor Jerofejev: Život s idiotem (s. 163–181)

JEROFEJEV Viktor
Život s idiotem, s. 163–181. [Próza; datováno březen 1980; kresbami doprovodil Viktor Karlík; přeložil František Kautman.]

KAUTMAN František
Autor, který do literatury nepatří, s. 182–184. [Článek o Viktoru Jerofejevovi; datováno leden 1991.]

Richard Wagner: Žádost o výjezd (s. 185–203), s. 185–201. [Próza; přeložila Alena Bláhová.]

PETRÁČEK Zbyněk
Konec jedné kultury, s. 201–203. [Článek o rumunsko-německém spisovateli Richardu Wagnerovi.]

SORESCU Martin
Chlap s klackem, s. 205–209. [Próza, přeložil Petr Turek.]

TU Tran Da
Tažení VSR proti spisovatelům a umělcům, s. 211–221. [Článek o situaci ve Vietnamu po pádu Saigonu; přeložila Alena Smutná.]

Doan Van Toai: Vietnamský gulag (s. 223–264)

HUSÁKOVÁ Ivana
Kniha svědectví, s. 225. [Medailon o Doan Van Toaiovi a o jeho autobiografii Vietnamský gulag.]

TOAI Doan Van
Vietnamský gulag, s. 227–264. [Autobiografická próza; přeložila Ivana Husáková.]

Nguyen Chi Thien: Noc v džungli (s. 265–274)

TOPOL Jáchym
Básně z pekla, s. 267–268. [Článek o Nguyen Chi Thienovi.]

THIEN Nguyen Chi
Noc v džungli, s. 269–274. [Básně, přeložili Jáchym Topol a Vanh Sinh.]

PHIEN Vo
Sen o Marsu, s. 275–286. [Povídky Sen o Marsu a Zeď svobody, přeložila Alena Smutná.]

KRALL Hanna
Stihnout to před Pánem Bohem, II. část, s. 287–314. [Próza; doplněno dokumentárními fotografiemi; přeložil Ivan Lamper.]

Revolver Revue 17, prosinec 1991

Ivan Wernisch: Protože ve snu cestuji (s. 7–40)

WERNISCH Ivan
Protože ve snu cestuji, s. 9–35. [22 básní; ilustroval František Skála.]

NOVOTNÝ Vladimír
Loretánská poezie Ivana Wernische, s. 36–40. [Článek o básníkovi; datováno duben 1991.]

Alén Diviš (s. 41–102)

ZEMINA Jaromír
Na podzim roku..., s. 43; podepsáno J. Z. [Úvodní poznámka; datováno duben 1991.]

ZEMINA Jaromír
Alén Diviš znovuobjevený, s. 44–56. [Studie o A. D.; datováno srpen–září 1974.]

DIVIŠ Alén
Obrazy, s. 57–72. [Reprodukce sedmnácti obrazů z let 1941–1951.]

ZEMINA Jaromír
Alén Diviš a české umění, s. 73–80. [Přednáška o A. D. s reprodukcí Divišova obrazu Svatební košile z r. 1949 (s. 74); datováno březen 1988. Doplněno nepodepsaným medailonem o J. Z. (s. 80).]

DIVIŠ Alén
Vzpomínky na pařížské vězení Santé, s. 81–100. [Autobiografická próza; doplněno autorovými kresbami z r. 1941.]

ZEMINA Jaromír
Alén Karel Diviš, s. 101–102; podepsáno J. Z. [Slovníkové heslo.]

FORMÁNEK Jaroslav
Beze stop, s. 105–108. [Próza; datováno 21. 7. 1989, Paříž.]

KREMLIČKA Vít
Ona řekla jméno, s. 109–113. [Prózy Předmluva, Dlouhý léto, Ona řekla mé jméno a báseň Jeden horoskop.]

DRÁSKÝ Ivan
Varšavo!, s. 114–123. [Próza.]

Mimoza, Sklep, Vpřed (s. 125–166)

MAZÁČOVÁ Barbara
Pražská pětka..., s. 127–128; nepodepsáno. [Úvodní poznámka.]

rr interview
TUČEK Lumír – VÁVRA David – VOREL Tomáš
Rozhovor s inženýry, s. 125–146. [Rozhovor o divadelních souborech Pražské pětky; připravila Barbara Mazáčová; doplněno fotografiemi z představení; datováno březen 1991.]

Mimoza, Sklep, Vpřed (ukázky z textů), s. 147–166. [Jaroslav Róna – Tomáš Vorel (Malý nezbeda, s. 147–148; ukázka divadelního textu pantomimické skupiny Mimoza), Lumír Tuček – David Vávra (Dospívání, s. 149, úryvek divadelního textu; hrála RS Vpřed a divadlo Sklep v pořadu A budeš hodný), Tomáš Hanák (Výlet lodního modeláře, s. 150–151, divadelní text; hrálo divadlo Sklep na Besídce 1987), Tomáš Hanák – Jan Slovák (Vrahem čas – časem vrah, s. 152–155, divadelní text; hrálo divadlo Sklep na Besídce 1987), David Vávra – Tomáš Vorel (Výstup neřestí, s. 155–157, úryvek z divadelní hry Muzikál; hrálo divadlo Sklep), Tomáš Vorel (Hospodská balada, s. 158–159, úryvek z divadelní hry Muzikál; hrálo divadlo Sklep), Lumír Tuček (Inža kouří CLEAky, s. 159–160, úryvek z představení Hledačova dobrodružství; hrála RS Vpřed), Lumír Tuček (Úředníci, s. 160, ukázka divadelního textu; hrála RS Vpřed v pořadu A budeš hodný), Lumír Tuček (Výstup hospodářky, s. 161, ukázka z divadelního textu Milovník příběhů; hrála RS Vpřed), Lumír Tuček (Výstup poustevníka, s. 161–163, ukázka z divadelního textu Den s Tomášem Mácou; hrála RS Vpřed), Lumír Tuček (Soud, s. 163–164, ukázka z divadelního textu Milovník příběhů; hrála RS Vpřed), Lumír Tuček (Dama doba, s. 165–166, úryvek divadelního textu z pořadu A budeš hodný; hrála RS Vpřed).]

KAUTMAN František
Leonid Nikolajevič Andrejev..., s. 169. [Medailon o spisovateli.]

ANDREJEV Leonid Nikolajevič
Zachraňte!, s. 170–178. [Text–výzva k pomoci proti bolševismu v Rusku; datováno 1919; přeložil Vincenc Červinka (Spisy L. N. Andrejeva, sv II., Praha 1925).]

ROZANOV Vasilij Vasilijevič
Osamocení (výbor), s. 179–200. [Próza, přeložil Karel Štindl.]

KAUTMAN František
Vasilij Vasilijevič Rozanov, s. 201–204. [Článek o spisovateli.]

Okupanti v 11 obrazech, s. 205–216. [Malby z objektů okupovaných sovětskou armádou v letech 1968–91 fotografovali Karel Cudlín, Jan Jindra a Dana Kyndrová.]

JINDRA Jan
Okupanti v 11 obrazech, s. 205–216. [4 fotografie maleb z objektů okupovaných sovětskou armádou v letech 1968–91; otištěno spolu s fotografiemi Karla Cudlína a Dany Kyndrové.]

KYNDROVÁ Dana
Okupanti v 11 obrazech, s. 205–216. [2 fotografie maleb z objektů okupovaných sovětskou armádou v letech 1968–91; otištěno spolu s fotografiemi Karla Cudlína a Jana Jindry.]

ALEXIJEVIČOVÁ Světlana
Rakve ze zinku, s. 217–238. [3 kapitoly ze stejnojmenné dokumentární knihy o afghánské válce; přeložila Jana Váchová.]

PETRÁČEK Zbyněk
Syrová skutečnost afghánské války, s. 239–243. [Článek o historii, průběhu a následcích války v Afghánistánu.]

KESNER Ladislav
Tisíce vrcholků a desetitisíce srázů (Politická symbolika a protest v čínském umění), s. 245–266. [Studie doprovázená reprodukcemi čínských kreseb.]

LORDOVÁ Bette Bao
Učenec, s. 267–280. [Próza z povídkové sbírky Dědictví čínské mozaiky; přeložila Ivana Husáková.]

Jezerní básníci (O čínském samizdatu) (s. 281–302)

KRÁL Oldřich
Básník čínské diaspory: Jang Lien, s. 283–284. [Článek o Jangu Lienovi; s faksimile podpisu J. Liena; datováno duben 1991.]

LIEN Jang
Kniha pláče a zapomnění (s Milanem Kunderou), s. 285–287. [Próza, přeložil Oldřich Král.]

LIEN Jang
Básně, s. 288–290. [Básně Rok 1989, Knihy exilu a Zakázané básně, přeložila Olga Lomová.]

LOMOVÁ Olga
Tajemství srdce, s. 291 [Článek o Mangu Kcheovi.]

KCHE Mang
Básně, s. 292–295. [17 krátkých básní; přeložila Stanislava Vomáčková.]

rr interwiev
LOMOVÁ Olga
Velký podvod, s. 297–302. [Rozhovor Jáchyma Topola s O. L. o čínském samizdatu.]

Tibet – zprávy ze střechy světa (s. 303–363)

GJAMCCHO Tändzin, Jeho Svatost, 14. dalajláma
Tibet – znásilněná země, s. 305–307. [Přednáška; přeložila Alena Bláhová.]

GJAMCCHO Tändzin, Jeho Svatost, 14. dalajláma
Cesta Bódhisattvy (Úryvek z dalajlámovy přednášky v Bodh–Gaya roku 1974), s. 309–310. [Přednáška; z knihy L’Enseignement du Dalai-Lama (Paris, Albin Michel 1976) přeložila Alena Bláhová.]

AVEDON John F.
Vyhnanec ze země sněhů, s. 311–325. [Esej o dalajlámovi a Tibetu; s dokumentárními fotografiemi; z knihy Tibet – Traum oder Trauma (Göttingen, Gesellschaft für Bedrohte Völker 1987) přeložila Alena Bláhová.]

PONCAR Jaroslav
Dobrodružné cesty fotografa, s. 326–340. [Vyprávění o cestě do Tibetu; doprovázeno autorovými fotografiemi.]

KREMBS Jürgen
Zprávy ze střechy světa, s. 341–347. [Článek o Tibetu; s dokumentárními fotografiemi; z knihy Tibet – ein vergewaltigtes Land (Reinbek bei Hamburg, Rowohlt 1988) přeložila Alena Bláhová.]

Tibet patří Tibeťanům (leták z podzemí], s. 349–351. [Přeložila Alena Bláhová.]

Političtí vězni v Tibetu, s. 352–353. [Podle materiálů Amnesty International zpracovala Alena Bláhová.]

JELÍNKOVÁ Nora
Tibetské umění a čeští sběratelé, s. 355–362. [Článek doprovázený reprodukcemi výtvarných prací.]

Revolver Revue 18, březen 1992

PINKAVA Ivan – MARC Jindřich
Fotografie, s. 7, 23, 33, 49, 57, 67, 83, 125, 155, 209, 223, 239, 61, 291. [Detaily očí a předmětů jako úvodníky.]

HALMAY Petr
Bytost, s. 7–22. [Básně Veselé vánoce, Ráj, ZDŠ Umělecká, Věčnost II, Zjevení, Věčnost I, Věčnost; fotografiemi doprovodil Ondřej Němec.]

BALABÁN Jan
Po houbách, s. 23–32. [Povídky Podrážka, Po houbách a Úkryt.]

SOCHA Martin
Telegrafují vlci, s. 31–48. [Básně; volně ilustrováno autorovými linoryty.]

PILUCHA Jiří
Whodunit, s. 49–55. [Próza.]

AJVAZ Michal
Druhé město, s. 57–66. [Kapitoly Prostěradla a Rejnok z připravované knihy; iniciálky Pavel Reisenauer.]

Ivan Sobotka: Obrazy (s. 67–81)

SOBOTKA Ivan
K reprodukcím mých obrazů, s. 69. [Úvodní poznámka k reprodukci jedenácti obrazů; faksimile podpisu; datováno podzim 1991.]

SOBOTKA Ivan
Obrazy, s. 70–81. [Reprodukce 11 obrazů; repro Ivan Pinkava.]

rr interview
ZEMINA Jaromír
Mezi uměním a tvorbou, s. 83–124. [Rozhovor s J. Z. vedla Terezie Pokorná; doprovozeno reprodukcemi obrazů Jiřího Koláře, Jana Svobody, Albrechta Dürera, Jiřího Johna, Mistra Theodorika, Pabla Picassa, Jana Zrzavého, Karla Malicha, Aléna Diviše, Adrieny Šimotové, Zbyňka Sekala, Stanislava Podhrázského, Jiřího Tomana, Josefa Šímy, Václava Boštíka a komentáři J. Zeminy k nim; datováno podzim 1991.]

Ze vzpomínek Hedviky Zaorálkové (s. 125–155)

ZEMINA Jaromír
Ke vzpomínkám Hedviky Zaorálkové, s. 127. [Úvodní poznámka k otištění textu H. Zaorálkové.]

ZAORÁLKOVÁ Hedvika
Ze vzpomínek, s. 127–155. [Autobiografický text o letech 1926–1947; s dokumentárními fotografiemi a úvodní poznámkou autorky; faksimile podpisu; datováno 19. října 1957.]

CÉLINE Louis Ferdinand
Rigodon, s. 155–182. [Próza, přeložila Jovanka Podpěrová; kolážemi doprovodil Ivan Lamper.]

Louis Ferdinand Céline – bagately k portrétu (s. 183–207)

KARENINOVÁ-FUREKOVÁ Anna
Skandální dílo, s. 184–185. [Článek o Louisi Ferdinandu Célinovi; publikováno v rámci bloku L. F. Céline – Bagately k portrétu.]

MORGAN Ted
Literární psanec, s. 185–186. [Úryvek z knihy Literární psanec. Život Williama S. Burroughse; přeložil Josef Rauvolf.]

CÉLINE Louis Ferdinand
Končiny, kam nikdo nechodí, s. 186–194. [S L. F. Célinem v posledním roce jeho života rozmlouval Jacques Darribehaude, na magnetofon zaznamenal Jean Guenot; převzato z célinovských sborníků Cahiers de l’Herne (Paris 1963, 1965, 1972); přeložila Anna Kareninová-Fureková.]

VINDING Ole
Céline zůstává v mých vzpomínkách..., s. 194–195. [Vzpomínka na L. F. Célina; převzato z célinovských sborníků Cahiers de l’Herne (Paris 1963, 1965, 1972); přeložila Anna Kareninová-Fureková.]

CAMUS, plukovník
Vojenský lékař, s. 196–197. [Vzpomínka na L. F. Célina; publikováno v rámci bloku L. F. Céline – Bagately k portrétu; převzato z célinovského sborníku l'Herne, 1963, 1965, 1972; přeložila Anna Kareninová-Fureková.]

BONNARD Abel
V Sigmaringenu, s. 198–199. [Vzpomínka na L. F. Célina; převzato z célinovských sborníků Cahiers de l’Herne (Paris 1963, 1965, 1972); přeložila Anna Kareninová-Fureková.]

TROCKIJ Lev
Céline (...a Poincaré), s. 200–201. [Úryvek ze studie zveřejněné krátce po vydání Cesty do hlubin noci, 1931; přeložila Anna Kareninová-Fureková.]

GIDE André
Židé, Céline a Maritain, s. 201–202. [Úryvek z článku o L. F. Célinovi; převzato z Nouvelle Revue francaise, duben 1938; přeložila Anna Kareninová-Fureková.]

AYMÉ Marcel
Nad jednou legendou, s. 203–207. [Úryvky z článku o L. F. Célinovi; převzato z célinovských sborníků Cahiers de l’Herne (Paris 1963, 1965, 1972); přeložila Anna Kareninová-Fureková.]

HÁJEK Lubor
Ecce homo! (s Luborem Hájkem o tajemné sošce), s. 209–221. [S. L. H. rozmlouval o japonské sošce Viktor Karlík; fotografiemi sošky doprovodil Ivana Pinkavy; datováno září 1991.]

PEKIČ Borislav
V temnici neboli páté dimensi, s. 224–237. [Esej z knihy Léta, která sežraly kobylky (Vzpomínky z vězení neboli antropopej 1984–1954, sv. I–III, 1987–1990); přeložila Irena Wenigová.]

P. J. O’Rourke: Filipíny (s. 239–260)

O’ROURKE P. J.
O průšvizích – Filipíny, život na souostroví, s. 241–258. [Úryvky z knihy reportáží Holidays in Hell; přeložil Martin Weiss.]

PETRÁČEK Zbyněk
Obyčejná guerilla, s. 259–260. [Článek o současných Filipínách.]

Jerzy Kosinski: Kroky (s. 261–277)

HÁLA Martin
Ptáci a klece Jerzyho Kosinského, s. 263–277. [Studie o J. Kosinském.]

KOSINSKI Jerzy
Kroky, s. 278–289. [Ukázky z prózy (1968); přeložil Martin Hála.]

KESNER Ladislav
Tváře z hrobů (O tváři a identitě), s. 293–295. [Článek o soškách nalezených v čínských hrobkách; doplněno fotografiemi tváří sošek (s. 296–308).]

Revolver Revue 19, květen 1992

KOLÁŘ Jiří
Košířská Madona, s. 7, 117, 141. [Výtvarné variace na Košířskou Madonu umístěné jako úvodníky.]

PLAČEK Jiří
Velká výprava – Kolem stolu – Kopec – Na lovu vran, s. 7–18. [Povídky z knihy Tajemná procházka (Edice Petlice 1976).]

SEKAL Jan
Košířská Madona, s. 19, 153, 165. [Výtvarné variace na Košířskou Madonu umístěné jako úvodníky.]

Smíchov (s. 19–115)

BLÁHOVÁ Alena
Nedělní dopoledne, s. 23–25. [Básně ze sbírek Kočky v patách a Genial Drombo (z let 1984–1987).]

KROUTVOR Josef
Praha zmizelá, s. 27–32. [Článek o Smíchově; fotografiemi doprovodil Jiří Poláček.]

REISENAUER Pavel
Neštěstí na Klamovce I., s. 33–39. [Comics; nakresleno podle reportáže Egona Erwina Kische.]

POLÁČEK Jiří
Dobejvání Smíchova, s. 41–54. [Vzpomínky fotografa; doplněno třinácti autorovými snímky.]

KARLÍK Viktor
Kanály, s. 55–66. [Výtvarné práce; otisky smíchovských kanálů, z let 1988–89; s autorovou poznámkou (s. 55).]

REISENAUER Pavel
Neštěstí na Klamovce II., s. 67–75. [Comics; nakresleno podle reportáže LN č. 29/1921.]

SINGER Michal
Noční chodec, s. 76–89. [Rozhovor Camille Sweeney s M. S. o jeho obrazech; doplněno jedenácti reprodukcemi Singerových obrazů z let 1983–1991.]

MARKS Luděk
Literární Smíchov v pamětech, s. 90–106. [Článek o literátech žijících a tvořících na Smíchově.]

REISENAUER Pavel
Neštěstí na Klamovce III., s. 107–115. [Comics; nakresleno podle Ireny Hajské.]

Edward Stachura (s. 117–139)

SVOBODA Jaroslav
Básník psaného života, s. 119–122. [Esej o Edwardu Stachurovi.]

STACHURA Edward
Tečka nad ypsilonem, s. 123–139. [Báseň, přeložil Jaroslav Svoboda.]

JEROFEJEV Viktor
Jak jsme podřízli Francouze – Tělo Anny aneb konec ruské avantgardy, s. 142–151. [Prózy (s. 141–147 a 148–151), přeložila Eva Klimentová.]

rr interview
SAVICKIJ Dimitrij
S Dimitrijem Savickým na západním břehu Styxu, s. 153–162. [O literatuře, Rusku, emigraci s D. S. rozmlouvala Alena Bláhová; datováno prosinec 1991, Paříž.]

Kambodža za Rudých Khmerů (s. 165–249)

HÁLA Martin
Život na polích smrti, s. 167–169. [Článek o Kambodži a Haing Ngorovi.]

NGOR Haing
Kambodžská odyssea, s. 171–211. [Próza – ukázky ze stejnojmenné autobiografie, přeložil Martin Hála.]

MAY Someth
Pole za vsí, s. 213–223. [Autobiografická próza, přeložila Ivana Husáková.]

TUAN Tran Ngoc
Ďábelský trojúhelník, s. 225–227. [Próza; datováno 1980.]

KNÍŽKOVÁ Hana
Kamenná architektura staré Kambodže, s. 229–249. [Článek. Fotografie Vlado Kubenka a Ján Cifra.]

Revolver Revue 20, září 1992 

KARLÍK Viktor
Vnitřní hlasy, s. 5, 19, 37, 65, 109, 123, 137, 155, 163, 191, 219, 233, 245. [Fotografie použité jako úvodníky k jednotlivým blokům.]

CIHLÁŘ Michal
Stahování s nebe, s. 7–17. [Reprodukce 10 fotografií s úvodním komentářem autora (s. 7–8).]

JANYŠKOVÁ Anna
Pekelná poezie, s. 21–35. [7 básní.]

Naděžda Plíšková (s. 37–56)

CHALUPECKÝ Jindřich
Tyto listy jsou jistě velice fantastické..., s. 39. [Text o grafických listech Naděždy Plíškové; datováno jaro 1967.]

PLÍŠKOVÁ Naděžda
Milý pane Chalupecký..., s. 39; podepsáno N. P. [Nedatovaný dopis J. Chalupeckému.]

PLÍŠKOVÁ Naděžda
Neunikneš mi to je jasný, s. 40–53. [10 básní doprovozených autorčinými grafickými listy z cyklu Starožitné kresby. Foto Blanka Lamrová a archiv autorky.]

MACHONIN Sergej
Zastýskal ses mi. Seš polovina mojeho života., s. 54–56. [Text o poezii Naděždy Plíškové.]

HÄRINGOVÁ Jarmila
Popěvky tulačky samotářky, s. 59–61. [5 básní.]

LOMOVÁ Olga
Liška, s. 62. [Medailon o Jarmile Häringové.]

Jan Kameník (s. 65–106)

KAMENÍK Jan
Zázrak, s. 67–72; vl. jménem Ludmila Macešková. [6 básní ze sbírky Zápisky z noci (1952–1972).]

FUČÍK Bedřich
Jeden český básnický osud, s. 73–106. [Esej o básnířce Ludmile Maceškové.]

PORTEL Robert
Fotografie, s. 112–121. [10 fotografií. Foto R. P. (s. 110) Radek Chmel.]

PIVOVAROV Viktor
Oživující dotek (nad fotokolážemi Roberta Portela), s. 111. [Text o fotografovi (přel. Eva Klimentová). Foto R. P. s. 112–121.]

Umění a obživa, s. 123–136. [Anketa RR (úvod s. 125). Odpovídají Lumír Tuček (Umění a peníze..., s. 125), J. H. Krchovský (Váš list..., s. 126), Petr Placák (Já, protože umění miluju..., s. 127), Michal Cihlář (Nedělám pro peníze..., s. 127), Pavel Reisenauer (Peníze za umění..., s. 127), Michal Singer (Kdo si uměním vydělává..., s. 129), David Vávra (V prvé řadě..., s. 129–131), Aleš Najbrt (Myslím, že to není..., s. 131), Ivan Pinkava (Musím přiznat..., s. 131–133), Jiří David (Umění + peníze..., s. 133–135), Vít Kremlička (Finanční problém mohou řešit..., s. 135), Zuzana Brabcová (Spisovatelkou jsem se stala..., s. 136) a David Němec (Jak v tomto roce..., s. 136). Výtvarný doprovod Andy Warhol, s. 124, Karl Spitzweg, s. 128, James Ensor, s. 130, Otto Dix, s. 132, a Arnold Böcklin, s. 134).]

BACHMANNOVÁ Ingeborg
Neštěstí a láska boží – cesta Simone Weilové (rozhlasový esej), s. 139–153. [Esej z 50. let, psaná formou rozhovoru (přel. Alena Bláhová).]

NABOKOV Vladimir
Hrůza, s. 157–161. [Próza (přel. Alena Ságlová).]

Raymond Carver (s. 163–189)

Zazvoní telefon a váš život se změní (Raymond Carver ve vzpomínkách svých přátel), s. 165–177. [Koláž vzpomínek Maryann Carverové, Richarda Forda, Jaye McInerneyho, Chucka Kindera, Williama Kittredge, Leonarda Michaelse, Douglase Ungera, Geoffreye Wolffa a Tobiase Wolffa na R. Carvera (přel. Eva Klimentová a Martin Hála).]

CARVER Raymond
Menudo, s. 178–189. [Próza (přel. Jiří Hrubý).]

SONTAGOVÁ Susan
Fascinující fašismus, s. 193–217. [Studie o filmech Leni Riefenstahlové a soudobé propagaci fašismu; doprovázeno dokumentárními fotografiemi (přel. Martin Weiss).]

SKÁLA František
Šark, s. 220–234. [Série fotografií s autorovými komentáři o tom, jak používat „universální obranně-útočnou zbraň Šark“.]

EUE Dieter
Berlín – násilnické město (procházka na hranici), s. 235–243. [Reportáž z r. 1992 (přel. Alena Bláhová). Fotografie Ivan Pinkava.]

BLÁHOVÁ Alena
Cestovní deník Alexandry David-Néelové, s. 245–259. [Článek o francouzské orientalistce a cestovatelce s úryvky z dopisů A. D.-N. (Journal de voyage, Paříž, Plon 1976) a dokumentárními fotografiemi.]

Revolver Revue 21, leden 1993

PEŠÁNEK Zdeněk
Technické výkresy, s. 5, 21, 39, 57, 71, 81, 129, 139, 159, 169, 191, 223, 243, 257, 285. [Detaily z technických výkresů umístěné jako úvodníky.]

Fráňa Kučera: Zrůda (s. 5–19)

KUČERA Fráňa
Msta – Zrůda, s. 7–17. [Povídky.]

MARKS Luděk
Fráňa Kučera, s. 18–19. [Medailon o spisovateli.]

Zbyněk Sekal: Sochy (s. 21–38)

SEKAL Zbyněk
Zlomky rozhovorů, s. 23–27. [O sochách a o českém umění se Z. S. rozmlouval Michal Blažek; datováno 1991–1992, Praha a Sekalův vídeňský byt a ateliér. Na s. 28 úryvek z dopisu Z. Sekala ministru kultury M. Uhdemu; doplněno redakční úvodní poznámkou; datováno 13. 11. 1991, Vídeň.]

SEKAL Zbyněk
Sochy, s. 29–38. [Reprodukce 42 výtvarníkových soch z 50. a 60. let; biografií a soupisem výstav (Magda Juříková).]

UHLÍŘ Martin
Dopis Róze, s. 39–54. [Povídky Dopis Róze, Nádraží „Onen Svět“, Moře a úryvek z anarchistického manifestu Vraťte nám železnou oponu!.]

MARKS Luděk
Stín svícnu, s. 57–69. [12 básní z let 1985–1990.]

MARVAN Lukáš
Mene frego, s. 71–78. [5 básní z let 1986–1991.]

ŠTEFANČÍKOVÁ Alica
Posel světla Zdeněk Pešánek, s. 81–127. [Studie o výtvarníkovi Z. Pešánkovi; doprovázeno 20 barevnými reprodukcemi autorových děl z 20. a 30. let, 16 černobílými reprodukcemi hotových děl a nárysů z 20.–50. let a fotografií autorova ateliéru.]

SCHWARTZ Delmore
Ve snech počíná odpovědnost, leden, s. 129–137. [Povídka, přeložil Martin Weiss.]

Američani v Praze (s. 139–155)

BRÍDL Tomáš
Mít ten vlastní kus sýra (Američani v Praze), s. 141–143. [Rozhovor Martina Hály a Jáchyma Topola s T. B. o amerických literátech Praze.]

BRÍDL Tomáš
Tři Američani v Praze, s. 144–150. [Povídka (přel. Jiří Zbořil).]

MILLER Derek
Chřest, uzená makrela a vopálenej korek, s. 151–155. [Povídka (přel. Jiří Zbořil).]

rr interview
NOVÁK Jan
Co je živý je krásný, s. 157–168. [O emigraci a psaní s J. N. rozmlouval Petr Dudek; datováno srpen 1992.]

KONRÁD György
Zabít znamená vždycky zavraždit, s. 169–189. [134 bodů–myšlenek k tématu zabíjení; doplněno ilustracemi různých způsobů mučení a popravování; přeložil Filip Topol.]

Isaak Babel – Letopis všedních zločinů (s. 191–222)

BABEL Isaak
Deník 1920 – První jízdní, s. 192–210. [Ukázky přeložila Ludmila Dušková, doplněno úryvky z knihy Rudá jízda (Svět Sovětů 1958), přeložil Jan Zábrana.]

DUŠKOVÁ Ludmila
Letopis všedních zločinů (Z Deníku Isaaka Babela), s. 211–222. [Článek o Isaaku Babelovi.]

Nežádoucí markýz de Custine (s. 223–242)

BLÁHOVÁ Alena
Nežádoucí markýz de Custine, s. 225–227. [Článek o autorovi Dopisů z Ruska (1839).]

DE CUSTINE Astolphe Louis Lénor, Markýz
Resumé cesty, s. 229–242. [Závěrečná kapitola z knihy Dopisy z Ruska (1839); přeložila Alena Bláhová; ilustrováno detaily z obrazů Ilji Repina; publikováno v rámci bloku Nežádoucí markýz de Custine (s. 223–242).]

OU-FAN Leo Lee
Konec éry gigantů, s. 243–255. [O české literatuře v Číně a na Tchaj-wanu a o čínsko-tchajwanské politické situaci a umění s L. L. Ou-fanem rozmlouval Martin Hála.]

Oheň pod ledem: Lu Sün živý a mrtvý (s. 257–282)

LOMOVÁ Olga
Volání na poplach v domě bez oken a dveří, s. 259–260. [Článek o čínském spisovateli Lu Sünovi (1881–1936).]

LEYS Simon
Oheň pod ledem, s. 261–267. [Esej o čínském spisovateli Lu Sünovi; přeložil Martin Hála.]

LEYS Simon
Komáří řeč (na pamět stého výročí Lu Sünova narození), s. 269. [Přeložil Martin Hála.]

SÜN Lu
Myšlenky a aforismy, s. 271–276. [S použitím výběru Simona Leyse z knihy The Burning Forest (New York, Holt, Rinehart and Winston 1986); přeložil Martin Hála; doplněno reprodukcí Lu Sünovy osobní pečeti.]

SÜN Lu
Umění a revoluce, s. 277–278. [Text z roku 1927, přeložila Olga Lomová; datováno „minutu po půlnoci, 24. 12. 1927“; doplněno reprodukcí Lu Sünovy osobní pečeti.]

SÜN Lu
Neuspořádané myšlenky, s. 279–281. [Čtyři krátké texty na různá témata; přeložila Olga Lomová; datováno 5. 5. 1925; doplněno reprodukcí Lu Sünovy osobní pečeti.]

SÜN Lu
Dlouhá zeď , s. 282. [Text o Dlouhé zdi jako symbolu uzavření; přeložila Berta Krebsová; datováno 11. 5. 1925; s poznámkou O. L. (= Olga Lomová).]

Los Angeles 1992 (s. 285–308)

RAYNER Richard
Los Angeles, s. 287–305. [Reportáž o násilí v L. A. na jaře 1992; přeložila Lucie Bradáčová; doplněno dokumentárními fotografiemi.]

DUDEK Petr
Rebelie bez příčiny?, s. 306–308. [Úvaha o losangelských nepokojích na jaře 1992.]

Revolver Revue 22, březen 1993

LUSTIG Arnošt
Nekonečnost, s. 5–40. [Povídka; ilustrováno kresbami Jindřicha Fischela.]

KROUTVOR Josef
Mistr dutého zrcadla, s. 41–58. [Esej o výtvarníkovi Richardu Teschnerovi; doprovázeno jedenácti reprodukcemi Teschnerových děl.]

SKREPL Vladimír
Kresby, s. 59–70. [14 kreseb z roku 1992.]

SKREPL Vladimír
„Když to řeknu primitivně...“ – Vladimír Skrepl vrací smeče, s. 71–78. [O kresbách, umění a postmoderně s V. S. rozmlouvali Petr Halmay, Viktor Karlík a Jáchym Topol.]

KRCHOVSKÝ J. H.
Básně, s. 80–85. [11 básní z roku 1992. Foto J. H. K. Ivan Pinkava.]

BRYCZ Pavel
Tancuj na náměstí – Můj skvělý rudý bratr, s. 86–93. [Povídky (s. 87–93 a 93–97). Foto I. B. V. Eliáš.]

JANYŠKOVÁ Anna
Jsme připraveni na občanskou válku, s. 98–106. [Báseň; datováno říjen 1992. Foto A. J. Ludvík Hradilek.]

TOPOL Jáchym
Výlet k nádražní hale, s. 108–121. [Povídka.]

BALABÁN Jan
Denatur, s. 122–126. [Povídka. Foto Ludvik Hradilek.]

KREMLIČKA Vít
To se mi líbí – ale musíš zavřít oči, s. 128–141. [Povídky Vlny a hlubina, Come to marlboro country, Navštívilo je sice veliké soužení..., Sami ve světě – Jan Kabele a básně Stačilo by, kdyby se přikryl, Pokus o portrét a Boj o knížectví; výtvarný doprovod Ivan Wernisch. Foto V. K. Pavel Nádvorník.]

NOVÁK Jan
Americký štěstí, s. 142–155. [Povídka. Foto J. N. Ludvík Hradilek.]

DRAŽANOVÁ Daniela
Eva, s. 156–163. [Povídka; přeložila Ivana Husáková. Foto D. D. Ludvík Hradilek.]

rr interview
PIVOVAROV Viktor
Ničeho jsem se nedotýkal a kompot jsem nepil, s. 165–187. [O životě a ruském i českém umění s V. P. rozmlouvala Ludmila Dušková; doprovázeno čtrnácti reprodukcemi autorových prací z let 1970–1992; datováno listopad 1992.]

RUDNICKI Janusz
Třetí vpravo a druhá vlevo od měsíce, s. 189–209. [Próza – úryvek z povídky z roku 1988; přeložila Elena Podulková.]

Tajšet, irkutská oblast (s. 209–268)

BREZINA Ivan
Tajšet, irkutská oblast, s. 211–247. [Dokumentární reportáž o osudech ukrajinského emigranta Petra Zlenka (výbor z jeho korespondence s rodinou na s. 236–247).]

ZILYNSKYJ Bohdan
Uprchlíci ze „stepní Helady“ v srdci Evropy (Neukončená historie ukrajinské emigrace v Československu), s. 249–259. [Článek; doplněno dokumentárními fotografiemi.]

STARK Rudolf
Devět let, s. 261–268. [S R. S. o ruských pracovních táborech rozmlouval Ivan Brezina; na s. 268 doplněno úryvkem z článku V. Bystrova Žijí tam ještě? (Reflex č. 8/1991).]

Revolver Revue 23, září/říjen 1993

B. K. S., s. 7–17. [Fotografický seriál tajné organizace B. K. S.]

HRUBÝ Josef
Kopírujte někoho jiného než mě, s. 19–30. [Povídky Předpověď počasí, Starý výtah, Kopírujte někoho jiného než mě, Džigit, Tatínek, Není malá ani velká a Kdo chce psa bít; kresbami ilustroval Karel Nepraš.]

Máš-li brzy dobře hrát, uč se správně počítat! (s. 33–72)

REJŽEK Jan
O popáči za totáče aneb ten chléb je tvůj i můj..., s. 35–43. [Stať o české populární hudbě 70. a 80. let.]

ŠTINDL Ondřej
Mám prostě rád písničky o lidech, s. 45–50. [S autorem a moderátorem pořadu Strašidelný zámek, rozmlouvali Terezie Pokorná a Viktor Karlík; datováno březen 1993.]

ŠTINDL Ondřej
Návrat je nejhezčí z chvil, co znám, s. 51–58. [Článek o tématech populárních písní z let 70. a 80., s ukázkami textů písní.]

POKORNÝ Jindřich
Plať pivo Obibor, s. 59–72. [Esej o písničkářích a jejich písních v tomto i v minulých staletích.]

JASANSKÝ Lukáš – POLÁK Martin
Diplomová práce, s. 73–87. [20 fotografií doprovozených rozhovorem „reportéra“ s oběma fotografy (s. 86–87).]

STRATIL Václav
Album, s. 89–103. [24 celků fotografií s autorskou úvodní poznámkou (s. 91).]

My jsme v típí žili (s. 105–126)

DUDEK Petr
My jsme v típí žili, s. 106–107. [Úvodní poznámka k otištění fotografií „českých Indiánů“ z Bílého Wampumu od I. Lutterera, J. Malého a J. Poláčka.]

LUTTERER Ivan – MALÝ Jan – POLÁČEK Jiří
Fotografie z cyklu Indiáni, s. 108–120. [14 fotografií „českých Indiánů“ z Bílého Wampupu v původním oblečení.]

Indiánské legendy, s. 121–126. [Siouxské legendy Tanec bílého koně a Legenda o flétně a alsejská legenda Kojot a dvě žabí ženy; z knihy American Indian Myths and Legend vybral a přeložil Petr Dudek.]

Fotografie je pro mě jako sen, s. 127–142. [14 fotografií focených nevidomými dětmi; úryvky z rozhovorů s nimi a komentářem doprovodila jejich vychovatelka fotografka Daniela Horníčková (s. 143).]

J. A. Trčka – Fotograf se jménem antického boha (s. 146–162)

KROUTVOR Josef
Fotograf se jménem antického boha, s. 147–151. [Článek o fotografovi Josefu Antonu Trčkovi.]

TRČKA Josef Anton
Fotografie, s. 152–162. [10 fotografií z let 1914–1926.]

JIROUS Ivan Martin
Magorův soumrak, s. 163–177. [Básně z let 1985–1993.]

Sedm
MACHONIN Sergej, s. 179–193. [Komentáře k soše Olbrama Zoubka Jidáš, grafice Adrieny Šimotové, kresbě Daisy Mrázkové, Jitky Válové Poslední dotek, kresbě Květy Válové, plastice Evy Kmentové a sousoší Henryho Moora Král a královna.]

JURJEV Oleg
Procházky při duté luně, s. 195–205. [Próza (přel. Eva Klimentová); datováno červenec–září 1992.]

Čína za Kulturní revoluce (s. 207–299)

HÁLA Martin
Veliký vůdce a jeho malí generálové: Kulturní revoluce v Číně, s. 209–235. [Studie o historii a průběhu Kulturní revoluce.]

CHENG Liang – SHAPIRO Judith
Dítě revoluce, s. 237–273. [Autobiografická próza; přeložil Martin Hála.]

JÜAN Kao
Rudý od narození, s. 275–287. [Úryvek z knihy Born red; přeložil Martin Hála.]

LIN–SAN Chua
Potírání čtyř starých, s. 289–293. [Úryvek z knihy Les amnées rouges; přeložila Alena Bláhová.]

KALVODOVÁ Dana
Čou Sin-fang, Cchaj Čchin a Ťiang Čching: Tři herci v historické tragédii, s. 295–299. [Článek o Kulturní revoluci na osudech tří herců.]

Revolver Revue 24, prosinec 1993

HALMAY Petr
Říše, s. 7–14. [Básně a prózy ze stejnojmenného textu.]

Libor Krejcar: Mezi šklebem a pokorou (s. 15–27)

KREJCAR Libor
Sochy, s. 17–24. [Fotografie 8 objektů z let 1986–1990. Foto L. K. (s. 16) Antonín Šimek.]

ŠIMEK Antonín
Mezi šklebem a pokorou, s. 25–27. [Článek o Liboru Krejcarovi; doplněno záznamy z doby pobytu L. K. na psychiatrii; datováno červen 1993.]

Petr Kopta: Levný nájem, řetězy zdarma (s. 29–50)

FÄRBER Vratislav
Petr Kopta se narodil..., s. 30; podepsáno (V. F.). [Medailon o Petru Koptovi.]

KOPTA Petr
Levný nájem, řetězy zdarma, s. 31–42. [Básně a texty z pozůstalosti; vybral Vratislav Färber.]

POKORNÝ Jindřich
Život jedna báseň, s. 43–50. [Esej o životě a tvorbě básníka Petra Kopty.]

rr interview
KOUBOVÁ Vladimíra
Stanislav Podhrázský..., s. 53–54; podepsáno V. K. [Úvodní poznámka k rozhovoru se S. P.]

PODHRÁZSKÝ Stanislav
Toužil jsem hlavně to umět (se Stanislavem Podhrázským hovoří Vladimíra Koubová), s. 54–84. [Rozhovor; datováno květen 1993, Praha, červen 1993, Hutě; doplněno reprodukcemi sedmnácti autorových obrazů z let 1947–1980.]

Ostrava – město budoucnosti (s. 85–137)

BALABÁN Jan
Přelet, s. 87–90. [Próza.]

KOLÁŘ Viktor
Fotografie, s. 91–101. [10 fotografií z let 1979–1993. Uvozeno Kolářovým dopisem redakci RR (s. 91) datovaným v Ostravě 9. 6. 1993.]

ŽILA Jaroslav
Cena zázraků
24, 1992, s. 102–104. [Báseň.]

KRUPA Milan
Rukavice – Zápis, který se táhne... – Halina, s. 105–110. [Prózy.]

HRUŠKA Petr
Chvíle pro rybu, s. 111–112. [5 básní.]

BALABÁN Jan
Město budoucnosti, s. 113–114. [Text o Ostravě.]

BALABÁN Daniel – SURŮVKA Jiří – ŠMÍD Pavel – BENDA
Obrazy, grafiky, s. 115–126. [D. B.: 4 obrazy z let 1983–1991 (s. 116–119), J. S.: 2 obrazy z r. 1992 (s. 120–121), P. Š.: 2 linoryty z let 1988–1989 (s. 122–123), B. (Zdeněk Janošec): 3 obrazy z let 1991–1992 (s. 124–126).]

Spisovatelé Ostravsku
24, 127–137. [Výbor ze stejnojmenné knihy (Čs. spisovatel 1953). Milan Kundera: Slavnost návratu (báseň, s. 127–128), Miloslav Stehlík: Nositelé řádu (úryvek z divadelní hry, s. 129–131), Josef Kainar: Ostravská písnička (báseň, s. 132–133), Jarmila Glazarová: Nový svět (úryvek z reportáže, s. 133–135), Oldřich Mikulášek: Lidé z nové huti (úryvek z reportáže, s. 135–136), Vojtěch Martínek: Jeřábnice (báseň, s. 136–137).]

Kulisáci (s. 139–164)

MAZÁČOVÁ Barbara – POKORNÁ Terezie
Cesta do hlubin kulisákovy duše, s. 141–149. [Esej o povolání kulisáka a jeho historii v Čechách; datováno jaro 1993. Foto Ondřej Němec.]

PECKA Karel
Nebylo to nejhorší období v mém životě, s. 150–152. [Vzpomínka na práci kulisáka.]

HLAVSA Mejla – POSPÍŠIL Ivo
Divadla nebo hřbitovy, s. 152–154. [Rozhovor připravily Barbara Mazáčová a Terezie Pokorná.]

ALBERTOVÁ Helena
Dostat se k divadlu a vyrovnat se mužům, s. 154–156. [Vzpomínka na kulisáckou práci.]

RAJMONT Ivan
Tenkrát jsem houby věděl, co je divadlo, s. 157. [Vzpomínka na práci kulisáka.]

DUCHÁČEK Tony
Není každej drát stejně dlouhej, s. 158–160. [Rozhovor o práci kulisáka; připravily Barbara Mazáčová a Terezie Pokorná.]

KROB Andrej
Vyhlášený fanatik kulisáckého povolání, s. 161–164. [Vzpomínka na kariéru kulisáka; datováno jaro 1993.]

Pro RR
BRÁZDA Pavel, s. 165–177. [14 kreseb z různých období a let.]

ČERNÁ Kateřina
Krvavé MDŽ, s. 179–187. [Comics.]

KROUTVOR Josef
Dívčí deník, s. 188. [Poznámka k otištění comicsu Kateřiny Černé.]

Sedm
HEJDA Zbyněk, s. 189–205. [Výběr z cyklu kreseb Alfreda Kubina Rauhnacht a z jeho autobiografie, přeložil F. Holešovský, s úvodní poznámkou Z. H. (s. 191).]

PHILLIPSOVÁ Jayne Anne
Jízda v levém pruhu, s. 207–224. [Povídka, přeložila Ivana Husáková.]

Noční směna (s. 225–257, přel. a komentovala Eva Klimentová)

TRINIDAD David
Živoucí Barbína – Představujeme vám The Supremes – Odrůstání s Nancy, s. 227–234. [Povídka a básně.]

WINCH Terence
Kouř – Sen o jízdách taxíkem – Život prostého člověka – Noční směna, s. 235–239. [Prózy.]

POLITE Frank
Nalezená báseň. Jak jíst langustu – První zpověď – Rozhovor dvou šestiletých před spaním – Taška, s. 240. [Básně a próza.]

NOLAN Pat
Život na vlásku – Basketbal – Strach – Astry u Abbotů – Zpátky na začátek – Velký ubrus – 3 čínské básně v próze , s. 244. [Prózy a básně.]

ABBOT Keith
Ježíš Kristus a sádrové veverky – Žlutá skála, s. 249–257. [Prózy.]

GINSBERG Allen
Je to jako exploze (s Allenem Ginsbergem hovoří Josef Jařab), s. 259–272. [Rozhovor o beatnicích, básnících, politice a dalších věcech; datováno 17. května 1989, East Village, New York; redakčně kráceno.]

MIŁOSZ Czesław
Allenu Ginsbergovi, s. 273–275. [Báseň, přeložil Václav Burian; převzato z časopisu NaGlos č. 9–10/1993.]

Art Spiegelman: Maus (s. 277–291)

SPIEGELMAN Art
Maus, s. 278–289. [Comics, ukázka z prvního dílu.]

PETRÁČEK Zbyněk
Kočky, myši a vepři, s. 290–291. [Článek o comicsu Arta Spiegelmana Maus.]

LÉKÓ István
Růžový trojúhelník (Deportace homosexuálů v letech 1933–1945), s. 293–300. [Článek o osudech homosexuálů za Třetí říše (podle knihy Jeana Boissona Le triangle rose, Paříž 1988).]

Revolver Revue 25, duben 1994

Hry a přání Jiřího Tomana (s. 7–45)

ZEMINA Jaromír
Vždycky mě přitahovali outsideři..., s. 8–9. [Úvodní poznámka k otištění fotografií Jiřího Tomana; datováno Praha, listopad 1993.]

TOMAN Jiří
Fotografie, s. 10–22. [23 fotografií.]

ZEMINA Jaromír
O Jiřím Tomanovi, s. 23–28. [Úvaha nad dílem J. Tomana a vzpomínka na něj. Původně úvod ke katalogu výstavy v brněnském Domě pánů z Kunštátu 1973.]

ZEMINA Jaromír
Hry a přání Jiřího Tomana
25, 1993, s. 28–30. [Esej o J. Tomanovi; datováno září 1984. Původně úvod ke stejnojmenné publikaci vydané k výstavě na chodbě Ústavu makromolekulární chemie ČSAV v Praze 1984.]

ZEMINA Jaromír
Nehrdinský hrdina, s. 30–32. [Esej o životě a díle Jiřího Tomana; datováno listopad 1984. Původně proslov k výstavě na chodbě Ústavu makromolekulární chemie ČSAV v Praze 1984.]

TOMAN Jiří
Koláže, akce a objekty, s. 33–41. [5 fotografií koláží z 60. let, 2 fotografie akcí a 2 fotografie objektů.]

TOMAN Jiří
Poznámky k vlastnímu životopisu, s. 42–43. [Text.]

TOMAN Jiří
Z dopisů, s. 44–45. [Úryvky z dopisů J. Tomana.]

ČERNÁ Olga
Děti a já, s. 48–51. [Prózy Bílá pláň, O dřevěném palci, Noc v lese, O perníkové chaloupce, Bezkonečná noc a Dům panenek.]

UHLÍŘ Martin
V muzeu, s. 52–56. [Povídka.]

KIBBLER Richard
Žervas – Motolský Pododolsk aneb Dívku jsem neviděl, ale tuleňů bylo dost, s. 57–73. [Dvě prózy (s. 57–62 a 63–73).]

KAFKA Tomáš
Na konci století, s. 74–80. [Básně z let 1992–1993.]

CHVOJKOVÁ Barbara
Příběh začal... – Narozeninová party pro mou babičku, s. 81–91. [Dvě prózy (s. 81–88 a 88–91).]

JUST Vladimír
Praha zmizelá – asanace paměti?, s. 93–104. [Článek o asanovaných částech a současné tváři Prahy.]

Žižkov (s. 105–147)

KROUTVOR Josef
Čínská čtvrť Žižkov, s. 108–121. [Článek o pražské čtvrti Žižkov; doplněno dokumentárními fotografiemi.]

LUKEŠ Zdeněk
Žižkov: precedens a memento, s. 124–130. [Článek o architektuře Žižkova, plánované asanaci a akci Žižkovské dvorky; doplněno dokumentačními nárysy.]

STEHLI Irena
Bylo štěstí, že jsem tu tehdy byla (S Irenou Stehli hovoří Ivan Pinkava), s. 131–134. [Rozhovor o Žižkově, Praze, Švýcarsku a fotografování; datováno prosinec 1993, Praha.]

STEHLI Irena
Fotografie, s. 135–147. [15 fotografií.]

CHALUPECKÝ Jindřich
Generace, s. 149–153. [Esej o generacích a moderním umění; na s. 152–153 doplněno skupinovou fotografií.]

rr interview
HAUKOVÁ Jiřina
Byli moji přátelé (s Jiřinou Haukovou hovoří Zbyněk Hejda a Terezie Pokorná), s. 155–161. [Rozhovor o životě J. H., jejích básních a přátelích; uvozeno básněmi Byli moji přátelé (s. 157–158), První noc Mikuláše Medka v hrobě (s. 158–160), Za Evou Kmentovou (s. 160–161) a doprovozeno reprodukcemi obrazů Daisy Mrázkové Jiřina Hauková (s. 162) a Františka Hudečka Noční chodec (s. 164) a fotografiemi.]

Outsider Svatopluk Máchal (s. 175–190)

MÁCHAL Svatopluk
Obrazy, s. 176–186. [Reprodukce deseti obrazů z let 1928–1943 a 4 kreseb z let 1928–1930.]

KROUTVOR Josef
Outsider Svatopluk Máchal, s. 187–190. [Esej.]

Sedm
STANKOVIČ Nikolaj
Co máme a nemáme, s. 191–207. [Komentáře k fotografii N. Stankoviče, barvotiskovému obrazu, Váchalově litografii, obrazu psa Viktora Karlíka, fotografii N. Stankoviče a Josefa Vyleťala, Benýškovu portrétu Fandy Pánka, obrazu Starý Žvanil Zbyška Siona a obrazu Diskotéka Jana Šafránka.]

PLACHT Otto
Peru – Od pražského Golema přes Řím (kolébku církve) a Miami (sterilní appendix civilizace) do Peru a pohádkového světa šamanů (Amazonského pralesa), s. 209–231. [Obrazová a textová koláž inspirovaná autorovou cestou do Peru.]

Pro RR
PIVOVAROV Viktor
O duši, s. 233–245. [Montáž kreseb, výstřižků, textů a fotografií.]

Spisovatelé země nikoho (s. 247–321)

GLANC Tomáš
Spisovatelé země nikoho, s. 249–259. [Portréty pěti současných ruských autorů: Jurije Mamlejeva, Eduarda Limonova, Vladimira Sorokina, Leva Rubinštejna a Igora Cholina; doplněno ukázkami z jejich tvorby.]

MAMLEJEV Jurij
Ženich – Smrt je vedle nás (Zápisky nedobrého člověka), s. 261–271. [Povídky (s. 261–267 a 267–271); přeložil Milan Dvořák.]

LIMONOV Eduard
The Death of Teenage Idol – Krasavice, která inspirovala básníka, s. 273–289. [Povídky (s. 273–283 a 283–289); z knihy Konjak „Napoleon“ přeložila Hana Mikynová.]

SOROKIN Vladimir
Příhoda, s. 291–301. [Povídka; přeložil Josef Sedlák.]

RUBINŠTEJN Lev
Pokus udělat ze všeho tragédii, s. 303–311. [98 promluv nebo dialogů; datováno 1986; přeložila Jiřina Miklušáková.]

CHOLIN Igor
Kremelské žertíky, s. 313–321. [Povídky Procházka po Moskvě, Prdele, Polibek a cucflek, Díry, Ozdoby na vánoční stromeček, Dej si, kamaráde!, Rozsudek smrti, Tuplovaná růže, Hlavní kritik a Mezi řádky; přeložila Jiřina Miklušáková.]

KOTEK Lubomír
Fotografie z Ruska, s. 323–331. [8 fotografií.]

PACINI Nicola – Přítel M.
Dopisy z Mogadiša, s. 333–347. [Dopisy přítele M. Nicolu Pacinovi, prokládané Paciniho komentáři; datováno Vánoce 1993.]

Revolver Revue 26, září 1994

Alén Diviš: Pozdní kresby (s. 7–26)

ZEMINA Jaromír
Na okraj Divišových pozdních kreseb, s. 8. [Poznámka o tématu smrti u Aléna Diviše.]

DIVIŠ Alén
Pozdní kresby, s. 9–26. [18 reprodukcí Divišových kreseb uložených v Památníku Terezín.]

Jan Hanč: Neznámé texty (s. 27–130)

HANČ Jan
Události, s. 29–79. [Nebarevná faksimile sešitu–koláže; s úryvkem ze strojopisného návrhu Jana Lopatky na vydání z roku 1969 (s. 28).]

HANČ Jan
Desky s prózou, s. 81–106. [Dosud nepublikovaný celek z přelomu 50. a 60. let.]

HANČ Jan
Sešity s poezií, s. 107–124. [Dosud nepublikovaný celek z přelomu 50. a 60. let.]

HANČ Jan
Čtyři básně z pozůstalosti, s. 125–126. [Básně Pod Karlovem, Vršovice, Nápisy na záchodech 2, O terra addio!.]

ŠPIRIT Michael
Ediční poznámka, s. 127–130. [Vydavatelská zpráva o dosud nepublikovaných textech Jana Hanče.]

Karel Černý: Obrazy, kresby a dopisy z let 1946–1957 (s. 131–158)

LAHODA Vojtěch
„...Tam, kde jiskří vzduch“, s. 133–137. [Článek o výtvarníku Karlu Černém.]

ČERNÝ Karel
Dopisy z let 1946–1957, s. 139–158. [Dopisy z Paříže adresované pražské bytné; doprovázeno reprodukcemi jedenácti Černého prací a kopií části dopisu.]

Hanes Reegen: „Smrt je požár muzea“ (s. 159–198)

PLACÁk Jan
„Smrt je požár muzea“, s. 161–162. [Medailon o výtvarníkovi Hanesu Reegenovi.]

REEGEN Hanes
Obrazy, kresby, zápisky, s. 159, 163–175. [Reprodukce šestnácti Reegenových prací z let 1944–49.]

REEGEN Hanes
Listy příteli (Dopisy Vladimíru Boudníkovi z let 1949–52), s. 176–190. [Dopisy; podle samizdatového vydání v Pražské imaginaci, 1989.]

BOUDNÍK Vladimír
Milý doktore,..., s. 190. [Dopis V. Boudníka o návštěvě u rodičů Jana Reegena z 8. 7. 1954.]

BONDY Egon
Vzpomínka na Hanese Reegena, s. 191–192. [Text převzatý z katalogu Libenští mušketýři (Ztichlá klika 1994).]

MERHAUT Vladislav
Za Hanesem Reegenem aneb první beatnici v Čechách, s. 192–195. [Vzpomínka na H. Reegena; datováno 1994.]

POPEL Jiří
Zápisník, s. 195–198. [Článek o zápisníku Hanese Reegena.]

„...a nastavit srdce dobře mířené ráně“ – Jan Lopatka (s. 199–263)

ŠPIRIT Michael
„Lopy, malý ničema“, s. 201. [Úvodní poznámka ke vzpomínkám na Jana Lopatku (s. 201–247). Do bloku přispěli Jan Nedvěd (Báseň,..., s. 201, báseň Za noci měsíčné věnovaná Janu Lopatkovi), Bohumil Doležal (Mé vzpomínky na Jana Lopatku, s. 202–203),Nikolaj Stankovič (Poslední termín, s. 204–210), Zdeněk Urbánek (Co mi nadrobil Jan, s. 210–211), Egon Bondy (Jedna vzpomínka na pana Lopatku, s. 211–213, datováno 10. 2. 1994), Jiří Brabec (Od doby, kdy publikoval první kritiky,..., s. 213), Naďa Plíšková (Tři vzpomínky, závěr a neodeslaný dopis, s. 214–215, vzpomínky na Jana Lopatku a báseň Neodeslaný dopis Honzovi L.), Olga Stankovičová (Nový brak, s. 216–219, úvodní poznámka k otištění ukázek Utrpení literárního kritika /č. 9/, Kritikovo kopýtko /č. 9/, Diskriminace poradcova /č. 9/, Z domova /č. 2/, Koutek literární /č. 8/, Malíři na jaře /č. ?/ z časopisu Nový brak; datováno 28. 3. 1994), Jiří Gruntorád (Dedikace, s. 219), Ivan M. Havel (Bermudské tajemství, s. 220–221, datováno 20. 2. 1994), Ivan M. Jirous (O břízách, trávě, sněženkách a vavřínu, s. 222–223; podepsáno Magor, předmluva k Sborníku pro Jana Lopatku a Andreje Stankoviče k jejich pětačtyřiceti se zpožděním dvou let, Praha 1987xx, 217 s.; datováno září 1986), Věra Stiborová (J. L., s. 224–225, datováno 28. 2. 1994), Martin Vopěnka (Vážený pane Lopatko!..., s. 226, otevřený dopis Janu Lopatkovi; datován 20. 10. 1987), Ivan Matoušek (Nebyl jsem si nikdy jistý,..., s. 227–229, datováno 7. 2. 1994), Zdeněk Jančařík (Jana Lopatku..., s. 230–231), Luděk Marks (Cesta domů Nerudovkou, s. 231–232), Jan Šulc (Ze vzpomínek..., s. 233–235), Ludvík Vaculík (O Janu Lopatkovi, s. 235–236), Sylvie Richterová (V konferenčním sále..., s. 236–238), František Svejkovský (Dvě setkání, s. 238–240), Michael Špirit (O prvních odstavcích, s. 240–241), Jindřich Pokorný (Dvakrát o J. L., s. 241–244), Viktor Fischl (Když jsem v únoru roku 1990..., s. 245), Josef Vohryzek (Dlouho trvající přátelství..., s. 246), Jiří Gruša (Schloßstiege – Zámecké schody, s. 247, báseň věnovaná Janu Lopatkovi, „který se rozloučil r. 1993“; ze sbírky Wandersteine přeložil autor). Koláž je doplněna úryvky z článků Jana Beneše (Telegraf 7. 8. 1993), Růženy Grebeníčkové (Tvar č. 39/1991), Zdeňka Heřmana (LtN č. 13/1966), Josefa Chuchmy (Mladý svět č. 31/1993), Pavla Janouška (Tvar č. 34/1991), Jana Lukeše (LN 22. 6. 1993), Sergeje Machonina (Střední Evropa č. 34/1993), Vladimíra Novotného (MfD 30. 5. 1991), Donáta Šajnera (Rozhlasová práce č. 10/1962) a Jaromíra F. Typlta (Tvar č. 33/1991) o Lopatkovi a z částí rozhovoru Ludvíka Vaculíka s Miroslavem Červenkou (Orientace č. 1/1967), v níž se mluví o Lopatkovi.]

STÁREK František
To, co teď píšu,..., s. 248–249. [Úvodní poznámka k rozhovoru s Janem Lopatkou V životě je někdy třeba se vyjádřit chodsky z roku 1986.]

LOPATKA Jan
V životě je někdy třeba vyjádřit se chodsky (S Janem Lopatkou hovoří František Stárek), s. 248–263. [Rozhovor z roku 1986 původně určený pro samizdatové Vokno.]

Pro RR
PORTEL Robert
Muži a ženy, s. 265–277. [Cyklus dvanácti fotografií lidských tváří.]

Pohřbívání v Čechách (s. 279–313)

KRATINA Radoslav
O náhrobcích a hřbitovech (Konstruktivní rozhovor s Radoslavem Kratinou), s. 281–293. [Rozhovor o funerálním sochařství, připravil Marek Pokorný; doprovázeno fotografiemi náhrobků z Olšanských hřbitovů.]

POKORNÝ Jindřich
„Zemřel, ale žije v nás...“, s. 294–302. [Esej o příznačných rysech českých smutečních slavností.]

CUDLÍN Karel
„Ale mně to nedalo“, s. 303–313. [Vyprávění K. C. o tom, jak začal fotit lidi pracující s mrtvolami; zaznamenal Jáchym Topol; doprovázeno deseti tematickými fotografiemi.]

Sedm
KUBĚNA Jiří
Sedm básní – sedm obrazů, s. 315–331. [Básně Zpěv Apollónovi, Průvod kolem bělouše, Jidášův sonet [...] pro Máří magdalénu, Sonet (Had), Jan, Janův jáhenský sonet o pozdvihování nejsvětější svátosti oltářní a Ganymed doplněné sedmi obrazy náležejícími tematicky k básním.]

Jindřich Štyrský: Fragmenty a koláže (s. 333–360)

ŠTYRSKÝ Jindřich
Fragmenty z pozůstalosti, s. 335–354. [Texty nalezené v pařížské pozůstalosti Toyen; s úvodní poznámkou (s. 334) Karla Srpa; doprovázeno patnácti kolážemi z let 1934–41.]

SRP Karel
Štyrského Stěhovací kabinet a jiné koláže, s. 355–360. [Článek o kolážích Jindřicha Štyrského.]

Revolver Revue 27, listopad 1994

KABEŠ Petr
Zombi, s. 7–12. [Báseň.]

Ján Mlynárik: 1980 (s. 13–27)

MLYNÁRIK Ján
1980, s. 13–25. [11 reprodukcí grafik z roku 1980.]

BRUKNER Vít
Za kostelem sv. Salvátora,..., s. 26–27. [Vzpomínka na setkání s Jánem Mlynárikem.]

Placák, Pánek, Šmíd, Bláhová, Radotínský, Micka, Brycz, Popel, Kotval (s. 29–84)

PLACÁK Petr
Duch Velkého javoru, s. 30–33. [Povídka; datováno začátek srpna 1991.]

PÁNEK Fanda
Smírná oběť, s. 34–35. [Básně Zenit, Patmos, Letnice a Smírná oběť.]

ŠMÍD Jakub
Léta osmdesátá..., s. 36–37. [Básně z let 1991–1993.]

BLÁHOVÁ Alena
Cesta k Bosporu, s. 38–51. [Povídka.]

RADOTÍNSKÝ Petr
Zmizení – V sobotu odpoledne..., s. 52–59. [Dvě prózy (s. 52–58, datováno 4. 10. 1993, s. 59).]

MICKA Daniel
Domácí návštěva – Exkurse – Cesta osamocené duše, s. 60–68. [Tři prózy (s. 60–61, 61–63, 64–68).]

BRYCZ Pavel
Kristián, muž z pravěku, s. 69–73. [Povídka.]

POPEL Jiří
Karlíček, s. 74–76. [Ukázka ze stejnojmenné prózy.]

KOTVAL Josef
Performance, s. 77–84. [Ukázka ze stejnojmenné prózy.]

MARKS Luděk
Sdílím osud rozbitých kaplí, s. 85–95. [Básně, kresby, Zlomky itineráře a útržky rozhovorů; připravila Terezie Pokorná.]

Postgermánské trauma patafyzického města (s. 97–122)

BREZINA Ivan
Postgermánské trauma patafyzického města, s. 99–114. [Článek o alternativní kultuře v Teplicích; doplněno fotografiemi Pavla Štechy a Petra Kurandy a reprodukcemi děl Martina Velíška.]

RAJČAN Pavel
Mé město, s. 118–122. [Báseň o Teplivích; datováno 1988.]

O houbách (posezení s Karlem Neprašem, Andrejem Stankovičem a Ivanem Wernischem), s. 125–140. [Připravil Karel Meister.]

Pro RR
NIKL Petr – PETRÁK František
Letmé imprese, s. 141–153. [Divadelní texty – 6 skečů loutkového divadla Mehedaha; texty F. P., loutky P. N., foto Robert Portel.]

Hledal jsem dobrodružství (s. 155–202)

FOGLAR Jaroslav
Hledal jsem dobrodružství (s Jaroslavem Foglarem hovoří Jan Brabec a Zbyněk Petráček), s. 155–163. [Rozhovor o spisovatelových knihách a skautingu; datováno podzim 1993, Praha.]

Vzpomínky na Třináctku za první, druhé i třetí republiky (s mezidobím okupace), s. 164–180. [Výběr z brožury vydané r. 1946 k desetiletému výročí 13. skautského střediska; doplněno dokumentárními fotografiemi; s úvodní poznámkou J. P. (= Jindřicha Pokorného).]

POKORNÝ Jindřich
Byl jeden Pepša..., s. 181–185. [Esej o skautské výchově a jejích výsledcích v praktickém životě.]

Mýval vytáh kudlu (vyprávění těch, kdo přežili), s. 186–202. [Rozhovor Davida Vávry, Daniela Fleka, Kristiána Fleka, Zbyňka Petráčka, Roberta Nebřenského, Karla Malíka a Ondřeje Štindla o létech strávených ve skautském oddíle.]

Malíři svatých chvil (s. 203–212)

SINGER Michal
Malíři svatých chvil, s. 204. [Úvod k otištění malířských prvotin Jany Blažíkové, Lukáše Klimenta, J. H. Krchovského, Marie Míkové, Jozefa Mrvy, Pavla Nádvorníka a Jana Sokola (s. 205–212).]

rr interview
PLACÁK Petr
Jsem český vlastenec (s Petrem Placákem hovoří Petruška Šustrová), s. 213–228. [Rozhovor o životě P. P., psaní a politických názorech; datováno červen 1994, Praha.]

Sedm
DIVIŠ Ivan, s. 229–241. [Komentáře k Dostojevského Zločinu a trestu a Goyovým obrazům; s úvodní autorovou poznámkou.]

Zdeněk Tůma (s. 243–263)

TŮMA Zdeněk
Obrazy a kresby, s. 244–257. [Reprodukce osmnácti obrazů a kreseb z let 1935–1942.]

HLAVÁČKOVÁ Miroslava
Šťastnou cestu, s. 258–263. [Článek o malíři Zdeňku Tůmovi.]

Jiří Sever: Pátrání zůstalo bezvýsledné (s. 265–283)

HEJDA Zbyněk
Pátrání zůstalo bezvýsledné, s. 266–267. [Esej o fotografovi Jiřím Severovi.]

SEVER Jiří
Fotografie, s. 268–283. [16 fotografií z let 1940–1967.]

Jaroslav Rotbauer: Udělali ze mě grafika (s. 285–304)

ROTBAUER Jaroslav
Grafiky, s. 285–298. [13 grafik z let 1948–1951.]

ROTBAUER Jaroslav
Udělali ze mě grafika (s Jaroslavem Rotbauerem hovoří Jan Placák), s. 299–304. [Rozhovor o grafikách J. R. a přátelích ze Státní grafické školy; datováno srpen 1994.]

Bouše (s. 305–317)

PLACÁK Jan
Zdeněk Bouše, s. 307–308. [Biograficko-vzpomínková poznámka k otištění prací Z. B.]

BOUŠE Zdeněk
Grafiky, s. 309–317. [9 grafik z let 1948–1963.]

POKORNÁ Veronika
Výlet na sever, s. 327–341. [Recenze s ukázkami z próz norských spisovatelů. Agnar Mykle: Rubicon (1965) a Jens Björneboe: Okamžik svobody (1966).]

Revolver Revue 28, květen 1995

KREMLIČKA Vít
Cizrna, s. 7–12. [Báseň.]

HALMAY Petr
Hluk – Postscriptum – Klid – Letovisko, s. 13–22. [Povídky (s. 13–19 a 20) a básně (s. 21 a 22).]

Pro RR
SINGER Michal
Karta leží a hra běží, s. 23–35. [10 kreseb.]

PLÍŠKOVÁ Naďa
Hospodská romantika – Plíšková sobě, s. 38–47. [10 + 9 básní (s. 39–43 a 44–47).]

LEBEDA Josef
Úřednická poezie osmdesátých let, s. 48–52. [Básně z let 1981–1987.]

Sedm
GRÖGEROVÁ Bohumila – HIRŠAL Josef, s. 53–67. [Komentáře k obrazům Václava Boštíka, Jana Kubíčka, Jana Kotíka signované B. G., Ladislava Nováka, Věry Janouškové a Kamila Lhotáka signované J. H. a Jiřího Koláře signovaný B. G. + J. H.]

rr interview
FISCHEROVÁ Viola
...taky ne to nejlepší řešení (s Violou Fischerovou hovoří Michael Špirit), s. 69–84. [Rozhovor o psaní V. F., životě a jejích přátelích; datováno únor 1995, Praha.]

FISCHEROVÁ Viola
Propadání, s. 85–88. [Báseň datovaná 12./13. ledna 1957.]

Václav Kopecký a ČSR a KSČ (s. 89–108)

STANKOVIČ Nikolaj
„Nemějte žádných obav, mládenci!“, s. 90. [Úvodní poznámka k otištění ukázek z pamětí Václava Kopeckého.]

KOPECKÝ Václav
ČSR a KSČ, s. 91–108. [Ukázky z knihy V. Kopeckého ČSR a KSČ (Státní nakladatelství politické literatury 1960).]

Vyšívané obrázky (s. 109–121)

BRÁZDA Pavel
Vyšívané obrázky, s. 111–112. [Komentář k obrázkům, které podle kreseb svého syna vyšila Eva Brázdová. Vyprávění zaznamenala Terezie Pokorná.]

BRÁZDOVÁ Eva
Vyšívané obrázky, s. 113–121. [12 reprodukcí obrázků, které podle kreseb svého syna Pavla Brázdy vyšila E. B.]

VODSEĎÁLEK Ivo
Úsměvy a hrdost
28, 1993, s. 123–135. [Článek o stalinském umění (s. 123–127) a reprodukce 9 plakátů z padesátých let (s. 124, 128–135).]

Dvakrát o Leninovi (s. 137–152)

BREZINA Ivan
Dvakrát o Leninovi, s. 138. [Úvodní poznámka k otištění koláže z textů J. Hostáně a F. A. Ossendowského o Leninově životě.]

HOSTÁŇ Jan
Voloďa Antichrist, s. 139–152. [Úryvky z Hostáňovy „pohádky“ Jak Voloďa přemohl krutého cara (1970) prolínající se s úryvky z textu F. A. Ossendowskiho Lenin (1930); koláž sestavil Ivan Brezina; doplněno dokumentárními fotografiemi.]

OSSENDOWSKI Ferdynand Antoni
Voloďa Antichrist, s. 139–152. [Úryvky z Ossendowskiho textu Lenin (1930) prolínající se s úryvky z „pohádky“ J. Hostáně Jak Voloďa přemohl krutého cara (1970); sestavil Ivan Brezina; doplněno dokumentárními fotografiemi.]

KESNER Ladislav
Mao – příběh tváře, s. 153–168. [Článek o osudu portrétů Mao Ce-tunga; doplněno reprodukcemi pěti obrazů z let 1972–1992.]

O hrdinství a jeho dobách (s. 169–191)

ŠUSTROVÁ Petruška
O hrdinství a jeho dobách, s. 170. [Úvodní poznámka k anketě. Otištěno spolu s úryvkem z článku Václava Bělohradského Nostalgie po dobách hrdinských (LN 24. 11. 1994), užitého jako vymezení tématu ankety.]

O hrdinství a jeho dobách, s. 171–191. [Anketa, do níž přispěli Jiří Daníček (Ono je to problematické..., s. 171), Jan Frolík (Mně Bělohradského pohled nesedí..., s. 171–172), Tomáš Halík (Především považuji za nesmyslné..., s. 172–173), Zbyněk Hejda (Zrada, myslím, má platnost pořád..., s. 174–175), Jarmila Johnová (Zrada zůstane zradou..., s. 175–176), Vladimír Just (Nedávno jsem byl šokován..., s. 176–178), Boris Lazar (Myslím, že pojmy..., s. 178), Sergej Machonin (Je to pár dní..., s. 179–180), Václav Malý (Myslím, že hrdinství..., s. 180–181), Dana Němcová (Především si myslím..., s. 181–182), Karel Pecka (Domnívám se, že..., s. 182–183), Lenka Procházková (Celý článek mi připadá zmatený..., s. 183), Michal Semín (Bělohradského vymezení koresponduje..., s. 183–185), Milena Šindelářová (Kdyby zrada, hrdinství..., s. 185), Ljuba Václavová (Otázka je..., s. 186–187), Martin Vadas (Nemyslím, že..., s. 187–188), Karel Vachek (Osud má místo pro hrdiny..., s. 188–190), Kristina Vlachová (Nevím vlastně, co demokracie je..., s. 190–191).]

České kyvadlo (s. 193–231)

POKORNÝ Jindřich
České kyvadlo aneb „Nepovolit, děj se co děj!“, s. 194–200. [Esej o hrdinství v Čechách; datováno březen 1995.]

BIČIŠTĚ A. V.
Obrana státu (Zborov), s. 201–207. [Divadelní text napsaný k 20. výročí bitvy u Zborova. Úvodní poznámku (s. 201–202) napsal J. P. (= Jindřich Pokorný).]

HLAVÁČ Oldřich
Listy z vězení, s. 208–231. [Výbor ze stejnojmenné knihy (Praha, Kruh krásné knihy 1946); zahrnuje dopisy z let 1940–1942. Úvodní poznámku (s. 208) napsal J. P. (= Jindřich Pokorný).]

HERLING-GRUDZIŃSKI Gustaw
Blahoslavená, svatá, s. 233–246. [Povídka; datováno srpen 1994; přeložila Petruška Šustrová.]

Libor Fára (s. 249–309)

POKORNÁ Terezie – KARLÍK Viktor
35 vzpomínek na Libora Fáru, s. 249; podepsáno T. P. a V. K. [Úvodní poznámka; datováno podzim a zima 1994/95. Do bloku (s. 249–288) přispěli Eva Petrová (Ukázněný rebel, s. 249–250), Anetta Fárová (Rodinné a politické zvraty..., s. 251–253; datováno 1. 2. 1995), Jiří Suchý (Moje zpráva o Liborovi Fárovi..., s. 254), Jiří Tichý (Vzpomenout na Libora Fáru?..., s. 254–258; datováno 18. 11. 1994), Jiří Šetlík (Libor Fára..., s. 258–260; datováno podzim 1994, Praha), Josef Lehoučka (Pamatuju se..., s. 260), Ivan Medek (Ještě dříve, než jsem znal Libora..., s. 260), Stanislav Podhrázský (Na škole byl nějakej asistent..., s. 260), Olga Karlíková (Těžká masivní tvář..., s. 260–261), Jaromír Zemina (Moje vzpomínky na Libora Fáru?..., s. 261–262), Ivo Pondělíček (Dvou prvních výstav Máje..., s. 262–264), Václav Havel (Libora Fáru jsem poznal..., s. 264–265), Andrej krob („Obr z hor“..., s. 265–267; datováno 26. 11. 1994), Marie Málková-Grossmanová (Nerada zjišťuju, že..., s. 267–270), Eva Balvínová (Poprvé jsem Libora Fáru viděla..., s. 270–271), František Černý (Když jsme pracovali..., s. 271; z rukopisných Memoárů Tisíce slov), Jan Kačer (Já jsem byl Liborem..., s. 272–273), Leoš Suchařípa (Fára udělal dobře Na dně, s. 274), Joska Skalník (Je to už devatenáct let..., s. 274–276), Miloš Horanský (Deset zastavení s Liborem Fárou, s. 276–277), Miloš Horanský (Objekt Libor Fára, s. 277–278; báseň), Lubomír Hromádka (Seznámili jsme se v hospodě..., s. 278), Laco Déczi (Několik zážitků s Liborem Fárou, s. 279; datováno 5. prosince 1994, New York, USA), Karel Kolář (S Liborem Fárou jsme se seznámili v restauraci..., s. 279–281), Vladimír Lukáš ([...] Ten člověk byl kvintesencí..., s. 281), Mejla Hlavsa (Na jaře roku 1978..., s. 282), Gabina Fárová (Jako malá jsem s tátou..., s. 282–283), Isabela Fárová (Ve skutečnosti byl můj otec..., s. 283), Jan Klusák (Před Fárovým dílem..., s. 283–284), Jindřich Pokorný (Kdysi za normalizačního temna..., s. 284), Martin Balcar (S Liborem,..., s. 284–286), Bořek Masner (Možná bych se mohl zmínit..., s. 286), Jan Osten (Jak mi dal pan Fára o Vánocích rybu, s. 286–287) a Josef Topol (Rozloučení s Liborem Fárou, s. 287–288; datováno jaro 1988).]

FÁRA Libor
Obrazy, koláže, objekty, s. 289–306, 309. [Reprodukce 22 děl Libora Fáry z let 1956–1988.]

LAHODA Vojtěch
Libor Fára roku 1957, s. 307–308. [Článek o obrazech Libora Fáry.]

O tibetském buddhismu v Burjatsku (s. 311–333)

BĚLKA Luboš
O tibetském buddhismu v Burjatsku (s Lubošem Bělkou hovoří Alena Bláhová), s. 313–320. [Rozhovor o současném stavu buddhismu v Burjatsku a o Burjatsku vůbec.]

ZIKMUNDOVÁ Veronika – BEROUNSKÝ Dan
Bidija Dandaron, s. 321–325. [Portrét buddhistického Učitele a světce.]

ZEMAN Adolf
V kraji šamanů a lámů, s. 327–333. [Ukázka ze stejnojmenné knihy (Praha, Památník odboje 1923).]

Revolver Revue 29, září 1995

Josef Vohryzek: Návrat (s. 5–35)

VOHRYZEK Josef
Návrat – Chodec – Velká dáma, s. 7–35. [Povídky datované 1961 (s. 7–10, publikováno v týdeníku Kultura č. 51–52/1961), 1964 (s. 10–27, publikováno samostatně knižně /Mladá fronta 1964/) a 1976 (s. 27–35, publikováno samizdatově v literárním sborníku Pohledy 1 /1976/).]

VRBA Štěpán
Šance v přízemí, s. 39–41. [Básně z let 1994–1995.]

TOPOL Jáchym
Anděl, s. 42–53. [Ukázka ze stejnojmenné novely.]

2 x Sedm
VODSEĎÁLEK Ivo, s. 55–71. [Sedm knižních ilustrací jako autorův životopis; doplněno krátkým komentářem; obrazy Maxe Švabinského, Beneše Knüpfera, Andrewa Wyetha, Gustava Klimta, Salvadora Daliho, Edwarda Hoppera a Toyen s autorovou poznámkou o nich a o tom, proč jsou tu spolu.]

Milý Chalupecký... (s. 73–110)

ŠPIRIT Michael
„Neobyčejný Jindřich“, s. 74. [Úvodní poznámka k otištění výboru z korespondence přijaté J. Chalupeckým ve 40. letech.]

Milý Chalupecký..., s. 75–110. [Výbor z korespondence přijaté ve 40. letech. Chalupeckému psali Vladimír Holan (vybráno 6 dopisů, s. 75, 78, 81, 99, 105), Jiří Orten (4 dopisy, s. 76–78, 79–80), František Halas (5 dopisů, s. 81, 82, 83–84, 86, 97), Jiří Kolář (9 dopisů, s. 81, 85, 87, 88, 90–94, 95–96, 97), Oldřich Králík (1 dopis, s. 82–83), Josef Kainar (5 dopisů, s. 84–85, 87–88, 88–90, 94–95), Jan Patočka (4 dopisy, s. 96–97, 98, 99, 106), Jan Hanč (4 dopisy, s. 97–98, 101, 106), Roman Jakobson (1 dopis, s. 99–100), Jan Grossman (1 dopis, s. 101–103), Jan Vladislav (1 dopis, s. 103–105), Kamil Lhoták (1 dopis, s. 107–108) a Ladislav Radimský (1 dopis, s. 109–110).]

ŠPIRIT Michael
Vydavatelská poznámka, s. 110; podepsáno M. Š. [Poznámka k otištění výboru z korespondence přijaté Jindřichem Chalupeckým ve 40. letech.]

Jaroslav Lacina (s. 111–122)

PLACÁK Jan
Jaroslav Lacina, s. 113. [Medailon výtvarníka.]

LACINA Jaroslav
Obrazy, s. 112, 114–122. [Reprodukce dvanácti obrazů z let 1945–1950.]

ROTBAUER Jaroslav
Vzpomínka na dva spolužáky, s. 123–128. [Vzpomínka na Vladimíra Boudníka a Jaroslava Dočekala.]

Smršťovače – hořké dávky: Jaroslav Dočekal (s. 130–160)

DOČEKAL Jaroslav
Z dopisů Jaroslavu Rotbauerovi, s. 131–157. [Výbor z dopisů J. Dočekala J. Rotbauerovi z let 1952–1954; doplněno reprodukcemi 22 Dočekalových grafik.]

MERHAUT Vladislav
Smršťovače – hořké dávky, s. 158–160. [Portrét Jaroslava Dočekala; datováno leden 1995.]

BONDY Egon
Na filosofický fakultě, s. 160. [Báseň ze sbírky Velká kniha (1952).]

Šli jsme do míst bez metafor – Vladimír Boudník (s. 161–190)

ROTBAUER Jaroslav
S Boudníkem na Slovensku, s. 163–169. [Text o výletu s Vladimírem Boudníkem na Slovensko v roce 1951.]

BOUDNÍK Vladimír
Šli jsme do míst bez metafor, s. 169–170. [Úryvek ze stejnojmenného fragmentu zaznamenávající den výletu s Jaroslavem Rotbauerem na Slovensko v roce 1951.]

BOUDNÍK Vladimír
Sedm grafik, s. 171–177. [Práce z let 1947–1948.]

MERHAUT Vladislav
Rozvod à la Boudník (Koláž z archivních spisů, pojednávající o jedné velké křivdě), s. 179–190. [Montáž textů o průběhu rozvodu V. Boudníka s jeho ženou Teklou.]

rr interview
HAMERA Oldřich
On mně tu satinýrku dal (s Oldřichem Hamerou hovoří Viktor Karlík a Jan Placák), s. 191–210. [Rozhovor o grafikách O. H., Vladimíru Boudníkovi a Bohumilu Hrabalovi; doplněno 7 Hamerovými grafikami; datováno jaro 1995.]

Vladimír Fuka: Deník 1952 (s. 211–257)

PRIMUS Zdenek
Vladimír Fuka – Deník 1952, s. 212. [Úvodní poznámka k otištění faksimile části Fukova výtvarného deníku.]

FUKA Vladimír
Deník 1952, s. 213–257. [Faksimilový výbor z výtvarného deníku.]

ANDĚL Jaroslav
Socialismus s ne-lidskou tváří, s. 259–282. [Koláž fotografií z 50. let a dobových novinových titulků, komentář na s. 282.]

Věra Nováková: Strom života (s. 283–292)

NOVÁKOVÁ Věra
Narodila jsem se do velké rodiny..., s. 284–285. [Komentář ke kresbě Strom života; datováno jaro 1995.]

NOVÁKOVÁ Věra
Strom života, s. 286–292. [Kresba z let 1950–1951.]

BUKOVINSKÁ Barbora
Křídla z popele, s. 293–317. [Studie o životě a díle básnířky Suzanne Renaudové (s. 293–314), na s. 315–317 připojena bibliografie S. R.]

Pro RR
SOBOTKA Ivan, s. 319–331. [12 obrazů z let 1987–1994.]

RUBÁŠ Václav
Jak jsem sehnal kámen, tak podle toho jsem dělal (s Václavem Rubášem hovoří Viktor Karlík), s. 335–345. [Rozhovor s kameníkem V. Rubášem o jeho sochách; doplněno fotografiemi soch V. R.; datováno podzim 1994.]

HEJZLAR Josef
Čínský kubismus, s. 347–357. [Esej o souvislostech mezi současným evropským a starým čínským uměním; doplněno reprodukcemi obrazů.]

Revolver Revue 30, prosinec 1995

PÁNEK Fanda
Vita nova, s. 5–11. [14 básní.]

PLACÁK Petr
Starcovy zápisky, s. 15–19. [Próza; datováno na sv. Havla 1995.]

MARTÍNEK Lubomír
Časová souslednost, s. 20–40. [Próza; datováno Paříž 1987.]

VONDRUŠKA Josef
Rock’n’rollový miláček, s. 41–58. [Ukázka ze stejnojmenné prózy, 4. dílu volné tetralogie.]

BRABENEC Vratislav
Dvěstědvojka celej život... (s Vratislavem Brabencem hovoří Petruška Šustrová), s. 59–76. [Rozhovor s V. B. o náboženství, ekologii, Kanadě, Plastic People a emigraci.]

ANDĚL Jaroslav
Váchalova Šumava, s. 78–99. [Studie o Váchalově vztahu ke krajině a o Váchalově uměleckém primitivismu; s reprodukcemi detailu Váchalových prací Plán astrální a Půlnoc bohů; s 22 fotografiemi přírodních objektů J. Anděla.]

SÝKORA Ladislav
Přirozená poloha, s. 101–112. [Reprodukce 13 linorytů z let 1992–1995. Charakteristika L. S. Robert Janda (s. 102).]

Sedm
JUST Vladimír, s. 113–127. [Komentáře k obrazům Luďka Stukbauera Světlé vymalování I., Světlé vymalování II., autoportrétu Petra Bruegela Malíř a kritik, sošce Anděly Novotné Inverzní pieta, barvotisku Kde domov můj..., dopisové kresbě Josefa Váchala Hodiny zaštkaly pět... a Váchalovu dřevorytu Potok Hochfichtenbach.]

Pro RR
CIHLÁŘ Michal
Komárova dobrodružství, 1970, s. 129–140. [Comics; doprovozeno autorovým úvodním komentářem, datovaným 15. 10. 1995 (s. 130–131).]

POLÁK Martin – JASANSKÝ Lukáš
Vtipy, s. 141–153. [12 fotografií s popiskami a komentáři.]

SLAVICKÁ Milena
Amerika, s. 155–163. [Text o autorčině pobytu v Americe v rámci projektu nadace ArtsLink.]

MACHONIN Sergej
Sochaři Adamcovi dopis o dvou hlavách, s. 166–172. [Dopis o dvou bustách S. M. a dvojím tvůrčím přístupu ke skutečnosti; datováno leden 1995.]

Ruské vize (s. 173–238)

GLANC Tomáš
Ruské vize, s. 174–216. [Studie o ruských vizionářích Vladimiru Solovjevovi, Andreji Bělém, Vasiliji Rozanovovi, Nikolaji Fjodorovovi, Vjačeslavu Ivanovovi, Georgiji Čulkovovi, Konstantinu Ciolkovském, Velemiru Chlebnikovovi a Kazimiru Malevičovi a vizionářských sektách konce 19. století a prvních dvaceti let 20. století.]

ŠTINDL Karel
Fjodorov, s. 217–238. [Studie o ruském mysliteli a jeho konceptu světa; datováno 1991.]

rr interview
PALCR Zdeněk
Měl jsem pocit, že se po mně něco chce... (se Zdeňkem Palcrem hovoří Vladimíra Koubová-Eidernová), s. 239–261. [Rozhovor o sochách Z. P. a o jeho pojetí sochařství; doprovázeno fotografiemi deseti soch z let 1957–1979; datováno říjen 1994, září 1995. Úvod (s. 240) a biografická poznámka (s. 261) V. K.-E. (= Vladimíra Koubová-Eidernová).]

Staroislandské povídky (s. 263–285)

DUDKOVÁ Veronika
Několik poznámek k staroislandským povídkám, s. 265–271. [Článek charakterizující staroislandské povídky a jejich místo v severské literatuře.]

Staroislandské povídky, s. 271–285. [Povídky O Audunovi ze západních fjordů (s. 271–274), Hreidar hňup (s. 274–281) a Pivní čapka (s. 281–285); přeložila Veronika Dudková.]

Zapomenutý expresionista Jaroslav Herbst (s. 287–310)

PLACÁK Jan
Jaroslav Herbst, s. 288. [Biografické heslo.]

KROUTVOR Josef
Zapomenutý expresionista Jaroslav Herbst, s. 289–291. [Článek o malíři.]

HERBST Jaroslav
Obrazy, s. 290, 292–304. [Reprodukce 18 obrazů z let 1916–1938.]

KOVÁRNA František
Říci několik slov úvodem..., s. 305–306. [Proslov při zahájení výstavy Jaroslava Herbsta dne 28. 3. 1934 ve Feiglově galerii v Praze.]

Z kritik na výstavu Jaroslava Herbsta ve Feiglově galerii v Praze 1934, s. 307–308. [Kritiky napsali Josef Čapek (Lidové noviny 6. 4. 1934), Jaromír Pečírka (Prager Presse 8. č. 1934, přeložila Veronika Dudková) a Jindřich Chalupecký (Čin, č. 19, 10. 5. 1934).]

HERBST Jaroslav
K podstatě expresionismu, s. 309–310. [Esej.]

Csontváry (s. 311–328)
CSONTVÁRY
Dopis nejmenovanému fotografovi, s. 313. [Dopis Tivadara Kosztky (= Csontváryho) fotografovi v Debrecíně 1903; přeložil Vojtěch Tilkovský.]

CSONTVÁRY
O sobě, s. 314. [Úryvek z vlastního životopisu přejatý z úvodu ke katalogu Csontváryho budapešťské výstavy r. 1908; přeložil Vojtěch Tilkovský.]

ZEMINA Jaromír
Csontváry (z cestovního zápisníku), s. 315–318. [Článek o maďarském výtvarníkovi.]

CSONTVÁRY
Obrazy a kresby, s. 316–328. [Reprodukce 15 děl z let 1893–1913.]

ZÍMOVÁ Iva
Fotografie: Mexico City – Indiáni Naskapi – Eskymáci ze severního Quebecu, s. 329–342330–333. [7 fotografií mexických Indiánů (s. 330–333); doplněno autorčinou poznámkou (s. 333); 7 fotografií Indiánů Naskapi (s. 334–337); doplněno autorčinou poznámkou (s. 337); 7 fotografií Eskymáků (s. 338–342); doplněno autorčiným komentářem (s. 341–342); autorčino vyprávění zaznamenala Jana Červenková.]

Revolver Revue 31, květen 1996

HEJDA Zbyněk
Valse mélancolique, s. 5–12. [12 básní ze stejnojmenné sbírky.]

Ladislav Landa (s. 13–21)

TOPOL Josef
Ladislav Landa, s. 14–15. [Vzpomínka na básníka L. Landu, datováno 4. března 1996, Praha.]

LANDA Ladislav
Malá slabost v kolenou, snad si na mne vzpomenou, s. 16–21. [12 básní z pozůstalosti.]

KRCHOVSKÝ J. H.
Poslední večeře, s. 23–29. [17 básní z let 1994–1996.]

Jinřich Vik (s. 31–53)

ZEMINA Jaromír
Muž, který maloval moře, s. 31–39. [Článek o malíři Jindřichu Vikovi, datováno zima–léto 1995.]

VIK Jindřich
Akvarely, kresby, s. 40–53. [23 reprodukcí obrazů ze sedmdesátých let.]

Kazimierz Orłoś (s. 55–66)

ORŁOŚ Kazimierz
Chladná Elka, s. 57–63. [Povídka; přeložil Jiří Červenka.]

ORŁOŚ Kazimierz
Rozhovor s..., s. 64–66. [Rozhovor, připravil Jiří Červenka, datováno prosinec 1995 – leden 1966, Varšava.]

Sedm
BONDY Egon, s. 67–81. [Texty k autoportrétu Vincenta van Gogha, soše merovejské královny, egyptské funerální plastice, obrazu sester Brönteových a soše Vigelanda.]

Jaroslav Kafka (1896–1973) (s. 83–104)

PLACÁK Jan
Jaroslav Kafka, s. 85–86. [Medailon výtvarníka.]

KAFKA Jaroslav
Obrazy, kresby, s. 87–104. [37 výtvarných prací z let 1943–1966.]

rr interview
FÁROVÁ Anna
Je to druh poznání (s Annou Fárovou hovoří Terezie Pokorná), s. 105–123. [Rozhovor o životě, přátelích a fotografii; doplněno fotografiemi z autorčina života a snímky E. Atgeta, P. Brassaie, H. Cartier-Bressona a J. Koudelky; datováno zima 1995/96.]

Obrazy ze záhrobí (s. 125–170)

BREZINA Ivan
Obrazy ze záhrobí, s. 127–133. [Článek o historii spiritismu v Čechách a o medijních kresbách.]

Medijní kresby, s. 135–151. [14 kreseb Jana Tonna z let 1903–1910, 2 kresby z Liberecka z 30. let a 4 kresby značené F. Rofelín z 30. let.]

BĚLOHRADSKÝ S. J.
Jak vyvinout lze mediumitu kreslící neb píšící a dle čeho jest nutno se říditi?, s. 151–152. [Ukázka z knihy Dějiny, původ a účel kreseb medijních vůbec a v Čechách zvláště (Praha, Josef Štětka 1913).]

SKALSKÁ Květomila
Z podkozákovských samot, s. 153–157. [Ukázky ze stejnojmenné knihy (edice Spirit, Nová Paka 1928).]

ŠÍR Josef
Spiritisté (Povídka z doby světové války), s. 158–162. [Próza (Vrchlabí, Josef Krbal 1933).]

O čem psal Posel záhrobní, s. 163–170. [Ukázky z časopisu vycházejícícho od počátku 20. století do 30. let.]

ANDĚL Jaroslav
Okultní inspirace (Poznámka k dílům Bohumila Kubišty, Jana Zrzavého a Josefa Váchala), s. 171–191. [Článek o vlivech spiritismu na díla českých výtvarníků; doplněno reprodukcemi 4 obrazů Jana Zrzavého z let 1913–1918, 4 medijními kresbami a 8 obrazy Josefa Váchala z let 1904–1923.]

Karneval na troskách (Kubánská disidentská próza) (s. 193–275)

CHARVÁTOVÁ Anežka
Karneval na troskách (Kubánská disidentská próza), s. 193–197. [Úvod k bloku.]

LEZAMA Lima José
Ráj, s. 198–210. [Osmá kapitola ze stejnojmenného románu (1966); přeložil Vít Urban. Úvod (s. 198–201) napsala Anežka Charvátová.]

CABRERA Infante Guillermo
Tři truchliví tygři, s. 211–228. [Ukázky ze stejnojmenného románu (1967); přeložila a úvod (s. 211–216) napsala Anežka Charvátová.]

PADILLA Herberto
V mé zahradě se pasou hrdinové s. 229–233. [Úryvek ze stejnojmenného románu (1981) a část předmluvy k němu; přeložila a úvod (s. 229–233) napsala Anežka Charvátová.]

SARDUY Severo
Kolibřík, s. 234–245. [Ukázky ze stejnojmenného románu (1983); přeložila a úvod (s. 234–240) napsala Anežka Charvátová.]

ARENAS Reinaldo
Vrátný, s. 246–260. [Ukázky ze stejnojmenného románu (1989); přeložila a úvod (s. 246–251) napsala Anežka Charvátová.]

VALERO Roberto
Tento silný vítr, s. 261–274. [Ukázky ze stejnojmenného románu (1994); přeložila a úvod (s. 261–263) napsala Anežka Charvátová.]

Pro RR
JIRÁSEK Jiří
(Z)podoby, s. 277–287. [12 karikatur.]

DĚTÁKOVÁ Zuzana
Bibliografie RR 14–31, s. 291–350. [Soupis příspěvků otištěných v RR 14–31. Uvedeno stručným přehledem vývoje RR.]

Revolver Revue 32, září 1996

ŠKVORECKÝ Josef
Zbabělci, s. 5–13. [Nepublikovaná část z románu, napsaného 1948–1949, vydaného 1958; otištěno podle rukopisu, s úvodní nepodepsanou poznámkou (= Michael Špirit). Foto J. Š. Berta Moutelík.]

KREMLIČKA Vít
Autentický kulovátor a jiné básně, s. 15–33. [V úplnosti otištěné sbírky Autentický kulovátor a další básně (smz. 1981) a Zvonění (smz. 1984), a podstatný výbor ze sbírky Oblouk (smz. 1985); doplněno ediční poznámkou a nepodepsaným slovníkovým heslem o autorovi (= Michael Špirit). Foto V. K. Jan Mihaliček.]

Pro RR
B. K. S.
Jídlo, ženy, smrt, s. 35–48. [13 kreseb ze Šestého symposia skurografie B. K. S., Bolák '96; podepsáno Sklabinský, Eckelhaft, Ostrowid a Augeblau.]

B. K. S.
Poesie, s. 49–85. [35 básní doprovozených kresbami; podepsáno Ostrowid, AB, Škab., Ekl, Dunaiewski, Eckelhapht, Škarohlíd a Eckel. Foto autorů archiv organisace.]

BAŘINA Miloslav – KOLOC Miroslav – MAŘAN Jindřich
K. H. Mácha: Já toužím po kraji až mílo!, s. 87–99. [Článek o Máchově cestě do Krkonoš v roce 1833 a o způsobu, jakým postupoval při kreslení hradů; doprovozeno Máchovými kresbami a fotografiemi hradů ze současnosti. Foto Miroslava Cádrová.]

Sedm
MACHOVEC Martin, s. 101–117. [Komentáře k obrazům Romana Dvořáka Autoportrét (1982), neznámého malíře Portrét Egona Bondyho (asi z 80. let), Rudolfa Plačka z obálky knihy Invalidní sourozenci (před 1981), Markéty Lopatkové Červený lev (70. léta), Zdeny Luňáčkové Jabloň (před 1981), Heleny Vondruškové Abigailina návštěva u Davida (1987) a Igora Toršenka Červený slon (1993); s úvodní autorovou poznámkou. Foto M. M. Karolina Mišovičová.]

MATOUŠEK Ivan
Strom u domu, s. 119–134. [Próza z roku 1976 (dopracováno 1992); publikováno s reprodukcemi 9 autorových obrazů z let 1979–1989. Foto autora Karel Cudlín.]

Vojmír Vokolek (s. 135–164)

VOKOLEK Václav
Požehnaně dlouhá pouť vpřed, s. 137–143. [Článek o tvorbě Vojmíra Vokolka.]

VOKOLEK Vojmír
Grafiky, fresky, plastiky, s. 144–164. [Reprodukce dřevorytů (z 30. a 40. let), kostelních fresek (z 60. a 70. let) a soch a plastik (z 80. a 90. let). Komě archivu autora fotografie Zdeňka Merty a Roberta Portela.]

Trialog (Nezval – Deml – Holan) (s. 165–207)

BINAR Vladimír
Trialog, s. 167–168. [Úvod k výboru z tvorby vzájemných dedikací a korespondence mezi Vítězslavem Nezvalem, Jakubem Demlem a Vladimírem Holanem.]

Trialog (Nezval – Deml – Holan), s. 169–207. [Výbor z tvorby a korespondence; Vítězslav Nezval o Jakubu Demlovi (s. 169–184), Jakub Deml o Vítězslavu Nezvalovi (s. 185–197), Vladimír Holan o Jakubu Demlovi (s. 197–202) a Jakub Deml o Vladimíru Holanovi (s. 203–207). Uspořádal V. Binar. Foto autorů archiv.]

rr interview
MANDLER Emanuel
Na držení pozic jsem nikdy nebyl (s Emanuelem Mandlerem o komunismu, revui Tvář, reformistech, výrobě plastikových figurek etc. hovoří Adam Drda), s. 209–232. [Datováno duben 1996. Foto E. M. Karel Cudlín.]

Vršovice a Nusle (s. 233–253)

KROUTVOR Josef
Vršovice v dolíku, s. 234–247. [Článek o pražské čtvrti; kromě reprodukcí z Váchalových Malých novin z Vršovic, obrazů Bohumila Kubišty, Václava Bartovského a Zdeňka Tůmy (foto Robert Portel), pohlednic (archiv Roberta V. Nováka) a plakátů (foto M. Šebek) doprovozeno fotografiemi Karla Cudlína.]

KROUTVOR Josef
Nuselské schody, s. 248–253. [Článek o pražské čtvrti; kromě reprodukce dobového plakátu (foto M. Šebek) doprovozeno fotografiemi Karla Cudlína.]

Dzurko (s. 255–300)

DZURKO Rudolf
Nejsem žádná vopice (s Rudolfem Dzurkem hovoří Viktor Karlík), s. 257–264. [Datováno zima a jaro 1996, zpracovala Veronika Dudková; doprovozeno slovníkovým heslem R. D. Foto R. D. Karel Cudlín.]

DZURKO Rudolf
Obrazy, plastiky, s. 265–280. [23 barevných reprodukcí obrazů ze 70.–90. let, vytvořených ze skleněné drti. Foto Ondřej Polák.]

MANUŠ Erika
Neřiditelná vzducholoď, s. 281–282. [Úvod k příběhům Rudolfa Dzurka.]

DZURKO Rudolf
Hořící dům a létající paruka, s. 282–300. [Příběhy Hořící dům a létající paruka, Džuger a dítě s hadí hlavou, Kapitán s prasečíma nožičkama a Koňská noha v pekle zpracovala Erika Manuš. Fotografie autorových plastik Robert Portel.]

Kojot válčí s obrem a jiné příběhy severoamerických Indiánů, s. 301–330. [Prózy Opuštěné děti, Kojot válčí s obrem, Kojot na jahodách, Krvavec, Aioswé O muži Potáplice, Živá mrtvá, Chlapec z týpí a Vyhozený ven a Kojot jí lidi vybral, přeložil, poznámky napsal a výtvarný doprovod komentoval Jáchym Topol.]

Varlam Šalamov (s. 331–358)

ŠALAMOV Varlam
Stručný životopis, s. 333–335. [Přeložil a úvodní poznámkou (s. 333) komentoval Sergej Machonin. Foto autora archiv.]

ŠALAMOV Varlam
Povídky, s. 336–358. [Povídky Antikvář (s. 336–343), Slovo nad hrobem (s. 343–349) a Života běh inženýra Kiprejeva (s. 349–358) přeložil Sergej Machonin. Doplněno redakční bibliografickou poznámkou.]

Revolver Revue 33, leden 1997

Sedm
ŠTINDL Ondřej, s. 5–19. [Komentáře k fotografiím brašny na plynovou masku, samolepky Wildcat, občanského průkazu ČSSR, prvního LP skupiny Led Zeppelin, obrazu Ilji Jefimoviče Repina Ivan Hrozný a jeho syn Ivan 16. listopadu 1581, novin z roku 1968 a postavy Britta z filmu Sedm statečných.]

X („Desítka“)/Violit, s. 21–66. [Výbor ze samizdatového sborníku X a z jeho literární části Violit, který vycházel 1980–1981; publikovány výtvarné práce Jána Mlynárika, Marka Hlupého, Viktora Karlíka, Víta Krůty, Petra Kubína a Filipa Topola a texty Víta Bruknera, Martina Sochy, Jáchyma Topola, Víta Kremličky, Lukáše Marvana, Filipa Topola a Davida Síse. Fotografie autorů Petr Kříž a Petr Kubín; se závěrečnou redakční poznámkou.]

LUKEŠ Zdeněk
Šedivá léta, s. 69–78. [Článek o městské architektuře 70. a 80. let v ČSSR; doprovozeno fotografiemi Karla Cudlína.]

Jan Šafránek (s. 79–103)

ŠAFRÁNEK Jan
Možná jsem v tom spěchu namaloval moc řídkou pěnu (s Janem Šafránkem hovoří Viktor Karlík), s. 79–87. [Rozhovor zpracovala Terezie Pokorná. Foto autora Karel Cudlín; publikováno v rámci bloku Jan Šafránek.]

ŠAFRÁNEK Jan
Obrazy, comics, s. 88–103. [Barevné a černobílé reprodukce obrazů ze 70. let (s. 88–100) a comics Conspa v harému (s. 101–103, libreto Jiří Daníček). Reprofoto Jan Svoboda, Robert Portel a Gabina; publikováno v rámci bloku Jan Šafránek.]

BRIKCIUS Eugen
Comics jako zrcadlo obce, s. 101–103. [Komentář ke comicsu Conspa v harému (libreto Jiří Daníček, kresby Jan Šafránek); publikováno v rámci bloku Jan Šafránek.]

Slunečné dílo (s. 105–130)

ŠPIRIT Michael
Slunečné dílo, s. 106–107. [Úvod k antologii normalizační poezie (s. 107–130).]

Slunečné dílo, s. 107–130. [Antologie normalizační poezie s oddíly My máme jiný slovosled aneb Straně (s. 107–111), Polohu nezměním aneb Plivl emigrant (s. 111–113), Drsná nóta aneb Jen ať si hraje Pentagon (s. 114–121) Na dřeň pravdy se vypovídám aneb Nemocen poezií (s. 122–124), Pěnivě šťastný aneb To nejcennější, co muž má (s. 124–126), Co nepochopím, nepochopím aneb U koryt (s. 126–127) a Plnou lžící aneb Díky že jsem žil (s. 127–130); vybrány básně Karla Bouška, Vladimíra Bretta, Michala Černíka, Miroslava Floriana, Arno Krause, Karla Michla, Jaromíra Pelce, Josefa Peterky, Jana Pilaře, Josefa Rybáka, Ivana Skály, Petra Skarlanta, Karla Sýse, Donáta Šajnera, Josefa Šimona, Jiřího Taufera, Oldřicha Vyhlídala a Jiřího Žáčka. Uspořádal Michael Špirit (s. 106–107).]

Dikobraz (1977–1978), s. 131–162. [Výbor ze satirického a humoristického týdeníku připravili V. K. <=Viktor Karlík> a M. Š. <=Michael Špirit>.]

Antikváři (s. 163–194)

DĚTÁKOVÁ Zuzana
Náhradní povolání: antikvář, s. 164–165. [Úvod k bloku Antikváři.]

PLACÁK Jan
Vlastně jsem si polepšil, s. 165–168. [Vyprávění o práci v antikvariátu v Karlově ulici na přelomu 70. a 80. let. Foto autora Miroslav Vránek.]

SLAVÍK Bohumír
Nebyl krám jako krám, s. 168–174. [Rozhovor připravily Kateřina Benoniová a Zuzana Dětáková; datováno září 1996.]

SLAVÍK Bohumír
Antikvární poéma, s. 174–178. [Báseň z roku 1978, vydaná v smz. nakladatelství Žába na prameni pro interní potřeby antikvariátu v Dlážděné ulici.]

TŘEŠŇÁK Vlastimil
Knihy jsem si přečet a vrátil, s. 178–180. [Vyprávění o práci v antikvariátu v Dlážděné ulici v 70. letech; datováno 1. září 1996. Foto autora Ondřej Němec.]

ZADROBÍLEK Vladislav
Nevěděli, jak se dívat na grafiky, s. 180–182. [Vyprávění o práci v antikvariátu v Dlážděné ulici v 70. letech; datováno srpen–září 1996.]

HRUBÁ Tereza
Zákazníci jsou tam takoví hraboši, s. 183–185. [Vyprávění o práci v antikvariátu v Karlově ulici a Na Můstku v 70. letech; datováno září 1996.]

HEJDA Zbyněk
O Dlážděné, lupičích a kocourovi, s. 185–194. [Rozhovor se Zuzanou Dětákovou; datováno červenec–září 1996. Foto Z. H. Bohumír Slavík.]

Tři rozhovory (s. 195–213)

VLASÁK Tomáš
Není to žádná „václaváková“ cesta (se signatářem Charty 77 páterem Tomášem Vlasákem hovoří Jan Machonin), s. 196–201. [Datováno 7. září 1996.]

THOMA Jan
Podstatnou část signatářů tvořili dělníci (se signatářem Charty 77 Janem Thomou hovoří Jan Machonin), s. 201–208. [Datováno v Plzni 27. srpna 1996.]

KELLER Jan
Vždycky jsem cítil, že církev má být v určité opozici (se signatářem Charty 77 hovoří Jan Machonin), s. 208–213. [Datováno 29. srpna 1996.]

DRDA Adam
Ti, kteří nepodepsali, s. 215–224. [Článek o lidech, kteří byli v opozici proti normalizačnímu režimu, ale nesignovali Chartu 77.]

NĚMEC David
Magor tvrdil, že jsem nechtěl vynášet koše (s Davidem Němcem hovoří Viktor Karlík a Terezie Pokorná), s. 225–240. [Datováno září 1996; publikováno se 7 černobílými reprodukcemi autorových prací.]

Anticharta (s. 241–305)

POKORNÁ Terezie
Pod souhrnným názvem Anticharta..., s. 243–249. [Úvod k bloku doprovozený koláží z novinových a časopiseckých titulků (připravil Viktor Karlík).]

Člověka až závrať chytá – Ve jménu života, i radosti, i krásy aneb S kým a pro koho (Charta 77 a proces se členy skupin The Plastic People of the Universe a DG 307 v zrcadle dobového československého tisku), s. 251–280. [Výbor z textů čs. novin a časopisů od dubna 1976 do listopadu 1977 a koláž z novinových a časopiseckých titulků téže doby. Připravili Terezie Pokorná a Viktor Karlík. Publikováno v rámci bloku Anticharta.]

Z Rudého práva 29. 1. – 12. 2. 1977, s. 281–305. [Faksimile novinových seznamů jmen podepsaných pod tzv. Antichartou neboli pod provoláním Za nové tvůrčí činy ve jménu socialismu a míru. Připravili Viktor Karlík a Terezie Pokorná.]

rr interview
STANKOVIČ Andrej
Bourání posvátných krav je součástí naší každodenní řeznické práce (s básníkem Andrejem Stankovičem hovoří Petruška Šustrová), s. 307–324. [Datováno srpen–září 1996. Foto A. S. Karel Cudlín.]

VONS (s. 325–351; výběr ze sdělení Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných; volně ilustrováno reprodukcemi známek ze 70. let, které připravil Viktor Karlík)

ŠUSTROVÁ Petruška
Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných, s. 326–327. [Úvod k výběru ze sdělení VONSu.]

ŠABATOVÁ Anna
Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných..., s. 327. [Vzpomínka na činnost ve VONSu.]

BĚLÍKOVÁ Jarmila
Mám–li si po tolika letech vzpomenout..., s. 332. [Vzpomínka na činnost ve VONSu.]

HEJDA Zbyněk
Na nic se nepamatuji přesně..., s. 337. [Vzpomínka na činnost ve VONSu.]

MALÝ Václav
Bylo to snad v roce 1985..., s. 337–339. [Vzpomínka na činnost ve VONSu.]

STANKOVIČ Andrej
Rád bych vzpomněl..., s. 341. [Vzpomínka na činnost ve VONSu.]

Revolver Revue 34, květen 1997

HERLING-GRUDZIŃSKI Gustaw
Don Ildebrando, s. 5–27. [Povídka z roku 1996; z polštiny přeložila Helena Stachová. Foto autora Martin Přibyl.]

BORKOVEC Petr
Deset básní pro Mariu Cavinu, s. 30–35. [Výbor veršů z většího cyklu. Foto autora Karel Cudlín.]

DOLEŽAL Miloš
Za, s. 36–41. [10 básnických a 2 prozaické texty. Foto autora Karel Cudlín.]

FISCHEROVÁ Viola
Divoká dráha domovů, s. 42–47. [12 básní. Foto autorky Petr Kotyk.]

Sedm
PLACÁK Petr, s. 49–63. [Komentáře k obrazům Josefa Lady a Geertgena tot Sint Janse, soše sv. Václava od Josefa V. Myslbeka, obrázkům z Pasionálu Abatyše Kunhuty a z Kodexu Vyšehradského, architektuře Kostela sv. Prokopa v Třebíči a malbě ze starého Egypta.]

Hélène Cixous (s. 65–78)
HECZKOVÁ Libuše
Hélène Cixous, s. 67; podepsáno L. H. [Biografická poznámka o francouzské spisovatelce. Foto H. C. Martine Franck.]

CIXOUS Hélène
Sigmata, s. 68–74. [Povídka; z francouzštiny přeložila Soňa Sladká..]

CIXOUS Hélène
Nevěřím v psaní, které není druhem odporu (s Hélène Cixous hovoří Libuše Heczková), s. 75–78. [Datováno v Paříži 1996; z francouzštiny přeložila Viola Čapková.]

Per Šmidl (s. 79–90)

ŠMIDL Per
Oběť blahobytu, s. 81–88. [Ukázky z eseje; z dánštiny přeložila Dana Jelínková. Foto autora Jiří Krejčí.]

ŠMIDL Per
Šest otázek (s Perem Šmidlem hovoří Veronika Dudková), s. 89–90. [Rozhovor s dánským spisovatelem.]

Karel Šlenger (s. 91–155)

ŠLENGER Karel
Jíst se má, jen když je hlad, s. 95–111. [Zápisky a korespondence z 20. až 70. let; připravili a úvodní poznámku (s. 93) napsali Viktor Karlík a Veronika Dudková. Foto autora Jiří Šourek.]

ŠLENGER Karel
Obrazy, s. 112–137. [3 černobílé a 28 barevných reprodukcí prací z 30. až 70. let, repro Robert Portel.]

ŠLENGER Karel
Kus života – Pabouci, s. 138–151. [Texty a kresby; připravili Viktor Karlík a Veronika Dudková.]

HIRŠAL Josef
Obrazy byly jeho osud, s. 152–153. [Vyprávění o Karlu Šlengerovi. Datováno prosinec 1995; zaznamenala Zuzana Dětáková.]

MACHOVEC Martin
Literární dílo Karla Maryska, s. 157–179. [Monografická studie; datováno 5.–9. 5 1996. Doprovozeno fotografií autora z rodinného archivu a reprodukcemi obálek Maryskových knih.]

Michal Mareš: Přicházím z periferie republiky (s. 181–215)

KOUKAL Pavel
Peroutkův novinář Michal Mareš, s. 183–190. [Článek o básníkovi, prozaikovi, filmovém dramaturgovi a novináři M. M. (1893–1971). Doprovozeno reprodukcemi kreseb Bedřicha Feigla (foto Robert Portel), ilustrací a obálek Marešových knih z 20. let. Foto M. M. archiv P. Koukala.]

MAREŠ Michal
Přicházím z periferie republiky, s. 191–215. [Výbor z reportáží otiskovaných od června 1946 do února 1947 v týdeníku Dnešek. Připravila a úvodní poznámku (s. 182) napsala Veronika Dudková.]

Pro RR
HOLOMÍČEK Bohdan
Cena Revolver Revue, hospoda Na Slamníku 20. 3. 1997, s. 217–230. [Autorský výběr fotografií z předání Ceny RR Rudolfu Dzurkovi.]

Sergej Machonin: Z dopisů (s. 231–255)

POKORNÁ Terezie
„Jak jsem to četl já“, s. 233–235. [Úvod k výboru dopisů Sergeje Machonina, adresovaných v 80. letech Lence Procházkové a Edě Kriseové.]

MACHONIN Sergej
Z dopisů, s. 236–255. [Výbor z dopisů adresovaných v 80. letech Lence Procházkové (s. 236–246) a Edě Kriseové (s. 246–255); vybrali a komentovali Terezie Pokorná a Michael Špirit.]

rr interview
HYBLER Martin
Neodpovídat na dopisy je zásadní hřích, za který se český národ bude smažit v pekle (s filosofem a psychologem Martinem Hyblerem hovoří Petruška Šustrová), s. 257–275. [Rozhovor. Foto M. H. Karel Cudlín.]

HYBLER Martin
O opolicii, s. 277–283. [Esej o fenomenologii výslechu a vyšetřování; datováno v Březinách, Úpici, Zábřehu na Moravě a v Praze v létě 1979; původně publikováno v smz. sborníku Fandovi (1979).]

JIREC Miroslav
Underground nebyla marxistická kultura (s undergroundovým básníkem Miroslavem Jircem o jeho spolupráci se Státní bezpečností hovoří Petr Placák), s. 285–299. [Datováno 3. 2. 1997 v restauraci na náměstí Jiřího z Poděbrad.]

NOVÁK Jan
Od srdce k bokům aneb Elektrifikace chicagského blues, s. 301–311. [Reportážní próza o Muddy Watersovi, baru Checkerboard Lounge a proměnách blues v Chicagu. Foto autora Karel Cudlín.]

ČAPEK Vladislav
Revolta asi nebude, divadlo možná ano, s. 313–336. [Reportáž o rockových klubech v Čechách po roce 1989; součástí bloku jsou fotografie Karla Cudlína.]

GLANC Tomáš
Ruský terorismus, s. 337–379. [Studie o ruském hnutí v letech 1869–1910 a o vztahu terorismu a kultury s kapitolami.]

Revolver Revue 35, září 1997

KOLMAČKA Pavel
Bod se pohnul v prostoru, s. 6–11. [12 básní. Foto autora Karel Cudlín.]

PURŠL Ladislav
Kosti ryby pochyby, s. 12–16. [11 básní. Foto autora Karel Cudlín.]

Robert Silverio: Fotografie (s. 17–30)

SILVERIO Robert
Nic o životě (Viktor Karlík se ptá Roberta Silveria), s. 18–20. [9 otázek a odpovědí.]

SILVERIO Robert
Fotografie, s. 21–30. [10 fotografií z roku 1996.]

FORMÁNEK Jaroslav
Georges, s. 32–51. [Povídka datovaná v Paříži a Praze 1995–1997. Foto autora Ivan Kuťák.]

PLACÁK Petr
Rekreace aneb Duchovní obnova Čech, s. 52–56. [Povídka datovaná 27. 4. 1997. Foto autora Karel Cudlín.]

Továrna (s. 57–86)

LUKEŠ Zdeněk
Továrna mého dětství, s. 59–62. [Článek o Ringhofferově továrně.]

HAVLOVÁ Ester
Fotografie z Ringhofferovy továrny, s. 63–86. [30 snímků ze smíchovského objektu.]

KARLÍK Viktor
Staré věci, s. 87–106. [21 barevných a 2 černobílé reprodukce obrazů a plastik převážně z 80. let, s úvodní autorovou poznámkou; foto Robert Portel, Ivan Pinkava a Ondřej Němec.]

rr interview
HEJDA Zbyněk
Nemyslím, že by se čtenář bez mých veršů neobešel (se Zbyňkem Hejdou hovoří Antonín Petruželka), s. 107–139. [Datováno zima 1996 až jaro 1997. Foto autora Karel Cudlín.]

Františka Kudelová (s. 141–162)

ŠLEZAROVÁ Libuše
Františka Kudelová, s. 143–145. [Článek o F. K.; datováno duben 1997.]

NÁDVORNÍKOVÁ Alena
Barevné ráje Františky Kudelové, s. 147–148. [Článek o tvorbě Františce Kudelové.]

KUDELOVÁ Františka
Obrazy, s. 149–162. [7 černobílých a 10 barevných reprodukcí prací převážně ze 70. a 80. let; další obrazy též na s. 144 a 146. Foto autorky Milena Valušková, reprofoto Robert Portel, Zdenek Sodoma a archiv Libuše Šlezarové.]

Bob Krčil (s. 163–200)

FORMÁNEK Jaroslav
Proč si vzal s sebou deštník?, s. 165–166. [Úvod k bloku fotografií, dopisů a deníkových záznamů Boba Krčila; datováno listopad 1996.]

KRČIL Bob
Fotografie, dopisy a deníky, s. 167–200. [Obsahuje kromě 17 autorových fotografií dopis rodičům z 28. 8. 1969, úryvky z deníků psaných ve Vídni (1969), Švédsku a Francii (1975), Indii (1979) a znovu ve Francii (1979) a životopisnou a ediční poznámku (s. 199–200) pořadatele bloku Jaroslava Formánka.]

KRČIL Bob
Rozhovor s Bobem Krčilem (s Bobem Krčilem hovoří Kateřina Klaricová), s. 193–197. [Interview konané v New Yorku dne 9. 5. 1991 upravil a krátil Jaroslav Formánek.]

Irving Penn: Cranium Architecture (s. 201–218)

FÁROVÁ Anna
Estetika zmaru – architektura lebek, s. 203–208. [Článek o Irvingu Pennovi a jeho fotografiích zvířecích lebek z Národního muzea v Praze, které vznikly v roce 1986. Doprovozeno autorčinou biografickou poznámkou o I. P.; s fotografiemi Irvinga Penna a Bohdana Holomíčka.]

PENN Irving
Cranium Architecture, s. 209–218. [Cyklus 10 černobílých fotografií zvířecích lebek z Národního muzea v Praze z roku 1986.]

Pro RR
ŠTORM František
(Typografické kuriosity), s. 219–232. [Typografický projekt.]

Proč jsem podepsal(a) Chartu 77? (s. 233–245)

DRDA Adam
Poznámka úvodem, s. 234–235. [Komentář ke kronice Bedřicha Placáka s odpověďmi signatářů Charty 77 o motivaci jejich podpisu a úvod k výboru z těchto odpovědí.]

Proč jsem podepsal(a) Chartu 77? (Zápisy pro Bedřicha Placáka), s. 236–245. [Odpovídají Karel Trinkewitz, Zdeněk Urbánek, Jan Vladislav (s. 236), Eva Kantůrková (s. 237), Jaroslav Seifert (s. 237–238), Jan Lopatka, Ladislav Hejdánek, Otta Bednářová (s. 238), Miloš Rejchrt, Václav Malý, Anka Marvanová (s. 239), Jiří Lederer (s. 239–240), Josef Kordík, Jaroslav Ptáček, Karel Havlíček (s. 240), Vlado Čech, Anna Šabatová, Ivan Kožíšek, Markéta Němcová, Jaroslav Kukal (s. 241), Jan Dus, Marie Rút Křížková, Dana Němcová, Jarmila Bělíková, Tomáš Vrba (s. 242), Andrej Stankovič, Petruška Šustrová, Petr Pithart, Václav Benda (s. 243), Jiří Brabec (s. 243–244), Josef Vohryzek, Jan Placák, Mirek Slavík, Alena Hromádková, Mikoláš Chadima (s. 244) a Ivan M. Jirous (s. 245).]

MANDLER Emanuel
Komunální dobrodružství, s. 247–285. [Text o působení části bývalé redakce časopisu Tvář ve výrobních družstvech Komplexa a Merkuria v první polovině 70. let; foto vyrobených figurek Robert Portel. Reprodukce reklamy z Lidové demokracie 5. 12. 1972 a archivní fotografie B. Doležala, E. Mandlera, J. Nedvěda a K. Štindla.]

Guru, s. r. o. (s. 287–329)

BREZINA Ivan
Guru, s. r. o., s. 289–303. [Text o módním zájmu Západu o duchovní tajemství Východu, doprovozený reprodukcemi pohlednic a plakátů z indického pouličního prodeje.]

MEHTA Gíta
Karma Cola (Výprodej mystického Východu), s. 305–329. [Ukázky ze stejnojmenné knihy (1979) přeložila Ivana Husáková.]

Revolver Revue 36, prosinec 1997

ČAN
Zpěvy skoro sokolské, s. 5–18. [Cyklus veršů.]

Augustín Dobrovodský: Verše (s. 19–30)

STANKOVIČ Andrej
Básnik je ten, kto ponúka činel hromu, s. 21–22. [Článek o Augustínu Dobrovodském; datováno 4. 5. 1997.]

DOBROVODSKÝ Augustín
Verše, s. 23–30. [16 básní. Foto autora a Andreje Stankoviče Olga Stankovičová.]

Pro RR
KARLÍK Viktor
Ruce básníků, s. 31–55. [Z cyklu fotografií – ruce Jiřího Koláře, Jiřiny Haukové, Josefa Hiršala, Ivana Diviše, Egona Bondyho, Zbyňka Hejdy, Andreje Stankoviče, Ivana M. Jirouse, Naděždy Plíškové, Víta Kremličky, Jáchyma Topola a J. H. Krchovského; fotografická spolupráce Robert Portel.]

Vadim Sidur (s. 57–94)

MARKOVÁ Kateřina
Vadim Sidur, s. 59–61; podepsáno A. Karamov. [Článek o ukrajinském umělci. Publikováno jako úvod k překladům jeho básní a reprodukcím jeho plastik. Foto V. S. archiv.]

SIDUR Vadim
Z díla, s. 62–94. [Verše (vybrala a přeložila Kateřina Marková) a reprodukce plastik.]

KLEMPERER Victor
Deník 1932, s. 95–116. [Z německého originálu Leben sammeln, nicht fragen wozu und warum. Tagebücher 1918–1932 (Berlin 1996) přeložila Veronika Dudková. Foto autora Kesting.]

MUSIL Robert
Deníky 1930–1933, s. 119–140. [Z německého originálu Tagebücher (Hamburg 1983) přeložila Veronika Dudková. Foto autora archiv.]

Marie Florianová (s. 141–175)

STANKOVIČ Andrej
Nevšední každodenní dramata Marie Florianové, s. 143–145. [Článek o životě a díle M. F. (1909–1998).]

FLORIANOVÁ Marie
Obrazy, kresby, grafiky, s. 146–175. [Reprodukce 12 černobílých a 17 barevných prací z 20. a 30. let (foto Robert Portel), na s. 169–175 faksimile šesti listů z autorčina alba Deset linoleí (1932), na s. 146–148 faksimile dopisu M. F. Karlu Schulzovi z 28. 5. 1937. Foto autorky rodinný archiv.]

KLIMENTOVÁ Eva
Od uzlu k ha-ha a ještě dál, s. 177–189. [Esej o historii anglické zahradní architektury a jejích souvislostech s literaturou a výtvarným uměním, doprovozená archivními fotografiemi a fotografií Lukáše Klimenta.]

KRAJC Rudolf
Šest dřevorytů, s. 191–198. [Reprodukce děl vydaných jako bibliofilie r. 1931. Úvodní poznámku (s. 192) napsal Jan Placák.]

Emanuel Frinta (s. 199–216)

CHALOUPKA David
„Můj hlavní výtvarný problém je žena“, s. 201–216. [Studie o malíři Emanuelu Frintovi (1896–1970). Foto a reprofoto autorových kreseb Jiří Vaněk, foto E. F. Jaromír Funke.]

FRINTA Emanuel
Kresby, s. 202–215. [Reprodukce 12 prací.]

Andrzej Szczypiorski (s. 217–232)

VONDRÁČEK Jiří
Polský spisovatel Andrzej Szczypiorski, s. 218–219. [Úvod k překladu povídek A. S.]

SZCZYPIORSKI Andrzej
Povídky, s. 219–232. [Prózy Hloupá ženská (1976, s. 219–224) a „Zpověď dítěte svého věku“ aneb Srdce příslušníkovo (1982, s. 225–232), vybral a z polštiny přeložil Jiří Vondráček. Foto autora archiv.]

3 x Sedm (s. 233–279)

ANDĚL Jaroslav
Sedm, s. 233–247. [7+7 fotografií z autorovy sbírky.]

HLAVÁČEK Ludvík
Sedm, s. 249–263. [Komentáře k obrazům Mikuláše Medka Utrpení 16 000 červených cm2 (1962), Stanislava Kolíbala Na tomto místě (1968), Karla Malicha Událost na kruhu (1963), Jiřího Davida Bez názvu (1983–1984), Antonína Střížka Skalnatá krajina s borovicí (1994), Františka Skály jr. Křehké vztahy (1991) a Jiřího Černického Foto-Flash (1996).]

NÁDVORNÍKOVÁ Alena
Sedm, s. 265–279. [Komentáře ke kresbám Cecilie Markové, Karla Havlíčka, k masce z Nové Guineje, k reliéfu z baziliky v Autunu, ke lví soše v Bergamu, k soše Vozataje z Delf a k fotografii Yvese Tanguyho od Man Raye.]

Andrej Platonov (s. 281–330)

PIVOVAROV Viktor
Úvodem, s. 283–285. [Článek o Andreji Platonovovi, který uvádí výbor z knihy Andrej Platonov. Vzpomínky současníků, materiály k životopisu (Moskva 1994). Přeložila Anna Nováková. S archivními fotografiemi.]

Andrej Platonov. Dokumentární drama ve dvou dějstvích., s. 287–314. [Na spisovatele vzpomínají Emilij Mindlin, Lev Gumilevskij, Avgust Javič, Lev Slavin, Semjon Lipkin, Viktor Bokov, Jurij Nagibin, Isaak Kramov, Jevgenija Taratuta, David Ortenberg a Vladimir Sutyrin. Z knihy Andrej Platonov. Vzpomínky současníků, materiály k životopisu (Moskva 1994) vybral Viktor Pivovarov. Přeložila Anna Nováková.]

PLATONOV Andrej
Povídky, s. 315–330. [Prózy V tu stranu, co zapadá slunce (1943, s. 315–320) a Láska k rodné zemi aneb Pouť starého vrabce (z pozůstalosti, 1996, s. 321–326) přeložila Anna Nováková, prózu Třetí syn (1936, s. 327–330) přeložil Josef Sedlák. Foto autora archiv.]

Revolver Revue 37, květen 1998

LANGER Martin
Básně, s. 5–23. [Verše z roku 1997. Foto autora Dagmar Hochová.]

HAUKOVÁ Jiřina
Verše, s. 25–31. [5 básní z roku 1997. Foto autorky Karel Cudlín.]

MALIJEVSKÝ Igor
Zábradlí, s. 33–49. [Povídka; datováno březen–duben 1997. Doprovozeno autorovými fotografiemi. Foto autora Karel Cudlín.]

Naďa Plíšková: Plíšková sobě (s. 51–64)

PLÍŠKOVÁ Naďa
Plíšková sobě, s. 51–61. [13 básní; doprovozeno 5 černobílými reprodukcemi autorčiných výtvarných prací. Foto Hana Hamplová a Robert Portel.]

STANKOVIČ Andrej
„Kdo nedrží krok, poslouchá nejspíš jiný buben“, s. 62–64. [Esej o Nadě Plíškové.]

Zaříkání a zkazky z Podivicka (s. 65–77)

DOLEŽAL Miloš
Cíp krajiny, s. 66; podepsáno M. D. [Úvod k ukázkám vyprávění a zaříkání z kraje mezi Humpolcem, Ledčí nad Sázavou a Havlíčkovým Brodem.]

Čáry, rady, zaříkání z Podivicka, s. 67–73. [Vyprávění z kraje mezi Humpolcem, Ledčí nad Sázavou a Havlíčkovým Brodem sebral, zapsal a uspořádal Miloš Doležal.]

Zkazky, mordy, báchory z kostrbatých kopců , s. 74–77. [Vyprávění z kraje mezi Humpolcem, Ledčí nad Sázavou a Havlíčkovým Brodem sebral, zapsal a uspořádal Miloš Doležal.]

Miroslav Urban: Prostory smrti (s. 79–100)

JANATA Michal
Kynik české fotografie Miroslav Urban, s. 80–81. [Článek o fotografiích hřbitovů M. U.]

URBAN Miroslav
Prostory smrti, s. 82–100. [Fotografie z pařížských, vídeňských, ženevských, moskevských, olšanských, plzeňských, varšavských, florentských, římských, lvovských, gibraltarských, vlašimských, královéhradeckých a sokolovských hřbitovů.]

NOVÁK Jan
Z bedny do krabice, s. 101–107. [Próza o hrobníkovi z Jižního města v Praze, foto Antonín Kratochvíl.]

ČERNÝ David
Černá hodinka (s Davidem Černým hovoří Michal Cihlář), s. 109–130. [Interview datované v Dejvicích 1. 12. 1997; doprovozeno 4 černobílými a 11 barevnými reprodukcemi autorových prací. Foto D. Č. Karel Cudlín.]

Květoš (s. 131–158)

VAŠÍČEK Pavel
Květoš, s. 133–135. [Článek o Květoslavu Vašíčkovi (1902–1995). Foto K. V. Jan Ságl.]

VAŠÍČEK Květoslav
Z pozůstalosti, s. 136–158. [Fotografie autorových artefaktů–vynálezů od Jana Ságla a Petra Zhoře. Foto autora Jan Ságl.]

REZEK Petr
Funerální prostora?, s. 137; podepsáno André Klokoč + Jan Slza. [Článek o objektu Květoslav Vašíčka (1902–1995) Kolik je hodin?. Fotografie autorova artefaktu–vynálezu Jan Ságl.]

BORECKÝ Vladimír
Synové brikolátorovi, s. 138–139. [Článek o tvorbě Květoslava Vašíčka (1902–1995).]

HYBLER Martin
A co ramínka?, s. 142–143. [Článek o tvorbě Květoslava Vašíčka (1902–1995).]

Cecilie Marková (s. 159–182)

NÁDVORNÍKOVÁ Alena
Původní tvorba Cecilie Markové, s. 161–163. [Článek o tvorbě C. M.]

MARKOVÁ Cecilie
Z díla, s. 164–182. [11 černobílých a 12 barevných reprodukcí obrazů a kreseb C. M., foto Robert Portel a archiv Aleny Nádvorníkové. Foto C. M. archiv Aleny Nádvorníkové.]

Milada Součková: Krátké povídky (s. 183–191)

SUDA Kristián
V pozůstalosti Milady Součkové..., s. 185–186. [Úvod k publikaci posledních próz M. S.]

SOUČKOVÁ Milada
Krátké povídky, s. 187–191. [Prózy z pozůstalosti; připravil Kristián Suda. S reprodukcí obálky a stránky časopisu The Booster/Delta, kde M. S. publikovala r. 1939. Foto autorky Deborah Smullyan.]

Jiří Štourač (s. 193–214)

DOLEŽAL Miloš
Popelavá melancholie, tichá modř, s. 195–198. [Záznamy o kresbách Jiřího Štourače. Foto J. Š. Jan Daňhel.]

ŠTOURAČ Jiří
Kresby, s. 199–213. [16 černobílých reprodukcí prací z 80. a 90. let; foto Blanka Lamrová a Robert Portel, foto autora Jan Daňhel.]

ŠTOURAČ Jiří
O kresbě, s. 214. [Úvaha doprovázející reprodukce vlastních prací.]

rr interview
REJŽEK Jan
Šedá zóna (s Janem Rejžkem hovoří Petruška Šustrová), s. 215–236. [Rozhovor. Foto J. R. Karel Cudlín.]

Pro RR
NOVÁK Robert V.
Příběh 1997–1998, s. 237–250. [Výtvarný projekt.]

ARENDTOVÁ Hannah – JASPERS Karl
Z korespondence, s. 251–294. [Oboustranná korespondence z let 1959–1960. Z německého originálu Briefwechsel 1926–1969 (3. vyd. München 1993) přeložila Veronika Dudková. Fotografie autorů archiv.]

Emanuel Tilsch: Aforismy a myšlenky (s. 295–324)

VAŠÍČEK Zdeněk
„Všechno jen ne básník“, s. 297–300. [Článek o Emanuelu Tilschovi (1866–1912).]

TILSCH Emanuel
Aforismy a myšlenky, s. 301–324. [Přetisk autorova spisu z roku 1916. Foto autora Hanuš Folkman.]

Revolver Revue 38, září 1998

Dušan Hanák – Miloš Janoušek – Otis Laubert – Rudolf Sloboda – Andro Verdan (s. 5–48)

BALOGH Alexander
Životopisy nevydaných knih, s. 6. [Úvod k textům slovenských autorů.]

HANÁK Dušan
Najviac sa človek narobí na projekte, ktorému chýba autentickosť, s. 7–14. [12 básní uvedených rozhovorem s Alexandrem Baloghem (s. 7–8), editorem bloku slovenských autorů. Foto D. H. Pavel Kastl.]

JANOUŠEK Miloš
Aj písať som začal preto, lebo som si vždy chcel vyskúšať niečo nové, s. 15–22. [Úryvek z básně Životopis z nevydanej knihy, uvedený rozhovorem s Alexandrem Baloghem (s. 15–16), editorem bloku slovenských autorů. Foto M. J. Jana Nemčoková.]

LAUBERT Otis
Nepriamou úmerou od literatúry k výtvarnému umeniu, s. 23–31. [Básně, aforismy a záznamy nazvané „Pseudoscenáre“, uvedené rozhovorem s Alexandrem Baloghem (s. 23–24), editorem bloku slovenských autorů.]

SLOBODA Rudolf
Z denníkov, s. 32–38. [Záznamy z let 1991–1995, uvedené vzpomínkou Dušana Hanáka (s. 32–33). Foto R. S. Alana Hyža.]

VERDAN Andro
Čím pevnejšie som výtvarne zaradený, tým viac ma láka literárny svet, s. 39–48. [Záznamy nazvané Istiny (I) a texty–objekty Presochy s fotografickými ukázkami, uvedené rozhovorem s Alexandrem Baloghem (s. 39–40), editorem bloku slovenských autorů. Foto A. V. Fero Horvat.]

Pro RR
STOILOV Viktor, s. 49–61. [Výběr z vlastních fotografií.]

Chris Offutt – Melanie Rae Thonová – Madison Smartt Bell (s. 63–87)

ČÁP Jan – DUDEK Petr
Tři mladí američtí prozaikové, s. 64–65. [Článek o výboru z mladých amerických prozaiků, zveřejněném v 54. čísle britského časopisu Granta r. 1996.]

OFFUTT Chris
Moscow, stát Idaho, s. 66–73. [Úryvky z prózy otištěné v bloku mladých amerických prozaiků. Přeložili Jan Čáp a Petr Dudek. Foto autora Marion Ettlinger.]

THONOVÁ Melanie Rae
Vánoce na Jamajské pláni, s. 74–79. [Úryvky z prózy otištěné v bloku mladých amerických prozaiků. Přeložili Jan Čáp a Petr Dudek. Foto autorky Marion Ettlinger.]

BELL Madison Smartt
Poledne..., s. 80–87. [Úryvky z prózy otištěné v bloku mladých amerických prozaiků. Přeložili Jan Čáp a Petr Dudek. Foto autora Marion Ettlinger.]

KOLÁŘ Viktor
Fotografie, s. 89–111. [22 snímků z Ostravy konce 80. a z 90. let.]

rr interview
KABÁT Marcel
Nebyla žádná naděje (s Marcelem Kabátem o životě básníka Jana Kameníka rozmlouvá Robert Krumphanzl), s. 113–128. [Datováno v Holešovicích od ledna 1997 do ledna 1998. Foto M. K. Karel Cudlín.]

Jan Kameník – Z korespondence (s. 129–156)

KRUMPHANZL Robert
Následující výběr, s. 130; podepsáno R. K. [Úvod k výboru z korespondence Jana Kameníka.]

KAMENÍK Jan
Z korespondence, s. 131–156. [Výbor přijatých dopisů z let 1937–1964 (s. 131–143) od Emanuela Lešehrada, Jana z Wojkowicz (s. 131), Františka Lazeckého, Jiřího Konůpka, Viléma Závady (s. 132), Václava Stratila (s. 133), Ludmily Jiřincové (s. 133, 134), Vladimíra Vévody (s. 133–134), Pavly Buzkové (s. 134–135), Miloše Dvořáka (s. 135–137), Jana Zahradníčka, Ladislava Jehličky (s. 137), Kamila Bednáře (s. 137–138), Jana B. Čapka (s. 138–140), Ivana Diviše (s. 140, 141–143) a Vlastimila Vokolka (s. 141), a výbor oboustranné korespondence z let 1967–1971 (s. 143–156) se Svazem čs. spisovatelů (s. 145, 146, 148, 149, 153, 155–156), Lidovou demokracií (s. 146–147), Českým literárním fondem (s. 152, 156) a Svazem českých spisovatelů (s. 154–156). Uspořádal a komentoval Robert Krumphanzl.]

Sedm
MATOUŠEK Ivan
Slzavé údolí, s. 157–171. [Próza k 7 autorovým fotografiím z cesty, foto Ivana Hamplová.]

MATOUŠEK Ivan
Zachovat okamžiky utrpení (se spisovatelem a malířem Ivanem Matouškem hovoří Michal Schindler), s. 172–174. [Rozhovor.]

CUDLÍN Karel
Fotografie, s. 175–186. [13 snímků z 90. let pořízených na Sinaji, Ukrajině, v Praze, při odchodu sovětské armády z Československa, a dále fotografie z Jabločka, Polska a Jerusaléma.]

Propasť Macocha na Moravě (s. 187–225)

CIESLAR Jiří
Propasť, s. 189–196. [Esej o Macoše a Karlu Absolonovi. Doplněno dobovými fotografiemi, kresbami a mapami.]

ABSOLON Karel
Propasť Macocha na Moravě, s. 197–222. [Ze stejnojmenné knihy vydané r. 1904 vybral Jiří Cieslar. Doplněno dobovými fotografiemi, kresbami a mapami.]

PODROUŽEK Adolf
Propasť Macocha, s. 223–225. [Ze stejnojmenné knihy vydané r. 1896 vybral Jiří Cieslar. Doplněno dobovými fotografiemi, kresbami a mapami.]

HONCOOPOVÁ Helena
Japan v knihách Joe Hlouchy, s. 227–253. [Studie s kapitolami Hloucha na vlnách japanofilie, Joe Hloucha ještě jako Josef, Joe Hloucha – spisovatel, Hloucha cestovatel, Hloucha sběratel, Hlouchova sbírka knih, O zoufalství kurátorském a Museum Hlouchových snů?. Doprovozeno reprodukcemi děl ze Sbírky asijského umění NG v Praze. Foto Blanka Lamrová.]

WERNISCHOVÁ Helena
Úrodná Melancholie (s Helenou Wernischovou hovoří Viktor Šlajchrt), s. 255–266. [Rozhovor o autorčiných kreslených novinách z let 1974–1984; doprovozeno faksimile novin.]

Stavíme nový svět (s. 267–312)

BREZINA Ivan
Úvodem, s. 269–270. [Úvodní poznámka k výboru z českých čítanek od konce 19. století do 70. let 20. století s reprodukcemi vybraných obálek a stránek.]

Stavíme nový svět aneb Proměny české čítanky, s. 271–312. [Výbor z českých čítanek od konce 19. století do 70. let 20. století uspořádal napsal Ivan Brezina.]

Spisy – Jiří Mrázek, Jan Placák (s. 313–374)

REJŽEK Jan
Pár slov úvodem, s. 315. [Poznámka k ukázkám ze spisů, které o čs. občanech vedla Státní bezpečnost.]

Agenturní svazky StB „Úderník“ a „Kobra“ (ze spisů vedených na Jiřího Mrázka), s. 317–345. [Ukázky připravili Jan Rejžek a Jiří Mrázek.]

DRDA Adam
Nad spisem, který vedla Státní bezpečnost na Jana Placáka, s. 347–349. [Článek o agenturních svazcích StB.]

Ze spisu, který Státní bezpečnost vedla na Jana Placáka, s. 351–374. [Ukázky vybral Adam Drda.]

Revolver Revue 39, leden 1999

MARTÍNEK Lubomír
Větrná fata morgana, s. 5–16. [Povídka, datováno v Paříži duben–květen 1995.]

MALIJEVSKÝ Igor
Povídky, s. 18–38. [Prózy Vernisáž (s. 18–22) a Kolo (s. 22–38), doprovozeno autorovými fotografiemi.]

KARLÍK Viktor
Centrum periferie, s. 39–56. [22 barevných reprodukcí obrazů z let 1997–1998; reprofoto Robert Portel. S fotografickým autoportrétem V. K.]

Jan Rychlík: Deník 1955 (s. 57–108)

RYCHLÍK Jan
Vzpomínky na mého otce, s. 59–63. [Článek o Janu Rychlíkovi.]

RYCHLÍK Jan
Deník 1955, s. 64–102. [Záznamy od 1. 1. do 20. 4. 1955.]

DORŮŽKA Lubomír
Věčné otázky Ahasvera z padesátých let, s. 103–108. [Článek o skladateli Janu Rychlíkovi.]

Pro RR
NOVÁK Ladislav
Šest topologických dvojlistů, s. 109–121. [Série kreseb a textů.]

STASIUK Andrzej
Povídky, s. 123–139. [Prózy Kovář Kruk (s. 125–127), Košciejný (s. 127–130), Hospoda (s. 130–133, Noc (s. 133–136) a Maryška (s. 137–139) vybrala a z polštiny přeložila a biografickou poznámkou opatřila Jolanta Kamiňska. Foto autora archiv.]

rr interview
KOLÁŘ Viktor
Než vytáhnu foťák, musím vědět, co chci (s Viktorem Kolářem hovoří Viktor Karlík), s. 141–174. [Datováno říjen 1998, zpracovala Terezie Pokorná. Publikováno s 11 Kolářovými fotografiemi z let 1964–1985. Foto K. K. Karel Cudlín.]

Sedm
CIESLAR Jiří
Hlas deníku, s. 175–192. [Komentáře k sedmi záběrům z filmu Roberta Bressona Deník venkovského faráře; s úvodní autorovou poznámkou. Foto autora Karel Cudlín.]

Gertruda Gruberová-Goepfertová (s. 193–219)

DOLEŽAL Miloš
Gertruda Gruberová-Goepfertová, s. 195; podepsáno M. D. [Úvod k bloku.]

GRUBEROVÁ-GOEPFERTOVÁ Gertruda
Jste jako lesní víla, vidíte pod zem!, s. 197–214. [Z autorčina vyprávění a korespondence vybral a zaznamenal Miloš Doležal. Reprodukce 8 černobílých a 11 barevných autorčiných výtvarných děl. Foto archiv autorky a Robert Portel.]

HIRŠAL Josef
Dívka z křišťálu, s. 216–218. [Vzpomínka na Gertrudu Gruberovou-Goepfertovou. Zaznamenal Miloš Doležal.]

VIMROVÁ-MÁLKOVÁ Alena
S Gertrudou Gruberovou, s. 218–219. [Vzpomínka na Gertrudu Gruberovou-Goepfertovou. Zaznamenal Miloš Doležal.]

Jan Hísek: Apokalypsa (s. 221–239)

HÍSEK Jan
Sedm otázek pro Jana Híska, s. 223–225. [Redakční rozhovor (nepodepsáno).]

HÍSEK Jan
Apokalypsa, s. 226–239. [Cyklus 7 grafických listů publikovaný s úryvky ze Zjevení Janova. Foto autora Karel Cudlín.]

Nevšední případ nevyléčitelné kosmofrenie (s. 241–299)

BORECKÝ Vladimír
Nevšední případ nevyléčitelné kosmofrenie, s. 243–270. [Studie o díle Jana Lukeše s kapitolami Jazyk marťanů, Formózština a umělé jazyky, Neofázické glosolálie psychotiků, Básnické neoformace, Ludismy, Geneze išhovského komplexu, Tajemný Wladimir X, Neurčitá diagnóza aneb Ztracený život, Filolog, reformátor, vynálezce, skladatel, romanopisec a básník, Lux redivivus (datováno leden 1991) a Dodatek z roku 1998.]

LUKEŠ Jan
Z tvorby, s. 271–299. [Výbor z textů Jazykové skupiny planetoidu Thetis (s. 271–273), Stručná išhovská mluvnice (s. 273–277), Oženil jsem se s nepozemšťankou (s. 277–281), Lipany (s. 281–289) a faksimile rukopisů. Připravil Vladimír Borecký.]

MAZAL Tomáš
Několik poznámek ke genezi románu Bohumila Hrabala Obsluhoval jsem anglického krále, s. 301–309. [Článek o vzniku Hrabalovy prózy z r. 1971, datováno březen 1998. Doprovozeno fotografiemi některých reálií autorových textů.]

POKORNÝ Jindřich
Kádrový posudek si každý napsal sám (s Jindřichem Pokorným hovoří Adam Drda a Viktor Karlík), s. 311–333. [Rozhovor datovaný v říjnu 1998. Foto J. P. Karel Cudlín.]

Ministerstvo vnitra – přísně tajné (ze spisu, který na Petra Placáka vedle Státní bezpečnost), s. 335–359. [Ukázky z policejního archivu, s komentářem P. P.]

Čtyři procenta deviantů, s. 360–369. [Ukázky z materiálů archivu ministerstva vnitra o občanech, kteří Státní bezpečnost informovali v r. 1988 o letácích Českých dětí. Vybral a úvod (s. 360) napsal Petr Placák.]

Revolver Revue 40, květen 1999

NEDVĚD Jan
Život naruby (glosář), s. 5–13. [17 básní z let 1997–1998. Foto autora Karel Cudlín.]

PITLACH Milan
Poselství / Messages, s. 15–43. [27 snímků fotografického cyklu od 70. do 90. let; doprovozeno autorovým úvodem (s. 16).]

KREMLIČKA Vít
Dobračina noci, s. 45–66. [Povídka. Foto autora Karel Cudlín.]

Pro RR
RÓNA Jaroslav
Umanuté kresby, s. 67–80. [Série kreseb doprovozená autorovými komentáři a úvodem (s. 68).]

MATOUŠEK Ivan
Slavnost od mramorové vily, s. 81–99. [Ukázka z rukopisu románu Spas; doprovozeno komentářem Jana Šulce (s. 99). Foto autora Karel Cudlín.]

Pavel Brázda: Pestré hlavy (s. 101–120)

DOLEŽAL Miloš
Kramářská píseň č. I a II, s. 102–105. [Verše k otevření a zakončení výstavy Pavla Brázdy v listopadu 1998 v karlínské galerii Litera.]

BRÁZDA Pavel
Pestré hlavy, s. 106–120. [Reprodukce 12 obrazů stejnojmenného cyklu, vystaveného v listopadu 1998 v karlínské galerii Litera, a 7 fotografií z výstavy. Foto Robert Portel.]

Adresát Bedřich Fučík (s. 121–194)

DĚTÁKOVÁ Zuzana
Adresát Bedřich Fučík, s. 123–124. [Úvod k výboru Fučíkovy korespondence. Foto B. F. archiv.]

BINAR Vladimír
Zpráva o vztazích Jakuba Demla a Bedřicha Fučíka, s. 125–126. [Úvod k výboru Demlových dopisů Fučíkovi z 20. až 40. let.]

DEML Jakub
Listy Bedřichu Fučíkovi, s. 126–144. [Výbor 24 dopisů z 20. až 40. let. Na s. 142–144 publikován Demlův text Bedřichu Fučíkovi pozdravení! z r. 1949. Dopisy komentoval Vladimír Binar.]

DURYCH Jaroslav
Listy Bedřichu Fučíkovi, s. 145–172. [Výbor 25 dopisů z let 1932 až 1936, včetně 9 Fučíkových dopisů Durychovi. Dopisy komentovala Zuzana Dětáková.]

HRUBÍN František
Listy Bedřichu Fučíkovi, s. 172–186. [Výbor 16 dopisů z let 1935 až 1950. Dopisy komentovala Zuzana Dětáková.]

HOLAN Vladimír
Listy Bedřichu Fučíkovi, s. 187–190. [Výbor 7 dopisů z let 1935 až 1975, včetně 1 Fučíkova dopisu Holanovi. Dopisy komentovala Zuzana Dětáková.]

SEIFERT Jaroslav
Listy Bedřichu Fučíkovi, s. 191–194. [Výbor 5 dopisů z let 1935 až 1979, včetně 2 Fučíkových dopisů Seifertovi. Dopisy komentovala Zuzana Dětáková.]

Sedm
LUKEŠ Zdeněk
Sedm staveb, s. 195–209. [Komentáře ke stavbám Kaple Technické university v Otaniemi (Finsko 1957), Vila Tugendhat (Brno 1929–1930), Kolektivní dům v Moskvě (1928–1930), Divadlo v Ústí nad Orlicí (1939–1945), Kostel sv. Michala na blatech (Slovinsko 1925–1939), Yale Center for British Art (New Haven, Connecticut 1969–1974) a Předváděcí síň firmy Olivetti (Benátky 1957); s úvodní autorovou poznámkou.]

rr interview
CHUDOŽILOV Petr
...všechno ostatní je virtuální realita! (korespondenční rozhovor Andreje Stankoviče s Petrem Chudožilovem), s. 211–231. [Rozhovor. Foto P. Ch. Karel Cudlín.]

ANDĚL Jaroslav
Normalizace, s. 233–246. [Koláž autorových fotografií a novinových titulků ze 70. let.]

Minulost a budoucnost ve Vinohradské tržnici (s. 247–298)

POKORNÁ Terezie
Na následujících stránkách..., s. 249. [Úvod k bloku o výstavě z roku 1989.]

VAŠÍČEK Pavel
Nechával jsem tomu volný průběh (s Pavlem Vašíčkem hovoří Terezie Pokorná), s. 250–256. [Interview o výstavě.]

Vinohradská tržnice ve vzpomínkách účastníků, s. 257–288. [Vzpomínají Michal Blažek (s. 257), Tomáš Cejp (s. 257–261), Michal Cihlář (s. 262), Jiří David (s. 264–265), Roman Dvořák (s. 265), Jiří Hlína (s. 265–267), Martin Janíček (s. 267), Viktor Karlík (s. 267–270), Svatopluk Klimeš, Jana Kremanová, Antonín Kysela (s. 270), Jiří Luhan (s. 270–272), Martin Mainer (s. 272), Ivan Matoušek (s. 272–273), Michal Matzenauer (s. 273), Jan Merta (s. 273–274), Pavel Míka (s. 275), Aleš Najbrt (s. 276), David Němec (s. 276–277), Rudolf Němec, Jan Novák (s. 277), Věra Nováková (s. 277–280), Petr Pouba, Veronika Richterová (s. 280), Michal Singer (s. 280–282), František Skála (s. 282), Petr Šmaha (s. 282–283), Kateřina Štenclová (s. 283–284), Iva Vodrážková (s. 284–285), Karel Vostárek (s. 285–287), Radan Wagner (s. 287–288), Josef Žáček (s. 288) a Pavel Brázda v eseji Od výstavy pod Tržnicí do Veletržního paláce (s. 289–298).]

PECHOVÁ Věra
Dopisy ze Súdánu, s. 299–330. [Listy adresované v letech 1976–1985 otci ze Súdánu do Československa, s úvodní autorčinou poznámkou. Vybrala, k vydání připravila a ediční poznámku (s. 330) napsala Marcela Pittermannová.]

Franc Frances (s. 331–360)

FRANCES Franc
Policii jsem využíval jako opisovače (s Francem Francesem hovoří Viktor Karlík), s. 333–341. [Interview datované v únoru 1999. Foto F. F. Karel Cudlín.]

FRANCES Franc
Ukázky, s. 342–360. [Reprodukce stránek z autorových samizdatových Novin Noc a úryvky z textu Prohlas.]

StB a šedá zóna, s. 361–373. [Výbor ze spisu, který o Janu Rejžkovi vedla Státní bezpečnost. Úvod (s. 362) napsal J. R.]

Revolver Revue 41, září 1999

NOVÁK Ladislav
Čtveřice (z nových básní pro Acnavi), s. 5–9. [4 básně z ledna a února 1999.]

Jiří Štourač: Kytice (s. 11–25)

ŠTOURAČ Jiří
Kytice, s. 12–24. [Ilustrace k Erbenově sbírce.]

ŠTOURAČ Jiří
O ilustracích, s. 25. [Text k vlastním ilustracím Erbenovy Kytice.]

HALMAY Petr
Umělé květiny, s. 27–43. [Povídka. Foto autora Karel Cudlín.]

Sedm
KREMLIČKA Vít, s. 45–59. [Texty k fotografiím s názvy Vana, Hudební nástroje, Železniční most, Ladar, Vzpomínka na Tuscedo Moon, Whisky Tullamore Dew a Pivní lahev typu Euro.]

BINAR Vladimír
Číňanova pěna, s. 61–79. [Próza datovaná v Praze 1976–1977, 1981, poprvé vydaná v samizdatové edici Rukopisy VBF 1981. Doprovozeno autorovou koláží ze smz. vydání (s. 62).]

rr interview
BINAR Vladimír
Žít na majáku v Nuslích (s Vladimírem Binarem hovoří Zuzana Dětáková a Michael Špirit), s. 81–97. [Rozhovor; datováno v Praze, březen–červen 1999. Foto V. B. Karel Cudlín.]

Pro RR
BABÁK Petr
Šárčina sbírka, s. 99–115. [Výtvarný projekt; s úvodní autorovou poznámkou. Foto Václav Jirásek.]

Karlín (s. 115–147)

LUKEŠ Zdeněk
Třikrát v Karlíně, s. 116–124. [Třídílný text o pražské čtvrti, zejm. o působení v archivu architektury Národního technického muzea v Invalidovně.]

HAVLOVÁ Ester
Karlín, s. 125–144. [Fotografie.]

TŘEŠŇÁK Vlastimil
Karlín East Side. (Nejen) o Karlíně s Vlastou Třešňákem rozmlouvá Zdeněk Lukeš, s. 145–147. [Rozhovor datovaný v Měchenicích v červnu 1999. Foto autora Karel Cudlín.]

Ladislav Dvořák (s. 149–234)

DVOŘÁK Ladislav
Sentence. Ad Chronos a Kairos, s. 151–172. [Prózy a zápisy z 50. až 70. let. K vydání připravil Robert Krumphanzl.]

KRUMPHANZL Robert
Ad: Sentence. Ad Chronos a Kairos, s. 172–174; podepsáno R. K. [Ediční poznámka k textům Ladislava Dvořáka.]

KRUMPHANZL Robert
„...a nedal se k těm, kterým jde o jiné výhry“ (Ladislav Dvořák ve vzpomínkách, ohlasech a dokumentech), s. 175. [Úvodní poznámka ke vzpomínkám na Ladislava Dvořáka (s. 175–234). Do bloku přispěli Ladislav Novák (Ryzí básník, můj nezapomenutelný přítel Ladislav Dvořák, s. 175–177), Ivan Slavík (Zelená léta s Ladislavem Dvořákem, s. 177–178), Drahomír Šajtar (Tího, učiň mne bleskem, s. 178–185), Josef Suchý (Vzpomínání na básníka, s. 185–186), Dagmar Burešová (Měla jsem v životě štěstí..., s. 187–188), Jiří Němec (S Láďou Dvořákem..., s. 188–189), Zbyněk Hejda (Moje první setkání..., s. 189–190), Ladislav Dvořák jr. (Táta je tu, s. 192–194), Josef Topol (Ladislav Dvořák, s. 194–199), Miloslav Žilina (Ladislavu Dvořákovi salutem, s. 199–200), Vladimír Justl (Střípky, s. 200–202), Jana Štroblová (Můj autor, s. 205–206), Andrej Stankovič (Láďa Dvořák – člověk z okrajového času, s. 206–208), Emanuel Mandler (Ladislav Dvořák v mé paměti, s. 208–212), Václav Černý (Milý příteli..., s. 213), Mojmír Trávníček (Tvorbu Ladislava Dvořáka..., s. 213–215), Jan Vladislav (Jak hromady pobitých ptáků, s. 215–216), Václav Havel (Na otázku..., s. 217), Helena Glancová (Vybavuji si..., s. 217–218), Jindřich Pokorný (Vzpomínka na Ladislava Dvořáka, s. 218–221), Marie Kostohryzová (Básník ve Slovanské knihovně, s. 222–223), Ivan M. Jirous (Autodafé, s. 223–225), Tomáš Kafka (Kam chodí slunce spát, s. 225–227), Marie Rút Křížková (Když odchází básník, s. 227–230), Zdeněk Kirschner (Ladislav Dvořák et alii aneb Slavín neoslavených, s. 230–234). Koláž je doplněna úryvky z knih Václava Černého Paměti III (1992), Josefa Hiršala a Bohumily Grögerové Let let 1 (1993), Jana Zábrany Celý život (1992), Jaroslava Putíka Odysea po česku (1993) a dále z článků a recenzí Karla Hrácha (Květen č. 12/1957–1958), Františka Buriánka (LtN č. 3/1959), Jiřího Opelíka (Host do domu č. 1/1959, č. 5/1965 a LtN č. 22/1966), Vladimíra Dostála (Kultura č. 3/1959), Jiřího Pištory (Tvář č. 5–6/1964), Rudolfa Matyse (Práce 13. 6. 1965), Zdeňka Kožmína (Plamen č. 7/1965), Karla Miloty (Plamen č. 6/1966), Vladimíra Karfíka (Orientace č. 3/1966), Miloše Vacíka (Rudé právo 19. 8. 1966), Jana Zábrany (v knize S. Jesenina Lyrika), Zdeňka Urbánka (LtN č. 33/1990), Milana Uhdeho (smz. Obsah č. 6/1987) a z dopisu Františka Jungwirtha (Věře Dvořákové 14. 7. 1994).]

KOLÁŘ Viktor
Pokus o rekonstrukci mého semináře o fotografickém dokumentu, s. 235–250. [Esej na téma Iniciace a interpretace. Seminář se konal 13. 3. 1999 na Katedře fotografie pražské FAMU; datováno v dubnu 1999. Doprovozeno fotografiemi J. H. Lartiguea, R. Capy, Weegeho, H. Cartier-Bressona, D. Arbusové, R. Franka, J. Koudelky a M. Parra.]

Žalujeme v Norimberku (s. 251–290)

POKORNÝ Jindřich
Žalujeme v Norimberku, s. 253–255; podepsáno J. P. [Úvod k výboru ze stejnojmenné knihy Ivana Herbena (1946).]

HERBEN Ivan
Žalujeme v Norimberku, s. 256–280. [Výbor z knihy vydané v roce 1946 připravil Jindřich Pokorný.]

POKORNÝ Jindřich
Příliš mnoho na jeden život (Poznámky k norimberské reportáži Ivana Herbena), s. 281–290. [Studie.]

Ze spisů StB (s. 291–303)

DRDA Adam
Signální svazek Byt, případ Michala Hýbka a František Jim Akord Homér Čert Horáček, s. 292–298. [Komentář k ukázkám ze spisů, které StB vedla o M. H. a Miloslavu Maškovi.]

HÝBEK Michal
Když člověk někoho udá, tak si to moc dobře pamatuje (s Michalem Hýbkem hovoří Adam Drda, s. 299–303. [Datováno v Praze, červen 1999.]

Bibliografie RR 32–41, s. 306–334. [Soupis příspěvků otištěných v RR 32–41.]

Revolver Revue 42, leden 2000

ČERVENKA Miroslav
Na jedno použití, s. 5–12. [Dvanáct básní. Foto autora Karel Cudlín.]

ŠTOCHL Josef
Každý bude vybaven čidlem, s. 13–19. [Čtyři básně z let 1998–1999. Foto autora Karel Cudlín.]

Pro RR
DZURKO Rudolf, s. 21–35. [Soubor řezeb; foto Robert Portel.]

KRÖPER Andreas
Dopisy z nového světa (Výběr), s. 37–49. [Výbor z próz (viz též RR č. 45/2001). Foto autora Yvona Odrazilová.]

DRÁBEK Miroslav
Ztratil se dědeček, s. 51–73. [Próza. Foto autora Karel Cudlín.]

TYPLT Jaromír
V tu ránu napříč pohromou, s. 75–92. [Próza, datováno 1993–1995 (1998–1999). Foto autora Stanislav Chlup.]

HÁJÍČEK Jiří
Melancholické lístečky z podzimních stromů demokracie, s. 93–104. [Próza. Foto autora Karel Cudlín.]

PLACÁK Petr
Wilder Freiger, s. 105–115. [Próza doprovozená 3 autorovými fotografiemi, datováno 15. 8. 1999.]

KOLOC Miroslav
K. H. Mácha: ...v krajinu tichou kráčí sen, s. 117–126. [Článek o reálném krajinném předobraze Máchova Máje; doprovozeno dvěma reprodukcemi ilustrací k Máji. Foto archiv autora.]

SANER Hans
Umět zemřít, s. 127–133. [Článek o smrti Karla Jasperse. Z německého originálu Sterben können, publikovaného ve sborníku Erinnerungen an Karl Jaspers (München 1974), přeložila Viola Jedličková-Fischerová.]

Hanes Reegen (s. 135–157)

KARLÍK Viktor
Hanes Reegen (17. 5. 1922 – 2. 7. 1952), s. 136; podepsáno V. K. [Ediční a bibliografická poznámka k 22 kresbám H. R.]

REEGEN Hanes
Neznámé práce, s. 137–157. [22 reprodukcí kreseb z let 1939–1950–51 H. R; na s. 157 připojen dopis H. R. rodičům.]

Jakub Deml: Solitudo (s. 159–177)

KRUMPHANZL Robert
Ladislav Dvořák a Jakub Deml (a jiní), s. 160–167. [Úvodní studie editora edice německy psaných básní J. D. Solitudo (Tasov 1934) a překladu Ladislava Dvořáka uloženého v Literárním archivu Památníku písemnictví v Praze.]

DEML Jakub
Solitudo , s. 168–177. [Paralelní edici německy psaných básní J. D. Solitudo (Tasov 1934) a překladu Ladislava Dvořáka uloženého v Literárním archivu Památníku písemnictví v Praze připravil Robert Krumphanzl.]

DVOŘÁK Ladislav
Jakub Deml – Solitudo, s. 168–177. [Překlad německy psaných básní J. D. Solitudo (Tasov 1934); dle strojopisu uloženého v Literárním archivu Památníku písemnictví v Praze připravil Robert Krumphanzl.]

Bedřich Fučík – Vladimír Binar: Zpráva o uspořádání Díla Jakuba Demla (s. 179–241)

ŠPIRIT Michael
Dílo Jakuba Demla..., s. 180–181; podepsáno M. Š. [Úvod k edici Zprávy o uspořádání Díla Jakuba Demla, kterou v souvislosti s kompletním vydáním Demlova díla ve strojopisné edici Rukopisy VBF v r. 1981 samizdatově zveřejnili Bedřich Fučík a Vladimír Binar.]

FUČÍK Bedřich – BINAR Vladimír
Zpráva o uspořádání Díla Jakuba Demla, s. 181–241. [Studie; vznikla v souvislosti s kompletním vydáním Demlova díla ve strojopisné edici Rukopisy VBF v r. 1981.]

rr interview
BLAŽEK Michal
Běda umělcům, kteří na to skočí (s Michalem Blažkem hovoří Viktor Karlík), s. 243–254. [Rozhovor; datováno listopad – prosinec 1999, zpracovala T. P. (=Terezie Pokorná). Foto M. B. Karel Cudlín.]

BLAŽEK Michal
Práce z let 1978–1999, s. 255–266. [Černobílé fotografie objektů a akcí. Foto Michal Bambruk, Hynek Holomek, Petr Králík, Jiří Krejčí a Dan Závorka.]

BLAŽEK Michal
Tento text z roku 1982…, s. 267. [Úvodní poznámka k článku Zdeňka Palcra.]

PALCR Zdeněk
Giacomettiho postřeh (Pracovní verze, leden 1982), s. 267–269. [Pracovní verze článku o vztahu mezi objektem a sochou; datováno leden 1982.]

LUKEŠ Zdeněk
Vladimír Karfík vypráví, s. 271–310. [Rozhovor s architektem. Datováno v Praze 17. října 1987. Připravil, úvodem a poznámkami opatřil Zdeněk Lukeš. Doprovozeno archivními fotografiemi.]

Sedm
BORECKÝ Vladimír, s. 311–325. [Text k fotografiím s kapitolami Lenormandky, Nadja, Lamezon, Máchovská krajina, Gaston Bachelard, Hlava a Dopis. Foto Robert Portel.]

Miloslav Čapek: Tajný návrat (s. 327–348)

DUDKOVÁ Veronika
Na následujících stránkách přinášíme..., s. 328. [Poznámka editorky k třem ukázkám ze strojopisného textu Miloslava Čapka nazvaným Tajný návrat, Výslechy a Soud.]

ČAPEK Miloslav
Byli jsme nejhloupější a nejnaivnější lidé v této zemi (s Miloslavem Čapkem hovoří Veronika Dudková), s. 329–330. [Rozhovor o protikomunistickém odboji. Foto archiv autora.]

ČAPEK Miloslav
Tajný návrat, s. 331–348. [Tři ukázky ze strojopisného textu nazvané Tajný návrat, Výslechy a Soud připravila a poznámkou doprovodila Veronika Dudková.]

Revolver Revue 43, květen 2000

DOLEŽAL Miloš
Z přelomů, s. 5–12. [Čtrnáct básní. Foto autora Karel Cudlín.]

HAUKOVÁ Jiřina
Litanie k Bohu a lidem, s. 13–24. [Verše. Foto autorky Karel Cudlín.]

SUDA Kristián
Závorky, s. 25–36. [Básnická sbírka. Foto autora Karel Cudlín.]

Pro RR
STŘÍŽEK Antonín
Kresby, s. 37–48. [Jedenáct kreseb z let 1993–2000.]

MARTÍNEK Lubomír
Faux pas, s. 49–66. [Povídka.]

Ladislav Sýkora (s. 67–76)
FIŠER Marcel
Zdálo by se..., s. 68. [Průvodní slovo k linorytům Ladislava Sýkory.]

SÝKORA Ladislav
Práce z posledních let, s. 69–76. [Osm linorytů z let 1998–1999. Foto Robert Portel.]

Josef Frič (s. 77–100)

FRIČ Josef
Halali, s. 79–91. [Výbor z básníkovy pozůstalosti připravil Robert Krumphanzl. Foto archiv Jany Fričové.]

SOKOL Václav
Vzpomínka na Josefa Friče, s. 92–96. [Vzpomínka na Josefa Friče. Na s. 95 připojena reprodukce titulního listu sbírky Josefa Friče Umělé květiny (1937) od Aloise Wachsmana. Foto J. F. se ženou Kamilou archiv Václava Sokola.]

BORKOVEC Petr
Rytíř už není rytíř, s. 96–97. [Článek o Josefu Fričovi.]

KRUMPHANZL Robert
„Čtenářský ohlas byl malý“ (Několik poznámek k dílu Josefa Friče), s. 97–99. [Článek o díle Josefa Friče.]

KRUMPHANZL Robert
Poznámka, s. 100; podepsáno R. K. [Poznámka editora k bloku textů J. F. a o J. F.]

Sedm
BLAŽEK Michal
5 + 2, s. 101–115. [Pět komentářů k dílům Otto Gutfreunda: objektu Drobnohled (1924), spolupráce arch. Machoň, figurkám Voják z roty Nazdar (1924–1925) a Ruský legionář (1924–1925), modelu pomníku T. G. Masaryka pro Hradec Králové (1926), pětikorunové minci (1925) a Studii pro atiku Škodových závodů v Praze v Jungmannově ulici a dva komentáře k soše Panny Marie poškozené povodní a soše Maria Kotrby Loď. Foto Petr Králík, Michal Blažek, Jakub Sobotka a archiv.]

rr interview
VACHTOVÁ Ludmila
Každý máme svoje lobby (s historičkou umění Ludmilou Vachtovou hovoří Terezie Pokorná a Viktor Karlík), s. 117–132. [Rozhovor; datováno podzim 1999. Doprovozeno fotografiemi z archivu A. Fárové, foto L. V. Karel Cudlín.]

Jan Křížek (s. 133–149)

PRAVDOVÁ Anna
„Já jsem otevřel novou cestu, po mně přijdou další, kteří ji rozšíří a povedou dál“, s. 135–146. [Studie o výtvarníkovi Janu Křížkovi. Doprovozeno reprodukcemi výtvarných prací J. K. ze sbírky Galerie Benedikta Rejta v Lounech. Foto J. K. archiv.]

ZEMINA Jaromír
Jan Křížek, s. 146–149. [Článek o výtvarníkovi Janu Křížkovi zveřejněný též na pozvánce k výstavě J. K. v Galerii Zdeňka Sklenáře v říjnu 1999. Doprovozeno reprodukcemi výtvarných prací J. K. ze sbírky Galerie Benedikta Rejta v Lounech. Foto J. K. archiv.]

Josef Vohryzek (s. 151–204)

VOHRYZEK Josef
Mám dojem, že už mi vůbec nepřibývá let, s. 153–198. [Vzpomínky Josefa Vohryzka; text vznikl na základě rozhovoru J. V. s Annou Lorencovou v únoru a březnu 1991. Ediční poznámkou uvedl a šestiřádkovou bibliografickou poznámkou doprovodil (s. 198) Michael Špirit (nepodepsáno). Foto J. V. Geir Bølstad.]

VOHRYZEK Josef
Václav Černý o rasismu, s. 199–203. [Recenze knihy Václava Černého Rasismus, jeho základy a vývoj (1939, 2. vyd. 1996), zveřejněná poprvé v Literárních novinách č. 1/1997, zde o vysvětlivky doplnil a šestiřádkovou ediční poznámkou uvedl Michael Špirit (nepodepsáno).]

MAZÁČOVÁ Stanislava
Asi na to měl nějaké vzpomínky, s. 203–204. [Vzpomínka na Josefa Vohryzka.]

Viktor Munk (s. 205–265)

KARLÍK Viktor
Na následujících stránkách otiskujeme..., s. 206; podepsáno V. K. [Úvodní poznámka k bloku. Foto V. M. archiv rodiny.]

PAŘÍK Arno
Viktor Munk, s. 207–212. [Článek o díle Viktora Munka. Foto V. M. archiv rodiny.]

MUNK Viktor
Obrazy, kresby, s. 213–232. [Reprodukce patnácti obrazů a devíti kreseb Viktora Munka. Foto Jiří Kovanic a Archiv Židovského muzea v Praze. Foto V. M. archiv rodiny.]

MUNK Viktor
Rozhovor s Viktorem Munkem (připravila Anna Lorencová), s. 233–247. [Pořízeno pro archiv vzpomínek Židovského muzea v Praze, rozhovor přepsala Marie Lisová; datováno 9. 11. 1994. Doplněno fotografiemi z archivu rodiny.]

VAJCHR Marek
Poznámka k výboru z deníku Viktora Munka, s. 248–249. [Poznámka editora. Foto V. M. archiv rodiny.]

MUNK Viktor
„Všední může být jen náš pohled“, s. 249–265. [Výbor z deníku Viktora Munka uspořádal Marek Vajchr. Foto V. M. archiv rodiny.]

Jürgen Serke – Hans Natonek (s. 267–313)

DUDKOVÁ Veronika
Na následujících stránkách přinášíme..., s. 268. [Poznámka překladatelky k ukázce z knihy Jürgena Serkeho Böhmische Dörfer (1987), též o připojeném překladu ukázek z románu Ulice zrady (1982) Hanse Natonka.]

SERKE Jürgen
Hans Natonek – „Kolikrát může člověk začínat nový život“, s. 269–301. [Ukázka z knihy Jürgena Serkeho Böhmische Dörfer (1987) o Hansi Natonkovi. Přeložila a poznámkou doprovodila Veronika Dudkové. Foto J. S. archiv.]

NATONEK Hans
Ulice zrady (ukázka), s. 303–313. [Ukázka z románu Hanse Natonka Ulice zrady (1982), vybrala, z německého originálu přeložila Veronika Dudková. Foto H. N. repro z knihy Jürgena Serkeho Böhmische Dörfer.]

LUKEŠ Igor
Amerika je to, co si z ní člověk udělá (s historikem Igorem Lukešem hovoří Petruška Šustrová), s. 316–326. [Rozhovor o zážitcích a zkušenostech z emigrace.]

Revolver Revue 44, září 2000

FORMÁNEK Jaroslav
Ukradený půllitr, s. 5–15. [Povídka; s autorovou poznámkou na s. 15; datováno únor, březen 2000.]

BORKOVEC Petr
Básně, s. 17–23. [Jedenáct básní a jedna próza z let 1997–2000.]

STARÝ Milan
Klímův text mi od začátku připadal..., s. 26. [Úvodní poznámka ke comicsovému zpracování prózy Ladislava Klímy Donna Maria.]

STARÝ Milan
Ladislav Klíma: Donna Maria, s. 27–46. [Comicsové zpracování prózy Ladislava Klímy Donna Maria. Foto M. S. archiv autora.]

Jakub Deml: K Březinovi (s. 48–83)

DEML Jakub
K Březinovi, s. 48–82. [Deník z období 1900–1903. Pro samizdatovou edici Rukopisy VBF připravil v roce 1983 Vladimír Binar. Na s. 83 doprovozeno nepodepsanou redakční dvouřádkovou ediční poznámkou.]

BINAR Vladimír
Poznámka, s. 82–83. [Poznámka k vydání deníku Jakuba Demla K Březinovi, které V. B. připravil pro samizdatovou edici Rukopisy VBF; datováno v Praze 20. dubna 1983.]

Pro RR
BLAŽEK Jaroslav
Autoportréty, akty, s. 85–98. [Reprodukce pěti autoportrétů a osmi aktů.]

MARKVART Ivo
Tiché stopy přátel Emporia (Alois Dyk a originální kniha originálů), s. 99–114. [Článek o Aloisi Dykovi doprovozený kopiemi deseti stránek z originální knihy originálů Tiché stopy přátel Emporia, jejichž autory jsou Jan Konůpek (s. 106 a 109), Oldřich Menhart (s. 107), Karel Dyrynk (s. 108), Karel Čapek (s. 110), Jaroslav Horejc (s. 111), Josef Florian (s. 112–113) a Jakub Deml (s. 114). Fotografie z archivu autora. Foto Aloise Dyka a Jana Konůpka Vojtěch Dyk.]

Sedm
MARKS Luděk, s. 115–129. [Text ke kresbě Karla Liebschera Bezděz, kaple sv. Michala, Isenheimskému oltáři od Matthis Grünewalda, fresce ve Friedenskirche u Ludwigshaffenu (1932) od Maxe Slevogta, obrazu Edvarda Muncha, obrazu Jiřího Kmenta Francouzská ves (1996), obrazu Davida Bartoně Plynovod u Bílkova (1996), serigrafii Jiřího Laciny Dialog (1998) a fotografii Kostela sv. Kateřiny, Libotenice. Foto a repro-foto Roman Kursa.]

HEJZLAR Josef
Básníci světla aneb fenomén světla v čínském obraze krajiny, s. 131–146. [Studie o fenoménu světla v čínské obraze krajiny, doprovozeno reprodukcemi děl autorů: Ťü-žan, Fan Kchuan, Kuo Si, Wang Šeng, Ma Jüan, Mi Jou-žen, Kung Sien a Chuang Jung-jü.]

SOBOTKA Ivan
Skici, s. 147–160. [Reprodukce třinácti skic z let 1998–2000.]

Pavel Brázda – Závodníci (s. 161–192)

KARLÍK Viktor
Popáté po deseti letech, s. 162. [Úvodní bibliografická poznámka o dílech Pavla Brázdy v Revolver Revue. Též o výboru z cyklu obrazů P. B. Závodníci.]

BRÁZDA Pavel
Jsem taky závodník (s Pavlem Brázdou hovoří Viktor Karlík), s. 163–167. [Rozhovor o cyklu obrazů Závodníci, zpracovala T. P. (= Terezie Pokorná); datováno jaro 2000.]

BRÁZDA Pavel
Závodníci, s. 168–192. [Barevné reprodukce 25 obrazů z cyklu Závodníci, který vznikl v letech 1956–1958. Foto Robert Portel.]

rr interview
ČERNÝ Jindřich
Věci nabraly rychlý spád (s divadelním kritikem a historikem Jindřichem Černým hovoří Terezie Pokorná), s. 193–208. [Datováno zima, jaro 2000. Foto J. Č. Karel Cudlín.]

PITLACH Milan
Fotografie z Čech sedmdesátých let, s. 210. [Úvodní poznámka k cyklu 14 fotografií z let 1968–1978; datováno únor 2000.]

PITLACH Milan
Fotografie z Čech sedmdesátých let, s. 211–226. [Cyklus 14 fotografií z let 1968–1978.]

NAEGELE Jolyon
Česko očima Jolyona Naegeleho (s americkým novinářem hovoří Zdeněk Lukeš), s. 227–239. [Rozhovor o zkušenostech s Čechami a o práci v rozhlasových stanicích Hlas Ameriky a Rádio Svobodná Evropa; doplněn Lukešovou (nepodepsáno) úvodní biografickou poznámkou; datováno v Praze 3. února 2000. Foto J. N. Karel Cudlín.]

Björn Steinz: Fotografie (s. 241–255)

KOLÁŘ Viktor
Zpěv nevidomých a signály hráčů goal ballu (Fotografie Björna Steinze), s. 242–243. [Úvodní poznámka k fotografiím Björna Steinze; datováno duben 2000.]

STEINZ Björn
Fotografie, s. 244–255. [Tři černobílé fotografie z cyklu Nevidomí a téměř nevidomí zpěváci (1997–1999), devět černobílých fotografií ze série Goal Ball (1999).]

Prokop Drtina – Lépe zemřít ve stoje, než žít na kolenou (s. 257–322)

POKORNÝ Jindřich
Lépe zemřít ve stoje, než žít na kolenou, s. 259–264; podepsáno jp. [Úvod k bloku o Prokopu Drtinovi. Foto P. D. archiv.]

Dvakrát bez jediného výstřelu (Výbor ze spisu ZV 26 – MNVB/Vstb Praha, uvedený a doplněný výňatky z Pamětí vyšetřovance Prokopa Drtiny, posledního demokratického ministra spravedlnosti před rokem 1948), s. 265–313. [Výbor ze spisu, který o Prokopu Drtinovi vedla StB, připravil, ukázkami z Drtinových pamětí doprovodil a poznámkami opatřil Jindřich Pokorný. Připojena kopie jedné strany ze spisu.]

POKORNÝ Jindřich
Bez doznání (Hrdina proti osudu v době totality), s. 315–322. [Studie o Prokopu Drtinovi. Doprovozeno archivními fotografiemi.]

Revolver Revue 45, leden 2001

Jindřich Chalupecký: Umění a transcendence (s. 5–23)

TOPINKA Miloslav
Úvodem, s. 6–7. [Úvodní poznámka k přenášce Jindřicha Chalupeckého Umění a transcendence.]

CHALUPECKÝ Jindřich
Umění a transcendence (Přednáška), s. 7–23. [Přednášku, kterou za Jindřicha Chalupeckého přednesl Jean Clair 25. 7. 1977 na symposiu Marcel Duchamp – Rupture de la tradition ou Tradition de la rupture, připravil podle autorem korigovaného strojopisu a úvodní poznámkou doprovodil Miloslav Topinka; datováno 22. 2. 1977.]

Viktor Karlík: Linolea (s. 25–52)

HEJDA Zbyněk
S grafikou to Viktor Karlík zkoušel už před léty, s. 26–27. [Úvodní text k výběru z grafických prací Viktora Karlíka Linolea zveřejněný též v albu Linolea (2000).]

KARLÍK Viktor
Linolea, s. 28–52. [Výběr 25 grafických prací z cyklu Linolea, který vznikl v roce 2000.]

ZELENKA Jaromír
Osm dní v Hrabyni, s. 53–65. [Básnický cyklus, edičně připravil Robert Krumphanzl; dedikováno a datováno Mirkovi Kociánovi, září 1974. Foto autora Karel Cudlín.]

JIROUS Ivan Martin
Ubíječ labutí, s. 67–76. [11 básní. Foto autora Vítězslav Škorpil.]

Pro RR
NOVÁKOVÁ Věra, s. 77–91. [Výtvarné práce uvozené autorčinou poznámkou Do světa písmen jsem nahlédla v roce 1964... (s. 78).]

KRÖPER Andreas
Dopisy z nového světa (Výběr II), s. 93–104. [Pokračování výboru z próz (viz RR č. 42/2000).]

Per Gylfe (s. 105–124)

GYLFE Per
Z cyklu Transvestité, s. 106–111. [6 fotografií z cyklu roku 1998.]

SILVERIO Robert
Per Gylfe je švédský student..., s. 112–113; podepsáno R. S. [Článek o fotografovi Peru Gylfovi.]

GYLFE Per
Necenzuroval jsem vlastní pohled (s Perem Gylfem hovoří Robert Silverio), s. 113–116. [Rozhovor s fotografem.]

GYLFE Per
Z cyklu Praha, s. 117–124. [8 fotografií z cyklu Praha z roku 1999.]

BENÝŠEK Zbyněk
Tma, s. 125–142. [Povídka; datováno Praha 2000. Volně doprovozeno pěti autorovými obrazy. Foto archiv Z. B. Foto autora archiv.]

Sedm
DOLEŽAL Miloš
Leží, visí, stojí kolem psacího stolu, s. 143–159. [Text k fotografiím s kapitolami Hodinová rafie – ručička, Hole, Fotografie, Meditace, Hliněný krucifix, Kamenná valcha a Sněhulák; uvozeno autorovou sedmiřádkovou poznámkou. Foto Robert Portel a archiv autora. Foto autora Karel Cudlín.]

Egon Bondy (s. 162–188)

BONDY Egon
2000 (román), s. 163–186. [Prózu z let 1949–1950, která vyšla strojopisně v Edici Půlnoc (1951), připravil, komentoval a ediční poznámkou doprovodil Martin Machovec. Foto E. B. archiv Martina Machovce.]

MACHOVEC Martin
Ediční poznámka, s. 186–188. [Ediční poznámka k vydání prózy Egona Bondyho 2000 (román) z let 1949–1950, která vyšla strojopisně v Edici Půlnoc (1951). Doprovozeno fotografiemi E. B. s Milošem Černým a E. B. s Ivo Vodseďálkem z archivu Martina Machovce; datováno říjen 2000.]

Miloslav Chlupáč (s. 189–221)

CHLUPÁČ Miloslav
Dělali jsme si své (s Miloslavem Chlupáčem hovoří Viktor Karlík), s. 191–195. [Rozhovor se sochařem a malířem; datováno listopad 2000. Foto M. Ch. Karel Cudlín.]

CHLUPÁČ Miloslav
Sochy, s. 196–204. [Sochy z let 1957–1995. Foto archiv autora.]

CHLUPÁČ Miloslav
Miloslav Chlupáč o kresbě, s. 205. [Článek o kresbě, publikovaný již u příležitosti výstavy soch Zdeňka Palcra a kreseb Miloslava Chlupáče v roce 1997.]

CHLUPÁČ Miloslav
Kresby, s. 206–221. [Reprodukce šestnácti kreseb z padesátých až devadesátých let. Foto kreseb Robert Portel.]

CIESLAR Jiří
Chudý rybář (o náladě otázky, jež nespěchá na odpověď), s. 223–226. [Esej o obrazu Pierra Puvise de Chavannes Chudý rybář z roku 1881 reprodukovaném na s. 224; datováno duben 2000.]

Basil Bunting (s. 227–253)

BUNTING Basil
Čómei v Tojamě, s. 229–238. [Báseň, z angličtiny přeložil Petr Mikeš; datováno 1932. Doprovozeno autorovou poznámkou (s. 239). Repro foto autora – foto Jonathan Williams.]

BUNTING Basil
Poznámka Basila Buntinga k básni Čómei v Tojamě, s. 239. [Poznámku k básni B. B. Čómei v Tojamě (s. 229–238), přeložil Petr Mikeš. Repro foto autora Poetry Archive, Durham University Library.]

BUNTING Basil
Rozhovor s Basilem Buntingem (80 otázek, jež Basilu Buntingovi u příležitosti jeho osmdesátých narozenin položil Jonathan Williams), s. 240–253. [Rozhovor, z angličtiny přeložil Petr Mikeš; doprovozeno fotografiemi. Foto Petr Mikeš.]

HÁJEK Lubor
O osmi čínských „ošklivých obrazech“ ze sbírky Národní galerie, s. 255–278. [Studie o čínských figurálních obrazech Wang Kuana, Kuan Sioua, Luo Pchinga, Sü Pej-chunga a čtyřech anonymních ze sbírky Národní galerie. Doprovozeno reprodukcemi obrazů.]

rr interview
PAUL K.
Den, kdy na škole přednášel Hunter S. Thompson (s Paulem K. hovoří Ondřej Štindl), s. 279–295. [Rozhovor s rockovým hudebníkem Paulem Kopaczem poznámkami opatřil Ondřej Štindl. Foto P. K. archiv.]

Jiří Němec: Dopisy z Ruzyně (s. 297–347)

NĚMEC Jiří
Dopisy z Ruzyně, s. 299–336. [Dopisy, které psal Jiří Němec od června do prosince 1979 z vazební věznice v Praze-Ruzyni Daně a Pavle Němcové; ze strojopisné edice připravil, komentoval, ediční poznámku napsal (s. 337–338) a studií doprovodil Robert Krumphanzl (viz č. 189 a 190). Foto J. N. archiv.]

KRUMPHANZL Robert
Ediční poznámka, s. 337–338; podepsáno R. K. [Ediční poznámka k vydání Dopisů z Ruzyně (s. 299–336) adresovaných Jiřím Němcem v roce 1979 Daně Němcové a Pavle Němcové, které ze strojopisné edice připravil, komentoval a studií doprovodil editor (s. 339–347).]

KRUMPHANZL Robert
Zpráva o trestním řízení proti „pražské desítce“ (k Dopisům z Ruzyně Jiřího Němce), s. 339–347. [Studie editora Dopisů z Ruzyně Jiřího Němce (s. 299–336) o represivní akci s názvem Kmen, kterou vedla StB proti deseti členům Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných v roce 1979. Foto J. N. spolu s Václavem Havlem, Ottou Bednářovou, Petrem Uhlem, Jarmilou Bělíkovou, Ladislavem Lisem, Jiřím Dienstbierem, Danou Němcovou, Václavem Bendou a Václavem Malým archiv knihovny Libri prohibiti.]

Revolver Revue 46, květen 2001

STANKOVIČ Andrej
Šarišské haiku, s. 6–20. [Básně.]

FORMÁNEK Jaroslav
Francouzský rok (Srpen–Září), s. 23–45. [Próza, záznamy ze srpna a září 2000 (viz též RR č. 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 a 54). Foto autora Ivan Kuťák.]

FISCHEROVÁ Viola
Matečná samota, s. 49–54. [Dvanáct básní. Foto autorky Karel Cudlín.]

BLAŽEK Michal
Lomografie, s. 56–68. [Dvanáct barevných fotografií doprovozených autorovým úvodem (s. 56.).]

HÁJÍČEK Jiří
Vzpomínky na jednu vesnickou tancovačku roku 1986, s. 71–81. [Próza. Foto autora Karel Cudlín.]

HÁJÍČEK Jiří
Neumím v tom moc chodit (rozhovor s Jiřím Hájíčkem), s. 82–84. [Rozhovor se spisovatelem připravil M. Š. (=Michael Špirit).]

Pro RR
MONOGRAMISTA T. D.
Schránky, s. 86–95. [Objekty z let 1997–1998 doprovozené autorovým úvodem (s. 86).]

HERLING-GRUDZIŃSKI Gustaw
Benátský portrét, s. 99–115. [Povídka; z polského originálu publikovaného v Sebraných povídkách (Opowiadania zebrane, Warszawa 1999) přeložila Helena Stachová. Datováno červen 1993. Foto autora Martin Přibyl.]

HERLING-GRUDZIŃSKI Gustaw
O sobě (z magnetofonového pásku), s. 116–128. [Úryvek ze vzpomínek; z polského originálu Najkrótszy przewodnik po sobie samym (Kraków 2000) vybrala a přeložila Helena Stachová.]

KOTRBA Marius
Může to být i v té soše (se sochařem Mariem Kotrbou hovoří Marcel Fišer), s. 131–135. [Interview. Foto M. K. Aleš Žanta.]

KOTRBA Marius
Sochy, s. 136–148. [Sochy z let 1991–1998. Foto archiv autora.]

Vzpomínky na terezínské ghetto (s. 149–198)

WEINSTEINOVÁ Charlota
Nevím, jak toto vyprávění začít..., s. 150–169.

STECKELMACHEROVÁ Maud
Práce mladistvých v ghettě, s. 170–175.

KLÁNOVÁ (KLEINOVÁ) Marie
Vzpomínky Marie Klánové (Kleinové) na terezínské ghetto, s. 176–182.

KOSÁK Viktor
Terezín, s. 183–189.

HELLMANN Bedřich
Podzimní transporty, s. 190–196.

ANONYM
Po revoluci v Terezíně..., s. 197.

KOSÁK Michal
Vzpomínky na terezínské ghetto, s. 197–198. [Poznámka editora ke stejnojmennému bloku (s. 149–198).]

DAVIDOVÁ Eva
Fotografie, s. 201–225. [25 černobílých fotografií Romů z let 1956–1980. Foto E. D. Karel Cudlín.]

DAVIDOVÁ Eva
Mé cesty k Romům jsou cesty k lidem (s etnografkou, socioložkou a romistkou Evou Davidovou hovoří Erika Manuš), s. 226–236. [Interview; na s. 235–236 doplněno poznámkami.]

Sedm
KRÁL Petr, s. 238–251. [Komentáře k obrazům Leonarda Cremoniniho Závrati (1964), Slepá bába (1963–1964), Indiskrétnosti (1963), První třída (1965), Dialogy při slavnosti (1965–1966), Přechodná (nehodná) země (1973–1974) a Průzor a obzor (1975–1976).]

rr interview
MAZÁČOVÁ Stanislava
Nejhorší byl „František Novotný“ (s lexikografkou a editorkou Stanislavou Mazáčovou hovoří Terezie Pokorná a Michael Špirit), s. 255–264. [Foto S. M. Karel Cudlín.]

M. Ž. (1926–1999) (s. 265–352)

POKORNÁ Terezie
M. Ž. (1926–1999), s. 267–268. [Úvod ke Vzpomínkám na Miloslava Žilinu (s. 269–330); datováno březen 2001. Do bloku přispěli John Bok (Žiži kouzelník /Vzpomínka na Miloslava Žilinu/, s. 269–270, zveřejněno též v Respektu č. 11/1999), Věra Dvořáková (Mirek, s. 271–273), Josef Hiršal (Momentka, s. 273–274), Zdeněk Urbánek (Muž mnoha zvláštností, s. 274–276), Jan Binder, Jarmila Fialová, Alena Hartmanová, Eduard Hodoušek (Jak ho viděli odeonští kolegové?, s. 276–279), Eva Kondrysová (Mirek, jsme mu všichni říkali..., s. 279–280), Vladimír Justl (Hráč, s. 280–281; datováno 23. ledna 2000), Stanislava Mazáčová (S Mirkem jsem se poznala někdy..., s. 281–284), Josef Škvorecký (Žilina, s. 284), Josef Forbelský (Žilinovo Athenaeum, s. 285), Zdeněk Zbořil (O panu doktoru Žilinovi ad usum Delphini , s. 286–287; datováno 1. 11. 2000), Prokop Voskovec (V doktoru Žilinovi ztratila pro mne Praha..., s. 287–290; datováno Paříž, únor 2000), František Černý (Žilina, s. 290–292), Lubomír Dorůžka (Jsou lidé..., s. 292–293), Jindřich Fischel (Kresby vznikaly..., s. 293–296, doprovozeno třemi kresbami M. Ž), Petr Král (Doktor, s. 297–298), Miloslav Topinka (Miloslav Žilina, s. 298–299), Dagmar Nárožníková (Moje učednická léta s doktorem Žilinou 1976–1984, s. 299–301), Zbyněk Černík (Milý pane doktore..., s. 302–303; datováno v Praze 25. 11. 2000), Jan Zelenka (Miloslav Žilina, s. 303–304), Vlasta Dufková (Živé dílo minulosti. Příhoda z natáčení aneb Pamětnicí proti své vůli, s. 305–308), Pavla Pečinková (Pozdě, s. 308), Jan Šulc (Vzpomínka na Žižiho, s. 308–314), Radvan Pácl (Ulice plná lidí..., s. 314), Tomáš Kafka (Něco na tom doktoru Žilinovi, s. 315–316), Michal Blažek (Čekal jsem v noci před Orlíkem..., s. 316), Zuzana Dětáková (3 x s doktorem Žilinou, s. 316–317), Joska Skalník (Doktor..., s. 317), Jan Novák (Doktore, povídám..., s. 318–321), Zdeněk Vašíček (Někdy k ránu..., s. 321–322, zveřejněno též v LN 11. 3. 1999, příloha Umění a kritika), Gianfranco Sanguinetti (Vzpomínka na doktora Žilinu, s. 322–325, z italštiny přeložila Věra Dvořáková; datováno Praha 31. 1. 2000), Gérard Berréby (Pan Žilina zemřel?, s. 325–326), Anja Tippnerová – Christoph Bartmann (Vzpomínky na pana Žilinu, s. 326–327, z němčiny přeložil M. Š. /=Michael Špirit/), Viktor Karlík (S Miloslavem Žilinou..., s. 328) a Michael Špirit (Původně..., s. 328–330). Foto Zbyněk Černík, Bohdan Holomíček, Miroslav Jodas, Jaroslav Kořán, LA PNP, Hana Mahlerová, Miroslav Vránek a archiv Jana Zelenky.]

FIALOVÁ Eva
V tvářích četl dost přesně
46, 2001, květen, s. 331. [Poznámka editorky k třem textům Miloslava Žiliny.]

ŽILINA Miloslav
Tři texty, s. 331–338. [Tři texty věnované portrétu Pan Teste aneb Falešný portrét (s. 331–332); zveřejněno též v Kurýru Odeonu (1970), Portréty (s. 333–335); zveřejněno též jako komentář k fotografickému projektu Český člověk (1997), Jako v zrcadle, trochu zkoseném (s. 335–338); zveřejněno též jako doslov ke knize Paul Valéry: Degas, tanec a kresba (1998) vybrala a k vydání připravila Eva Fialová.]

ŽILINA Miloslav
Složeno jakoby ze střepů (slož joby ze střepů), s. 338–341. [Přepis rukopisných poznámek Miloslava Žiliny na titulních stranách 18 knih, připravil, poznámkami doplnil a úvodní poznámkou doprovodil Zdeněk Vašíček (Moudrý Engelbert nazývaný přáteli..., s. 338).]

VAŠÍČEK Zdeněk
Moudrý Engelbert nazývaný přáteli..., s. 338. [Poznámka k přepisu rukopisných poznámek Miloslava Žiliny na titulních stranách 18 knih (Složeno jakoby ze střepů /slož joby ze střepů/, s. 338–341); publikováno v rámci bloku M. Ž. (1926–1999) (s. 265–352).]

FIALOVÁ Eva
Bibliografie Miloslava Žiliny, s. 342–352.

Revolver Revue 47, září 2001

Antonín Brousek: Domovský list (s. 5–32)

BROUSEK Antonín
Domovský list, s. 7–32. [Cyklus básní připravil M. Š. (=Michael Špirit). Foto A. B. Petr Kotyk.]

ŠPIRIT Michael
Ediční poznámka, s. 32; podepsáno M. Š. [Ediční poznámka k cyklu básní Antonína Brouska Domovský list.]

FORMÁNEK Jaroslav
Francouzský rok (Říjen–Listopad), s. 33–71. [Pokračování prózy (viz též RR č. 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53 a 54), záznamy z října a listopadu 2000.]

Lambros Papanikolatos (s. 73–95)

PAPANIKOLATOS Lambros
Fotografie, s. 74–90. [Sedmnáct černobílých fotografií.]

PAPANIKOLATOS Lambros
Pro mne je moje fotografování spirituální záležitost (s Lambrosem Papanikolatosem hovoří Robert Silverio), s. 91–95. [Datováno duben 2001. Uvozeno nepodepsanou jedenáctiřádkovou biografickou poznámkou.]

HALMAY Petr
Fantomová bolest – Hladké přistání, s. 97–104. [Deset básní (s. 97–104) a próza (s. 105–112). Foto P. H. Karel Cudlín.]

GLANC Tomáš
Sedm, s. 113–127. [Texty k fotografiím s kapitolami Medailón, Obraz, Obraz nápisu, Film, Hudba, Kniha a Motocykl; uvozeno autorovou poznámkou Umělé ráje (s. 114–115). Foto archiv autora a Robert Portel.]

DRÁBEK Miroslav
Můj život (banální historka), s. 129–144. [Povídka. Foto autora Karel Cudlín.]

Pro RR
VODSEĎÁLEK Ivo
Jaro v Sakenu aneb Hledání skrytých tragédií – výbor, s. 145–158. [Třináct koláží.]

MALIJEVSKÝ Igor
Muší houpačka , s. 159–168. [Povídka; datováno Berlín, Čelechovice, březen 2001. Doprovozeno závěrečnou poznámkou autora. Foto I. M. Karel Cudlín.]

VOSÁHLO Petr
Básně, s. 169–175. [Devět básní z let 1951–1998. Foto P. V. archiv autora.]

VLASÁKOVÁ Eliška
Na Nemocniční 11, s. 177–204. [Próza; doprovozeno fotografiemi. Foto autorky Karel Cudlín. Foto František Řezníček.]

rr interview
PLÍŠKOVÁ Naďa
Až řekne bůh dost, chtěla bych být doma v posteli... (s Naďou Plíškovou hovoří Nikolaj Stankovič), s. 205–218. [Datováno únor 1998. Foto N. P. Hana Hamplová, foto Nikolaje Stankoviče Karel Cudlín.]

Václav Sokol (s. 219–249)

SOKOL Václav
Pohnutky, okolnosti a naděje, s. 221–228. [Autobiografický text. Foto autora s otcem Janem Sokolem a bratrem Janem Sokolem Josef Sudek, foto autora Karel Cudlín, foto Josef Sudek.]

SOKOL Václav
Výbor z výtvarných prací, s. 229–249. [Foto a detail plastiky betlému, kresby a obraz; práce z let 1985–2001. Foto Jaroslav Bárta a Petr Mazanec.]

Vincenc Kramář neznámý (s. 251–258)

ZEMINA Jaromír
Vincenc Kramář neznámý, s. 252. [Úvodní poznámka k ukázce z válečných vzpomínek Otakara Zeminy na Vincence Kramáře.]

ZEMINA Otakar
Z válečných vzpomínek, s. 253–258. [Ukázka z válečných vzpomínek O. Z. na Vincence Kramáře; doprovozeno kresbami Vincence Kramáře od Otokara Zeminy a Vincence Makovského a jednou černobílou fotografií. Foto archiv Jaromíra Zeminy. Uvozeno poznámkou Jaromíra Zeminy.]

KISS Csaba – KISS Suzanne
Druhý život synagógy (s majiteľmi At Home Gallery Csabom a Suzanne Kissovcami hovorí Alexander Balogh), s. 259–272. [Rozhovor o činnosti At Home Gallery v Šamoríne; doprovozeno fotografiemi instalací a akcí. Foto Vlado Bizík, Martin Ličko, Pavol Majer, Martin Marenčin a Tibor Somogyi. Foto C. K. a S. K. Pavol Majer.]

Ivan Blatný – pozůstalost (s. 273–311)

FÄRBER Vratislav – HEJDA Zbyněk – PETRUŽELKA Antonín
Básnická pozůstalost Ivana Blatného, s. 275–278. [Zpráva editorů o básnické pozůstalosti Ivana Blatného uložené v LA PNP. Foto I. B. archiv.]

BLATNÝ Ivan
Básně z Pomocné školy v Bixley II, s. 279–305. [Výbor z rukopisných textů z let 1979–1984 připravili z básnické pozůstalosti Ivana Blatného uložené v LA PNP Vratislav Färber, Zbyněk Hejda a Antonín Petruželka.]

HEJDA Zbyněk
Čteme jakýsi deník, svědectví o jeho životě (o literární pozůstalosti Ivana Blatného se Zbyňkem Hejdou hovoří Adam Drda), s. 306–311. [Rozhovor o pozůstalosti Ivana Blatného uložené v LA PNP; datováno Praha, březen/duben 2001.]

Revolver Revue 48, prosinec 2001

NEDVĚD Jan
Noční chodec, s. 7–15. [12 básní. Foto autora Karel Cudlín.]

HRUŠKA Petr
Komora, s. 17–22. [11 básní; ukázka z básnické sbírky. Foto autora Libor Stavjaník.]

Ladislav Sýkora (s. 23–38)

SÝKORA Ladislav
9 otázek pro Ladislava Sýkoru, s. 24–25. [Rozhovor s L. S. připravil V. K. (=Viktor Karlík).]

SÝKORA Ladislav
Figurky, s. 26–38. [Sošky z let 1993–1996. Foto Petr Kubín.]

MARTÍNEK Lubomír
Zapronásledován, s. 39–56. [Próza; datováno září 2001. Foto autora Lucie Holá.]

HÁJÍČEK Jiří
Dobrodruzi hlavního proudu, s. 57–65. [Úryvek z románu. Foto autora Karel Cudlín.]

KLIMENTOVÁ Eva
Piano bar – Jezděte vlevo, s. 67–82. [Prózy (s. 69–75 a 75–82) z chystaného knižního souboru Místní pověsti a jiné povídky. Foto autorky Lukáš Kliment.]

FORMÁNEK Jaroslav
Francouzský rok (Prosinec), s. 83–106. [Pokračování prózy (viz též RR č. 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53 a 54), záznamy z prosince 2000. Foto autora Karel Cudlín.]

Rachel Mikos: Neznámé arcidílo (s. 107–133)

THARP Martin
Typografická Budapešť: Neznámé arcidílo, s. 109. [Úvodní text k cyklu fotografií Neznámé arcidílo fotografky Rachel Mikos]

MIKOS Rachel
Neznámé arcidílo, s. 110–133. [Cyklus 48 fotografií typografie budapešťských ulic z roku 1999.]

Richard Caddel (s. 135–154)

CADDEL Richard
Psát v temnotě (s anglickým básníkem Richardem Caddelem hovoří Petr Mikeš), s. 137–148. [Datováno srpen 2001; doprovozeno reprodukcí obálky básnické sbírky R. C., fotografií R. C. s Basilem Buntingem a fotografií domku R. C. Foto R. C. Petr Mikeš. Foto archiv a Petr Mikeš.]

CADDEL Richard
Básně, s. 149–154. [Výbor z poezie; z angličtiny přeložil Petr Mikeš.]

Fonseca (s. 155–166)

CHLUPÁČ Miloslav
Fonseca, s. 157–158. [Vzpomínka na sochaře Gonzala Fonsecu. V textu citován úryvek J. J. Beljona, který z angličtiny pod čarou přeložila Z. S. (=Zuzana Semínová). Foto G. F. archiv Miloslava Chlupáče.]

FONSECA Gonzalo
Z díla, s. 159–166. [Fotografie objektů a tři kresby. Foto archiv Miloslava Chlupáče.]

Jaroslav Blažek: Portréty (s. 167–182)

VAŠÍČEK Zdeněk
1. května 2001 v 18.00, s. 168. [Úvodní poznámka k bloku kreseb Jaroslava Blažka.]

BLAŽEK Jaroslav
Portréty, s. 169–182. [Kresby: portréty Miloslava Chlupáče (s. 169, 170), Zbyňka Hejdy (s. 171), Viktora Pivovarova (s. 172, 175), Andreje Stankoviče (s. 173), Tomáše Glance (s. 174), Pavla Brázdy (s. 176), Věry Novákové (s. 177), Zdeňka Vašíčka (s. 178, 181), Jiřího Gruntoráda (s. 179), Zdeňka Lukeše (s. 180) a Rudolfa Dzurka (s. 182).]

rr interview
URBAN Miroslav
Snažit se to osekat od všeho nepodstatného (s Miroslavem Urbanem hovoří Michal Janata), s. 183–193. [Rozhovor; uvozeno nepodepsanou desetiřádkovou biografickou poznámkou. Foto M. U. Karel Cudlín.]

URBAN Miroslav
Fotografie, kresby, instalace, s. 194–208. [Černobílé fotografie, kresby a instalace. Foto Miroslav Urban a jeho archiv.]

Sedm
SOKOL Václav, s. 209–223. [Komentář k vlastním grafickým pracím zhotoveným v době totality pro podnik Stavby silnic a železnic.]

Paternoster (s. 225–289)

BENÝŠEK Zbyněk
O Paternosteru (se Zbyňkem Benýškem hovoří Josef Kroul), s. 227–233. [Rozhovor s redaktorem Z. B. o exilovém vídeňském časopisu Paternoster. Doprovozeno fotografií vídeňského domu, v kterém sídlila redakce a oboustrannou kopií objednávkového lístku. Foto Zbyňka Benýška a foto archiv Z. B.]

Mrazy jsou tady takové, že labutě přimrzly k řece (z redakční korespondence Paternosteru), s. 234–261. [Výbor z redakční korespondence časopisu Paternoster z let 1983–1985, obsahuje vzájemnou korespondenci Zbyňka Benýška a Vratislava Brabence, kterou tvoří 7 dopisů Zbyňka Benýška Vratislavu Brabencovi a 10 dopisů Vratislava Brabence Zbyňku Benýškovi (s. 234–251), 1 dopis Charlie Soukupa Zbyňku Benýškovi (251–252), vzájemnou korespondenci Zbyňka Benýška a Jaroslava Hutky, kterou tvoří 5 dopisů Jaroslava Hutky Zbyňku Benýškovi a 4 dopisy Zbyňka Benýška Jaroslavu Hutkovi (s. 252–261) a 1 dopis Ivana Diviše Zbyňku Benýškovi (s. 261); doprovozeno kopií inzerátu z Paternosteru. Vybral, k vydání připravil a poznámkami opatřil Zbyněk Benýšek.]

KROUL Josef
Bibliografie časopisu Paternoster, s. 262–289. [Soupis příspěvků podle jednotlivých čísel časopisu (1983–1991).]

Revolver Revue 49, květen 2002

HAUKOVÁ Jiřina
Klovatina slov, s. 7–13. [Sedm básní z let 2000–2001; vybral, k vydání připravil, ediční poznámkou doprovodil a názvem opatřil Marek Vajchr. Foto autorky Karel Cudlín.]

VAJCHR Marek
Sedm básní Jiřiny Haukové..., s. 13. [Poznámka editora k výboru z veršů Jiřiny Haukové.]

ZELENKA Jaromír
Mluvení z cest, s. 15–26. [Úryvek z rozsáhlejšího textu obsahujícího veršované i prozaické texty; datováno 1994. Foto autora Miroslav Špidlen.]

Nové práce (s. 27–47)

ŽÁČEK Josef
Nové práce, s. 28–29. [Detail obrazu a obraz z let 2001 a 2002; doprovozeny autorovými komentáři. Foto Martin Polák.]

DZURKO Rudolf
Nové práce, s. 30–31. [Dvě barevné reprodukce obrazů z roku 2002, vytvořených ze skleněné drti. Foto Hana Rysová.]

BLAŽEK Michal
Nové práce, s. 32–33. [Detail plastiky a skizza k sochařskému portrétu Andreje Stankoviče z roku 2001; doprovozeno komentářem autora. Foto Michal Blažek a Karel Cudlín.]

KARLÍK Viktor
Nové práce, s. 34–35. [Dva obrazy z roku 2001; doprovozeny autorovým komentářem. Foto Robert Portel.]

SKÁLA František
Nové práce, s. 36–37. [Obraz a objekt z roku 2001. Foto Martin Polák.]

SINGER Michal
Nové práce, s. 38–39. [Obraz a detail obrazu z let 2001 a 2002; doprovozeno komentářem autora. Foto Lukáš Kliment.]

KREMLIČKA Vít
Tibetem tam a zpátky, s. 40–44. [Kopie strojopisu básně z roku 2002 doprovozené autorovými ilustracemi.]

ZÍMOVÁ Iva
Nové práce, s. 45–47. [Tři černobílé fotografie z Afghánistánu z roku 2001; doprovozeno autorčinou poznámkou.]

FÄRBER Vratislav
Prokleté dívky září černí, s. 49–59. [Výbor z básní, připravil Michael Špirit. Foto autora Karel Cudlín.]

FORMÁNEK Jaroslav
Francouzský rok (Leden), s. 61–81. [Pokračování prózy (viz též RR č. 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53 a 54), záznamy z ledna 2001. Foto autora Karel Cudlín.]

Viktor Kolář (s. 83–106)

KOLÁŘ Viktor
Beru si na pomoc kameru (s fotografem Viktorem Kolářem hovoří Viktor Karlík), s. 84–86. [Interview; datováno prosinec 2001.]

KOLÁŘ Viktor
Ze série Ostrava, s. 87–106. [Dvacet černobílých fotografií z let 1997–2001.]

WAGNEROVÁ Jana
Jak už to tak chodí, s. 107–112. [Próza. Foto autorky Karel Cudlín.]

VLASÁKOVÁ Eliška
Moje samotářské hry, s. 113–120. [Próza. Foto autorky Karel Cudlín.]

Ivan Sobotka (s. 121–126)

rr interview
SOBOTKA Ivan
Mohl jsem malovat (s malířem Ivanem Sobotkou hovoří Viktor Karlík), s. 123–125. [Datováno leden 2002. Foto I. S. Robert Portel.]

KARLÍK Viktor
Ivan Sobotka a Revolver Revue, s. 126; podepsáno V. K. [Článek o desetileté spolupráci Ivana Sobotky s Revolver Revue.]

Vysočany, Střešovice a Medáci (s. 127–166)

LUKEŠ Zdeněk
Asanace a Medáci – Dva pokusy o záchranu starých lokalit Prahy, s. 129–136. [Článek o snaze Společnosti Praha zabránit asanaci starých Vysočan v roce 1990 a o snaze iniciativy Medáci zachránit Staré Střešovice; uvozeno úryvkem z hry Václava Havla Asanace. Doprovozeno fotografiemi starých Vysočan, Starých Střešovic a inscenace hry Václava Havla Asanace. Foto Jiří Růžička a Karel Cudlín.]

KRNOVÁ Katarína – SKALSKÝ Martin
To místo je zvláštní (s ekologickým aktivistou Martinem Skalským a učitelkou taneční improvizace Katarínou Krnovou hovoří Zdeněk Lukeš), s. 137–141. [Rozhovor o aktivitách iniciativy Medáci a o jejich snaze zachránit Staré Střešovice; připojeny dvě poznámky Z. L. (=Zdeněk Lukeš) z ledna a února 2002. Doprovozeno fotografiemi Medáků a jejich obydlí. Foto Karel Cudlín.]

LUKEŠ Zdeněk
Od Harfy k Havaně, s. 143–146. [Článek o architektuře v oblasti Vysočan a Hloubětína; fotografie Vysočan Karel Cudlín.]

CUDLÍN Karel
Vysočany, s. 147–166. [Černobílé fotografie Vysočan.]

SÁDLO Miloš
Rozpoznat svou sílu i meze (s violoncellistou Milošem Sádlem hovoří Miloš Doležal a Jiří Štourač), s. 167–175. [Rozhovor s violoncellistou Milošem Sádlem, vlastním jménem Milošem Zátvrzským. Uvozeno nepodepsanou patnáctiřádkovou biografickou poznámkou.]

Podivuhodný život a dílo Maxima Kopfa (s. 177–256)

POSPISZYL Tomáš
Podivuhodný život a dílo Maxima Kopfa, s. 179–198. [Studie o pražském německém malíři Maximu Kopfovi; doprovozeno autoportrétem Maxima Kopfa a jedním jeho obrazem.]

KOPF Maxim
Obrazy, kresby, s. 199–211. [Černobílé reprodukce obrazů a kreseb.]

KOPF Maxim
Odpusťte, že žiju, s. 213–251. [Autobiografie M. K.; z rukopisu anglického originálu Excuse me for Living přeložil, poznámkami doprovodil a ediční poznámkou opatřil Tomáš Pospiszyl; doprovozeno faksimile první strany rukopisu.]

POSPISZYL Tomáš
Ediční poznámka, s. 251. [Ediční poznámka k autobiografii Maxima Kopfa.]

PELC Antonín
Z pozůstalosti (poznámky a fotografie), s. 252–256. [Poznámky A. P. k osudu zatčených z Domu československé kultury (s. 252) a fotografie (s. 253–256) Tomáše Bati (?), Aléna Diviše, Dvořákových, Maxima Kopfa a Antonína Pelce. Foto archiv Národní galerie v Praze, pozůstalost Antonína Pelce.]

DIVIŠ Alén
Vzpomínky na pařížské vězení Santé, s. 257–272. [Vzpomínky. Publikováno též v My 47 č. 30–35/1947 a v Revolver Revue č. 17/1991 (ve spolupráci s redakcí tehdy připravil Jaromír Zemina). Oproti vydání v Revolver Revue č. 17/1991 doplněno o jedenáct autorových ilustrací z My 47. Foto A. D. Josef Macháček (?).]

Revolver Revue 50, listopad 2002

ČAN
Balady za šesták a romance po korunce, s. 7–12. [Výbor z básní (vlastním jménem Tomáš Ungar). Foto autora archiv Václava Trojana.]

BINAR Vladimír
Dimanche à Paris, s. 13–49. [Próza; datováno Praha 25. března 1977. Publikováno v samizdatové edici Rukopisy VBF (1986).]

SOUKUP Jiří
Března kus, s. 51–73. [Úryvek z prózy. Foto autora Karel Cudlín.]

FORMÁNEK Jaroslav
Francouzský rok (Únor), s. 75–96. [Pokračování prózy (viz též RR č. 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53 a 54), záznamy z února 2001. Foto autora Karel Cudlín.]

EFFENBERGER Julius
Fotografie, s. 97–103. [Šest černobílých fotografií z let 1991–1993.]

ŠTOURAČ Jiří
Nové práce, s. 106, 109 a 111. [Tři kresby z roku 2001; publikováno v rámci stejnojmenného bloku. Foto Robert Portel.]

Nové práce (s. 105–122)

ŠTOURAČ Jiří
Nové práce, s. 106, 109 a 111. [Tři kresby z roku 2001. Foto Robert Portel.]

DOLEŽAL Miloš
S malířem u hřbitova v Celle (zápisky z jihu), s. 107–108, 110 a 112. [Pět básní.]

PELÁNOVÁ Eva
Nové práce, s. 113–115. [Sedm básní.]

PLIEŠTIK Jiří
Nové práce, s. 116–122. [Dva objekty (s. 116 a 118) a šest básní. Foto archiv autora.]

Sedm
PITLACH Milan, s. 123–141. [Komentář k černobílým fotografiím Pražského hradu, Brunelleschiho kaple Pazziů ve Florencii, Döllgastova schodiště Staré pinakotéky v Mnichově, kostela v Riole (di Vergato) Alvara Aalta, budovy parlamentu v Dacce Louise I. Kahna, Facolta di Magistero v Urbinu od Giancarla de Carla a I House v Ashia od Tadao Anda. Doprovozeno úvodním textem (s. 124–127), který je datován únor 2002.]

Kao Sing-ťien (s. 143–153)

HYBLER Martin
Plno otázek, s. 144–147. [Esej o tvorbě čínského spisovatele Kao Sing-ťiena.]

SING-ŤIEN Kao
Klíč, s. 149–153. [Kapitola z románu Hora duše; z francouzského originálu Montagne de l´ame (Paříž 2000) vybral, přeložil a textem doprovodil Martin Hybler. Foto autora archiv.]

Karl Jaspers (s. 155–177)

JASPERS Karl
Strindberg a van Gogh (Pokus o pathografickou analýzu se srovnávacím zřetelem k Swedenborgovi a Hölderlinovi), s. 157–173. [Úryvky z knihy; z německého originálu Strindberg und van Gogh, Versuch einer pathografischen Analyse unter vergleichender Heranziehung von Swedenborg und Hölderlin (2. vyd. Berlín 1926) vybral, přeložil, poznámkami a vlastním komentářem doprovodil Marek Vajchr. Doprovozeno kresbou K. J. od Englera.]

VAJCHR Marek
Karl Jaspers – Strindberg, Swedenborg, Hölderlin a van Gogh, s. 174–177. [Článek o knize Karla Jasperse Strindberg a van Gogh (Pokus o pathografickou analýzu se srovnávacím zřetelem k Swedenborgovi a Hölderlinovi).]

FIALA Václav
Kreslím své projekty velice mrňavé (s výtvarníkem Václavem Fialou hovoří Viktor Karlík a Terezie Pokorná), s. 179–190. [Interview; doprovozeno černobílými fotografiemi. Foto Ondřej Kocourek, foto V. F. Bohdan Holomíček.]

Pocta Madoně (s. 191–254)

Pocta Madoně, s. 192–252. [Výtvarné práce. Variaci na značku Revolver Revue vytvořili Jiří Kolář (s. 193–195), Petr Babák (s. 196–197 a 222–223), Luděk Kubík (s. 198–199 a 244), Michal Cihlář (s. 200), Věra Nováková (s. 201, 212–215 a 249), Jaroslav Blažek (s. 202), Karel Cudlín (s. 203–205), Viktor Karlík (s. 206, 245 a 247), František Štorm (s. 207), Luboš Drtina (s. 208), Michal Blažek (s. 209), Václav Sokol (s. 210), Ivan Sobotka (s. 211), Karel Strachota (s. 216–217), Vladimír Materna (s. 218), Milan Starý (s. 219), Milan Pitlach ve spolupráci s Dirkem Muscheidem (s. 220–221),Oldřich Hamera (s. 224 a 238–239), Antonín Střížek (s. 225), Libor Krejcar (s. 226), Pavel Holeka (s. 227), Viktor Kolář (s. 228–231), Ladislav Sýkora (s. 232), František Skála (s. 233), Joska Skalník (s. 234), Karel Haloun (s. 235), Jan Sekal (s. 236), Monogramista T. D. (s. 237), Ivo Vodseďálek (s. 240–243), Vít Kremlička (s. 246), Jan Paul (s. 248) a Pavel Reisenauer (s. 250–252), Foto Karel Cudlín, Petr Kubín a Robert Portel.]

KARLÍK Viktor
Košířská Madona, s. 253–254. [Text o historii loga Revolver Revue; doprovozeno fotografií. Foto Pavel Nádvorník.]

Lev Lunc (s. 255–271)

SVOBODOVÁ Hana
O autorovi, s. 257–258. [Článek o ruském spisovateli Lvu Luncovi; doprovozeno fotografií L. L. Repro RR.]

LUNC Lev
Texty, s. 259–271. [Povídky Divná věc (1920) (s. 259–264), Vlastenec (1923) (s. 265–266) a Svůdce (1922) (s. 267–268) spolu s programovým textem Proč jsme Serapionovi bratři (1922) (s. 268–271) vybrala, z ruštiny přeložila a úvodním textem doprovodila Hana Svobodová.]

Antisemitská literatura 1939–1945 (s. 273–313)

BRABEC Jiří
Antisemitská literatura v době nacistické okupace, s. 275–301. [Studie; doprovozeno reprodukcemi dobových antisemitských ilustrací a obálek.]

Za trvalý mír a požehnání radostného života arijské Evropy (ukázky z antisemitských projevů českých autorů 1939–1944), s. 303–313. [Antologie české antisemitské publicistiky z let 1939–1944; doprovozeno faksimile článků z Vlajky.]

Revolver Revue 51, leden 2003

RILKE Rainer Maria
Narcis, s. 7–11. [Paralelní edice německy psané básně R. M. R. Narziss a překladu Věry Koubové pořízeného z vydání Späte Gedichte (Leipzig 1935); doprovozeno bibliografickou poznámkou V. K. (nepodepsáno).]

ŘÍČANOVÁ Tereza
Vidění, s. 15–19. [Dvanáct dřevorytů a textů; doprovozeno Sedmi otázkami pro T. Ř.]

ŘÍČANOVÁ Tereza
Sedm otázek pro Terezu Říčanovou, s. 20. [Interview připravil V. K. (=Viktor Karlík).]

KOLMAČKA Pavel
Neexistuje, s. 21–34. [Úryvek z připravovaného románu Za obzor řada stop. Foto autora Karel Cudlín.]

HÁJÍČEK Jiří
Noblesa denních barů, s. 35–47. [Povídka. Foto autora Karel Cudlín.]

Karel Haloun (s. 49–59)

HALOUN Karel
Malá souprava pro sedumdesátá léta, s. 51–56. [Cyklus pěti linorytů z roku 2001. Foto autora a Lubomíra Martínka Luděk Kubík.]

MARTÍNEK Lubomír
K věci, s. 57–59. [Článek o cyklu linorytů Karla Halouna; datováno duben 2001.]

FISCHEROVÁ Sylva
Knihovna, s. 61–70. [Povídka. Foto autorky Karel Cudlín.]

Jasna Klančišarová (s. 71–79)

KLANČIŠAROVÁ Jasna
Fotografie, s. 72–78. [Sedm černobílých fotografií.]

KOLÁŘ Viktor
„Drž mne pevně!“ (Fotografie Jasny Klančišarové – Slovinsko), s. 79. [Článek o cyklu fotografií Jasny Klančišarové; datováno říjen 2002.]

FORMÁNEK Jaroslav
Francouzský rok (Březen), s. 81–101. [Pokračování prózy (viz též RR č. 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53 a 54), záznamy z března 2001. Foto autora Karel Cudlín.]

Sedm
POSPISZYL Tomáš, s. 103–117. [Komentáře k černobílým fotografiím zachycujícím Arnolda Schönberga, Mary Wigmanovou, Andy Warhola, Johna Heartfielda a Wielanda Herzfelda, Egona Bondyho a Ivo Vodseďálka, Sergeje Bordačeva, Vladimíra Němuchina, Viktora Tupitsyna a Margaritu Tupitsynovou a nakonec Henryho Dargera. Foto archiv autora a Tomáš Mazal.]

Nové práce (s. 121–136)

HORVÁTH Juraj
Nové práce, s. 120–123. [Kresby z roku 1999 a 2002.]

PETRÁK František
Nové práce, s. 124–129. [Šest obrazů z let 1992 a 2000.]

SINGER Michal
Nové práce, s. 130–131. [Šest básní.]

SOUKUP Jiří
Nové práce, s. 132–136. [Prozaické a básnické texty.]

Dr. Kukuck (s. 137–148)

VAŠÍČEK Zdeněk
Kterak jsem se seznámil s Dr. Kukuckem, s. 138–139. [Článek o fiktivní (autobiografické) postavě Dr. Kukuckovi, kterého Z. V. se svými přáteli Rudolfem Jičínem a Milanem Středou oživil na konci padesátých let.]

Dr. Kukuck (text bomby), s. 140–148. [Tvorba fiktivního autora Dr. Kukucka, kterého „oživil“ Zdeněk Vašíček s Rudolfem Jičínem a Milanem Středou na konci padesátých let.]

Hydrologie v praxi (s. 149–166)

PITLACH Milan
Pocta přátelství, s. 150. [Úvodní text k fotografickému projektu M. P. a Prokopa Voskovce Hydrologie v praxi.]

PITLACH Milan – VOSKOVEC Prokop
Hydrologie v praxi, s. 151–166. [Fotografický projekt z roku 1975.]

HEJTMÁNEK Tomáš – SOUKUP Jiří
Sentiment (dialog), s. 167–185. [Scénář-dialog na základě zvukových záznamů z návštěv Tomáše Hejtmánka u Františka Vláčila; uvozeno nepodepsanou čtyřřádkovou poznámkou. Foto Františka Vláčila Tomáš Hejtmánek.]

Michael Chabon (s. 187–204)

CHABON Michael
Povídky, s. 189–200. [Povídky Nožík (s. 189–194) a Admirálové (s. 194–200); z knihy A Model World and Other Stories (1991) vybral, z angličtiny přeložil Petr Onufer. Reprofoto autora RR.]

ONUFER Petr
Ztracený modelový svět Michaela Chabona, s. 201–204. [Studie o tvorbě Michaela Chabona.]

HAASSOVÁ Terry
Nerada se někam vracím (s výtvarnicí a archeoložkou Terry Haassovou hovoří Jaroslav Formánek), s. 205–216. [Interview; datováno Paříž, květen 2001; uvozeno nepodepsanou jedenáctiřádkovou biografickou poznámkou. Doprovozeno reprodukcemi výtvarných prací T. H. Foto T. H. Jaroslav Formánek.]

Witold Gombrowicz (s. 217–247)

GOMBROWICZ Witold
Povídky, s. 219–244. [Povídky Panenství (s. 219–227), Na kuchyňských schodech (s. 227–238) a Krysa (s. 238–244) vybrala a z polského originálu přeložila Helena Stachová. Foto W. G. Bohdan Paczowski.]

STACHOVÁ Helena
Autorský typ podobný Gombrowiczovi neexistuje (rozhovor s překladatelkou Helenou Stachovou), s. 245–247. [Rozhovor o díle Witolda Gombrowicze připravili Terezie Pokorná a Viktor Karlík. Foto Witolda a Rity Gombrowiczových Bohdan Paczowski.]

Vladimír Holub (s. 249–289)

LANG Čestmír
Vladimír Holub – Zapomenutý dědic avantgardy, s. 251–265. [Studie o díle Vladimíra Holuba; doprovozeno fotografiemi výtvarných děl V. H. Foto a foto V. H. archiv Čestmíra Langa.]

BROCKHAUS Christoph
Holub ludens, s. 267–271. [Úvod k celoživotní přehlídce díla Vladimíra Holuba konané v Muzeu Wilhelma Lehmbrucka, Centru mezinárodní sochy v Duisburku od 4. 11. 2001 do 10. 2. 2002, z němčiny přeložil a upravil Čestmír Lang. Doprovozeno fotografiemi výstavy a fotografií Vladimíra Holuba s Günterem Grassem. Foto archiv Čestmíra Langa.]

HOLUB Vladimír
Z díla, s. 273–289. [Výbor z literární tvorby obsahuje edici strojopisů Oběžníky (s. 273–277), výbor z bibliofilského tisku Výpovědi (1967) (s. 279), přetisk bibliofilie Jednověté texty (1968) (s. 281–282) a edici strojopisu Drobné písemnosti (1976) (s. 283–289), připravil R. K. (=Robert Krumphanzl). Doprovozeno fotografiemi výtvarných děl Vladimíra Holuba. Foto archiv Čestmíra Langa a Christoph Brockhaus.]

Revolver Revue 52, duben 2003

Richard Pietrass (s. 7–20)

PIETRASS Richard
Tanec smrti, s. 9–15. [Cyklus sedmi básní Totentanz přeložila z němčiny a foto autora pořídila Věra Koubová.]

KOUBOVÁ Věra
Richard Pietrass, básník, s. 16–20. [Článek o německém básníkovi.]

Vladimír Nárožník (s. 21–32)

NÁROŽNÍK Vladimír
Z cyklu Defenestrace psa, s. 23–31. [Dvě básně z pozůstalosti. Foto autora Jaromír Zemina.]

ŠULC Jan
Při jedné ze svých častých návštěv..., s. 32. [Poznámka k básním Vladimíra Nárožníka.]

MĚŠŤÁNEK Tomáš
Obrazy, s. 33–43. [Jedenáct olejomaleb z roku 2002. Uvozeno šestiřádkovou biografickou poznámkou. Foto autora a reprodukce prací Jan Karásek.]

KRUMPHANZL Robert
Minutové vzdálenosti, s. 45–72. [Úryvky z prózy; datováno Horní Měcholupy, Petrovice... 1995–2001. Foto autora a fotografický doprovod Karel Cudlín.]

MIKOS Rachel
Útržky, s. 73–90. [Šestnáct fotomontáží inspirovaných Prahou. Stejnojmenný úvod kanadské autorky (s. 75) přeložila z angličtiny Zuzana Semínová.]

FORMÁNEK Jaroslav
Francouzský rok (Duben), s. 91–111. [Pokračování prózy. Foto autora Karel Cudlín.]

Nové práce (s. 113–134)

HALMAY Petr
A možná jsme to měli dávno v sobě... – Racci, s. 114–115. [Dvě básně.]

CATELLI Giovanni
Východ, s. 116–117. [Povídka. Z italského originálu (1998) přeložil Jiří Špička.]

NOSEK Štěpán
Sever – Vzduch – Negativ, s. 118. [Tři básně.]

FISCHEL Jindřich
Nové práce, s. 119–121. [Čtyři kresby.]

MATERNA Vladimír
Nové práce, s. 122–123. [Tři obrazy.]

SÝKORA Ladislav
Nové práce, s. 124–128. [Osm prací na papíře.]

PLACÁKOVÁ Petra
Nové práce, s. 129–134. [Osm linorytů.]

Wolfgang Kayser (s. 135–153)

KAYSER Wolfgang
Literární hodnocení a interpretace, s. 136–151. [Studii z roku 1951 z němčiny přeložil a poznámkami opatřil Marek Vajchr.]

VAJCHR Marek
Nadčasová provokace Wolfganga Kaysera, s. 152–153. [Komentář ke studii W. K. Literární hodnocení a interpretace.]

KOLOC Miloslav
K. H. Mácha: Byl pozdní večer..., s. 155–166. [Článek o máchovských motivech. Doprovozeno reprodukcemi obrazů a kreseb Caspara Davida Friedricha, K. H. Máchy, Toyen, Edwarda Muncha a Karla Svolinského.]

VACHEK Karel
O radosti, důstojnosti a několika dalších věcech (s režisérem Karlem Vachkem hovoří Robert Krumphanzl a Zdeněk Vašíček), s. 167–178. [Interview z 24. 1. 2003. Přílohu k rozhovoru (s. 177–178) vybral R. K. (=Robert Krumphanzl).]

ZEMINA Jaromír
Přítelkyně kresba, s. 179–192. [Text k výběru z vlastních výtvarných prací; reprodukováno třináct kreseb.]

Z dílen grafiků: Luboš Drtina (s. 193–206)

DRTINA Luboš
Z dílen grafiků, s. 194–203. [Ukázky z typografické tvorby.]

DRTINA Luboš
Sedm otázek pro Luboše Drtinu, s. 205–206. [Interview připravil Viktor Karlík. Uvozeno devítiřádkovou biografickou poznámkou. Foto autora Věra Koubová.]

Lubor Hájek (5. 5. 1921 – 2. 3. 2000) (s. 207–281)

RR
Couleur přítomného čísla..., s. 209. [Úvodní poznámka ke vzpomínkám na Lubora Hájka a k Hájkovým textům z pozůstalosti. Do bloku O Luboru Hájkovi (s. 211–259) přispěli pořadatelka Helena Honcoopová (Úvodem. Lubor Hájek očima žačky, s. 211–223; datováno červen 2002 až leden 2003) a dále Miloslav Krása (Ahoj Lubore..., s. 223–225; datováno březen 2001), Eva Rychterová (Lubor a Berta, s. 225–226; datováno únor 2001), Kristina Hidalgo-Hájková (Navždy tvá dcera, s. 226; datováno New York, květen 2001), Jiří Šetlík – Zuzana Talpová (Dvojhlasá pocta poslu jasmínových vůní, s. 227–229; datováno květen 2001), Ladislav Kesner st. (Budiž mi dovoleno a prosím i prominuto..., s. 229–232; datováno 2002), Olga Macková (Vzpomínám na Lubora Hájka, s. 232–234; datováno jaro 2001), Zdenka Švarcová (Znáte Ažek?, s. 234–235; datováno léto 2001), Olga Hníková (Pokud se nezdržíme pláče, s. 235–237), Jaromír Zemina (O Luboru Hájkovi, s. 237–239; datováno léto 2001), Prokop Voskovec (O buddhistických uších doktora Hájka, s. 239–243; datováno Paříž, leden 2003), Michaela Fišerová (Útržky vzpomínek na Lubora Hájka, s. 244–246; datováno jaro 2002), Blanka Lamrová (Zbraslavské slavnosti, s. 246–248; datováno únor 2003), Viktor Karlík (Na podzim roku 1981..., s. 248–253; datováno zima/jaro 2002), Milan Pitlach (Lubora Hájka jsem poznal jako liberálního šéfa..., s. 254–256; datováno leden 2002), Lucie Olivová (Dr. Hájek rád..., s. 256–257; datováno červen 2001), Roger Keyes (Vždycky zbývá jiná cesta, s. 257–259; datováno září 2001, z angličtiny přeložila H. H. /=Helena Honcoopová/), Oldřich Král (Loučíme se s Hanou a Luborem Hájkovými..., s. 259, úryvek z řeči pronesené na pohřbu dne 10. 3. 2000). Foto Werner Forman, Milan Pitlach, Helena Honcoopová, J. Marco, Václav Chochola, Jiří Všetečka, Jaromír Zemina, Blanka Lamrová, Vladimír Merta a M. Hlušičková.]

HÁJEK Lubor
Z pozůstalosti, s. 261–281. [Texty vybrala, úvodní poznámkou (s. 261) opatřila a průběžně komentovala H. H. (= Helena Honcoopová). Otištěna báseň Prapaměť (s. 261–262), úryvek z XXIV. dopisu Jáje (s. 263, asi z r. 1946), glosy Poznámka k nepodařenému nákupu khmerské hlavy (s. 263–264, asi z r. 1985) a Bambus (s. 264), Reportáž z návštěvy Palácového musea v Pekingu v roce 1954 (s. 265–267), persifláž Periodizace dějin české orientalistiky (s. 268–269, asi z r. 1990), Řeč na zahájení výstavy Ladislava Čepeláka (s. 270–271), přednáška Portrét ve východoasijském umění (s. 271–280, asi z počátku 90. let) a nekrolog Má rozmluva s tebou (s. 281, zřejmě po smrti Zdeňka Hrdličky 22. 3. 1999).]

Revolver Revue 53, září 2003

KOLMAČKA Pavel
Básně, s. 9–12. [Dvě básně. Foto P. K. Jiří Valenta.]

Richard Alewyn (s. 13–40)

ALEWYN Richard
Požitek z úzkosti, s. 15–28. [Esej z roku 1965 přeložil Marek Vajchr. Uvozeno fotografií R. A.]

VAJCHR Marek
Stezka úzkosti, s. 29–38. [Studie o Richardu Alewynovi a komentář k českému kontextu jeho eseje Požitek z úzkosti.]

ALEWYN Richard
Texty z pozůstalosti, s. 39–40. [Krátké záznamy a glosy s tituly Ad me ipsum a Škola? Úryvky z autobiografické skici, publikované z Alewynovy pozůstalosti v průvodci výstavou Richard Alewyn. Mit unveröffentlichen Dokumenten und Fragmenten aus dem Nachlaß und einem Beitrag von Klaus Garber (Ausstellungsführer der Universitätsbibliothek der Freien Universität 6), Berlin 1982, přeložil Marek Vajchr.]

Ivars Gravlejs (s. 41–54)

KOLÁŘ Viktor
Zadarmo do ráje (fotografie z technoparties konaných v Čechách v roce 2002), s. 42. [Komentář k fotografiím litevského fotografa Ivarse Gravlejse; datováno duben 2003.]

GRAVLEJS Ivars
Fotografie z technoparties, s. 43–54. [Série dvanácti dokumentárních fotografií z roku 2002, které vznikly v lokalitách Čisovice a Špitovice v České republice. Uvozeno biografickou poznámkou na s. 42.]

FORMÁNEK Jaroslav
Francouzský rok (Květen), s. 57–78. [Pokračování prózy (viz též RR č. 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 a 54), záznamy z května 2001. Foto J. F. Karel Cudlín.]

Tereza Říčanová (s. 79–94)

ŘÍČANOVÁ Tereza
Vlastní životopis, s. 81. [Autobiografický text, datováno červen 2003. Foto T. Ř. Jan Karásek.]

ŘÍČANOVÁ Tereza
Obrazy na skle, s. 82–94. [Reprodukce patnácti temperových maleb na skle z let 2000–2003. Podklady k reprodukcím připravili Pavel Jungmann a Jan Karásek, připravil V. K. (= Viktor Karlík).]

Sedm
KOLÁŘ Viktor, s. 96–109. [Komentáře k sedmi fotografiím, respektive daguerrotypiím od Herberta Rittse, Dana McCullina, Shimona Attieho a anonymním historickým portrétům.]

Franz Wurm (s. 111–127)

KOUBOVÁ Věra
Franz Wurm, houpavě a na vahách, s. 113–117. [Esej o básnické tvorbě Franze Wurma a překládání. Doprovozeno faksimile poznámek F. W. k překladu jeho veršů. Foto F. W. Leo Brummer.]

WURM Franz
Offene Fuge / Rozevřená fuga (ukázka), s. 118–127. [Bilingvní česko-německá zrcadlová edice ukázky z poezie. Přeložila Věra Koubová.]

Nové práce (s. 129–139)

FIALA Václav
Nové práce, s. 130–131. [Dvě fotografie Sochy pro gotický sloup v chebském kostele sv. Bartoloměje ze srpna–září 2002. Foto Ondřej a Karel Kocourkovi.]

MACHÁČEK Zdeněk
Nové práce, s. 132–133. [Dvě malby Z cyklu Rastry – Přírodní (2001) a Rastry – Město (2001).]

ŠTOURAČ Jiří
Nové práce, s. 134–135. [Dvě olejové malby z let 2001 a 2002. Foto Robert Portel.]

NOVÁK Adam
Nové práce, s. 136–137. [Dvě fotografie, Chicago a Praha z roku 2002.]

MĚDÍLEK Jiří
Nové práce, s. 138–139. [Dvě pastelové kresby z roku 2003.]

PEČINKOVÁ Pavla
Pravdu nemá v umění nikdy nikdo, lež ale zřetelná být může (s historičkou umění Pavlou Pečinkovou hovoří Viktor Karlík a Terezie Pokorná), s. 143–153. [Rozhovor o studiu, působení v Odeonu a na VŠUP, monografické práci o Josefu Čapkovi a výtvarné kritice. Foto P. P. Karel Cudlín.]

Břevnov (155–184)

CUDLÍN Karel
Břevnov, s. 156–167. [Dvanáct fotografií. Popisky Václav Sokol.]

SOKOL Václav
Břevnov: 3x do minulosti, s. 169–184. [Trojice topografických esejí o dějinách Břevnova a okolí nazvaných Proměny Břevnova (s. 169–172), Dvě cesty (s. 177–179) a Ke Strahovu (s. 181–184). Doprovozeno dvanácti archivními fotografiemi a nákresy dané oblasti, foto na s. 174 Ivan Sokol a na s. 180 Karel Cudlín. Popisky k fotografiím V. S.]

Péťovo loutkové divadlo (s. 185–231)

MATOUŠEK Ivan
Péťovo loutkové divadlo, s. 187–222. [Blok z archivu Péťova loutkového divadla sestavil R. K. (= Robert Krumphanzl). Obsahuje texty Divadlo (z programu k inscenaci Smutný král, 1978; s. 187), Jak přišlo na svět Péťovo loutkové divadlo? (z programu k Vánoční hře, 1977; s. 187), Co která loutka hraje? (scénář, 1980; s. 188), O narození Ježíška (z programu k Velkému divadlu o narození Ježíška vedeného Kašpárkem a Čertem ve dvou obrazech, 1980; s. 188), Velké divadlo o narození Ježíška vedené Kašpárkem a Čertem ve dvou obrazech (scénář, podzim 1980; s. 189–193), Tajemství opony (z programu k Mikuláši, podzim 1981; s. 195), Mikuláš – Veselá hra o tajemství opony mezi malým a velkým, inspirovaná některými z Magrittových obrazů (scénář, podzim 1981; s. 197–203), Pašije (scénář, 1982–1984; s. 205–216), O adaptaci v PLD (z programu k Malému princi, 1981; s. 217), Loutky (z programu k Malému princi, 1981; s. 219), Manifest PLS (1982; s. 221) a PLD v číslech (s. 222). Proloženo dvanácti fotografiemi a reprodukcemi z historie PLD. Fotografie pocházejí z kroniky PLD.]

MATOUŠEK Ivan
Na mnohé diváky si už po letech nepamatuji (se spisovatelem Ivanem Matouškem, tvůrcem Péťova loutkového divadla, hovoří Terezie Pokorná), s. 223–231. [Rozhovor; datováno červen 2003. Proloženo čtyřmi reprodukcemi dokumentů a fotografií z historie Péťova loutkového divadla. Fotografie pocházejí z kroniky PLD.]

Z dílen grafiků: Karel Haloun, Luděk Kubík (s. 233–252)

HALOUN Karel – KUBÍK Luděk
Dvanáct otázek pro Karla Halouna a Luďka Kubíka, s. 235–239. [Rozhovor o grafické práci připravil Viktor Karlík. Doprovozeno biografickými poznámkami a Poznámkou autorů na s. 240. Foto K. H. a L. K. Karel Cudlín.]

HALOUN Karel – KUBÍK Luděk
Z dílen grafiků, s. 241–252. [Ukázky z grafické práce.]

KOSÁK Michal
Bibliografie Revolver Revue č. 42–52, s. 254–285. [Soupis příspěvků otištěných v RR č. 42–52. Uvedeno poznámkou M. Š. (= Michael Špirit) o dosavadních bibliografických zpracováních RR. Obsahuje předmětový rejstřík na s. 282–285.]

Revolver Revue 54, leden 2004

ZELENKA Jaromír
Adresa kardinálova, s. 9–12. [Próza ze souboru Sběrač čili Prázdná řeč. Uvozeno biografickou poznámkou; foto J. Z. Karel Cudlín.]

PETR Pavel
Rozdělený portrét, s. 15–17. [Báseň. Doprovozeno biografickou poznámkou; foto P. P. Libor Stavjanik.]

HALAŠ Xaver
Cesty domovů, s. 21–25. [Patnáct básní. Doprovozeno biografickou poznámkou; foto X. H. Karel Cudlín.]

Florin Granwehr (s. 27–43)

GRANWEHR Florin
Biographie vertébrale neboli Životopisná páteř, s. 29–30. [Autobiografický text a komentář k cyklu dřevěných plastik Angulon; datováno v Curychu v srpnu 2003. Foto F. G. Toni Dusek.]

GRANWEHR Florin
Angulon, s. 31–42. [Dvanáct vyobrazení plastik z cyklu Angulon, vzniklých od roku 1992. Foto Toni Dusek.]

GRANWEHR Florin
Kontura, s. 43. [Grafická báseň. Datováno 25/5/95, přeložila V. D. (= Veronika Dudková).]

FORMÁNEK Jaroslav
Francouzský rok (Červen–Červenec), s. 47–71. [Dokončení prózy (viz též RR č. 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 a 53), datováno v Paříži, Yerres 2000–2002. Foto J. F. Karel Cudlín.]

BABAN Džian – MAŠEK Vojtěch
Chobotomie, s. 67–90. [První díl komiksu Damian Chobot od Monstrkabaretu Freda Brunolda. Doprovozeno biografickou poznámkou.]

DRÁBEK Miroslav
Vysvětlení, s. 93–98. [Próza. Doprovozeno biografickou poznámkou; foto M. D. Karel Cudlín.]

Jernej Humar (s. 99–114)

KOLÁŘ Viktor
Bezdomovci Jurneje Humara, s. 100. [Portrét slovinského umělce Jerneje Humara a komentář k fotografickému cyklu Bezdomovci; datováno srpen 2003.]

HUMAR Jernej
Bezdomovci, s. 101–114. [Soubor čtrnácti fotografií; datováno v Praze, 2002.]

HOLOMÍČEK Bohdan
Uchopit neznámou věc (s fotografem Bohdanem Holomíčkem hovoří Josef Moucha), s. 117–122. [Rozhovor o fotografické práci B. H., mimo jiné o fotografování Václava Havla, autoportrétech a divadelní fotografii. Uvozeno fotografickým autoportrétem.]

HOLOMÍČEK Bohdan
Autoportréty, s. 123–134. [Deset fotografií, většina opatřena poznámkou o místě vzniku a datována v rozmezí let 1959–2003.]

Nové práce (s. 135–152)

SALAVA Miroslav
Z denních zápisků, s. 136–137. [Osm básní. Biografická poznámka s. 152.]

RIEDLBAUCH Jan
Nové práce, s. 138–140. [Čtyři básně. Biografická poznámka s. 152.]

KAFKA Tomáš
S/M(s) Básně 2001–2003, s. 140–142. [Jedenáct básní. Biografická poznámka s. 152.]

DOLEŽAL Miloš
Nové práce, s. 143–145. [Básně S malířem v měsíčních horách a Na poslední ráno v Sepolcru. Biografická poznámka s. 152.]

SOKOL Václav
Nové práce, s. 146–151. [Šest kreseb uhlem. Biografická poznámka s. 152.]

Sedm (Sedm šlágrů z devadesátých let)
SOUKUP Jiří, s. 154–167. [Komentáře k fotografii Jiřího Rolínka z průběhu natáčení filmu Sentiment (2000), fotografii z prostředí katedry FAMU Karla Cudlína (2003), reprodukci mapy části pražského Jižního Města (1996), obrazu Víta Pancíře (2000), ilustraci Zdeňka Buriana ke knize Tarzan, syn divočiny (1990), obrazu Ester Krumbachové (1960) a fotografii Zuzany Kačerové zachycující podpis smlouvy na film Vojtěch, řečený sirotek (1988). Na s. 166 biografická poznámka.]

Jindřich Vávra (s. 169–192)

VÁVRA Jindřich
Fotogramy, s. 171–184. [Čtrnáct reprodukcí fotogramů z let 1963–1965. Foto J. V. na s. 170 Jiří Frajer.]

LINEK David – PŘIBIL Martin
O své práci ve škole nikdy nemluvil (s Davidem Linkem a Martinem Přibilem hovoří Viktor Karlík), s. 185–190. [Rozhovor o díle Jindřicha Vávry. Zpracovala T. P. (= Terezie Pokorná). Doprovozeno třemi fotografiemi Karla Cudlína, Dity Bakonyi a Jiřiny Přibilové.]

ŠOUREK Petr
Jindřich Vávra. Životopis v datech, s. 191–192. [Strukturovaný biografický přehled.]

Hugo Kuhn, Richard Alewyn (s. 193–207)

VAJCHR Marek
Vykroužená četba, s. 194–195. [Úvod k překladům statí Jak interpretovat. Goethova báseň Večer před svatým Nepomukem Huga Kuhna (s. 196–203) a Brentanova Píseň přadleny Richarda Alewyna (s. 204–207).]

KUHN Hugo
Jak interpretovat. Goethova báseň Večer před svatým Nepomukem, s. 196–203. [Překlad prvního ze tří oddílů stati Interpretationslehre ze sborníku Festschrift für Hermann Kunisch (Berlin, de Grutyer & Co. 1961), přetištěné ve výboru z díla H. K. Text und Theorie (Stuttgart, J. B. Metzler 1969). Přeložil Marek Vajchr.]

ALEWYN Richard
Brentanova Píseň přadleny, s. 204–207. [Interpretační studie o básni Clemense Brentana Der Spinnerin Lied. Přeložil Marek Vajchr.]

Pavla Francová (s. 209–240)

FRANCOVÁ Pavla
Všechno vnímám přes barvu (s výtvarnicí Pavlou Francovou hovoří Jiří Hůla), s. 211–224. [Interview; datováno 17. 1. 2002. Doprovozeno šesti reprodukcemi kreseb P. F. Foto P. F. Karel Cudlín.]

FRANCOVÁ Pavla
Kresby, s. 225–240. [Dvacet barevných reprodukcí pastelových a hmatových kreseb z let 2000–2003.]

Z dílen grafiků: Juraj Horváth (s. 241–258)

HORVÁTH Juraj
Z dílen grafiků, s. 243–254. [Ukázky z grafické práce. Foto J. H. na s. 242 Karel Cudlín.]

HORVÁTH Juraj
Jedenáct otázek pro Juraje Horvátha, s. 255–258. [Rozhovor připravil V. K. (= Viktor Karlík).]

Jan Lukeš, Vladimír Boudník, Milan Knížák (s. 259–295)

POSPISZYL Tomáš
Paxisté, explozionalisté a aktuálové v boji za mír (Mírové manifesty českých umělců a psychotiků), s. 261–295. [Studie o poválečných mírových a pacifistických aktivitách Jana Lukeše, Vladimíra Boudníka a Milana Knížáka. Doprovozeno reprodukcí letáku Lidové internacionály míru J. Lukeše, osmi fotografiemi manifestů V. Boudníka z let 1947 a 1948 a jeho obrazu Marťan z roku 1955, dále pěti reprodukcemi manifestů M. Knížáka z roku 1967 a reprodukcí okénka z komiksu Kapitán Nemo J. M. Trosky a Miloše Nováka.]

Revolver Revue 55, duben 2004

CYBOY
Neříkám nic, s. 9–18. [Próza; uvozeno biografickou poznámkou a reprodukcí autoportrétu olejovými pastely.]

Milan Jaroš: Motýlci – 2003 (s. 19–32)

JAROŠ Milan
Motýlci – 2003, s. 20–30. [Deset fotografií; uvozeno biografickou poznámkou a fotografickým autoportrétem.]

KOLÁŘ Viktor
Série barevných fotografií Milana Jaroše, s. 31–32. [Komentář k fotografické sérii Motýlci – 2003 Milana Jaroše; datováno únor 2004.]

VLASÁKOVÁ Eliška
Příběh ze šedesátých let (Rekonstrukce a krátký dovětek), s. 35–54. [Autobiografická próza; uvozeno biografickou poznámkou a fotografií E. V. s Jiřím Červenkou na s. 34.]

Eva Sobotková (s. 55–73)

SOBOTKOVÁ Eva
Obrazy, kresby, grafiky, s. 57–70. [Reprodukce třinácti obrazů; uvozeno fotografií E. S. z archivu rodiny a krátkou biografickou poznámkou na s. 56.]

SOBOTKA Ivan
O Evě Sobotkové (s Ivanem Sobotkou hovoří Viktor Karlík), s. 71–73. [Rozhovor doprovozen fotografií Evy Sobotkové z archivu rodiny a reprodukcí Portrétu E. S. od Ivana Sobotky.]

Nové práce (s. 75–96)

SOBOTKA Ivan
Nové práce, s. 76–81. [Šest reprodukcí maleb temperou. Biografická poznámka s. 96.]

HORVÁTHOVÁ Tereza
Nové práce, s. 82–85. [Pět básní. Biografická poznámka s. 96.]

RABA Jan
Nové práce, s. 86–89. [Čtyři fotografie. Biografická poznámka s. 96.]

NUSKA Bohumil
Nové práce, s. 90–91. [Sedm básní. Biografická poznámka s. 96.]

CUDLÍN Karel
Nové práce, s. 92–95. [Čtyři fotografie. Biografická poznámka s. 96.]

HÁJÍČEK Jiří
Molitanové labutě (úryvek z románu), s. 99–104. [Próza; na s. 98 uvozeno biografickou poznámkou Michaela Špirita a fotografií J. H. Karla Cudlína.]

Sedm
FIŠER Marcel, s. 106–119. [Komentáře k obrazu Alvy Hajna Chrčická kaplička z konce šedesátých let, tempeře Job (1986) Ivana Sobotky, akrylu Pocta Cranachovi Marie Blabolilové (1988), koláži Máchovské variace (z cyklu Básně, 1994) Pavla Holeky, oleji Krajina v obraze – obraz v krajině (1993) Václava Maliny, linorytu Žluté pole (1999) Jiřího Samka a linorytu Procházka (1995) Ladislava Sýkory.]

Vitalij Komar (s. 121–146)

GLANC Tomáš
Komar & Melamid: Inteligentní zábava s otazníky (na úvod rozhovoru s Vitalijem Komarem), s. 123–126. [Úvodní charakteristika tvorby dvojice Komar & Melamid s odkazy na další literaturu. Uvozeno fotografií z archivu K. & M.]

KOMAR Vitalij
Vznik díla pro nás nikdy nebyl aktem modlitby (s Vitalijem Komarem o tvorbě dvojice Komar & Melamid hovoří Veronika Tuckerová a Tomáš Glanc), s. 127–146. [Rozhovor; datováno duben 2003. Doprovozeno fotografií z archivu K. & M. a reprodukcemi jejich pěti prací.]

William K. Wimsatt, Monroe C. Beardsley (s. 147–162)

ONUFER Petr
„Kritické tázání se neprovozuje pomocí orákula“ (k dílu Williama K. Wimsatta), s. 148–150. [Úvodní komentář k eseji W. K. W. Intencionální klam (s. 151–162) s výběrovou bibliografií.]

WIMSATT William K. – BEARDSLEY Monroe C.
Intencionální klam, s. 151–162. [Studie The Intentional Fallacy z roku 1946 o literární kritice. Z angličtiny přeložil Petr Onufer.]

Nesmrtelní:smrtelní (s. 163–181)

KOUBOVÁ Věra
Nesmrtelní:smrtelní, s. 164–177. [Čtrnáct fotografií z cyklu Oživené hroby.]

KOUBOVÁ Věra
Jsou hroby, jež život dotváří nanejvýš případně (s Věrou Koubovou hovoří Viktor Karlík), s. 179–181. [Rozhovor o fotografickém cyklu Nesmrtelní:smrtelní. Foto V. K. Karel Cudlín.]

Z dílen grafiků: Helena Šantavá (s. 183–197)

ŠANTAVÁ Helena
Z dílen grafiků, s. 184–193. [Ukázky z grafické práce.]

ŠANTAVÁ Helena
Jedenáct otázek pro Helenu Šantavou, s. 195–197. [Rozhovor připravil V. K. (= Viktor Karlík). Uvozeno biografickou poznámkou; foto H. Š. Karel Cudlín.]

Miroslav Zikmund, Jiří Hanzelka (s. 199–222)

ZIKMUND Miroslav – HANZELKA Jiří
Fotografie, s. 200–219. [Dvacet fotografií z Libye, Mexika, Egypta, SSSR, JAR, Jeruzaléma, Paraguaye, Keni, Sýrie, Japonska, Srí Lanky a Libanonu. Datováno v rozpětí let 1947–1964. Blok připravil a graficky upravil Luboš Drtina.]

KODERA Radovan
Fotografové Miroslav Zikmund a Jiří Hanzelka, s. 220–222. [Komentář k fotografické tvorbě cestovatelů M. Z. a J. H.]

BŘEZINOVÁ Kateřina
Světské svátosti (Lidová zbožnost na mexických retablos), s. 224–266. [Blok věnovaný fenoménu mexických náboženských vyobrazení a artefaktů „retablos“. Třicet reprodukcí či fotografií s komentáři a průvodní studie (s. 231–251).]

Revolver Revue 56, říjen 2004

Karel Jaromír Erben, Alén Diviš: Svatební košile (s. 7–34)

DIVIŠ Alén – ERBEN Karel Jaromír
Svatební košile, s. 8–34. [Báseň přetištěna podle vydání Kytice z básní Karla Jaromíra Erbena (Praha, Triáda 2000). Doprovozena reprodukcemi třinácti ilustrací Aléna Diviše.]

ZEMINA Jaromír
Divišovy Svatební košile, s. 35–50. [Esej o ilustracích Aléna Diviše. Proloženo čtyřmi reprodukcemi ilustrací ze 40. let 20. století (J. Macháček a archiv RR) a třemi reprodukcemi obálek knih a tiráží. Připsáno památce Jaromíra Pečírky.]

SEIFERT Jaroslav
Na rub obrazů Aléna Diviše, s. 51. [Báseň.]

KARLÍK Viktor
Alén Diviš a Revolver Revue, s. 52. [Poznámka o dosavadních článcích věnovaných A. D. v RR.]

Richard Pietrass (s. 53–60)

PIETRASS Richard
Poslední podoba, s. 55–59. [Jedenáct básní z němčiny přeložila Věra Koubová. Uvozeno biografickou poznámkou, foto R. P. Věra Koubová.]

PIETRASS Richard
Poslední slovo lásce (s Richardem Pietrassem hovoří Věra Koubová), s. 60. [Rozhovor o básnické tvorbě.]

FLUSSER Vilém
Tři gesta (Gesto telefonování, Gesto psaní a Gesto filmování), s. 63–74. [Eseje o aspektech různých typů komunikace z německého originálu přeložil Jiří Fiala. Uvozeno biografickou poznámkou podepsanou J. F. (= Jiří Fiala); foto V. F. archiv.]

PITLACH Milan
Krajiny podle Friedricha Nietzscheho, s. 76–92. [Šestnáct fotografií doprovozených citáty Friedricha Nietzscheho v překladu Otokara Fischera. Na s. 92 průvodní text M. P.]

Nové práce (s. 93–100)

ČERVENKA Jiří
Nové práce, s. 94–97. [Čtrnáct básní. Biografická poznámka s. 100.]

PURŠL Ladislav
Nové práce, s. 98–99. [Pět básní. Biografická poznámka s. 100.]

Anna Blažíčková (s. 101–118)

BLAŽÍČKOVÁ Anna
Povídky, s. 103–115. [Povídky Babička se vrátila (s. 103–109) a Momentka (s. 109–115). Uvozeno biografickou poznámkou a citátem z prózy Psí víno (Práce 1992) na s. 102. Foto A. B. Karel Cudlín.]

BLAŽÍČKOVÁ Anna
Zužitkovat chvíle, kdy člověka není třeba jinde (s Annou Blažíčkovou hovoří Robert Krumphanzl), s. 116–118. [Rozhovor o literární tvorbě A. B.]

Z dílen grafiků: Tomáš Machek (s. 119–134)

MACHEK Tomáš
Z dílen grafiků, s. 120–129. [Ukázky z grafické práce.]

MACHEK Tomáš
Čtrnáct otázek pro Tomáše Machka, s. 131–134. [Rozhovor připravil V. K. (= Viktor Karlík). Uvozeno biografickou poznámkou; foto T. M. Karel Cudlín.]

PETR Pavel
Z Javoriny pro Filipa (leden–duben), s. 137–162. [Próza (viz též RR č. 57, 58 a 59). Uvozeno biografickou poznámkou; foto P. P. Libor Stavjaník.]

KOLÁŘ Viktor
Novosvětská setkání, s. 163–176. [Dvanáct fotografií z Kanady datovaných v rozmezí let 1969–1973. Fotografie uvádí text V. K. nazvaný Novosvětská setkání ve výrobním družstvu Fotografia Gottwaldov (listopad 1984), datovaný květen 2004.]

Svatopluk Slovenčík (s. 177–188)

SLOVENČÍK Svatopluk
Z díla, s. 179–186. [Deset reprodukcí děl S. S. Uvozeno biografickou poznámkou.]

SLOVENČÍK Svatopluk
Jak to vidí autor, s. 187–188. [Průvodní text přetištěný z katalogu výstavy Svatopluk Slovenčík – obrazy kresby (Okresní knihovna ve Vsetíně 1984).]

MACHÁČEK Zdeněk
Z cyklu Rastry, s. 191–200. [Reprodukce deseti výtvarných prací. Uvozeno biografickou poznámkou; foto Z. M. Libor Stavjaník.]

MIKULČÍK Jan
Manifestace světla, s. 203–210. [Osm prací z projektu vytvořeného digitální technikou. Uvozeno biografickou poznámkou; foto J. M. Libor Stavjaník.]

Zlínská škola umění (s. 211–250)

SEDLÁČEK Ivo
Důraz klademe na řemeslo (s Ivo Sedláčkem, ředitelem Zlínské soukromé vyšší odborné školy umění hovoří Viktor Karlík a Terezie Pokorná), s. 213–215. [Rozhovor doprovozen fotografiemi Ivo Sedláčka a Zlínské soukromé vyšší odborné školy umění od Libora Stavjaníka.]

Práce učitelů, s. 218–229. [Ukázky z tvorby René Hábla, Radima Hankeho, Lubomíra Jarcovjáka, Pavla Preisnera, Ivo Sedláčka a Dušana Wolfa. Krátké biografické medailony autorů na s. 217.]

Páce studentů, s. 230–249. [Ukázky z tvorby Petra Bařinky, Petry Brázdilové, Martina Čady, Petra Duba, Denisy Hřičiščové, Jany Juráškové, Kateřiny Meletzké, Evy Pazderové, Jana Sytaře a Zdeňky Saletové. Soupis autorů na s. 250.]

ŠEVEČEK Ludvík
O Prostoru Zlín (s šéfredaktorem Ludvíkem Ševečkem hovoří Viktor Karlík a Terezie Pokorná), s. 253–256. [Rozhovor proložen reprodukcemi čtyř obálek časopisu od Zdeňka Macháčka z archivu KGVUZ. Foto L. Š. Rudolf Červenka.]

Sedm
JUNGMANN Pavel, s. 258–264. [Komentáře k linorytu Kakost (1979) Jana Slováka, suché jehle s monotypem Pieta (zač. 50. let) Bohuslava Reynka, kresbě Pavla Reisenauera z týdeníku Respekt z 90. let, linorytu Banány (1993) Michala Cihláře, oleji Ryby (2000) Františka Petráka, oleji Tomáše Měšťánka Nespavci (2002) a oleji Jana Karáska Zátiší s lebkou, sluncem, láhví sirupu a mravenci (1994).]

Revolver Revue 57, leden 2005

MALISZEWSKI Karol
To co znamenalo kdysi, s. 9–16. [Jedenáct básní. Uvozeno biografickou poznámkou; foto K. M. Rodinný výčep.]

NOVÁKOVÁ Věra
Příběhy všedního dne, s. 19–30. [Dvanáct fotografií plastik V. N. z let 1998–2004, foto Robert Portel. Uvozeno biografickou poznámkou; foto V. N. Jaroslav Brabec, 2004.]

SHTEYNGART Gary
Shylock na Něvě, s. 33–45. [Próza, originální název Shylock on the Neva. Přeložila Veronika Tuckerová. Foto G. S. Ioana Bontea.]

TUCKEROVÁ Veronika
Gary Shteyngart: Shylock na Něvě, s. 46–48. [Komentář k překladu povídky Shylock on the Neva (s. 33–45).]

Chrudoš Valoušek (s. 49–69)

VALOUŠEK Chrudoš
Linoryty, s. 51–64. [Reprodukce jedenácti linorytů z let 1999–2004 a čtyři fotografie autorských knih Ch. V., foto Robert Portel (s. 60–63). Uvozeno biografickou poznámkou; foto Ch. V. Miroslav Vránek, 2004.]

VALOUŠEK Chrudoš
Pro mě je nejdůležitější rytí (s Chrudošem Valouškem hovoří Juraj Horváth), s. 65–68. [Rozhovor o grafické tvorbě.]

VALOUŠEK Chrudoš
Životopis můj, s. 69. [Autobiografický medailon.]

KOLMAČKA Pavel
Obrazy v přítmí, s. 73–84. [Próza. Uvozeno biografickou poznámkou; foto P. K. Karel Cudlín.]

Nové práce (s. 85–112)

RULF Jiří
Zatoulané město, s. 86–91. [Osm básní, datováno 2003–2004. Biografická poznámka s. 112.]

OLAHOVÁ Erika
Nové práce, s. 92–94. [Dvě prózy. Biografická poznámka s. 112.]

FISCHEL Jindřich
Nové práce, s. 95–97. [Tři kresby z cyklu Skok vysoký (2003–2004). Biografická poznámka s. 112.]

JELENOVÁ Markéta
Nové práce, s. 98–101. [Reprodukce tří olejomaleb a dvě fotografie plastiky. Foto Martin Polák. Biografická poznámka s. 112.]

BLAŽEK Michal
Nové práce, s. 102–105. [Šest fotografií plastik a návrh na pomník, foto autor a Dan Talavera. Biografická poznámka s. 112.]

SINGER Michal
Nové práce, s. 106–107. [Reprodukce dvou kreseb. Biografická poznámka s. 112.]

HAVLÍK Přemysl
Nové práce, s. 108–109. [Dvě fotografie. Biografická poznámka s. 112.]

PANCÍŘ Vít
Nové práce, s. 110–111. [Dvě ukázky z cyklu Situace. Biografická poznámka s. 112.]

Robert Gernhardt (s. 113–136)

GERNHARDT Robert
Básně / Gedichte, s. 114–129. [Zrcadlová edice básní v českém překladu Tomáš Kafky a v německém originále.]

KAFKA Tomáš
Nálezy s Robertem Gernhardtem, s. 131–132. [Průvodní text o tvorbě R. G.]

GERNHARDT Robert
Nikdo nemůže psát pro celý svět (s Robertem Gernhardtem hovoří Tomáš Kafka), s. 133–135. [Rozhovor.]

ŠPIRIT Michael
Význam a popularitu Roberta Gernhardta..., s. 135–136. [Medailon R. G.]

Dora Kubíčková: Tržiště (s. 137–150)

CUDLÍN Karel
Člověk a prostředí..., s. 138. [Úvod k cyklu fotografií.]

KUBÍČKOVÁ Dora
Tržiště, s. 139–150. [Dvanáct fotografií Prahy z let 2002–2003. Uvozenou biografickou poznámkou.]

PETR Pavel
Z Javoriny pro Filipa (květen–srpen), s. 153–174. [Pokračování prózy (viz též RR č. 56, 58 a 59). Uvozeno biografickou poznámkou; foto P. P. Mirek Juřík.]

Květoslav Přibyl (s. 113–136)

PITLACH Milanforma
Fotograf Květoslav Přibyl, s. 177–178. [Úvod k souboru fotografií K. P. Foto K. P. Milan Pitlach.]

PŘIBYL Květoslav
Fotografie, s. 179–186. [Osm fotografií datovaných v rozmezí let 1970–1973.]

Z dílen grafiků: František Štorm (s. 187–201)

ŠTORM František
Patnáct otázek pro Františka Štorma, s. 189–191. [Rozhovor připravil V. K. (= Viktor Karlík). Uvozeno biografickou poznámkou; foto F. Š. Karel Cudlín.]

ŠTORM František
Z dílen grafiků, s. 192–201. [Ukázky z grafické práce.]

Piero della Francesca (s. 203–231)

DOLEŽAL Miloš – ŠTOURAČ Jiří
Piero (o jedné cestě na italský jih), s. 205–206, 222–224, 227. [Cestopisné glosy k bloku o Pieru della Francescovi, které tvoří úvod a intermezza následných příspěvků.]

POLCRI Franco
U jeho postav máme pocit jakéhosi prostoru (rozhovor s Francem Polcrim), s. 207–216. [Rozhovor o Pierovi della Francescovi; proloženo černobílými ukázkami jeho fresek.]

COMANDUCCI Francesco
Na hrdle má velký ohryzek (rozhovor s Francescem Comanduccim), s. 217–222. [Rozhovor o Pierovi della Francescovi; proloženo černobílými ukázkami jeho fresek.]

MIHULE Jaroslav
Piero byl drahokem, přes který Martinů nahlížel (rozhovor s Jaroslavem Mihule, muzikologem a autorem monografie o Bohuslavu Martinů), s. 225–227. [Rozhovor o Bohuslavovi Martinů a Pierovi della Francescovi; proloženo černobílou fotografií detailu fresky Piero della Francesca.]

CHLUPÁČ Miloslav
O první cestě do Itálie (se sochařem Miloslavem Chlupáčem), s. 229–230. [Rozhovor o Pierovi della Francescovi; uvozeno černobílou ukázkou detailu jeho fresky.]

CHLUPÁČ Miloslav
Vyslovení řádu, s. 230–231. [Text o setkání s freskami Piera della Francesca. Datováno 2002–2003.]

Ladislav Klíma (s. 233–251)

KLÍMA Ladislav
Skutečná událost, seběhnuvší se v Postmortalii, s. 235–247. [Próza.]

ABRAMS Erika
Vydavatelská poznámka, s. 247–251. [Ediční komentář k historii textu Ladislava Klímy Skutečná událost, seběhnuvší se v Postmortalii (s. 235–247).]

Revolver Revue 58, březen 2005

PELÁNOVÁ Eva
Básně, s. 9–14. [Patnáct básní. Uvozeno biografickou poznámkou; foto E. P. Karel Cudlín.]

Nové práce (s. 15–38)

MATERNA Vladimír
Nové práce, s. 16–18. [Čtyři básně. Biografická poznámka s. 38.]

GEBERT Adam
Dvojenci, s. 19–21. [Próza. Biografická poznámka s. 38.]

TUČEK Ondřej
Nové práce, s. 21–23. [Próza. Biografická poznámka s. 38.]

SEKAL Jan
Nové práce, s. 24–25. [Dvě digitální fotografie z roku 2003. Biografická poznámka s. 38.]

KARÁSEK Jan
Nové práce, s. 26–27. [Reprodukce dvou maleb z roku 2002. Biografická poznámka s. 38.]

KAUFMAN Mirek
Nové práce, s. 28–31. [Reprodukce maleb a foto z výstavy; vše datováno 2004. Biografická poznámka s. 38.]

PELICHOVSKÝ Ivo
Nové práce, s. 32–35. [Reprodukce čtyř propisovací tužkou z rozmezí let 1998–2004. Biografická poznámka s. 38.]

BRÁZDA Pavel
Nové práce, s. 36–37. [Foto instalace děl P. B. v galerii Litera od Roberta Portela; datováno leden 2005. Biografická poznámka s. 38.]

Štěpán Hon (s. 39–52)

KOLÁŘ Viktor
Zkušenost fotografova, s. 41. [Úvod k cyklu fotografií Štěpána Hona Teplicko – Sudety.]

HON Štěpán
Moje babička, s. 41–42. [Komentář k fotografickém cyklu Teplicko – Sudety (s. 43–; datováno listopad 2004. Foto Š. H. Arja Hyytiäinen.]

HON Štěpán
Teplicko – Sudety, s. 43–52. [Deset fotografií z let 2002–2003.]

PETR Pavel
Z Javoriny pro Filipa (září–říjen), s. 55–64. [Pokračování prózy (viz též RR č. 56, 57 a 59). Uvozeno biografickou poznámkou; foto P. P. David Novotný.]

KYZLINKOVÁ Lenka
Vodní kámen, s. 67–75. [Úvodní komentář podepsaný L. K. (= Lenka Kyzlinková) a cyklus deseti kreseb uhlem. Uvozeno biografickou poznámkou; foto L. K. archiv autorky.]

Milada Součková (s. 77–89)

SOUČKOVÁ Milada
Anglická povídka, s. 79–86. [Prózy Musée du Louvre (s. 79–81), Pohádka, kterou vyprávěl mé matce její dědeček (s. 82–85) a Úvod z roku 1954 (s. 85–86). Datováno v červnu 1954, z angličtiny přeložil Kristián Suda. Foto M. S. archiv.]

SUDA Kristián
Text jako představa (Anglická povídka Milady Součkové), s. 87–89. [Vydavatelský a překladatelský komentář k povídkové tvorbě Milady Součkové (s. 79–86). Doprovozeno reprodukcí PF 1940 od Zdenka Rykra.]

ATELIÉRY 2005/I. (projekt Viktora Karlíka a Karla Cudlína)
SOBOTKA Ivan, s. 92–101. [Rozhovor na s. 93–94 připravil V. K. (= Viktor Karlík). Doprovozeno biografickou poznámkou a třinácti fotografiemi Karla Cudlína (s. 92–101).]

Cleanth Brooks (s. 103–118)

ONUFER Petr
„Celou věc nadsazuji, ovšem“ (k dílu Cleantha Brookse), s. 104–106. [Úvodní komentář k eseji C. B. Jazyk paradoxu (s. 107–118) s výběrovou bibliografií.]

BROOKS Cleanth
Jazyk paradoxu, s. 107–118. [Esej o poezii. Z angličtiny přeložil Petr Onufer.]

BORNA Jan
O světě vypovídají i detaily (s divadelním režisérem Janem Bornou hovoří Karola Štěpánová), s. 121–132. [Rozhovor uvozen biografickou poznámkou. Foto J. B. Karel Cudlín.]

Vladimir Sorokin (s. 133–162)

GLANC Tomáš
Narkotická literatura podle Sorokina, s. 135–136. [Úvodní komentář k divadelní hře Vladimira Sorokina Dostojevskij – trip (s. 137–161). Foto V. S. Bettina Keller.]

SOROKIN Vladimir
Dostojevkij – trip, s. 137–161. [Divadelní hra. Z ruštiny přeložila Jana Kleňhová.]

GLANC Tomáš – KLEŇHOVÁ Jana
Vladimir Sorokin..., s. 162. [Heslo z Lexikonu ruských avantgard 20. století (Libri 2005).]

HALOUN Karel
Může! (Stefan Sagmeister), s. 165–171. [Esej o životě a tvorbě S. S. Proloženo devíti ukázkami reprodukcí jeho děl z let 1995–2003. Foto S. S. Barbara Hucková.]

LUKEŠ Zdeněk
Krása pražských prvorepublikových portálů (Mizející svět a jeho zapomenutí tvůrci), s. 175 [Studie. Proloženo reprodukcí nákresu a devatenácti fotografiemi městské architektury od Vladimíra Kodeše, L. Malečka, Pavla Štecha a z archivu autora.]

Z dílen grafiků: Petr Babák (s. 197–213)

BABÁK Petr
Čtrnáct otázek pro Petra Babáka, s. 199–203. [Rozhovor připravil V. K. (= Viktor Karlík). Uvozeno biografickou poznámkou; foto P. B. Karel Cudlín.]

BABÁK Petr
Z dílen grafiků, s. 204–213. [Ukázky z grafické práce.]

Zbyněk Hejda (* 2. února 1930) (s. 215–229)

DIVIŠ Ivan
Všechna slast, s. 217. [Text o poezii Zbyňka Hejdy, přetištěný z nakladatelské brožurky Knihy čtyř týdnů (Mladá fronta 1964).]

KRUMPHANZL Robert
Nová možnost a tradice: poetika a její zdroj, s. 218–220. [Proslov, přednesený 21. září 2004 v Havlíčkově Brodě při uvedení knihy Zbyňka Hejdy Cesta k Cerekvi (Triáda 2004).]

NĚMEC Jiří
Jiří Němec o Zbyňku Hejdovi (výběr z nepublikovaných zápisníků), s. 220–221. [Z autorových zápisníků uložených v pozůstalosti.]

HEJDA Zbyněk
Tam, kde se v umění lže, tam to přestává být umění, s. 222–229. [Záznam debaty, kterou vedl Xavier Galmiche se Zbyňkem Hejdou 6. prosince 2004 v pařížském Českém centru v závěru večera věnovaného básníkově tvorbě. Večer pořádal a záznam rozhovoru připravil Jean-Gaspard Páleníček.]

Couleur (s. 231–277)

ŠPIRIT Michael
Čínská čtvrť, s. 232–240 [K českému literárnímu provozu, mj. o Státní ceně za literaturu, Bohumilu Fišerovi z Ministerstva kultury ČR, literárních časopisech a složení porot.]

VAJCHR Marek
Hejdova Cesta k Cerekvi, s. 241–243. [Ke knize Cesta k Cerekvi (Triáda 2004) Zbyňka Hejdy.]

PEČINKOVÁ Pavla
Skála v Rudolfinu (Tvořit jako příroda), s. 243–245. [Nad výstavou Františka Skály.]

KRUMPHANZL Robert
Ztráty a nálezy, s. 246 [O knize Jana Balabána Možná že odcházíme (Host 2004).]

BARTOŇOVÁ Lucie
Rozhovor v Petrkově, s. 248– [Ke knižnímu rozhovoru Aleše Palána s Danielem a Jiřím Reynkovými Kdo chodí tmami (Torst 2004).]

KOSÁK Michal
„Popper hezky píše, ale ať je pozornější.“, s. 250– [Nad Sebranými spisy Oty Pavla (HAK 2002). Obsahuje ilustrativní faksimile strojopisů.]

PEČINKOVÁ Pavla
Umění, nebo agitka? (Rafani v Národní galerii), s. 258–262. [Nad akcí umělecké skupiny Rafani ve Veletržním paláci Národní galerie.]

ŠPIRIT Michael
Za Janem Lehárem, s. 263. [Nekrolog za literárním historikem.]

HYBLER Martin
Boží dějiny, s. 263–266. [Ke knize Régise Debraye Dieu, un itinéraire. Matériaux pour l'histoire de l'Éternel en Occident (Paris, Éditions Odile Jacob 2001).]

ŠPIRIT Michael
Povídání v Klubu přátel poezie, s. 266–269. [O knižním rozhovoru s Jiřím Grušou Umění stárnout (Paseka 2004).]

KOUPIL Ondřej
Repertorium, s. 270–272. [O knize Repertorium rukopisů 17. a 18. století z muzejních sbírek v Čechách (Karolinum 2003).]

M. Š. [= ŠPIRIT Michael]
Škvoreckého bibliografie, s. 272–274. [O prvním svazku knižní Bibliografie Josefa Škvoreckého (Literární akademie 2004), kterou s autorským týmem sestavil a uspořádal Michal Přibáň.]

VAJCHR Marek
Řeč posttotalitní bezmoci, s. 274–275. [K textům Vladimíra Novotného, mj. z knihy Literární kritiky (Bohemica 1997).]

M. Š. [= ŠPIRIT Michael]
Střet zájmů, s. 276–277. [Glosa k použití tohoto pojmu v diskusi o textu Lucie Bartoňové věnovaném Kritické Příloze Revolver Revue.]

Revolver Revue 59, květen 2005

HŘEBÍČKOVÁ Barbora A.
Můj Hostýn je prázdný, s. 9–20. [Ukázka ze třetí kapitoly stejnojmenné prózy, která vznikl na základě deníků a korespondence Aloise Wagnera. Uvozeno biografickou poznámkou; foto B. A. H. Karel Cudlín.]

TYPLT Lubomír
Vlastní životopis, s. 23. [Medailon. Foto L. T. Dejan Saric.]

TYPLT Lubomír
Malby, s. 24–31. [Reprodukce dvanácti maleb z let 2003 a 2005. Foto Dejan Saric.]

DRÁBEK Miroslav
Mesiáš, s. 35–39. [Próza. Uvozeno biografickou poznámkou; foto M. D. Karel Cudlín.]

KARLÍK Viktor
Kresba a kůže, s. 43. [Úvod k ukázkám z tvorby. Uvozeno biografickou poznámkou; foto V. K. Karel Cudlín.]

KARLÍK Viktor
Reliéfy a jiné práce, s. 44–56. [Dvacet reprodukcí maleb a fotografií výstavních instalací, reliéfů a plastik. Datováno v rozmezí let 2001–2005. Foto Robert Portel.]

Nové práce (s. 57–84)

HEJTMÁNEK Tomáš
Záznamy, s. 58–59. [Dvě básně. Biografická poznámka s. 83.]

KREMLIČKA Vít
Komisař Šídlo a tchyně, s. 60–61. [Báseň. Biografická poznámka s. 83.]

LANGER Martin
Loli...tě, s. 62–65. [Báseň. Datováno 2004. Biografická poznámka s. 83.]

HANKE Radim
Nové práce, s. 66–67. [Fotografie plastik. Foto Miroslav Koval a autor, datováno v rozmezí let 2002–2004. Biografická poznámka s. 83.]

HÁBL René
Nové práce, s. 68–69. [Reprodukce tří akrylů z roku 2003. Biografická poznámka s. 83.]

HALOUN Karel
Nové práce, s. 70–71. [Osm listů z cyklu portrétů českých hudebníků Hudební výchova. Biografická poznámka s. 83.]

BLAŽEK Michal
Nové práce, s. 72–73. [Fotografie dvou soch. Foto Kateřina Bajziková. Biografická poznámka s. 83.]

PLACÁKOVÁ Petra
Nové práce, s. 74–75. [Reprodukce čtyř maleb. Foto Miroslav Vránek. Biografická poznámka s. 83.]

PREISNER Pavel
Nové práce, s. 76–79. [Reprodukce šesti maleb. Datováno 2004. Biografická poznámka s. 84.]

ERNEST Jiří
Okolo vody, s. 80–82. [Šest fotografií z roku 2005. Biografická poznámka s. 84.]

Tanja Verlak (s. 39–52)

KOLÁŘ Viktor
Tanja Verlak (Slovinsko), s. 87. [Úvod k souboru černobílých fotografií z let 2001–2004. Datováno březen 2005. Foto T. V. Katarina Sadovski.]

VERLAK Tanja
Dnevna soba – Obývací pokoj, s. 88–94. [Čtrnáct fotografií.]

PETR Pavel
Z Javoriny pro Filipa (listopad–prosinec), s. 97–106. [Dokončení prózy (viz též RR č. 56, 57 a 58). Uvozeno biografickou poznámkou; foto P. P. Rudolf Červenka.]

STARÝ Milan
C. V., s. 109. [Medailon. Foto M. S. Karel Cudlín.]

STARÝ Milan
Linoryty a kresby, s. 110–115. [Šest reprodukcí. Datováno v rozmezí let 2001–2004.]

Pavel Pepperštejn (s. 117–128)

GLANC Tomáš
Televizní divák s otevřenýma očima, s. 119– [Úvodní komentář k textu P. P. Sledování vodopádu (s. 119–120). Foto P. P. Sergej Leontěv.]

POPPERŠTEJN Pavel
Sledování vodopádu (Beavis a Butt-Head na MTV), s. 121–127. [Esej o televizním pořadu, která vyšla v časopise Neprikosnovennyj zapas roku 2001. Z ruštiny přeložila Jana Kleňhová.]

GLANC Tomáš – KLEŇHOVÁ Jana
Pavel Pepperštejn..., s. 128. [Heslo z Lexikonu ruských avantgard 20. století (Libri 2005).]

VODSEĎÁLEK Ivo
Vzpomínka na léta padesátá, s. 131. [Úvod k Puzzlážím (s. 132–136). Datováno 6. prosince 2004. Foto I. V. Karel Cudlín.]

VODSEĎÁLEK Ivo
Puzzláže, s. 132–136. [Pětice reprodukcí puzzláží Prolínání odlišných radostí I. až V. z roku 2000.]

ATELIÉRY 2005/II. (projekt Viktora Karlíka a Karla Cudlína)
CHLUPÁČ Miloslav, s. 138–147. [Rozhovor na s. 139–140 připravil V. K. (= Viktor Karlík). Doprovozeno biografickou poznámkou a dvanácti fotografiemi Karla Cudlína (s. 138–147).]

Thomas Bernhard. Rozhovory, vzpomínky a jiné texty (s. 149–238)

DIMTER Tomáš
Úvodem, s. 151–152. [Úvod k tematickému bloku věnovanému Thomasi Bernhardovi (s. 149–238). Foto T. B. repro z knihy Thomas Bernhard, Portraits, Bilder und Texte (Weitra, Bibliothek der Provinz 1992).]

DIMTER Tomáš
Přátelství na celý život (Thomas Bernhard a Hansi z Hippingu), s. 153–154. [Úvod k rozhovoru s Johannem Finkem alias Hansim z Hippingu (s. 155–156).]

FINK Johann
V ráji (s Johannem Finkem o Thomasi Bernhardovi), s. 155–156. [Rozhovor připravil T. D. (= Tomáš Dimter); datováno květen 2004. Uvozeno fotografií J. F.]

BRÄNDLE Rudolf
Chlad. Izolace. Setkání., s. 157–165. [Vzpomínky R. B. na setkání s Thomasem Bernhardem v plicním sanatoriu Grafenhof. Foto Thomas Bernhard Nachlassverwaltung. Zakončeno biografickou poznámkou. Z německého originálu Rudolf Brändle: Zeugenfreundshaft (Frankfurt, Suhrkamp 2001) vybral, přeložil a ukázkami z Bernhardova díla doplnil T. D. (= Tomáš Dimter).]

DIMTER Tomáš
Chicago v Evropě aneb Bernhardova léta učednická, s. 167–170. [Text o vztahu Thomase Bernharda k Salcburku, ve zkrácené verzi vysílal ČRo 3 – Vltava. Proloženo třemi fotografiemi ze Salcburku.]

BERNHARD Thomas
Všichni lidé jsou monstra, jakmile odloží svůj krunýř (rozhovor Jeana-Louise de Ramburese s Thomasem Bernhardem), s. 171–175. [Rozhovor z německého originálu Alle Menschen sind Monster, sobald sie ihren Panzer lüften, in: Von einer Katastrophe in die andere, ed. Sepp Dreissinger (Weitra, Bibliothek der Provinz 1993) přeložil T. D. (= Tomáš Dimter). Proloženo dvěma fotografiemi z Bernhardova dětství (foto Thomas Bernhard Nachlassverwaltung).]

JUNG Jochen
333 chybějících čárek (s Jochenem Jungem o Thomasi Bernhardovi), s. 176–180. [Rozhovor připravil T. D. (= Tomáš Dimter); datováno červen 2004. Doprovozeno fotografií Thomase Bernharda (foto Thomas Bernhard Nachlassverwaltung) a zakončeno biografickou poznámkou.]

BERNHARD Thomas
Z jedné katastrofy do další (Asta Scheibová hovoří s Thomasem Bernhardem), s. 181–188. [Rozhovor z německého originálu Von einer Katastrophe in die andere z roku 1987, přeložil T. D. (= Tomáš Dimter).]

CHARVÁT Radovan
K deníku Karla Ignaze Hennetmaira, s. 189–190. [Úvod k ukázkám z deníku K. I. H., který je věnovaný záznamům rozhovorů a událostí ze života Thomase Bernharda (s. 191–216).]

HENNETMAIR Karl Ignaz
Jeden rok s Thomasem Bernhardem, s. 191–216. [Deníkové zápisky. Z knihy Ein Jahr mit Thomas Bernhard (Salzburg, Residenz Verlag 2000) vybral přeložil a ukázkou z Bernhardova románu Rozrušení doplnil Radovan Charvát. Proloženo fotografiemi Bernhardovy usedlosti v Ohlsdorfu.]

MITTERMAYER Manfred
Murauovy knihy (poznámky k intertextualitě v Bernhardově Vyhlazení), s. 217–225. [Zkrácenou a aktualizovanou verzi článku Von Montaigne zu Jean-Paul Sartre. Vermutungen zur Intertextualität in Bernhards Auslöchung z roku 1999 přeložil T. D. (= Tomáš Dimter). Zakončeno biografickou poznámkou.]

JUNG Jochen
Malý bernhardovský kalendář, s. 227–229. [Deníkové záznamy připravil a přeložil T. D. (= Tomáš Dimter).]

BERNHARD Thomas
Už tady budu jen krátce (Kurt Hofmann v posledním rozhovoru s Thomasem Bernhardem), s. 231–238. [Z knihy Kurta Hofmanna Aus Gesprächen mit Thomas Bernhard (München, dtv 1991) vybral a přeložil T. D. (= Tomáš Dimter). Rozhovor, který byl pořízen roku 1988, česky poprvé vyšel v překladu Josefa Balvína v časopise Svět a divadlo 7, 1996, č. 1, s. 123–129. Foto T. B. repro z knihy Thomas Bernhard, Portraits, Bilder und Texte (Weitra, Bibliothek der Provinz 1992).]

Couleur (s. 239–280)

HALOUN Karel
Pokus o portrét umělce s chlebem a malinovou marmeládou (Vojtěch Preissig v Jízdárně Pražského hradu), s. 240–245. [O výstavě a díle V. P. Datováno únor–březen 2005.]

PELÁN Jiří
Přátelské listy z nepřátelské doby, s. 246–252. [Nad Vzájemnou korespondencí Františka Hrubína a Václava Černého z let 1945–1953 (Torst 2004).]

ŠPIRIT Michael
Na vandru za pokrokovými tradicemi, s. 253–255. [O textech Andrzeje Stasiuka Jak jsem se stal spisovatelem a Jak jsme táhli za Stasiukem od Jáchyma Topola.]

SVOBODOVÁ Hana
Dštění Pavla Jánského, s. 256–260. [O stejnojmenném souborném vydání beletristických prací P. J. (Torst 2005).]

HYBLER Martin
Béowulf a epická paměť, s. 260–266. [Esej. Nad Béowulfem v překladu Jana Čermáka (Torst 2003).]

SCHNUR Petr
Severokorejská akvária aneb Smrt krásných rybiček, s. 267–269. [O autobiografii Kang Čchol-hwana Pchongjangská akvária (Fra 2004). Datováno Hannover 2004.]

M. Š. [= ŠPIRIT Michael]
Spisovatel, knihy, provoz, s. 269–270. [Nad rozhovory s Janem Balabánem.]

KRUMPHANZL Robert
Edice Léblových básní, s. 270–272. [Ke knize Petra Lébla Básně (Svět a divadlo 2005).]

M. Š. [= ŠPIRIT Michael]
Tradice k nezaplacení, s. 273–274. [K historii a současnosti Literárních novin.]

PELÁNOVÁ Eva
Rozvodí, s. 274–278. [Ke čtyřem studiím Felixe Vodičky ze souboru Francouzské impulsy v české literatuře 19. století (Karolinum 2003).]

M. Š. [= ŠPIRIT Michael]
Dobře hlídaný koláč, s. 278–280. [O českých spisovatelích v zahraničí.]

Revolver Revue 60, září 2005

ZELENKA Jaromír
Obrušované hvězdy, s. 9–17. [Próza. Datováno 1995. Uvozeno biografickou poznámkou; foto J. Z. Karel Cudlín.]

Tomáš Laub (s. 19–34)

LAUB Tomáš
Něco, na co se dívám (s Tomášem Laubem hovoří Viktor Karlík), s. 21–23. [Rozhovor o výtvarné tvorbě uvozen biografickou poznámkou; foto T. L. Karel Cudlín.]

LAUB Tomáš
Lepty, s. 24–34. [Jedenáct reprodukcí leptů z let 1996–2004.]

VODSEĎÁLEK Ivo
Blouznění (intimní deník – 1970–1990), s. 37–39. [Sedm básní. Uvozeno biografickou poznámkou; foto I. V. Karel Cudlín.]

Pavel Piekar (s. 41–56)

PIEKAR Pavel
Být výtvarníkem (s Pavlem Piekarem hovoří Viktor Karlík), s. 43–44. [Rozhovor o výtvarné tvorbě uvozen biografickou poznámkou; foto P. P. Karel Cudlín.]

PIEKAR Pavel
Barevné linoryty, s. 45–56. [Sedmnáct reprodukcí barevných linorytů z let 1998–2005.]

MIĆANOVIĆ Krešimir
Společný pokoj (fragmenty), 59–69. [Ukázky z prozaického díla vybral a přeložil Petr Stehlík. Uvozeno biografickou poznámkou; foto K. M. Marek Vajchr.]

Michal Kalhous (s. 71–81)

KOVAL Miroslav
Není nic..., s. 73. [Úvodní text k cyklu fotografií Michala Kalhouse (s. 74–81). Datováno 2005. Uvozeno biografickou poznámkou a autoportrétem M. Kalhouse.]

KALHOUS Michal
Bez názvu, s. 74–81. [Osm fotografií z let 1999–2005.]

CYBOY
Láska v exilu, s. 85–92 [Povídka. Uvozeno biografickou poznámkou a reprodukcí autoportrétu olejovými pastely.]

ATELIÉRY 2005/III. (projekt Viktora Karlíka a Karla Cudlína),
DZURKO Rudolf, s. 94–105. [Rozhovor na s. 95–96 připravil V. K. (= Viktor Karlík). Doprovozeno biografickou poznámkou a patnácti fotografiemi Karla Cudlína (s. 94–105).]

Nové práce (s. 107–136)

HAVLÍČKOVÁ Monika
Nové práce, s. 108–111. [Šest ukázek z výtvarných prací z let 2002–2005. Foto Karel Pokorný, Ondřej Přibyl a archiv autorky. Biografická poznámka s. 136.]

KOTRBA Mario
Nové práce, s. 112–113. [Dvě fotografie sochy Sv. Kryštof z roku 2005 z archivu autora. Biografická poznámka s. 136.]

PAUL Jan
Nové práce, s. 114–117. [Reprodukce souboru Mezi životem a smrtí (deset imaginárních portrétů mé matky) z roku 2004, foto archiv autora. Biografická poznámka s. 136.]

FISCHEL Jindřich
Nové práce, s. 118–119. [Reprodukce dvou Autoportrétů z roku 2004. Biografická poznámka s. 136.]

KRUMHANZL Robert
Minutové vzdálenosti, s. 120–122. [Texty Odvod (Pavlovo vyprávění) a Na křídlech D. S. (Druhé Pavlovo vyprávění). Biografická poznámka s. 136.]

FORMÁNEK Jaroslav
Takco, s. 123–129. [Próza. Biografická poznámka s. 136.]

SMUTNÝ Jan
Pátek, s. 130–135. [Próza. Biografická poznámka s. 136.]

Jan Pasálek (s. 137–152)

SOKOL Václav
Jan Pasálek, s. 139–144. [Úvodní text o malíři Janu Pasálkovi. Proloženo dvěma fotografiemi J. P. z 80. let a reprodukcí jeho „zkoušky kopie“ Svojšínské madony z roku 1978.]

PASÁLEK Jan
Oleje, s. 145–152. [Šest barevných reprodukcí olejomaleb z let 1960–1976 a dvě fotografie kapličky nad Miličínem, kterou autor v 90. letech vyzdobil obrazy. Foto Jaroslav Bárta, Petr Mazanec a archiv autora.]

HOLMAN Petr
Cožkoliv si dokážeš představit… (s Petrem Holmanem hovoří Marek Vajchr), s. 155–162. [Rozhovor o deníku Z cest… a cestování. Uvozeno biografickou poznámkou; foto P. H. Karel Cudlín.]

Z ateliéru ilustrace (s. 163–178)

HORVÁTH Juraj – ŠANTAVÁ Helena
Ateliér ilustrace a grafiky, s. 165. [Úvodní text o ateliéru a biografické poznámky o představovaných studentech. Foto studentů Karel Cudlín a Robert Portel.]

KUBÁT Martin
Z ateliéru ilustrace, s. 166–167. [Ukázky z prací.]

PETROVIČ Ján
Z ateliéru ilustrace, s. 168–169. [Ukázky z prací.]

SKŘIVÁNKOVÁ Iva
Z ateliéru ilustrace, s. 170–173. [Ukázky z prací.]

DUTKOVÁ Dora
Z ateliéru ilustrace, s. 174–175. [Ukázky z prací.]

BOGDANOVÁ Darja
Z ateliéru ilustrace, s. 176–178. [Ukázky z prací.]

POLITKOVSKÁ Anna Stěpanovna
Druhá čečenská, s. 181–185. [Ukázky z knihy vybrali a přeložili Hana Svobodová a Michal Kosák. Uvozeno biografickou poznámkou; foto A. S. P. archiv.]

Sacvan Bercovitch (s. 187–204)

ONUFER Petr
Nenápadný Sacvan Bercovitch, s. 188–189. [Úvodní komentář k přednášce S. B. Mýtus o Americe (s. 189–204) s výběrovou bibliografií.]

BERCOVITCH Sacvan
Mýtus o Americe, s. 189–204. [Esej přednesená 19. března 2003 na Karlově univerzitě v Praze. Přeložil Petr Onufer.]

MOSCHOVAKIS Anna – YANKELEVICH Matvei
Knihtisk se vrací jako subkultura (s Annou Moskovakis a Matveiem Yankelevichem hovoří Veronika Tuckerová), s. 207–216. [Rozhovor věnovaný činnosti nakladatelství Ugly Duckling Presse. Uvozeno medailonem nakladatelství. Šest dokumentárních fotografií Veronika Tuckerová.]

Z dílen grafiků: Robert V. Novák (s. 217–233)

NOVÁK Robert V.
Patnáct otázek pro Roberta V. Nováka, s. 219–223. [Rozhovor připravil V. K. (= Viktor Karlík). Zakončeno biografickou poznámkou; foto R. V. N. Edita Hadravská.]

NOVÁK Robert V.
Z dílen grafiků, s. 224–233. [Ukázky z grafické práce.]

Couleur (s. 235–283)

PEČINKOVÁ Pavla
Je třeba si vybrat, s. 236–240. [Nad monografií Vandy Skálové a Tomáše Pospiszyla Alén Diviš. 1900–1956 (Nadace Karla Svolinského 2005) a retrospektivní výstavou Aléna Diviše v Rudolfinu.]

VAJCHR Marek
Pomerančově zlatý relikviář, s. 241–245. [Text o poezii Miloše Doležala, jmenovitě ke sbírkám Les (Atlantis 1998), Čas dýmů (Atlantis 2003) a Sansepolcro (Arbor vitae 2004).]

ŠPIRIT Michael
Novákovi Mašíni, náckové, komouši & kritici, s. 245–249. [Recenze románu Jana Nováka Zatím dobrý (Petrov 2004).]

MIKULKA Vladimír
Nezřetelná tvář (Současné Divadlo Na zábradlí), s. 250–255. [O současné podobě a směřování Divadla Na zábradlí.]

KALINA Pavel
K Mystice Evelyn Underhillové, s. 256–260. [Recenze knihy Evelyn Underhillové Mystika. Podstata a cesta duchovního vědomí (dybbuk 2004).]

POSPÍŠIL Jan
Mezi dokumentem a poezií (Tři filmy Adama Geberta), s. 261 [K filmům Nerobíme nič (2003), Marek Pačan z Bystran (2004) a Erika píše horory (2005) od Adama Geberta.]

BARTOŇOVÁ Lucie
Patnácté zastavení, s. 263–266. [O knize Roberta Saka „Život na vidrholci“. Příběh Bedřicha Fučíka (Paseka 2004).]

JANÁS Robert
Secesní chrámy, s. 266 [O knize Aleše Filipa Secesní chrámy na Moravě a ve Slezsku. Sakrální výtvarné umění kolem roku 1900 (Barrister & Principal / Národní památkový ústav 2004).]

TUCKEROVÁ Veronika
Švejk off Broadway, Havel off off Broadway, s. 269–273. [K dramatizaci Švejka Jaroslava Haška a Havlovým aktovkám v inscenacích newyorských divadel. Článek je pozměněnou verzí recenze Švejka původně napsané pro Slavic and East European Performance Review v New Yorku.]

VAJCHR Marek
Kritika kalkulem a imitací, s. 273–278. [Recenze knihy Radima Kopáče Pomalá slunce hlasů. K nové české literatuře (Concordia 2005).]

KOSÁK Michal
Gellner, jak jej všichni známe?, s. 278–280. [K výborům z díla Františka Gellnera v nakladatelství Jota.]

HALOUN Karel
Může Sándor Márai za to, že je Maďar?, s. 280–282. [K vydáním českých překladů v nakladatelství Academia.]

KOSÁK Michal
Obrovský rybník, s. 282–283. [Bohumil Hrabal v portrétu Ondřeje Horáka, publikovaném v Lidových novinách.]

Revolver Revue 61, prosinec 2005

Yves Bonnefoy (s. 7–41)

PELÁN Jiří
Úvodem, s. 9–10. [Úvod k bloku věnovanému Yvesu Bonnefoyovi (s. 7–41). Doplněno čtyřmi fotografiemi.]

BONNEFOY Yves
Skutečná poezie je obnova jazyka (s Yvesem Bonnefoyem hovoří Jiří Pelán), s. 11–20. [Rozhovor o Bonnefoyově životě, výtvarném umění a poezii. Přeložil Jiří Pelán.]

BONNEFOY Yves
Rodný dům – La maison natale, s. 21–29. [Česko-francouzská zrcadlová edice básně. Přeložil Jiří Pelán.]

BONNEFOY Yves
Ales Stenar, s. 30–32. [Česko-francouzská zrcadlová edice básně. Přeložil Jiří Pelán.]

BONNEFOY Yves
Poezie a univerzita, s. 33–41. [Text přednesený na Dies academicus fribourské univerzity ve Švýcarsku roku 1984. Přeložil Jiří Pelán.]

RICHTEROVÁ Veronika
O pet-artu, s. 44–45. [Úvodní komentář k ukázce z tvorby (s. 46–53). Doprovozeno biografickou poznámkou a fotografií V. R.]

RICHTEROVÁ Veronika
Pet-art, s. 46–53. [Třináct fotografií objektů z PET láhví z rozmezí let 2004–2005. Foto Michal Cihlář.]

VLASÁKOVÁ Eliška
Svět knih a pohádek do mých čtyř let, s. 57–65. [Próza. Doplněno šesti reprodukcemi obálek a ilustrací z pohádkových knih. Uvozeno biografickou poznámkou; foto E. V. Karel Cudlín.]

Nové práce (s. 67–92)

MEŠŤÁNEK Tomáš
Nové práce, s. 68–71. [Šest reprodukcí maleb z roku 2005. Foto Jan Karásek. Biografická poznámka s. 92.]

PELICHOVSKÝ Ivo
Nové práce, s. 72–73. [Šest reprodukcí kreseb z let 2003–2005. Foto Martin Polák. Biografická poznámka s. 92.]

PETRBOK Jiří
Nové práce, s. 74–77. [Pět reprodukcí maleb z roku 2003. Foto Robert Portel. Biografická poznámka s. 92.]

ERNEST Jiří
Nové práce, s. 78–79. [Osm fotografií z cyklu Stmívání, datováno 2005. Biografická poznámka s. 92.]

BENDA Honza
XY Story, s. 80–81. [Pět básní. Biografická poznámka s. 92.]

BAUMAN Václav
Nové práce, s. 81–82. [Tři básně. Biografická poznámka s. 92.]

DUTKA Edgar
Báječ, s. 83–91. [Próza. Biografická poznámka s. 92.]

FORMÁNEK Jaroslav
Pochopil jsem, že se snad konečně otevřela cesta ven (s Jaroslavem Formánkem hovoří Michael Špirit), s. 95–107. [Rozhovor o životě a tvorbě ve Francii; datováno jaro–léto 2005, Heidelberg – Yerres. Uvozeno biografickou poznámkou; foto J. F. Karel Cudlín.]

Arja Hyytäinen (s. 109–118)

KOLÁŘ Viktor
Arja Hyytäinen (Finsko), s. 111. [Úvod k souboru fotografií Mindscapes. Foto A. H. Jennifer Kroftova.]

HYYTÄINEN Arja
Fotografie ze souboru Mindscapes, s. 112–118. [Čtrnáct fotografií. Datováno v rozmezí let 2000–2005.]

Beat generation (s. 119–149)

ONUFER Petr
Podhoretz a Mailer o beat generation: dvě různé reklamy na sebe sama, s. 121–122. [Úvodní komentář k textům Normana Podhoretze Ignorantští bohové (s. 123–132) a Normana Mailera Bílý černoch (s. 133–149). Uvozeno fotografiemi obou autorů a Jacka Kerouaca.]

PODHORETZ Norman
Ignorantští bohémové, s. 123–132. [Esej o beat generation z roku 1958. Přeložil Petr Onufer.]

MAILER Norman
Bílý černoch (Povrchní reflexe hipsterství), s. 133–149. [Esej o beat generation z roku 1957. Přeložil Petr Onufer.]

ATELIÉRY 2005/IV. (projekt Viktora Karlíka a Karla Cudlína)
SKÁLA František, s. 152–167. [Rozhovor na s. 153–154 připravil V. K. (=Viktor Karlík). Doprovozeno biografickou poznámkou a osmnácti fotografiemi Karla Cudlína (s. 152–167).]

Martin Heidegger a Emil Staiger (s. 169–184)

VAJCHR Marek
Základní postoj k literatuře, s. 170–174. [Úvodní komentář k bloku o vztahu Martina Heideggera a Emila Staigera (s. 169–184).]

STAIGER Emil
Vzpomínky na Martina Heideggera, s. 174–177. [Črta z roku 1986. Přeložil Marek Vajchr.]

HEIDEGGER Martin – STAIGER Emil
Ze vzájemné korespondence, s. 177–181. [Dva dopisy z roku 1949. Přeložil Marek Vajchr.]

STAIGER Emil
Ohlédnutí, s. 181–184. [Stať z roku 1959. Přeložil Marek Vajchr.]

Anežka Kovalová a Miroslav Koval (s. 185–211)

KOVAL Miroslav
Práce na papíře a fotogramy, s. 186–194. [Šest reprodukcí kreseb z let 2002–2004 (foto Libor Stavjaník) a čtyř fonogramů z rozmezí let 1999–2004.]

KOVAL Miroslav
Cosi z toho trvá a nedá se odplavit (s Miroslavem Kovalem hovoří Viktor Karlík), s. 195–199. [Rozhovor o výtvarné tvorbě. Doprovozeno fotografií Anežky Kovalové a M. K. od Libora Stavjaníka a biografickou poznámkou.]

KOVALOVÁ Anežka
Kresby a malby, s. 200–208. [Devět reprodukcí maleb a kreseb z let 2001–2005. Foto Libor Stavjaník.]

KOVALOVÁ Anežka
Často se při práci všechno změní (s Anežkou Kovalovou hovoří Viktor Karlík), s. 209–211. [Rozhovor o výtvarné tvorbě. Doprovozeno biografickou poznámkou.]

Witold Gombrowicz (s. 213–244)

STACHOVÁ Helena
Znovunalezení Gombrowiczových Posedlých, s. 215–217. [Úvodní komentář k ukázkám z románu Witolda Gombrowicze Posedlí (s. 217–244; v RR č. 62 s. 139–153).]

GOMBROWICZ Witold
Posedlí (ukázka – I.), s. 217–244. [První část ukázky z románu (viz též RR č. 62). Vybrala a přeložila Helena Stachová.]

Z dílen grafiků: Tomáš Brousil (s. 245–260)

BROUSIL Tomáš
Z dílen grafiků, s. 246–255. [Ukázky z grafické práce.]

BROUSIL Tomáš
Dvanáct otázek pro Tomáše Brousila, s. 257–260. [Rozhovor připravil V. K. (=Viktor Karlík). Uvozeno biografickou poznámkou; foto T. B. Karel Cudlín.]

Couleur (s. 261–294)

VACHTOVÁ Ludmila
Sedm dní v oněmění (Jak jsem byla v Pekingu, co jsem tam dělala a co jsem viděla), s. 262–267. [Článek o návštěvě města a výstav Františka Kupky a dalších v Národním muzeu Číny. Datováno září 2005, Zürich.]

KRUMPHANZL Robert
Jedenáct pěti, s. 268–275. [O současné romské literatuře, mj. o tvorbě Andreje Gini, Tery Fabiánové, Mileny Hübshmannové, Ilony Ferkové, Eleny Lackové.]

POSPÍŠIL Jan
Zachraň své jméno, Médeo (O jednom přepisu Médei a jeho inscenaci), s. 276–281. [O dramatickém textu Petra Boháče Hra o Médei : Hra o Médeu (2005) a inscenaci v režii Honzy Petružely se studenty KALD DAMU.]

VAJCHR Marek
Douška o dokonalosti, s. 282. [Nad knihami ABC četby (Atlantis 2004) Ezry Pounda a Ars poetica (Mladá fronta 2005) Jorge Luise Borgese.]

HALOUN Karel
Dobrý důvod pro (kultivovanou) oslavu (Nápady poněkud opožděného gratulanta), s. 283–286. [O práci Rostislava Vaňka. Foto R. V. Barbara Hucková.]

HALOUN Karel
Plastičtí lidé, plochý dav (Chvála nepřizpůsobivosti), s. 287–291. [K dílu Aléna Diviše u příležitosti výstavy v Rudolfinu. Datováno březen–květen 2005.]

FLAIŠMAN Jiří
Z Wernischova dépôtu, s. 291–292. [Ke knize Píseň o nosu (Petrov 2005) Ivana Wernische.]

KOSÁK Michal
Dobře okořeněný fragment, s. 292–294. [K textům Ladislava Klímy v ediční úpravě Eriky Abrams.]

M. V. [= VAJCHR Marek]
Skvělá souhra, s. 294. [Glosa o Martinu Pluháčkovi a Haně Pachtové.]

Revolver Revue 62, březen 2006

GEBERT Adam
Demeter, s. 9–13. [Povídka. Uvozeno biografickou poznámkou; foto A. G. Karel Cudlín.]

Hana Puchová (s. 15–25)

HOLEC Vladimír
Kdo se koncem..., s. 17. [Úvod k cyklu maleb Hany Puchové. Uvozeno biografickou poznámkou; foto H. P. Martin Popelář.]

PUCHOVÁ Hana
Obývací pokoje, s. 17. [Komentář k cyklu maleb.]

PUCHOVÁ Hana
Obývací pokoje, s. 17–25. [Třináct reprodukcí maleb z let 2000–2004. Foto F. Řezníček.]

Roger Ballen (s. 29–45)

BIROLEAU Anne
Roger Ballen, s. 29–31. [Úvodní komentář k fotografiím R. B. Přeložila Eva Fialová. Doprovozeno biografickou poznámkou; foto R. B. Jan Sekal.]

BALLEN Roger
Z cyklů Platteland, Outland a Shadow Chambre, s. 32–45. [Dvacet jedna fotografií z let 1987–2003. Výběr připravil Viktor Karlík. Poděkování Janu Sekalovi.]

MARTÍNEK Lubomír
Stačilo promluvit, s. 49–69. [Próza. Doprovozeno biografickou poznámkou; foto L. M. Karel Cudlín.]

Vladimír Materna (s. 71–81)

MATERNA Vladimír
Jsem nedeprimovaný pesimista (s Vladimírem Maternou hovoří Viktor Karlík), s. 73–75. [Rozhovor doprovozen biografickou poznámkou; foto V. M. Karel Cudlín.]

MATERNA Vladimír
Malby, s. 76–81. [Devět reprodukcí olejomaleb z let 2003–2004.]

Nové práce (s. 83–90)

SAMEK Jiří
Nové práce, s. 84–85. [Tři reprodukce hlubotisků z roku 2004. Biografická poznámka s. 90.]

HAVLÍK Přemysl
Nové práce, s. 86–87. [Šest fotografií z roku 2005. Biografická poznámka s. 90.]

RULF Jiří
Řeč pronesená spisovatelem Janem Offenbachem při předávání Holanovy ceny v míčovně Pražského hradu v říjnu roku 200X, s. 88–90. [Próza. Biografická poznámka s. 90.]

RISCO Cristian del
Známky / Sellos, s. 93. [Rozhovor připravili T. P. (= Terezie Pokorná) a V. K. (= Viktor Karlík). Uvozeno biografickou poznámkou; foto C. D. R. Karel Cudlín]

DEL RISCO Cristian
Známky / Sellos, s. 94–99. [Dvacet dva reprodukcí.]

Alexandr Hohenstein – WARTHEGAU: Deník z let 1941/42 (s. 101–119)

V. D. [= DUDKOVÁ Veronika]
Na následujících stránkách..., s. 102. [Úvod k ukázce z Warthegau: Deníku z let 1941/42 Alexandra Hohenstein.]

HOHENSTEIN Alexander 
Warthegau: Deník z let 1941/42, s. 103–119. [Ukázku vybrala a přeložila Veronika Dudková.]

ATELIÉRY 2006/V. (projekt Viktora Karlíka a Karla Cudlína) 
BLABOLILOVÁ Marie, s. 122–135. [Rozhovor na s. 123–124 připravil V. K. (=Viktor Karlík). Doprovozeno biografickou poznámkou a osmnácti fotografiemi Karla Cudlína (s. 122–135).]

GOMBROWICZ Witold
Posedlí (ukázka – II.), s. 139–153. [Dokončení ukázky z románu (viz též RR č. 61). Vybrala a přeložila Helena Stachová. Doprovozeno třemi fotografiemi W. G.]

David Kumerman (s. 155–163)

KOLÁŘ Viktor
K fotografiím Davida Kumermana, s. 157. [Úvod k cyklu fotografií, datováno leden 2006. Foto D. K. Dora Kubíčková]

KUMERMAN David
Fotografie, s. 158–163. [Dvanáct fotografií z let 2001–2005.]

Terry Eagleton (s. 165–183)

ONUFER Petr
Na okraj rozhovoru s Terry Eagletonem, s. 167–168. [Úvod k rozhovoru (s. 169–178). Foto T. E. repro.]

EAGLETON Terry
Slovo tendenční je pro mě poklona (s Terry Eagletonem hovoří Petr Onufer), s. 169–178. [Rozhovor o literární teorii a marxismu; datováno 12. července 2005, Cambridge.]

VAJCHR Marek
Šarmantní puritán, s. 179–183. [O Úvodu do literární teorie (Triáda 2005) Terryho Eagletona.]

Z dílen grafiků: Alan Záruba (s. 185–203)

ZÁRUBA Alan
Šestnáct otázek pro Alana Zárubu, s. 187–193. [Rozhovor připravil V. K. (=Viktor Karlík. Uvozeno biografickou poznámkou; foto A. Z. Karel Cudlín.]

ZÁRUBA Alan
Z dílen grafiků, s. 194–203. [Ukázky z grafické tvorby.]

Couleur (s. 205–244)

PEČINKOVÁ Pavla
Jeníku, to vyvane, s. 206–213. [Esej o nezvalovském typu umělce.]

POSPÍŠIL Jan
Nebeského hry (ná)znaků, s. 214–220. [Nad inscenací Divoké kachny od Henrika Ibsena v režii Jana Nebeského v Divadle v Dlouhé.]

VAJCHR Marek
O fachmanech a jejich mezích, s. 221–223. [Nad Selským barokem (Host 2005) Jiřího Hájíčka.]

HALOUN Karel
Husák trávu nekouřil, s. 223–227. [O výstavě The Pope smoked dope Galerie Hlavního města Prahy v domě U zlatého prstenu.]

TUCKEROVÁ Veronika
(Australské) národní muzeum v jednadvacátém století, s. 227–231. [Text o výstavách v Australském národním muzeu v Canberře a úloze podobných institucí obecně.]

J. P. [= POSPÍŠIL Jan]
K recenzi Rajendry Chitnise, s. 231–232. [Úvod k překladu recenze R. C. Co je česky „rigour“? (s. 232–233).]

CHITNIS Rajendra
Co je česky „rigour“?, s. 232 [Nad sborníkem Literatura určená k likvidaci. Přeložil Jan Pospíšil.]

LANGEROVÁ Marie
Jiřina Hauková..., s. 234–236. [Nekrolog. Foto J. H. Karel Cudlín.]

KOSÁK Michal
Knihy Petry Procházkové, s. 236–238. [Nad knihami a rozhovory P. P.]

MIKULKA Vladimír
Tak trochu jiný McDonagh, s. 238–241. [K inscenaci hry Pan Polštář v režii Jana Sokola v pražském Činoherním klubu.]

BARTOŇOVÁ Lucie
Hrabal v Udine, s. 241–243. [Zpráva o italské konferenci Kolem Bohumila Hrabala (Itorno a Bohumil Hrabal).]

MV [= VAJCHR Marek]
Jiří Peňás ví..., s. 243–244. [O publicistovi v diskusním kritickém klubu Člověk a kultura stanice Český rozhlas 6.]

KOSÁK Michal
Rámcová role, s. 244. [Ke knize rozhovorů s Radovanem Lukavským Rozhovory s dědečkem (Karmelitánské nakladatelství 2005).]

Revolver Revue 63, červen 2006

HALOUN Karel
Vážené dámy, vážení pánové, milí přátelé, uvážliví příznivci Revolver Revue!, s. 7–8. [Laudatio proslovené k předání Ceny Revolver Revue za rok 2005 Františku Štormovi 27. dubna 2006 v Literární kavárně v Řetězové ulici v Praze. Uvozeno fotografií z akce.]

BONDAR Andrij
Primitivní formy vlastnictví, s. 11–19. [Pět básní. Přeložil Jiří Červenka. Uvozeno biografickou poznámkou; foto A. B. archiv autora.]

Nové práce (s. 21–33)

HRUBÝ Jan 
Nové práce, s. 22–25. [Pět reprodukcí z roku 2005. Biografická poznámka s. 33.]

HANUŠ Vladimír 
Nové práce, s. 26–29. [Šest reprodukcí z let 2005–2006. Biografická poznámka s. 33.]

SMUTNÝ Jan
Situace, s. 30–32. [Próza. Biografická poznámka s. 33.]

RYŠAVÝ Martin
Cesty na Sibiř (ukázka z románu), s. 37–54. [Próza. Uvozeno biografickou poznámkou; foto M. R. Karel Cudlín.]

KUCZOK Wojciech
Přízraky, s. 57–61. [Próza. Přeložila Helena Stachová. Uvozeno biografickou poznámkou; foto W. K. Bernard Osser.]

PŘIBYLOVÁ Květa – PŘIBYL Květoslav
Cesta, s. 65–84. [Fotografie Květoslava Přibyla z let 1690–1970. Text a výběr Květa Přibylová. Uvozeno biografickými poznámkami; foto autorů Karel Cudlín.]

SEKAL Jan
Francouzská národní knihovna, s. 87–95. [Text a dvacet fotografií. Uvozeno biografickou poznámkou; foto J. S. Vít Rozsypal.]

Jakub Deml Jaroslavu Durychovi (s. 97–121)

DEML Jakub
Z korespondence Jaroslavu Durychovi, s. 99–118. [Výbor z dopisů připravil Michal Charypar.]

CHARYPAR Michal
Ediční zpráva, s. 119–121. [Ediční komentář k výboru z korespondence Jakuba Demla Jaroslavu Durychovi (s. 99–118). Datováno listopad 2001.]

ATELIÉRY 2006/VI. (projekt Viktora Karlíka a Karla Cudlína)
BLAŽEK Michal, s. 124–135. [Rozhovor na s. 125 připravil V. K. (= Viktor Karlík). Doprovozeno biografickou poznámkou a sedmnácti fotografiemi Karla Cudlína (s. 124–135).]

HALOUN Karel
Ze Strahova na Újezd za třicet let, s. 141–146. [Text o fotografiích Jaroslava Prokopa, datováno únor–březen 2006 v Praze. Proloženo ukázkami z pracíJ. P., v závěru biografická poznámka.]

THIELE Eckhard
„Listovat v české duši…“ (s překladatelem Eckhardem Thielem hovoří Kateřina Záhorová, s. 149–153. [Rozhovor o německých překladech české literatury vydávaných v rámci edice Tschechische Bibliothek (Česká knižnice); datováno červen 2005, Berlín. Foto E. T. archiv autora.]

ČUMLIVSKI Jan
Aномалниые Новости (plevelný design v Rusku), s. 157–179. [Esej o tzv. ruském ruderálním designu na s. 157–163 a ukázky na s. 164–179. Opatřeno biografickou poznámkou; foto J. Č. Karel Cudlín.]

Robert Walser (s. 181–245)

VAJCHR Marek
Sedm zastavení s Robertem Walserem, s. 183–185. [Úvod k bloku věnovanému R. W. (s. 181–245).]

M. V. [= VAJCHR Marek]
Bibliografická poznámka, s. 186. [Ke způsobu citování v bloku věnovanému Robertu Walserovi (s. 181–245).]

WALSER Robert
1. Berlín, s. 187–188. [První „zastavení“ walserovského bloku (s. 181–245) pod editorským názvem obsahuje texty Dopis jednoho muže jinému muži (1905) na s. 187 a Cizí mládenec (1912) na s. 187–188. Připravili Veronika Tuckerová, Radovan Charvát a Marek Vajchr. Překlad Radovan Charvát. Proloženo fotografií R. W.]

WALSER Robert
2. Biel, s. 189–206. [Druhé „zastavení“ walserovského bloku (s. 181–245) pod editorským názvem obsahuje texty Malé putování (1915) na s. 189, Smích (1915) na s. 189–190, Podrážděný (1916) na s. 190–191, A tím to končí (1917) na s. 191–193, Marie (1916) na s. 193–203 a úryvek z povídky Procházka (1917) na s. 203–206. Připravili Veronika Tuckerová, Radovan Charvát a Marek Vajchr. Překlad Radovan Charvát. Proloženo fotografií domu, kde R. W. bydlel.]

WALSER Robert
3. Bern, s. 207–212. [Třetí „zastavení“ walserovského bloku (s. 181–245) pod editorským názvem obsahuje texty Nedělní procházka (1925) na s. 207–209, Manuel (1925) na s. 209, Výkladní skříň (1925) na s. 210 a Dopis Editě (1925) na s. 210–212. Připravili Veronika Tuckerová, Radovan Charvát a Marek Vajchr. Překlad Radovan Charvát.]

WALSER Robert
4. Mikrogramy, s. 213–219. [Čtvrté „zastavení“ walserovského bloku (s. 181–245) pod editorským názvem obsahuje text Vídeňský řízek (1924/1925) na s. 213–215 a úryvky z románu Loupežník (1925) na s. 215–219. Připravili Veronika Tuckerová, Radovan Charvát a Marek Vajchr. Překlad Radovan Charvát. Proloženo ukázkami mikrogramů R. W. a reprodukcí malby Henriho Rousseaua Procházka v lese.]

SEELIG Carl 
Pěší putování s Robertem Walserem, s. 220–230. [Ukázky z deníkových zápisků. Publikováno jako páté „zastavení“ walserovského bloku (s. 181–245) s editorským názvem 5. Svědectví. Připravili Veronika Tuckerová, Radovan Charvát a Marek Vajchr. Překlad Radovan Charvát. Doplněno fotografiemi C. S. a R. W.]

BENJAMIN Walter – BROD Max – CANETTI Elias – HESSE Hermann – KAFKA Franz – MORGENSTERN Christian – MUSIL Robert
6. Ohlasy, s. 231–239. [Komponovaný výbor ukázek z ohlasů díla Roberta Walsera. Publikováno jako šesté „zastavení“ walserovského bloku (s. 181–245). Pod editorským názvem obsahuje texty či úryvky textů Christiana Morgensterna (1906) na s. 231, Hermanna Hesseho (1909, 1917) na s. 231–232, Maxe Broda (1948) na s. 232, Franze Kafky (1909–1911, 1917) na s. 232–233, stať Příběhy Roberta Walsera od Roberta Musila na s. 233–234, esej Robert Walser (1929) od Waltera Benjamina na s. 235–237 a walserovský úryvek z knihy O básnících Eliase Canettiho na s. 237–239. Připravili Veronika Tuckerová, Radovan Charvát a Marek Vajchr. S výjimkou textů M. Broda (přel. Marek Vajchr) a F. Kafky (přel. Marek Vajchr, Hana Žantovská, Věra Koubová) přeložil Radovan Charvát. Doplněno fotografiemi M. Broda, R. Musila, W. Benjamina a faksimile rukopisu R. W.]

TUCKEROVÁ Veronika
Walserovy procházky po papíře, s. 241–245. [Esej o Robertu Walserovi. Publikováno jako sedmé „zastavení“ walserovského bloku (s. 181–245) pod editorským názvem 7. Interpretace.]

Couleur (s. 247–270)

VAJCHR Marek
Po stopách autority, s. 248–250. [Nad prózou Stopy za obzor (Triáda 2006) Pavla Kolmačky.]

MIKULKA Vladimír
Richard po sto letech, s. 250–254. [O inscenaci Shakespearova Richarda III. v režii Michala Dočekala v Národním divadle.]

HEFTRICH Urs
Poznámky k Blažíčkově interpretaci Noci s Hamletem (Holanův dialog se Shakespearem), s. 255–261. [Nad holanovskou statí Přemysla Blažíčka. Přeložil Michael Špirit.]

PEČINKOVÁ Pavla
Šablony interpretace (Předporozuměním generovaná konstelace alternativního paradigmatu virtuálních modelů řečových her v současné extrémní situaci „mezi“), s. 262–267. [Příspěvek z konference Otázky prezentace, interpretace a instalací současného výtvarného umění ve Zlíně roku 1996. Doplněno přípisem nazvaným Co dodat po deseti letech?.]

VACHTOVÁ Ludmila
Pozdrav ze studené války, s. 267–269. [K recepci českého umění v zahraničí.]

PP  [= PEČINKOVÁ Pavla]
Vyluhovaný odvar, s. 269–270. [O výstavě skupiny František Lozinski, o.p.s., Art & Antikrist ve výstavní síni VŠUP.]

Revolver Revue 64, září 2006

STANKOVIČOVÁ Olga
Sbírka na pomník Andreje (Nikolaje) Stankoviče, s. 7. [Informace o pořádané sbírce. Foto A. S. Karel Cudlín.]

Krešimir Bagić (s. 9–21)

BAGIĆ Krešimir
V přítmí předměstí, s. 11–18. [Sedm básní. Přeložil Petr Stehlík. Uvozeno biografickou poznámkou; foto K. B. archiv autora.]

BAGIĆ Krešimir
Silné angažmá ochuzuje potenciál textu (s Krešimirem Bagićem hovoří Petr Stehlík), s. 19–21. [Rozhovor o básnické tvorbě.]

MIKOS Rachel
Osiřelé fragmenty, s. 25–37. [Autorský komentář přeložila Zuzana Semínová. Dvanáct reprodukcí prací z roku 2003. Uvozeno biografickou poznámkou; foto R. M. Karel Cudlín.]

KOSTLÁN Antonín
Moje matka, já a pan Pitrman (povídka z Bubenče), s. 41–48. [Próza. Uvozeno biografickou poznámkou; foto A. K. Karel Cudlín.]

KOTRBA Marius
Sochařova malba, s. 51–52. [Komentář k malbám. Datováno 5. 3. 2006 v Rožnově pod Radhoštěm. Uvozeno biografickou poznámkou; foto M. K. Libor Stavjaník – toast studio.]

KOTRBA Marius
Malby, s. 53–61. [Devět reprodukcí maleb z roku 2004. Foto Jakub Sobotka.]

HALOUN Karel
Ze zvědavosti a pro zábavu (s grafikem Karlem Halounem hovoří Viktor Karlík a Terezie Pokorná), s. 71–82. [Rozhovor o životě, práci designéra a kritice. Na s. 64–69 ukázky z prací. Uvozeno biografickou poznámkou; foto Karel Cudlín.]

KAUFMAN Mirek
Podzemní svět, s. 84–90. [Komentář podepsaný M. K. (= Mirek Kaufman), datovaný leden 2006, a jedenáct fotografií. Uvozeno biografickou poznámkou; foto M. K. Olina Kaufmanová.]

Nové práce (s. 91–104)

PROCHÁZKA Jan
Nové práce, s. 92–95. [Dvanáct reprodukcí maleb z let 2003–2005. Biografická poznámka s. 104.]

MAŠÍNOVÁ Iva
Nové práce, s. 96–99. [Dvanáct reprodukcí prací. Biografická poznámka s. 104.]

STAVJANÍK Libor
Nové práce, s. 100–103. [Osm fotografií z roku 2002–2005. Biografická poznámka s. 104.]

Simon Chang (s. 105–115)

KOLÁŘ Viktor
Simon Chang, s. 107. [Úvod k cyklu fotografií Psychiatrická léčebna Bohnice – Pavilon depresí. Datováno duben 2006. Foto S. Ch. archiv autora.]

CHANG Simon
Oni/They (Psychiatrická léčebna Bohnice – Pavilon depresí), s. 108–115. [Šestnáct fotografií.]

Hippies na Východě (s. 117–161)

LAUBE Roman
Á, hippisi? To tutaj, no chodźcie!, s. 119–135. [Stať o podobách a dějinách hnutí hippies na Východě i o činnostech Solidarity. Proloženo ilustrativními dobovými fotografiemi a dokumenty především z přelomu 70. a 80. let.]

MICHALEWSKI Wojciech „Tarzan“
Mystici a narkomani, s. 137–150. [Ukázky ze vzpomínkové knihy o hnutí hippies na Východě. Doprovozeno fotografiemi autora z let 1981 a 2005 a dokumentárnímu fotografiemi ze sletů hippies. Vybral a přeložil Roman Laube.]

LAUBE Roman
K Mystikům a narkomanům, s. 151–152. [Komentář ke knize Wojciecha „Tarzana“ Michalewskiho. Datováno podzim 2001.]

DZIKI Anna Katarzyna – MICHALEWSKI Wojtek – DRWAL Tadeusz Wojciech 
Z polské hippie poezie, s. 153–156. [Blok textů vybral a přeložil Roman Laube. Obsahuje dvě básně Katarzyny Anny Dziki (s. 153–154), dvě básně Wotjka Michalewskiho (s. 154) a dvě básně Tadeusze Wojciecha Drwala (s. 155–156).]

ANDREJEVSKÝ Alexandr
Hippie, který zastavil tanky (s Alexandrem Andrejevským hovoří Roman Laube), s. 157–161. [Rozhovor o hnutí hippies; datováno 18. listopadu 2005, Krakov. Uvozeno fotografií A. A. a R. L.]

RŮŽIČKA Ladislav
Výtvarné práce, s. 165–167. [Deset reprodukcí olejových maleb na skle z let 1984–1985. Foto Jaroslav Horák. Uvozeno biografickou poznámkou; foto L. R. Tomáš Trusina.]

ATELIÉRY 2006/VII. (projekt Viktora Karlíka a Karla Cudlína)
STŘÍŽEK Antonín, s. 172–174. [Rozhovor na s. 173–174 připravil V. K. (=Viktor Karlík). Doprovozeno biografickou poznámkou a třinácti fotografiemi Karla Cudlína (s. 172–183).]

Mary de Rachewiltz & její otec Ezra Pound (s. 185–260)

GUZIUR Jakub
Mary de Rachewiltz & její otec Ezra Pound, s. 187–190. [Úvodní stať o aktivitách Mary de Rachewiltz. Doprovozeno dvěma fotografiemi a faksimile Poundova rukopisu.]

RACHEWILTZ Mary de
Mít dobré srdce (s Mary de Rachewiltz hovoří Petr Mikeš), s. 191–194. [Rozhovor; datováno 5. června 2005, hrad Brunnenburg. Proloženo fotografiemi hradu Brunnenberg, benátské ulice Calle Querini a pamětní desky Ezry Pounda z Calle Querini od Aleny Jakoubkové.]

POUND Ezra
Indiskrétnosti neboli Une Revue de Deux Mondes, s. 195–203. [Kvazi-životopisná próza. Vybrala, přeložila a poznámkami doplnila Anna Kareninová.]

POUND Ezra
Ezra Pound o Mary Rudgeové de Rachewiltz, s. 204–206. [Ukázky z korespondence. Vybrala, přeložila a poznámkami doplnila Anna Kareninová.]

RACHEWILTZ Mary de
Diskrétnosti / Důvěrné vzpomínky, s. 207–219. [Úvodní kapitola vzpomínkové knihy Discretions, A Memoir by Ezra Pound’s daughter (Londýn, Faber & Faber 1971). Vybral a přeložil Petr Mikeš. Citace z Poundových Cantos přeložila Anna Kareninová. Proloženo dvěma rodinnými fotografiemi Ezry Pounda.]

RACHEWILTZ Mary de
Básně, s. 220–221. [Sedm básní. Přeložili Petr Mikeš a Jakub Guziur.]

POUND Ezra
Madox Ford v Rapallu (rozhovor Forda Madoxe Forda s Ezrou Poundem), s. 222–223. [Rozhovor z knihy Ezra Pound, Pavannes & Divegations (New York, New Directions 1958) vybrala, přeložila a poznámkami doplnila Anna Kareninová. Doprovozeno biografickou poznámkou o F. M. F.]

LEVY Alan
Maryina kniha, ginsbergovská reminiscence a poslední roky Ezry Pounda, s. 224–230. [Úryvky z knihy Ezra Pound: The Voice of Silence (New York, Permanent Press 1982) podle vydání z roku 1983 vybrala a přeložila Anna Kareninová. Proloženo čtyřmi dokumentárními fotografiemi a zakončeno biografickou poznámkou.]

GUZIUR Jakub
Konfucius Pound, s. 231–247. [Studie o vlivu konfuciánství na tvorbu Ezry Pounda.]

POUND Ezra
Canto LIII, s. 248–260. [Báseň. Vybrala, přeložila a poznámkami doplnila Anna Kareninová.]

Z dílen grafiků: Petr Krejzek (s. 261–274)

KREJZEK Petr
Šestnáct otázek pro Petra Krejzka, s. 263–266. [Rozhovor připravil V. K. (=Viktor Karlík. Uvozeno biografickou poznámkou; foto P. K. Adam Holý.]

KREJZEK Petr
Z dílen grafiků, s. 267–274. [Ukázky z grafické práce.]

Couleur (s. 275–293)

POSPÍŠIL Jan
Komedie plná vlků, s. 276–281. [O inscenaci Jiřího Pokorného Platonov je darebák! v Divadle Na zábradlí.]

PEČINKOVÁ Pavla
Esence z Boštíka, s. 282–284. [Nad výstavou Václava Boštíka v Galerii Zdeněk Sklenář a jejími ohlasy v tisku.]

GEBERT Adam
Markova těžká pointa, s. 285–286. [K filmu Petra Marka Nebýt dnešní.]

VELEMANOVÁ Věra
Činoherní klub (nejen) sobě, s. 287–291. [Nad publikací Činoherní klub 1965–2005 (Činoherní klub – Divadelní ústav – Nakladatelstvím Brána 2006) vydané k čtyřicátému výročí divadla.]

KOSÁK Michal
Výprava za identitou, s. 291–293. [Ke knize Kateřiny Čapkové Češi, Němci, Židé? (Paseka 2005).]

Revolver Revue 65, prosinec 2006

Urjana Wolf (s. 9–20)

WOLF Urjana
Básně, s. 11–16. [Česko-německá zrcadlová edice pěti básní. Přeložila Věra Koubová. Uvozeno biografickou poznámkou; foto U. W. Věra Koubová.]

WOLF Uljana 
Mezi přístřeším a nebem (s Uljanou Wolf hovoří Věra Koubová), s. 17–20. [Rozhovor o básnické tvorbě U. W.]

Andrea Lehmann (s. 21–35)

VAŇOUS Petr
Cesta od povrchu k podstatě, s. 23–24. [Úvodní slovo k ukázkám z tvorby Andrey Lehmann. Uvozeno biografickou poznámkou.]

LEHMANN Andrea
Malby, s. 25–35. [Dvacet pět reprodukcí maleb z let 2003–2006.]

Jaromír Zelenka (* 14. října 1946) (s. 37–54)

ZELENKA Jaromír
Prózy, s. 39–51. [Povídky Nastražené sítě (s. 39–44) a Vyjel jsem ven a listopad mě nadchl (s. 44–51). Datováno 1997. Uvozeno biografickou poznámkou; foto J. Z. Karel Cudlín.]

FABIAN Petr
Vyprostit se z pout (k šedesátinám Jaromíra Zelenky), s. 53–54. [O poezii J. Z. Datováno 30. září – 1. října 2006 ve Vlašimi. Foto J. Z. Karel Cudlín.]

PITLACH Milan
Imaginární portréty, s. 56–63. [Osm fotografií z let 1997–2004. Doprovozeno biografickou poznámkou.]

HRŮZOVÁ Judita
Přežít holocaust a žít, s. 67–85. [Vzpomínkový text. Volný překlad kapitoly Surviving the holocaust z knihy Doctors in Peril (New York, Swa Books 2000). Připravili Zdeněk Hrůza a Petr Sgall. Uvozeno biografickou poznámkou a fotografií J. H.]

KOUBOVÁ Věra
Návrh ilustrací k povídkám Jiřího Weila, s. 85–90. [Sedm fotografií s úryvky z knih Jiřího Weila Hodina pravdy, hodina zkoušky (Československý spisovatel 1966) a Žalozpěv za 77 297 obětí (Lidové noviny 1999). Doprovozeno biografickou poznámkou.]

Karel Zlín (s. 91–107)

ZLÍN Karel
Opuštěný dům, s. 93–103. [Patnáct básní, tři fotografie plastik a fotografie K. Z.]

PELÁN Jiří
Karel Zlín, s. 104–107. [Stať o tvorbě Karla Zlína.]

URBÁNKOVÁ Dagmar
Obrazy a texty, s. 111–123. [Sedm básní (s. 111–112) a jedenáct reprodukcí výtvarných prací z let 2002–2005 (s. 113–123). Foto Michal Hladík. Uvozeno biografickou poznámkou; foto D. U. Karel Cudlín.]

BABAN Džian
Mluvicí hlava (úryvky ze scénáře), s. 127–145. [Doprovozeno biografickou poznámkou a reprodukcí jedné stránky komiksu.]

Nové práce (s. 147–156)

KOUPOVÁ Eva
Nové práce, s. 148–151. [Osm fotografií z let 2004–2005. Biografická poznámka s. 156.]

NOVÁKOVÁ Věra
Nové práce, s. 152–155. [Fotografie a reprodukce šesti výtvarných prací z let 2002–2006. Biografická poznámka s. 156.]

GRANWEHR Florin
Transeunt, s. 158–161. [Šest fotografií curyšské plastiky s autorským komentářem nazvaným Maximální legenda (s. 159). Foto Mark Röthlisberger. Doprovozeno biografickou poznámkou.]

STROMŠÍK Jiří
Ztratit čas může člověk i pobytem na Harvardu (s Jiřím Stromšíkem hovoří Eva Pelánová a Ondřej Bezdíček), s. 164–177. [Rozhovor o studiu, působení v Odeonu a výuce na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy i názorech na vybrané otázky. Doprovozeno biografickou poznámkou.]

Catherine Zask (s. 179–194)

ZASK Catherine
Typografie a plakát, s. 180–190. [Ukázky z grafické práce. Foto Michaela Dvořáková a archiv C. Z. Připravil Karel Haloun. Doprovozeno biografickou poznámkou.]

HALOUN Karel
Mapy a plány C. Z., s. 191–194. [Esej o tvorbě Catherine Zask. Datováno červen–září 2006.]

MARTÍNEK Lubomír
Strážce majákové lodi, s. 197–205. [Nad obrazy Miroslava Jiránka. Obrazový doprovod, který připravil Karel Haloun, tvoří osmnáct reprodukcí obrazů Miroslava Jiránka. Uvozeno biografickou poznámkou; foto M. J. Karel Cudlín.]

VAJCHR Marek
In margine Meditace, s. 209–213. [Úvaha o souvislostech mezi vyobrazeními Madony, medijními kresbami, Monou Lisou Leonarda da Vinciho a Meditací Jana Zrzavého. Doprovozeno sedmi reprodukcemi.]

ATELIÉRY 2006/VIII. (projekt Viktora Karlíka a Karla Cudlína)
ŽÁČEK Josef, s. 216–227. [Rozhovor na s. 217 připravil V. K. (=Viktor Karlík). Doprovozeno biografickou poznámkou a patnácti fotografiemi Karla Cudlína (s. 216–227).]

Couleur (s. 229–257)

KALINA Pavel
Sofie, albín a záhony narcisů, s. 230–235. [Nad Šifrou Mistra Leonarda Dana Browna a filmovou adaptací (2006).]

VAJCHR Marek
Jsi bez viny, když sníš?, s. 235–237. [O filmu Alexeje Učitěle Progulka (2003).]

GEBERT Adam
Pravidla hry, s. 238–239. [O knize Karla Vachka Teorie hmoty (Herrmann & synové 2004).]

PEČINKOVÁ Pavla
Vývoj nezastavíš..., s. 239–240. [Nad jednou diplomovou prací, vystavenou v rámci přehlídky AVU ve Veletržním paláci.]

KRUMPHANZL Robert
Poezie světel, s. 241–245. [O sbírce Petra Halmaye Koncová světla (Opus – Kristina Mědílková 2005).]

MEČÍŘ Aleš
Jarmuschovy Broken Flowers jako otázka, již klade přítomnost, s. 245–250.  [O filmu Zlomené květiny (2005) Jima Jarmusche.]

VAJCHR Marek
Vybírat a rozlišovat, s. 251–254. [Nad románem Věry Noskové Bereme, co je (Abonent ND 2005).]

ZÁHOROVÁ Kateřina
Úvaha nad podobou skladatelské monografie, s. 254–257. [Ke knize Blanky Červenkové Hans Krása. Život a dílo skladatele (Tempo 2003).]

Revolver Revue 66, březen 2007

VAJCHR Marek
Milí přátelé, vážení hosté..., s. 9. [Laudatio proslovené k předání Ceny Revolver Revue za rok 2006 Věře Novákové a Ivo Vodseďálkovi, které se konalo 27. února 2007 v pražském Činoherním klubu. Foto z akce Ondřej Němec.]

MULDOON Paul
Seno, s. 13–15. [Dvě básně, vybral a přeložil Petr Mikeš. Uvozeno biografickou poznámkou; foto P. M. archiv.]

Neo Rauch (s. 17–27)

VAŇOUS Petr
Neo Rauch: Jinotajný syntetik, s. 19–21. [Komentář k malbám. Uvozeno biografickou poznámkou; foto N. R. repro.]

RAUCH Neo
Malby, s. 22–27. [Devět reprodukcí olejomaleb z let 1993–2006.]

Nové práce (s. 29–36)

MIKEŠ Petr
Starý dům, s. 30–31. [Ukázky z připravované sbírky. Biografická poznámka s. 36.]

KOSTLÁN Antonín
Návrat ztraceného syna (1987), s. 31–32. [Báseň. Biografická poznámka s. 36.]

WEISS Tomáš
Orchestr kostitřase, s. 33. [Ukázky z připravované sbírky. Biografická poznámka s. 36.]

GRUŠA Václav
Básně, s. 34. [Čtyři básně. Biografické poznámka s. 36.]

PURŠL Ladislav
Hra o jednom prostoru, s. 35. [Dvě básně z cyklu. Biografické poznámka s. 36.]

PREISNER Pavel
Vlastní životopis, s. 39. [Medailon. Foto P. P. Libor Stavjaník – Toast studio.]

PREISNER Pavel
Obrazy, s. 40–48. [Patnáct reprodukcí maleb.]

VODSEĎÁLEK Ivo
Zcela obličejně (úryvky), s. 51– [Desatero próz z cyklů Setkání (s. 51–53), Z totality (s. 53–56), Neveselé (s. 56–58), Cesta do Ameriky (s. 58–59) a Názory (s. 59–60). Datace textů v rozmezí let 2001–2005. Uvozeno biografickou poznámkou; foto I. V. Karel Cudlín.]

Tomáš Brousil (s. 61–73)

HALOUN Karel
Víte, co čtete?, s. 63–66. [Esej o grafickém cyklu Smuteční oznámení Tomáše Brousila. Uvozeno biografickou poznámkou; foto T. B. Karel Cudlín.]

BROUSIL Tomáš
Smuteční oznámení, s. 67–73. [Ukázky z grafického cyklu.]

ATELIÉRY 2007/IX. (projekt Viktora Karlíka a Karla Cudlína)
NOVÁKOVÁ Věra, s. 76–83. [Rozhovor na s. s. 77–78 připravil V. K. (=Viktor Karlík). Doprovozeno biografickou poznámkou a třinácti fotografiemi Karla Cudlína (s. 76–83).]

Alena Wagnerová – Jiří Weil (s. 85–116)

WAGNEROVÁ Alena
Co by dělal Čech v Alsasku, s. 87–96. [Próza o cestě Jiřího Weila. Zkrácená podoba vyšla po názvem Po stopách Jiřího Weila v Alsasku též v Literárních novinách č. 42/2004. Uvozeno biografickými poznámkami; foto A. W. Karel Cudlín, foto J. W. Židovské muzeum Praha.]

WEIL Jiří
Štrasburská katedrála, s. 97–107. [Úryvek z knihy Hodina pravdy, hodina zkoušky (Československý spisovatel 1966). Doprovozeno šesti fotografiemi Karlheinze Köhlera.]

Olof Jarlboro: Hunting / Na honu (s. 109–116)

KOLÁŘ Viktor
Zasněžená krajina jižních Čech, s. 111. [Komentář k cyklu fotografií Olofa Jarlbora Hunting / Na honu. Uvozeno biografickou poznámkou; foto O. J. autoportrét.]

JARLBRO Olof
Hunting / Na honu, s. 112–116. [Patnáct fotografií.]

Poslední dny Nietzschovy (s. 118–162)

DUBSKÝ Ivan
Euforie a šílenství v Turíně (Poslední dny Nietzschovy), s. 119–137. [Studie o Friedrichu Nietzschovi v letech 1888–1889. Doprovozeno pěti historickými fotografiemi italského Turína a dvěma faksimile rukopisů F. N. Uvozeno biografickou poznámkou; foto I. D. Věra Koubová.]

NIETZSCHE Friedrich
Dopisy, s. 139–162. [Osmnáct Nietzschových dopisů z let 1879–1888. Doprovozeno fotografií F. N., fotografií F. N., Lou von Salomé a Raula Rée, faksimile rukopisu F. N. a fotografií z italského města Nizza. Vybral Ivan Dubský a přeložila Věra Koubová.]

KLOSS Jan
Streets Are Saying Things, s. 165–188. [Fotografie newyorského streetartu s komentářem. Fotografická výpomoc Adam Uchytil. Uvozeno biografickou poznámkou.]

Randall Jarrell (s. 189–205)

ONUFER Petr
„Dobrý kritik je úkaz daleko vzácnější než dobrý básník či dobrý romanopisec.“ (ke kritickému dílu Randalla Jarrella), s. 191–192. [Komentář k eseji R. J. Věk kritiky (s. 193–205) s výběrovou bibliografií. Foto R. J. archiv.]

JARRELL Randall
Věk kritiky, s. 193–205. [Esej o literární kritice z roku 1953 přeložil Petr Onufer.]

Alfred Justitz (s. 207–226)

KOSÁK Michal
Přítomný výbor z kreseb..., s. 208. [Úvod k bloku o Alfredu Justitzovi (s. 207–226).]

KOVÁRNA František
Alfred Justitz, s. 209–217. [Stať o malířské tvorbě A. J. Doprovozeno třemi fotografiemi A. J.]

JUSTITZ Alfred
Kresby, s. 218–226. [Reprodukce patnácti kreseb z let 1931–1932.]

ŠTORM František
Typografický zápisník (Michal Smejkal), s. 228–230. [Esej o typografické práci M. S., datováno 1. 2. 2007. Doprovozeno ukázkami.]

Tři syrské povídky (s. 231–240)

AL HAFÍZ AL HAFÍZ Abdu
Slyšte, s. 232–233. [Próza. Přeložila Jana Buninová. Biografická poznámka s. 240.]

SAKKR Hasan
Vetřelec Ahmed Attija, s. 234–238. [Próza. Přeložila Jana Buninová. Biografická poznámka s. 240.]

AL RAHBI Maja
Den ze života universitní profesorky, s. 238–240. [Próza. Přeložila Jana Buninová. Biografická poznámka s. 240.]

Couleur (s. 241–288)

VAJCHR Marek
O polepšeném policajtovi, s. 242–244. [K filmu Životy těch druhých (2006) Floriana Henckel-Donnersmarcka.]

MIKULKA Vladimír
Divadlo, které se bojí nebýt provokativní, s. 244–248. [O ročníku Pražského festivalu německého jazyka.]

GEBERT Adam
Hlavní hrdina Karel Vachek, s. 249–253. [Nad filmem Karla Vachka Záviš, kníže pornofolku pod vlivem Griffithovy Intolerance a Tatiho prázdnin pana Hulota aneb vznik a zánik Československa (1918–1992) (2006).]

POSPÍŠIL Jan
Elektrický upír s parohy, s. 253–261. [O hře Sportštyk Elfriede Jelinekové a její inscenaci v Divadle Komedie.]

ONUFER Petr
Wie ein Bursch aus Prerau sich ein Buch über amerikanische Poesie vorstellt, s. 261–271. [K Dějinám americké poezie (Oftis 2006) Jiřího Flajšara.]

ŠANDA Zdeněk
Problematická monografie o románech M. Kundery, s. 271–279. [O práci Tomáše Kubíčka Vyprávět příběh (Naratologické kapitoly k románům Milana Kundery) (Host 2001).]

VAJCHR Marek
Ještě se neodešlo, s. 280–281. [Nad knihou Jana Balabána Jsme tady (Host 2006).]

KRUMPHANZL Robert
„Zajímavý postřeh“, který nemohl (v Lidových novinách) zaznít, s. 282–285.  [Rozhovor Ondřeje Horáka s R. K. věnovaný produkci nakladatelství Triáda, který nakonec nevyšel v Lidových novinách, a příslušná vzájemná korespondence.]

LUKEŠ Zdeněk
Glosy, s. 285–288. [Pětice textů Nová Národní knihovna, Dekadence po česku, Ministr a manažer, Smutný osud Tugendhatu a Jindřich Kumpošt se dočkal důstojné monografie. Datováno leden 2007.]

Revolver Revue 67, červen 2007

Friedrich Hölderlin, Stefan George, Gottfried Benn: Tři básně (s. 11–14)

HÖLDERLIN Friedrich
Putování, s. 13. [Báseň. Přeložil Ivan Chvatík. Uvozeno biografickou poznámkou a podobiznou.]

GEORGE Stefan
Slovo, s. 13–14. [Báseň. Přeložil Ivan Chvatík. Uvozeno biografickou poznámkou a podobiznou.]

BENN Gottfried
Slovo, s. 14. [Báseň. Přeložil Ivan Chvatík. Uvozeno biografickou poznámkou a podobiznou.]

KARLÍK Viktor
Linoryty ke čtení, s. 16–26. [Autorský komentář (s. 17), datovaný březen 2007, devět reprodukcí linorytů a dvě fotografie sádrových plastik z roku 2004. Foto Robert Portel. Doprovozeno biografickou poznámkou.]

DRÁBEK Miroslav
Náhradní služba, s. 29–34. [Ukázky z prózy. Uvozeno biografickou poznámkou; foto M. D. Karel Cudlín.]

Jonáš Czesaný (s. 35–47)

VAŇOUS Petr
Jonáš Czesaný: Malíř vlastního kontextu, s. 37–39. [Komentář k výtvarné tvorbě J. C. Doprovozeno reprodukcí jeho kresby. Uvozeno biografickou poznámkou; foto J. C. archiv autora.]

CZESANÝ Jonáš
Malby, s. 40–47. [Čtrnáct reprodukcí maleb z roku 2002–2006.]

Nové práce (s. 49–58)

LOMOVÁ Ivana  
Nové práce, s. 50–53. [Osm reprodukcí maleb z let 2002–2003. Biografická poznámka s. 58.]

TYPLT Lubomír
Nové práce, s. 54–57. [Pět reprodukcí maleb z roku 2006. Foto archiv autora. Biografická poznámka s. 58.]

Tři prózy: Lubomír Martínek, Ottilie Mulzet, Pavel Kalina (s. 59–75)

MARTÍNEK Lubomír 
Jasnovidec, s. 61–63. [Próza. Datováno červen 2003, Stará Huť. Uvozeno biografickou poznámkou; foto L. M. Karel Cudlín.]

MULZET Ottilie
Pohřební plačky, s. 65–69. [Próza. Přeložila Zuzana Semínová. Uvozeno biografickou poznámkou; foto O. M. Karel Cudlín.]

KALINA Pavel
Stigmata od Armaniho, s. 71–75. [Próza. Datováno 30. 9. 2006. Uvozeno biografickou poznámkou; foto P. K. Karel Cudlín.]

JANEK Miroslav
Čas a střih v dokumentárním filmu, s. 79–94. [Text byl pronesen jako docentská habilitační přednáška na pražské FAMU, 2006. Uvozeno biografickou poznámkou; foto M. J. autoportrét.]

ŠTORM František
Typografický zápisník (Josef Týfa), s. 96–98. [Esej o typografické tvorbě J. T. Doprovozeno ukázkami.]

Michaela Kukovičová (s. 99–115)

KUKOVIČOVÁ Michaela
Na začátku procházím lehkým stresem (rozhovor s Michaelou Kukovičovou), s. 101–103. [Rozhovor připravil Viktor Karlík. Doprovozeno biografickou poznámkou; foto M. K. Karel Cudlín.]

KUKOVIČOVÁ Michaela
Práce na papíře, s. 104–115. [Ukázky z výtvarné tvorby.]

Jak se ještě dělá báseň (s. 117–136)

ONUFER Petr
Jak se ještě dělá báseň, s. 118–120. [Úvodní komentář k esejím Básník jde do sebe Jamese Dickeyho (s. 121–136) a Hodina tchořů Roberta Lowella (s. 131–136).]

DICKEY James
Básník jde do sebe, s. 121–136. [Esej přeložil Petr Onufer.]

LOWELL Robert
Hodina tchořů, s. 131–132. [Báseň. Přeložil Petr Onufer.]

LOWELL Robert
O Hodině tchořů, s. 133–136. [Esej o vlastní básni. (s. 131–132). Přeložil Petr Onufer.]

ATELIÉRY 2007/X. (projekt Viktora Karlíka a Karla Cudlína)
BRÁZDA Pavel, s. 138–148. [Rozhovor na s. 139–141 připravil V. K. (=Viktor Karlík). Doprovozeno biografickou poznámkou a šestnácti fotografiemi Karla Cudlína (s. 138–148).]

Lubomír Janečka (s. 149–159)

ORLÍKOVÁ Jana
Autor, narozený 1948..., s. 151. [Medailon výtvarníka Lubomíra Janečka. Foto L. J. Jan Karásek.]

JANEČKA Lubomír
Kresby a jiné práce, s. 152–159. [Šestnáct reprodukcí výtvarných prací z rozmezí let 1992–2001. Foto Jan Karásek.]

Jana Hrachová (s. 161–173)

HALOUN Karel
Intelektuální abeceda Jany Hrachové, s. 162–165 [Článek o grafické tvorbě J. H. Doprovozeno biografickou poznámkou; foto J. H. Karel Cudlín.]

HRACHOVÁ Jana
Intelektuální abeceda, s. 166–173. [Ukázka z diplomové práce.]

KALOČ Jiří
Jsem solitérem (s malířem Jiřím Kaločem hovoří Zdeněk Lukeš), s. 177–182. [Rozhovor; datováno podzim 2006, Praha. Doprovozeno biografickými poznámkami, čtyřmi barevnými reprodukcemi obrazů a fotografiemi J. K. a jeho venkovského sídla s nástěnnou malbou ve Vrbici ve východních Čechách od Karla Cudlína (s. 176–190).]

RAJNIŠ Martin
Pohled z věže zvané Scholzberg (Martin Rajniš o skladu dřeva na výšku s kontrolním schodištěm), s. 193–202. [Komentář ke Skladu dřeva ve tvaru domu (2004) a Skladu dřeva na výšku s kontrolním schodištěm (2006) v Maxově. Doplněno osmnácti fotografiemi a čtyřmi skicami staveb. Foto Radka Ciglerová, Kamila Amblerová, David Kubík. Připravil Jiří Horský. Uvozeno biografickou poznámkou; foto M. R. Jan Šilpoch.]

Užupis– Nezávislá republika andělů (s. 203–208)

LAUBE Roman
Užupis – Nezávislá republika andělů, s. 205–207. [Esej o litevské oblasti zvané Užupis. Doprovozeno třemi fotografiemi Romana Laubeho. Datováno srpen 2006.]

Ústava Republika andělů – Užupis, s. 207–208. [41. bodů ústavy. Přeložil Roman Laube.]

Couleur (s. 209–254)

POKORNÁ Terezie
Byl tam kdekdo (Stoppardův Rock’n’roll v Čechách), s. 210–215. [O Rajmontově inscenaci hry Toma Stopparda v pražském Národním divadle.]

VAJCHR Marek
Čí následník?, s. 216–219. [Nad knihou Jana Štolby Nedopadající džbán (Torst 2006).]

VAŠÍČEK Zdeněk
Závěr musí být libovolný, s. 219–223. [Ke knize Úniky (Kalich 2006) Grahama Greena.]

GEBERT Adam
Dvě ženy a Jeden svět, s. 223–226. [O filmech Soňa a její rodina (2006) Daniely Rusnokové a Marcela (2006) Heleny Třeštíkové.]

PEČINKOVÁ Pavla
Nad Deníkem Evy Kmentové, s. 226–231. [Nad soubornou výstavou Evy Kmentové Deník díla ve výstavní síni Mánes.]

VACHTOVÁ Ludmila 
Dobrý večer, paní a pánové, s. 231–232. [Z proslovu na vernisáži výstavy Evy Kmentové Deník díla ve výstavní síni Mánes, 4. prosince 2007.]

BARTOŇOVÁ Lucie
Okradli chudého, s. 232–239. [O knize Josef Florian a jeho francouzští autoři (Centrum pro studium demokracie a literatury 2007) od Jitky Bednářové.]

MV [= VAJCHR Marek]
To nejlepší ze života, s. 239–240. [Ke sborníku Humpolecký Magor (Torst 2007) editorky Jarmily Neomytkové.]

POKORNÁ Terezie
Tlustá kniha a velký šantala, s. 240–243. [O výstavě Pavla Brázdy v Národní galerii a jeho monografii (Argo 2006), Milanu Knížákovi a Kristiánu Kodetovi.]

KOSÁKOVÁ Hana
Dobře zamaskovaný opozičník Fuks, s. 243–245. [Ke knize Aleše Kovalčíka Tvář a maska (H&H 2006).]

KRUMPHANZL Robert
Česká bibliografie literární vědy, exil a padesátá léta, s. 246–247. [Glosa o bibliografických zdrojích.]

LUKEŠ Zdeněk
Glosy, s. 247–250. [Čtveřice textů Nová Národní knihovna, Praha olympijská, Nový ministr kultury, 20. století české architektury a Jindřich Kumpošt se dočkal důstojné monografie. Datováno duben 2007.]

LAUBE Roman
Za Wojtkem „Tarzanem“ Michalewským († 19. 8. 2006 Krakov), s. 250–253. [Nekrolog (s. 250–251), báseň W. M. Náctiletejm (s. 252) a dvě básně Tadeusze Drwala věnované W. M. (s. 253). Básně vybral a přeložil R. L. Datováno září 2006. Doprovozeno třemi fotografiemi W. M.]

KRUMPHANZL Robert
Nadnášivá veselost, s. 254. [Nekrolog za Jiřím Rulfem. Datováno 12. 4. 2007. Foto J. R. repro.]

Revolver Revue 68, září 2007

Graham Greene: Ctnost neloajálnosti (s. 11–16)

GREENE Graham
Ctnost neloajálnosti, s. 12–16. [Text přednášky. Uvozeno fotografií G. G. Přeložil Petr Onufer.]

ONUFER Petr
Na okraj Greenovy hamburské přednášky, s. 16. [Komentář k přednášce Ctnost neloajálnosti Grahama Greena (s. 12–16).]

ČUMLIVSKI Jan
Osteographia, s. 19–34. [Textově-obrazová esej. Uvozeno biografickou poznámkou; foto J. Č. Karel Cudlín.]

HANUS Ondřej
Sonety mrtvým, s. 37–39. [Pět sonetů. Uvozeno biografickou poznámkou a fotem autora.]

Zbyněk Sedlecký (s. 41–54)

VAŇOUS Petr
Kolující realita – Paměťové fikce, s. 43–45. [Komentář k ukázkám z tvorby Zbyňka Sedleckého (s. 45–54). Uvozeno biografickou poznámkou.]

SEDLECKÝ Zbyněk
Malby, s. 45–54. [Třináct reprodukcí maleb z let 2003–2007.]

MATOUŠEK Ivan
Adepti, s. 57–64. [Kapitola z připravovaného románu. Uvozeno biografickou poznámkou; foto I. M. Karel Cudlín.]

ŠTORM František
Typografický zápisník (Domácí sebezpyt Magdaleny Kalistové), s. 66–68. [Esej o práci M. K. Doprovozeno ukázkami.]

Nové práce (s. 69–75)

KREMLIČKA Vít
***, s. 70–71. [Báseň. Biografická poznámka s. 75.]

HOLÁ Lucie
Všední událost z pomezního města, s. 72–74. [Úryvek z prózy. Biografická poznámka s. 75.]

DOKUMENTARISTÉ/I. – Miroslav Janek (projekt Adama Geberta) s. (87–98)

JANEK Miroslav
DOKUMENTARISTÉ/I., s. 89–93. [Ukázky ze scénářů filmů Nespatřené (1996), Previanti (1999), Chačipe (2005) se záběry z filmů.]

JANEK Miroslav
DOKUMENTARISTÉ/I., s. 95–98. [Rozhovor připravil Adam Gebert. Doprovozeno biografickou poznámkou; foto M. J. Karel Cudlín.]

Jan Sekal: Žebříky (s. 99–109)

KOVACS Anne-Sophie
Žebřík a nebe, s. 101. [Komentář k fotografiím Jana Sekala (s. 102–109). Uvozeno biografickou poznámkou; foto J. S. Michal Blažek. Z francouzštiny přeložila Eva Piovarcsyová.]

KRYGIER Ryvon
O jakých andělích, s. 101. [Komentář k fotografiím Jana Sekala (s. 102–109). Z francouzštiny přeložila Eva Piovarcsyová.]

SEKAL Jan
Žebříky, s. 102–109. [Fotografie.]

MAŠEK Vojtěch
Slepý bod, s. 112–125. [Úryvky ze scénáře. S biografickou poznámkou.]

Robert Silverio: Pěkné věci (s. 127–75)

VAJCHR Marek
Nad fotografiemi Roberta Silveria, s. 129. [Komentář k ukázkám z tvorby R. S. (s. 130–141). Uvozeno biografickou poznámkou; foto R. S. Karel Cudlín.]

SILVERIO Robert
Pěkné věci, s. 130–141. [Patnáct fotografií z let 2001–2007.]

Antonín Kostlán (s. 143–158)

KOSTLÁN Antonín
Nechtěl jsem narušit pocit rovnováhy (s Antonínem Kostlánem hovoří Mirek Kaufman), s. 145–148. [Rozhovor o výtvarné práci A. K. Uvozeno biografickou poznámkou; foto A. K. Mirek Kaufman.]

KOSTLÁN Antonín
Výtvarné práce, s. 149–158. [Šestnáct reprodukcí výtvarných prací z let 1970–2001. Foto Mirek Kaufman.]

Josef Honys (s. 159–180)

HONYS Josef
Psychomluva, s. 161–175. [Výbor z nepublikovaných textů a výtvarných prací ze šedesátých let z autorovy pozůstalosti. Doprovozeno biografickou poznámkou; foto J. H. archiv rodiny.]

PROCHÁZKA Jindřich
Vzpomínka na Josefa Honyse, neboli „Černý happening“ se nekonal, s. 175–179. [První část vzpomínkového nekrologu otištěného v Sešitech pro literaturu a diskusi z roku 1969. Proloženo ukázkami z tvorby J. H.]

ATELIÉRY 2007/XI. (projekt Viktora Karlíka a Karla Cudlína)
KOLÁŘOVÁ Běla, s. 182–192. [Rozhovor na s. 183–184 připravil V. K. (=Viktor Karlík). Doprovozeno biografickou poznámkou, šestnácti fotografiemi Karla Cudlína (s. 182–191, 193) a šesti fotografiemi ateliérů na Praze 4, na Vinohradech a v Paříži s Jiřím Kolářem (foto archiv rodiny a Květoslav Přibyl, s. 192).]

Tankred Dorst: Tři příběhy (s. 195–199)

DORST Tankred
Tři příběhy, s. 196–199. [Prózy Hrabě Hahn (s. 196–197) z roku 1985, Skica (197–198) z roku 1981, Zčistajasna v létě (s. 198–199) z dubna 1994. Přeložil Vladimír Tomeš.]

V. T. [= TOMEŠ Vladimír]
Poznámka o autorovi, s. 199. [Medailon o Tankredu Dorstovi.]

KOLOC Miroslav
Zapomenuté obrázky mistra truhlářského Emila Koloce (Z rodinné kroniky), s. 200– [Esej o tvorbě E. K. Doprovozeno dvěma fotografiemi E. K. a osmnácti reprodukcemi jeho kreseb.]

Couleur (s. 217–256)

VACHTOVÁ Ludmila
Arsen v říši divů, s. 218–220. [Glosa k tématům Magnesia litera, Nekrásnější knihy roku, Vladimír Preclík, Ladislav Zívr, Kaplického Národní knihovna, Alena Kučerová.]

GEBERT Adam
Inflace stylu a tématu, s. 221–225. [Nad filmovou povídkou Medvídek (2007) Petra Jarchovského.]

VAJCHR Marek
Dobrosrdečný mazák a divý borec, s. 225–230. [O Supermarketu sovětských hrdinů (Torst 2007) Jáchyma Topola a Oleji do ohně (Paseka 2007) Lubomíra Martínka.]

POKORNÁ Terezie
Alternativy, s. 230–235. [O inscenaci Dostojevkij-tripu Vladimira Sorokina v Rock Café a Egonu Bondym v Boudě.]

HALOUN Karel 
Spálit se je někdy dobré (nejen o knize Vojtěcha Lindaura), s. 235–239. [Nad knihou Dotknout se snu (Levné knihy 2007) Vojtěcha Lindauera.]

POSPÍŠIL Jan
Kniha o dekadenci, s. 240–246. [O knize V barvách chorobných. Idea dekadence a umění v českých zemích 1880–1914 (Arbor vitae 2006) Otto M. Urbana, Daniela Vojtěch a Luboše Merhauta.]

KOSÁK Michal
„A zase mu to mezi lidmi prošlo“, s. 247–248. [O Ruském deníku (Jota 2007) Anny Politkovské.]

MV [= VAJCHR Marek]
Komu čest, tomu čest, s. 249. [K recenzi Franzova summa (Souvislosti č. 1/2007), kterou Jiří Zizler věnoval knize Eseje, kritiky, dopisy (Triáda 2006) Jana Franze.]

ANDĚL Jaroslav
Zpráva z Kasselu, 12. Documenta, 2007, s. 249–252. [O přehlídce Documenta.]

LUKEŠ Zdeněk
Glosy, s. 253–256. [Čtveřice textů Znovu knihovna na Letné, Historie Letenské pláně, Smutný konec vesnic v Praze a Znetvořený Habich. Doprovozeno čtyřmi fotografiemi paláce Habich (současný stav vyfotografoval Karel Cudlín).]

Revolver Revue 69, listopad 2007

ŠTORM František
Typografický zápisník (nové písmo Anselm), s. 10–12. [Esej o typografické práci. Doprovozeno ukázkami.]

FORMÁNEK Jaroslav
Cesta, s. 15–18. [Próza. Úryvek z připravované knihy. Doprovozeno biografickou poznámkou; foto J. F. Karel Cudlín.]

Josef Bolf (s. 19–34)

VAŇOUS Petr
Nutné návraty Josefa Bolfa, s. 21–22. [Komentář k ukázkám z výtvarné tvorby J. B. (s. 23–34). Doprovozeno biografickou poznámkou; foto J. B. Karel Cudlín.]

BOLF Josef
Malby, s. 23–34. [Dvacet reprodukcí maleb z let 1999–2007. Foto archiv autora.]

KRUMPHANZL Robert
Narozeniny, s. 37–46. [Próza. Doprovozeno biografickou poznámkou; foto R. K. Karel Cudlín.]

Inta Ruka (s. 47–55)

KOLÁŘ Viktor
Inta Ruka, s. 48–49. [Komentář k ukázkám z fotografické tvorby I. R. (s. 50–55). Datováno září 2007. Doprovozeno biografickou poznámkou; foto I. R. autoportrét.]

RUKA Inta
Fotografie, s. 50–55. [Dvanáct fotografií z rozmezí let 1984–2005.]

Ľubomíra Kmeťová-Portelová (s. 57–68)

KMEŤOVÁ-PORTELOVÁ Ľubomíra
Kolem obrazu není takový humbuk (s malířkou Ľubomírou Kmeťovou-Portelovou hovoří Viktor Karlík), s. 59–61. [Rozhovor. Uvozeno biografickou poznámkou; foto L. K. P. Robert Portel.]

KMEŤOVÁ-PORTELOVÁ Ľubomíra
Obrazy, kresby, grafika, s. 62–68. [Deset reprodukcí výtvarných prací z let 1991–2005.]

John Crowe Ransom (s. 69–82)

CROWE RANSOM John
Kritika, a. s., s. 70–80. [Esej o literární kritice. Přeložil Petr Onufer.]

ONUFER Petr
I’ll Take My Stand, 2007, s. 81–82. [Komentář k eseji Johna Crowea Ransoma Kritika, a. s. (s. 70–80) s výběrovou bibliografií.]

ATELIÉRY 2007/XII. (projekt Viktora Karlíka a Karla Cudlína) 
MERTA Jan, s. 84–91. [Rozhovor na s. 84–86 připravil V. K. (=Viktor Karlík). Doprovozeno biografickou poznámkou a dvanácti fotografiemi Karla Cudlína (s. 84–91).]

DOKUMENTARISTÉ/II. – Martin Mareček (projekt Adama Geberta) s. (93–103)

MAREČEK Martin
DOKUMENTARISTÉ/II., s. 95–99. [Ukázky ze scénáře filmu Zdroj (2005) se záběry z filmu.]

MAREČEK Martin
DOKUMENTARISTÉ/II., s. 101–103. [Rozhovor připravil Adam Gebert. Doprovozeno biografickou poznámkou; foto M. M. Karel Cudlín.]

Babelova Marija (s. 105–134)

VAJCHR Marek
Úvodem, s. 107–108. [Komentář k bloku věnovanému hře Marija od Isaaka Babela (s. 105–134). Foto I. B. repro.]

KAIBACH Bettina
Isaak Babel: Marija, s. 109–121. [Studie o hře Marija od Isaaka Babela (ukázky na s. 123–134). Z němčiny přeložila Kateřina Záhorová.]

BABEL Isaak
Marija. Hra o sedmi obrazech (ukázky), s. 123–134. [Ukázky z divadelní hry. Uvozeno dvěma fotografiemi I. B. z 30. let, fotografií a reprodukcí plakátu z olomoucké inscenace z roku 1965. Přeložil Jan Zábrana.]

Ateliér ilustrace a grafiky VŠUP (s. 135–150)

HORÁKOVÁ Markéta
Ateliér ilustrace a grafiky VŠUP, s. 138–139. [Ukázky z výtvarné tvorby z roku 2006. Blok připravila a graficky upravila Helena Šantavá. Biografická poznámka s. 136; společné foto Karel Cudlín.]

DVOŘÁKOVÁ Mariana
Ateliér ilustrace a grafiky VŠUP, s. 140–141. [Ukázky z výtvarné tvorby z roku 2005. Blok připravila a graficky upravila Helena Šantavá. Biografická poznámka s. 136; společné foto Karel Cudlín.]

KOŘÁNKOVÁ Sylvie
Ateliér ilustrace a grafiky VŠUP, s. 142–144. [Ukázky z výtvarné tvorby z roku 2006. Blok připravila a graficky upravila Helena Šantavá. Biografická poznámka s. 136; společné foto Karel Cudlín.]

SKÁLOVÁ Alžběta
Ateliér ilustrace a grafiky VŠUP, s. 145–147. [Ukázky z výtvarné tvorby z roku 2005. Blok připravila a graficky upravila Helena Šantavá. Biografická poznámka s. 136; společné foto Karel Cudlín.]

VOLFOVÁ Eva
Ateliér ilustrace a grafiky VŠUP, s. 148–150. [Ukázky z výtvarné tvorby z let 2005–2006. Blok připravila a graficky upravila Helena Šantavá. Biografická poznámka s. 136; společné foto Karel Cudlín.]

URBÁNKOVÁ Dagmar
Mechanický cirkus, s. 153–161. [Próza (s. 153–155) a dvacet dva fotografií výtvarných prací (s. 156–161) od Michala Hladíka. Doprovozeno biografickou poznámkou; foto D. U. Karel Cudlín.]

Andrej Stankovič (s. 163–233)

BARTOŇOVÁ Lucie – POKORNÁ Terezie 
Od smrti Andreje Stankoviče, s. 165–166. [Úvodní slovo k bloku věnovanému Andreji Stankovičovi (s. 163–233).]

STANKOVIČOVÁ Olga
„Chtěla bys být čarodějnicí?“ – „Moc…“ (Olga Havlová a Jarmila Bělíková hovoří s Olinkou Stankovičovou), s. 167–204. [Rozhovor ze samizdatové Revolver Revue č. 10/1988. Proloženo třiceti čtyřmi fotografiemi, které dokumentují život Andreje Stankoviče. Doprovozeno biografickými poznámkami o Jarmile Bělíkové, Olze Havlové a Olze Stankovičové a soupisem literatury (s. 205).]

STANKOVIČ Andrej
Co zbylo v paměti, s. 207–224. [Nedokončené vzpomínky, které vznikaly od února do května 2001. Zpracovala Olga Stankovičová. Uvozeno vyobrazením Prešova a dvěma fotografiemi A. S.]

POKORNÁ Terezie
Když pomineme jednu výjimku, s. 225–227. [Nekrolog. Původně publikováno v Kritické Příloze Revolver Revue č. 21/2001. Proloženo reprodukcí diplomu Ceny samozvanců a dvěma fotografiemi A. S.]

KARLÍK Viktor
Stankovič, s. 229–233. [Esej o tvorbě a osobnosti Andreje Stankoviče. Foto A. S. Ondřej Němec.]

Couleur (s. 235–275)

KRUMPHANZL Robert
Kvalitní česká literatura a státní dotace, s. 236–250. [Analýza na základě veřejné ankety, vyhlášené tiskovým odborem Ministerstva kultury ČR 25. května.]

MIKULKA Vladimír
Žralok vole, to je bejk, s. 251–254. [O dramatice René Levínského.]

HALOUN Karel
Vedle sebe, s. 255–261. [Nad výstavami Neo Raucha v Rudolfinu a Veroniky Richterové a Michala Cihláře v Uměleckoprůmyslovém muzeu.]

ONUFER Petr
Bond a Zeman v jedné knize: Apologia pro domo sua?, s. 261–267. [Ke sborníku James Bond a major Zeman. Ideologizující vzorce vyprávění (Pistorius & Olšanská – Paseka 2007), který sestavil Petr A. Bílek.]

GEBERT Adam
Láďa umí, Pepa baví, s. 267–268. [„Normalizace“ v současné české televizi.]

FORMÁNEK Jaroslav
Zpráva o ztrátě rovnováhy, s. 268–270. [O knize Elie Wiesela Šílená touha tančit (Portál 2007).]

LUKEŠ Zdeněk
Glosy, s. 270–272. [Čtveřice textů Holandsko v Praze, Ground Zero definitivně, Kontroverzní Kroha a Mediální institut v Hilversum.]

PEČINKOVÁ Pavla
Děkuji, nemlsám, s. 273. [Glosa k výstavě Hrubý domácí produkt.]

HALOUN Karel
O slonech a medvědech, s. 273–274. [O ohlasech Závišových textů v časopisu Reflex.]

POKORNÝ Jindřich
Když člověku statečnému zvoní hrana, s. 275. [Nekrolog za Annou Vovsovou.]

Revolver Revue 70, březen 2008

Norman Podhoretz (s. 9–16)

PODHORETZ Norman
Na obranu redaktorského řemesla, s. 10–15. [Esej. Přeložil Petr Onufer.]

ONUFER Petr
Na obranu logocentrismu, s. 15–16. [Komentář k eseji Normana Podhoretze Na obranu redaktorského řemesla (s. 10–15).]

Igor Korpaczewski (s. 17–16)

VAŇOUS Petr
KW: Tělo a mysl, s. 19–21. [Komentář k ukázkám z výtvarné tvorby Igora Korpaczewského (s. 21–30). Doprovozeno biografickou poznámkou; foto I. K. Karel Cudlín.]

KORPACZEWSKI Igor
Malby, s. 21–30. [Čtrnáct reprodukcí výtvarných prací z rozmezí let 1991–2007. Foto archiv autora a Robert Portel.]

DOKUMENTARISTÉ 2008/III. – Kristina Vlachová (projekt Adama Geberta) (s. 31–42)

VLACHOVÁ Kristina
DOKUMENTARISTÉ 2008/III., s. 33–37. [Ukázky ze scénářů filmů Věž smrti (2002) a Kauza Uherské Hradiště (2007) se záběry z filmů.]

VLACHOVÁ Kristina
DOKUMENTARISTÉ 2008/III., s. 39–42. [Rozhovor připravil Adam Gebert. Doprovozeno biografickou poznámkou; foto K. V. archiv autorky.]

Petr Císařovský (s. 43–61)

CÍSAŘOVSKÝ Petr
V umění je vždy určitá krkolomná naděje (se sochařem Petrem Císařovským hovoří Karel Haloun), s. 45–51. [Rozhovor o životě a práci. Uvozeno biografickou poznámkou; foto P. C. Karel Cudlín.]

CÍSAŘOVSKÝ Petr
Plastiky, s. 52–61. [Patnáct fotografií plastik. Foto P. C. a Karel Cudlín.]

Jan Faukner: Londýn 2007 (s. 63–69)

KOLÁŘ Viktor
Nevinnost přichází z Londýna, s. 65. [Komentář k fotografiím Jana Fauknera (s. 66–69). Datováno prosinec 2007. Doprovozeno biografickou poznámkou; foto J. F. autoportrét.]

FAUKNER Jan
Londýn 2007, s. 66–69. [Čtrnáct fotografií.]

Louis Ferdinand Céline (s. 71–181)

KARENINOVÁ Anna
Céline v Čechách, s. 73–181. [Komentovaný výbor z korespondence a dobových zpráv, recenzí a studií. Obsahuje texty či fragmenty textů (popřípadě faksimile jejich časopiseckých či novinových otisků) L. F. C. a dále například Arnošta Bareše, Charlese Bernarda, Františka Borového, Jana Blahoslava Čapka, Karla Čapka, L.-F. Destouchese, Ivo Ducháčka, Juliuse Fürtha, Françoise Gibaulta, Rudolfa Halíka, Bohumila Hrabala, Ervína Kačera, Franty Kocourka, Františka Kopáče, Milana Kundery, Marie Majerové, Jana Jaroslava Paulíka, Ferdinanda Peroutky, A. M. Píši, Evy Prensky, Otto Rádla, Zdeňka Richtera, Karla Ružiczky, Fedora Soldána, Olgy Srbové, Alice Staškové, Vladimíra Stupky, F. X. Šaldy, Franka Tetauera, Zdeňka Urbánka, Frédérica Vitouxe, Richarda Weinera, Gustava Wintra, Jaroslava Zaorálka, Hedviky Zaorálkové. Zakončeno soupisem českých knižních vydání Célinových knih a životopisů a výběrovou célinovskou bibliografií v českých periodikách po roce 1989 (s. 179–181). Doprovozeno několika fotografiemi L. F. C., řadou faksimile souvisejících dokumentů a fotografiemi míst, souvisejících s L. F. C. (foto A. K.).]

ŠTORM František
Typografický zápisník (nové písmo Gallus), s. 184–186. [Esej o typografické práci. Doprovozeno ukázkami.]

Jiří Novák (s. 187–207)

NOVÁK Jiří
Předpokládané nemusí vždy ladit s fyzikálními zákony (s výtvarníkem Jiřím Novákem hovoří Zdeněk Lukeš), s. 189–194. [Rozhovor o účasti na světové výstavě EXPO ′58 v Bruselu a péči o výtvarná díla ve veřejném prostoru. Uvozeno biografickou poznámkou; foto J. N. Karel Cudlín.]

NOVÁK Jiří
Výběr z prací, s. 195–207. [Dvacet tři fotografií plastik z rozmezí let 1958–1988.]

ATELIÉRY 2008/XIII. (projekt Viktora Karlíka a Karla Cudlína)
ŠTENCLOVÁ Kateřina, s. 210–217. [Rozhovor na s. 211–212 připravil V. K. (=Viktor Karlík). Doprovozeno biografickou poznámkou a osmnácti fotografiemi Karla Cudlína (s. 210–217).]

Couleur (s. 219–256)

VAJCHR Marek
Vzpomínky na upíranou slast, s. 220–223. [O knize Petra Placáka Fízl (Torst 2007).]

PEČINKOVÁ Pavla
Fillova svoboda, s. 225–230. [Nad retrospektivou Emila Filly v Jízdárně Pražského hradu.]

MIKULKA Vladimír
Havel je Havel je Havel, s. 230–235. [K divadelní hře Odcházení Václava Havla.]

GEBERT Adam
Václavova diagnóza, s. 235–238. [O filmu Václav (2007) Jiřího Vejdělka.]

VAŠÍČEK Zdeněk
Olej do ohně, s. 238–240. [Nad knihou Olej do ohně (Paseka 2007) Lubomíra Martínka.]

HALOUN Karel
Užitečná lekce maďarštiny pro začátečníky, s. 240–243. [O filmu Arpáda Schillinga Černá země (2006).]

KOSÁK Michal
Dutkova jízda na lehké převody, s. 244–246. [Ke sbírce povídek Staženi z kůže ze tmy vycházíme (Torst 2007) Edgara Dutky.]

POKORNÝ Jindřich
J. G. Herder, Češi a jedno nedávné jubileum, s. 246–247. [Glosa o edicích Johanna Gottfrieda Herdera a redaktoru a editorovi Janu Binderovi.]

KOSÁK Michal
Panuškinův střet s propagandou, s. 247–249. [O knize Michail Chodorkovskij. Vězeň ticha (Vakát 2007) novináře Valerije Paňuškina.]

HALOUN Karel
Konkurence v Čechách, s. 249–253. [Reflex a grafická úprava týdeníku Respekt. Doprovozeno ukázkou typografie. Datováno leden 2008.]

LUKEŠ Zdeněk
Glosy, s. 254–256. [Čtveřice textů Nová berlínská a liberecká knihovna, Znovuobjevení Oehlerovi a 50 let od Bruselu. Doprovozeno fotografií knihovny.]

Revolver Revue 71, červen 2008

HAVLÍČKOVÁ Jitka
Pomník automobilu, s. 11–16. [Autorský komentář k vytvarnému dílu (s. 11–13) a jeho fotografie (s. 12–16). Doprovozeno biografickou poznámkou; foto J. H. Karel Cudlín.]

BERAN Stanislav
1978, s. 19–23. [Úryvek z připravovaného románu. Doprovozeno biografickou poznámkou; foto S. B. Karel Cudlín.]

STARÝ Milan
Poznámky k sérii linorytů Story, s. 27. [Autorský komentář k reprodukcím linorytů (s. 27–31). Doprovozeno biografickou poznámkou; foto M. S. Ester Stará.]

STARÝ Milan
Story, s. 27–31. [Devět reprodukcí linorytů z roku 2007.]

KOLMAČKA Pavel
Básně, s. 35–37. [Deset básní. Doprovozeno biografickou poznámkou; foto P. K. Karel Cudlín.]

Atdthe Mulla: Kosovo (s. 39–47)

KOLÁŘ Viktor
V jeho komentářích, s. 41. [Úvodní komentář k fotografické tvorbě Atdhe Mulla (s. 43–47). Datováno březen 2008. Doprovozeno biografickou poznámkou; foto A. M. Fishnik Dobreci.]

MULLA Atdhe
Kosovo (Na prahu nové éry), s. 42–47. [Autorský komentář (s. 42) k sérii třinácti fotografií (s. 43–47). Přeložil Petr Onufer.]

MARTÍNEK Lubomír
Rozvazování gordického uzlu, s. 51–61. [První část eseje o „cestě, jejíž cíl je třeba odkrýt“ (viz též RR č. 72, 73 a 74). Doprovozeno biografickou poznámkou; foto L. M. Karel Cudlín.]

Jan Dvořák: Obrazy z let 1997–2002 (s. 63–71)

DVOŘÁK Jan
V mém případě instituce zklamaly, s. 65–67. [Komentář k vlastní výtvarné tvorbě (s. 66–71). Doprovozeno biografickou poznámkou; foto J. D. autoportrét.]

DVOŘÁK Jan
Obrazy z let 1997–2002, s. 66–71. [Šest reprodukcí maleb temperou. Foto archiv autora.]

DOKUMENTARISTÉ 2008/IV. – Jana Ševčíková (projekt Adama Geberta), (s. 73–83)

ŠEVČÍKOVÁ Jana
DOKUMENTARISTÉ 2008/IV., s. 75–79. [Ukázky ze scénářů filmů Starověrci (2001) a Gyumri (2008) a vybranými záběry z nich.]

ŠEVČÍKOVÁ Jana
DOKUMENTARISTÉ 2008/IV., s. 80–83. [Interview připravil Adam Gebert (poděkování Jiřímu Soukupovi). Doprovozeno biografickou poznámkou.]

Galerie RR
Linie. Luxus, s. 86–102. [Ukázky z výtvarných prací Václava Havlíčka (s. 88–89, 92–93), Martina Kubáta (s. 87, 94–95, 102), Lukáše Müllera (s. 90–91, 96–99) a Alžběty Skálové (s. 100–101). Úvodní komentář k bloku s. 85. Design Jan Čumlivski.]

René Krása (1951–2005) (s. 103–124)

KRÁSA René
Chtěl jsem mít na špičce štětce žitná pole (s výtvarníkem René Krásou hovoří Hana Kosáková a Michal Kosák), s. 105–109. [Rozhovor o keramické práci; datováno 2004. Soupis výstav, realizací a zastoupení ve sbírkách zpracoval a fotografii autora (s. 104) pořídil Zdeněk Manina. Doprovozeno devíti fotografiemi Ondřeje Přibyla (s. 110–111).]

KRÁSA René
Rané a lyrické, s. 112–113. [Jedenáct básní. Komentářem opatřil Michal Kosák.]

KLASOVÁ Milena
Řeč nad rakví, s. 114. [Proslov na pohřbu Reného Krásy.]

KRÁSA René
Práce z cyklu Metro, s. 115–124. [Dvanáct reprodukcí výtvarných prací, patrně z lez 1995–1996.]

ATELIÉRY 2008/XIV. (projekt Viktora Karlíka a Karla Cudlína)
ČERNÝ David, s. 126–133. [Interview na s. 127 připravil V. K. (= Viktor Karlík). Doprovozeno biografickou poznámkou a jednadvaceti fotografiemi Karla Cudlína (s. 126–133).]

NAJBRT Aleš
Kniha Invaze 68. Anonymní český fotograf Josef Koudelka, s. 136–141. [Stať s fotografiemi a ukázkami z knihy Josefa Koudelky Invaze 68 (Torst 2008). Datováno duben 2008.]

Hippies na Východě II. (s. 143–189)

LAUBE Roman
Lvovský underground a ukrajinská „libertucha“, s. 147–158. [Stať o lvovské undergroundové scéně. Proloženo dvanácti fotografiemi ze Lvova. Datováno září 2007.]

OLIŠIEVIČ Alik
U neformála, hipíka, odboráře a pravozaščitnika Alika Olišieviče (rozhovor Romana Laubeho), s. 159–164. [Rozhovor o aktivitách hippies na Ukrajině; datováno srpen 2007, Lvov. Doprovozeno fotografiemi pasu a odborářské legitimace A. O. Na s. 165–172 reprodukce ukázky sovětského píplbuku se snímky z let 1976–1980.]

MALYŠEVOVÁ Ljubava
Historie hippie odporu v Rusku, s. 173–189. [Text přednášky pro účastníky Antihraničního tábora nedaleko Užhorodu v srpnu 2007. S autorkou lektorovali Lena Zacharovová a Alik Olišievič. Přeložil a poznámkami doplnil Roman Laube, únor 2007. Doprovozeno biografickou poznámkou.]

KALINA Pavel
Architektura mandaly, s. 192–204. [Esej. Doprovozeno šesti ilustrativními fotografiemi staveb a architektonických detailů. Foto autor.]

ZAKHARINE Dmitri
Homo clausus ve Střední Evropě (Špína a dotyková tabu mezi Čechy, Němci, Ukrajinci a Rusy), s. 206–220. [Studie. Revize autorského překladu Anna Stránská. Doprovozeno biografickou poznámkou.]

ŠTORM František
Typografický zápisník (indická typografie), s. 222–226. [Esej o typografické tvorbě. Doprovozeno ukázkami.]

Couleur (s. 227–252)

VAŠÍČEK Zdeněk
Plavba na mezeře, s. 228–230. [Úvaha o historické paměti.]

GEBERT Adam
K příběhu pederasta, s. 230–234. [Nad filmem Bohdana Slámy Venkovský učitel.]

VAJCHR Marek
Překročit hranice, s. 235–237. [O nové knize Petry Hůlové Stanice tajga (Torst 2008).]

MIKULKA Vladimír
Morávkův sad, Morávkovy Vinohrady, s. 237–242. [O inscenaci Višňového sadu v Divadle na Vinohradech.]

HALOUN Karel
Stopy Michaela Rittsteina, s. 243–245. [Nad výstavou Vlhkou stopou v pražském Veletržním paláci.]

KALINA Pavel
Nad řeku a mezi stromy, s. 246–248. [O římské budově Museo Ara Pacis tvůrců Richard Meier & Partners Architects. Doprovozeno osmi fotografiemi.]

KOSÁK Michal
Kolem února začalo přituhovat, s. 248–249. [Ke spekulacím o původu Slezských písní Petra Bezruče.]

LUKEŠ Zdeněk
Glosy, s. 249–252. [Čtveřice textů Pritzkerova cena Nouvelovi, Konečně rozvaha nad pražskými náměstími, Rehabilitace Wilsonova nádraží v Praze a Gočárova libodřická vila se otevírá. Doprovozeno třemi ilustrativními fotografiemi z archivu autora.]

Revolver Revue 72, září 2008

Cenu Revolver Revue…, s. 8–10. [Zpráva o Ceně Revolver Revue za rok 2007 Karlu Cudlínovi a krátká reportáž z předání. Foto Robert Portel a Karel Cudlín.]

GRECH GANADO Maria
Básně, s. 11–13. [Čtyři básně. Překlad Petr Mikeš. Uvozeno biografickou poznámkou; foto M. G. G. Petr Mikeš.]

Z berlínské scény (s. 15–40)

VAŇOUS Petr
Distribuce chyb zasetých a zasévaných do uměleckého díla, s. 17–13. [Úvodní text a portréty umělců bloku věnovanému současné berlínské výtvarné scéně (s. 15–40).]

HOFER Andreas
Z prací, s. 16–25. [Osm reprodukcí výtvarných děl z let 2006 a 2007.]
              
ZIPP Thomas
Z prací, s. 26–28. [Pět reprodukcí výtvarných děl z let 2004–2007.]

HELBIG Thomas
Z prací, s. 29–31. [Šest reprodukcí výtvarných děl z roku 2007.]

HEINZMANN Thilo
Z prací, s. 32–34. [Šest reprodukcí výtvarných děl z let 2004–2007.]

BUTZER André
Z prací, s. 35–37. [Pět reprodukcí výtvarných děl z let 2006 a 2007.]

SELG Markus
Z prací, s. 38–40. [Sedm reprodukcí a fotografií výtvarných děl z let 2004–2007.]

SOUKUPOVÁ Petra
Skupinové foto, s. 43–50. [Povídka o pěti chlapcích. Uvozeno biografickou poznámkou; foto P S. Karel Cudlín.]

KLOSS Jan
Arigato bestofriendo, s. 53–85. [Reflexe ze země vycházejícího slunce. Blok fotografií z Japonska s cestopisným textem. Uvozeno biografickou poznámkou.]

MARTÍNEK Lubomír
Rozvazování gordického uzlu, s. 89–104. [Pokračování eseje o „cestě, jejíž cíl je třeba odkrýt“ (viz též RR č. 71, 73 a 74). Doprovozeno biografickou poznámkou; foto L. M. Karel Cudlín.]

ŠTORM František
Typografický zápisník (Když se stáž podaří...), s. 106–108. [Esej o typografické tvorbě Anny-Luise Lorenz a Winnie Tan. Doprovozeno ukázkami.]

PŘIBYL Ondřej
Antonín Přibyl (Výňatek z katalogu děl a Modely světa), s. 110–124. [Třicet tři fotografií artefaktů A. P. s doprovodnými texty Výňatek z katalogu děl Antonína Přibyla (s. 111), Modely práce (s. 119) a Odkaz (s. 124) s poznámkou in: Kapesní katalog kunstWerku. Uvozeno biografickou poznámkou; foto O. P. Karel Cudlín.]

RYŠAVÝ Martin
Nevím, jestli jsem to chtěl spíš napsat, natočit, nebo prožít (se spisovatelem a filmařem Martinem Ryšavým hovoří Adam Gebert), s. 127–132. [Interview o románu Cesty na Sibiř a scenáristice. Uvozeno biografickou poznámkou; foto M. R. Karel Cudlín.]

RYŠAVÝ Martin
Cesty na Sibiř, s. 133–137. [Ukázka z románu.]

DOKUMENTARISTÉ 2008/V. – Jan Šikl (projekt Adama Geberta), (s. 139–150)

ŠIKL Jan
DOKUMENTARISTÉ 2008/V. – Jan Šikl, s. 140–145. [Ukázky ze scénáře filmu Tatíček a Lili Marlén (2005) s vyobrazeními scén.]

ŠIKL Jan
DOKUMENTARISTÉ 2008/V. – Jan Šikl, s. 147–150. [Interview připravil Adam Gebert. Doprovozeno biografickou poznámkou; foto J. Š. Karel Cudlín.]

RÓNA Jaroslav
ATELIÉRY 2008/XV. – Jaroslav Róna (projekt Viktora Karlíka a Karla Cudlína), s. 152–159. [Interview na s. 153–154 připravil V. K. (= Viktor Karlík). Doprovozeno biografickou poznámkou a devatenácti fotografiemi Karla Cudlína (s. 152–159).]

Helen Vendlerová: Funkce kritiky (s. 161–172)

ONUFER Petr
Potěšit básníka, s. 162–163. [Komentář k eseji Helen Vendlerové Funkce kritiky (s. 163–172).]

VENDLEROVÁ Helen
Funkce kritiky, s. 163–172. [Esej. Přeložil Petr Onufer.]

Jiří Jílek: Plastiky (s. 173–183)

KOVAL Miroslav
Volba i úděl, s. 175. [Úvodní text o tvorbě i životě Jiřího Jílka k bloku věnovanému jeho plastikám (s. 176–183).]

JÍLEK Jiří
Plastiky, s. 176–183. [Fotografie plastik z let 1965–1978, ateliéru a J. J. Uvozeno biografickou poznámkou a doprovodným textem oMiroslava Kovala. Foto Miroslav Koval.]

DUBSKÝ Ivan
Na úvod, s. 187–188. [Úvodní text k eseji Čas Kouzelného vrchu (s. 189–198). Datováno duben 2008. Uvozeno biografickou poznámkou; foto I. D. Věra Koubová.]

DUBSKÝ Ivan
Čas Kouzelného vrchu, s. 189–198. [Esej z počátku osmdesátých let věnovaná románu Kouzelný vrch Thomase Manna.]

GRANWEHR Florian
Objem x, s. 201–207. [Úvodní text Objem x (s. 201) datovaný květen 2008, Curych, a dvacet čtyři reprodukcí kreseb. Uvozeno biografickou poznámkou; foto F. G. Toni Dusek.]

W. G. Sebald a Inge Müllerová: Letecká válka a paměť literatury (s. 209–244)

VAJCHR Marek
Sutiny paměti, s. 211–212. [Literárněhistorický úvodní komentář k ukázkám z tvorby W. G. Sebalda (s. 216–239).]

TUCKEROVÁ Veronika
Na okraj k Sebaldovi: zde a nyní?, s. 213–215. [Komentář k ukázkám z tvorby W. G. Sebalda (s. 216–239).]

SEBALD W. G.
Eseje, s. 216–239. [Eseje La cour de l’ancienne école (s. 216), Campo santo (s. 217–225), Kafka v kině (s. 225–232) a úryvek z eseje Letecká válka a literatura (s. 232–239). Přeložil a poznámkami opatřil Radovan Charvát. Doprovozeno fotografiemi a reprodukcemi obálek knih.]

MÜLLEROVÁ Inge
Texty, s. 241–244. [Šest básní a čtyři prózy z pozůstalosti. Přeložil Radovan Charvát. Uvozeno fotografií I. M.]

KVÍZOVÁ Klára
Studio ReDesign představuje projekt Mutations, s. 245–252. [Ukázky z grafické tvorby a průvodní text Kláry Kvízové datován červen 2008 (s. 247).]

Couleur (s. 253–279)

TUCKEROVÁ Veronika
Vábení východu: Orient v Tate Modern, s. 254–257. [Nad výstavou The Lure of the East, British Orientalist Painting, která se konala mezi 4. 6. a 31. 8. 2008 v londýnské galerii Tate Modern, a nad Exotismy v Českém muzeu výtvarných umění v Praze. Doprovozeno reprodukcí plakátu k londýnské výstavě.]

FELCMAN Jakub
Politika šestákového příběhu, s. 257–260. [O filmu La frontière de l’aube (Hranice úsvitu) Philippa Garrela.]

STAŠKOVÁ Alice
Pod kůží berlínských knihoven, s. 260–263. [Text k berlínským knihovnám.]

MIKULKA Vladimír
S Learem v zádech, s. 263–266. [O inscenaci hry Odcházení od Václava Havla v režii Davida Radoka divadle Archa.]

ONUFER Petr
Křesťanův Dylan, s. 266–269. [O českých překladech textů Boba Dylana od Roberta Křesťana na albu Dylanovky (Universal music 2007).]

NAGY Ladislav
Cormac McCarthy na vyprahlé poušti slov, s. 269–273. [O knize Fred Chappell, Cormac McCarthy a proměny románu na americkém Jihu (Periplum 2006) od Marcela Arbeita.]

HALOUN Karel
Výstava o výstavě, s. 273–275. [Úvaha s podtitulem Český hudební plakát od sedmdesátých let do současnosti aneb normalizace, mcdonaldizace a pokusy o normalitu.]

LUKEŠ Zdeněk
Glosy, s. 276–279. [Pětice textů J. H. Pokorný zemřel, Zmizí z Prahy Groagova vila?, Kaplického knihovna v nedohlednu, Martin Rajniš vystavuje a Nový památkový zákon. Doprovozeno pěti ilustrativními fotografiemi.]
           
Revolver Revue 73, prosinec 2008

HALOUN Karel
Bukurešťská šablónka (2.–8. března 2007), s. 8–26. [Cestovní poznámky z Rumunska provázené fotografiemi od Lucie Holé, Františka Štorma a Jana Čumlivského. Uvozeno biografickou poznámkou.]

ŠTORM František
Typografický zápisník (písmo Stencilul), s. 28–30. [Esej o typografické tvorbě. Doprovozeno ukázkami.]

Tomáš Brousil: Don Qiovanni (s. 31–39)

BROUSIL Tomáš
Don Giovanni (fotografie), s. 32–38. [Fotografie pražského hotelu.]

BROUSIL Tomáš
Hmota, která drží pohromadě silou vůle (s Tomášem Brousilem hovoří Viktor Karlík), s. 39. [Rozhovor o fotografiích hotelu Don Qiovanni; doprovozeno biografickou poznámkou a fotkou autora.]

FREY Eleonore
Sedmnáct věcí. Životopis, s. 43– [Ukázky z novely. Z knihy Siebzehn Dinge. Biographie (Literaturverlag Droschl 2006) vybrala a přeložila Věra Koubová. Foto E. F. Věra Koubová.]

Jana Kasalová: Fotografie, video, kresby a jiné (s. 49–61)

VAŇOUS Petr
Partitury děje i paměti, s. 51–52. [Komentář k ukázkám z tvorby Jany Kasalové (s. 53–61). Uvozeno biografickou poznámkou; foto J. K. Karel Cudlín.]

KASALOVÁ Jana
Fotografie, video, kresby a jiné, s. 53–61. [Dvacet devět ukázek prací J. K. z let 1999–2008. Foto archiv autorky]

VLASÁKOVÁ Eliška
Tak jsem si to svoje stáří nepředstavoval, s. 65–73. [Úryvky vzpomínek. Uvozeno biografickou poznámkou; foto E. V. Karel Cudlín.]

ZYCHOVÁ Miroslava
A + A (archetyp + architektura), s. 77–78. [Autobiografické poznámky a komentář k ukázkám z maleb (s. 78–91). Foto M. Z. Karel Cudlín.]

ZYCHOVÁ Miroslava
Malby, s. 78–91. [Dvacet jedna reprodukcí maleb z let 1978–2007. Foto archiv autorky.]

RICHTEROVÁ Veronika
Skleník (pet-art), s. 95–103. [Text Skleník o výtvarných artefaktech V. R. tvořených z PET láhví, datováno březen až květen 2008 (s. 95), a patnáct fotografií těchto artefaktů z roku 2008 od Michala Cihláře. Uvozeno biografickou poznámkou; foto V. R. Michal Cihlář.]

MARTÍNEK Lubomír
Rozvazování gordického uzlu, s. 107–119. [Pokračování eseje o „cestě, jejíž cíl je třeba odkrýt“ (viz též RR č. 71, 72 a 74). Doprovozeno biografickou poznámkou; foto L. M. Karel Cudlín.]

BABÁK Petr
Studio Laboratoř představuje Plakáty pro Tranzit, s. 122–127. [Ukázky z grafické tvorby a průvodní text Petra Babáka datován říjen 2008 (s. 122).]

DOKUMENTARISTÉ 2008/VI. – Lucie Králová (projekt Adama Geberta), (s. 129–141)

KRÁLOVÁ Lucie
DOKUMENTARISTÉ 2008/VI. – Lucie Králová, s. 131–135. [Ukázky ze scénáře filmů Zlopověstné dítě (2003), Prodáno (2005) a Ztracená dovolená (2006) s vyobrazeními scén.]

KRÁLOVÁ Lucie
DOKUMENTARISTÉ 2008/VI. – Lucie Králová, s. 137–141. [Interview připravil Adam Gebert. Doprovozeno biografickou poznámkou; foto L. K. Martin Řezníček.]

KALINA Pavel
Piano na Manhattanu, s. 144–148. [Esej o newyorské architektuře s pěti fotografiemi.]

WURM Franz
Modré pomeranče aneb Oko Pallas Athény, s. 151–166. [Esej s podtitulem Segmenty obcházení poezie. Z knihy Blaue Orangen oder Das Auge der Pallas Athene. Segmente eines Umgangs um Dichtung (Waldgut 2005) přeložila Věra Koubová. Doprovozeno biografickou poznámkou a fotem F. W.]

WURM Franz
Dopisy Paulu Celanovi, s. 167–173. [Několik dopisů z let 1969 a 1970 reflektujících Wurmův pobyt v Praze a vybraných z rozsáhlé vzájemné korespondence mezi lety 1960 a 1970, která souborně vyšla ve svazku Paul Celan – Franz Wurm, Briefwechsel (Suhrkamp 1995). Přeložila Věra Koubová. Foto P. C. repro RR.]

ROTHBAUER Jaroslav
ATELIÉRY 2008/XVI. – Jaroslav Rothbauer (projekt Viktora Karlíka a Karla Cudlína), s. 176–184. [Interview na s. 177–179 připravil V. K. (=Viktor Karlík). Doprovozeno biografickou poznámkou a dvaadvaceti fotografiemi Karla Cudlína (s. 176–184).]

TUCKEROVÁ Veronika
Vzpomínka na Mikuláše, s. 187–192. [Vzpomínky na Andreje Stankoviče doplněné třinácti fotografiemi z „mikulášských“ oslav.]

Céline v Čechách II. (anketa) (s. 193–212)

Céline v Čechách II. (anketa), s. 195–209. [Anketa, do níž přispěli Ivo Vodseďálek (1. Můj otec – úředník ve spořitelně…, s. 195–196), Miroslav Drábek (1. V době kolem listopadové revoluce…, s. 196), Ivan Dubský (1. a 2. V duchovní situaci poválečné doby…, s. 196–197), Anna Kareninová (1. Nepamatuji si to…, s. 197), Jiří Ornest (Célinovu Cestu do hlubin noci jsem…, s. 197), Martin Ryšavý (1. Na Célinovo jméno jsem prvně…, s. 198), Michal Dočekal (První a na dlouho poslední setkání…, s. 198), Jaroslav Formánek (1. Docela pozdě, až na začátku třetího…, s. 198), Vít Kremlička (1. Někdy v letech jinošských jsme…, s. 198), Adam Gebert (1. Poprvé jsem se s ní setkal…, s. 199), Lubomír Martínek (1. Tuto knihu jsem objevil v první polovině…, s. 199), Zdeněk Vašíček („Ce n’est pas mon domaine…, s. 199–201), Petr Mikeš (1. Kdysi dávno jsem našel výtisk…, s. 201), Pavla Pečinková (Asi vás zklamu. Na Célina jsem narazila…, s. 201), Ivan Matoušek (Cestu do hlubin noci jsem v druhé…, s. 201), Jan Sekal (1. Zaorálkův překlad jsme měli doma…, s. 201), Radvan Pácl (1. Byla to náhoda avšak spojená se stavem…, s. 202), Drahoslava Janderová (Poprvé jsem četla Cestu do hlubin někdy…, s. 202), František Štorm (1. Asi před deseti lety, knihu mi půjčil…, s. 202), Michal Kosák (1. Ke knize Cesta do hlubin noci…, s. 202), Viktor Kolář (1. Célinovu Cestu do hlubin noci jsem konečně…, s. 202–203), Petr Císařovský (1. Myslím, že se mé první setkání…, s. 203), Petr Halmay (1. K Célinově Cestě jsem se dostal…, s. 203), Aleš Havlíček (1. Bylo to někdy na počátku osmdesátých let…, s. 203–204), Jan Rous (Nemyslím si, že by Célinova Cesta…, s. 204), Martin Brát (1. Když jsem v sedmnácti hltal…, s. 204), Vladimír Nedvídek (1. Na podzim 2007 mi knížku doporučila…, s. 204–205), Michal Blažek (1. Na gymnasiu jsem našel staré vydání…, s. 205), Petr Placák (1. Cca v 16 letech, půjčil mi ji starší bratr…, s. 205), Jáchym Topol (Moje úplně první setkání se Célinem…, s. 205–207), Jan Šulc (1. Během svých vysokoškolských studií…, s. 207), Petr Vaňous (1. Na konkrétní knihu mě upozornil…, s. 207), Michael Špirit (1. Koupil jsem si ji v pražském…, s. 208), Karel Haloun (1. O téhle knize se v dobách mého mládí…, s. 208–209), Ivan Sobotka (Dobré signály byly, že Célina přeložil…, s. 209), Alice Stašková (1. V roce 1992 na studiích…, s. 209). Anketní otázky Viktor Karlík. Připravily Edita Beníšková a Terezie Pokorná.]

KARLÍK Viktor
L. F. C. (linoryty ke čtení), s. 210–212. [Průvodní text Nad romány L. F. C… (s. 210), reprodukce plakátu k célinovskému sympoziu pořádaném RR (12. května 2008 ve Francouzském institutu v Praze) a osm reprodukcí serigrafií a linorytů s célinovskou tematikou (foto Martin Polák).]

Couleur (s. 213–247)

PEČINKOVÁ Pavla
Umění ve slepé uličce, s. 214–220. [Nad knihou Umění po roce 1990 – Modernismus, antimodernismus, postmodernismus (Slovart 2007) od Benjamina H. D. Buchloha, Yve-Alaina Boise, Halla Fostera a Rosalind Kraussové (překlad Josef Hrdlička, Irena Ellis a Jitka Sedláčková).]

GLANC Tomáš
Solženicynova „Velká kniha“, s. 220–225. [Text o Alexandru Isajevičovi Solženicynovi u příležitosti posmrtného ocenění Velkou knihou, ruskou Národní literární cenou. Mírně pozměněná verze článku ze serveru www.ruskodnes.cz.]

STAŠKOVÁ Alice
Němečtí klasici na berlínských jevištích, s. 225–230. [O inscenacích Minny z Barnhelmu a Moudrého Nathana od Gottholda Ephraima Lessinga, Panny Orleánské a Dona Karlose od Friedricha Schillera a Amphitryona a Penthesiley od Heinricha von Kleista.]

VAJCHR Marek
Vlídné autoportréty, s. 231–234. [Haklův Let čarodějnice (Argo 2008) a Boučkové Rok kohouta (Odeon 2008).]

VACHTOVÁ Ludmila
Pražské jaro na podzim, s. 234–235. [Glosa k reflexi jubilea osmašedesátého roku na švýcarské kulturní scéně.]

GEBERT Adam
Prager Frühling, s. 235–236. [K dokumentu Pražské jaro Manfreda Christa a Michaela Kreihsla (2008).]

HALOUN Karel
Rady starších a Kaplického knihovna, s. 237–239. [K diskusím okolo Kaplického návrhu stavby.]

KOSÁK Michal
Jak to myslel Petr Štěpán?, s. 239–240. [K troj-CD Na barikádách z popelnic (EMI 2008) kapely Hrdinové nové fronty.]

LUKEŠ Zdeněk
Glosy, s. 240–243. [Šestice textů Nové stanice metra, Zemřel architekt Martin Roubík, Hubáčkův Ještěd v Londýně, Šumně v Sovových mlýnech, Replika na Malé Straně, Kaplického knihovna skončí na papíře. Doprovozeno třemi ilustrativními fotografiemi.]

Ohlasy (s. 244–247)

PLACÁK Petr
Marek Vajchr v poznámce…, s. 244. [Ohlas ad Marek Vajchr, Vzpomínky na upíranou slast, RR č. 70/2008.]

VAJCHR Marek
Spisovatel ví…, s. 244. [Replika na ohlas Petra Placáka.]

GUZIUR Jakub
Na recenzentově území: Utvrzování, podkládání manipulace, s. 244–246. [Ohlas ad Ladislav Nagy, Cormac McCarthy na vyprahlé poušti slov, RR č. 72/2008.]

NAGY Ladislav
Světy, v nichž žijeme…, s. 246–247. [Replika na ohlas Jakuba Guziura.]

Revolver Revue 74, březen 2009

ŠIMŮNKOVÁ Tereza
Vlajky všem co neutekli, s. 9–12. [Devět básní. Doprovozeno biografickou poznámkou; foto T. Š. Karel Cudlín.]

GONZALES GALLEGO Ruben
Bílé na černém, s. 15–25. [Ukázky z prózy. Přeložila Denisa Šťastná. Doprovozeno biografickou poznámkou; foto R. G. G. Anne Yurienen Gallego.]

WWW: Rozhovor, texty, fotografie (s. 27–51)

ANDĚRA Ondřej (Sifon) – TYPLT Lubomír
Mám chuť to křičet, nebo to budu šeptat? (s Ondřejem „Sifonem“ Anděrou a Lubomírem Typltem hovoří Petr Onufer), s. 29–36. [Rozhovor o historii kapely WWW, souvislostech jejich tvorby v kontextu soudobé hudební scény a textech. Uvozeno soupisem členů a spolupracovníků skupiny WWW. Foto L. T. a O. A. Karel Cudlín.]

WWW
Texty, s. 37–49. [Devět textů písní skupiny WWW, její bio na s. 51. Obrazový doprovod tvoří reprodukce výtvarných děl Lubomíra Typlta (foto Petr Kout, Jiří Málek, Tomáš Souček, Vasil Stanko), koláž k CD Neurobeat od Vladimíra 518 a četné snímky z klipů Míč a Lexikon od Jiřího Málka. Připravil Petr Onufer.]

KLOSS Jan
Names (streetart/graffiti festival 26. 8. – 12. 10. 2008), s. 53–67. [Reportáž ze streetartového/graffiti festivalu s fotografiemi děl, text na s. 59. Doprovozeno biografickou poznámkou a fotem J. K.]

Tomáš Glanc: Kabakov superstar (s. 69–91)

GLANC Tomáš
Sáhnout si na kuchaře: Kabakov superstar, s. 71–81. [Blok věnovaný malíři Iljovi Kabakovi. Sestává z částí I. Introvert z undergroundu a glamour jeho moskevské retrospektivy 2008 (s. 71–74), II. Inscenovaný rozhovor s Ijlou Kabakovem (s. 74–78) a III. Údaje (s. 79–81). Foto I. K. repro RR.)

KABAKOV Ilja – KABAKOV Emilia
Ukázky z prací, s. 80–91. [Dvacet dva reprodukcí a fotografií děl Ilji Kabakova, respektive Ilji Kabakova a Emilie Kabakov.]

NOVÁK Robert V.
Robert V. Novák představuje Špinavé knihy, s. 94–99. [Ukázky z grafické tvorby a průvodní text Roberta V. Nováka (s. 95).]

DOKUMENTARISTÉ 2009/VII. – Pavel Štingl (projekt Adama Geberta), (s. 101–115)

ŠTINGL Pavel
DOKUMENTARISTÉ 2009/VII. – Pavel Štingl, s. 103–107. [Ukázky ze scénáře filmu Ghetto jménem Baluty (2008).]

ŠTINGL Pavel
DOKUMENTARISTÉ 2009/VII. – Pavel Štingl, s. 109–115. [Interview připravil Adam Gebert. Doprovozeno biografickou poznámkou; foto P. Š. Karel Cudlín.]

ŠTORM František
Typografický zápisník (Rangoli), s. 118–120. [Text o typografické práci s ukázkami.]

Marta Hošková-Hošťálková: Práce z let 1997–2007 (s. 121–135)

VAŇOUS Petr
Živá dočasnost. Stavy tíže a beztíže, s. 123–124. [Text o tvorbě Marty Hoškové-Hošťálové s ukázkami z jejích prací (s. 125–135). Doprovozeno biografickou poznámkou; foto M. H.-H. Karel Cudlín.]

HOŠKOVÁ-HOŠŤÁLKOVÁ Marta
Práce z let 1997–2007, s. 125–135. [Dvacet čtyři reprodukcí výtvarných prací.]

MARTÍNEK Lubomír
Rozvazování gordického uzlu, s. 137–151. [Dokončení eseje o „cestě, jejíž cíl je třeba odkrýt“ (viz též RR č. 71, 72 a 73). Doprovozeno biografickou poznámkou; foto L. M. Karel Cudlín.]

Jan Sekal: Okna (s. 153–165)

KOVACZ Anne-Sophie
Jak Sekal, Okna, s. 155. [Text k ukázkám z tvorby Jana Sekala (s. 156–165). Z francouzštiny přeložila Eva Piovarcsyová. Doprovozeno biografickou poznámkou; foto J. S. Karel Cudlín.]

SEKAL Jan
Fotografie, s. 156–165. [Dvacet dva fotografií s motivem oken.]

Norman Foerster: Estetický soud a etický soud (s. 167–178)

ONUFER Petr
Překonaný Foerster?, s. 168. [Komentář k eseji Estetický soud a etický soud Normana Foerstera (s. 169–177).]

FOERSTER Norman
Estetický soud a etický soud, s. 169–177. [Esej o literární kritice. Přeložil Petr Onufer.]

KALINA Pavel
Washington, srpen 2008, s. 180–183. [Esej o washingtonské architektuře s devíti fotografiemi.]

BOLF Josef
ATELIÉRY 2009/XVII. – Josef Bolf (projekt Viktora Karlíka a Karla Cudlína), s. 186–193. [Interview na s. 187 připravil V. K. (=Viktor Karlík). Doprovozeno biografickou poznámkou a dvaadvaceti fotografiemi Karla Cudlína (s. 186–193).]

Couleur (s. 195–231)

POKORNÁ Terezie
Žádný drátky nevedou ode mne nikam!, s. 196–200. [Topolův Konec masopustu v inscenaci Štěpána Pácla a Terezy Marečkové v pražském divadle DISK. Osm ilustrativních fotografií inscenace od Patrika Boreckého.]

PEČINKOVÁ Pavla
Cena mladých akademiků, s. 200–203. [Text reflektující ročník 2008 Ceny Jindřicha Chalupeckého]

MARTÍNEK Lubomír
Směšné vášně, s. 203–211. [K případu Milan Kundera. Obsahuje ilustrativní vyobrazení.]

MIKULKA Vladimír
Nesnesitelná Ptákovina, s. 212–215. [Smočkova inscenace Kunderovy hry Ptákovina v Činoherním klubu. Čtyři ilustrativní fotografie inscenace od Pavla Nesvadby.]

GLANC Tomáš
Nový ruský film: estetická kaše, s. 216–219. [K filmu Jurjev děň (2008) Kirilla Serebrennikova.]

GEBERT Adam
Pancíř proti komerci, s. 219–221. [Sestra Víta Pancíře a Sněženky a machři po 25 letech Viktora Tauše.]

TUCKEROVÁ Veronika
Podivuhodné vzpomínky na Egona Bondyho, s. 221–224. [Recenze knihy Vzpomínky malostranské (Akropolis 2008) Marie Klečacké-Beyly.]

HALOUN Karel
Kdo to psal, je..., s. 224–226. [Text o poznámkách neznámé čtenářky nalezených v exempláři knihy Na jih od hranic, na západ od slunce Harukiho Murakamiho, vypůjčeném z knihovny.]

LUKEŠ Zdeněk
Glosy, s. 226–229. [Trojice glos K případné realizaci Národní knihovny na Letné, Novákův mobil ohrožen a Projektil prolétl Fragnerovou galerií. Doprovozeno čtyřmi fotografiemi.]

ŠPIRIT Michael
Eman, s. 229–230. [Nekrolog za Emanuelem Mandlerem (2. 8. 1932 – 21. 1. 2009).]

Revolver Revue 75, červen 2009

PURŠL Ladislav
Záznam, s. 9–11. [Osmnáct básní. Doprovozeno biografickou poznámkou; foto L. P. Karolína Jirkalová.]

HÄNSENBERGER Urs
Vize pokroku, s. 15–29. [Autorův komentář Automobilový hřbitov v Kaufdorfu (s. 15) v překladu Věry Koubové a cyklus dvaatřiceti černobílých fotografií. Doprovozeno biografickou poznámkou; foto U. H. Klaus von Bröckl.]

MATOUŠEK Ivan
Ke své škodě králem být, s. 33–38. [Začátek prózy na pokračování (viz též RR č. 76, 77 a 78). Doprovozeno biografickou poznámkou; foto I. M. Karel Cudlín.]

Exprese v mladé malbě: Ondřej Maleček, David Pešat, Vladimír Véla (s. 39–54)

VAŇOUS Petr
Možnosti exprese v mladé české malbě, s. 41–43. [Text o výtvarném umění s podtitulem Pražská scéna: Maleček / Pešat / Véla, věnovaný tvorbě Ondřeje Malečka, Davida Pešata a Vladimíra Vély. Fota tří umělců archiv autorů.]

MALEČEK Ondřej – PEŠAT David – VÉLA Vladimír
Ukázky z prací, s. 43–54. [Dvacet tři reprodukcí výtvarných děl Ondřeje Malečka, Davida Pešata a Vladimíra Vély z let 2004–2009. Foto archiv autorů.]

SALAVA Miroslav
Pět ran do hlavy, s. 57–59. [Sedmnáct básní z rukopisů z let 1977–1982. Připravili Jiří Flaišman a Michal Kosák. Doprovozeno biografickou poznámkou; foto M. S. archiv autora.]

KALINA Pavel
Červený Kostelec, s. 63–65. [Povídka. Doprovozeno biografickou poznámkou; foto P. K. Karel Cudlín.]

Hana Fousková: Obrazy, kresby, texty (s. 67–89)

FOUSKOVÁ Hana
Když přestává tvořit, začne ničit (s výtvarnicí a básnířkou Hanou Fouskovou hovoří Jaromír Typlt), s. 69–72. [Rozhovor; datováno říjen 2008. Doprovozeno biografickou poznámkou a soupisem výstav. Foto H. F. Šimon Pikous.]

FOUSKOVÁ Hana
Obrazy a kresby, s. 73–87. [Dvacet šest reprodukcí maleb a kreseb z let 1991–2008. Fotografie prací Karel Došek.]

FOUSKOVÁ Hana
Schizofrenička, s. 88–89. [Ukázky z prózy.]

ŠTORM František – JIROUŠEK Jan
Typografický zápisník (o Martinu Amstutzovi), s. 92–100. [Esej Ut pictura ut musica ut poiesis Aneb 142 tónů Martina Amstutze Františka Štorma (s. 94) a esej Jana Jirouška datovaná duben 2009 (s. 95) o typografické tvorbě. Doprovozeno ukázkami.]

GUZIUR Jakub
Pavěk, s. 103–109. [Ukázky z poezie. Podtitul Dedikace, výpisky z četby. Doprovozeno biografickou poznámkou; foto J. G. archiv autora.]

DRTINA Luboš
Luboš Drtina představuje knihu Bodla stínu do hrudního koše, s. 112–118. [Text o typografickém řešení knihy Bodla stínu do hrudního koše: Črty z krabatiny od Miloše Doležala vydané v nakladatelství Thyrsus. Doprovozeno ukázkami z knihy, skeny a fotografiemi hliníkových artefaktů Jiřího Bašty, které se staly základem ilustračního doprovodu publikace.]

MAREŠ Antonín
Nomen-omen, s. 121–125. [Povídka. Doprovozeno biografickou poznámkou; foto A. M. archiv autora.]

SÝKORA Zdeněk
Důležité je promyslet se obrazem (s malířem Zdeňkem Sýkorou hovoří Vladimír Drápal), s. 129–158. [Interview; datováno 21. 9. 2005 – 7. 7. 2008, Louny. Uvozeno biografickou poznámkou; foto Z. S. Karel Cudlín. Rozhovor doplněn fotografiemi Z. S. z archivu LZS a od Jaroslava Brabce, Karla Cudlína, Hany Hamplové, Miroslava Kukly, Vladislava Mirvalda a Jaroslava Vančáta.]

SÝKORA Zdeněk
Z díla, s. 132–157. [Reprodukce a fotografie děl. Foto archiv LZS, Hana Hamplová, Vladimír Hubička, Martin Polák, Jan Ságr, Miroslav Velfl. Jedná se o výtvarný doprovod k interview Důležité je promyslet se obrazem (s. 129–158).]

SÝKORA Zdeněk
ATELIÉRY 2009/XVIII. – Zdeněk Sýkora (projekt Viktora Karlíka a Karla Cudlína), s. 160–166. [Interview na s. 161 připravil V. K. (=Viktor Karlík). Doprovozeno biografickou poznámkou a dvaceti fotografiemi Karla Cudlína (s. 160–166).]

Mary McCarthyová: Přenádherná Amerika (s. 167–177)

ONUFER Petr
„Cynicky pitvavý pohled“ Mary McCarthyové, s. 168–169. [Úvodní komentář k eseji Mary McCarthyové Přenádherná Amerika (s. 170–177).]

MCCARTHYOVÁ Mary
Přenádherná Amerika, s. 170–177. [Esej. Přeložil Petr Onufer.]

DOKUMENTARISTÉ 2009/VIII. – Lukáš Přibyl (projekt Adama Geberta), (s. 179–194)

PŘIBYL Lukáš
DOKUMENTARISTÉ 2009/VIII. – Lukáš Přibyl, s. 181–185. [Ukázky z tvorby: Zapomenuté transporty do Lotyšska (2007), Zapomenuté transporty do Běloruska (2007), Zapomenuté transporty do Estonska (2007) a Zapomenuté transporty do Polska (2009).]

PŘIBYL Lukáš
DOKUMENTARISTÉ 2009/VIII. – Lukáš Přibyl, s. 187–194. [Interview připravil Adam Gebert. Doprovozeno biografickou poznámkou; foto L. P. archiv autora.]

Jindřich Chalupecký: Vím, že tohle mi stěží schválíte (s. 195–218)

M. V. [= VAJCHR Marek]
Dopisy Jindřicha Chalupeckého pařížské přítelkyni, s. 197. [Komentář k ukázkám z korespondence Jindřicha Chalupeckého a Marie-Christine Morine (s. 199–218). Foto J. Ch. repro.]

MARTÍNEK Lubomír
Nalej, vole!, s. 198. [Text o Marie-Chrtistine Morine v rámci bloku věnovanému její korespondenci s Jindřichem Chalupeckým (s. 199–218).]

CHALUPECKÝ Jindřich – MORINE Marie-Christine
Vím, že tohle mi stěží schválíte, s. 199–218. [Čtrnáct dopisů Jindřicha Chalupeckého Marii-Christine Morinové z let 1979–1988. Připravil Marek Vajchr.]

Tomáš Brousil: Sociální horror (s. 219–225)

HALOUN Karel
Horror dnes aneb jak se pan radní Richter stal součástí typografické hry Tomáše Brousila, s. 220–221. [Úvodní text k ukázkám z klausurního projektu typografa Tomáše Brousila (s. 201–225).]

BROUSIL Tomáš
Sociální horror, s. 221–225. [Ukázky z klausurního projektu na Vysoké škole uměleckoprůmyslové.]

Couleur (s. 227–247)

MIKULKA Vladimír
Tichá záře nad Krepskem, s. 228–232. [O divadelním souboru Krepsko a jeho Festivalu Fantastického Fantasy. Doplněno třemi ilustrativními fotografiemi.]

VAJCHR Marek
Velké trápení Pavla Kohouta, s. 232–233. [K románu Smyčka (Pistorius & Olšanská) Pavla Kohouta. Ilustrativní vyobrazení.]

GLANC Tomáš
Soustředěná divokost v srdci, s. 233–235. [O filmu Dikoje pole (2008, česky Divoký lán) Michaila Kalatozošviliho. Ilustrativní vyobrazení.]

GEBERT Adam
První český konec filmu, s. 236–237. [K Normalu (2009) Júlia Ševčíka.]

MACHOVEC Martin
Boudník jakožto slovesný tvůrce, s. 237–239. [K literárnímu dílu Vladimíra Boudníka, předneseno na vernisáži ve Ztichlé klice 12. 2. 2009.]

MALMBERG Lova
Ani Havel, ani Kundera, s. 239–241. [O české literatuře ve švédských překladech.]

POKORNÁ Terezie
Úvodem fakta, s. 241–243. [Ke koncertu skupiny Banana Split a Jeho Moralisté v pražském klubu U Rafa 27. března 2009. Čtyři ilustrativní vyobrazení.]

LUKEŠ Zdeněk
Japonské glosy, s. 244–247. [Pětice glos Toyo Ito, Tadao Ando, Kurokawovo National Art Center v Tokiu, Japonská klasika a Evropa a Amerika v Japonsku. Doprovozeno pěti ilustrativními fotografiemi.]

Revolver Revue 76, září 2009

LANGER Martin
Korfunské zpěvy, s. 9–10. [Sedm básní z rukopisné sbírky. Doprovozeno biografickou poznámkou; foto M. L. Karel Cudlín.]

Jolana Havelková: Krajina 06 (s. 11–17)

VLČEK Martin
krajina 06, s. 13. [Text k ukázkám z fotografické tvorby Jolany Havelkové (s. 14–17). Doprovozeno biografickou poznámkou; foto J. H. autoportrét.]

HAVELKOVÁ Jolana
Fotografe z cyklu krajina 06, s. 14–17. [Deset reprodukcí fotografií tištěných na papíře.]

Joachim Gunter Hammer: Básně (s. 19–29)

KOUBOVÁ Věra
O tyto hrozny zažehnáš smutek, s. 20. [Text k ukázkám z básnické tvorby Joachima Guntera Hammera (s. 21–29).]

HAMMER Joachim Gunter
Básně, s. 21–29. [Šestnáct básní, vždy v německém originálu a překladu Věry Koubové.]

KARLÍK Viktor
Noční světla města a jiné práce (plastiky), s. 31–45. [Autorský komentář k výtvarným pracím (s. 33) a sedmnáct fotografií bronzových plastik z let 2003–2008. Foto prací Robert Portel. Doprovozeno biografickou poznámkou.]

ŠLAJCHRT Viktor
Tatínkovy povídky, s. 49–61. [Prózy s šesti fotografiemi Vladimíra Šlajchrta z padesátých a šedesátých let. Datováno 2000–2001. Doprovozeno biografickou poznámkou; foto V. Š. Karel Cudlín.]

ŠLAJCHRT Viktor
Žebrácké povídky, s. 62–66. [Prózy. Datováno 2000–2001.]

MATOUŠEK Ivan
Ke své škodě králem být, s. 69–75. [Druhý díl prózy na pokračování (viz též RR č. 75, 77 a 78). Doprovozeno biografickou poznámkou; foto I. M. Karel Cudlín.]

Pavel Šmíd: Obrazy (s. 77–90)

VAŇOUS Petr
Cynický „realismus“ Pavla Šmída, s. 79–80. [Text k ukázkám z výtvarné tvorby Pavla Šmída (s. 81–90). Doprovozeno biografickou poznámkou; foto P. Š. Marcel Rozhoň.]

ŠMÍD Pavel
Obrazy, s. 81–90. [Třináct reprodukcí maleb z let 2003–2008.]

Mary Gaitskillová: Romantický víkend (s. 91–106)

ULMANOVÁ Hana
Elegantní procházka po feministickém bojišti, s. 93. [Komentář k próze Romantický víkend Mary Gaitskillové (s. 94–106). Foto M. G. David Shankbone.]

GAITSKILLOVÁ Mary
Romantický víkend, s. 94–106. [Povídka. Překlad Hana Ulmanová.]

WAGNEROVÁ Alena
Značně opožděná vichřice, s. 109–115. [Próza. Doprovozeno biografickou poznámkou; foto A. W. Karel Cudlín.]

KUNSTWERK
Naše cíle nejsou konečné (kunstWerk odpovídá na otázky Viktora Karlíka), s. 119. [Rozhovor. Uvozeno biografickou poznámkou o tvůrčí formaci KunstWerk a nepopsaným vyobrazením.]

KUNSTWERK
Ukázky z prací, s. 120–133. [Ukázky z konceptuálních děl a textů.]

GOMBROWICZ Witold – SCHULZ Bruno
Paní doktorová z Vlčí ulice, s. 137–146. [Disputace o vztahu spisovatele k publiku zachycená v trojici otevřených dopisů, zveřejněných roku 1936 v 7. čísle varšavského literárního časopisu Studio, a textu Řetěz netaktností od Witolda Gombrowicze. Přeložila Helena Stachová. Šest portrétních vyobrazení a repro stránek z časopisu Studio.]

BOSÁK Petr – JANSA Robert
Petr Bosák a Robert Jansa (advancedesign.org) představují vizuální alteritu, s. 148–153. [Ukázky z grafické tvorby a průvodní text Karla Císaře Dům umění města Brna (s. 148).]

GLANC Tomáš
Leonid Děsjatnikov: Slyším všechno, co zní, s. 157–159. [Portrét skladatele. Foto L. D. O. Zotová.]

GLANC Tomáš
Inscenovaný rozhovor se skladatelem Leonidem Děsjatnikovem, s. 160–164. [Inscenované interview. Ilustrativní fotografie z inscenace Rozenthalových dětí z roku 2005.]

BÁSNÍK TICHO
Hieroglyfická poesie, s. 167–170. [Šest kreseb a text Básně napsané obrázkovým písmem (s. 167–168).]

SUŠKA Čestmír
ATELIÉRY 2009/XIX. – Čestmír Suška (projekt Viktora Karlíka a Karla Cudlína), s. 172–179. [Interview na s. 173 připravil V. K. (=Viktor Karlík). Doprovozeno biografickou poznámkou a dvaceti fotografiemi Karla Cudlína (s. 172–179).]

Pavel Piekar: Imaginární portréty (s. 181–190)

PIEKAR Pavel
Z cyklu linorytů, s. 182–190. [Sedmnáct reprodukcí linorytových portrétů spisovatelů z let 1993–2009. Doprovozeno biografickou poznámkou a textem Imaginární portréty Pavla Piekara (s. 183–188) od Jiřího Pelána.]

PELÁN Jiří
Imaginární portréty Pavla Piekara, s. 183–188. [Text k linorytům Pavla Piekara. Proloženo reprodukcemi jeho tvorby.]

Allen Tate: Je literární kritika možná? (s. 191–200)

ONUFER Petr
„Poesie není ani náboženství, ani sociální inženýrství“: ke kritickému dílu Allena Tatea, s. 192. [Komentář k eseji Allena Tatea Je literární kritika možná? (s. 193–200).]

TATE Allen
Je literární kritika možná?, s. 193–200. [Esej o literární kritice. Přeložil Petr Onufer.]

KALINA Pavel
Odsunutá katedrála, s. 202–205. [Esej o katedrále Panny Marie Andělů v Los Angeles (s. 203) s devíti fotografiemi.]

LAUBE Roman
Na návštěvě u Ak Jazala Baby, s. 208–213. [Cestopisná reportáž z bulharského Obročiště s šesti fotografiemi. Foto autor.]

POSPÍŠIL Jan
There is a Lot of Rubbish in Books, s. 216–231. [Analýza současného stavu institucionální bohemistiky. Dopsáno v únoru 2009.]

Couleur (s. 233–253)

KALINA Pavel
Výstava „Prinzhornovy sbírky“, s. 234–237. [K výstavě tzv. Prinzhornovy sbírky, kolekce art brut německého psychiatra, v pražském Domě U Kamenného zvonu. Dvě ilustrativní vyobrazení.]

GEBERT Adam
Stankovič kritik, s. 237–240. [O Stankovičově filmové kritice. Upravená verze přednášky, pronesené na večeru Společnosti F. X. Šaldy 11. 5. 2009. Ilustrativní vyobrazení.]

ŠOUREK Petr
S přívlastkem pozoruhodné, s. 240–243. [Nad ročníkem 2009 berlínského divadelního festivalu Theatertreffen. Ilustrativní vyobrazení.]

MIKULKA Vladimír
Když máš v chalupě orchestrion, s. 244–245. [O inscenaci Rostislava Nováka La Putyka.]

SEKAL Jan
Kontroverze, s. 245–247. [K výstavě fotografií Kontroverze ve Francouzské národní knihovně v Paříži. Dvě ilustrativní fotografie.]

HALOUN Karel
K předávání cen v Čechách, s. 247–249. [K cenám Františka Kriegela a Toma Stopparda.]

LUKEŠ Zdeněk
Glosy, s. 249–252. [Pětice glos Madridské zajímavosti, Karlínská sýpka otevřena, Vojenské objekty v Karlíně stále chátrají a Plečnikova arkáda obnovena. Doprovozeno šesti ilustrativními fotografiemi.]

Revolver Revue 77, prosinec 2009

GRUŠA Václav
Kukaččí sirotčinec, s. 9–10. [Deset básní z let 2008–2009. Doprovozeno biografickou poznámkou; foto V. G. archiv autora.]

DRÁBEK Miroslav
Černá ovce, s. 13–22. [Próza. Doprovozeno biografickou poznámkou; foto M. D. Karel Cudlín.]

MATOUŠEK Ivan
Ke své škodě králem být, s. 25–34. [Třetí díl prózy na pokračování (viz též RR č. 75, 76 a 78). Doprovozeno biografickou poznámkou; foto I. M. Karel Cudlín.]

DOKUMENTARISTÉ 2009/IX. – Jan Gogola (projekt Adama Geberta), (s. 35–49)

GOGOLA Jan
DOKUMENTARISTÉ 2009/IX. – Jan Gogola, s. 37–41. [Ukázky ze scenáristické tvorby.]

GOGOLA Jan
DOKUMENTARISTÉ 2009/IX. – Jan Gogola, s. 43–49. [Interview připravil Adam Gebert. Doprovozeno biografickou poznámkou; foto L. G. Karel Cudlín.]

Jiří Straka: Tušové malby (s. 51–65)

NEDOMA Petr
Nic není patrně vzdálenější, s. 53–55. [Komentář k tušovým malbám Jiřího Straky (s. 56–65). Fotografie zachycující live painting. Text pochází z katalogu výstavy Spodní proud / Undercurrent v Galerii Rudolfinum. Doprovozeno biografickou poznámkou; foto J. S. Karel Cudlín.]

STRAKA Jiří
Tušové malby, s. 56–65. [Čtrnáct reprodukcí maleb tuší z let 2005–2009. Foto archiv autora.]

HEJZLAR Josef
Severní moře, s. 67–75. [Cestopisná esej o Pekingu. S devíti vyobrazeními.]

PITLACH Milan
Kaligrafie, s. 79–87. [Devatenáct fotografií. Doprovozeno biografickou poznámkou; foto M. P. Karel Cudlín.]

Steve Stern: Lazar Malkin jde do nebe (s. 89–97)

ULMANOVÁ Hana
Anděl smrti na americkém Jihu?, s. 90. [Komentář k povídce Stevea Sterna Lazar Malkin jde do nebe (s. 91–97).]

STERN Steve
Lazar Malkin jde do nebe, s. 91–97. [Povídka. Přeložila Hana Ulmanová.]

DOMINIK Pavel
Ta stále otevřená možnost změny (s překladatelem Pavlem Dominikem rozmlouvají Milan Macháček a Jiří Soukup), s. 101–109. [Rozhovor o spolupráci překladatele a nakladatelství, výběru autorů a překladatelském řemesle obecně. Doprovozeno biografickou poznámkou; foto P. D. Karel Cudlín.]

POSPISZYL Tomáš
Alena Šapočniková v Praze¸s. 113–132. [Portrét židovské sochařky. Proloženo dvaceti čtyřmi fotografiemi a ukázkami její tvorby.]

Jaroslav Rotbauer (s. 133–157)

KARLÍK Viktor
Vzpomínky Jaroslava Rotbauera, s. 135. [Komentář k bloku vzpomínek Jaroslava Rotbauera (s. 137–157). Doprovozeno biografickou poznámkou; foto J. R. Karel Cudlín.]

ROTBAUER Jaroslav
Chvála periferie, s. 137–157. [Vzpomínky. Doprovozeno patnácti fotografiemi. a reprodukcí kresby.]

ŠTORM František
Typografický zápisník (Jan Solpera), s. 160–168. [Esej Typografické počasí o typografické tvorbě. Doprovozeno ukázkami.]

HALOUN Karel
Jubilující Jan Solpera, s. 171–172. [Text o Janu Solperovi. Uvozeno fotem J. S. archiv autora.]

HÍSEK Jan
ATELIÉRY 2009/XX. – Jan Hísek (projekt Viktora Karlíka a Karla Cudlína), s. 174–181. [Interview na s. 175 připravil V. K. (=Viktor Karlík). Doprovozeno biografickou poznámkou a dvaceti fotografiemi Karla Cudlína (s. 174–181).]

BROUSIL Tomáš
Tomáš Brousil představuje Typografův srpen, s. 184–189. [Ukázky z grafické práce a průvodní text (s. 184–189).]

KALINA Pavel
Zářící oko Dejvic, s. 192–194. [Text o Národní technické knihovně v Praze (s. 193) s šesti fotografiemi.]

Schiller je náš! (s. 195–222)

Před 250 lety..., s. 197. [Nepodepsaný úvodní redakční komentář k bloku o Friedrichu Schillerovi. S vyobrazením F. S.]

ALT Peter-André
Životopisec se musí s autorem setkat ve výši očí (s Peterem-André Altem hovoří Alice Stašková), s. 198–206. [Rozhovor věnovaný Friedrichu Schillerovi a monografii o jeho díle. S biografickou poznámkou.]

STAŠKOVÁ Alice
Schiller, Palacký, Patočka aneb Schiller je náš!, s. 207–212. [Text o ohlasech Schillerovy tvorby u Františka Palackého a Jana Patočky. S biografickou poznámkou.]

HARTMANN Matthias
„Podivní hrdinové. Zkoušet Schillera“, s. 213–215. [Text o přípravách divadelních inscenací Friedricha Schillera. Z německého originálu „Komische Helden. Schiller proben“ in Friedrich Schiller. Text + Kritik (Sonderband, IV/2005), ed. H. L. Arnold ve spolupráci s M. Springerovou. Přeložila Alice Stašková. S biografickou poznámkou.]

STAŠKOVÁ Alice
Pokusy o portrét umělce, s. 217–219. [O podobiznách Friedricha Schillera. Doprovozeno osmnácti reprodukcemi a fotografiemi bust. Pramen: Klaus Fahener, Der Bilddiskurs zu Friedrich Schiller (Klett-Cotta 2000).]

Couleur (s. 223–244)

KALINA Pavel
Ten krásný nový Zlín, s. 224–226. [Nad výstavou Fenomén Baťa. Zlínská architektura 1910–1960 Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně a Národní galerie v Praze. Dvě ilustrativní vyobrazení.]

GLANC Tomáš
Důkladný Camus, s. 226–230. [O Düggelinově inscenaci Spravedlivých ve Schauspielhaus Curych. Ilustrativní fotografie.]

TUCKEROVÁ Veronika
Letní výstavy, s. 230–233. [Recenze výstav v berlínské galerii Altes Postfuhramt, Přírodovědeckém muzeu v Dublinu, Ormeau Bath Gallery v Belfastu, pařížském Musée d’Orsay a Tate-Liverpool. Pět ilustrativních fotografií.]

GEBERT Adam
Mat automatům nebo automatičnosti?, s. 233–235. [K filmu Auto*Mat Martina Marečka.]

ŠOUREK Petr
Festival je mrtev, ať žije festival, s. 236–237. [O zrodu nového typu divadelního festivalu. Pět ilustrativních vyobrazení.]

ŠLAJCHRT Viktor
Reprezentace Prahy pokoutní, s. 238–240. [O knize Zdeňka Mika Zábava a slavnosti staré Prahy – od konce 18. do začátku 20. století (Ostrov 2008) a publikaci Kam se v Praze chodilo za múzami. Literární salony, kavárny, hospody (Vyšehrad 2009) od Yvetty Dörflové a Věry Dykové.]

KOSÁK Michal
„Komično absentuje“, s. 240–242. [K monografii František Gellner prozaik a publicista (Pedagogická fakulta Ostravské univerzity 2007) a novému vydání Gellnerových sbírek.]

LUKEŠ Zdeněk
Glosy, s. 242–244. [Pětice glos Pritzkerova cena Peteru Zumthorovi, Jiří Voženílek – 100 let od narození, A zase ta točna!, DaM ve Fragnerově galerii a Katastrofa pod Vyšehradem. Čtyři ilustrativní vyobrazení.]

Revolver Revue 78, březen 2010

Joseph Conrad: Knihy (s. 7–13)

CONRAD Joseph
Knihy, s. 9–12. [Esej o literatuře. Přeložil Petr Onufer. Doprovozeno fotografií J. C.]

ONUFER Petr
Na okraj Conradovy eseje, s. 13. [Komentář k eseji Knihy (s. 9–12) Josepha Conrada.]

KREMLIČKA Vít
Korona, s. 17–20. [Pamětní báseň památce císařovny Sissi. Doprovozeno biografickou poznámkou; foto V. K. Karel Cudlín.]

RYŠAVÝ Martin
Vrač, s. 23–31. [Úryvek z románu. Doprovozeno biografickou poznámkou; foto M. R. Karel Cudlín.]

HŮLOVÁ Petra
Krakov 1976–2001, s. 35–39. [Úryvek z románu. Doprovozeno biografickou poznámkou; foto P. H. Karel Cudlín.]

HŮLOVÁ Petra
Počítám s tím, že hrdinka mnoho čtenářů zneklidní (s Petrou Hůlovou hovoří Marek Vajchr), s. 40. [Rozhovor o románu Krakov 1976–2001.]

ALLISONOVÁ Dorothy
Řeka jmen, s. 43–49. [Povídka. Přeložila Zuzana Josková. Doprovozeno biografickou poznámkou; foto D. A. Karel Cudlín.]

MATOUŠEK Ivan
Ke své škodě králem být, s. 53–59. [Dokončení prózy na pokračování (viz též RR č. 75, 76 a 77). Doprovozeno biografickou poznámkou; foto I. M. Karel Cudlín.]

Daniel Pitín: Obrazy (s. 61–73)

VAŇOUS Petr
Syndrom Babylonské věže, s. 63–64. [Text k ukázkám z maleb Daniela Pitínského (s. 65–73). Doprovozeno biografickou poznámkou; foto D. P. Michal Jahn.]

PITÍN Daniel
Malby, s. 65–73. [Čtrnáct reprodukcí maleb z let 2006–2009.]

Zbyňku Hejdovi (s. 75–95)

POKORNÁ Terezie
Zbyněk Hejda (* 2. 2. 1930), s. 77. [Úvod k bloku věnovaném Zbyňku Hejdovi k 80. narozeninám (s. 75–95). Doprovozeno biografickou poznámkou; foto Z. H. Karel Cudlín.]

VAJCHR Marek
Rajské sny Zbyňka Hejdy, s. 78–79. [Text o tvorbě Zbyňka Hejdy.]

DRDA Adam
K osmdesátinám Zbyňka Hejdy, s. 80–82. [Text o životě Zbyňka Hejdy.]

KARLÍK Viktor
Reliéf a grafika pro Z. H., s. 82–84. [Fotografie reliéfu a reprodukce grafiky uvozené autorským komentářem (s. 82).]

HEJDA Zbyněk
Na jedné straně člověk ví, že je básníkem, na druhé straně cítí, že je to velmi nejisté (z besedy v Grenoblu), s. 85–87. [Ze záznamu z besedy s názvem Dva čeští spisovatelé v Grenoblu: Jáchym Topol a Zbyněk Hejda, která proběhla 23. listopadu 1999 v Městské knihovně Grenoble-střed. Pro vydání v RR přehlédl a upravil Zbyněk Hejda a Catherine Servant. Doprovozeno reprodukcí serigrafie Pocta Zbyňku Hejdovi Viktora Karlíka s jeho komentářem. Opatřeno komentářem o původu rozhovoru a Poznámkami. Připravil a otázky přeložil Jean-Gaspard Páleníček.]

HEJDA Zbyněk
Poprvé v Petrkově, s. 89–90. [Autorem revidovaný text, který poprvé vyšel v revui Essais sur le discours de l’Europe éclatée, č. 16/2000. Datováno Horní Ves, květen 2000. S dvěma fotografiemi.]

HEJDA Zbyněk
O vzniku Československé republiky, Mnichově, protektorátu, komunismu, Tváři a o lhaní v poezii (z besedy v Paříži), s. 91–95. [Ze záznamu debaty, která proběhla 10. prosince 2008 v pařížském Českém centru u příležitosti vydání Valse mélancolique. Pro vydání připravil a otázky přeložil Jean-Gaspard Páleníček.]

John Batho: Úhel pohledu (s. 97–111)

SEKAL Jan
John Batho – Úhel pohledu, s. 99. [Úvodní komentář k bloku o fotografické tvorbě Johna Bathoa (s. 97–111). Foto J. B. Jan Sekal.]

Takové fotografování člověka neuživí, ale stojí to za to! (s Johnem Batho hovoří Adolf Bašta a Jan Sekal), s. 100. [Rozhovor.]

BATHO John
Fotografie, s. 101–111. [Dvacet šest fotografií z let 1981–1998.]

Ivan Sobotka: Obrazy, dokumenty, rozhovory, reflexe (s. 113–144)

KARLÍK Viktor
Když Ivan Sobotka..., s. 115. [Úvod k bloku věnovanému Ivanu Sobotkovi (s. 113–144). Foto I. S. Viktor Karlík.]

NOVÁKOVÁ Věra
O Ivanu Sobotkovi (na otázky Viktora Karlíka odpovídá Věra Nováková), s. 116–119. [Rozhovor. Doprovozeno čtyřmi fotografiemi Pavla Brázdy, Evy Sobotkové, Ivana Sobotky a Věry Novákové z archivu V. N.]

KARLÍK Viktor
Ivan Sobotka – „estetika holosti“, s. 121–136. [Text o tvorbě a osobnosti Ivana Sobotky. Doprovozeno šesti fotografiemi od Věry Novákové, Viktora Karlíka a Jana Sobotky. Proloženo reprodukcemi maleb I. S.]

SOBOTKA Ivan
Obrazy, s. 125–142. [Sedmnáct reprodukcí maleb z let 1952–2000. Foto prací Ondřej Přibyl.]

SOBOTKA Jan
Čtyři odpovědi Jana Sobotky, s. 138. [Rozhovor se synem Ivana Sobotky připravil V. K. (= Viktor Karlík).]

MÜLLER Josef
Několik vzpomínek na Ivana Sobotku, s. 141–144. [Datováno 6. 3. 2008 a 4. 1. 2010.]

Ivan Vodseďálek, Egon Bondy: O Toníkovi (s. 145–153)

VODSEĎÁLEK Ivo
O Toníkovi, s. 147–148. [Báseň. Uvozeno fotografií Egona Bondyho a I. V. Na s. 151 dovětek, sepsaný v knihovně Umprum muzea 17. prosince 2009.]

BONDY Egon
O Toníkovi, s. 148–151. [Báseň.]

MACHOVEC Martin
„Literární poklesky“ autorů edice Půlnoc, s. 152–153. [Komentář k „toníkovským“ cyklům Iva Vodseďálka a Egona Bondyho (s. 147–151). Datováno prosinec 2009.]

HALOUN Karel – ŠTORM František
Ahoj Franto, ahoj Kájo..., s. 157–163. [Korespondenční rozhovor Karla Halouna s Františkem Štormem. Doprovozeno biografickou poznámkou; foto autorů Luboš Drtina.]

KORPACZEWSKI Igor
ATELIÉRY 2010/XXI. – Igor Korpaczewski (projekt Viktora Karlíka a Karla Cudlína), s. 166–174. [Interview na s. 167–168 připravil V. K. (=Viktor Karlík). Doprovozeno biografickou poznámkou a pětadvaceti fotografiemi Karla Cudlína (s. 166–174).]

KAČÍREK Pavel – KROB Adrej
DOKUMENTARISTÉ 2010/X. – Pavel Kačírek, Andrej Krob, s. 177–187. [Interview připravil Adam Gebert. Rozděleno na části 1. Pavel Kačírek, 2. Andrej Krob, 3. Originální Videojournal, 4. Andrej Krob a 5. Pavel Kačírek. Doprovozeno biografickými poznámkami a čtyřmi fotografiemi dokumentaristů.]

Ivan Prokop: Fotografie (s. 189–194)

PROKOP Ivan
Fotografie, s. 189–194. [Jedenáct fotografií.]

HALOUN Karel
Osamělí velikáni na fotografiích společenského aktivisty, s. 191–194. [Text o fotografiích Ivana Prokopa. Zkrácená verze proslovu z vernisáže výstavy v galerii Autosalon Přerost a Švorc, 4. 12. 2009.]

BROUSIL Tomáš
Z deníku typografa, s. 196–200. [Ukázky z grafické tvorby a průvodní text (s. 196–200).]

KALINA Pavel
E. U. R., sedmdesát let poté, s. 202–206. [Text věnovaný římské budově E. U. R. v Praze (s. 203–204) s deseti fotografiemi.]

Couleur (s. 207–228)

KALINA Pavel
Proč Baselitzovi Pražané nerozumějí, s. 208–209. [Nad výstavou Georga Baselitze Obrazy 1960–2008 v Rudolfinu a její reflexí. Dvě ilustrativní vyobrazení.]

TUCKEROVÁ Veronika
O mystifikacích, s. 210–212. [Nad knihou Bílej kůň, žlutej drak (Knižní klub 2009) Jana Cempírka alias Lan Pham Thi. Dvě ilustrativní vyobrazení.]

ŠLAJCHRT Viktor
Obyčejný život s mnoha otazníky, s. 212–215. [O knize Můj Hostýn je prázdný Barbory A. Hřebíčkové (B4U Publishing 2008).]

VAJCHR Marek
Pořád stejný Šabach?, s. 215–217. [Ke knize Škoda lásky (Paseka 2009) Petra Šabacha. Ilustrativní vyobrazení.]

POKORNÁ Terezie
Kupec benátský na úsvitu třetího tisíciletí, s. 217–220. [O inscenaci Shakespearova Kupce benátského v režii Martina Čičváka ve Stavovském divadle. Dvě ilustrativní vyobrazení.]

ŠOUREK Petr
Zlatý déšť v pohraničí, s. 220–223. [K inscenaci Rimini Protokollu Hraniční pásmo. Čtyři ilustrativní vyobrazení.]

GEBERT Adam
Drama nepotřebuje kráčet příliš rychle, s. 223–226. [O filmu Pouta (2009) Radima Špačka a Ondřeje Štindla. Dvě ilustrativní vyobrazení.]

HALOUN Karel
Grygarovy Sešity po čtyřiceti letech, s. 227. [O grafické podobě knižního výboru z měsíčníku Sešity pro mladou literaturu (Gallery 2009).]

FLAIŠMAN Jiří – KOSÁK Michal
Poznámka editorů, s. 228. [Ke knize Jiřího Brabce Panství ideologie a moc literatury (Akropolis 2009). Prosloveno na uvedení knihy 21. ledna 2010 v Literární kavárně Řetězová.]

25 let kulturní sebeobrany Revolver Revue, s. 229–241. [Série samolepek s komentáři od Petra Bosáka, Anežky Ciglerové, Renaty Hovorkové, Eriky Knoppové, Denisy Kokoškové, Filipa Krause, Jana Kříbka, Jana Nováka, Jana Pelíška, Anny Pleštilové, Vojty Říhy, Hynka Štětky. Práce z ateliéru Tvorba písma a typografie na VŠUP, pod vedením Luboše Drtiny a Tomáše Brousila. Úvodní komentář Karel Haloun (s. 229).]

Revolver Revue 79, červen 2010

JARDINE Anja
Dvě povídky, s. 9–. [Prózy Jen pět minut (s. 9–13) a Ruce od křídy (s. 13–31). Přeložila Věra Koubová. Doprovozeno biografickou poznámkou; foto A. J. Věra Koubová.]

STUCKI Heini
Důvěru si musí fotograf odpracovat (s fotografem Heini Stuckim hovoří Jan Adamec), s. 35–38. [Rozhovor přeložil Ladislav Drezdowicz. Doprovozeno biografickou poznámkou; foto H. S. Barbara Kopp.]

STUCKI Heini
Homo helveticus a jiné práce, s. 39–51. [Dvacet jedna fotografií z cyklů Kruhy, Lidé z mé vesnice, Likvidace vězení a Saturn.]

MYŠKOVÁ Ivana
Závěs, s. 55–61. [Próza. Doprovozeno biografickou poznámkou; foto I. M. Karel Cudlín.]

KUNSTWERK
Nevadí, s. 65–70. [Blok věnovaný instalaci na Nové scéně Národního divadla v Praze.]

Adam Štech: Malby (s. 71–84)

VAŇOUS Petr
Vnitřní model naruby, s. 73–74. [Text k ukázkám z výtvarné tvorby Adama Štecha (s. 71–84). Doprovozeno biografickou poznámkou; foto A. Š. Marcel Rozhoň.]

ŠTECH Adam
Malby, s. 75–84. [Čtrnáct reprodukcí maleb z let 2004–2010.]

KLARINCOVÁ Kateřina
Elbančický rok, s. 87–91. [Ukázka z prozaického cyklu. Doprovozeno biografickou poznámkou; foto K. K. Karel Cudlín.]

URBÁNKOVÁ Dagmar
K procesu vzniku obrazů z hub, s. 95–96. [Autorský komentář k ukázkám z tvorby (s. 97–103. Doprovozeno biografickou poznámkou; foto D. U. Karel Cudlín.]

URBÁNKOVÁ Dagmar
Obrazy z mykologie, s. 97–103. [Deset fotografií prací z roku 2006. Foto Michal Hladík.]

Nové práce (s. 105–115)

MARHULA Jindřich
Tři roky Zlína, s. 106–107. [Pět básní. Biografická poznámka s. 115.]

PULCOVÁ Pavlína
Zrcadlení, s. 108. [Šest básní. Biografická poznámka s. 115.]

POLÁČEK Vít
Stařenka se žhavými uhlíky, s. 109–110. [Próza. Biografická poznámka s. 115.]

HOLÁ Lucie
Leporelo, s. 111–115. [Próza. Biografická poznámka s. 115.]

BÜCHLER Pavel
O půdě pod nohama (s Pavlem Büchlerem hovoří Karel Haloun), s. 117–132. [Rozhovor. Doprovozeno dvanácti ukázkami z tvorby, fotografií P. B. a biografickou poznámkou.]

Vladimír Nabokov: Bledý oheň (s. 133–158)

DOMINIK Pavel
K překladu Bledého ohně, s. 135. [Komentář k překladu románu Vladimira Nabokova (s. 136–). Doprovozeno biografickou poznámkou; foto V. N. repro rr.]

NABOKOV Vladimír
Bledý oheň, s. 136–158. [Ukázka z románu. Přeložil Pavel Dominik, verše Jiří Pelán.]

KINTERA Krištof
ATELIÉRY 2010/XXII. – Krištof Kintera (projekt Viktora Karlíka a Karla Cudlína), s. 160–168. [Interview na s. 161 připravil V. K. (= Viktor Karlík). S biografickou poznámkou a dvaceti fotografiemi Karla Cudlína (s. 160–168).]

BROUSIL Tomáš
Z deníku typografa, s. 169–175. [Esej o typografické práci s ukázkami.]

Za Lexikonem české literatury (s. 177–213)

POKORNÁ Terezie
Následující soubor textů, s. 178. [Úvodní slovo k souboru textů věnovaných tzv. kauze Lexikon (s. 177–213).]

MERHAUT Luboš
O snadnosti, s. 179–191. [Komentář k tzv. kauze Lexikon, tedy ukončení činnosti redakční rady Lexikonu české literatury v Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., a jejím okolnostem.]

MERHAUT Luboš
Bibliografie, s. 192–194. [Bibliografie prohlášení a ohlasů tzv. kauzy Lexikon.]

VOJTĚCH Daniel
Ad acta: Výzkumným pracovníkům ÚČL, s. 195–197. [Prohlášení k tzv. kauze Lexikon, tedy ukončení činnosti redakční rady Lexikonu české literatury v Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. Text byl 16. 12. 2009 adresován účastníkům shromáždění výzkumných pracovníků ÚČL AV ČR, v. v. i.]

ŠPIRIT Michael
Druh na vymření, s. 198–201. [Komentář k tzv. kauze Lexikon (tedy ukončení činnosti redakční rady Lexikonu české literatury v Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.) a stavu literárněvědné bohemistiky.]

BRABEC Jiří
Dokumenty, s. 202–213. [Dokumenty k tzv. kauze Lexikon (tedy ukončení činnosti redakční rady Lexikonu české literatury v Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.): otevřený dopis z 28. 12. 2009, seznam podepsaných i vybrané ukázky z textů, kterými někteří signatáři podpis doprovodili, a otevřený dopis Komisi pro etiku vědecké práce AV ČR ze 30. 3. 2010. Připravil a uvedl jb (= Jiří Brabec) 3. 5. 2010.]

Couleur (s. 215–241)

KALINA Pavel
Vidět, ne jen se dívat, s. 216–217. [Nad eseji Johna Bergera O pohledu (Agite/Fra 2009).]

VAŠÍČEK Zdeněk
Ke knize Jiřího Brabce, s. 217–219. [Ke knize Jiřího Brabce Panství ideologie a moc literatury. Studie, kritiky, portréty (1991–2008) (Akropolis 2009).]

PEČINKOVÁ Pavla
Prázdná nádoba mluví dutě, s. 220–223. [K výstavě Po sametu v Galerii hlavního města Prahy.]

ŠLAJCHRT Viktor
Zákopová válka českých pamětí, s. 223–226. [Ke knize Françoise Mayerové Češi a jejich komunismus (Argo 2009).]

DRDA Adam
Jak se šije minulost – Pernesovi na míru, s. 226–230. [K debatě o řediteli Ústavu pro studium totalitních režimů.]

ŠIMEK Petr
Tři cestopisci z Labyrintu, s. 231–234. [O knihách Jany Šrámkové Hruškadóttir (Labyrint 2008), Báry Gregorové Kámen – hora – papír (Labyrint 2008) a Jana Malindy Ilegální vztahy (Labyrint 2008).]

VAJCHR Marek
Zapřená pohádky Markéty Pilátové, s. 235–236. [K próze Má nejmilejší kniha (Torst 2009).]

POKORNÁ Terezie
Trendy Ibsen na jedno použití, s. 236–239. [O inscenaci hry Heda Gablerová v režii Daniela Špinara ve Švandově divadle. Doprovozeno ilustrativní fotografií.]

ŠOUREK Petr
Extra sexy pomfrity, s. 239–240. [K inscenacím Friet-sex-speciaal a Wacht even! /Moment, prosím T.VARu v divadle Ponec. Doprovozeno dvěma ilustrativními fotografiemi.]

HYBLER Martin
Perské kočky, s. 240–241. [O dvou perských filmech: Shirin režiséra Abbase Kiarostamiho, Perské kočky Bahmana Ghobadiho.]

25 let Revolver Revue – Nová scéna 20. února 2010, s. 243–249. [Fotografie Karla Cudlína.]

Revolver Revue 80, září 2010

VLASÁKOVÁ Eliška
Načatý sáček lesněnek, s. 9–13. [Ukázka z prózy. Doprovozeno biografickou poznámkou; foto E. V. Karel Cudlín.]

VLADIMIR 518
Kód a striktní pravidla vs. surfování po systému (s Vladimirem 518 hovoří Edita Beníšková a Petr Onufer), s. 17–26. [Rozhovor o českém rapu, graffiti, Karlu Pragerovi a práci Vladimira 518. Doprovozeno biografickou poznámkou; foto rappera Karel Cudlín.]

VLADIMIR 518
Karavana, s. 27–34. [Fotografie koláží.]

Nové práce (s. 35–44)

VONDRÁČEK Lukáš Roháč
Básně, s. 36. [Dvě básně. Biografická poznámka s. 44.]

ŠKOCHOVÁ BLÁHOVÁ Olga
Haiku kojící matky, s. 37–42. [Ukázky z básní s autorským komentářem (s. 42). Biografická poznámka s. 44.]

WEINBERGER Jiří
Básně z let 2008–2009, s. 43 [Čtyři básně. Biografická poznámka s. 44.]

BOLF Josef – PINKAVA Ivan
Rozhovor s Ivanem Pinkavou a Josefem Bolfem (s fotografem a malířem hovoří Petr Vaňous), s. 47–59. [Interview. Doprovozeno biografickými poznámkami; foto I. P. s J. B. Karel Cudlín. Proloženo osmnácti ukázkami z tvorby.]

ANDJELKOVSKI Tašo
Jinde, s. 63–77. [Konvolut textů ze sedmdesátých let. Doprovozeno biografickou poznámkou; foto T. A. Karel Cudlín.]

Vladimir Veličković: Je vzrušující brát se za figuru (s. 79–98)

VELIČKOVIĆ Vladimir
Je vzrušující brát se za figuru (malíř Vladimir Veličković odpovídá Janu Sekalovi), s. 81–83. [Odpovědi na otázky o tvorbě. Doprovozeno biografickou poznámkou; foto V. V. Jan Sekal.]

VELIČKOVIĆ Vladimir
Z díla, s. 84–98. [Fotografie ateliéru a výtvarné tvorby V. V. Foto Jan Sekal.]

DOKUMENTARISTÉ 2010/XI. – Helena Třeštíková (projekt Adama Geberta), (s. 99–112)

TŘEŠTÍKOVÁ Helena
DOKUMENTARISTÉ 2010/XI. – Helena Třeštíková, s. 100–105. [Ukázky ze scénářů Manželských etud, filmu René (2008) a Katka (2010) se záběry z dokumentů.]

TŘEŠTÍKOVÁ Helena
DOKUMENTARISTÉ 2010/XI. – Helena Třeštíková, s. 107–112. [Interview připravil Adam Gebert. Uvozeno biografickou poznámkou; foto H. T. Karel Cudlín.]

TÝC Roman
ATELIÉRY 2010/XXIII. – Roman Týc (projekt Viktora Karlíka a Karla Cudlína), s. 114–120. [Interview na s. 115–116 připravil V. K. (=Viktor Karlík). S biografickou poznámkou a šestnácti fotografiemi Karla Cudlína (s. 114–120).]

PRAVDOVÁ Anna
«Affaire contre: HOFFMEISTER Adoplhe, REINEROVA Hélène, PELC Antonin, KOPF Maximilien, STURM Rudolf, SIMONIC Clément, SEDIVKA Jan, DIVIS Alen». Policejní vyšetřovací spis osob zatčených v Domě československé kultury v Paříži 18. a 19. září 1939), s. 122–141. [Úvodní komentář (s. 122–124), edice policejního spisu, uloženého v archivu vojenské justice ve Francii, a faksimile dokumentů (s. 124–141).]

BROUSIL Tomáš
Z deníku typografa, s. 144–149. [Esej o typografické tvorbě. S ukázkami.]

ZSCHOKKE Matthias
Pozvání, s. 151–184. [Divadelní hra, datováno červen 2000. Přeložila Věra Koubová. Doprovozeno biografickou poznámkou; foto M. Z. archiv.]

KALINA Pavel
Země a most, s. 186–191. [Esej o Benátkách a vybraných památkách a architektonických počinech. Doprovozeno deseti fotografiemi.]

LAUBE Roman
A šli sekat třtinu, s. 195–209. [První část textu o alternativních hnutích na Castrově Kubě (viz též RR č. 81). Doprovozeno dvěma fotografiemi.]

Couleur (s. 211–240)

KALINA Pavel
Padlé nymfy šat, s. 212–214. [Nad knihou Georgese Didi-Hubermana Ninfa moderna (Agite/Fra 2010). Doprovozeno ilustrativním vyobrazením.]

ŠLAJCHRT Viktor
Ozvěny z bezedného prostoru, s. 215–219. [O sbírkách současných českých básníků: Soukromý labyrint (Dybbuk 2009) a Po kameni cesta (Dybbuk 2009) Michala Matzenauera, Procházka sadem (Pavel Mervart 2009) Jana Placáka, Pohyb pochyb (Protis 2008) Miroslava Salavy, Dovnitř obrácené oko (Litterula 2009) Petry Rosette, V cirkuse Calvaria (Kniha Zlín 2009) Daniela Hradeckého a Jarní chodec (Dauphin 2009) Petra Mazance.]

KYZOUROVÁ Ivana
Proč Dokoupilovi Pražané rozumějí, s. 219–221. [K výstavě Dokoupil 100 v Jízdárně Pražského hradu a její reflexi. Doprovozeno dvěma ilustrativními vyobrazeními.]

KOSÁKOVÁ Hana
Červenkovy zápisy z normalizace, s. 221–224. [O knize Záznamník (Atlantis 2010) Miroslava Červenky. Doprovozeno ilustrativním vyobrazením.]

ŠOUREK Petr
My všichni nevěříme na divadlo, s. 224–227. [Nad inscenací Casablanca Therapy Bojana Jablanovce a projektu DNA. Doprovozeno dvěma ilustrativními vyobrazeními.]

TUCKEROVÁ Veronika
Německá literatura v Čechách Josefa Mühlbergera, s. 228–231. [O knize Dějiny německé literatury v Čechách 1900–1939 (Albis International 2006) Josefa Mühlbergera. Doprovozeno ilustrativním vyobrazením.]

GLANC Tomáš
Co ztratíš, dohoní tě, s. 232–236. [O úmrtí Jeleny Švarc a současných překladech z ruské poezie.]

KOSÁKOVÁ Hana
Orální historie vítězná? Či poražená?, s. 236–240. [Ke knihám Vítězové? Poražení? (Prostor 2005) a Tato fakulta bude rudá! (Akropolis 2009).]