Cena Josefa Hlávky pro Pražské ptactvo 1800–2020

28.6.2024

Dovolujeme si oznámit, že autorům publikace Pražské ptactvo 1800–2020 (ptáci – město – příběh hrdiny): Veleslavu Wahlovi, Petru Voříškovi, Jaroslavu Cepákovi, Kateřině Ebelové, Janu Horovi, Jakubu Hoškovi, Janu Hoškovi, Ondřeji Sedláčkovi a Jaroslavu Škopkovi, byla letos udělena Cena Josefa Hlávky za knižní práce z oblasti vědy o živé přírodě (pořádá Nadace Český literární fond a Nadace Josefa, Marie a Zdenky Hlávkových).

Knihu vydala loni Revolver Revue ve spolupráci s Českou společností ornitologickou v grafické úpravě Josefiny Karlíkové a Matěje Vojtuše, mj. s ilustracemi Jana Hoška, Karla Svolinského a fotografiemi Karla Cudlína.

Cenu za autorský kolektiv převzali Petr Voříšek a Jaroslav Škopek 17. června 2024 na zámku v Lužanech.

„Současní spoluautoři přispěli k Wahlovu dílu porovnáním s dnešním stavem, k čemuž mají oproti svému předchůdci k dispozici velké soubory dat o výskytu ptáků v Praze. (...) Stane se [kniha Pražské ptactvo 1800–2020] jistě ozdobou knihoven i soukromých sbírek tisíců českých ornitologů (…), ale i milovníků pěkně vypravených knih obecně (…)“ (z laudatia prof. Františka Vyskočila).

Foto knihy Filip Beránek, foto z předání ceny Jindřich Nosek

Cena Josefa Hlávky pro Pražské ptactvo 1800–2020
Cena Josefa Hlávky pro Pražské ptactvo 1800–2020
Cena Josefa Hlávky pro Pražské ptactvo 1800–2020
Cena Josefa Hlávky pro Pražské ptactvo 1800–2020
Cena Josefa Hlávky pro Pražské ptactvo 1800–2020
Cena Josefa Hlávky pro Pražské ptactvo 1800–2020