vyprodáno

ERR 82/2014 Adam DRDA Zvláštní zacházení

(Rodinný tábor terezínských Židů v Auschwitz II. – Birkenau)

POSLEDNÍ VÝTISKY!

Šoa neboli nacistické vyhlazování Židů se v Čechách dosud pojímá jako cosi cizorodého – ne jako specifická a přitom neoddělitelná součást národní tragédie, ale jako osud „těch druhých“. Stručně řečeno: zdejším symbolem nacistické krutosti jsou Lidice, jejichž příběh zná každý školák, ale jen málo lidí ví, že v noci z 8. na 9. března 1944 byly v plynových komorách zavražděny téměř čtyři tisíce Židů z terezínského rodinného tábora v Osvětimi-Birkenau a že to byla – vedle obdobných vražd z počátku července téhož roku – největší masová vražda čs. občanů během druhé světové války a v moderních dějinách vůbec. Rodinný tábor zřídili nacisté ve vyhlazovacím centru v Birkenau v září 1943. Jeho prvními obyvateli se stali Židé z Čech a Moravy deportovaní z ghetta Terezín. Bylo jich několik tisíc, mužů, žen a dětí – a všichni měli v dokumentech předepsanou šestiměsíční karanténu, po níž mělo následovat Sonderbehandlung neboli „zvláštní zacházení“. Tento termín označoval v úřední řeči nacistického Německa zabití člověka bez soudu, z rozhodnutí státních orgánů, usmrcení v plynové komoře. Karanténní lhůta vypršela právě v březnu 1944.

Kniha Adama Drdy zachycuje historii rodinného tábora, především na základě vzpomínek několika desítek lidí, kteří přežili. Obsahuje rovněž dobové snímky a fotografie Radovana Kodery z cyklu Stopy holocaustu, zachycující zbytky rodinného tábora v Osvětimi-Birkenau.

Kniha byla uvedena ve čtvrtek 22. ledna 2015 v 19 h v kavárně Liberál (Heřmanova 6, Praha 7).

Grafická úprava Viktor Karlík
Rozsah 256 stran
Formát 17 x 24,5
ISBN 978-80-87037-65-2

Vydání této knihy podpořili: Magistrát hl. m. Prahy, Ministerstvo kultury ČR, Státní fond kultury ČR, Nadační fond obětem holocaustu, Nadace Český literární fond, Federace židovských obcí v ČR, Mgr. Martina Zikmundová a JUDr. Alena Štumpfová.

Ohlasy: