František Josef KOUDELKA

FRANTIŠEK JOSEF KOUDELKA (Pavel Pech), nar. 29. 1. 1969 v Oseku. Absolvoval Střední průmyslovou školu chemickou v Ústí nad Labem. Pracuje jako dělník ve sklárně. Bývalý speleolog zaměřený na historické podzemí a sběratel banánových nálepek. Od roku 2003 se zabývá linorytem a sazbou, tiskem a vazbou vlastních knih. Práce na knihách postupně pohltila veškerý jeho volný čas a dřívější záliby. Ukázky z autorských knih Františka Josefa Koudelky přináší RR č. 85/2011.