Konference Ivan Martin Jirous

konference / 14.–15. 11. 2013 / Praha
conference / 14–15 November, 2013 / Prague

Na poklepávání po ramenou by zahynula jakákoli kultura…
Any culture would perish from having its praises sung…
I. M. J., 1985

pořádá Revolver Revue v prostorách FAMU (Smetanovo nábřeží 2, Praha 1, I. patro, místnost č. 107) / organized by Revolver Revue in the FAMU Building (Smetanovo nábřeží 2, Prague 1, 1st floor, room No. 107)
 
s mezinárodní účastí / ve spolupráci s Institutem pro studium literatury / za podpory Magistrátu hl. města PrahaMinisterstva kultury ČR / international speakers / in cooperation with the Institute for Literary Studies / supported by Prague City Hall and the Ministry of Culture of the Czech Republic
 
Program / Schedule:

čtvrtek 14. 11. / Thursday, 14 November

Terezie Pokorná – zahájení / opening (10.00)

I. Poezie, dopisy, překlady / Poetry, letters, translations (10.15–14.30, moderují / hosted by Marek Vajchr, Petr Onufer)

 • Marek Vajchr: Soucit, starost a sentiment / Compassion, Concern and Sentiment
 • Viktor Šlajchrt: Tradice prokletých básníků a Jirous / The Tradition of Cursed Poets and Jirous
 • Petr Hruška: Komunikativnost Magorových básní z pozdních sbírek / Communicativeness of Magor´s Late Poems
 • Martin Hybler: Magorovy dopisy / Magor´s Letters

Přestávka / Break (12.15–13.00)

 • Mike Baugh: Musel bys být Magor, abys zkusil překládat Jirouse / Translating Magor, You´d Have to Be Mad
 • Justin Quinn: Jirous mimo (k problematice překladu Jirousovy poezie) / Jirous Outside (on translating Jirous´s poetry)
 • Paul Wilson: Jirous, Sontagová a nová citlivost (úvahy nad neznámou Magorovou překladatelskou činností) / Jirous, Sontag, and the New Sensibility (reflections on Magor´s unknown translation activities)

Přestávka / Break (14.30–15.00)

II. Samizdat a lidská práva, pozůstalost a další prameny / Samizdat and human rights, estate and other sources (15.00–18.30, moderují / hosted by Michael Špirit, Adam Drda)

 • Jiří Gruntorád: Magor v samizdatu / Magor in Samizdat
 • František Stárek: IMJ jako spoluvydavatel časopisu Vokno / IMJ as a co-publisher of Vokno magazine
 • Martin Machovec: Zpráva o stavu literární pozůstalosti IMJ / Report on the State of IMJ´s Literary Estate

Přestávka + projekce / Break and screening.

 • I. M. Jirous na fotografiích Ondřeje Němce (16.30–17.00) / I. M. Jirous in Ondřej Němec´s photographs
 • Dana Němcová: I. M. Jirous a lidská práva / I. M. Jirous and the Human Rights
 • Ivan Bierhanzl: IMJ v audiovizuálních médiích do roku 1989 (komentovaná projekce) / IMJ in audiovisual media until 1989 (commented screening)

Diskuse / discussion

pátek 15. 11. / Friday 15 November

III. Polemik, kritik, historik umění / Polemist, critic, art historian (10.00-12.00, moderují / hosted by Terezie Pokorná & Viktor Karlík)

 • Luboš Merhaut: Magor polemický / Magor Polemical
 • Pavla Pečinková: „Čas unáší krásu – čas odhaluje pravdu“ (Magor jako výtvarný kritik) / „Time Conveys Beauty – Time Reveals the Truth“ (Magor as Art Critic)
 • Petr Jindra: „Sílící pocit utkvělé konkrétnosti“ (Osobnost I. M. Jirouse jako historika a kritika umění) / “The Growing Feeling of Fixed Concreteness“ (I. M. Jirous as an Art Historian and Critic)
 • Magdalena Juříková: Sochařské události šedesátých let pohledem IMJ / Sculpture Events of the 1960s as Observed by IMJ

Přestávka / Break (12.00–13.00)

IV. Teoretik undergroundu / Theorist of underground (13.00–15.30, moderuje / hosted by Marek Vajchr)

 • Robert Krumphanzl: Ivan Martin Jirous jako „teoretik hnutí undergroundu“ / Ivan Martin Jirous as the “Theorist of the Underground Movement“
 • Veronika Tuckerová: Jirous o undergroundu: mýtus, kosmos, ghetto / Jirous on Underground: Myth, Cosmos, Ghetto
 • Nicolas Maslowski: Underground jako (nové) sociální hnutí? / Underground as a (New) Social Movement
 • David Bartoň: „Běda člověku, skrze něhož přichází pohoršení.“ / “Woe to the One by Whom the Temptation Comes.“
 • Miroslav Petříček: Nezvladatelnost není alternativa, nýbrž něco úplně jiného / Uncontrollability Is Not an Alternative, but Something Entirely Different

Přestávka / Break (15.30–16.00)

V. Působení po roce 1989, kolektivní paměť a mediální obraz / After 1989, collective memory and media image (16.00–18.00, moderuje / hosted by Terezie Pokorná)

 • Michael Špirit: IMJ po roce 89 / IMJ after 1989
 • Michal Geisler: Magorova cesta do české kolektivní paměti / Magor´s Journey to the Czech Collective Memory
 • Adam Drda: Mediální obraz Ivana Martina Jirouse / The Media Image of I. M. Jirous

Diskuse / discussion

 
+ Večer Revolver Revue / Revolver Revue afterparty 
od 20.00 v Café V Lese / starting at 8 pm at Café V Lese

Z básní I. M. Jirouse budou číst / I. M. Jirous´s poetry read by Petr Hruška, Vít Kremlička, J. H. Krchovský, Luděk Marks a Petr Placák. K poslechu i tanci zahrají / starring All Tomorrow's Parties Band + Tea Jay Ivo.

Program konference i Večera RR a další informace budou průběžně aktualizovány na www.revolverrevue.cz a facebookových stránkách RR. / The conference schedule and RR Afterparty, as well as additional information, are due to be modified; see www.revolverrevue.cz and Revolver Revue´s Facebook page.

Ohlasy: