Ivan DUBSKÝ

IVAN DUBSKÝ (3. 9. 1926 – 17. 5. 2023) vystudoval filosofii a sociologii na FF UK. V letech 1952–1953 byl asistentem dějin filosofie na VŠPHV v Praze. Roku 1953 přešel do Kabinetu pro filosofii ČSAV, kde pracoval nejprve v oddělení dějin české filosofie, později v oddělení soudobé západní filosofie. V roce 1967 externě přednášel na FF UK o problémech filosofické antropologie a vedl seminář o Heideggerovi. V letech 1965–1966 a 1968–1969 pobýval jako stipendista Alexander von Humboldt-Stiftung v Husserlově archivu v Kolíně nad Rýnem a ve Freiburku. V roce 1974 byl z FÚ ČSAV propuštěn, v letech 1975–1989 byl v invalidním důchodu. Po rehabilitaci se vrátil do FÚ ČSAV.

Revolver Revue č. 66/2007 přinesla výbor dopisů Friedricha Nietzscheho, které Ivan Dubský vybral a doprovodil esejí. Pro RR č. 72/2008 napsal esej Čas kouzelného vrchu. Soubor devíti textů (z let 1965–2007) interpretujících klíčové momenty osudu Fridricha Nietszcheho a jeho stále živý a inspirativní myšlenkový odkaz vyšel pod názvem O Nietzschovi v Edici RR roku 2016.