Ivo PELICHOVSKÝ

IVO PELICHOVSKÝ (nar. 1975 v Praze) studoval v letech 1989–1993 na Střední uměleckoprůmyslové škole v Praze, 1993–1998 na Pedagogické fakultě UK. Samostatně vystavuje od devadesátých let, opakovaně v pražských galeriích Navrátil, Litera (zde mj. v říjnu 2007 představil cyklus Metropolis) a Gambit. Revolver Revue představila jeho práce v č. 61/200591/2013.