Jan ŠAFRÁNEK

JAN ŠAFRÁNEK (nar. 1948 v Hradci Králové), 1962–1964 malířské začátky u „mistra Fröhlicha“, střídal různé profese, v letech 1970–1974 maloval reklamní panely pro filmový podnik v Hradci Králové. Během hradeckého období (1968–1974) vytvořil více než padesát obrazů. V roce 1974 se přemístil do Prahy, stýkal se především se Zbyškem Sionem, Jiřím Daníčkem, Evženem Brikciusem, Rudolfem Němcem a Olafem Hanelem. V pražském období (1974–1979) vzniklo několik sérií obrazů na téma nočních lokálů, bufetů, společenských událostí, intimních výjevů a příběhů ze života. 1976 podepsal Chartu 77 a z jara 1979 vycestoval do Rakouska. V roce 1980 studoval dva semestry kresbu a malbu na Akademii užitého umění ve Vídni. 1981–1985 žil v Sydney, 1984 získal australské státní občanství. 1985–1986 cestoval po USA, Mexiku, Tichomoří a Evropě. 1986–1990 opět působil v Sydney a namaloval obrazy Johnny Walker, Pedestrians – Chodci, Night in China Town, City, Sedlák ve městě, Rozhovor a další. V roce 1990 se usadil v Rakousku, žil a maloval střídavě ve Vídni a Korutanech.

Revolver Revue č. 16/1991 otiskla blok Jan Šafránek, malíř podle skutečnosti, doprovozený reprodukcemi třinácti obrazů ze 70. let, č. 33/1997 přineslo další barevné a černobílé reprodukce a rozhovor, který vedl s J. Šafránkem Viktor Karlík (text zde).