KUNSTWERK

KUNSTWERK, tvůrčí formace, ustavená po zhruba dvacetileté spolupráci zakládajících členů v roce 2000 a ve víceméně nezměněné podobě tak setrvávající dodnes. kunstWerk má dva členy zakládající, jednoho člena in memoriam a proměnlivý počet členů externích. Kromě vlastní tvůrčí činnosti v oblasti výtvarného umění se věnuje i činnosti kurátorské a teoretickým studiím. Členové kW se zabývají též duchovní obrodou společnosti a stáli u zrodu chatařské církve Sekula, kde se věnují misijní a pastorační činnosti.
Výstavy: Wochenendhäusergesamtkunstwerk (2001, U Medáků), Heimliche Ausstellung (2004, galerie Concordia), Nevadí (2010, Nová scéna ND), Mein Heim (2010, galerie Josefa Sudka).

RR č. 76/2009 byl kunstWerk uveden ukázkami z díla a rozhovorem, který se členy tvůrčí formace vedl Viktor Karlík, projekt Nevadí byl představen v č. 79/2010, Přednáškač. 84/2011, Minuta smíchuč. 87/2012, soubor My a onč. 91/2013, Odposlechy v č. 94/2014. Cyklus Kunstbasteln vycházel na pokračování v RR č. 106/2017107/2017108/2017 a 109/2017. V Edici RR vyšla v roce 2012 Kniha chat. Pravidelně kunstWerk přispívá do rubriky Bubínek Revolveru.