Jiří KUBOVÝ

JIŘÍ KUBOVÝ (nar. 1950 v Mostě) žije v Ústí nad Labem a ve Lhotě pod Pannou. Od roku 1969 se živil v bankovní sféře a výrobním podniku. Od roku 1968 se zároveň soustavně věnuje výtvarné činnosti. První samostatnou výstavu mohl uspořádat až v roce 1988 (Makromolekulární ústav ČSAV v Praze), od té doby svoji práci průběžně představuje na samostatných i kolektivních výstavách. 

Revolver Revue č. 95/2014 přinesla ukázky z Kubového tvorby a rozhovor, který s autorem vedl Vladimír Drápal, jeho pracoviště představila v rámci rubriky Ateliéry RR č. 97/2014. V rámci Edice RR vyšla obsáhlá monografie zabývající se jeho dílem: Petr Jindra – Jiří Kubový: Absolutní krajina / Absolute Landscape.