160 Kč
(jinde 195 Kč)

ERR 20/2006 Michael ŠPIRIT Počátky potíží

„Michael Špirit obrací ve svých kritických úvahách, recenzích a glosách z let 1991–2005, které publikoval zejména v Kritickém sborníku a Kritické Příloze Revolver Revue, pozornost k nepřiznaným počátkům našeho zacházení s literárními texty: k návykům a předsudkům nereflektované a zautomatizované četby i k mechanismům a příznačným deviacím současného literárního provozu. Svou věrností původním ctnostem kritického řemesla – schopnosti rozlišovat věci podstatné od efemerid, dovednosti formulovat podnětné otázky a odvaze neuhýbat před jednoznačnými soudy – Špiritovy texty u jistých čtenářů vyvolávají vážné potíže.“ (Marek Vajchr)

Redakce Tamara Hořejší a Marek Vajchr
Obálka a grafická úprava Viktor Karlík

Rozsah 240 stran
Formát 20 x 13 cm
ISBN 80-87037-02-2

Ohlasy:

  • Haman, Aleš: Michael Špirit: Počátky potíží www.czlit.cz
  • Turek, Kazimír: Instalatéři české umělecké kritiky Lidové noviny (příl. Orientace), 15. 8. 2009, s. 19.
  • Vít Kremlička: Kniha jako esence ideálů Tvar 04/11, roč. XXII, 17. 2 2011, s. 11.