149 Kč

ERR 18/2006 Jan RYCHLÍK Deník 1955

Deník 1955 Jana Rychlíka je psán systematicky od 1. ledna do 20. dubna, a má tak všechny znaky ohraničeného experimentu, podobně jako Kolářův Přestupný rok z téže doby. Rychlíkův deník však na rozdíl od kolářovské pevné literární kompozice tvoří nedlouhé hloubavé záznamy, jež nese skeptická plebejská stylizace a všudypřítomná osvobodivá ironie, jejímž prismatem mluvčí textu pozoruje nebo s vynikající logikou pokusně řeší otázky geopolitiky, matematiky, lingvistiky, filosofie, historie nebo historiografie. Rychlík ukazuje soudobý život převážně v alegorizujících a apokryfizujících obrázcích s výjevy plynoucí vody nebo smrduté stoky s regulovaným provozem, návštěvy potomního světa nebo indiánů před conquistou. Slohová vykrouženost a jakoby hořká spokojenost se stavem věcí jsou rysy, které jeho text odlišují od tematicky a žánrově obdobně laděných, ale rabulisticky rozvinutých próz Vladimíra Vokolka Absurdanda, psaných 1948–1958, a svým osobním pohroužením ho naopak přibližují zdánlivým deníkovým záznamům Jana Hanče z přelomu padesátých a šedesátých let. Rychlík vědomě upouští od zprostředkující role standardizovaných uměleckých forem a jeho deník tak tvoří výjimečnou uměleckou hodnotu, která je v krutých padesátých letech srovnatelná s úsilím nonkonfromních autorů shromážděných v Kolářově a Hiršalově strojopisném sborníku Život je všude.

Rozsah 88 stran
Formát 19 x 15 cm
ISBN 80-87037-00-6

Ohlasy:

  • Chuchma, Josef: Jan Rychlík: Dny jdou jeden za druhým jak rány bičem MF Dnes 17, 14. 7. 2006, Umění a kritika s. 10.
  • (jhv) [Jan H. Vitvar]: Jan Rychlík: Deník 1955 Nedělní svět 25. 6. 2006.
  • Brdečková, Tereza: Jsem kulisa či rekvizita? Zápisky o smyslu života a smrti z roku 1955 Respekt 17, 2006, 11. - 17. 9., s. 22.
  • Rulf, Jiří: Deník jedné zimy Reflex, 2006, č. 40.