290 Kč
(jinde 320 Kč)

ERR 47/2010 Anna KARENINOVÁ Céline v Čechách

Výpravná kniha podává mnohotvárnou a objevnou výpověď o procesu přijímání a zavrhování jedné z nejkontroverznějších osobností moderní literatury nejen v Čechách. Komentovaný výbor z korespondence, dobových ohlasů, fotografií a dalších dokumentů, budovaný na půdorysu Célinova života a díla, sleduje ohlas veškerých jeho textů od vydání prvotiny až po současnost, přičemž českou kritickou recepci (F. X. Šalda, F. Peroutka, J. Vašica, R. Weiner, K. Čapek, B. Hrabal, underground ad.) zasazuje do mezinárodního kontextu. Východiskem ke knize byla stejnojmenná textově obrazová koláž, kterou překladatelka Célinova díla Anna Kareninová z iniciativy redakce připravila pro čtvrtletník Revolver Revue č. 70/2008 u příležitosti 75. výročí vydání kongeniálního českého – a ve světě vůbec prvního – překladu Cesty do hlubin noci (J. Zaorálek) a na kterou navázala velká anketa „Céline v Čechách“ v RR č. 74/2008.

Kniha vychází v grafické úpravě Viktora Karlíka a Luďka Kubíka.
Redakce Veronika Dudková, Marek Vajchr a Edita Beníšková

Célinovo dílo vychází v překladu Anny Kareninové v nakladatelství Atlantis.

Rozsah 352 stran
Formát 24 x 17 cm
ISBN 978-80-87037-30-0

Ohlasy: