60 Kč

ERR 50/2011 Ivo VODSEĎÁLEK Jedna věta.

Kniha vychází jako samostatně neprodejná příloha Revolver Revue č. 83/2011. Jedna věta Ivo Vodseďálka je již čtvrtým svazkem širšího knižního projektu – v roce 2010 vyšly Jedna věta Ivana Matouška, Víta KremličkyJaroslava Formánka. Využijte jedinečné možnosti a objednejte si na našich stránkách tuto jinak samostatně neprodejnou přílohu.

„Koncem roku 2008 mě zaujala myšlenka naplnit představu, podle níž by vyzvaný autor po dobu dvanácti měsíců napsal pokud možno každý den jednu větu – větu, která bude ukotvena v konkrétním čase a jejíž délka bude volbou pisatele, od samotného slova přes větu holou k rozvitému souvětí. Na začátku velké písmeno, na konci zpravidla tečka…“
Viktor Karlík, autor konceptu

Grafický design Viktor Karlík a Luděk Kubík /3.dílna/

Rozsah 44 stran
ISBN 978-80-87037-33-1

Ohlasy:

  • Radim Kopáč: Jedna věta stačí, drahoušku literarky.cz 19. 7. 2011
  • Božena Správcová: Co řekli jednou větou Tvar, č. 16, roč. XXII, 6. 10. 2011, s. 8-9
  • Petr Král: Věta a věty Tvar, č. 18, roč. XXII, 3. 11. 2011, s. 12, rubr. Diskuze
  • Božena Správcová: [Ad Petr Král: Věta a věty] Tvar, č. 18, roč. XXII, 3. 11. 2011, s. 12, rubr. Diskuze