310 Kč
(jinde 349 Kč)

ERR 100/2016 Marek VAJCHR Jména příběhu

Pátrání po smyslu podobnosti v portrétech dvou vzdálených příbuzných, kteří se v životě nesetkali, dovádí vypravěče k objevům archivních pramenů, jež přinášejí překvapivá svědectví o proslulých představitelích české barokní kultury i o jejich zapomenutých současnících. Osobnosti a jejich osudy Marek Vajchr představuje způsobem, který umožňuje Jména příběhu číst jako románovou ságu, jako kulturněhistorickou sondu do mentality člověka raného novověku i jako esej o podivuhodné moci obrazů.

Redakce Edita Onuferová
Redakční spolupráce Aneta Honzková, Alice Krajčírová a Petr Koubek 
Obálka a grafická úprava Viktor Karlík
Sazba Luděk Kubík /3.dílna/

Rozsah 632 stran
Formát 14 x 20,5 cm
ISBN 978-80-87037-83-6 (Revolver Revue)
ISBN 978-80-7331-394-4 (FAMU)

Kniha vznikla na Akademii múzických umění v Praze v rámci projektu podpořeného z prostředků účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum, kterou poskytlo MŠMT v roce 2016. Toto dílo bylo vytvořeno za finanční podpory Nadace Český literární fond a jeho vydání podpořily Magistrát hl. m. Prahy, Ministerstvo kultury ČR a Státní fond kultury ČR.

Ohlasy: