190 Kč
(jinde 229 Kč)

ERR 104/2017 Jaroslav FORMÁNEK Morituri

Zápletka románu Morituri se pozvolna vyjevuje na průsečíku vyprávění či vnitřních monologů několika obyvatel pražské činžovní čtvrti, do jejichž všedních životů vstoupí mimořádná událost, násilná smrt mladé ženy. Na rozdíl od detektivní prózy obvyklého střihu nejsou tyto „výpovědi“ jednotlivých postav řízené vyšetřovatelem ani nesměřují v první řadě k odhalení pachatele. Jaroslav Formánek prostřednictvím svého důmyslně strukturovaného příběhu zkoumá především příznačné podoby obecně lidského sklonu vyhýbat se poznání pomocí zažitých předsudků a myšlenkových i jazykových stereotypů. 

Redakce Marek Vajchr
Grafická úprava Viktor Karlík
Sazba Luděk Kubík /3.dílna/

Rozsah 136 stran
Formát r13,5 × 20,7 cm
ISBN 978-80-87037-87-4

Vydání této knihy podpořily Ministerstvo kultury ČR a Nadace Český literární fond. 

Ohlasy:

  • Kamila Klímová: Formánek, Jaroslav – Morituri iLiteratura.cz 15. 11. 2017
  • Lucie Palkosková: Formánkovo Morituri jako obraz malého českého rasismu Literární noviny, č. 12/2017, příloha Biblio, s. 3
  • Eva Škamlová: Minestrone story Tvar, č. 2/2018, s. 20