Pavel ŠMÍD

Pavel Šmíd se narodil 25. ledna 1952 v Pardubicích. Po absolvování Střední všeobecně vzdělávací školy nastoupil studia na Pedagogické fakultě v Hradci Králové, odkud byl na příkaz Státní bezpečnosti v roce 1976 těsně před ukončením vyloučen. Od roku 1976 až do prosince 1989 vykonával různé dělnické a technické profese. V létě roku 1990 mu bylo umožněno dokončit přerušená studia. V letech 1993 – 2009 byl vydavatelem a šéfredaktorem revue České republiky Welcome to the Heart of Europe. Tento dvouměsíčník vydávalo v šesti jazykových verzích jeho nakladatelství Theo. V roce 2009 bylo vydávání ministerstvem zahraničí z finančních důvodů zastaveno. V letech 1996 - 2002 spolupracovalo nakladatelství Theo též s prezidentskou kanceláří. Vydalo portrét prezidenta Václava Havla a sborník jeho projevů. Theo je též vydavatelstvím prózy, poezie a sedmi literárních sborníků současných českých autorů 7edm (v letech 2005 – 2011).  Pavel Šmíd jako fotograf absolvoval od roku 1998 několik samostatných (v České republice, Německu, Francii, Anglii, USA, Japonsku) a několik společných výstav (v České republice, Francii, Německu, Polsku, USA). Knižně vyšel Reportrét - fotografické portréty předních českých výtvarníků, Galerie Art, 2003, Příběhy fotografů z Pardubicka, Helios, 2008, Jeden den České republiky, Frey Brno, 2008, Pouti a Pouta, Theo, 2010. Kromě samizdatových vydání (Listy – Čtení na léto, Obsah, Bedna) je zastoupen také literárně ve sborníku Der Mongole Wartet, 2002, Düsseldorf, Německo a ve sborníku 7edm, edice Braq, Theo, Pardubice 2005 – v obou včetně fotografií.