Petr KRÁLÍK

PETR KRÁLÍK (nar. 1969 v Praze) se vyučil u pásu jedné pražské továrny. Fotografování se věnuje od třinácti let, zprvu v souvislosti se svými malířskými zájmy. V devadesátých letech studoval dějiny umění na Filozofické fakultě UK. Pracoval jako noční hlídač, archivář (v Archivu architektury a stavitelství v Národním technickém muzeu), terénní pracovník při rekonstrukci starých židovských hřbitovů. V letech 2000–2003 byl obrazovým redaktorem a fotografem v týdeníku Respekt, poté fotoeditorem týdeníku Profit, v letech 2004–2006 fotografoval pro Hospodářské noviny. V posledních letech jako fotograf ve svobodném povolání přispíval do magazínu Pátek Lidových novin, měsíčníku Art & Antiques, časopisů Time In, Lidé a země, Umělec, Národní 3 i do agentury ČTK. Spolupracuje s různými nadacemi, architekty, působí také jako filmový fotograf. Občas vystavuje (např. AM 180, Final klub). Od začátku devadesátých let podnikl několik delších cest, hlavně do Asie (Írán, Afghánistán, Čína, Tibet). Ukázky z jeho prací přinesla RR č. 95/2014 (s rozhovorem Viktora Karlíka) a 108/2017