Petr MIKEŠ

PETR MIKEŠ (1948–2016) byl v normalizačních letech spoluvydavatelem samizdatové edice Texty přátel, po roce 1989  pracoval jako redaktor, zejména pro nakladatelství Votobia a Periplum. Vydal pět básnických sbírek, poslední Just Words / Jen slova v nakladatelství Fra v roce 2004. Jeho básně byly přeloženy do polštiny, angličtiny, litevštiny a slovinštiny. Překládá z anglické a americké literatury (J. Kerouac, E. Pound, A. Myrer, T. E. Hulme, R. Caddel, B. Bunting, J. Joyce, S. Watts, K. S. Keys, P. McGuinness, P. Muldoon aj.). Uspořádal antologie anglické poezie Imagisté, Drak má dvojí jazykVítr z Narragansettu. Patřil ke spolupracovníkům Revolver Revue, vyšly zde jeho překlady poesie Basila Buntinga (č. 45/2001), Richarda Caddela (č. 48/2001), Mary de Rachewiltz (č. 64/2006) a maltské básnířky Marie Grech Ganado (č. 72/2008), přispěl do anket věnovaných Louisi-Ferdinandu Célinovi (č. 73/2008) a Bedřichu Fučíkovi (č. 98/2015). Ukázky z Mikešovy básnické tvorby byly publikovány v Revolver Revue č. 66/2007