Sympozium 8

Komunismus – elity – dnešek
27. 11. 2018

Pořádá Revolver Revue ve spolupráci s nakladatelstvím Triáda a společností Post Bellum  / Paměť národa.

Celodenní setkání u příležitosti letošních výročí let 1948 a 1968 
27. listopadu v prostoru Venuše ve Švehlovce (Slavíkova 22, Praha 3)

Program:

10:00–12:30  (moderuje Adam Drda & Marek Vajchr) 

Zahájení 

 • Jaroslav Cuhra – Český/československý parlament v krizích. Promarněné příležitosti 
 • Adam Drda – Čistka ve „Svobodných novinách“ – a příběh Edvarda Valenty 
 • Tomáš Hermann – Angažovaný intelektuál Karel Hrubý v odporu proti diktatuře po únoru 48 a srpnu 68 
 • Bohumil Doležal – „Držení pozic“ a „odvracení nedozírných následků“ (Čeští intelektuálové a politici na počátku normalizace) 
 • Martin Šmok – Hra s židovskou kartou – konstrukt židovského nepřítele v poválečném Československu 
 • Marek Vajchr – Za hranou zániku (Zmařený pokus o „národní obrození“ německé menšiny v roce 1968) 
 • Maciej Ruczaj – Velká polská revoluce let 39–56 a její dopady pro současnou polskou společnost 
 • Miroslav Petříček – Rovnoběžky, které se rozcházejí (Kultura a ztížená možnost komunikace) 

II. 14:00–16:30 (moderuje Terezie Pokorná & Robert Krumphanzl) 

 • Pavla Pečinková – Kupředu jdeme (Interpretace české předválečné avantgardy po roce 1948) 
 • Petr Jindra – Individualita a „celospolečenský jedinec“: František Pořický vs. Zdeněk Nejedlý (Příklad ideologizace duchovních hodnot v poválečných letech z prostředí plzeňského výtvarného života) 
 • Tereza Šnellerová – Skupina 42 v roce 48 – vyústění k zániku: „Moje stanovisko znáš.“ (K. Lhoták J. Chalupeckému) 
 • Robert Krumphanzl – Ladislav Dvořák – na koho padne los 
 • Terezie Pokorná – Neodpovídat na falešně položené otázky? (Jan Grossman na konferenci o činoherní kritice 1958) 
 • Barbora Čiháková – Rok 1968 a dílo Karla Pecky 
 • Marie Klimešová – Rozpadlá generace konce šedesátých let 
 • Jaromír Typlt – „Avantgardní – revoluční kultura je vepsí“ (Rozčarování sochaře Ladislava Zívra) 

III. 17:30 

 • Komentovaná projekce filmovými záznamy vybraných rozhovorů s pamětníky bude provázet Adam Drda 

(Program v pdf ke stažení zde.)

Ohlasy: