Tomáš POSPISZYL

TOMÁŠ POSPISZYL (nar. 1967), kunsthistorik, teoretik výtvarného umění, kritik a publicista, působí na pražské FAMU. Sestavil sborník americké výtvarné teorie Před obrazem (OSVU 1998) a s Laurou Hoptman antologii textů o východoevropském umění Primary Documents (MoMA, MIT Press 2002). V roce 2005 vydalo nakladatelství Fra jeho Srovnávací studie.

Autor je přispěvatelem Revolver Revue (viz Bibliografie) a Kritické Přílohy Revolver Revue (viz Bibliografie).