Alexander HOHENSTEIN

ALEXANDER HOHENSTEIN (pseudonym), byl do roku 1940 starostou malého německého města, pro neshody s nacistickou stranou byl přeložen jako správní komisař města a okresu poblíž Łodže. Po dobu svého působiště si tajně vedl (stenografické) zápisky. Tento deník byl publikován v Německu v roce 1961 péčí stuttgartského Ústavu pro moderní dějiny.

Revolver Revue č. 62/2006 otisklo ukázku z dokumentu Warthgau: Deník 1941–42 v překladu Veroniky Dudkové. Celá kniha vyšla jako 23. sv. Edice Revolver Revue v roce 2007.