Aviezer TUCKER

AVIEZER TUCKER, filosof a politolog izraelského původu, v současné době působí na Queens University v Belfastu. Zabývá se především epistemologií, filosofií dějin a politickou teorií. Publikoval knihy Our Knowledge of the Past: A Philosophy of Historiography (2004) a The Philosophy and Politics of Czech Dissidence: From Patočka to Havel (2000, česky 1997).

Kritická Příloha Revolver Revue č. 8/1997 otiskla článek o problémech postkomunistických vysokých škol, č. 10/1998 text o poměrech v českém vysokém školství (na oba reagoval v č. 14/1999 Martin Pokorný), č. 17/2000 text o transformační spravedlnosti v posttotalitních společnostech a č. 24/2002 recenzi na Scholemovy memoáry Von Berlin nach Jerusalem.