Marie LANGEROVÁ

MARIE LANGEROVÁ (nar. 1948), editorka, literární kritička a teoretička. Zabývá se především avantgardou poválečného Československa. V roce 2000 jí vyšla weinerovská monografie Weiner (Host), autorsky se podílela na souboru studií Na cestě ke smyslu: Poetika literárního díla 20. století (Torst 2005) a Fragmenty pohybu – Eseje o české poezii (Karolinum 1999).

Pro RR č. 96/2014 připravila blok o fotografických zájmech Jiřiny Haukové. Její text je zastoupen v knize Jan Lopatka (1940–1993), vydané v Edici RR.