RR noviny / FXŠ MMXVII

U příležitosti životních výročí F. X Šaldy (1867–1937) vychází druhé vydání speciálních RR novin. Obsahují rozsáhlou anketu, v níž vybrané osobnosti současného kulturního života odpovídají na otázky po svém vztahu k Šaldovu dílu a názoru na to, co z něj je právě dnes obzvlášť živé.

Noviny jsou do rozebrání distribuovány v redakci Revolver Revue a na vybraných veřejných místech v Praze i dalších městech. 

Vydáno: listopad 2017