Petr HOLMAN

PETR HOLMAN (nar. 1951) studoval na PF UK český jazyk a hudební výchovu a na FF UK sanskrt a tamilštinu. Roku 1975 obdržel cenu indického velvyslance za nejlepší studentský esej (Rabíndranáth Thákur a česká hudba). Vystřídal různá manuální i jiná zaměstnání, v devadesátých letech, po absolvování stáže v Oxfordu, působil na Katedře české a slovenské literatury a literární vědy na FF UK a později v Ústavu pro českou literaturu AV ČR. V letech 1992–94 jako stipendista programu J. W. Fulbrighta vyučoval češtinu na Stanfordově Univerzitě v Kalifornii a na Northwestern University (Evanston–Chicago), v letech 1996–98 šířil znalost českého jazyka a literatury na University of Delhi v Indii. V současné době pracuje v Ústavu jižní a centrální Asie (Indologický seminář) na FF UK.

Trvalý zájem věnuje dílu O. Březiny (je i čestným předsedou Společnosti Otokara Březiny v Jaroměřicích nad Rokytnou): v letech 1974–86 zpracoval a v devíti exemplářích vlastním nákladem v šesti svazcích vydal Frekvenční slovník básnického díla Otokara Březiny. Dále připravil k vydání dvou svazkovou Korespondenci (2004) a své studie Březiniana (2003).

Roku 1999 vydal ve druhém čísle čtvrtletníku pro kulturu prostředí Umění a řemesla úryvek svého textu Poprvé v Indii (Fragment dopisu ženě). Deníkový dopis Z cest..., reflektující autorův pobyt v USA, vyšel v roce 2005 knižně v Edici Revolver Revue. Revolver Revue č. 60/2005 přinesla rozhovor, který s autorem vedl Marek Vajchr.