Petr KRÁL

PETR KRÁL (nar. 1941), autor básní, próz, esejů, rovněž překladatel. Poslední knihy v češtině: Přivítat pondělí (básně, Ztichlá klika 2013), Pařížské sešity (deník, Pulchra 2013), Sebrané básně 1 (Větrné mlýny 2013).