Alan LEVY

ALAN LEVY (1932–2004), americký novinář. V letech 1968–1971 pobýval v Praze. Události pražského jara zachytil v knize Rowboat to Prague (1972). V roce 1991 se stal zakládajícím šéfredaktorem týdeníku The Prague Post. V sedmdesátých letech publikoval v New York Times rozhovory s řadou významných osobností. Podobnou skladu jako kniha Ezra Pound: The Voice of Silence mají i další Levyho příručky o významných moderních spisovatelích: W. H. Auden: In the Autumn on the Age of Anxiety (Permanent Press, New York 1983) a Vladimir Nabokov: The Velvet Butterfly (Permanent Press, New York 1984.)

Ukázku z Levyho vzpomínek na setkání a rozhovory s Olgou Rudgeovou, věnované především peripetiím vztahu mezi Poundem a jeho nemanželskou dcerou Mary Rudgeovou de Rachewiltz, přinesla v překladu Anny Kareninové Revolver Revue č. 64/2006.