RR 133/2023
199 Kč

„Uplatňovat právo na usmrcení vlastních zvířat s sebou nese vážné důsledky“. Přinášíme ukázku z prvního českého překladu ceněné beletristické knihy Metafyzický kurník, jejímž autorem je francouzský bohemista Xavier Galmiche. Nové básně Michaila Kolesova, žijícího na polárním kruhu, pro RR vybral, přeložil a průvodním textem doprovodil Martin Ryšavý. Adéla Suchánková a Jakub Guziur jsou autory obrazovo-textového opusu s názvem k plameni. Práce výrazného solitéra české fotografie Miroslava Machotky uvádí Petr Vaňous. Slovem i ukázkami děl představuje Jaromír Typlt Ateliér radostné tvorby, soustředěný na art brut, který letos oslavil již deset let existence. Giottův Ukřižovaný je tématem eseje Petra Jindry.

Dva bloky navazují na příspěvky z minulého čísla. U příležitosti letošního výročí sta let od narození Zbyňka Sekala tentokrát publikujeme úryvky z jeho textů, které vybrala Duňa Slavíková. V roce 1951 si Sekal zapsal: „S lidmi je potíž v tom, že mají velký obdiv k netrpělivé, úskočné a pomstychtivé bytosti, že by velmi rádi uplatňovali zákon oko za oko, když ale nemohou oplatit tomu, kdo jim jednu vrazil, oplatí to jinému, docela jinému libovolnému člověku, který se naskytne a o němž se dá předpokládat, že už nebude oplácet (to je velmi důležité pro dokonalou satisfakci).“

více

Dovolujeme si oznámit, že v Edici RR právě vyšla nová kniha:

Michal Janata
Stáří je mládím světa

Michal Janata (nar. 1952) ve své esejistické knize Stáří je mládím světa rozkrývá titulní téma v široké historické perspektivě myšlenkových a kulturních souvislostí a pronikavě analyzuje systémová znevýhodnění, jimž jsou v naší současné společnosti vyznávající kult věčné mladosti a neutuchajícího výkonu ve stále větší míře vystavováni příslušníci „vyloučené generace“. Hluboce erudovaný a přitom čtivý text, jehož sarkastický účinek podtrhuje podíl dvou příslušnic mladé generace, ilustrátorky Anežky Hájkové (nar. 1997) a autorky grafické úpravy Josefiny Karlíkové (nar. 1995), demaskuje rozmanité formy ostrakizace a účelového zneužívání seniorů a upozorňuje přitom na alarmující míru obecné lhostejnosti, která tyto jevy umožňuje. Tváří v tvář příznakům postupující dehumanizace Janata nepropadá zatrpklému karatelství ani bolestínskému sentimentu, ale střízlivě a leckdy vyloženě zábavně zvažuje možnosti a šance, které i za těchto podmínek člověku nabízí jeho životní finále, jež dříve či později čeká každého z nás.

více
Hladovka Jiřího Gruntoráda (a Johna Boka, který se připojil k příteli, aby ho podpořil) skončila po téměř devíti dnech. Výsledek krajního protestu – oběma pánům táhne na osmdesát a riskovali, že si přinejmenším poškodí zdraví – je rozporuplný. Někdejšímu disidentovi, signatáři Charty 77, politickému vězni a řediteli knihovny Libri prohibiti...
více
RR 133/2023
199 Kč
RR 132/2023
199 Kč
RR 131/2023
199 Kč
RR 130/2023
199 Kč
RR 129/2022
148 Kč
RR 128/2022
148 Kč
RR 127/2022
148 Kč
RR 126/2022
148 Kč
RR 125/2021
148 Kč
RR 124/2021
148 Kč