RR 125/2021
148 Kč

Dosud nepublikované básně poskytl letošní zimní RR Miloslav Topinka, svůj výbor nazval Světelný vír v tekutém písku. Básněmi se zde představuje i překladatelka a fotografka Věra Koubová. Výběr z poezie Wojciecha Bonowicze přeložil Jiří Červenka. Čtvrtým básníkem čísla je Julius Benko, Klára Elšíková pak autorkou prózy Minulý týden.

více

Dovolujeme si upozornit, že v Edici RR právě vyšla nová kniha:

Otto von Graben zum Stein – Marek Vajchr
Strašidelné Čechy

Tyrolský hrabě Otto von Graben zum Stein, který během svého dobrodružného života působil jako žebravý mnich, polní kazatel či učený blázen na dvoře pruského krále, vydal v letech 1731–1741 monumentální trilogii Rozpravy z říše duchů. Dvojice přátelsky disputujících učenců, s ironickým nadhledem reprezentujících dobové postoje obhájců a popíračů strašidel, v ní představuje bezpočet starších i soudobých případů přízračných zjevení. Díky svým nevšedním kvalitám se dnes pozapomenuté dílo stalo – vesměs nepřiznanou – inspirací pro řadu význačných autorů 18. a 19. století a mělo zásadní význam pro ustanovení literárních pravidel duchařského a hororového žánru.

Zvláštní pozornost věnoval tajuplným a děsivým příběhům z Čech, které na základě vlastních zkušeností z pražského pobytu ironicky nazývá „republikou duchů“. Kněžna Libuše, Jan Žižka, Bílá paní Perchta, Jan Nepomucký či krkonošský Rýbrcoul a další bájné a historické postavy tu vystupují v napínavých, groteskních i šokujících příbězích, v nichž se českému čtenáři představují v novém a překvapivém světle. Překladatel Marek Vajchr doplnil svůj výbor z Rozprav dialogizovanou předmluvou a zevrubným komentářem, které tvoří podstatnou součást edice a v nichž erudovanou, avšak čtivou formou dokládá nejen zásadní a doposud přehlížený přínos Grabenova díla v literárním a kulturněhistorickém kontextu.

více
V roce 2014 vyšla v Edici RR Vaše kniha Zvláštní zacházení – Rodinný tábor terezínských Židů v Auschwitz II. – Birkenau. Teď je na webových stránkách České televize volně přístupná dokumentární série Příběhy 20. století III. – Holocaust, která měla premiéru koncem minulého roku a již jste režíroval s Viktorem Portelem. Můžete říct něco o hlubších souvislostech těchto dvou počinů?
více
RR 125/2021
148 Kč
RR 124/2021
148 Kč
RR 123/2021
148 Kč
RR 122/2021
148 Kč
RR 121/2020
148 Kč
RR 120/2020
148 Kč
RR 74/2009
60 Kč