RR 129/2022
148 Kč

„Všude jen pustina a příboj tisícerý, / nesčetný mořský vír pod čarou obzorů… / Jakýsi matný dech pohání bludné sféry, / leč nikde žádný duch v nezměrném prostoru“. Jiří Pelán v poznámce překladatele o Chimérách píše, že sám jejich autor „hovořil o tom, že sonety vznikly ,ve stavu supranaturalistického snění‘, a varoval před pokusy o jejich racionální výklad“. Vznik nového překladu proslulého díla Gérarda de Nerval lze v české kultuře považovat za stejnou událost jako nový převod Eliotovy Pusté země, který jsme představili v minulém čísle. Vůbec poprvé v českém jazyce vycházejí ukázky ze dvou knih Williama S. Burroughse, první je z Přepracované příručky pro skauty, druhá z Bojových instrukcí. „Ve chvíli, kdy jsme si mysleli, že vše, co napsal, již známe – a tudíž nás nemůže už ničím dalším zaskočit, objevují se (…) další a další dosud nevydané rukopisy. A že jsou radikální nejen formou, ale i obsahem, na to lze vzít jed. Zároveň ale Burroughs vidí vše jasně a myslí s chladnou hlavou,“ konstatuje překladatel Josef Rauvolf. „Zbraně, za jejichž užití bych se přimlouval, jsou takové, které mění vědomí – střihy, mix, použití videopásků atd. Zbraně klamné představy,“ píše Burroughs v jednom z textů v roce 1970. Další velký blok čísla patří Gertrudě Urzidilové, která stejně jako Burroughs prožila většinu života ve 20. století, avšak její osud a dílo jako by byly ze světa výrazně odlišného.

více

Nenechte si ujít vánoční Večer Revolver Revue!

Divadelníci Ivana Uhlířová a Jakub Gottwald budou číst z novinky Umřel Brežněv výtvarnice a básnířky Dagmar Urbánkové, vydané v grafické úpravě Viktora Karlíka, a z prozaického debutu Tenká kniha saxofonisty Jiřího Jelínka, jenž vyšel s ilustracemi Davida Dolenského a v grafické úpravě Josefiny Karlíkové. Vystoupí rovněž hudební formace Johannes Benz (Jan Foukal a Albert Romanutti) a kromě jedinečného společenského setkání budete mít příležitost i k nákupu RR titulů za výjimečné ceny.

Čtvrtek 15. prosince 19 h, Večerní kavárna Souterrain (Bělehradská 82, Praha 2)!
Vstupné dobrovolné – těšíme se na Vás! 

S podporou Ministerstva kultury ČR, Magistrátu hl. m. Prahy a Městské části Praha 1.

více
RR 129/2022
148 Kč
RR 128/2022
148 Kč
RR 127/2022
148 Kč
RR 126/2022
148 Kč
RR 125/2021
148 Kč
RR 124/2021
148 Kč