Alena WAGNEROVÁ

ALENA WAGNEROVÁ (nar. 1936) vystudovala biologii a pedagogiku, později dálkově divadelní vědu. V druhé polovině šedesátých let začala psát a publikovat. Od roku 1969 žije v Saarbrückenu v Německu, od roku 1989 v Saarbrückenu a Praze. Píše a publikuje česky i německy, zejména sociologické studie, literární eseje, prózy a divadelní hry. Jako prozaička debutovala novelou Dvojitá kaple (1982 v německém překladu, česky 1991). Německy a česky vyšly její další knihy: biografie Mileny Jesenské, publikace o rodině Kafkově a dva svazky rozhovorů s Němci a Čechy ze Sudet. V němčině publikovala například knihu o životě Sidonie Nádherné.

V Revolver Revue publikovala své prózy v č. 66/2007 (záznam o cestě, kterou podnikla ve stopách Jiřího Weila, resp. jeho povídky Štrasburská katedrála), 86/2012 (Paní z ostrova aneb Pomalé skomírání monarchie v jejích poddaných), 92/2013 (Kde je, ó smrti, osten tvůj?) a 108/2017 (Půl roku na útěku před smrtí).