Alexander HOHENSTEIN

ALEXANDER HOHENSTEIN (pseudonym), byl do roku 1940 starostou malého německého města, pro neshody s nacistickou stranou byl přeložen jako správní komisař města a okresu poblíž Łodže. Po dobu svého působiště si tajně vedl (stenografické) zápisky. Tento deník byl publikován v Německu v roce 1961 péčí stuttgartského Ústavu pro moderní dějiny.

Revolver Revue č. 62/2006 přinesla ukázku z dokumentu Warthegau: Deník z let 1941–42 v překladu Veroniky Dudkové. Kniha vyšla jako 23. sv. Edice RR v roce 2007.