Alice STAŠKOVÁ

ALICE STAŠKOVÁ (nar. 1972) je asistentkou na katedře germanistiky Svobodné univerzity v Berlíně, do roku 2008 působila jako asistentka na katedře germanistiky Univerzity Karlovy v Praze. K Schillerovi vydala sborník Friedrich Schiller und Europa. Ästhetik, Politik, Geschichte (Friedrich Schiller a Evropa. Estetika, politika, dějiny, 2007). Knižní publikace: Nächte der Aufklärung. Studien zur Ästhetik, Ethik und Erkenntnistheorien in Voyage au bout de la nuit von L.-F. Céline und Die Schlafwandler von H. Broch (Noci osvícenství. Studie k estetice, etice a noetice v Cestě do hlubin noci L.-F. Célina a Náměsíčnících H. Brocha, 2008), jako spoluvydavatelka s P. M. Lützelerem Hermann Broch und die Künste (Hermann Broch a druhy umění, 2009).

Schillerovskou esej Alice Staškové přinesla Revolver Revue č. 77/ 2009.