Andrij BONDAR

ANDRIJ BONDAR (nar. 1974), ukrajinský básník, překladatel, kritik a publicista. Žije v Kyjevě, je redaktorem týdeníku Dzerkało tyżnia. Vydal básnické sbírky Wesinnja jereś (Jarní hereze,1998), Istyna i med (Pravda a med, 2001) a Primitivni formi vlasnosti (Primitivní formy vlastnictví, 2004). Do ukrajinštiny přeložil Gombrowiczův román Ferdydurke.

V Revolver Revue č. 63/2006 publikoval svoje básně (přel. Jiří Červenka).