Anna BLAŽÍČKOVÁ

ANNA BLAŽÍČKOVÁ (nar. 1933) vystudovala češtinu a ruštinu na FF UK v Praze, od roku 1958 několik let učila na středních školách v různých místech (Votice, Vlašim, Praha). V roce 1964 odešla na mateřskou dovolenou a po jejím skončení pracovala již pouze externě. Autorsky se podílela na heslech v Lexikonu české literatury 1 (1985) a 2/12/2 (1993) a Slovníku české literatury 1910-1981 (1985). Knižně publikovala prózu Psí víno (Práce 1992, 2. revidované vyd. Triáda 2010) a prózy pro děti a mládež Směr Červený Újezd (Středočeské nakladatelství a knihkupectví 1986), Kdo nesází, nevyhraje aneb Dostane se Honza k počítačům? (Albatros 1988), Zvířecí pohádky (Ex voto 2007) a Neomluvené hodiny (Ex voto 2008)

V Revolver Revue č. 56/2004 otiskla povídky Babička se vrátilaMomentka a rozhovor s ní vedl Robert Krumphanzl. Ukázku ze vzpomínkové prózy Teď něco ze života (vyjde v nakladatelství Triáda) publikovala v RR č. 88/2012.