Anna ČUMLIVSKÁ

ANNA ČUMLIVSKÁ (nar. 1985 v Mostě) po absolvování Gymnázia Jana Keplera studovala dva roky scénografii loutkového a alternativního divadla na DAMU a v letech 2006—2012 obor sochařství pod vedením prof. ak. soch. Jiřího Beránka, Krištofa Kintery a Dominika Langa na VŠUP v Praze. V letech 2009—2010 se na Toyama University Faculty of Art and Design věnovala studiu japonských laků pod vedením prof. Satoru Hajašiho, 2012, 2013 a 2014 se účastnila workshopu konzervace a restaurování japonského laku v Museum für Ostasiatische Kunst, Köln. V letech 2010—2013 pracovala na Gymnáziu Jana Keplera jako pedagožka, v loňském roce vedla Dílnu japonského laku na VŠUP.

Revolver Revue 98/2015 přinesla autorčino „Zkoumání věci za využití sochařské práce jako metodologie výzkumu“. Výběrem své práce a zdůvodněním této volby přispěla u příležitosti třicetiletého výročí Revolver Revue do jubilejního 100. čísla.