Anna WÁGNEROVÁ

ANNA WÁGNEROVÁ (2. 9. 1962 v Praze, vl. jm. Beatrice Landovská) absolvovala gymnázium, poté pracovala v dělnických profesích v divadlech, také jako průvodkyně a knihovnice. Na konci 80. let navštěvovala tzv. Podzemní univerzitu pražských bohemistů, pořádanou proskribovanými učenci pro ty, jimž byla vysokoškolská studia z politických důvodů odepřena. 1990–1997 vystudovala bohemistiku na FF UK, 2000–2002 působila jako učitelka literatury a psychologie pro sluchově postiženou mládež. Živí se jako astroložka a terapeutka rodinných systémů. Její texty jsou zastoupeny v antologii poesie druhé generace undergroundu U nás ve sklepě (ERR, sv. 73/2013).