Antonín BROUSEK

ANTONÍN BROUSEK (nar. 1941), básník, kritik a překladatel, studoval na FF UK češtinu a ruštinu, studia však z vlastního rozhodnutí nedokončil a od 1961 pracoval jako redaktor (do 1962 v závodním časopise n. p. Armabeton Náš beton, poté rok v nakladatelství Svět sovětů a do 1964 v literárním oddělení Čs. rozhlasu). 1969 odjel na pozvání Hölderlinovy společnosti na roční stipendium do Spolkové republiky Německo (Stuttgart) a zpátky do Čech se už nevrátil. V Tübingenu a Berlíně vystudoval slavistiku, germanistiku a komparatistiku a po svobodném povolání působil na univerzitě v Kolíně nad Rýnem a poté v Brémách v Ústavu pro výzkum nezávislých společenských hnutí a literatur ve východní Evropě. V letech 1987-1997 učil český jazyk a literaturu na univerzitě v Hamburku. Od 2002 žije v Čechách. Vydal sbírky Spodní vody (1963), Netrpělivost (1966), Nouzový východ (1969, náklad zničen, poté v knize Zimní spánek, Toronto 1980, samostatně Praha 1992), Kontraband (Toronto 1975) a Zimní spánek (Toronto 1980, Praha 1991, obsahuje Kontraband pod titulem Zapomnětlivost a redukovanou sbírku z 1980), Domovský list (oddíl v Zimním spánku, 1980), rozšířeno časopisecky 2001) a Vteřinové smrti (Purley 1987, rozšířeno Praha 1994). Výběr z těchto textů od 60. do 90. let vyšel v knize Podřezávání větve (1999). Uspořádal a komentoval knihy A. S. Puškina, S. Jesenina, I. Blatného a české stalinistické poezie z let 1945-55 Podivuhodní kouzelníci (1987).

Revolver Revue otiskla v č. 47/2001 rozšířenou verzi sbírky Domovský list, variace na kmenové autory české poezie. Životní jubileum autora připomíná v Kritické Příloze Revolver Revue č. 21/2001 Michael Špirit.