Antonín KOSTLÁN

ANTONÍN KOSTLÁN (nar. 1955 v Praze), studoval archivnictví a historii na FF UK v Praze, pracoval pak převážně jako archivář a historik. V současné době působí v Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR. Autor či spoluautor řady knih, příruček a odborných studií věnujících se českým a evropským dějinám od raného novověku po současnost. Svá výtvarná díla dosud nevystavoval.

Prózu Moje matka, já a pan Pitrman (povídka z Bubenče) otiskla Revolver Revue v č. 64/2006, ukázku z jeho básní v č. 66/2007. RR č. 68/2007 přinesla spolu s rozhovorem, který s autorem vedl Mirek Kaufman, ukázky z jeho výtvarných prací.