Augustín DOBROVODSKÝ

AUGUSTÍN DOBROVOLNÝ (nar. 1947), slovenský básník, vystudoval sociologii na FF Komenského university, pracoval jako externí spolupracovník na folkloristických a sociologických výzkumech při Slovenské akademii věd. Byl činný v oblasti neoficiální kultury, podílel se na řadě happeningů, svoji poesii publikoval příležitostně v samizdatu. Po roce 1989 vyšly ukázky jeho tvorby časopisecky v Fragmente K a Kultúrnom živote, v Čechách v Literárních novinách a ve společných česko-slovenských sbornících Ztichlá klika.

Revolver Revue č. 36/1997 otiskla výbor Dobrovolného veršů (úvodní text napsal slovensky Andrej Stankovič).