Barbora A. HŘEBÍČKOVÁ

BARBORA A. HŘEBÍČKOVÁ (nar. 1965) vystudovala chemii a filosofii. Pracovala v oboru památkové péče a přednášela na Akademii výtvarných umění chemii a historii výtvarných materiálů. V průběhu devadesátých let publikovala ve Studentských listech a revui Prostor, jinak převážně v odborných časopisech. Připravila k vydání deníky Vlasty Lavalové, které vyšly pod názvem Dnes nehlásili žádné popravy (Prostor 2004).

Revolver Revue č. 59/2005 otiskla úryvek prózy Můj Hostýn je prázdný.