Bohumil DOLEŽAL

BOHUMIL DOLEŽAL (nar. 1940 v Praze), vystudoval český a německý jazyk a literaturu na Filozofické fakultě UK. V letech 1962–68 byl redaktorem vydavatelství Čs. spisovatel, 1964–65 spolupracovníkem a členem redakční rady časopisu Tvář (časopis zakázán komunisty v roce 1965). V letech 1968–69 redaktorem obnovené Tváře (až do jejího definitivního zákazu na podzim 1969). V letech 1969–1989 působil jako montér, technický pracovník, programátor a systémový programátor, inventurník. V roce 1977 podepsal Chartu 77. V osmdesátých letech se podílel na přípravě ineditních sborníků (výbor z nich vyšel tiskem v roce 1993 v nakladatelství Maxdorf pod titulem „Hledání naděje“). Připravil jako samizdat výbor z politických článků a úvah Karla Havlíčka, Františka Palackého, T. G. Masaryka. 1987–89 tajemník a místopředseda nezávislé iniciativy Demokratická iniciativa, v roce 1989 člen Českého helsinského výboru, 1990–92 poslanec Federálního shromáždění ČSFR za Občanské fórum / Demokratickou iniciativu, pak za Liberálně demokratickou stranu (nové jméno Demokratické iniciativy), v roce 1992 přestoupil do ODS, roku 1994 vyloučen za neplacení příspěvků. V letech 1992–93 šéf poradců premiéra Václava Klause. V letech 1993–2002 přednášel české a maďarské politické myšlení na Fakultě sociálních věd UK. V roce 1995 spoluinicioval společné prohlášení českých a sudetoněmeckých intelektuálů „Smíření 95“. Od roku 2000 vydává internetový politický zápisník Události. V roce 2013 spoluzaložil Klub na obranu demokracie, jehož je předsedou (Klub pořádá veřejné diskuse a podpisové akce). Knižně vydal: Nesamozřejmá politika (Torst 1996), Události, fejetony (Prostor 2004), Netrpěná literatura (Torst 2007), Události 2004–2010 (Plus 2010), Karel Havlíček. Portrét novináře (Argo 2013), V zemi babišismu a buranokracie (Free Czech Media 2021), Češi, Evropa, smíření (Argo 2021).

Laureát Ceny Revolver Revue za rok 2011. RR v č. 88/2012 publikovala proslovy laureáta, Michaela Špirita a Adama Drdy pronesené při slavnostním předání Ceny na Večeru RR v pražské kavárně Malá ryba, s fotografiemi Karla Cudlína. V roce 2014 obdržel cenu 1. června od Rady města Plzně.