Bohumila GRÖGEROVÁ

BOHUMILA GRÖGEROVÁ (nar. 1921), básnířka, prozaička, překladatelka z němčiny, francouzštiny a angličtiny, maturovala 1940 na Městském dívčím reálném gymnáziu Charlotty Masarykové v Praze a absolvovala roční školu pro sekretářky. Roku 1942 začala pracovat jako cizojazyčná korespondentka ve společnosti Sociální pomoc pro Čechy a Moravu. 1945–1951 (s výjimkou dvou semestrů studia češtiny a ruštiny na FF UK) byla zaměstnána v tiskovém oddělení Ministerstva národní obrany. Roku 1951 nastoupila jako propagační redaktorka do nakladatelství Naše vojsko, po ukončení jednoročního středního knihovnického kurzu se stala cizojazyčnou dokumentaristkou. 1972–1979 byla odbornou redaktorkou v Ústředí vědeckých, technických a ekonomických informací. V šedesátých letech se společně s Josefem Hiršalem (1920–2003) věnovala konkrétní, vizuální a auditivní poezii (1964–1974 se podílela na četných výstavách vizuální poezie v Evropě a Jižní Americe). Vlastní texty a hlavně překlady z německé literatury (většinou ve spolupráci s J. Hiršalem) začala uveřejňovat od konce padesátých let v řadě českých i zahraničních periodik a pro zahraniční rozhlasová studia psala experimentální hry, později publikovala v samizdatu. Je autorkou dvou prozaických knih a s Josefem Hiršalem napsala dvě knížky pro děti, společným dílem jsou i vzpomínky Let let (1. díl 1993, 2. a 3. díl 1994).

Společně byli také představeni v Revolver Revue v pravidelném cyklu Sedm v č. 28/1995.